Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Miesięcznik Budujemy Dom ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł

Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?

Odpowiedź eksperta: Podziemne i naziemne zbiorniki na gaz płynny LPG, są urządzeniami ciśnieniowymi podlegającymi pełnemu dozorowi technicznemu. Wiąże się to z licznymi obowiązkami po stronie ich właścicieli.

Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
GASPOL Gaz płynny LPG, gaz w butlach, zbiorniki przydomowe
www.gaspol.pl
GASPOL Gaz płynny LPG, gaz w butlach, zbiorniki przydomowe
www.gaspol.pl
Dane kontaktowe:
19 919 - Gaz w butlach, 606 800 400 - Gaz do zbiorników
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

PokażUkryj szczegółowe informacje o firmie

Rejestracja zbiornika LPG w UDT

Przede wszystkim niezwłocznie po montażu zbiornik należy zarejestrować w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT). Co dwa lata inspektor UDT przeprowadza badanie techniczne zbiornika i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na jego użytkowanie.

Po 10 latach użytkowania zbiornika naziemnego UDT przeprowadza tzw. rewizję wewnętrzną i próbę ciśnieniową zbiornika, co wiąże się z koniecznością jego otworzenia i opróżnienia. Inną kwestią jest współpraca z lokalną firmą instalacyjną, która w razie awarii zbiornika będzie w stanie szybko ją usunąć. Wszystkie te czynności wiążą się ze znacznymi kosztami, które w przypadku dzierżawy zbiornika ponosi dostawca gazu.

Jaka jest cena gazu dla dla osób dzierżawiących zbiorniki LPG?

Klienci wspominają o tym, że cena gazu dla osób dzierżawiących zbiorniki jest wyższa niż w przypadku zakupu gazu do zbiornika własnego. Ta różnica wynika z dwóch sposobów finansowania montażu zbiornika i wykonania instalacji gazowej. Na rynku dostępna jest oferta wykonania instalacji za 1 zł oraz oferta 100-procentowej płatności za wykonanie tych prac. W pierwszym przypadku firma oferująca taką usługę oczekuje zwrotu poniesionych kosztów w dłuższym okresie, co odzwierciedla się w cenie gazu.

Obecnie większość naszych klientów wybiera opcję, w której ponosi koszty budowy w całości po zrealizowaniu inwestycji, dzięki czemu możemy im zaproponować rynkowe ceny gazu. Ponadto mamy możliwość zagwarantowania stałej niskiej ceny gazu przez okres trzech lat, niezależnie od wielkości zużycia paliwa, co jest niemożliwe w przypadku posiadaczy własnych zbiorników. Takie rozwiązanie przez długi okres zapewnia użytkownikom spokój, jeśli chodzi o rachunki.

Piotr Sikorski
Ekspert ds. Instalacji LPG
GASPOL SA
fot. Gaspol