PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Stropy

Stropy filigranowe - czy warto wykonać z nich strop?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Choć nie ma rozwiązań idealnych, stropy typu filigran posiadają wiele zalet, które warto mieć na uwadze, wybierając materiał, z którego powstaną podziały kondygnacyjne naszego budynku. Nie są też pozbawione wad, dlatego - uzbrojeni w wiedzę na ich temat - będziemy mogli dokonać skrupulatnego rachunku zysków i strat.

Co to jest strop filigranowy?

Strop filigranowy to jeden z typów stropów płytowych, zespolonych, a zatem prostsza wersja tradycyjnego stropu żelbetowego. Tworzony jest jako cienki, 4,5-7 cm prefabrykat i w tej formie dostarczany na budowę. Jego zbrojenie stanowią stalowe przestrzenne kratownice rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 75 cm, uzupełnione o dodatkowe pręty układane w stosunku do nich równolegle i prostopadle.

Po dostarczeniu prefabrykatów na budowę należy wykonać dodatkowe zbrojenia w nadbetonie oraz wylać tzw. nadbeton (którego klasa musi być nie niższa nić C16/20, aby strop był wytrzymały i sztywny)

Składowanie i transport stropu typu filigran za pomocą specjalistycznego dźwigu. fot. Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.
Składowanie i transport stropu typu filigran za pomocą specjalistycznego dźwigu. fot. Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.

Ważne jest, aby ze względu na wymogi konstrukcyjne, całkowita wysokość, jaką osiąga strop filigranowy (włączając w to grubość płyty wraz z dźwigarami kratowymi oraz warstwą nadbetonu), nie była mniejsza niż 12 cm.

Strop typu filigran wykonywany w oparciu o konkretny projekt domu, z uwzględnieniem kształtu elementu i wycięć. Kształt płyt może być dowolny - może być zarówno wielokątem jak i półkolem czy łukiem. W zależności od oczekiwanej nośności, projektant oblicza, jaką grubość powinny mieć płyty i zbrojenie. Od złożenia zamówienia do dostarczenia płyt na miejsce budowy zazwyczaj mija od jednego do dwóch tygodni. Należy pamiętać, że dostarczony strop musi zostać zatwierdzony przez konstruktora.

Zalety stropu typu filigran

We wspomnianym już rachunku zysków i strat, zaczniemy od walorów stropów filigranowych, a jest ich naprawdę sporo. Pierwsza zaleta została już wymieniona - to kształt, który można dopasować do potrzeb w sposób właściwie nieograniczony. Producenci podkreślają również doskonałe parametry akustyczne omawianego rozwiązania.

Widok płyty stropu filigranowego od spodu wewnątrz budynku. Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.
Widok płyty stropu filigranowego od spodu wewnątrz budynku. Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.

Tego typu strop posiada też liczne ułatwienia konstrukcyjne, co związane jest m.in. z możliwością uzyskania dużych rozpiętości, umieszczenia stropu bezpośrednio na słupach czy ukrycie w nim belek, dzięki czemu osiągalne jest otrzymanie równej, gładkiej powierzchni sufitu.

Decydując się na strop typu filigran pomijamy deskowanie, ponieważ płyty prefabrykowane są jednocześnie tzw. deskowaniem traconym. To, podobnie jak fakt, że na budowę dostarczane są gotowe prefabrykaty, w znaczny sposób skraca czas wykonania stropu. W ciągu jednego dnia wykonać można strop o powierzchni 100-150 m2. Sprzyja temu również dość łatwy montaż płyt i ograniczona ilość niezbędnych do wykonania prac wykończeniowych, co wynika z faktu, że płyta od strony sufitu jest gładka.

Niewątpliwie walorem jest również to, że w płytach prefabrykowanych już na etapie ich produkcji można umieścić puszki elektryczne, a następnie, przed ułożeniem warstwy nadbetonu, rozłożyć kable elektryczne.

Wady stropu typu filigran

Płyty prefabrykowane tego typu nie są najtańszym rozwiązaniem, co wiąże się m.in. z tym, że każdy budynek wymaga precyzyjnego i dostosowanego do jego unikalnych cech projektu stropu. Płyty są zatem każdorazowo wykonywane zgodnie z wymogami konkretnego zamówienia i nie są magazynowane. Przy ich produkcji konieczna jest duża dokładność, bowiem nie ma możliwości korygowania ich wymiarów na budowie.

Do wad zaliczyć można również konieczność pielęgnacji nadbetonu. Należy także zwrócić uwagę na wymiar, który ograniczony jest ze względu na transport kołowy do długości 7,80 m i szerokości 2,50 m. Kłopotliwa w montażu jest również konieczność zastosowania dźwigu. Transport i wynajem specjalistycznego sprzętu podwyższają koszt inwestycji.

źródło: Damian Żabicki

zdjęcia: Uciechowski Z.P.H.U. Sp.j.