Z czego zbudować podjazd?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Z czego zbudować podjazd?

Utwardzone podłoże przeznaczone do ruchu pojazdów przede wszystkim musi być bezpieczne, stabilne i trwałe w zmiennych warunkach atmosferycznych. Powinno też pasować do ścieżek i chodników na posesji oraz kolorystyki i architektury domu. W większości przypadków na wybór nawierzchni na podjazd największy wpływ mają cechy użytkowe, cena materiału i koszt jego ułożenia.

aktualizacja: 2021-08-19 07:54:09

Odległość od bramy wjazdowej do garażu i miejsca do parkowania samochodów na prywatnej posesji może wynosić kilka lub kilkadziesiąt metrów. Długość podjazdu w znacznym stopniu wpływa na koszt jego utwardzenia. Poza nim niezbędna jest powierzchnia do manewrowania autem, umożliwiająca wygodną zmianę kierunku przy wyjeżdżaniu z garażu. Do zawracania samochodem osobowym należy zaplanować miejsce o wymiarach przynajmniej 6 x 6 m.

Przy wyborze nawierzchni trzeba wziąć pod uwagę przewidywane obciążenia, szczególnie jeżeli oprócz aut osobowych cyklicznie poruszać się po niej będą auta ciężarowe, dowożące płynny gaz, olej opałowy i opróżniające szambo. Długie podjazdy, które wykorzystywane będą głównie jako drogi przejazdowe, można wykonać w wersji oszczędnej - w postaci dwóch pasów nawierzchni o szerokości przynajmniej 60 cm biegnących w odstępie odpowiadającym rozstawowi kół samochodu.

Długość i szerokość podjazdu wpływa na koszt jego utwardzenia. Na dużych posesjach należy zaplanować również przestrzeń do zawracania samochodem. (fot. z lewej: Semmelrock, fot. z prawej: Vestone)

Rodzaj materiału na trakt trzeba też dostosować do warunków terenowych i rodzaju podłoża. Przy dojeździe do posesji drogą gruntową, nawierzchnia na działce powinna umożliwiać łatwe usunięcie błota, nanoszonego przez koła. W przypadku odcinka ze znacznym nachyleniem, np. przy zjeździe do garażu w piwnicy, wskazane jest zbudowanie nawierzchni żebrowanej, która zapewnia lepszą przyczepność kół zimą.

Podjazd do garażu trzeba czyścić
Aby kostka brukowa przez długie lata dobrze wyglądała warto ją myć, np. myjką ciśnieniową. (fot. Kärcher)

Warunki gruntowe a budowa podjazdu

Stabilność i trwałość nawierzchni wyraźnie uzależniona jest od nośności podłoża w zmiennych warunkach nawodnienia i temperatury. Cechy te wynikają z rodzaju gruntu (składu granulometrycznego, zawartości cząstek organicznych, nasycenia wodą) oraz stopnia jego zagęszczenia. Grunty rodzime mogą sprzyjać tworzeniu się wysadzin mrozowych, co na nawierzchniach z cienką warstwą podbudowy skutkuje ich deformacją.

Stopień zagęszczenia sprawdza się na głębokości co najmniej 1 m. Przy zbyt małej spoistości grunt dogęszcza się przy użyciu walca bądź wibratora.

Niekiedy drogi na działce tworzone są na gruncie nasypowym, powstałym np. po podwyższeniu poziomu terenu. Takie podłoże wymaga zagęszczenia w kilku warstwach o grubości dostosowanej do wykorzystywanego sprzętu (0,1-0,3 m), przemieszczającego się po nim wielokrotnie, aż do momentu, gdy przestanie osiadać.

W szczególnie niesprzyjających warunkach - grunt dodatkowo wzmacnia się cementem, wapnem, popiołami, żużlem lub geo-tekstyliami (włókniny, siatki).

Infografika: Z czego zbudować podjazd?
Infografika: Z czego zbudować podjazd?

Nawierzchnie z materiałów drobnowymiarowych

Ze względu na szeroki asortyment form i barw, pozwalający na tworzenie unikalnych kompozycji, dopasowanych do architektury zabudowy i zagospodarowania działki, najpopularniejsze materiały na podjazdy to kostka betonowa, kamienna, drogowe cegły klinkierowe.

Niezależnie od rodzaju zastosowanych elementów, podłoże wymaga właściwego przygotowania. Wykonana z takich wyrobów nawierzchnia, dzięki przepuszczalności spoin, umożliwia odprowadzanie wody opadowej do gruntu.

Podjazd z kostki betonowej

Wytwarzana jest na wibroprasach, dzięki czemu osiąga się bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie i dużą dokładność wymiarową elementów. Dostępna jest w dwóch wariantach, jako jednowarstwowa, do produkcji której używa się mieszanki betonowej barwionej w całej masie, lub jako dwuwarstwowa - z rdzeniem o wysokiej wytrzymałości, na który nanosi się kilkumilimetrową powłokę, nadającą barwę i ozdobną fakturę.

W ofercie producentów znaleźć można rozmaite kształty wyrobów, poczynając od prostokątów, po nieregularne formy imitujące kamień. Różnorodność kształtów i kolorów pozwala na projektowanie oryginalnych kompozycji i znakowania nawierzchni, np. by wyznaczyć miejsca parkingowe. Podjazdy na samochody osobowe, można budować z kostki o grubości 6 cm. Przy większych obciążeniach trzeba użyć elementów 8 lub nawet 10 cm.

Nawierzchnia z kostki betonowej dobrze przepuszcza wodę i, w przypadku wąskich podjazdów, wystarczy jej ukształtowanie z niewielkim poprzecznym obustronnym nachyleniem. Zapobiega to tworzeniu się kałuż przy intensywniejszych opadach. Na większych placach konieczne jest wykonanie odwodnienia liniowego albo utworzenie powierzchniowych koryt, odprowadzających wodę poza teren utwardzony.

Cena standardowej kostki szarej o grubości 6 cm zaczyna się od 30 zł/m2, a średni koszt robocizny to co najmniej 35 zł/m2.

Podjazd z kostki kamiennej

Produkowana jest z łupanego, ciętego lub cięto-łupanego granitu, bazaltu lub sjenitu. Najczęściej ma kształt prostopadłościanu. Wymiary elementów podawane są w postaci dwóch cyfr - określających najmniejszą i największą długość każdej z krawędzi. Na podjazdy na samochody osobowe wykorzystuje się wyroby o wymiarach 6/8 albo 7/9 cm.

Kolorystyczne zróżnicowanie kostki również pozwala na tworzenie trwałych oznaczeń, ale wyraźnie wpływa na cenę materiału. Elementy czarne mogą być niemal trzykrotnie droższe niż najpowszechniejsze szare. Kostka granitowa z jedną powierzchnią ciętą nadaje się do wykonania eleganckich podjazdów, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości budynku.

Powierzchnia licowa poddana cięciu, a nie łupaniu, może być uszlachetniana przez płomieniowanie, śrutowanie bądź piaskowanie, nadające jej chropowatość - co znacznie ogranicza śliskość traktu.

Cena kamiennej łupanej kostki brukowej podawana jest najczęściej w złotych za tonę. Wyliczenie ilości materiału potrzebnego na podjazd i związane z tym koszty wymagają przeliczenia powierzchni na masę kamienia. Wielkość tę może też określić, ważąc kostki ułożone np. na 1 m2 powierzchni lub posługując się tabelami producenta.

Cena kostki granitowej łamanej szarej zaczyna się od 300 zł/t, co przy jej wymiarach 6/8 cm wystarcza na ułożenie ok. 6,5 m2 nawierzchni - 46 zł/m2. W przypadku kostki granitowej cięto-łupanej o wymiarach 10 x 10 x 5 cm, koszt najtańszych wyrobów to ok. 150 zł/m2. Przeciętna stawka za robociznę przy układaniu kostki kamiennej to ok. 100 zł/m2.

Podjazd z bruku klinkierowego

Przewidziany na ceglane nawierzchnie drogowe, z powodu wymiarów - np. 24 x 12 x 5,2 cm i proporcji boków 2:1 - układany jest zazwyczaj w sposób przypominający stosowany przy wykonaniu posadzek z deszczułek, np. w jodełkę.

Pod względem użytkowym takie trakty dorównują kamiennym, a dzięki możliwości wykorzystania dowolnej powierzchni jako licowej, wybierane są często do tworzenia żebrowanych dróg na pochyłościach (układane naprzemiennie na płasko i na sztorc). Podjazdy z tego materiału nie są tanie - sam bruk kosztuje przynajmniej 100 zł/m2 i tyle samo trzeba zapłacić za robociznę - znacznie trudniej się go układa niż bruk betonowy.

Bruk klinkierowy
Bruk klinkierowy kosztuje co najmniej trzy razy więcej niż betonowy. Chcąc ułożyć taką nawierzchnię można wybrać kostkę betonową w podobnej kolorystyce. (fot. Libet)
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Nawierzchnie ażurowe na podjeździe

Ta forma ekologicznych nawierzchni sprawdza się na długich podjazdach i na miejscach parkingowych, ale nie jest wygodna dla pieszych. Do jej przygotowania wykorzystuje się prefabrykowane betonowe płyty otworowe albo kratki z tworzywa sztucznego.

W przypadku samochodów osobowych wystarczą płyty w kształcie plastra miodu o wymiarach 60 x 40 cm i grubości 8 albo 10 cm. Przy sprzyjających warunkach gruntowych mogą być układane na podbudowie z pospółki o grubości minimum 15 cm. Nadają się na nawierzchnie pasmowe o szerokości 2 x 60 cm, gdyż nie wymagają osadzania krawężników.

Otwory w płytach wypełnia się grysem ozdobnym lub sieje się w nich trawę, ale przy częstych przejazdach i braku systematycznego nawadniania taka murawa jest bardzo trudna do utrzymania (słabo rośnie).

Betonowe elementy w kształcie wijącej się rzeki
Betonowe elementy w kształcie wijącej się rzeki mogą być układane na podjeździe i na parkingu. Umożliwiają swobodny odpływ wody do gruntu. Wypełnia się je trawą, grysem. (fot. Libet)

W przypadku konieczności zapewnienia dojazdu na posesję samochodów ciężarowych, podłoża ażurowe układa się ze zbrojonych płyt otworowych typu JOMB o wymiarach 100 x 75 x 12,5 cm.

Na miejscach parkingowych można zaplanować użycie plastikowych kratek drogowych wypełnianych kruszywem. Na stabilnym podłożu mogą być nawet ustawione bezpośrednio na gruncie (po usunięciu warstwy z roślinnością).

Nawierzchnia (bez wypełnienia) z betonowych płyt ażurowych kosztuje 35-40 zł/m2, a z płyt typu JOMB - 60 zł/m2. Dość drogie jest wykonanie podjazdów z paneli tworzywowych. Koszt samych kratek to ok. 50 zł/m2, do którego trzeba doliczyć kruszywo do ich wypełnienia.

Podjazd z kratek z polietylenu uzyskanego z recyklingu
Podjazd z kratek z polietylenu uzyskanego z recyklingu. (fot. geoproduct.pl)

Nawierzchnie żwirowe na podjeździe

Ten rodzaj materiału stosowany jest głównie na wydzielonej części dość długiej trasy, przebiegającej przez teren zadrzewiony, chroniony przed erozyjnym oddziaływaniem wiatru. Na górną warstwę, grubości minimum 5 cm, ułożoną na zagęszczonej podbudowie, wykorzystuje się gruboziarnisty grys łupany ze skał o dużej twardości (granit, sjenit), dzięki czemu nawierzchnia nie kruszy się i nie pyli.

Nie warto używać otoczaków, gdyż nie tworzą one zwartej struktury i na takiej drodze szybko pojawia się koleiny.

Stabilność nawierzchni ze żwiru można poprawić, wykorzystując plastikowe kratownice. Dzięki nim powierzchnia dzielona jest na mniejsze pola, wypełnione kruszywem, które pod obciążeniem przejeżdżającego samochodu się nie przemieszcza. Drogi tego rodzaju uznawane są za szczególnie przyjazne dla środowiska. Jednocześnie zapewniają pełną przepuszczalność wód opadowych.

Problemem może być szybkie ich zarastanie chwastami, które trzeba systematycznie kosić lub wyrywać. Konieczne też może być okresowe wyrównanie i zagęszczenie powierzchni, jeśli miejscami żwir zostanie wypłukany przez intensywne opady deszczu.

Ułożenie nawierzchni żwirowej (bez kosztów podbudowy) to stosunkowo niewielki wydatek - za materiał zapłacimy 15-20 zł/m2.

Nawierzchnia żwirowa
Żwir zapewnia przepuszczalność wód opadowych, ale miejscami może być wypłukiwany przez intensywny deszcz. (fot. Dreamstime)

Wybór kruszywa na podbudowę podjazdów

Kruszywo to podstawowy materiał do budowy każdego rodzaju nawierzchni dróg. Niezbędne jest do utworzenia warstw podbudowy, wyrównujących, podsypkowych. Musi przede wszystkim charakteryzować się wysoką wytrzymałością mechaniczną i mrozoodpornością oraz niską nasiąkliwością.

Najczęściej wykorzystuje się kruszywo naturalne ze skał granitowych, dolomitowych, piasek oraz surowce z recyklingu - np. kruszony beton. Skład frakcji dobiera się w zależności od podłoża gruntowego i planowanego obciążenia drogi.

Szczególnie stabilne podbudowy wykonuje się z mieszanki kruszyw łamanych o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm.

Z kolei kruszywa niełamane (otoczaki, żwir) lub z recyklingu stosuje się są głównie jako warstwy pomocnicze (mrozochronne, wzmacniające) lub jako podbudowę pod nawierzchnie układane na korzystnych warunkach gruntowych.

Przy budowie podjazdów wykorzystuje się również piasek - jako warstwę podsypkową, wyrównującą nacisk przenoszony z nawierzchni na podbudowę oraz jako suche spoiny, klinując kostkę. Piasek powinien być płukany i nie zawierać cząstek spławialnych (gliny).

Jako wypełnienie ażurowych nawierzchni stosuje się ozdobne kruszywo (grys) z różnych rodzajów skał.

Orientacyjne ceny kruszyw:

  • kliniec fracji 0-32 mm - 90 zł/t;
  • pospółka - 40 zł/t;
  • piasek płukany - 35 zł/t;
  • grys ozdobny -150-200 zł/t.

Nawierzchnie pełne płytowe

Zastosowanie prefabrykowanych płyt drogowych znacząco przyspiesza wykonanie podjazdu, ale, głównie ze względów estetycznych, takie nawierzchnie najczęściej wykonuje się jako tymczasowe - umożliwiające dojazd ciężkiego sprzętu w trakcie prowadzenia robót budowlanych. Niemniej na długich podjazdach, np. wiodących do gospodarczej części ogrodu, wykorzystanie relatywnie tanich płyt może być zamiennikiem droższych rozwiązań.

Bezsporną zaletą prefabrykowanych nawierzchni - zwłaszcza zbrojonych płyt typu MON - jest ograniczone przygotowanie podłoża, możliwość ruchu bardzo ciężkich pojazdów i łatwość przemieszczenia nawierzchni w dowolne miejsce. Płyty o długości 3 m i szerokości 1 lub 1,5 m układa się dźwigiem lub HDS bezpośrednio na wyrównanym podłożu (po zdjęciu warstwy roślinnej i ewentualnym wypełnieniu zagłębień).

Stabilną nawierzchnie uzyska się także z pełnych płyt, produkowanych na wibroprasach z betonu ze zbrojeniem rozproszonym. Przy wymiarach 50 x 75 cm i grubości 8 albo 10 cm wykona się z nich podjazd na samochody osobowe, w sprzyjających warunkach gruntowych osadzonych jedynie na podsypce wyrównującej.

Orientacyjny koszt materiału na nawierzchnię z płyt typu MON wynosi ok. 90 zł/m2 (płyty nowe) lub 50-60 zł/m2 (płyt używane).

Podjazd z wielkoformatowych płyt betonowych
Ułożenie wielkoformatowych płyt betonowych zazwyczaj wymaga użycia dźwigu. (fot. Lafarge)

Redaktor: Cezary Jankowski
fot. otwierająca: Bruk-Bet

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Drewniana osłona na segregowane odpady (osłona na śmietnik)
Drewniana osłona na segregowane odpady (osłona na śmietnik)
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje