Rodzaje nawierzchni na ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Rodzaje nawierzchni na ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Zima nie jest łatwym czasem dla właścicieli domów jednorodzinnych. Zalegające wokół budynku śnieg i lód utrudniają przemieszczanie się, a biały puch leżący na dachu i sople lodu zwisające z rynien mogą stanowić zagrożenie dla osób poruszających się koło domu. Dlatego warto rozważyć zainstalowanie na posesji i dachu systemów przeciwoblodzeniowych, które pozwolą uwolnić się od problemów.

Odśnieżanie podjazdu do garażu i traktów pieszych na posesji, a także usuwanie śniegu z dachu, zajmuje wiele czasu i wymaga sporego wysiłku. Tymczasem system przeciwoblodzeniowy radzi sobie ze śniegiem i lodem skutecznie i bez wysiłku z naszej strony. Warto więc zapoznać się z zasadą jego działania i sposobami montażu.

Ten nie jest zbyt kłopotliwy, o ile zaplanujemy go zawczasu, na etapie budowy domu i zagospodarowywania jego otoczenia. Ale instalacja przeciwoblodzeniowa jest na tyle prosta, że można ją wykonać również w eksploatowanym już domu, choć wymaga to więcej wysiłku i może wiązać się z większymi nakładami finansowymi.

Infografika: Jak wybrać instalację przeciwoblodzeniową?
Infografika: Jak wybrać instalację przeciwoblodzeniową?

Instalacja przeciwoblodzeniowa na posesji

Świetnie sprawdza się na podjeździe do garażu, zwłaszcza, gdy zlokalizowany jest on w piwnicy, a także na ścieżce prowadzącej od furtki do drzwi wejściowych do domu. System przeciwoblodzeniowy nie tylko zapewnia bezpieczeństwo i poprawia komfort użytkowania nawierzchni, ale także obniża koszty jej eksploatacji i konserwacji. Odpada bowiem konieczność zakupu preparatów do rozpuszczania lodu, łopat do odgarniania śniegu czy odśnieżarki.

System przeciwoblodzeniowy na zjeździe do garażu w piwnicy
System przeciwoblodzeniowy świetnie sprawdza się zwłaszcza na podjazdach do garaży zlokalizowanych w piwnicy. (fot. Thermoval)

Zasada działania

Najważniejszym elementem systemu są zakopane na niewielkiej głębokości kable grzejne. Podłączone do instalacji elektrycznej emitują ciepło, dzięki czemu śnieg i lód zalegające na nawierzchni podjazdu lub traktu pieszego roztapiają się.

Kable występują w dwóch odmianach:

  • zwykłe (stałooporowe) - po uruchomieniu grzeją ze stałą mocą;
  • samoregulujące - same dostosowują moc grzania do temperatury otoczenia, a moc może być odmienna na różnych odcinkach tego samego przewodu. Kosztują więcej od stałooporowych, ale są tańsze w eksploatacji, ponieważ - w zależności od temperatury - pobierają mniej lub więcej energii.

Instalację przeciwoblodzeniową można uruchamiać samemu, ale śnieg często pada w nocy, wtedy jest też najniższa temperatura i tworzy się lód. A instalacja włączona rano, przed pracą, może nie zdążyć się wystarczająco nagrzać i nie spełni swojej roli. Dlatego bez porównania lepiej sprawdza się system sterowany automatycznie. W tym celu należy go wyposażyć w działające łącznie czujniki wilgotności i temperatury. W pierwszej kolejności sprawdzana jest temperatura zewnętrzna. Jeżeli jest niższa od ustawionej (np. 2°C), sterownik zaczyna kontrolować wilgotność i dopiero po wykryciu opadu śniegu - załącza system.

Kabel instalacji przeciwoblodzeniowej
Dzięki czujnikowi wilgotności i temperatury instalacja przeciwoblodzeniowa może się uruchamiać automatycznie. (fot. Thermoval)

Kable grzewcze coraz częściej zastępowane są na posesji przez specjalne maty, wykonane zazwyczaj z siatki z włókna szklanego, do której przymocowany jest przewód grzejny.

Ich zaletą jest to, że sprzedawane są w gotowych do montażu kompletach, o różnych wymiarach. Dzięki temu można je łatwo dopasować do wymiarów ogrzewanej powierzchni. Nie bez znaczenia jest też to, że maty układa się znacznie szybciej od przewodów.

Maty grzejne instalacji przeciwoblodzeniowej
Na większych powierzchniach (podjazdy, chodniki, parkingi) dobrze sprawdzają się maty grzejne, które układa się szybciej od kabli. (fot. Fenix Polska)

Sposób montażu

Kable grzewcze i maty układa się pod nawierzchnią podjazdu, dlatego instalację warto zaplanować przed jej ułożeniem. Jeżeli będziemy to chcieli zrobić później, konieczne będzie rozebranie nawierzchni, a potem ułożenie jej na nowo.

Układanie instalacji przeciwoblodzeniowej na chodniku
Instalację grzewczą można ułożyć również na użytkowanej posesji, ale wymaga to rozebrania nawierzchni i ułożenia jej na nowo. (fot. nVent Thermal)

Sposób montażu systemu różni się w zależności od rodzaju nawierzchni zastosowanej na posesji.

W przypadku, gdy jest to:

  • kostka brukowa lub płyty - kable lub maty umieszcza się na stalowej taśmie montażowej w warstwie piasku, który przeważnie pełni funkcję podsypki pod tego typu nawierzchnie. Materiał ten ochroni elementy grzejne przed ewentualnym uszkodzeniem podczas układania kostki, a także izoluje je od znajdującej się poniżej warstwy kruszywa. Instalację układa się na całej szerokości traktu pieszego. Jeśli chodzi o podjazd do garażu, można ją również umieścić na całej szerokości, albo tylko w dwóch 50-60-cm pasach, wytyczonych przez tor jazdy kół samochodu. Decydując się na pierwszy wariant trzeba się liczyć z większym poborem mocy elektrycznej podczas eksploatacji. Kable prowadzi się równolegle do kierunku jazdy, w odstępie nie mniejszym niż 5 cm. Nie mogą one na siebie nachodzić ani się krzyżować, nie wolno też ich skracać ani sztukować;
Aby obniżyć koszty, instalację można ułożyć tylko w dwóch pasach o szerokości 50-60 cm, wytyczonych przez tor jazdy kół samochodu. (fot. z lewej: nVent Thermal, fot. z prawej: Fenix Polska)
  • beton - instalację można ułożyć na dwa sposoby. W pierwszym wariancie kable umieszcza się w wykutych w nawierzchni bruzdach o głębokości 5-10 cm. Następnie szczeliny wypełnia się zaprawą. Druga opcja polega na ułożeniu kabli albo mat na aluminiowej taśmie montażowej i pokryciu całej powierzchni warstwą betonu o grubości ok. 4 cm. Pierwszy sposób polecany jest wtedy, gdy systemu nie przewidziano podczas budowy domu. Drugi jest mniej pracochłonny, ale wiąże się z podniesieniem poziomu nawierzchni, co nie w każdym przypadku będzie możliwe.

Ważnymi elementami instalacja przeciwoblodzeniowej są wspomniane czujniki temperatury i wilgotności podłoża. Montuje się je w nawierzchni podjazdu.

Sposób ułożenia przewodu grzejnego na posesji.
Sposób ułożenia przewodu grzejnego na posesji
Przekrój przez nawierzchnię z kostki brukowej (a) oraz z betonu (b), z zamontowanym systemem przeciwoblodzeniowym
Przekrój przez nawierzchnię z kostki brukowej (a) oraz z betonu (b), z zamontowanym systemem przeciwoblodzeniowym

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe schodów

Otoczenie domu, gdzie śnieg i lód mogą stanowić problem, to nie tylko trakty piesze i podjazd do garażu. Jeśli do budynku prowadzą schody, i na nich warto zaplanować instalację przeciwoblodzeniową. Chodzenie po oblodzonych stopniach może być przecież bardziej niebezpieczne niż po płaskim terenie.

W tym przypadku również lepiej pomyśleć o tym podczas budowy domu. Ale instalację można zamontować i w użytkowanym budynku. W takiej sytuacji prace najlepiej przeprowadzić podczas renowacji schodów. Takie przedsięwzięcie jest zresztą nierzadko potrzebne, bo odspajające się od podłoża płytki na zewnętrznych schodach czy tarasie to często spotykane usterki.

Na schody przeznaczone są cieńsze od standardowych i bardziej elastyczne przewody grzewcze. Mocuje się je do betonowej konstrukcji biegów za pomocą taśmy montażowej, a następnie ukrywa w warstwie kleju elastycznego. Należy je układać wzdłuż stopni, tak, aby poszczególne zwoje nie nachodziły na siebie (należy zachowywać 7-8 cm odstępy). Potem pozostaje tylko przykleić płytki. Jeżeli betonowe schody nie są niczym pokryte, kable można umieścić w wykutych w nich bruzdach.

Schemat ułożenia instalacji przeciwoblodzeniowej na schodach
Schemat ułożenia instalacji przeciwoblodzeniowej na schodach

Instalacja przeciwoblodzeniowa na dachu

Niekontrolowane zsunięcie się z dachu dużej masy śniegu może uszkodzić, a nawet zerwać orynnowanie i stanowić zagrożenie dla ludzi znajdujących się pod okapem. Podobne skutki mogą wystąpić wtedy, gdy z rynien zwisają duże i ciężkie sople lodowe. Dlatego w strefie okapu również warto zamontować instalację przeciwoblodzeniową.

Zasada działania

Jest podobna jak w przypadku instalacji montowanej na posesji. Kable grzewcze (na dachu nie stosuje się mat) roztapiają znajdujący się wokół śnieg i lód, zapewniając drożność systemu odprowadzania wody. Do wyboru są również elementy zwykłe i samoregulujące. W tym przypadku kable mają jednak nieco inną powłokę zewnętrzną - musi być ona odporna na promieniowanie UV. Nie emitują zbyt wysokiej temperatury, dlatego można je układać zarówno w rurach stalowych, jak i plastikowych.

Kable instalacji przeciwoblodzeniowej w rynnie
Kable nie emitują zbyt wysokiej temperatury, dlatego można je zakładać zarówno w rurach stalowych, jak i plastikowych. (fot. Devi (Danfoss))

Sposób montażu

Instalację przeciwoblodzeniową można zamontować w dowolnym momencie - podczas wykańczania dachu, w istniejących rynnach albo podczas ich wymiany.

Kable układa się bowiem w rynnach i rurach spustowych, a w strefach o intensywnych opadach śniegu - także w strefie okapu. Nie trzeba tu nic demontować. Elementy grzewcze układa się pojedynczo, a w rynnach o średnicy powyżej 12 cm podwójnie. Ważne, by kierować się instrukcją producenta, ponieważ niektóre kable układa się luzem, a inne wymagają przymocowania za pomocą specjalnych uchwytów lub taśmy. Czujnik wilgotności umieszcza się na dnie rynny, a sensor mierzący temperaturę na zewnątrz budynku.

Specjalny uchwyt do montażu kabli w rynnach
Specjalny uchwyt do montażu kabli w rynnach. (fot. Elektra)

Jak widać, samo ułożenie kabli grzejnych nie jest zbyt skomplikowane, tym bardziej, że oferowane są one w gotowych zestawach o określonej mocy i długości. Ale już podłączenie systemu do instalacji elektrycznej warto zlecić elektrykowi. Fachowiec doradzi też, jaką moc powinna mieć instalacja. Parametr ten ma bowiem duży wpływ na skuteczność jej działania. Należy zwrócić uwagę nie tylko na moc całego systemu, ale również na moc grzewczą 1 m. Odpowiednie wartości znajdują się w poniższej tabeli.

Rodzaj systemu i moc dobrane do miejsca stosowania

Zastosowanie Moc grzejna [W/m²] Maty grzejne Przewody grzejne
Drogi dojazdowe 300 + +
Chodniki
Podjazdy
Parkingi
Schody bez izolacji 300-450 -
Schody z izolacją 250-300
Dachy 200-300
Rynny 20-60*
Rury spustowe

*[W/m] długości przewodu

System przeciwoblodzeniowy trzeba podłączyć do instalacji elektrycznej
System przeciwoblodzeniowy trzeba podłączyć do instalacji elektrycznej. Zadanie to należy powierzyć specjaliście z uprawnieniami. (fot. Devi (Danfoss))

Jakie wydatki poniesiemy na instalację przeciwoblodzeniową?

Koszty zakupu i montażu instalacji przeciwoblodzeniowej zależą od kilku czynników, takich jak rodzaj przewodów i ich długość, moc systemu, rodzaj sterowników itp. Szacunkowo można przyjąć, że za materiały niezbędne do zainstalowania ogrzewania na podjeździe (przewód grzejny, regulator i akcesoria) o powierzchni ok. 60 m² zapłacimy od 5000 do 6000 zł. Orientacyjne koszty robocizny to 1500-2000 zł brutto.

System przeciwoblodzeniowy orynnowania jest nieco mniej kosztochłonny. Na materiały do rynien o łącznej długości 26 m i rur spustowych o łącznej długości 13 m trzeba przeznaczyć od 2000 do 5000 zł. W przypadku remontu ceny nie obejmują oczywiście przełożenia bruku na podjeździe czy wymiany rynien.

Redaktor: Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Fenix Polska

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!