Licencje

Licencje

Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej materiałów publikowanych przez AVT-Korporacja sp. z o.o. w serwisach internetowych.

Niniejszym informujemy, że każde wykorzystanie artykułów publikowanych na platformach internetowych AVT-Korporacja sp. z o.o., bądź ich adaptacje, wymaga uzyskania zgody wydawcy – spółki AVT-Korporacja sp. z o.o., a także zakupu stosownej licencji.

Struktura opłat licencyjnych przedstawia się następująco:

  • Opłata za licencję artykułu o objętości do 3800 znaków wynosi 230 zł netto, co po doliczeniu podatku VAT w wysokości 23% stanowi kwotę 282,9 zł. W przypadku artykułów przekraczających 3800 znaków, opłata wzrasta o 50 zł netto za każde dodatkowe 1500 znaków.
  • Użycie każdego obrazu jest objęte opłatą w wysokości 50 zł netto, co z VAT-em (23%) daje łączną kwotę 61,5 zł.

Przyznanie licencji na wyżej wymienionych warunkach upoważnia do:

  • Publikacji artykułu na witrynie internetowej lub w sieci Intranet przez okres jednego miesiąca.
  • Umieszczenia artykułu lub jego przetworzonej formy w wydawnictwach periodycznych wydawanych przez licencjobiorcę.

Wydawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia wartości licencyjnej poszczególnych artykułów oraz możliwość odmowy przyznania licencji bez podania przyczyny. W celu nabycia licencji, uprzejmie prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: licencje@avt.pl