Jak włączyć czytnik linii papilarnych?

Czytniki linii papilarnych to wygodne i pewne zabezpieczenia, dlatego spotkać je można w coraz większej gamie urządzeń. Stosowane są w telefonach i smartfonach, coraz większą popularnością cieszą się także zamki do drzwi, oparte na tej technologii. Jak włączyć i skonfigurować czytnik linii papilarnych?

Jak włączyć czytnik linii papilarnych?
WIKĘD Drzwi zewnętrzne stalowe i aluminiowe
www.wiked.pl
WIKĘD Drzwi zewnętrzne stalowe i aluminiowe
www.wiked.pl
Dane kontaktowe:
58 738 66 60
ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Czego dowiesz się z artykułu?

Linie papilarne to niepowtarzalny układ bruzd na skórze palców. Co ciekawe, nawet u jednojajowych bliźniaków znacznie się one od siebie różnią. Dlatego są tak niezawodnym "kluczem" uprawniającym do uruchomienia lub wstępu do szeregu elektronicznych urządzeń.

Rodzaje czytników linii papilarnych

Na rynku znaleźć można dwa rodzaje tego typu czytników: optyczny i pojemnościowy. Pierwszy z nich podobny jest do aparatu fotograficznego, ukrytego za przezroczystym wyświetlaczem. Urządzenie wyposażone jest w matrycę CCD, na którą składa się wiele światłoczułych komponentów.

Ich zadaniem jest wytworzenie sygnału elektrycznego, który zamieniony zostanie w obraz złożony z rzędów jasnych i ciemnych pikseli, odwzorowujących doliny i grzbiety na skórze. W momencie przyłożenia palca do czytnika, tworzone jest zdjęcie linii papilarnych. Co istotne, w urządzeniach, w których oczekuje się uzyskania lepszej jakości zdjęć, zastosowanie znajdują skanery diod LED.

Drugi typ czytnika – pojemnościowy – swoje działanie opiera na niewielkich kondensatorach, zbudowanych z dwóch płytek przewodzących, na których znajduje się izolacja. Przyłożenie palca do układu powoduje zakłócenie równowagi elektrycznej i zmianę ich pojemności, co z kolei umożliwia odwzorowanie odcisku palca.

Jak skonfigurować czytnik linii papilarnych?

W przypadku smarfonów czy komputerów, użytkownik zwykle otrzymuje prośbę o wprowadzenie do systemu swoich linii papilarnych. Polega to na przyłożeniu palca i poruszaniu nim nieznacznie w prawo i w lewo, w sposób umożliwiający pełne odwzorowanie bruzd na skórze.

Najczęściej operację tę trzeba powtórzyć do momentu powstania pełnego obrazu. Czas, jaki jest potrzebny do wprowadzenia odcisku, to najczęściej od 2 do 5 minut.  Następnie użytkownik zatwierdza wprowadzone zabezpieczenie.

W systemach Android i IOS procedura ta przebiega podobnie. W tym drugim przypadku należy wybrać zakładkę Touch ID i opcję Dodaj odcisk palca. Palcem należy dotykać czytnik do momentu wyczuwalnej wibracji, kilkukrotnie, za każdym razem zmieniając nieco położenie palca. Czynność tę należy powtarzać do czasu uzyskania pełnego obrazu linii papilarnych.

A w komputerach przenośnych wyposażonych w czytnik linii papilarnych, najczęściej zabezpieczenie to konfigurowane jest z chwilą włączenia sprzętu. W zależności od modelu komputera, informacje o poszczególnych czynnościach, które musi wykonać użytkownik, mogą się od siebie różnić. Należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na monitorze.

Podobnie jak w przypadku telefonów, konieczne będzie wprowadzenie linii papilarnych poprzez przesuwanie palcem po czytniku. Zdarza się, że do uruchomienia tej funkcji na komputerze konieczne jest zainstalowanie dedykowanych sterowników lub aplikacji. Najczęściej są one bezpłatne.

Czytnik linii papilarnych w zamkach Wikęd

W przypadku zamków do drzwi opartych na skanerze odcisków palców, wprowadzić można nawet do 500 obrazów linii papilarnych. W pierwszej kolejności, po uruchomieniu, należy wprowadzić dane użytkownika i poziom przysługujących mu uprawnień (administrator ma prawo z zarządzać wszystkimi funkcjami, włącznie z usuwaniem użytkowników i innych administratorów, użytkownik może tylko otwierać drzwi).

Następnie należy wybrać, który przekaźnik będzie aktywowany przez wszystkie odciski palców, przechowywane pod tym nazwiskiem (przekaźnik 1, przekaźnik 2 lub przekaźnik 1 i 2 razem). W kolejnym kroku wprowadzamy jeden lub trzy odciski palców dla tej osoby.

Każda osoba może później dodać dowolną liczbę odcisków palców. Producent zaleca, aby zapisać większą liczbę linii papilarnych dla każdej osoby - także kilka linii papilarnych tego samego palca.

Wyłączanie czytnika linii papilarnych

Czytnik linii papilarnych można w każdej chwili wyłączyć. W przypadku Androida, należy do tego użyć wewnętrznych ustawień dotyczących zabezpieczeń. Tam znajduje się polecenie Blokada ekranu, a po jego wybraniu trzeba podać kod PIN zapisany w urządzeniu. Na końcu trzeba zaznaczyć pozycję Przesuń palcem. Wtedy na ekranie telefonu pojawi się komunikat zatwierdzający tę decyzję.  

Jeśli chcemy dezaktywować czytnik na komputerze przenośnym, musimy nacisnąć start i otworzyć menu ustawień, a potem wejść w zakładkę Konta i Opcje logowania. Spośród wyświetlonych metod zabezpieczeń należy wybrać tę, która nas interesuje, a odznaczyć tę, którą chcemy przerwać.

źródło i zdjęcie: Wikęd