Instrukcja murowania z bloczków z betonu komórkowego

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Instrukcja murowania z bloczków z betonu komórkowego

Producenci materiałów budowlanych, w tym elementów murowych, mają obowiązek określić zakres ich wykorzystania. Dlatego oprócz istotnych dokumentów, które są niezbędne ze względów formalnych (deklaracji właściwości użytkowych, karty charakterystyk - jeśli są wymagane), do swoich wyrobów załączają zawsze instrukcję użytkowania.

Producenci materiałów budowlanych w instrukcji murowania określają w jaki sposób należy produkty składować, jak stosować oraz z jakich środków ochrony korzystać. Taki dokument zazwyczaj jest treściwy i krótki, chociaż nie wyczerpuje wszystkich aspektów wykonawczych, to jednak wykonawcy i nadzór powinni zawsze się z nim zaznajomić.

1. Do murowania trzeba używać odpowiednich narzędzi: kielni do zaprawy cienkowarstwowej lub do zaprawy tradycyjnej, pacy/struga do szlifowania, piły do cięcia, prowadnicy ułatwiającej cięcie, młotka z gumowym obuchem, poziomnicy i zmiotki.

2. Do łączenia bloczków przewidziane są zaprawy cienkowarstwowe, a także - w przypadku ścian działowych i prac wykończeniowych - klej poliuretanowy.

3. Sposób przygotowania zaprawy podany jest na jej opakowaniu.

4. Podczas stawiania muru należy przestrzegać poniższych zasad:

 • murowanie zaczyna się od narożników;
 • pierwszą warstwę wykonuje się na zaprawie cementowej, wyrównując nierówności podłoża. Jeśli jest taka konieczność, to formuje się przy tym odpowiednią hydroizolację poziomą;
 • w przypadku bloczków z powierzchniami czołowymi profilowanymi na pióra i wpusty (P+W), w miejscach tych połączeń nie ma konieczności nanoszenia zaprawy w spoinie pionowej;
 • przy murowaniu z bloczków z piórami i wpustami, z niewypełnioną zaprawą spoiną pionową, bloczki należy wsuwać jeden w drugi od góry, a nie dosuwać poziomo;
 • bloczki docięte, lub w narożach (w spoinach pionowych, w których nie ma połączenia na pióra i wpusty), łączy się przez wypełnienie zaprawą spoiny pionowej;
 • otworów tworzących uchwyty montażowe bloczków nie wypełnia się zaprawą murarską;
 • przy murowaniu z bloczków profilowanych na zamek (Z) oraz gdy z obu stron występują tylko wpusty (W), spoiny pionowe należy wypełnić zaprawą (nanosi się ją na powierzchnie, które będą się stykać);
 • przed murowaniem kolejnej warstwy zeszlifowuje się nierówności górnej powierzchni wykonanego już muru - przy pomocy pacy lub struga do szlifowania;
 • przed nałożeniem zaprawy, trzeba oczyść z pyłu łączone powierzchnie;
 • po ustawieniu i ustabilizowaniu bloczka w murze (przez uderzanie młotkiem z gumowym obuchem), nie należy go przesuwać;
 • spoiny pionowe kolejnych warstw muru powinny być względem siebie przesunięte o minimum 0,4 wysokości elementu murowego (w przypadku bloczków o wysokości 240 mm, przesunięcie to wynosi 96 mm);
 • do cięcia bloczków używa się piły ręcznej i prowadnicy kątowej lub piły taśmowej; podczas dłuższych przerw w pracach murarskich, wymurowaną ścianę należy zabezpieczać przed zamoczeniem przez przykrywanie od góry folią.

5. Dodatkowe wskazówki do murowania w warunkach podwyższonej temperatury:

 • chronić przygotowaną zaprawę przed wysoką temperaturą, ustawiając ją w miejscach osłoniętych od promieni słonecznych;
 • zwilżać powierzchnie murowanych bloczków wodą;
 • nakładać zaprawę na krótkich odcinkach.

6. Dodatkowe wskazówki do murowania w warunkach obniżonej temperatury:

 • murować w temperaturze wyższej od 0°C;
 • bloczki nie mogą być przemarznięte, pokryte szronem lub śniegiem;
 • stosować zaprawę zimową;
 • w temperaturze niższej niż +5°C do rozrobienia zaprawy należy użyć ciepłej wody;
 • chronić przygotowaną zaprawę przed chłodem;
 • monitorować warunki temperaturowe i pogodowe;
 • w trakcie wiązania zaprawy przez pierwsze 8 godzin, temperatura przy powierzchni muru nie powinna spaść poniżej -5°C;
 • chronić świeżo wymurowaną ścianę przed nadmiernym przemarznięciem, zawilgoceniem i przesuszeniem, przez przykrywanie jej matami ocieplającymi.

7. Przed przystąpieniem do dalszych prac powinno się sprawdzić, czy zaprawa w murze prawidłowo związała, uderzając w powierzchnię muru młotkiem z gumowym obuchem. W przypadku odspojenia bloczków, dane fragmenty muru trzeba rozebrać.

W tej krótkiej instrukcji zawarte są konkretne informacje, jak należy murować ściany krok po kroku. Mimo że czynności te są proste, jest wiele możliwości popełniania błędów, dlatego tak ważne jest przestrzeganie instrukcji oraz właściwy nadzór na budowie.

Tomasz Rybarczyk
fot. Solbet

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!