Charakterystyka ścian dwuwarstwowych z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych i silikatów

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Charakterystyka ścian dwuwarstwowych z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych i silikatów

Opisujemy charakterystykę ścian dwuwarstwowych wykonanych z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych i elementów silikatowych.

Uwaga!Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie przegrody wykonuje się najczęściej w naszym kraju?
 • Czym charakteryzuje się ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego?
 • Jakie są wymiary bloczków z betonu komórkowego?
 • Czym charakteryzuje się ściana dwuwarstwowa z pustaków ceramicznych?
 • Jakie są wymiary pustaków ceramicznych?
 • Czym charakteryzuje się ściana dwuwarstwowa z silikatów?
 • Jakie są wymiary bloczków silikatowych?

Domy jednorodzinne w Polsce buduje się przede wszystkim w technologii tradycyjnej. Polega ona na zastosowaniu drobnowymiarowych elementów murowych, które można – przy użyciu siły rąk – wymurować, czyli zespolić za pomocą zaprawy murarskiej. W ten sposób powstaje budynek, którego ściany są kompozytem wykonanym z elementów murowych i zaprawy.

Pomimo tego, że ściany jednowarstwowe spełniają wymagania przepisów, to w naszym kraju wykonuje się najczęściej przegrody z ociepleniem. Przy odpowiedniej grubości izolacji termicznej, spełniają one wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422). Ze względu na koszty, najczęściej wykonuje się ściany z ociepleniem ze styropianu, rzadziej natomiast stosuje się wełnę mineralną.

Tego typu przegrody składają się z dwóch warstw – konstrukcyjnej oraz izolacji termicznej. Zazwyczaj jest to kompletny system ocieplenia, składający się z kleju do styropianu, styropianu, łączników mechanicznych do mocowania styropianu, kleju do wykonania warstwy zbrojącej, siatki tynkarskiej, środka gruntującego oraz tynku cienkowarstwowego. Dodatkowym elementem jest wyprawa wewnętrzna, najczęściej w postaci tynku cementowo-wapiennego lub tynku gipsowego. Ściany z ociepleniem można wykańczać od zewnątrz i wewnątrz również w inny sposób, jednak tynki cieszą się zdecydowanie największą popularnością.

Wśród materiałów ściennych dominuje beton komórkowy, ceramika i wyroby wapienno-piaskowe – to nimi będziemy się zajmować w niniejszym opracowaniu. Rzadziej stosowane są produkty z keramzytobetonu, bloczki i pustaki betonowe oraz kształtki styropianowe.

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Elementy systemu murowego z betonu komórkowego są znane i stosowane od dziesięcioleci. Grupa produktów jest bardzo szeroka, a wśród nich są również te, stosowane do wykonywania ścian z ociepleniem. Tego rodzaju rozwiązanie jest obecnie najbardziej popularne w naszym kraju.

Właściwa nazwa tego materiału to autoklawizowany beton komórkowy, co odnosi się do sposobu jego produkcji. Beton komórkowy nazywany jest również potocznie suporeksem, siporeksem, gazobetonem, a także porobetonem.

Beton komórkowy powstaje z naturalnych surowców: piasku, wody, cementu, wapna, a nieraz także gipsu. Dzięki temu materiał jest w 100% ekologiczny i przyjazny w stosowaniu. Dodatkowo do uzyskania porowatej struktury stosuje się proszek aluminiowy, który powoduje powstanie wodoru i spulchnienie masy przed autoklawizacją. Terminem tym określa się proces hartowania betonu komórkowego przez poddanie go działaniu nasyconej pary wodnej w autoklawach parowych.

Wytrzymałość na ściskanie, jaką uzyskują elementy murowe z betonu komórkowego, wynosi najczęściej od 1,5 do 4 MPa. To wystarczające wartości, aby stosować ten materiał do wznoszenia ścian konstrukcyjnych. Powietrze zawarte w milionach porów jest bardzo dobrym izolatorem ciepła. Dość wspomnieć, że w 1 m³ betonu komórkowego aż 4/5 stanowi powietrze. Porowatość wynosi zatem ok. 80%. Oprócz porowatości, beton komórkowy charakteryzuje się jednorodną strukturą. To ważne, ponieważ właściwości materiału, takie jak wytrzymałość na ściskanie, przewodnictwo cieplne, akustyczne, reakcja na ogień i ognioodporność, są takie same we wszystkich kierunkach.

W ścianach z ociepleniem elementem konstrukcyjnym jest mur. To on zapewnia przeniesienie obciążeń z budynku i przekazanie ich na fundamenty. Zazwyczaj stosuje się bloczki o szerokości 24 cm, o średniej gęstości 500 i 600 kg/m3. Elementy mogą być profilowane na pióra i wpusty. Tego typu bloczki muruje się bez wypełnienia spoin czołowych (pionowych). Ważne jest, by w miejscach, w których nie ma połączenia na pióra i wpusty, wypełnić zaprawą spiny pionowe. Te miejsca występują w narożnikach oraz wszędzie tam, gdzie stosuje się docięte bloczki.

Z kolei bloczki profilowane tylko na wpusty i bloczki bez profilowania należy murować z wypełnieniem spoin pionowych i poziomych. W spoinach pionowych zaprawę nanosi się na płaszczyzny powierzchni czołowych bloczka, które się ze sobą stykają. Bloczki o szerokości powyżej 18 cm mają też najczęściej wyprofilowane uchwyty montażowe, ułatwiające przenoszenie elementów i ich murowanie.

Bloczki wyprofilowane na pióra i wpusty
Bloczki wyprofilowane na pióra i wpusty nie wymagają stosowania zaprawy w spoinie pionowej. (fot. Bruk-Bet Termalica)

Na rynku dostępne są przede wszystkim bloczki o wysokiej dokładności wymiarowej, kategorii TLMB i TLMA, więc można je murować zarówno na zaprawę do cienkich spoin, jak i zaprawę zwykłą. Oznaczenie TLMB (TLMA) pochodzi z normy europejskiej – z ang. Thin Layer Mortar category B (lub A) oznacza zaprawę cienkowarstwową kategorii B (lub A). Odchyłki wymiarowe dla bloczków TLMB wynoszą ±1 mm na wysokości oraz ±1,5 mm na długości i szerokości, natomiast dla bloczków TLMA – ±2 mm na wysokości i szerokości oraz ±3 mm na długości.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Dzięki niewielkiej masie betonu komórkowego, wymiary bloczków mogą być duże. Do ścian zewnętrznych z ociepleniem oraz wewnętrznych nośnych stosowane są najczęściej elementy o wymiarach 24 × 24 × 59 cm. Są więc poręczne, a jednocześnie można z nich szybko i precyzyjnie murować. Na 1 m2 muru przypada tylko 7 bloczków, co oznacza bardzo duże uproszczenie pracy i skrócenie czasu budowania ścian.

Uzupełnieniem bloczków są prefabrykowane nadproża zbrojone z betonu komórkowego o długości do 230 cm. Za ich pomocą można przekryć otwory okienne i drzwiowe do szerokości 180 cm. W sprzedaży są też tzw. nadproża zespolone lub płaskie o długości do 300 cm, które stanowią pas rozciągany i wymagają nadmurowania warstwy z bloczków, które stanowią z kolei pas ściskany takiego nadproża. Jeżeli otwory są tak szerokie, że nie można zastosować elementów prefabrykowanych, to najlepiej wykonać elementy żelbetowe wylewane na budowie.

Producenci oferują również bloczki o innych wymiarach (o szerokości 10, 12 lub 18 cm), a także płytki (6 i 8 cm), które można wmurowywać układając elementy na boku, by uzyskać pożądaną wysokość kondygnacji (jeśli ich wysokość pasuje do wymiaru grubości murowanej ściany). To praktyczne rozwiązanie, które stosuje się po to, by nie docinać bloczków, które będą zastosowane w ostatniej warstwie ściany pod stropem.

Duży blok betonu komórkowego
Dzięki niewielkiej masie betonu komórkowego, wymiary bloczków mogą być duże, co ułatwia murowanie. (fot. Solbet)

Podsumowując – systemy z betonu komórkowego są stosowane chętnie przede wszystkim ze względu na łatwość wykonania. Nie bez znaczenia są też właściwości cieplne i trwałość tego materiału. Poza tym beton komórkowy umożliwia wykonanie atrakcyjnych pod względem architektonicznym budynków oraz pozwala łatwo aranżować przestrzeń w domu.

PUSTAKI CERAMICZNE

Innym popularnym budulcem wykorzystywanym do wznoszenia ścian są pustaki ceramiczne. W zasadzie zastąpiły one tradycyjną cegłę. Dzięki drążeniom (pustkom powietrznym), pustaki charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami cieplnymi. Są przy tym bardzo trwałe i wygodne w użyciu.

Pustaki
Pustaki, ze względu na swoje właściwości, praktycznie zastąpiły już tradycyjne cegły w murach warstwowych. (fot. ZCB Owczary)

Tzw. pustaki poryzowane mają ścianki o porowatej strukturze. Na etapie ich produkcji dodaje się bowiem wióry, które podczas wypalania znikają, pozostawiając w strukturze materiału puste mikrokawerny, czyli pory. Co prawda ich porowatość nie jest tak duża, jak w betonie komórkowym, jednak i tak ma wpływ na obniżenie masy pustaków, zwiększenie gabarytów oraz zmniejszenie przewodności cieplnej.

Podobnie jak w przypadku elementów z betonu komórkowego, pustaki mają różnego rodzaju pióra i wpusty. Dzięki temu muruje się je bez wypełnienia spoin pionowych. Są one natomiast niezbędne w miejscach, w których nie ma takiego połączenia, czyli w narożach i w miejscach wmurowania przyciętych elementów.

Ponieważ przy wypalaniu pustaki nie zachowują dokładnych wymiarów, niektórzy producenci dodatkowo je szlifują – by otrzymać elementy o wysokiej dokładności. Takie wyroby służą do murowania na zaprawę do cienkich spoin lub do wykonywania murów za pomocą pianki poliuretanowej.

Murowanie pustaków
Do murowania na zaprawę cienkowarstwową lub klej poliuretanowy przeznaczone są szlifowane pustaki o dokładnych wymiarach. (fot. Wienerberger)

Pustaki mają rozmaite wymiary i właściwości. Najczęściej oferowane są wyroby Max, U220 oraz pustaki o innych wymiarach, zindywidualizowanych przez danego producenta. Produkty Max mają wymiary 28,8 × 18,8 × 18,8 cm i są produkowane w klasie wytrzymałości 7,5 do 15 MPa.

Jak podają producenci, na 1 m2 ściany przypada 25 sztuk – w przypadku ściany o grubości 28,8 cm oraz 17 sztuk – jeśli murowana ściana ma mieć 18,8 cm grubości. Pustaki U 220 mają wymiary 28,8 × 18,8 × 22 cm i klasę od 7,5 do 15 MPa. W tym przypadku zużycie wynosi 21,6 szt./m2.

Kolejnym popularnym pustakiem jest wyrób o wymiarach 25 × 37,3 × 23,8 cm z wyprofilowaną powierzchnią na pióra i wpusty. Można je murować na cienką spoinę. Występują w klasach 10/15/20 MPa. Na 1 m2 potrzebne jest 10,7 sztuki.

Oprócz pustaków dostępne są też inne elementy, m.in. zbrojone nadproża. W systemach ceramicznych są to elementy żelbetowe wykonane w kształtkach ceramicznych. Wymiary tych belek wynoszą:

 • wysokość – 7,1 cm;
 • szerokość – 11,5 cm;
 • długość – 75–300 cm (co 25 cm).

W zasadzie są to elementy pasa rozciąganego nadproża zespolonego, ponieważ nadproża te powinny być nadmurowane za pomocą pustaków. Innego rodzaju nadprożami są elementy żelbetowe w ceramicznych kształtkach ustawianych pionowo. Ich wymiary to: wysokość – 23,8 cm, szerokość – 70 cm, długość – 100–325 cm (co 25 cm). Nie wymagają one nadmurowania. W obu przypadkach belka nie przykrywa całej szerokości ściany, dlatego by uzyskać nadproże, wystarczy złożyć kilka belek na szerokości ściany.

Przegroda z pustaków ceramicznych z nadprożem z prefabrykatów
Przegroda z pustaków ceramicznych z nadprożem z prefabrykatów. (fot. T. Rybarczyk)

Z pustaków ceramicznych wykonuje się najczęściej mury o grubości 25 cm. Przy murowaniu ceramiki stosuje się zazwyczaj zaprawy tradycyjne. Jeśli pustaki są wysokiej dokładności (szlifowane), to – jak wspomniano – można zastosować cienkie spoiny lub klej w postaci pianki poliuretanowej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wyrobów ceramicznych nie można na etapie murowania zeszlifować, więc wszelkie niedokładności będą się nakładać. Do wyrównywania nierówności nie mogą służyć zaprawy do cienkich spoin.

ELEMENTY SILIKATOWE

Oprócz betonu komórkowego i pustaków ceramicznych domy jednorodzinne często wznosi się też z wyrobów wapienno-piaskowych, czyli silikatów. Ze względu na ich wysoką masę i koszty transportu, ten materiał stosowany jest najczęściej na budowach zlokalizowanych w niedalekiej odległości od zakładu produkującego silikaty.

Silikat to wyrób wyprodukowany z wody, piasku i wapna. Tego rodzaju elementy murowe mają wysoką gęstość i, co za tym idzie, dużą masę (1200 do 1900 kg/m3). Dlatego stosowane na budowach silikaty mają niewielkie wymiary. Dzięki tej gęstości, elementy charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie.

Mur z silikatów połączony z murem ceramicznym
Mur z silikatów połączony z murem ceramicznym. (fot. T. Rybarczyk)

Bloczki silikatowe, w zależności od producenta, mają różne wymiary i kształty. Podstawowe grubości warstw konstrukcyjnych ścian zewnętrznych i wewnętrznych silikatowych wynoszą 18, 24 i 25 cm. Do ścian z ociepleniem najczęściej stosuje się bloczki o wymiarach 25 × 24 (18) × 22 cm oraz 24 × 33,3 × 19,9 cm. Zużycie na 1 m2 wynosi odpowiednio 17,4 oraz 15 sztuk.

W ofercie producentów są bloczki o dokładnych wymiarach, które można murować na cienkie spoiny. W tym przypadku również dostępne są wyroby z wyprofilowanymi powierzchniami ułatwiającymi murowanie. Rozróżnia się następujące dokładności wymiarowe (takie same, jak dla wyrobów ceramicznych):

 • T1 – ± 0,4 × pierwiastek z wymiaru nominalnego lub 3 mm (przyjmuje się wartość większą);
 • T2 – ±0,25 × pierwiastek z wymiaru nominalnego lub 2 mm (przyjmuje się wartość większą);
 • Tx: producent może zadeklarować własną kategorię (większą lub mniejszą od ww.).

Najczęściej dostępne są bloczki silikatowe o dokładności T2, które nadają się do murowania na cienkie spoiny. Trzeba jednak przestrzegać reżimu wykonawczego, by nie "zgubić" poziomu, ponieważ niedokładności wykonania muru nie da się uzyskać szlifując bloczki.

Ze względu na trudną obróbkę, przy budowie z silikatów – oprócz bloczków regularnych – stosuje się też bloczki połówkowe, które służą do zachowania prawidłowego przewiązania elementów murowych oraz uzyskania odpowiedniej wysokości kondygnacji.

W przypadku tego materiału producenci również oferują nadproża zbrojone – żelbetowe strunobetonowe oraz kształtki "U" do wykonania tzw. szalunków traconych.

Tomasz Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość martyna990

27 Lip 2018, 10:33

Trzeba też zwrócić uwagę na wpływ materiału na zdrowie. Często wydaje nam się, że to tylko ściana, ale przebywając w budynku z takiego czy innego materiału jesteśmy cały czas wystawieni na jego wpływ.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
*ceny na podstawie ofert z dnia 21.03.2021
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze kwiecień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom kwiecień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje