Gdzie można postawić zbiornik na gaz płynny i jak dobrać jego wielkość?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Gdzie można postawić zbiornik na gaz płynny i jak dobrać jego wielkość?

Przede mną wybór projektu domu na niezbyt dużą działkę (600 m2). Od razu zastanawiam się nad sposobem ogrzewania, biorę pod uwagę gaz płynny. Dom ma być bowiem raczej niezbyt duży i dobrze ocieplony. Nie wiem jednak czy mała działka nie utrudni zbytnio moich planów. W jakiej odległości od domu i od granicy działki mogę umieścić taki zbiornik? 

aktualizacja: 2020-09-03 05:38:25

Szukałem w Internecie, ale informacje są rozbieżne. Ponadto, jeżeli za jakiś czas zostanie do mojego domu doprowadzony rurociąg z gazem ziemnym, to będę musiał wymienić kocioł, żeby przejść na inny rodzaj gazu? Czy z korzystaniem z gazu płynnego wiążą się jakieś szczególne wymogi, inne niż te dla kotłów na gaz z sieci?

Odpowiedź eksperta: Do zalet ogrzewania gazowego nie trzeba specjalnie przekonywać. Jest bezobsługowe, czyste, i niezbyt drogie. Kocioł kondensacyjny kupimy już za 3000-4000 zł, a na najtańszy na węgiel lub pelety trzeba wydać przynajmniej dwa razy tyle.

Gazową instalacją centralnego ogrzewania da się bardzo wygodnie sterować. Kocioł samoczynnie się włączy i wyłączy, a także płynnie dostosuje swoją moc do chwilowego zapotrzebowania na ciepło (zaczynając od kilkunastu procent mocy nominalnej). Nie trzeba nosić opału, czyścić kotła itd. Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z kotła na węgiel, nawet nowoczesnego z podajnikiem, rozumie jakie to ułatwienie.

Kłopot w tym, że gaz z sieci nie dla wszystkich jest dostępny. A właściwie to jest niedostępny na większości obszaru naszego kraju. Co wówczas zrobić? Rozwiązaniem może być zasilanie z przydomowego zbiornika na tzw. gaz płynny, czyli propan.

Instalacja zbiornika na gaz płynny

Przedstawiliśmy proces instalacji zbiornika na gaz płynny BAŁTYKGAZ przy domu jednorodzinnym.

Zbiornik na gaz płynny na działce - wymagane odległości

Taki zbiornik - odpowiednio dobierając jego rodzaj i wielkość - można umieścić praktycznie na każdej działce. Związane z tym prace da się zaś przeprowadzić nawet w kilka godzin.

Jednak zanim nadejdzie czas na posadowienie zbiornika i doprowadzenie gazu od niego do domu, powinniśmy zacząć od zapoznania się warunkami jakie trzeba spełnić. Dzięki temu wybierzemy rzeczywiście najlepiej dopasowany do naszych potrzeb i warunków działki wariant.

Minimalna odległość od domu, granic działki i innych obiektów są określone przez przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 179). Nie można ich lekceważyć! Wynikają ze względów bezpieczeństwa.

Przede wszystkim zbiornik musi znajdować się w odległości przynajmniej 5 m od rowów, studzienek i wpustów kanalizacyjnych, niedopuszczalne jest także umieszczanie ich w zagłębieniu terenu. Wszystko dlatego, że propan (gaz płynny) jest cięższy od powietrza i w takich miejscach mógłby się gromadzić w razie wycieku.

Ponadto trzeba zachować odległość od linii energetycznych wynoszącą przynajmniej:

  • 3 m od linii niskiego napięcia (do 1000 V);
  • 15 m od pozostałych linii (ponad 1000 V).

Liczymy przy tym odległość nie bezpośrednio od przewodów znajdujących się przecież kilka metrów nad ziemią, ale tak jakby leżały one na ziemi.

Jeżeli więc w pobliżu granic naszej działki biegnie przynajmniej linia średniego napięcia (15 000 V) dopuszczalna strefa montażu może zostać znacznie ograniczona.

Linia średniego napięcia
Odległość pomiędzy linią średniego napięcia i zbiornikiem z gazem musi wynosić aż 15 m. To poważne ograniczenie dla możliwości jego lokalizacji. (fot. J. Antkiewicz)

Co do pozostałych warunków to im większa pojemność, tym ostrzejsze wymagania. Na potrzeby domów jednorodzinnych stosuje się jednak najczęściej najmniejsze zbiorniki o pojemności 2700 l (poniżej 3 m3), czasem zbiorniki 4850 l (do 5 m3).

Naziemny zbiornik o pojemności do 3 m3 można posadowić:

  • 3 m od budynku mieszkalnego;
  • 1,5 m od granicy działki, ale pod warunkiem zachowania odległości przynajmniej 3 m od domu na sąsiedniej działce.

Odległość od budynku mieszkalnego można zmniejszyć o połowę (do 1,5 m), jeżeli pomiędzy zbiornikiem i domem postawi się wolno stojącą ścianę oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej przynajmniej REI 120. W dużym uproszczeniu oznacza to odporność na działanie ognia przez 2 godziny. Chodzi o to żeby w razie ewentualnego pożaru budynku ogień nie zagroził zbyt szybko zbiornikowi. Strażacy zyskają po prostu czas na jego ugaszenie.

Zmniejszenie odległości jest dopuszczalne także wówczas, jeżeli ściana budynku, przy której ustawiono zbiornik ma także klasę odporności minimum REI 120 oraz nie ma okien w pasie szerszym od zbiornika o 2 m z każdej strony oraz na całej wysokości budynku.

W przypadku zbiornika do 5 m3 obowiązuje zaś zachowanie odległości 5 m od budynku oraz 2,5 m od granicy. Zredukowanie odległości jest możliwe wg tych samych zasad.

Zbiornik na gaz płynny na działce
Wymagane odległości od budynku rosną razem z pojemnością zbiornika. Za to można je zmniejszyć w przypadku zbiorników podziemnych. (fot. Progas Eurogaz)

Znacznie mniejszy dystans obowiązuje w przypadku zbiorników podziemnych. Przy pojemności do 3 m3 to:

  • 1 m od budynku mieszkalnego;
  • 0,5 m od granicy.

Natomiast w przypadku zbiornika do 5 m3 to odpowiednio:

  • 2,5 m od budynku mieszkalnego;
  • 1,25 m od granicy.

Warto wiedzieć, że w przypadku zbiorników podziemnych nie ma już możliwości dalszego zmniejszania wymaganego dystansu od budynku, niezależnie od klasy odporności ogniowej ścian.

Trzeba trzymać się jeszcze jednej, zdroworozsądkowej, zasady - do zbiornika musi dojechać ciężarowy samochód-cysterna z gazem. Pamiętajmy o tym wyznaczając na niego miejsce. Schowanie go gdzieś z tyłu za domem, gdzie nie ma drogi dojazdowej, nie jest dobrym pomysłem.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Jaki zbiornik na gaz płynny wybrać - naziemny czy podziemny?

Podstawowy dylemat to wybór pomiędzy zbiornikiem naziemnym lub podziemnym. Naziemny jest tańszy i łatwiejszy w montażu. Natomiast podziemny, choć droższy i wymagający większych prac ziemnych, jest potem prawie niewidoczny. Ponadto da się go zmieścić na bardzo ograniczonej przestrzeni.

Druga poważna kwestia to sama wielkość zbiornika. Mniejszy jest, oczywiście, tańszy i łatwiej zachować wymagane przepisami odległości. Jednak duża pojemność ma swoje plusy. Przede wszystkim tankujemy go rzadziej, a więc możemy to zrobić w okresie, kiedy gaz jest najtańszy. Ponadto warto trzymać się zasady, że jedno tankowanie powinno wystarczyć przynajmniej na 3 miesiące. Właściciele dużych i bardziej energochłonnych domów powinni o tym pamiętać.

Gdzie umieścić kocioł na gaz?

Jeżeli chodzi zaś o kotły, to generalnie do gazu ziemnego oraz płynnego stosuje się te same urządzenia. Jednak niezbędna jest niewielka adaptacja. Kotły w wersji fabrycznej przystosowane są do zasilania gazem ziemnym, o nieco innej charakterystyce. Do zasilania LPG są za to od razu gotowe niektóre modele przepływowych ogrzewaczy wody. Mogą być one zasilane nawet z butli 11 kg (typowych, dostępnych np. na stacjach benzynowych).

W przypadku kotła instalator musi zwykle wymienić dysze i nieco inaczej wyregulować palnik. W niektórych modelach wymiany wymaga też elektroniczny moduł sterujący. Producenci udostępniają odpowiednie części, taka zmiana nie powoduje utraty gwarancji. O ile oczywiście, dokona jej uprawniony fachowiec. Kocioł może być później ponownie "przezbrojony" na zasilanie gazem z sieci.

Warunki montażu w budynku są prawie takie same, jak w przypadku urządzeń na gaz ziemny. Jedna, za to zasadnicza, odmienność wynika z zasad bezpieczeństwa. Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza. Dlatego w razie wycieku bez trudu usunie go typowa, sprawnie działająca wentylacja z kratkami wyciągowymi w pobliżu sufitu.

Gaz płynny z kolei ma gęstość większą niż powietrze. Dlatego opada ku podłodze. Z tego względu nie wolno zasilanych nim urządzeń instalować w piwnicach, ani innych pomieszczeniach, których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu. Tam mógłby się gromadzić w razie wycieku, osiągając niebezpieczne (wybuchowe) stężenie. Z tego samego powodu w pomieszczeniu z takim kotłem nie może być podłogowych wpustów kanalizacyjnych. Tam też może gromadzić się gaz!

Kocioł zasilany gazem płynnym
Kocioł zasilany gazem płynnym można umieścić w kuchni, ale już nie w piwnicy lub łazience z wpustem podłogowym. (fot. Termet)

Warto pamiętać, że dotyczy to również coraz popularniejszych ostatnio odpływów liniowych do kabin bez brodzika. Trzeba to uwzględnić, jeżeli planujemy umieścić kocioł nie w wydzielonej kotłowni lecz w łazience. A generalnie jest to możliwe, gdyż prawo dopuszcza montaż kotłów gazowych w tzw. pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. To właśnie łazienki, kuchnie, korytarze, wiatrołapy czy garderoby. Wyjątkiem jest garaż, gdzie urządzeń gazowych instalować nie wolno.

O ile wymagania związane z kubaturą pomieszczeń są bardzo łagodne, od 6,5 m3 w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania, to problematyczna może być wentylacja. Konieczna jest zawsze, ale mechaniczna nawiewno-wywiewna (np. z rekuperatorem) lub wyciągowa (łazienka z wentylatorem) może być tylko, jeżeli równocześnie zostaną spełnione 2 warunki.

Po pierwsze kocioł musi mieć zamkniętą komorę spalania. Obecnie na rynku dostępne są głównie takie urządzenia. Po drugie, do odprowadzenia spalin oraz czerpania powietrza musi służyć koncentryczny (współosiowy) kanał powietrzno-spalinowy. Czyli mamy tzw. zestaw rura w rurze, wewnętrzną usuwane są spaliny, a zewnętrzną zasysane powietrze do spalania. Powszechnie stosuje się je w przypadku odprowadzenia spalin poziomo, przez ścianę zewnętrzną budynku.

Natomiast przy podłączeniu do komina spotyka się rozdzielenie na osobne kanały - kominowy spalinowy oraz powietrzny, np. wyprowadzony przez ścianę. Dostępne są do tego specjalne adaptery. Jednak w takiej sytuacji pomieszczenie z kotłem musi mieć wentylację grawitacyjną. A to duże utrudnienie w nowoczesnych domach.

Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Zbiornik z gazem zwykle staramy się odsunąć od budynku. Głównie ze względów estetycznych, a nie z powodu wymagań prawnych. Jednak pamiętajmy, że trzeba zapewnić do niego dojazd na czas tankowania. (fot. A. Papliński)

Zdaniem naszych Czytelników

time image

29 Sie 2021, 18:35

54 minuty temu, Gość Tomek napisał: Od trzech lat współwłaściciel działki na której stoi mój zbiornik postawił dwa kampingi w odległości 1,45m od zbiornika teraz żąda ode mnie abym zabrał zbiornik który stoi tam od 12 lat czy ma do tego prawo bo jest on za ...

time image

Gość Tomek

29 Sie 2021, 17:39

Od trzech lat współwłaściciel działki na której stoi mój zbiornik postawił dwa kampingi w odległości 1,45m od zbiornika teraz żąda ode mnie abym zabrał zbiornik który stoi tam od 12 lat czy ma do tego prawo bo jest on za blisko butli.

time image

20 Maj 2021, 20:47

Jakieś wymiary działki, usytuowanie lasu w stosunku do zaplanowanego miejsca usadowienia budynku... Tego wszystkiego nie zna nawet wróż Maciej...

time image

Gość Michał

20 Maj 2021, 20:08

Czy mając działkę 1400m2, która składa się z budowlanej 1100m2 i 300m2 leśnej będę mógł umieścić zbiornik na gaz na działce leśnej?

time image

13 Maj 2021, 08:45

19 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:   Trzeba załatwić temat z dostawcą,     To jest optymalne rozwiązanie. Dostawcy gazu poradzą i doradzą, najczęściej bezpłatnie. Oczywiście, w zamian za podpisanie umowy na dostawy gazu.

Zbiornik musi być postawiony z zachowaniem odległości od budynku/ogrodzenia etc. Zbiorniki muszą mieć UDT i podłączenie przez uprawnionego gazownika. Sąsiad tu nie ma nic do gadania. Trzeba załatwić temat z dostawcą, potem mapka, wpis o płycie przez uprawnionego Kierownika Budowy. ...

time image

Gość Halina

13 Maj 2021, 08:06

Czy potrzeba zgody sasiedzkiej na budowę zbiornika Lpg

time image

Gość Zbyszek

28 Sty 2021, 08:39

Czy zbiornik naziemny można ogrodzić np. betonowym płotem oczywiscie bez dolnego przęsła by zachowany został przewiew. Zachowam dystans 1 m od zbiornika kształt ogrodzenia to litera U dopełniona siatką z furtką.

time image

Gość domek

19 Sty 2019, 07:42

Zapytanie mam odnośnie umieszczenia zbiornika naziemnego pod ziemia w specjalnie przygotowanej niecce, coś w stylu basenu czy jest taka możliwość.

time image

Gość Sąsiad

28 Kwi 2018, 22:29

Witam, moj sasiad wlasnie zalozyl sobie ogrzewanie gazowe ze zbiornikiem naziemnym, niestety nie zachowal odleglosci, tzn. zbiornik jest w odleglosci 1m od ogrodzenia dzielacego nasze posesje, oraz 1m od linii elektrycznej zasilajacej sasiednie gospodarstwa (linia idzie nad ogrodzeniem). Wydaje ...

Przepisy nie zabraniają ustawienia zbiornika pod drzewem - decyduje jednak zdrowy rozsądek i ocena ryzyka.

time image

Gość Murzyn

01 Kwi 2018, 17:30

Czy taki zbiornik może być usawiony pod drzewem, gdzie istnieje ryzyko przygniecenia podczas wichury?

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!