Jak obliczyć izolacyjność ściany?

Jak obliczyć izolacyjność ściany?

Izolacyjność termiczna, czyli ciepłochronność ściany jednowarstwowej, a więc jednorodnej, zależy od grubości ściany oraz przewodności cieplnej materiału użytego do jej zbudowania. Cechę tę określa współczynnik U, który oblicza się dzieląc współczynnik λ materiału ściany przez jej grubość d.

Jak obliczyć izolacyjność ściany jednowarstwowej?

Izolacyjność termiczna, czyli ciepłochronność ściany jednowarstwowej, a więc jednorodnej, zależy od grubości ściany oraz przewodności cieplnej materiału użytego do jej zbudowania. Cechę tę określa współczynnik U, który oblicza się dzieląc współczynnik λ materiału ściany przez jej grubość d:

U = λ / d

A oto przeciętne wartości współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów na ściany jednorodne:

 • beton komórkowy - 0,10 W/(m•K),
 • ceramika poryzowana - 0,14 W/(m•K),
 • ceramika poryzowana z wkładkami z wełny mineralnej - 0,08 W/(m•K).

Ściany jednowarstwowe o ekonomicznie uzasadnionej grubości 40-50 cm z trudem uzyskują więc wymagany obecnymi przepisami współczynnik U do 0,23 W/(m2•K). Dlatego do ich budowy używa tylko najlżejszych odmian betonu komórkowego oraz pustaków ceramicznych z poprawiającymi izolacyjność wkładkami z wełny mineralnej.

Potrzeba odpowiednio bloczków z betonu komórkowego odmiany 400 o grubości 42 cm albo pustaków z wełną o grubości 38 cm. Nie jest uwzględniona izolacyjność cieplna tynku oraz opory przejmowania ciepła, które choć zmieniają wynik niewiele, to akurat w przypadku ścian jednowarstwowych mogą być istotne.

Przykład: Obliczamy jaką izolacyjność U ma ściana jednorodna grubości d = 42 cm (0,42 m) wykonana z betonu komórkowego o współczynniku λ = 0,10 W/(m•K).

0,10 W/(m•K) / 0,42 m = 0,238 W/(m²•K)

Jak obliczyć izolacyjność ściany dwu- i trójwarstwowej?

Należy zsumować opory cieplne poszczególnych warstw. Opór cieplny R to odwrotność współczynnika przenikalności U. Oblicza się go dzieląc grubości warstw materiałów przez współczynnik λ.

R = 1/U = (d/λ)

Obliczenie izolacyjności cieplnej ściany warstwowej z ociepleniem wymaga zatem znajomości współczynników przewodności wszystkich użytych w niej materiałów.

Do celów obliczeniowych przyjmuje się najczęściej następujące wartości λ:

 • ocieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej - 0,04 W/(m•K), choć niektóre odmiany mogą mieć wartość λ o 10-15% niższą,
 • materiały konstrukcyjne:
  - beton komórkowy odmian o większej g- 0,15 W/(m•K),
  - ceramika poryzowana - 0,25 W/(m•K),
  - bloczki silikatowe 0,8 W/(m•K).

Największe znaczenie ma oczywiście rodzaj i grubość materiału ocieplającego.

Przykład: Obliczamy jaką izolacyjność U ma ściana dwuwarstwowa grubości d = 25 cm (0,25 m) wykonana z ceramiki poryzowanej, ocieplonej styropianem o grubości 15 cm (0,15 m).

Opór cieplny wyniesie:

R = d / λ (ściany) + d / λ (ocieplenia)
R = 0,25 m / 0,25 W/(m•K) + 0,15 m / 0,04 W/(m•K)= 1 + 3,75 (m²•K)/W

Współczynnik przenikania ciepła U wyniesie więc:

U = 1/R
U = 1 / 4,75 (m²•K)/W = 0,210 W/(m²•K) (pominęliśmy opory przejmowania ciepła i tynk).

Obliczenia dla ściany trójwarstwowej wykonuje się analogicznie.

Jarosław Antkiewicz
fot. Grupa Silikaty 
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz

Człowiek wielu zawodów, instalator z powołania i życiowej pasji. Od kilkunastu lat związany z miesięcznikiem i portalem „Budujemy Dom”. W swojej pracy najbardziej lubi znajdywać proste i praktyczne rozwiązania skomplikowanych problemów. W szczególności propaguje racjonalne podejście do zużycia energii oraz zdrowy rozsądek we wszystkich tematach związanych z budownictwem.

W wolnych chwilach, o ile nie udoskonala czegoś we własnym domu i jego otoczeniu, uwielbia gotować albo przywracać świetność klasycznym rowerom.

Komentarze

animus
24-10-2023 21:57
23 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Jarek kuj-pom: Witam mieszkam w domu wybudowanym w 1999 roku , dom zbudowany z suporexu 24cm jest to ściana zewnętrzna , dylatacja 5cm w tym syropian oraz kolejna ściana z suporexu 24cm , na ścianie ...
Spodziewałbym się raczej minimalnie gorszego współczynnika U, na poziomie 0,2 W/(m2·K). Tyle wychodzi, jeżeli przyjąć , że: - obie warstwy muru są z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie cementowej (lambda 0,3); - styropian ma lambdę 0,04; Ściana jest obustronnie ...
Bez wiedzy o przewodności cieplnej betonu komórkowego (są różne odmiany) jak i parametrów styropianu nie można tego dokładnie wyliczyć. Orientacyjnie można przyjąć lambdę dla siporeksu ok. 0,25 W/m K, a siporeksu ok. 0,037 W/m K.  To przy łącznej grubości siporeksu  0,48 ...
Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Czytaj tak, jak lubisz
W wersji cyfrowej lub papierowej
Moduł czytaj tak jak lubisz