Ściany i stropy

Przy wyborze rodzaju ścian do rozstrzygnięcia są dwie kwestie: z czego zostanie wykonana ściana i ile ma mieć warstw. Stropy to jeden z najważniejszych konstrukcyjnie elementów budynku, to jego wyboru dokonuje projektant.

Po lewej prezentujemy stawki wykonawców za popularne usługi budowlane. Dane są zbierane w postaci ankiet wypełnianych przez członków KBD (Klubu Budujących Dom).

Wartości skrajnie niskie i skrajnie wysokie są odrzucane. Rozkład podanych przez czytelników stawek jest prezentowany w postaci wykresu słupkowego, przy czym słupki czerwone dotyczą budowy nowego domu, a szare remontów.
Budowa
Remont
zł/m²
Jednostka miary
21.65 zł
23.37 zł
36.14 zł
minimalna
średnia
maksymalna