Zobacz oferty produktowe firm

Instalacje wodociągowe

Znalezione pozycje: 15
Ostatnio dodane produkty
Zaopatrzyć dom w wodę można na dwa sposoby. Albo czerpać ją ze studni, albo podłączyć się do wodociągu. Lepsza jest druga opcja. Co prawda czasami trzeba sporo zapłacić za przyłącze, a potem regulować rachunki za zużycie wody, ale nie musimy się martwić o jej jakość. Niestety, takie rozwiązanie jest dostępne tylko dla właścicieli tych działek, które są podłączone do sieci. Pozostali muszą zlecić wykopanie studni. Woda z niej jest darmowa, ale niestety często wymaga uzdatnienia, więc i eksploatacja własnego ujęcia pociąga za sobą koszty.

Przyłącze wodociągowe

Aby podłączyć się do sieci wodociągowej, trzeba wystąpić do zakładu wodociągowego o tzw. warunki techniczne przyłączenia. Kolejny krok to zlecenie sporządzenia projektu i uzyskanie dla niego odpowiednich aprobat. W praktyce zwykle można po prostu pójść do lokalnego zakładu wodociągowego i zlecić wykonanie przyłącza jego własnym służbom techniczno-eksploatacyjnym bądź wskazanej przez to przedsiębiorstwo firmie. Wykonawca na ogół sam załatwia całą dokumentację potrzebną do zrobienia tzw. wcinki do wodociągu, a inwestorowi pozostaje tylko podpisać odpowiednie formularze i wnieść stosowne opłaty.

Po wykonaniu przyłącza i wcinki podpisujemy umowę na dostarczanie wody i instalowany jest wodomierz. Pamiętać należy, że zakład wodociągowy wymaga zawsze zapewnienia swobodnego dostępu do tego urządzenia, nawet jeżeli jest to instalowany coraz częściej licznik odczytywany zdalnie (drogą radiową). Jeśli wodomierz montowany jest w już istniejącym domu, mającym także przyłącze kanalizacyjne, warto tuż za nim odgałęzić specjalny przewód, którym będzie płynąć woda do kranu (kranów) znajdującego się na zewnątrz, a przeznaczonego do celów budowlanych, porządkowych i podlewania ogrodu. Większość zakładów wodociągowych zgadza się w takiej sytuacji na montaż dodatkowego wodomierza, zliczającego wodę niewracającą do kanalizacji (tzw. podlicznika), co zmniejsza rachunki za odprowadzanie ścieków (bo ilość ścieków wylicza się na podstawie zużycia wody).

Na przyłączu wodociągowym powinien znaleźć się zawór antyskażeniowy, który zapobiega cofaniu się wody z instalacji domowej do sieci wodociągowej, w przypadku spadku ciśnienia w tej ostatniej. Za wodomierzem warto zamontować przynajmniej prosty filtr do wody, zatrzymujący grubsze zanieczyszczenia (piasek itp.), co zapobiegnie przyspieszonemu zużyciu elementów armatury w instalacji wodnej.

Własna studnia

Od strony prawnej wykonanie studni jest nawet prostsze niż w przypadku przyłącza wodociągowego. Jeśli została ona uwzględniona w zatwierdzonym już planie zagospodarowania działki, to niczego więcej załatwiać nie musimy. Jeśli nie, zamiar budowy studni na potrzeby gospodarstwa domowego wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym, określając we wniosku jej rodzaj i lokalizację. Procedura uproszczona, zwalniająca od konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, dotyczy tylko studni o głębokości do 30 m i poborze docelowym nieprzekraczającym 5 m³ na dobę, lecz zwykle dla domu jednorodzinnego nie potrzebujemy więcej. O ile urząd w ciągu 30 dni nie zgłosi sprzeciwu, można rozpoczynać prace.

Wykonanie studni

Zgodnie z przepisami ujęcie wody trzeba umieścić co najmniej:
▪ 5 m od granicy działki (wyjątkiem jest studnia wspólna na granicy dwóch działek),
▪ 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
▪ 15 m od zbiornika gromadzenia nieczystości (szamba),
▪ 30 m od najbliższego przewodu rozsączającego oczyszczalni przydomowej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód.

Rodzaje studni

Najpopularniejsze dawniej studnie kopane, zabezpieczone cembrowiną z kręgów betonowych, drąży się dziś bardzo rzadko. Jeżeli ujęcie wody przeznaczone ma być jedynie do celów gospodarczo-budowlanych, można zdecydować się na wbijaną lub wkręcaną studnię wąskorurową, zwaną popularnie abisyńską. Gdy poziom wody znajduje się na głębokości do 7 m, będzie to najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Studnie abisyńskie mają niestety istotną wadę – dość szybko się zamulają, a wtedy zazwyczaj trzeba wykonać je od nowa.

Znacznie większa trwałość i mniejsza podatność na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia cechuje studnie wiercone. Wykonuje się je przy użyciu wiertnic, co pozwala na czerpanie z warstw wodonośnych znajdujących się nawet na głębokości kilkudziesięciu metrów. Nie oznacza to przy tym wcale, że po zrobieniu odwiertu zawsze trzeba pompować wodę z tak dużej głębokości, bowiem dość często jej poziom stabilizuje się na głębokości znacznie mniejszej niż ta, na której napotkano warstwę wodonośną.

Wybór rodzaju studni najlepiej poprzedzić rozeznaniem wśród właścicieli sąsiednich działek, a jej wykonanie powierzyć miejscowej firmie studniarskiej. Fachowcy przeważnie dobrze znają układ warstw wodonośnych na swoim terenie działania, a to pozwala zwykle ograniczyć koszty budowy ujęcia wody i pobierać wodę o odpowiednich właściwościach.

Tu 2 rys. z DP 2021 str. 198 z podpisem:
Rodzaje studni: kopana (a), wąskorurowa (b), wiercona (c).

Studnia kopana
Studnia wąskorurowa
 
Studnia wiercona

Rodzaje studni: kopana (a), wąskorurowa (b), wiercona (c)