Częste błędy przy montażu okien

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 29-37 minut
Częste błędy przy montażu okien

Błędy podczas montażu okien rzadziej wynikają z niewiedzy, a częściej - z zaniedbania reguł montażu. Są przy tym na tyle oczywiste, że może je wychwycić nawet osoba bez doświadczenia. Poniżej opisujemy te błędy i radzimy, jak poprawnie wykonać każdy etap montażu okien.

Niewłaściwe przygotowanie ościeża

Nierówności i zapylenie jego powierzchni pogarszają przyczepność pianki uszczelniającej, a to z kolei powoduje nieszczelności na styku ramy okna z murem.

Nasza rada. Przed montażem okna ościeże wymaga oczyszczenia i wyrównania. Ekipa montażowa powinna usunąć z jego powierzchni pył i gruz, a także pozostałości po demontażu starych okien, np. stary materiał uszczelniający.

Ewentualne ubytki w ościeżu należy uzupełnić (duże ubytki - zaprawą, mniejsze - pianką montażową). Przed nakładaniem pianki powierzchnię ościeża dobrze jest lekko zwilżyć wodą, co zwiększy jej przyczepność do muru. Piankę należy nanosić, gdy temperatura zewnętrzna jest dodatnia.

Czyszczenie ościeża
Przed montażem okna konieczne jest oczyszczenie ościeża. (fot. Sokółka)

Niedopasowanie okna do ościeża

Konsekwencją montażu okien "na styk" z ościeżem są odkształcenia ram w wyniku naprężeń powodowanych zmianami temperatury. Zbyt wąska szczelina uniemożliwia także zaaplikowanie odpowiedniej ilości pianki montażowej, czego konsekwencją są nieszczelności, gdy konstrukcja okna kurczy się pod wpływem niskiej temperatury.

Z kolei okno za małe w stosunku do ościeża, a więc sytuacja, gdy luzy są za duże, pociąga za sobą następny błąd: wypełnianie tej szerokiej szczeliny zbyt dużą ilością pianki. Jest to niedopuszczalne ze względu na dużą siłę rozprężana pianki, która przy zbyt grubej warstwie mogłaby nawet wypchnąć ramę okna.

Przeczytaj
Może cię zainteresować
Dowiedz się więcej
+ Pokaż więcej

Nasza rada. Poprawny montaż okna możliwy jest tylko wtedy, gdy jest ono odpowiednio mniejsze od ościeża, między nim a murem musi pozostać luz, który umożliwi swobodne odkształcanie się okna pod wpływem zmian temperatury. Szczelina ta zapewnia też poprawne połączenia okno-mur. Proporcje są właściwe, gdy okna są:

  • 2-3 cm węższe od ościeża,
  • 4,5-5,5 cm od niego niższe (niższe wartości dotyczą okien drewnianych, wyższe - z PVC lub aluminiowych).

Podane wartości powinno się mierzyć w licu nieotynkowanego muru (jeśli tynk jest już naniesiony, trzeba go miejscowo skuć, aby pomiar był miarodajny).

Aby okno było odpowiednio mniejsze od ościeża, należy wcześniej bardzo dokładnie wymierzyć ościeże. Trzeba zmierzyć każdy bok - od wewnętrznej i zewnętrznej strony, a także przekątną otworu (fot. Sokółka)

Za szeroką szczelinę wokół okna należy zmniejszyć np. przez wypełnienie jej bloczkami z betonu komórkowego lub cegłami lub też przez użycie listwy poszerzającej.

Dla zachowania tych odległości bardzo ważne jest właściwe wymierzenie ościeża. Do pomiaru potrzebne są taśma miernicza i poziomnica. Pomiar wykonuje się na każdym boku w kilku miejscach zarówno przy krawędzi wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Trzeba też zmierzyć przekątne otworu i porównać ich długości, aby sprawdzić, czy otwór ma rzeczywiście kąty proste.

Montaż okien bez listew progowych

Niewprawnym montażystom zdarza się osadzanie okien bezpośrednio w ościeżu, w podłodze (tak niektórzy montują drzwi balkonowe) czy w progu. Mocowanie okna bezpośrednio w podłożu pozostawia szczeliny wokół okna i do pomieszczenia przedostaje się woda, która migrując, zawilgaca ściany lub stropy. Niewłaściwe osadzenie okna uniemożliwia też poprawne wykonanie zewnętrznych obróbek blacharskich oraz zamontowanie parapetów.


Prawidłowy montaż drzwi balkonowych - na listwie progowej (fot. Natura)

Nasza rada. Aby okno od dołu miało solidne podparcie mechaniczne, konieczny jest montaż listwy progowej (zwanej też podokienną). Umożliwia ona poprawne - trwałe i szczelne - połączenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych z oknem.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Niewłaściwe mocowanie okna

Może to być zarówno niewłaściwy rozstaw kotew lub dybli mocujących ościeżnicę do ościeży, jak i niedostateczna liczba tych łączników, a nawet - całkowite ich pominięcie. Przygodnym montażystom zdarza się traktować piankę montażową jako jedyny sposób mocowania okien.

Okno zamocowane łącznikami w zbyt dużym rozstawie nie jest wystarczająco stabilne, co doprowadza do zdeformowania poziomych ramiaków ościeżnicy i rozszczelnienia styków okna z murem.

Użycie zbyt dużej liczby kotew powoduje nadmierną sztywność połączenia okna z murem, co z kolei ogranicza swobodę ruchów konstrukcji okna wynikających ze zmian temperatury i wilgotności: wskutek tego okno mogłoby się z czasem wypaczyć, a na tynku mogłyby pojawić się pęknięcia.

Schemat właściwego rozmieszczenia punktów mocowania okien i drzwi
Schemat właściwego rozmieszczenia punktów mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji 421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej - "Montaż okien i drzwi balkonowych")
A - odstęp między punktami mocowania:
  • w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm
  • w okach drewnianych maks. 80 cm
E - odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika - min. 15 cm
P - odstęp od krawędzi słupka min. 15 cm

Nasza rada. Pianka montażowa nie może służyć do mocowania okna w ościeżu, lecz jedynie do uszczelniania styku wzdłuż ich obwodu. W celu poprawnego osadzenia ościeżnicy stabilizuje się ją wstępnie w ościeżu za pomocą drewnianych lub plastikowych klinów dystansowych umieszczonych blisko jej narożników, ustawiwszy ją dokładnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu pomiarów i wyregulowaniu ościeżnicy mocuje się ją trwale w murze dyblami lub kotwami w następującym rozstawie:

  • maksimum 70 cm - w oknach plastikowych,
  • maksimum 80 cm w oknach drewnianych,

przy czym odległość łączników od naroży i osi słupka powinna wynosić:

  • ok. 15 cm w oknach o najpopularniejszych wymiarach - 1490-1690 mm,
  • ok. 25 cm - w kolorowych oknach plastikowych.

Uwaga! Od podanych wyżej ogólnych zaleceń co do rozstawu łączników za ważniejsze należy uznać zalecenia w dokumentacji montażowej lub instrukcjach montażu konkretnych okien.

Wadliwe uszczelnienie połączenia okno-mur

Oprócz nakładania pianek montażowych na nieoczyszczone ościeże błędną praktyką jest wtryskiwanie w szczelinę wokół okna zbyt małej ilości pianki. Wskutek takiej oszczędności wokół okna tworzą się pustki bez uszczelnienia, a zatem - mostki termiczne. Błędem jest również zbyt obfite wypełnienie szczelin między murem a oknem, może bowiem doprowadzić do deformacji profilu okiennego.

Wady uszczelnienia można też spowodować, zbyt wcześnie rozpoczynając obróbkę pianki montażowej - jeszcze przed jej całkowitym wyschnięciem: taki pośpiech może doprowadzić do zmniejszenia objętości warstwy izolacyjnej, a przez to - pogorszenia skuteczności uszczelnienia. Przyczyną wad bywa też niewłaściwa kolejność robót, np. nakładanie ostatniej warstwy izolacyjnej od wewnątrz przed ułożeniem tynku.

Schemat: Podstawowe części okna i elementy stosowane przy jego montażu
Podstawowe części okna i elementy stosowane przy jego montażu

Nasza rada. Warunkiem poprawnego uszczelnienia połączeń okno-mur jest zachowanie właściwej kolejności robót:

Wypełnienie szczeliny pianką poliuretanową lub - znacznie rzadziej - taśmą rozprężną. Przed nałożeniem pianki między stojaki ościeżnicy trzeba wstawić rozpory, aby nie doszło do ich odkształcenia wskutek rozprężania się pianki. Można też wybrać piankę o obniżonej rozprężności, która o połowę mniej niż zwykła zwiększa swoją objętość - dzięki czemu niebezpieczeństwo wypaczenia się ościeżnicy jest mniejsze.

Przed rozpoczęciem uszczelniania dobrze jest zwilżyć ościeże wodą, co zwiększy przyczepność pianki. Szczelinę wypełnia się do 1/3 jej objętości. Piankę pozostawia się do wyschnięcia na czas określony przez producenta. Po wyschnięciu nadmiar pianki ścina się nożem w płaszczyźnie ościeżnicy.

Tynkowanie ościeża. Roboty tynkarskie przy oknach drewnianych należy wykonać po zabezpieczeniu okien folią i taśmą - uchroni to okna przed zarysowaniami i zabrudzeniami. Ramy okien plastikowych są już fabrycznie zabezpieczone, trzeba jednak pamiętać, aby po zamontowaniu w krótkim czasie zdjąć folię - po 2-3 miesiącach będzie to niemożliwe.

Uszczelnienie wypełnienia. Sposób tego uszczelnienia zależy od tego, w jakiej ścianie okno jest osadzone. Najczęściej mamy do czynienia ze ścianą dwuwarstwową - wtedy od zewnątrz wokół ościeża przykleja się paski styropianu, nakłada tynk, a na styku z ramą pozostawia szczelinę 2-3 mm, którą następnie wypełnia się silikonem. Od środka także między ramą okna a tynkiem trzeba pozostawić szczelinę (inaczej tynk będzie pękał) i wypełnić ją akrylem.

Emilia Rosłaniec

Zdaniem naszych Czytelników

W zasadzie bez demontażu i fachowej oceny możemy wróżyć z fusów. Ja dzielę się moim przypadkiem a w zasadzie to nie pamiętam momentu, w którym zepsułem zawias. Jedno jest pewne - skoro skrzydło nie chce się otworzyć bez użycia siły do standardowego zakresu - nie siłujemy się z nim.

Dlatego właśnie pisałem o regulacji okuć. Najczęściej to z nimi jest problem. Coś się opuści a czasem uszkodzi. Przy regulacji to widać.

Możliwe, że zawias został uszkodzony. Zgaduję. Mam podobnie ale czekam z wymianą do wiosny. Sam zepsułem

Na początek potrzebna jest regulacja okuć.

time image

Gość Ania73

05 Gru 2018, 09:52

Witam, co może być powodem, że okna bardzo ciężko się otwierają (okna dachowe, drewniane). Na początku otwierały się normalnie, jednak po wymianie dachu i w związku z nim podnoszeniu okien o kilka cm (okna zostały wycięte i ponownie wstawione) trzeba użyć bardzo dużej siły, ...

time image

Gość Mila

19 Paź 2017, 08:02

Myślę, że innym częstym błędem przy tego typu pracach, jest dobór nieodpowiednich narzędzi oraz elementów łączeniowych. Zwłaszcza te elementy ogrywają najważniejszą rolę ponieważ są niejako spoiwem.

time image

Gość Gość

04 Lip 2017, 10:26

Ostatnio wymieniali u nas w domu okna. Ścian nie skopili wodą ,okna przymocowali na dwie kotwy po bokach z jednej i drugiej strony oraz pianką. Ciekawe czy jak będzie duży wiatr to okna nie wylecą.

time image

Gość omika

19 Maj 2016, 18:05

o dobrą ekipę nie jest łatwo, ale warto się wysilić, bo wykonany na początku dobry, profesjonalny montaż to mniej stresu i więcej pieniędzy w kieszeni - patrząc na to długofalowo.

time image

07 Paź 2014, 10:48

Cytat Okien nienalezy uszczelniac silikonem i akryle lecz tsma dyfuzyjna Ja, ja... a ja mieszkać za wielka woda od nie wczoraj.

time image

Gość leszek

07 Paź 2014, 10:28

Okien nienalezy uszczelniac silikonem i akryle lecz tsma dyfuzyjna

time image

Gość Helmud

10 Kwi 2014, 07:48

Czym otynkować stalowe nadproże jak odpadł stary 40 letni tynk,okna są drewniane z izolacją piankową.

time image

Gość ŁowcaAndroidów

16 Kwi 2011, 22:16

A może by tak pokazać, jak montować okna w murze trojwarstwowym? I co w przypadku RKSów - jak montować górną krawędź ościeżnicy?.

time image

01 Cze 2010, 06:01

Cytat Podajcie jak prawidłowo zamontować okna w warstwie styropianu w ścianie dwuwarstwowej.Montaż w murze to pikuś... To akuratnie w swoich materiałach technicznych podają producenci płyt warstwowych. Z rysunkami.

time image

Gość P.P.

30 Maj 2010, 20:58

Do Dert .Każdy kto niechce mieć mostków cieplnych..

time image

Gość dert

28 Maj 2010, 17:45

Podłoga Posadzk, kto montuje okna w ociepleniu~?!.

time image

Gość darek

28 Maj 2010, 10:28

istotnym elementem przy montarzu okien jest głębokość ich osadzenia w murze. Przy murach jednowarstwowych - pośrodku, przy dwu warstwowych na końcu pierwszej warstwy itd..

time image

Gość Podłoga Posadzka

27 Maj 2010, 20:13

Podajcie jak prawidłowo zamontować okna w warstwie styropianu w ścianie dwuwarstwowej.Montaż w murze to pikuś...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Instrukcja wymiany uszczelki w ramie okna dachowego
Instrukcja wymiany uszczelki w ramie okna dachowego
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!