Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?

Szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System (SWS) umożliwia prawidłowy montaż trójwarstwowy (tzw. ciepły montaż) stolarki otworowej, zapewniając trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeży.

Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
www.soudal.pl www.domszczelny.pl www.cieplymontaz.com.pl
Soudal SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS - kompleksowe uszczelnienie złącza okiennego
Dane kontaktowe:
22 785 90 40
Gdańska 7, 05-152 Czosnów, Cząstków Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Silikony, akryle, pianki montażowe

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Technologia SWS jest zgodna z zasadą: "szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz". Użycie paroizolacyjnych taśm okiennych to jedyna skuteczna metoda zabezpieczenia warstwy piany poliuretanowej przed przenikaniem wilgoci z otoczenia. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne i akustyczne.

Etapy osadzania stolarki okiennej w technologii SWS - Soudal Window System

  • Przygotowanie ościeża do montażu okna
Przygotowanie wnęki okiennej (ościeża) do montażu stolarki okiennej w systemie SWS

Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych (zdjęcie 1), należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym (np. szybkim primerem Deep Primer WBPR-21P - czas wysychania ok. 20 minut). Wyrównane podłoże przedstawia zdjęcie 2 i zdjęcie 3.

  • Przyklejanie taśmy do ościeżnicy
Uszczelnianie okna taśmami w technologii Soudal Window System

Taśmę paroszczelną (czerwoną) należy przykleić na ościeżnicę od strony wewnętrznej (zdjęcie 4) natomiast taśmę paroprzepuszczalną (białą) od strony zewnętrznej (zdjęcie 5). W narożnikach trzeba pozostawić zakład ok. 4 cm, tzw. ucho (zdjęcie 6), a następnie skleić taśmę paskiem kleju.

  • Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz
Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz

W pierwszej kolejności należy zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże (zdjęcie 10).

Po delikatnym naciągnięciu folii trzeba docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę paroprzepuszczalną należy niezwłocznie zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych na 3 miesiące od chwili montażu.

  • Przyklejanie taśmy paroszczelnej (czerwonej) do ościeża od wewnątrz
Przyklejanie taśmy paroszczelnej (czerwonej) do ościeża od wewnątrz

Taśma paroszczelna (czerwona) chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Na wstępie należy zdjąć białą osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża (zdjęcie 13).

Pasek butylu należy docisnąć gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych należy doszczelnić klejem Soudafoil 330D lub Soudafoil 360H.

  • Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym
Wypoziomowanie ościeżnicy okna w otworze okiennym w systemie SWS

Przed przymocowaniem na stałe ościeżnicy do ościeży, należy precyzyjnie wypoziomować, wypionować (zdjęcie 7) i unieruchomić ramę okna przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna (zdjęcie 8).

Montaż ramy okiennej na dyble w systemie SWS

Po tych czynnościach można już zamocować mechanicznie ramiak na kotwy, dyble lub konsole (w zależności od zaleceń producenta okien) (zdjęcie 9).

  • Wypełnianie szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą pianą poliuretanową

Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe.

W zależności od miejsca stosowania i konstrukcji stolarki można zastosować piankę: Soudafoam Classic, Soudafoam Maxi, Soudafoam Maxi Express, Soudafoam Low Expansion, Flexifoam. Przed aplikacją piany należy zwilżyć podłoże - przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany.

Wypełnianie szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą okna pianą poliuretanową

Szczelinę wypełnia się pianą jedynie w części - piana rozpręża się podczas utwardzania - tak aby grubość pojedynczej warstwy nie była większa niż 3 cm (zdjęcie 11). Po utwardzeniu piany naddatki trzeba obciąć ostrym narzędziem (zdjęcie 12), pamiętając, żeby nie uszkodzić ta

źródło i zdjęcia: Soudal