15 błędów popełnianych przy montażu okien, drzwi i bramy garażowej

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
15 błędów popełnianych przy montażu okien, drzwi i bramy garażowej

Osadzenie okien i drzwi oraz bramy garażowej nie jest skomplikowane. Jednak i w tak prostym montażu zdarzają się błędy. Te najpoważniejsze mogą powodować powstawanie mostków termicznych, przewiewanie wiatru i wilgoci oraz uszkodzenie stolarki.

1) NIEDOKŁADNE POMIARY

Zamówienie stolarki można zrealizować na dwa sposoby. Jeżeli jest się przekonanym, że wykonawcy zrobią wszystko dokładnie wg projektu i nie będzie żadnych zmian, to można zamówić stolarkę przed wymurowaniem ścian. Bezpieczniej jednak złożyć zamówienie po postawieniu murów i wykonaniu obmiarów z natury. W tym przypadku okna, drzwi i brama będą na pewno pasować (jeśli nie dojdzie do błędów w trakcie produkcji).

Co prawda, obecnie może być zrealizowane praktycznie każde zamówienie, ale pamiętajmy, że stolarka podlega typizacji - za okna, drzwi oraz bramy o kształtach i wymiarach typowych zapłacimy mniej, niż za wyroby niestandardowe.

W obu przypadkach zdarzają się błędy. W pierwszym, można wykonać otwory, które nie będą zgodne z projektem, natomiast w drugim można niedokładnie je zmierzyć. Jednak jeżeli pomiarów dokonuje przedstawiciel producenta, a tak się dzieje najczęściej, to na nim spoczywa odpowiedzialność za ewentualne błędy i niedopasowanie stolarki.

Zbyt duży otwór trzeba będzie wypełnić dodatkowym profilem u dołu drzwi tarasowych.
Zbyt duży otwór trzeba będzie wypełnić dodatkowym profilem u dołu drzwi tarasowych.

2) NIEWŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE OTWORU W MURZE

Na solidność osadzenia okien, drzwi i bramy garażowej mają także wpływ błędy popełnione przy murowaniu otworów, w których będą osadzane. Dotyczy to głównie wykończenia krawędzi oraz zakończeń muru. Ważne jest, by ściana była zakończona tak, aby mur w tym miejscu był również monolitem. Otwory osłabiają ściany, dodatkowo do ich krawędzi mocuje się dość ciężkie okna, drzwi lub bramy, muszą więc mieć odpowiednią wytrzymałość i jednorodność.

Tego typu elementy zamontowane w ścianach zewnętrznych podlegają ciągłym, zmiennym obciążeniom parciem lub ssaniem wiatru. Obciążenia te mają charakter dynamiczny, są szczególnie "uciążliwe" dla ścian. Poza tym zazwyczaj nad otworem wmurowane jest nadproże albo jakaś inna belka, więc w tych miejscach - na krańcach otworów - działają też siły skupione. Z tych kilku powodów, trzeba zwrócić szczególną uwagę na właściwe wykonanie murów wokół otworów.

Niewłaściwe przygotowanie muru wokół otworów okiennych
Niewłaściwe przygotowanie muru wokół otworów okiennych.
Zbyt małe pustaki i brak przemurowania przy wolnych krawędziach wokół otworu
Zbyt małe pustaki i brak przemurowania przy wolnych krawędziach wokół otworu.

3) BRAK WZMOCNIENIA STREFY PODOKIENNEJ

Najbardziej narażona na pęknięcia jest strefa podokienna, która nie zawsze występuje przy krawędziach muru. Rysy i pęknięcia mogą się uwidaczniać już na etapie stanu surowego, a powodem ich występowania jest brak odpowiednich wzmocnień.

Aby zapobiec pęknięciom pionowym, rozchodzącym się od naroży otworu okiennego w strefach podokiennych, należy zastosować zbrojenie poziome. Zalecenie to dotyczy każdego materiału murowego. Najlepiej użyć systemowego zbrojenia w postaci płaskiej kratownicy Murfor. Umieszcza się je w najwyższej spoinie pod dolną krawędzią otworu okiennego. Następnie zatapia się je w zaprawie rozprowadzonej na powierzchni bloczków lub pustaków. Zbrojenie powinno mieć prawidłowe zakotwienie - kończyć się 50 cm poza krawędzią otworu.

Brak wzmocnienia strefy podokiennej spowodował powstanie rys na ocieplonych ścianach z ceramiki
Brak wzmocnienia strefy podokiennej spowodował powstanie rys na ocieplonych ścianach z ceramiki.

4) NIEWŁAŚCIWE NADPROŻE NAD OTWOREM

Oprócz strefy podokiennej oraz wolnych krawędzi, bardzo ważne jest przesklepienie otworu w ścianie nad oknem, drzwiami i bramą. Chodzi o to, by belka przekrywająca otwór miała odpowiednią nośność i sztywność. Największy problem dotyczy szerokich otworów, w których belka nadprożowa ma znaczną długość, np. wyjście na taras, szerokie okno, brama garażowa. Przy dużych rozpiętościach istotne jest zaprojektowanie i wykonanie belki, która nie będzie miała ponadnormowego ugięcia.

Co prawda, ościeżnicę montuje się z dystansem od obrzeża otworu w murze, ale przy niekorzystnym zbiegu okoliczności uginająca się belka może powodować przeniesienia obciążenia na ościeżnicę, która może ulec uszkodzeniu. Na szczęście, projektant i wykonawca mają wiele możliwości poprawnego rozwiązania tej kwestii.

Nadproże nad szerokim wjazdem do garażu uległo zbyt dużemu odkształceniu na skutek niewłaściwego przygotowania szalunków
Nadproże nad szerokim wjazdem do garażu uległo zbyt dużemu odkształceniu na skutek niewłaściwego przygotowania szalunków.

5) NIEPRAWIDŁOWE ZAPLANOWANIE OKIEN

Kolejnym błędem jest niewłaściwe usytuowanie otworu okiennego w budynku. Dotyczy to zwłaszcza dolnej krawędzi okna. Jego wysokość ma szczególne znaczenie w kuchni, gdzie pod oknem planujemy postawić szafki z blatem i w pokojach, w których chcemy mieć pod oknem biurko do nauki lub stół do pracy. Odległość parapetu od wykończonej podłogi powinna wynosić 85–90 cm. Jeśli pominie się to zalecenie, to będzie problem z zaaranżowaniem wnętrza domu.

Istotna jest też odległość od krawędzi bocznych okna do ścian poprzecznych (albo dachu). Musi zostać w niej uwzględniona późniejsza aranżacja wnętrza. Jeśli miejsca będzie zbyt mało, pomieszczenie będzie nieustawne. Jeżeli natomiast okno osadzone będzie zbyt blisko połaci dachu, będzie kłopot z właściwym jej ociepleniem.

Zbyt niskie ulokowane otworu okiennego w kuchni
Zbyt niskie ulokowane otworu okiennego w kuchni spowoduje, że okna będą zamontowane poniżej blatu stołu.
Okno zaplanowane zbyt blisko połaci dachu
Okno zaplanowane zbyt blisko połaci dachu.

6) NIEWŁAŚCIWE USYTUOWANIE STOLARKI W PRZEKROJU ŚCIANY

Poważnym błędem jest osadzenie stolarki w nieodpowiednim miejscu w przekroju muru. Prawidłowa lokalizacja oznacza nie tylko stabilne, mechaniczne przytwierdzenie okna do muru, ale także jak najmniejsze straty ciepła w obszarze ościeżnicy i ramy.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Jeżeli stolarka jest mocowana w ścianie jednowarstwowej, to najlepiej by rama trafiła w środek przekroju muru, albo w pobliże. Zbyt duże przesunięcie na zewnątrz spowoduje powstanie mostka termicznego wokół okna. Jeśli stolarkę osadzamy w ścianie z ociepleniem, to zewnętrzna powierzchnia ramy ościeżnicy powinna się licować z warstwą konstrukcyjną. W przypadku tzw. ciepłego montażu, stolarkę mocuje się w warstwie ocieplenia, umieszczając ją na specjalnych szynach (konsolach), umożliwiających wysunięcie okna poza obrys warstwy konstrukcyjnej ściany.

Właściwie umieszczenie ramy okna w warstwie konstrukcyjnej muru
Właściwie umieszczenie ramy okna w warstwie konstrukcyjnej muru.

7) ZASTOSOWANIE ZŁYCH ŁĄCZNIKÓW

Stolarka powinna być trwale zamocowana do podłoża. Aby tak było, należy stosować kotwy dopasowane do rodzaju podłoża. Błędem jest użycie jednego typu łączników do różnych rodzajów muru. Inne są możliwości mocowania w murze z pustaków ceramicznych pełnych i poryzowanych, inne z betonu komórkowego i tradycyjnego. Specyfikę tych materiałów trzeba uwzględnić, by dobrać do nich odpowiednie łączniki do przytwierdzania stolarki. Istotna przy tym jest liczba punktów mocujących oraz zakotwienie łączników w odpowiednich miejscach ościeżnicy.

Niewłaściwie dobrane kotwy oraz zbyt mało punktów mocowania nie zapewnią dostatecznej sztywności stolarki i spowodują uszkodzenie jej oraz muru wokół.

Łącznik zamocowany w grubości zaprawy
Łącznik zamocowany w grubości zaprawy.
Zakotwienie w uszkodzonym murze łączników nie zapewni dobrego zamocowania stolarki
Zakotwienie w uszkodzonym murze łączników nie zapewni dobrego zamocowania stolarki.
Niewłaściwie dobrane kotwy to niestabilne połączenia okna z murem
Niewłaściwie dobrane kotwy to niestabilne połączenia okna z murem.

8) NIEUWZGLĘDNIENIE SPOSOBU OTWIERANIA OKIEN I DRZWI

Przy wstawianiu stolarki należy wziąć pod uwagę to, w jaki sposób i na którą stronę pomieszczenia będzie się ona otwierała. Jest to ważne nie tylko ze względu na wygodę użytkowania okien i drzwi wewnętrznych, ale również na aranżację wnętrza i np. trwałą zabudowę przestrzeni wokół okien lub drzwi.

W przypadku drzwi zewnętrznych osadzanych w ścianie warstwowej, trzeba wziąć pod uwagę ocieplenie, które zwiększy znacznie jej grubość i przewidzieć miejsce na zawiasy oraz na otwarte skrzydło.

Niewłaściwie ulokowane drzwi zewnętrznych powoduje niszczenie glifu wokół nich.

9) WADLIWE OSADZENIE PARAPETÓW OKIENNYCH I PROGU DRZWI

Parapet od strony zewnętrznej styka się z ramą okna. Aby skutecznie odprowadzał z niego deszcz i śnieg, powinien być zamontowany ze spadkiem. A żeby pomiędzy parapetem i ramą nie pojawiła się wilgoć, połączenie między nimi musi być szczelne. Parapet zewnętrzny powinien też wystawać poza lico ściany.

W przypadku parapetów wewnętrznych istotne jest ich solidne zamocowanie, by można było ustawić na nich kwiaty, czy - w razie potrzeby - stanąć na nich i powiesić zasłony.

Parapet zewnętrzny
Parapet zewnętrzny powinien być osadzony ze spadkiem umożliwiającym sprawne odprowadzenie wody opadowej i śniegu.
Parapet wewnętrzny
Parapet wewnętrzny powinien zapewniać też właściwą izolacyjność cieplną.

Z kolei przy drzwiach zewnętrznych ważne jest właściwe wykonanie progu w taki sposób, żeby nie przemarzał. Musi on mieć także odpowiednią wysokość, żeby woda oraz nieczystości nie dostawały się do domu. Powierzchnia podłogi na zewnątrz budynku powinna być na niższym poziomie niż wewnątrz i być ukształtowana ze spadkiem, by woda była odprowadzana na zewnątrz, w kierunku odpływów.

Próg bramy garażowej również nie może przemarzać ani utrudniać wjazdu do garażu.

Nieocieplony próg spowodował przemarzanie podłoża pod nim
Nieocieplony próg spowodował przemarzanie podłoża pod nim.
Element żelbetowy pod progiem tworzy mostek termiczny
Element żelbetowy pod progiem tworzy mostek termiczny. Uszczelniająca pianka poliuretanowa narażona na promienie UV szybko straci swoje właściwości.

10) NIEOCIEPLENIE GLIFÓW WOKÓŁ ZAMONTOWANEJ STOLARKI

W miejscach osadzenia stolarki bardzo łatwo mogą powstawać mostki termiczne. Najbardziej na nie narażone jest miejsce styku ościeżnicy z murem, które powinno być staranne ocieplone. Zarówno przy tradycyjnym montażu stolarki w licu powierzchni zewnętrznej warstwy konstrukcyjnej ściany, jak i przy ciepłym montażu, stolarka na całym swoim obwodzie powinna być otulona warstwą ocieplenia. Oznacza to, że należy ja zamontować w taki sposób, aby na glifach zmieściła się warstwa ocieplenia. Ponieważ nie ma tu miejsca na grubą warstwę termoizolacji, warto zastosować ocieplenie o lepszej izolacyjności niż to zastosowane na ścianach.

Nieocieplone glify i próg spowodowały powstanie mostka termicznego przy drzwiach balkonowych i zawilgocenie ściany
Nieocieplone glify i próg spowodowały powstanie mostka termicznego przy drzwiach balkonowych i zawilgocenie ściany.
Ocieplone glify ram okiennych powinny zapewniać właściwą izolacyjność cieplną wokół zamontowanej stolarki.

11) CIEPŁY MONTAŻ - ŁĄCZENIE PRODUKTÓW RÓŻNYCH PRODUCENTÓW

Decydując się na zalecany tzw. ciepły montaż stolarki z zastosowaniem taśm uszczelniających (paroszczelnych i paroprzepuszczalnych), należy zastosować kompletny system i postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno zamieniać produktów, łącząc wyroby różnych producentów, bo może to doprowadzić do nieszczelności montażu i powstania mostków termicznych. Wykonany w taki sposób montaż na pewno nie będzie ciepły.

Ciepły montaż jest skuteczny, jeśli zastosuje się kompletny system jednego producenta
Ciepły montaż jest skuteczny, jeśli zastosuje się kompletny system jednego producenta.

12) NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE CIEPŁYCH PARAPETÓW

Coraz częściej, szczególnie w przypadku cięższych okien, układa się pod nimi tzw. ciepłe parapety, czyli profile z twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru) lub twardego styropianu EPS. Eliminują one przedmuchy i mostki termiczne między oknem i parapetem oraz zapobiegają powstawaniu zawilgoceń. Kształtki przykleja się do idealnie wyrównanego ościeża na klej do styropianu bądź na rozprowadzaną gęsto nierozprężną piankę, także do styropianu. Na ciepłym parapecie nie daje się taśm paroszczelnej i paroprzepuszczalnej, ale na górze profilu może znajdować się taśma rozprężna, która uszczelnia połączenie kształtki i okna.

Prawidłowo przyklejony ciepły parapet
Prawidłowo przyklejony ciepły parapet to skuteczna ochrona przed przedmuchami i mostkami termicznymi między oknem i parapetem. (fot. Aluplast)

13) BRAK MIEJSCA NA MECHANIZM BRAMY GARAŻOWEJ

Nowoczesne bramy rolowane, segmentowe i uchylne zajmują mniej przestrzeni przed garażem, niż bramy rozwieralne. Wymagają jednak wykonania odpowiedniej konstrukcji i miejsca na prowadnice, po których będą się poruszać. Prowadnice, jako elementy narażone na obciążenia dynamiczne związane ze stałym otwieraniem i zamykaniem wrót, muszą być solidnie zamocowane - według wytycznych producenta. Powinny też umożliwiać wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji. Najczęściej mocuje się je specjalnymi uchwytami nad otworem garażowym. Trzeba więc na nie przeznaczyć odpowiednią ilość miejsca.

Montaż prowadnic bramy garażowej
Aby zamontować prowadnice bramy segmentowej górnej trzeba przeznaczyć na nie miejsce nad otworem garażowym. (fot. Hörmann)

14) BRAK ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZI W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA USZKODZENIA MECHANICZNE

Krawędzie wokół otworów okiennych, drzwiowych i bramowych to miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne. Najczęściej powstają one w wyniku przetarcia lub uderzenia. Aby im zapobiegać, najlepiej od razu miejsca te wzmocnić. Można zastosować różnego rodzaju odbojniki ochronne, wzmocnienia krawędzi lub dystanse, które uniemożliwią uszkodzenie struktury budynku.

Uszkodzenie krawędzi ściany przy wjeździe do garażu
Uszkodzenie krawędzi ściany przy wjeździe do garażu.
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechanicznie (krawędzie wokół bramy garażowej) dobrze od razu zaplanować ich ochronę i wzmocnienie
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechanicznie (krawędzie wokół bramy garażowej) dobrze od razu zaplanować ich ochronę i wzmocnienie.

15) ZAMOCOWANIE PROWADNIC BRAMY DO ELEMENTU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU

Bramy garażowe to duże elementy. Przy otwieraniu i zamykaniu zawsze powodują powstawanie drgań, które przenoszą się na mechanizmy prowadzące oraz miejsca ich mocowania. Oprócz tego bramy, w zależności od typu, też sporo ważą. Dlatego bardzo istotne jest właściwe zamontowanie mechanizmu i ramy bramy do elementów konstrukcyjnych budynku.

I tak na przykład, jeżeli szyny prowadnic mocowane są do stropów, to muszą być przytwierdzone w odpowiednich miejscach. W przypadku stropów gęstożebrowych powinny to być belki stropowe lub żebra żelbetowe. Błędem jest mocowanie skrzydła bramy lub jej mechanizmu do pustaków stropowych, które stanowią tylko wypełnienie takiego stropu.

Prowadnice bramy powinny być zamontowane do elementu konstrukcyjnego stropu - na zdjęciu prawidłowe mocowanie.

Tomasz Rybarczyk
zdjęcia: T. Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość kemor

03 Gru 2019, 19:59

czy Pan zna się choć trochę na tym o czym Pan próbuje pisać ? w co najmniej 50 procentach to zły komentarz do zdjęcia oraz brak znajomości montażu oraz rozwiązań technicznych które da się zastosować lub nie i ie jest to winą montującego. pisanie dla pisania

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Instrukcja wymiany uszczelki w ramie okna dachowego
Instrukcja wymiany uszczelki w ramie okna dachowego
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze październik 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA