20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu

Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w jego ocieplenie. Zanim zabierzemy się za szukanie ekipy remontowej, do ocieplenia domu musimy porządnie się przygotować. Oto 20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu.

1) Brak projektu termomodernizacji

Przed rozpoczęciem prac elewacyjnych należy zrobić projekt, który oprócz aspektów estetycznych będzie uwzględniał analizę cieplno-wilgotnościową przegród zewnętrznych. Jego autor powinien na podstawie obliczeń dobrać właściwą grubość termoizolacji oraz sprawdzić, czy w nowej przegrodzie nie ma zagrożenia powstania kondensatu i trwałego jej zawilgocenia. Bez takiej analizy trudno przewidzieć, czy zastosowane rozwiązanie nie spowoduje wzrostu wilgotności przegrody, tym samym pogorszenia jej trwałości.

2) Niezabezpieczenie remontowanego budynku

Wykonawca powinien ochronić przed zabrudzeniem wszystkie okna, oklejając je folią. Ponadto dobrze, jeśli rusztowanie osłonięte jest siatką, zabezpieczającą elewację przed nadmiernym nasłonecznieniem i wiatrem, co pozwala nakładanym materiałom równomiernie wysychać.

Ocieplenie ścian - krok po kroku

Instrukcja, jak ocieplić ścianę domu styropianem - krok po kroku. Ważne i dla wykonawcy, i dla inwestora, który powinien wiedzieć, jak poprawnie wykonać izolację termiczną.

3) Niewłaściwe przygotowanie podłoża

Powierzchnia ocieplanych ścian musi mieć odpowiednią nośność oraz być gładka, równa i odpylona, by zapewniać dobrą przyczepność dla kleju. Nierówne tynki z ubytkami wymagają naprawy lub skucia. Niedopuszczalne jest pozostawienie na ocieplanej ścianie resztek pleśni, wykwitów itp. Bezwzględnie trzeba najpierw usunąć przyczynę ich powstania oraz usunąć je ze ściany.

Jeśli mur będzie nieoczyszczony z brudu i luźnych części, to termoizolacja będzie przyklejona do warstwy, która w każdej chwili może odpaść. Na słabe i kruche podłoża warto zastosować środek gruntujący - poprawiający przyczepność klejów, tynków i farb. Preparaty takie przeciwdziałają też szybkiemu oddawaniu wody do podłoża, co jest istotne przy przyklejaniu termoizolacji, ponieważ chłonne podłoże nie "wyciągnie" wody z kleju, którym przytwierdza się izolację cieplną. Ma to szczególnie znaczenie podczas remontu elewacji.

Popękana powierzchnia starego tynku nie jest dobrym podłożem do wykonania ocieplenia
Popękana powierzchnia starego tynku nie jest dobrym podłożem do wykonania ocieplenia. Taki tynk trzeba najpierw skuć. (fot. T. Rybarczyk)

4) Zmiany na etapie wykonawstwa

Roboty ociepleniowo-elewacyjne najlepiej prowadzić zgodne z prawidłowo wykonanym projektem, a wszelkie odstępstwa konsultować z jego autorem. Z pozoru niewielka zmiana, dotycząca np. tynku zewnętrznego albo powłoki malarskiej, może bowiem skutkować odparzeniem się warstwy elewacji, co z kolei będzie miało negatywny wpływ na trwałość całej przegrody. Ocieplić należy wszystkie elementy zewnętrzne przegród, w tym również balkony i tarasy nad pomieszczeniami.

Nieocieplone balkony są mostkami termicznymi
Nieocieplone balkony są mostkami termicznymi, nie wolno pomijać tych elementów podczas termomodernizacji budynku. (fot. T. Rybarczyk)

5) Zła kolejność wykonywanych prac

Najpierw nakłada się klej, a później zatapia w nim siatkę. Zdarza się, że wykonawcy robią to odwrotnie. Ponadto część z nich nakłada tynk cienkowarstwowy bezpośrednio na warstwę z siatką, rezygnując z gruntowania, co skutkuje nieprawidłowym wiązaniem tynku cienkowarstwowego, prześwitami szarego koloru kleju i nierówną powierzchnią elewacji. Ponadto po kilku latach taki tynk pęka i odpada płatami.

6) Niedostateczne mocowanie izolacji do warstwy nośnej

Może wynikać z niestarannego nałożenia kleju, użycia produktu o nieodpowiednich parametrach lub ze zbyt słabego mocowania mechanicznego. Łączniki mechaniczne to różnego rodzaju kołki oraz kotwy. Powinny być odpowiednio zagłębione w warstwie nośnej - minimum to 5 cm. Lekkie izolacje ze styropianu bardzo często mocuje się mechanicznie tylko w narożach budynku oraz wokół otworów okiennych i drzwiowych (zwykle co 30 cm), bo są tam narażone na parcie i ssanie wiatru.

7) Pozostawienie izolacji termicznej bez osłony przed wpływami atmosferycznymi

Nieosłonięta wełna mineralna łatwo nasiąka wodą, a styropian wystawiony na działanie słońca ulega powierzchniowej degradacji, która może pogorszyć przyczepność warstw wykończenia. Materiały termoizolacyjne trzeba chronić przed wpływami atmosferycznymi zarówno wtedy, gdy są składowane na budowie, jak i po ich użyciu do ocieplenia ścian. Ściany ocieplone wełną mineralną powinny być osłonięte dachem, by nie były one zalewane przez deszcz - bo jeśli tak się stanie, będą wysychać bardzo powoli, a zawilgocona izolacja termiczna nie jest skuteczna. Ściany ocieplone styropianem nie mogą zaś być wystawione na silne nasłonecznienie, choć nawet pozostawione bez osłony przez kilka miesięcy nie ulegają wyraźnym uszkodzeniom.

Na szkodliwe działanie słońca szczególnie narażony jest grafitowy styropian
Na szkodliwe działanie słońca szczególnie narażony jest grafitowy styropian. (fot. T. Rybarczyk)

8) Brak listwy startowej i wywinięcia siatki na styropian

Jest on wtedy narażony na działanie czynników atmosferycznych, gryzoni i ptaków. Ponadto bardzo ważne jest układnie siatki zbrojącej na odpowiedni (10 cm) zakład na całej powierzchni ocieplanej ściany z dodatkowym zbrojeniem diagonalnym w narożach otworów okien i drzwi, bez którego tynk w późniejszym czasie może pękać.

9) Mocowanie płyt bez zachowania systemu mijankowego

Częstym problemem są szczeliny pomiędzy płytami ocieplenia. Miejsca te są mostkami termicznymi. Ich powstawaniu najskuteczniej zapobiega zastosowanie izolacji z dwóch warstw - z wzajemnym przesunięciem styków (system mijankowy) albo użycie płyt z frezowanymi krawędziami. Jednak w tym drugim przypadku płyty muszą być bardzo starannie obrobione, a ściana równa.

Podczas ocieplania budynku, kluczowe jest dobranie odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego oraz fachowość wykonania
Podczas ocieplania budynku, kluczowe jest dobranie odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego oraz fachowość wykonania, m.in. przyklejanie płyt na tzw. mijankę (fot. Śnieżka)

10) Nieprawidłowe wykonanie nadproży

Nadproża powinny być osłonięte od strony zewnętrznego lica ściany tym samym materiałem, co jej pozostała powierzchnia. Jeśli jest inaczej, z powierzchni nadproża może odspajać się tynk. Trzeba też pamiętać, że żelbetowe nadproże może zapewniać gorszą przyczepność dla ocieplenia, niż reszta ściany (np. ceglanej), w tych miejscach potrzebna jest więc szczególna staranność.

11) Nieprzygotowanie starych ścian do przyklejania ocieplenia

Nieoczyszczenie ścian z luźnych tynków i pyłów skutkuje tym, że warstwa ocieplenia przyklejana jest do tynku, który w każdej chwili może odpaść. To podstawowy błąd, który często jest popełniany.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Źle przygotowana powierzchnia ścian i za cienka warstwa styropianu
Źle przygotowana powierzchnia ścian i za cienka warstwa styropianu. (fot. T. Rybarczyk)

12) Niewłaściwe nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne

Niekiedy wykonawcy nanoszą klej w formie placków, bez pasma przy krawędziach płyt. Nie gwarantuje to dostatecznego ich mocowania.

13) Brak wzmocnienia stref przy krawędzi budynku

W tych miejscach działają krawędziowe obciążenia wiatrem, większe niż te występujące w środku powierzchni ściany, dlatego płyty termoizolacyjne muszą być przytwierdzane za pomocą większej liczby łączników.

14) Brak łączników lub złe ich dobranie

Łączniki muszą być dopasowane do podłoża oraz grubości ocieplenia i mocowane w liczbie co najmniej 4 sztuk na każdy 1 m2 płyty. Płyty układa się na mijankę, zachowując przesunięcie min. 15 cm. W obszarze naroży okiennych i drzwiowych łączenia płyt nie mogą wypadać na ich krawędzi.

Łączenia docinanych płyt należy wypełniać pianką poliuretanową, aby nie powstał w tym miejscu mostek termiczny
Łączenia docinanych płyt należy wypełniać pianką poliuretanową, aby nie powstał w tym miejscu mostek termiczny. (fot. T. Rybarczyk)

15) Niezabezpieczenie przyklejonego styropianu przed słońcem

Jeśli budynek ocieplony jest styropianem, to po jego przyklejeniu nie powinno się zostawiać nieosłoniętych ścian na dłuższy czas, bowiem pod wpływem promieni UV powierzchnia styropianu ulega degradacji. Zalecenie to dotyczy szczególnie styropianu grafitowego, którego ciemna barwa powoduje, że w trakcie robót termoizolacyjnych powierzchnia tego materiału mocno się nagrzewa, co może powodować duże odkształcenia płyt podczas przyklejania.

Zostawione ocieplenie ze styropianu bez wykonanej warstwy zbrojącej
Zostawione ocieplenie ze styropianu bez wykonanej warstwy zbrojącej powoduje, że powierzchnia styropianu ulega uszkodzeniu po wpływem działania słońca. (fot. T. Rybarczyk)

16) Zastosowanie zbyt cienkiej warstwy ocieplenia

Za cienka warstwa styropianu lub wełny mineralnej może powodować wykraplanie się pary wodnej w warstwie konstrukcyjnej. Wykonane w ten sposób prace ociepleniowe nie przyniosą oczekiwanego efektu w postaci poprawy komfortu cieplnego w budynku i obniżenia rachunków za ogrzewanie.

17) Niezachowanie przerw technologicznych

Podczas prac ociepleniowych ważne jest przestrzeganie przerw technologicznych, np. odczekać dobę od przyklejenia płyt do ich kołkowania. Równocześnie nie należy przesadnie zwlekać z nałożeniem warstwy zbrojącej na styropian, bo pod wpływem słońca zaczyna on żółknąć i kruszyć się.

18) Użycie siatki złej jakości

Do warstwy zbrojącej powinno się zastosować siatkę tynkarską o właściwej gramaturze i rozmiarach oczek - najlepiej dobierać składowe kompletnego systemu ociepleń danego producenta. Nie warto oszczędzać i kupować słabych siatek tynkarskich, które nie spełniają kryteriów producentów systemów ociepleń i nie będą tworzyć trwałej warstwy zbrojącej. Arkusze siatki w miejscach połączenia mają na siebie zachodzić tak, by zachować ciągłość warstwy zbrojącej. Poza tym ważne jest, żeby siatka była w całości zatopiona w kleju - zarówno od strony płyt termoizolacyjnych, jak i od strony wierzchniej, która będzie później tynkowana. Siatka nie może wystawać z kleju.

Siatka zbrojąca powinna być zatopiona w kleju, również w miejscu ocieplenia glifów. (fot. T. Rybarczyk)

19) Użycie niewłaściwego tynku na wełnie mineralnej

Na ocieplenie z wełny mineralnej należy dobrać tynk o odpowiednio wysokiej paroprzepuszczalności. Tynk akrylowy z dodatkiem żywic będzie niewłaściwy, ponieważ zamknie dyfuzyjność ściany w ostatniej warstwie muru i wilgoć, przenikająca przez ścianę na zewnątrz, napotka barierę. W wyniku tego pod tynkiem może wykraplać się para wodna, co w efekcie doprowadzi do odpadania tynku.

Źle dobrany tynk bardzo szybko popęka i będzie odpadał
Źle dobrany tynk bardzo szybko popęka i będzie odpadał. (fot. T. Rybarczyk)

20) Montaż okładzin elewacyjnych niezgodnie z zaleceniami producenta

Elewacyjne systemy suchej zabudowy wymagają odpowiedniego mocowania. Producenci tych systemów mają na to gotowe rozwiązania i powinno się z nich korzystać.

Joanna Dąbrowska, Tomasz Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

19 Nov 2022, 19:08

1 godzinę temu, Gość emerytka napisał: Dzień dobry ! 15 lat temu ocieplono budynek, kilka lat było w mieszkaniach ciepło. Niestety mimo ostatnio lekkich zim, w mieszkaniach szczególnie szczytowych jest coraz zimniej. Termostaty ustawione identycznie jak co roku, a temperatura ...

19 Nov 2022, 17:45

31 minut temu, Gość emerytka napisał:  Czy trzeba zmienić warstwę ocieplającą budynek ?   Sprawdzić, czy woda się nie dostaje do warstwy ocieplenia, albo i na ścianą.

Gość emerytka

19 Nov 2022, 17:12

Dzień dobry ! 15 lat temu ocieplono budynek, kilka lat było w mieszkaniach ciepło. Niestety mimo ostatnio lekkich zim, w mieszkaniach szczególnie szczytowych jest coraz zimniej. Termostaty ustawione identycznie jak co roku, a temperatura z roku na rok jest niższa o jeden stopień. Czy ...

16 Nov 2022, 19:15

Zrobić sporo fotografii, pomierzyć rozmieszczenie wszelakich  ozdób na elewacji a po skuciu, czasami nawet tynku,  próbować odwzorować stan z przed ocieplenia na powierzchni izolacji.   

Gość Judyta

16 Nov 2022, 09:51

Dzień dobry, dziękuje za wartościowe wskazówki. Mam prośbę o informacje co warto byłoby zrobić w przypadku starej elewacji (16 lat) i tzw. bonii okiennych. Czy lepiej byłoby je usunąć i w to miejsce wkleić nowy styropian? Nałożyć tynk ? Czy powinno się zdjąć starą elewacje ...

12 Dec 2021, 21:50

2 godziny temu, Gość Danuta napisał: Mam pytanie o ocieplenie starego domu oczywiście od fundamentów. Czy wymiana rynien może być robiona w trakcie, po czy przed elewacją. I czy prace dekarskie mają jakikolwiek wpływ na prace na fundamentach? Dodanie izolacji ...

12 Dec 2021, 18:59

Przed chwilą, Gość Danuta napisał: czy prace dekarskie mają jakikolwiek wpływ na prace na fundamentach? Nie mają. Wymieniać rynny można w trakcie , ale najlepiej przed elewacją .

Gość Danuta

12 Dec 2021, 18:54

Mam pytanie o ocieplenie starego domu oczywiście od fundamentów. Czy wymiana rynien może być robiona w trakcie,po czy przed elewacją. I czy prace dekarskie mają jakikolwiek wpływ na prace na fundamentach?

22 Apr 2021, 18:13

potrzebuje dobrego fachowca!

Gość Monika

13 Mar 2021, 12:49

Witam miesiac po nałozeniu tynku taka historia, bąble pojawiaja sie podvzas deszczu co moze byc przyczyna

Gość Transt

29 Dec 2020, 13:16

Oczywiście dobry materiał do podstawa. Druga to wybór odpowiedniego systemu, a nie kupowanie w markecie najtańszych materiałów i składanie tego wszystkiego na ścianie. Nigdy taka kombinacja nie będzie ładnie wpływała na efekt fasady

Gość Tom

26 Dec 2020, 04:27

Bardzo ważne jest to żeby ocieplenie wykonywać o odpowiedniej porze roku gdy mury są suche bo wilgoć nigdy z tamtad nie wyjdzie tylko pod styropianem będzie mega grzyb

Gość Lopper

28 May 2020, 23:04

Moim zdaniem przede wszystkim trzeba wybrać dobry system i do tego też dobrej klasy styropian. Wtedy praca będzie zdecydowanie fajniejsza i przyjemniejsza. No i efekt będzie dobry bo umówmy się, że styropian to najlepszy materiał elewacyjny jest

Gość mhtyl

04 Oct 2019, 19:55

9 godzin temu, Gość Hania napisał: Mam pytanie może ktoś mi coś doradzi. Mam dom typu bliźniak. Budynek 15 lat temu został ocieplony przez poprzednich właścicieli, jednak na elewacji jest bardzo dużo pęknięć. Teraz nie wiem czy było to nieumiejętne ocieplenie ...

04 Oct 2019, 11:08

Zdjęcia wstaw .

Gość Hania

04 Oct 2019, 10:41

Mam pytanie może ktoś mi coś doradzi. Mam dom typu bliźniak. Budynek 15 lat temu został ocieplony przez poprzednich właścicieli, jednak na elewacji jest bardzo dużo pęknięć. Teraz nie wiem czy było to nieumiejętne ocieplenie (np. brak siatki) czy co jest przyczyną. Biegły do ...

26 Aug 2019, 10:59

A gdy wczytają się w rozmowę Maćka, Zbyszka, Janusza i Dariusza, zapragną całą masę certyfikatów na materiałach budowlanych. Certyfikat oczywiście może być Polski, Czeski, Ukraiński, Rosyjski, a nawet... hm... szczególnie zwrócić uwagę należy na CE i C E. 😎

25 Aug 2019, 19:02

Dnia 26.07.2019 o 16:51, Gość Zbyszek napisał: Ale jak, gdzie to sprawdzić? W tej chwili producenci na rynku budowlanym to robią co chcą, wypuszczają do sprzedaży jakieś buble i żadnych konsekwencji nie ponoszą. Po takim jednym numerze powinno się wycofać z rynku ...

Gość Dario

25 Aug 2019, 17:57

Chyba tylko ci co nie mają zielonego pojęcia o styropianie i nie chce im się nawet niczego przeczytać w Internecie, zgadzają się na użycie materiału z niewiadomych firm i bez żadnych dopuszczeń. Przecież to, że dziś zaoszczędzą nie oznacza, że w ostatecznym rezultacie zaoszczędzą. ...

Gość maciek

20 Jul 2019, 14:56

Autor nie wspomniał o jakości styropianu. Ludzie przeważnie z chęci oszczędności kupują najtańsze materiały, a to jest fundamentalny błąd. Jakość dostępnych na rynku styropianów znacznie różni się od siebie, dlatego zawsze należy sprawdzać czy styropian ma certyfikat ITB

17 Apr 2018, 10:41

A mnie się cały czas wydawało że budynków się nie ociepla zimą, albo jak wolisz - termowizji nie robi się porze ciepłej.

17 Apr 2018, 01:41

Sensownym działaniem jest zatrudnienie kogoś doświadczonego w badaniach termowizyjnych budynków do współpracy z ekipą wykonującą izolację zewnętrzną. To naprawdę pozwala uniknąć standardowych błędów izolacyjnych  

To już nie te czasy, że każdy materiał budowlany był na wagę złota i Inwestor brał co mu dano i nie pytał o nic. Teraz faktycznie wybór jest ogromny i świadomość Inwestora większa. Dlatego rzetelna informacja potwierdzona badaniami to jest coś bezcennego bo prowadzi do zaufania ...

05 Dec 2017, 12:04

Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że styropian nie posiada deklarowanych parametrów, jest niska cena. Wynika to z oszczędności na granulacie, co z kolei odbija się ujemnie na gęstości wyrobu i w związku z tym - parametrach termoizolacyjnych. Dlatego rzetelni producenci styropianu ...

22 Oct 2017, 01:06

10 godzin temu, bajbaga napisał: W sumie ważne jest aby był oznaczony znakiem: lub:   Bo wtedy jest to wyrób budowlany, dopuszczony do stosowania w budownictwie. No tak - tylko że dopuszczony jest w ogóle styropian, ...

21 Oct 2017, 13:55

31 minut temu, Szwajcar napisał: A jak znalazłem, że styropian użyty do ocieplenia mojego budynku jest na liście GUNB i wg badania z maja 2016 nie spełnia parametrów? W sumie ważne jest aby był oznaczony znakiem: lub:   Bo wtedy jest to ...

Gość mhtyl

21 Oct 2017, 13:48

Może nie na temat ale powiem kolega kiedyś mi się zwierzył że szukając opinii w necie o aucie jakie chciał kupić to stwierdził że jakby wierzył we wszystko co piszą to nic by nie kupił 

21 Oct 2017, 13:43

Racja. Już musztarda po obiedzie. Jakby się tak każdym 0,001 przejmować to można zwariować.

Gość mhtyl

21 Oct 2017, 13:38

3 minuty temu, Szwajcar napisał: Czyli styropian dzieli się na taki których przyłapano i takich których jeszcze nie przyłapano pocieszające Tak na chłopski rozum, to czym różni się styropian firmy przodującej, zajmującej pierwsze miejsca od mniej znanej ...

21 Oct 2017, 13:33

Czyli styropian dzieli się na taki których przyłapano i takich których jeszcze nie przyłapano pocieszające

Gość mhtyl

21 Oct 2017, 13:21

3 minuty temu, Szwajcar napisał: A jak znalazłem, że styropian użyty do ocieplenia mojego budynku jest na liście GUNB i wg badania z maja 2016 nie spełnia parametrów? Budynek ocieplany był teraz - w październiku 2017? Nie wiem, ale jeden gość kiedyś ...

21 Oct 2017, 13:14

A jak znalazłem, że styropian użyty do ocieplenia mojego budynku jest na liście GUNB i wg badania z maja 2016 nie spełnia parametrów? Budynek ocieplany był teraz - w październiku 2017?

20 Sep 2017, 09:29

Zasadniczo nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak gruba powinna być warstwa ocieplenia. Wszystko zależy od konstrukcji ściany zewnętrznej – jaką ma grubość i jakie warstwy się na nią składają. Dodatkowo ważne, jaki końcowy parametr termoizolacyjność chce Pani osiągnąć. ...

29 Aug 2017, 18:48

Zależy jakie parametry cieplne ściany chcesz uzyskać?  Większość producentów styropianu ma na swojej stronie kalkulatory, gdzie wpisujesz materiał ściany nośnej + jej grubość oraz planowaną grubość i rodzaj styropianu. Wynik podaje ci współczynnik U ściany.  Im ...

Gość Malgosia

29 Aug 2017, 17:45

Ile cm powinien mieć styropian do ocieplenia budynku?

21 Aug 2017, 12:33

Fachowcy wiedzą najlepiej i jednym materiałem od różnych producentów postępują tak samo " po swojemu" to jest ogromny błąd...

21 Aug 2017, 11:17

Szanowny Panie, dobór rodzaju i grubości materiału ociepleniowego powinien być uzależniony od specyfiki budynku i określony w projekcie budowlanym. Może Pan również zasięgnąć porady u wybranego producenta tego typu rozwiązań. Do wykończenia elewacji (zarówno z wełny mineralnej, ...

Gość Iwona

01 Aug 2017, 16:00

Witam czy można ocieplać budynek wełną dwa razy po 10 cm ? I jak to robicie?

28 Jul 2017, 09:40

Pozytywny sygnał jest taki, że poziom doświadczenia ekip montażowych rośnie i niektóre z tych błędów są coraz rzadziej spotykane. Najczęstsze błędy montażowe to jednak nadal nakładanie zbyt małej ilości kleju (tylko punktowo zamiast punktowo i pokrawędzi), co może powodować ...

11 Jul 2017, 17:31

W murze nie powinno być wilgoci. Chyba ,że coś jest sknocone. Jan

Gość m.zganiacz@poczta.onet.pl

11 Jul 2017, 16:01

ja tez ocieplalem ale przedtem firma ktura mi to robia zima kamera termowizualna zrobila zdiecia wszystkich scian zewnetrznych budynku .Okazalo sie ze najwiecej ciepla wychodzi oknami Wymienilem okna na truj szybowe i wystarczylo ocieplic tylko jedna sciane Mam cieplo w domu a niemam plesni ...

05 Jul 2017, 00:19

Szanowni Państwo, prawidłowo wykonane ocieplenie budynków jest uzależnione od wielu czynników. Wśród najważniejszych można wymienić zastosowanie dobrej jakości materiałów oraz stosowanie się do zaleceń montażowych producenta. Kluczowy jest również dobór i montaż materiału ...

21 Jun 2017, 22:31

Dnia 6.06.2017 o 09:41, Gość dżejkob napisał: Gdyby w USA robiło się takie fuszerki jak w Polsce to firmy budowlane nie wyrobiłyby się z pensjami dla najlepszych adwokatów. Jak widzę obrazki, co zostaje po amerykańskich domach szkieletowych po huraganie ...

Gość dżejkob

06 Jun 2017, 09:41

Większość polskich ociepleń to jeden wielki błąd w sztuce budowlanej. Jaka paroprzepuszczalność?! Kto się tym przejmuje w sektorze gdzie pokutuje zasada: "przyjdzie kit i będzie git, hajsik się zgarnie i do widzenia kierowniczko!" Ludzie, zejdźcie na ziemię. W Polsce ciężko ...

Gość Mireli

21 May 2017, 15:59

Do listy błędów dodałbym jeszcze wykorzystanie materiałów złej jakości. Firmy prześcigają się w oferowaniu czym tańszych produktów, niestety ich jakość często bywa wątpliwa, co ukazują ostatnie badania materiałów budowlanych przeprowadzanych przez GUNB. Wśród przebadanych ...

10 Jan 2017, 01:41

Dnia 16.02.2014 o 19:52, Pomocnik napisał: Oto 8 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu. Pełna treść artykułu pod adresem:https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/18341-20-najczestszych-bledow-popelnianych-podczas-ocieplania-domu Tam ...

Gość miki789

31 Oct 2016, 13:59

U mnie na dachu jest wyłożona mata termoizolacyjna i nie narzekam. To jest dość ciekawa technologia, która polega na zastosowaniu takich jakby ekranów odbijających promieniowanie ciepła na poziomie 85%. Poza tym jeśli chodzi o zalety to na pewno duży plus za montaż, gdzie praktycznie ...

Gość kowalczyk

24 Jul 2015, 19:52

w jaki sposób rozliczyc spółdzielnie,z wykonanej pracy ocieplania budynków,ile zuzyto materiału,co ze zmarnowanym materiałem np.z kamieniałym cementem,brany był kredyt,czy zostal w całosci wykorzystany na ocieplenie

Cytat materiał słabej jakości i "fachowcy" Proponuję skorygować "fachowców". Samo słowo krytyki, to jeszcze nie "wiedza".

Gość kramaz

22 Jun 2015, 14:34

materiał słabej jakości i "fachowcy"

Gość Maciek

16 Feb 2014, 19:52

Podstawowym błędem jest brak obliczeń cieplno-wilgotnościowych, co skutkuje kondensacją międzywarstwową. A jest to sytuacja notoryczna

16 Feb 2014, 19:52

Aby obniżyć koszty związane z ogrzewaniem domu, zdecydowanie warto zainwestować w jego ocieplenie. Zanim zabierzemy się za szukanie ekipy remontowej, do ocieplenia domu musimy porządnie się przygotować. Oto 20 najczęstszych błędów popełnianych podczas ocieplania domu.   Pełna ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!