Okładka magazynu budujemy dom
Najnowszy numer Logo BudujemyDom.pl
Zobacz
Zobacz oferty produktowe firm

Uzdatnianie wody

Znalezione pozycje: 11
Ostatnio dodane produkty
Jeśli jesteśmy zmuszeni wybudować własną studnię i z niej czerpać wodę do celów spożywczych, konieczne będzie jej uzdatnianie, a co za tym idzie - montaż odpowiednich urządzeń oraz ich systematyczne serwisowanie. Taką wodę wprawdzie będziemy mieć za darmo, ale koszty oczyszczania jej należy doliczyć do comiesięcznych rachunków, zaś budowę studni, wyposażenie jej w pompy i założenie stacji uzdatniania trzeba potraktować jako niezbędny element domowych instalacji.

UZDATNIANIE WODY - ANALIZA SKŁADU WODY

Czynnikiem decydującym o sposobie uzdatniania wody jest jej skład, dlatego przed doborem urządzeń nieodzowne jest wykonanie przynajmniej podstawowej analizy fizykochemicznej. Takie badanie można zlecić np. w laboratorium w Sanepidzie.

W zależności od województwa, kompletne badanie fizykochemiczne (mętność, barwa, zapach, odczyn, żelazo ogólne, mangan, amoniak/jon amonowy, azotany, przewodność i twardość) i mikrobiologiczne (np. bakterie grupy Coli, enterokoki kałowe) kosztuje 350-500 zł. Samo badanie bakteriologiczne to 150-200 zł.

Procedura przeprowadzenia tych testów w Sanepidzie najczęściej wygląda tak, że podpisuje się umowę-zlecenie wykonania badania, czeka się na pobranie próbek (przez pracownika Sanepidu) i po ok. 10 dniach dostaje się pocztą wyniki analizy wraz z fakturą do zapłacenia.

W niektórych oddziałach, np. w Warszawie, próbki można pobrać samodzielnie i zawieźć do laboratorium, co nieco przyspiesza całą procedurę. W tym celu odbiera się 5 buteleczek wraz z instrukcją, w jaki sposób wodę pobrać (dokładnie umyć i zdezynfekować kran, zdemontować perlator). Za usługę płaci się po przywiezieniu próbek i po 10 dniach odbiera wyniki.

Domowej stacja uzdatniania wody w pralni
Odpowiednim miejscem na montaż domowej stacji uzdatniania wody może być pralnia, pomieszczenie gospodarcze lub garaż. Fot. BWT

UZDATNIANIE WODY - DOBÓR URZĄDZEŃ

Mając w ręku wyniki badań składu wody, możemy zwrócić się do firm zajmujących się montażem domowych stacji uzdatniania o dobór niezbędnych urządzeń i wycenę takiej instalacji. Najlepiej porównać ofertę kilku firm.

Oprócz wyników badań, dla fachowców ważne będą także inne informacje:

  • liczba mieszkańców; liczba łazienek oraz ich wyposażenie (wanna czy natrysk) i intensywności korzystania z nich;
  • zakładane zużycie wody;
  • ilość miejsca przeznaczonego na urządzenia;
  • nasze wymagania dotyczące jej smaku, zapachu, przezroczystości etc.;
  • chęć częstego lub jak najrzadszego zaglądania do tych urządzeń, np. w celu uzupełnienia soli czy innych preparatów (oczywiście, systematyczny serwis firmowy też będzie konieczny).
Metody uzdatniania wody
Rodzaj procesu Działanie/usuwane substancje Zalecane urządzenia/preparaty
odżelazianie i odmanganianie żelazo i mangan odżelaziacz, filtry wielofunkcyjne
filtracja mechaniczna zanieczyszczenia mechaniczne, zawiesiny i piasek filtry mechaniczne
zmiękczanie zmniejszanie twardości wody (ograniczenie powstawania kamienia kotłowego) zmiękczacz, filtry wielofunkcyjne
poprawa właściwości organoleptycznych poprawa smaku, zapachu, przezroczystości, barwy filtry węglowe, wielofunkcyjne, kuchenne
dezynfekcja chemiczna i fizyczna zniszczenie drobnoustrojów lampa bakteriobójcze UV dezynfekcja fizyczna, ciągła preparaty z chlorem – dezynfekcja chemiczna, okresowa

UZDATNIANIE WODY - MIEJSCE MONTAŻU FLITÓW

Filtry powinny być znajdować się w domu, nie w prowizorycznych studzienkach na zewnątrz. Pomieszczenie ma być ogrzewane, z dostępem do podłączenia wody, odprowadzenia jej po płukaniu filtrów do kanalizacji oraz z gniazdami elektrycznymi. Może to być pralnia, pomieszczenie gospodarcze, czysta kotłownia (np. z kotłem na gaz) lub ogrzewany garaż.

W przypadku wody wodociągowej, filtry montuje się za wodomierzem, a jeśli dom jest zasilany wodą ze studni - za wejściem wody do budynku.

Wypełnienia filtrów domowych stanowią różnego rodzaju materiały filtracyjne, które wymienia się z częstotliwością zależną od ich wytrzymałości i prowadzonego procesu filtracji. Ponieważ w filtrach znajdują się też złoża wymagające płukania, okresowo powstają tzw. popłuczyny, które odprowadza się do kanalizacji, szamba albo przydomowej oczyszczalni.

Ponadto prawie każdy filtr do wody czy lampa bakteriobójcza UV muszą być podłączone do prądu przez standardowe gniazdo elektryczne 230 V.

Pracą filtrów, ich płukaniem i regeneracją sterują głowice elektroniczne (same inicjują niezbędne czynności lub tylko sygnalizują taką konieczność użytkownikowi). Ręcznej obsługi mogą wymagać jedynie narurowe filtry mechaniczne.

UZDATNIANIE WODY - FILTRY MECHANICZNE

  • narurowe - najczęściej są to urządzenia z wkładami siatkowymi, piankowymi albo sznurkowymi. Bardziej zaawansowane są modele samopłuczące, a najpopularniejsze - filtry z wymiennymi wkładami. Wkłady takich filtrów należy okresowo wymieniać, a siatki filtracyjne w modelach samopłuczących czyścić chemicznie lub mechanicznie;
  • zeolitowe - na ogół są to filtry ze złożem zeolitowym o wysokiej sprawności zatrzymywania cząstek o średnicy poniżej 5 μm.

Filtracja taka zapewnia wysoką klarowność wody. Złoża filtracyjnego w takim urządzeniu nie trzeba wymieniać. Ważne jest okresowe sprawdzenie poszczególnych elementów systemu uzdatniania wody.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Samoczyszczący filtr mechaniczny
Samoczyszczący filtr mechaniczny. Fot. Secura

UZDATNIANIE WODY - ZMIĘKCZACZE

Wielkość tych urządzeń (ilość niezbędnej żywicy) zależy od twardości wody i przewidywanego jej zużycia. Im większe zapotrzebowanie na wodę i jej twardość, tym więcej żywicy powinno się zastosować, aby regeneracja złoża nie była konieczna zbyt często. Główne zadanie zmiękczacza to zmniejszanie twardości wody, może też usuwać żelazo i mangan. Przy odpowiedniej eksploatacji, złoże będzie pracowało wiele lat, bez wymiany. Jeżeli narażone jest na dopływ wody bardzo zażelazionej, może ulec zniszczeniu i wówczas należy je zastąpić nowym. Można również wykorzystać środki chemiczne do jego czyszczenia.

Potrzebna jest regularna konserwacja filtra oraz sprawdzenie poszczególnych elementów systemu uzdatniania wody.

Wsypywanie soli do zmiękczacza
Wsypywanie soli do zmiękczacza. Fot. UST-M

UZDATNIANIE WODY - ODŻELAZIACZE

Najczęściej są to urządzenia ze złożem katalitycznym, którego ziarna pokryte są tlenkami manganu, ułatwiającymi usuwanie związków żelaza i manganu. Wymiana złoża jest konieczna, jeśli uzdatniana woda nie spełnia już odpowiednich norm jakości, mimo prawidłowej eksploatacji filtra. Dłużej działają złoża, które regeneruje się nadmanganianem potasu - zastąpienie kolejnym jest konieczne po 10-15 latach. W odżelaziaczach wody, bardziej od wymiany złoża potrzebna jest regularna konserwacja filtra.

Odżelaziacz i zmiękczacz
Odżelaziacz i zmiękczacz to najbardziej popularne urządzenia domowych stacji uzdatniania wody. fot. Secura

UZDATNIANIE WODY - FILTRY WĘGLOWE

Urządzenia te wypełnione są węglem aktywnym (aktywowanym) i usuwają zanieczyszczenia organiczne, poprawiają smak oraz zapach wody. Złoże węglowe wymaga okresowej wymiany. Jeśli filtr ma długie przerwy w działaniu i zastoje wody, wówczas celowe jest stosowanie lamp bakteriobójczych UV, gdyż na powierzchni złoża mogą rozwinąć się mikroorganizmy. Prócz zastąpienia węgla aktywnego, ważna jest okresowa konserwacja filtra i sprawdzenie elementów systemu uzdatniania wody.

UZDATNIANIE WODY - FILTRY WIELOFUNKCYJNE

Zazwyczaj są to urządzenia wyposażone w złoża zeolitowe oraz mieszaninę różnych materiałów filtracyjnych. Zmiękczają one wodę, usuwają żelazo i mangan, zmniejszają zawartość jonu amonowego lub substancji organicznych. Konieczność wymiany złoża, a także inne czynności serwisowe zależą od jego specyfiki i zaleceń producenta. Niezbędne jest uzupełnianie soli tabletkowanej.

UZDATNIANIE WODY - LAMPY BAKTERIOBÓJCZE UV

Urządzenia te wykorzystują bakteriobójcze promieniowanie UV. Podczas dezynfekcji nie wprowadza się do wody żadnych środków chemicznych. Lamp bakteriobójczych używa się do usuwania wykrytych mikroorganizmów oraz profilaktycznie. Co roku wymienić należy promiennik UV.

Lampa bakteriobójcza UV
Lampa bakteriobójcza UV. Fot. Water System

UZDATNIANIE WODY - FILTRY KUCHENNE

Tego rodzaju urządzenia stosowane są do eliminowania tych substancji, których usuwanie w centralnych stacjach jest niemożliwe lub nieopłacalne. Traktowane są jako uzupełnienie domowej stacji oczyszczania wody. Są to najczęściej systemy odwróconej osmozy. W zależności od składu i zużycia wody, wymienia się wkłady, membranę, promiennik UV.

Kompaktowy filtr odwróconej osmozy ze zbiornikiem i z wkładem mineralizującym
Kompaktowy filtr odwróconej osmozy ze zbiornikiem i z wkładem mineralizującym lub bez niego. Mieści się w szafce kuchennej. Zmiękcza wodę i usuwa z niej bakterie i wirusy. fot. Aquaphor

Joanna Dąbrowska

Budujemy Dom wrzesień 2020

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Czas na Wnętrze listopad 2020

Czas na Wnętrze

Magazyn pełen inspiracji

Wnętrza 2020

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Gardeners' World Edycja Polska listopad - grudzień 2020

Gardeners' World Edycja Polska

Najlepsze inspiracje i porady ogrodnicze

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Nowoczesne Instalacje 2020

Nowoczesne Instalacje

Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum