Klub budujących dom

Zasady KBD

Dołącz do nas i zdobywaj wyjątkowe nagrody

Aktualny stan: 7.579 członków KBD

Warto być Członkiem Klubu Budujących Dom!

 1. Powołaliśmy Klub Budujących Dom (KBD), by ułatwić wymianę doświadczeń i informacji naszym Czytelnikom, którzy budują własny dom.
 2. Członkowie KBD wypełniają ankiety, dające Redakcji miesięcznika Budujemy Dom (BD) bezcenne informacje, za co otrzymują punkty zamieniane na bezpłatną prenumeratę BD i inne nagrody.

Kto może zostać członkiem KBD?

 1. Każdy Czytelnik BD (warunek niezbędny), który aktualnie planuje, projektuje, buduje, remontuje bądź urządza swój dom.

Akces do KBD

 1. Pierwszy sposób – należy wypełnić ankietę online na www.budujemydom.pl/ankietakbd.
 2. Drugi sposób – należy wypełnić wydrukowaną w aktualnym wydaniu papierowym BD Deklarację akcesyjną do KBD, następnie wyciąć ją i przesłać pocztą do redakcji BD.
 3. Jeśli do lektury BD namówił Cię członek KBD, to zapewne dał Ci swoją wizytówkę, żebyś ją wkleił we wskazanym miejscu Deklaracji akcesyjnej. To bardzo ważne – właściciel tej wizytówki otrzyma 30 pkt. Ty zresztą też na dzień dobry otrzymasz 30 pkt. – jako nowy członek KBD.

Punkty KBD

 1. Jeden punkt ma siłę nabywczą 1 zł, a więc za 30 pkt. można otrzymać m.in. dwumiesięczną prenumeratę BD.
 2. Członek KBD może powiększać swój dorobek punktowy wieloma sposobami, o czym piszemy dalej.
 3. Zdobyte punkty można przeznaczyć na różne cele (o czym też piszemy dalej).

Za co punkty?

 1. Jeśli zostałeś członkiem KBD przez wypełnienie ankiety online (www.budujemydom.pl/ankietakbd), to Twój dorobek startowy wynosi tyle punktów, ile przyznaje się za tę ankietę (zwykle 30 pkt.).
 2. Jeśli złożyłeś papierową Deklarację akcesyjną do KBD to Twój dorobek startowy wynosi 30 pkt.
 3. Za 30 pkt. można otrzymać w bezpłatnej prenumeracie 2 kolejne numery BD, o ile nie zadysponujesz innego przeznaczenia posiadanych punktów.

Jak zbierać punkty?

 1. Swój dorobek punktowy możesz powiększać poprzez następujące formy aktywności:
  • zalecając lekturę BD innej osobie, wręcz jej osobistą wizytówkę (wyposażymy Cię w pakiet takich wizytówek). Jeżeli ta osoba przyśle Deklarację akcesyjną do KBD z Twoją wizytówką, to otrzymasz 30 pkt.
  • co miesiąc zwracamy się do członków KBD z ankietą (papierową oraz online), sondującą ich opinie. Za każdą wypełnioną ankietę otrzymasz od 10 do 30 pkt.

Na co można przeznaczyć posiadane punkty?

 1. Możesz złożyć dyspozycję, dotyczącą przeznaczenia Twoich punktów, telefonicznie (22 257 84 22) lub mailowo (prenumerata@budujemydom.pl).
 2. Punkty możesz przeznaczyć na:
  • prenumeratę BD (10 pkt. za 1 egz.). Jeżeli nie złożysz innych dyspozycji, prenumerata będzie działała automatycznie aż do wyczerpania Twoich zasobów punktowych.
  • na Praktyczną Szkołę Budowania (20 pkt. za 1 tom)
  • na wydania specjalne BD (np. "Dom Polski", 'Wnętrza")  1 egz. za 20 pkt.
  • na e-prenumeratę 3 wydań wybranego czasopisma (40 pkt.).

Ochrona Twoich danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do obsługi działania KBD jest: AVT-Korporacja sp. z o.o., z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, NIP 5270200177, KRS 0000035930, kapitał zakładowy: 700 000 zł, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS (dalej: Administrator, AVT).
 2. Cel przetwarzania danych: realizacja wysyłki do Ciebie darmowych egzemplarzy BD (lub innych wybranych tytułów AVT) oraz realizacja innych uzasadnionych celów marketingowych AVT-Korporacja sp. z o.o. i jej partnerów w zamian za przesłanie przez Ciebie Deklaracji akcesyjnej KBD, Ankiety BD, KIZ, za które przyznajemy punkty w KBD.
 3. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klubowiczów mają zastosowanie zapisy w Regulaminie serwisu www.avt.pl/regulamin oraz Polityce prywatności AVT-Korporacja sp. z o.o. (www.avt.pl/polityka-prywatnosci).