Parametry okien

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Parametry okien
Okno nie tylko musi być ładne i funkcjonalne, musi też być odpowiednim buforem dla ciepła, hałasu i... intruza. O tym, czy wybrane przez nas okno spełnia te wymagania, zadecyduje kilka jego istotnych właściwości.

Duża powierzchnia okien to potencjalnie słaby punkt w naszym bilansie strat ciepła, dlatego ważna jest ich dobra termoizolacyjność
Duża powierzchnia okien to potencjalnie słaby punkt w naszym bilansie strat ciepła, dlatego ważna jest ich dobra termoizolacyjność
(fot. Tarkett)
Okno jest specyficzną przegrodą budowlaną, a takie przegrody charakteryzowane są przez techniczne parametry. W przypadku okna najważniejsze dotyczą jego izolacyjności cieplnej, akustycznej, szczelności oraz zabezpieczenia antywłamaniowego.

 

Oczywiście, przepisy nie narzucają standardów, chociaż określają wartości graniczne – maksymalne – którymi mogą się charakteryzować okna. Wiadomo, że im będą one niższe, tym okno będzie "wypuszczało" z domu mniej ciepła.

 

Jednak poznanie i zaakceptowanie technicznych parametrów okien nie jest jednoznaczne z podjęciem dobrej decyzji. Na nią bowiem także powinny rzutować warunki klimatyczne, w jakich te okna będą "pracowały".

 

Polska normowo została podzielona na pięć stref, zróżnicowanych średnią najniższą występującą tam temperaturą i intensywnością wiatrów. Inne będą też wymagania, szczególnie izolacyjności akustycznej, dla okien w domu miejskim, inne na wsi.

 

Z tych właśnie powodów uczulamy inwestorów budujących domy na podstawie projektów gotowych, w których parametry okien są najczęściej uśrednione i nie uwzględniają specyfiki konkretnej lokalizacji budynku. Dlatego warto przemyśleć ten problem wcześniej i za zgodą uprawnionych osób dokonać w projekcie niezbędnych zmian w określeniu parametrów okien. A teraz przeanalizujmy, o jakie to magiczne parametry nam chodzi.
Im więcej komór w profilu PVC tym okno będzie miało lepsze właściwości termoizolacyjne
Im więcej komór w profilu PVC tym okno będzie miało lepsze właściwości termoizolacyjne
(fot. Sokółka)

Izolacyjność cieplna

Jest ona określana współczynnikiem przenikania ciepła – U. Im współczynnik ten będzie niższy, tym okna i drzwi balkonowe będą lepiej zabezpieczały przed stratami ciepła i energii. Okna zajmują dość dużą powierzchnię i nie można bagatelizować strat ciepła dokonujących się w takich przegrodach – od tego zależą przecież wydatki na ogrzewanie.

 

Większość dostępnych na rynku okien ma parametry zdecydowanie lepsze od uznanych za dopuszczalne (i – Granice U) i zwykle współczynnik przenikania ciepła ma wartość U=1,4-1,7 W/(m²K).

 

Dla przykładu porównajmy, że ścianie warstwowej stawia się zdecydowanie ostrzejsze wymagania – jej współczynnik Uλ0,3 W/(m²K). Zapewne ta spora różnica jest wyzwaniem dla producentów okien, by ją w przyszłości, i to niedalekiej, zmniejszyć. Zresztą już dzisiaj dostępne są wyroby z U=0,5-0,7 W/(m²K), a nawet U=0,3 W/(m²K).

 

Okno z tym najniższym parametrem ma między szybami warstwę przezroczystej folii ze specjalnego materiału termoizolacyjnego a przestrzeń między szybami wypełniona jest argonem lub kryptonem.

 

Dla poprawy izolacyjności okna natryskuje się również na szybę cienką warstwę tlenków metali szlachetnych, które tworzą specyficzną tzw. powłokę niskoemisyjną. Zatem pomysły na zmniejszenie parametru U w oknie już są, ale koszt wykonania takich zabezpieczeń jest jeszcze na tyle wysoki, że rozwiązania te nie nadają się do wprowadzenia w powszechnej produkcji.

Dobrą izolacyjność akustyczną będzie miało okno z jedną szybą grubszą, przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem i ramą drewnianą lub z PVC
Dobrą izolacyjność akustyczną będzie miało okno z jedną szybą grubszą, przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem i ramą drewnianą lub z PVC
(fot. Natura)
Izolacyjność akustyczna

Jest oczywiste, że okna będą miały również niższą od ścian zewnętrznych zdolność tłumienia dźwięków dochodzących do wnętrza domu. Tak jak w przypadku izolacji termicznej, parametru izolacyjności akustycznej też nie powinniśmy bagatelizować. Różne bowiem może być nasze sąsiedztwo.

 

Nawet jeżeli dzisiaj otoczenie nie jest zbyt hałaśliwe, to w przyszłości, – kiedy np. obok powstanie droga szybkiego ruchu, supermarket czy gdzieś dalej lotnisko, wystarczy też niewielka działalność gospodarcza (np. warsztat) u sąsiada – dźwięki docierające z zewnątrz mogą stać się dokuczliwe. A wcale nie muszą być one zbyt głośne, żeby stały się utrapieniem.

 

Normalna rozmowa ma intensywność około 55 dB, pracująca kosiarka 80 dB, a przelatujący w pobliżu samolot odrzutowy – 140 dB. Dlatego trzeba zadbać o łączną akustyczną izolacyjność ścian zewnętrznych oraz okieni.

 

Okna i drzwi balkonowe o dobrej izolacyjności akustycznej tłumią hałas zewnętrzny o ok. 30 dB, a kiepskie tylko o nieco więcej niż 20 dB. Ściana zewnętrzna i okno lub drzwi balkonowe powinny mieć zbliżoną izolacyjność akustyczną. Różnica wynosząca 10 dB jest uznawana za maksymalną.

 

Trzeba też pamiętać, że zarówno rozszczelnienie okien (tzw. mikrowentylacja), jak i zastosowanie nawiewników, w istotnym stopniu obniżają izolacyjność akustyczną.

 

Kupując okna warto przede wszystkim wybierać takie, które mają jedną szybę grubszą, potem wziąć pod uwagę ramę – najlepiej drewniana lub z wielokomorowego profilu PVC – i dopiero na końcu sprawdzać, czy przestrzeń międzyszybowa jest wypełniona gazem.

 

Parametrem, który jest dla nas ważny w tym rozdziale to Rw – współczynnik izolacyjności akustycznej. W przypadku okien określa on zdolność do tłumienia dźwięków zewnętrznych, a cecha ta jest warunkowana m.in. przez kombinację grubości szyb, odległości między szybami, rodzaj szkła oraz obecność gazu w zestawie szybowym.

Okno nie może być za szczelne, czasami konieczne będzie zamontowanie nawiewnika w ramie okiennej
Okno nie może być za szczelne, czasami konieczne będzie zamontowanie nawiewnika w ramie okiennej (fot. Brevis)
Szczelność

Wiele osób jeszcze pamięta, na czym polegała szczelność montowanych dawniej okien. Woda, śnieg i wiatr nawiewane były do pomieszczeń niewidocznymi dla oka szczelinami. Wówczas nikt nie przejmował się parametrem szczelności, bo z założenia budowa okien i sposób ich osadzania zapewniały "znakomitą wentylację".

 

Dlatego też wiele projektów budowlanych nie uwzględniało w ogóle wywietrzników zapewniających odpowiednie wietrzenie pomieszczeń przy szczelnie zamkniętych oknach.

 

Wymiana okien na nowoczesne profile spowodowała duże problemy z wentylowaniem – to wtedy pojawiło się pojęcie zbyt szczelnych domów. Dzisiaj jest zupełnie inne podejście do tego tematu.

 

Okna i drzwi balkonowe, owszem, powinny być szczelne, ponieważ wtedy lepiej chronią przed hałasem oraz stratami energii cieplnej, jednocześnie jednak nie wolno zaniedbać właściwej wentylacji pomieszczeń.

 

I tu pomoże nam kolejny parametr – a [m³/mhdaPa2/3], czyli współczynnik infiltracji powietrza, który oznacza ilość powietrza pod ciśnieniem przedostającego się w ciągu godziny przez szczelinę długości 1 m.

 

Zbadano, że właściwy mikroklimat w pomieszczeniach uzyskuje się, jeśli wartość parametru a wynosi 0,5 do 1. I zwykle taki właśnie współczynnik infiltracji powietrza mają oferowane dziś okna rozszczelniane. Jeśli okno ma parametr a wyższy od optymalnych wartości, oznacza to straty ciepła w mieszkaniu, mniejszy zaś jest jednoznaczny z niedostateczną wentylacją pomieszczenia przy zamkniętych oknach.

 

Zwróćmy też uwagę na to, że okna bez rozszczelnienia bądź nawiewników mają bardzo niski współczynnik infiltracji powietrza – ok. 0,1 do 0,3 – co oznacza, że są zbyt szczelne i trzeba będzie je często otwierać, żeby wpuścić do domu świeże powietrze.

 

Jeżeli więc będziemy chcieli pozostać przy niskim parametrze a i stawiamy na szczelne okna, to trzeba zapewnić wietrzenie pomieszczenia w inny sposób – za pomocą klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, bo standardowa wentylacja grawitacyjna nie podoła takiemu zadaniu. Dobrze też w pomieszczeniach narażonych na okresowe zawilgocenia, czyli w kuchni i łazience, zastosować jednak dodatkowe nawiewniki umieszczone w ścianach lub oknach, zapewniające wymianę powietrza na poziomie 20-50 m³/h.

Zabezpieczenia antywłamaniowe

W tej materii nie wspomogą nas żadne wymagania. Sposób wykorzystania dostępnych zabezpieczeń antywłamaniowych zależy wyłącznie od kupującego okna. Na pewno u podłoża takiej decyzji znajdzie się kalkulacja, co chcemy chronić, jakimi metodami i czy to jest adekwatne do wartości mienia.

 

Bo przecież wiadomo, że takie niestandardowe zabezpieczenia, żeby okno nie było najłatwiejszą przegrodą do sforsowania, będą miały swoją cenę. Można do tego podejść, powiedzmy – tradycyjnie, co oznacza okratowanie i montaż żaluzji. Są to jednak rozwiązania nieobojętne dla wyglądu budynku i często dla samopoczucia mieszkańców.

 

Miejsca wzmocnień antywłamaniowych w ramie okiennej
 Miejsca wzmocnień antywłamaniowych w ramie okiennej

Choćby z tych powodów warto zastanowić się nad zakupem okien i drzwi balkonowych o podwyższonej odporności na włamanie. Wiąże się to również zazwyczaj z polepszeniem akustycznych oraz cieplnych właściwości przegród okiennych.

 

Koszt takiego przedsięwzięcia będzie zależał od wybranej klasy odpornościowej szyb oraz od rodzaju ram i okuć 5. Przyjmuje się, że do zabezpieczenia domu jednorodzinnego wystarczają szyby klas od P1 do P4. Są to szyby klejone z dwóch tafli szkła grubości 3 lub 4 mm oraz od jednej do czterech warstw folii o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie. Zobrazowaniem ich wytrzymałości niech będzie porównanie do kraty wykonanej z prętów stalowych średnicy 10 mm. Oczywiście są też i szyby o większej odporności na zniszczenie – tzw. kuloodporne – ale wydają się do domu jednorodzinnego inwestycją przewymiarowaną.

Wygoda

Niezależnie od wszystkich parametrów, okno musi przede wszystkim być wygodne i lekkie w użytkowaniu. A zależeć to będzie przede wszystkim od konstrukcji okna oraz zastosowanych w profilu okuć.

 

Jednym ruchem klamki ustawiamy okno w wybranej pozycji
Jednym ruchem klamki ustawiamy okno w wybranej pozycji.
Najbardziej popularne są okna jednoramowe z szybami zespolonymi i wielofunkcyjną klamką. Są wybierane chętnie, gdyż łatwo się je otwiera, a do mycia są tylko dwie powierzchnie szyb.

 

Okna zespolone to konstrukcja znana z przeszłości – dwie ramy skręcone śrubami. W każdej z ram osadzona jest oddzielna szyba – zwykła lub zespolona, a więc nawet jeśli skrzydła poruszają się dzięki nowoczesnym okuciom bezproblemowo, to zawsze do mycia pozostają cztery szyby.

 

Spotyka się jeszcze tzw. okna skrzynkowe – przynajmniej dwa niezależne skrzydła, otwierane oddzielnie. Właśnie dzięki sporej odległości między szybami, izolacyjność akustyczna takich okien jest dużo wyższa od okien jednoramowych, również mają największą powierzchnię do mycia (renowacja takiej "skrzynki" też będzie wymagała podwójnej pracy.

 

Okna nieotwierane w domu jednorodzinnym są spotykane raczej rzadko – natomiast wymieniający okna mieszkańcy bloków często wykorzystują je jako element środkowy szpaleru ramiaków (ze względu na nieskomplikowane okucia i osadzenie są to również dosyć tanie profile).

 

Okna obrotowe, przesuwne lub składane są w ogólnej liczbie okien raczej marginesem i dość często wymagają indywidualnego zamówienia.

 

Wygoda w użytkowaniu okien to również, a może przede wszystkim, łatwość ich obsługi. Okna mogą mieć jedno lub kilka skrzydeł rozwieralnych, uchylnych i rozszczelnianych. Funkcje te można zintegrować i wtedy całe sterowanie odbywa się za pomocą kilku ustawień klamki, można też "kierować" oknem za pomocą niezależnych ustawień okuć.

 

Pamiętajmy, że okno bez słupka ma słabszą konstrukcję, ale za to ma większą powierzchnię szyb. Z kolei w oknie ze słupkiem skrzydła otwierają się niezależnie, a w tym bez – zawsze jedno skrzydło jest otwierane jako pierwsze.

 

Wiele osób uważa, że okno ze szprosami jest bardziej eleganckie i urokliwe, ale skoro omawiamy w tym miejscu wygodę użytkowania, to warto uczulić, że mycie takich powierzchni jest dosyć kłopotliwe. Poza tym szprosy umieszczone wewnątrz szyb powodują obniżenie ich izolacyjności cieplnej i wykraplanie się pary wodnej w tych miejscach. Wykonanie takich okien jest dużo trudniejsze, zatem ich cena też jest odpowiednio wyższa. Jednak miłośnikom polecamy rozwiązanie zastępcze – szprosy zawieszane, które całkiem dobrze imitują "prawdziwą" konstrukcję, a jednocześnie łatwo je zdemontować, dzięki czemu nie utrudniają mycia.

Monika Czechowska

{linker link="http://wnetrza.budujemydom.pl/_inspiracje_foto_miekk_sal20.php"}

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Łukasz Piszczek podczas wyboru rolet w salonie KRISHOME
Łukasz Piszczek podczas wyboru rolet w salonie KRISHOME
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2019

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2019

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze październik 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2020

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny