Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok po kroku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok po kroku

W 12 krokach pokazujemy, jak samodzielnie wykonać montaż elektrycznego podgrzewacza wody. Opisujemy, jaki wybrać typ urządzenia i jakie mamy możliwości podłączenia elektrycznego podgrzewacza.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 1. Wybór typu urządzenia

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 1. Wybór typu urządzenia

Elektryczne podgrzewacze stosuje się, gdy nie ma możliwości korzystania ze źródła centralnie przygotowywanej ciepłej wody albo odległość podłączenia przyborów do instalacji c.w.u. jest zbyt duża.

W praktyce na takie rozwiązanie najczęściej decydujemy się w trzech przypadkach, gdy umywalka lub zlewozmywak:

  • znajdują się w znacznie oddalonej, np. dostawionej, części budynku;
  • okazjonalnie z nich korzystamy, np. w domku letniskowym, do którego przyjeżdżamy tylko w weekendy;
  • zamontowane są w budynku gospodarczym bez instalacji ciepłej wody.

Zależnie od warunków technicznych, częstotliwości oraz intensywności poboru ciepłej wody, dobieramy podgrzewacz pojemnościowy albo przepływowy. Obie wersje mogą być przystosowane do osadzenia pod przyborem sanitarnym lub np. pod umywalką lub mieć własną baterię czerpalną.

Podgrzewacze pojemnościowe charakteryzują się okresowym, cyklicznym trybem pracy - woda dość długo jest podgrzewana w zbiorniku i w nim jest magazynowana, a jej ilość wynika z pojemności tego sprzętu. Modele przeznaczone do jednej baterii najczęściej mają 5-15 l pojemności, zależnie od intensywności korzystania z c.w.u.

Podgrzewacze przepływowe dostarczają nieograniczone ilości ciepłej wody, ale intensywność przepływu i jej temperatura są powiązane z mocą zainstalowanej grzałki.

Na urządzenia przepływowe decydujemy się głównie wtedy, gdy korzystamy z nich rzadko (np. umywalka w pomieszczeniu gospodarczym), a także tam, gdzie jest duży pobór ciepłej wody (prysznic w domku letniskowym, w którym często przyjmujemy dużo gości).

Podgrzewacze pojemnościowe będą pasowały przy przyborach używanych regularnie, lecz z ograniczonym poborem wody - umywalka w łazience, zlewozmywak w kuchni.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 2. Sprawdzenie możliwości podłączenia

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 2. Sprawdzenie możliwości podłączenia

Istotnym czynnikiem przy wyborze rodzaju podgrzewacza elektrycznego jest dopuszczalne dla instalacji obciążenie poborem prądu, co ogranicza przede wszystkim możliwość zamontowania urządzeń przepływowych, których wydajność gwarantująca komfortowe korzystanie z ciepłej wody to 2-3 litry wypływu ciepłej wody na minutę, co przy przeciętnym podgrzaniu o 30°C wiąże się z zapewnieniem 4-6 kW mocy grzewczej.

Warunkiem zasilania takich podgrzewaczy jest doprowadzenie prądu trójfazowego i podłączenie sprzętu do oddzielnego obwodu, wyprowadzonego z rozdzielnicy głównej.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Wersje pojemnościowe nie mają takich wymagań. Są one wyposażone w grzałkę o mocy do 2,5 kW, dlatego w większości przypadków możemy je dodać do istniejącej już instalacji elektrycznej.

Jeśli podgrzewacz chcemy włączyć w użytkowaną instalację wodociągową, ważne będzie miejsce wyprowadzenia końcówki rury do jego podłączenia. Gdy znajduje się ono pod przyborem, będziemy mogli zastosować podgrzewacz podumywalkowy - zawieszony na ścianie lub ukryty w szafce. Przy rurach wychodzących ze ściany nad przyborem, montuje się wersje nadumywakowe.

Podgrzewacze - zwłaszcza przepływowe - mogą też zastępować obieg cyrkulacyjny c.w.u. doprowadzonej do oddalonego przyboru. Nadają się do tego modele wyposażone w regulator i ogranicznik temperatury podgrzewania, który wyłączy zasilanie prądem, gdy woda osiągnie nastawioną temperaturę (ochrona przed przegrzaniem). Podłączamy go do rury doprowadzającej ciepłą wodę do baterii i do czasu napływu wody już ogrzanej w centralnym urządzeniu (np. w kotle), podgrzewana będzie bezpośrednio przy przyborze sanitarnym.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 3. Warianty włączenia do instalacji

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 3. Warianty włączenia do instalacji
Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 3. Warianty włączenia do instalacji

W przypadku urządzeń podumywalkowych, niezbędne połączenia zrobimy elementami sztywnymi z użyciem rur i kształtek z tworzywa - najłatwiej w systemie rur warstwowych PEX i złączek zaciskanych lub zgrzewanych z polipropylenu PP (jeśli dysponujemy zgrzewarką). Po stronie zasilania nie można stosować wężyków elastycznych, które służą tylko do podłączenia baterii.

Sposób wyprowadzenia rury zasilającej narzuca też rodzaj montowanego podgrzewacza, jeśli chcemy uniknąć poważniejszych przeróbek instalacji. Do końcówki zasilającej, znajdującej się nad umywalką, można podłączyć model przepływowy albo pojemnościowy bezciśnieniowy - wyposażone w specjalną baterię trójdrożną. Umożliwi to korzystanie z wody zimnej i z ciepłej.

Przy podłączeniu bezpośrednio do końcówki wyprowadzenia rury wodociągowej, należy zapewnić stabilne jej zamocowanie, gdyż połączenie będzie przenosić siły związane ze sterowaniem zaworami czerpalnymi.

Pamiętajmy też, że zanim podłączymy urządzenie do prądu, musimy uruchomić przepływ wody wypływającej ciągłym, równym strumieniem - w części grzejnej nie może pozostać powietrze, gdyż wtedy grzałka się przepali. Ponadto uruchomienie na sucho spowoduje utratę gwarancji. Wymóg ten dotyczy wszystkich typów podgrzewaczy.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 4. Podumywalkowy pojemnościowy, ciśnieniowy

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 4. Podumywalkowy pojemnościowy, ciśnieniowy

Pojemnościowy podgrzewacz ciśnieniowy traktujemy najczęściej jako podumywalkowy - schowany w szafce lub zawieszony obok (gdy ma dużą pojemność). Może być podłączony do każdej baterii.

Przy jednorurowym zasilaniu (tylko woda zimna), trzeba na podłączeniu podgrzewacza do instalacji ulokować trójnik, umożliwiający założenie baterii z zapewnieniem wypływu wody i ciepłej, i zimnej.

Zgodnie z zaleceniami producentów, podłączenie wymaga dodania zaworu bezpieczeństwa, który zostanie otwarty w razie nadmiernego wzrostu ciśnienia w systemie - podgrzewana woda zwiększa swoją objętość, a powszechnie instalowane zawory antyskażeniowe (funkcjonują jako zwrotne) na zasilaniu domu uniemożliwiają cofnięcie się wody do sieci i obniżenie ciśnienia. Choć sam jego montaż nie jest kłopotliwy, trudno przygotować wygodne odprowadzenie wody w przypadku jego zadziałania. Bezpośrednie podłączenie do kanalizacji może być niełatwe, dlatego wystarczy ustawić niewielki zbiornik, w którym zgromadzi się ewentualny wyciek.

W instalacji o względnie niskim ciśnieniu wody i niewielkiej pojemności podgrzewacza, uruchomienie się tego zaworu jest mało prawdopodobne.

Na doprowadzeniu wody do podgrzewacza warto zastosować też zawór odcinający, który pozwoli na jego demontaż bez zamykania większej części instalacji. W przypadku połączeń sztywnych potrzebne będą tzw. śrubunki, jeśli podgrzewacz zakładamy na rurach stalowych czy tworzywowych łączonych metodą klejenia lub zgrzewania.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 5. Podumywalkowy pojemnościowy, bezciśnieniowy

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 5. Podumywalkowy pojemnościowy, bezciśnieniowy

Do jego założenia niezbędna jest specjalna bateria trójdrożna, stojąca, przystosowana do montażu na umywalce. Bateria taka z reguły nie jest sprzedawana w komplecie z podgrzewaczem, co pozwala na samodzielny wybór modelu, ale asortyment modeli trójdrogowych jest dość ograniczony. Bezciśnieniowe funkcjonowanie tego urządzenia wymaga bowiem otwarcia wylotu ciepłej wody również w czasie, gdy z niej nie korzystamy. Efekt wypływu uzyskuje się, odkręcając czerwony zawór otwierający dopływ z zimną wodą, która wypycha tą nagrzaną, zgromadzoną w zbiorniku. Niezależny wypływ zimnej wody zapewnia otwarcie niebieskiego zaworu.

Do takiej baterii doprowadzane są więc podejścia trzema rurkami - jedno bezpośrednio z sieci wodociągowej i dwa ze zbiornika podgrzewacza. Dobrym rozwiązaniem będzie wykorzystanie złączek do rur sztywnych i kolanek ustalonych, do których wkręcimy zawory odcinające i połączymy je z baterią wężykami elastycznymi.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 6. Nadumywalkowy przepływowy

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 6. Nadumywalkowy przepływowy

Z takim sprzętem - w wersji przepływowej i pojemnościowej - współpracują baterie trójdrożne, dzięki którym, przy podłączeniu urządzenia tylko do wody zimnej, możemy z jednej wylewki czerpać wodę ciepłą i zimną. Podgrzewacz przepływowy ciśnieniowy umieszczony nad umywalką założymy bardzo łatwo - łącząc trójdrożną baterię naścienną z końcówką wylotową rury z zimną wodą, wieszając sprzęt na ścianie i podłączając je do prądu.

Montaż poszczególnych modeli może nieco różnić się od poniższego opisu, ale podstawowe zasady są podobne. Na gwint końcówki przyłączeniowej korpusu baterii nawijamy dość obficie taśmę teflonową i wkręcamy w wyprowadzenie instalacji wodnej. Połączenie powinno być stabilne, aby nie obracało się podczas regulacji przepływu wody. Na osadzonej baterii przykręcamy złączki wlotu i wylotu wody z podgrzewacza, zwracając uwagę na właściwe umieszczenie uszczelek, i dociągamy złącza ręką lub kluczem. W tym przypadku model przepływowy pracuje jako urządzenie z otwartym wylotem (bezciśnieniowe), które zależnie od pozycji zaworów dostarcza wodę ciepłą, letnią bądź zimną.

Temperaturę wody reguluje się przez zmianę intensywności wypływu tylko wody ciepłej - przy małym strumieniu będzie cieplejsza, a większy przepływ spowoduje jej ochłodzenie.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 7. Nadumywalkowy pojemnościowy, bezciśnieniowy

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 7. Nadumywalkowy pojemnościowy, bezciśnieniowy

Nadumywalkowy podgrzewacz bezciśnieniowy instaluje się w podobny sposób, z tym że dodatkowo należy zamocować dość ciężki zbiornik. Najczęściej wiesza się go na konsoli (sprzedawanej w komplecie), którą przytwierdza się do ściany kołkami.

Wysokość zawieszenia można regulować, gdyż zbiornik z baterią łączy się sztywnymi rurkami na zaciski (też dostarczane w komplecie). W razie potrzeby można je skrócić.

Przy podłączaniu baterii wkręcanej w końcówkę rury zasilającej wyprowadzonej ze ściany i zbiornik podgrzewacza, zwróćmy uwagę na odmienne niż w typowych bateriach umieszczenie pokręteł wody ciepłej i zimnej. Tu zawór z ciepłą wodą będzie po stronie prawej, a z zimna po lewej (czyli odwrotnie).

Mylące może być też oznaczenie barwne na doprowadzeniach do zbiornika - zawór do sterowania ciepłą wodą (z prawej strony) łączymy z wyprowadzeniem dla wody zimnej (w kolorze niebieskim) a lewy zawór "niebieski" podłączmy do "czerwonego" wyprowadzenia ze zbiornika. Trzeba na to zwrócić uwagę przy użyciu elastycznych wężyków - przy łączeniu sztywnymi rurkami prowadzimy je równolegle i oczywiście, nie możemy ich skrzyżować.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 8. Podumywalkowy przepływowy

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 8. Podumywalkowy przepływowy

Ze względu na niewielki ciężar, nie musi być przytwierdzony do ściany. Z baterią łączy się go za pomocą złączek, dostarczonych przez producenta.

Na podłączeniu do instalacji osadzamy zawór odcinający, co umożliwi łatwe odłączenie podgrzewacza od systemu. Poza tym warto wstawić filtr, chroniący zwłaszcza perlator wylewki przed zapchaniem.

Sztywne rury instalacyjne trzeba umocować do podłoża, a w razie użycia elastycznego wężyka należy ustabilizować rejon jego podłączenia.

Sprzęt łączymy z jednej strony z rurą zasilającą, z drugiej z baterią, zwracając uwagę na zaznaczony na obudowie kierunek przepływu. Zależnie od dotychczasowej konfiguracji i rodzaju baterii, wyprowadzenie podgrzewacza podłączamy do zaworu otwierającego wypływ ciepłej wody, a zimną prowadzimy z trójnika zamontowanego na rurze zasilajacej przed urządzeniem.

Jeżeli instalacja pracuje też w trybie centralnego podgrzewania i doprowadzona do niego jest rura z ciepłą wodą, a chcemy zapewnić miejscowe jej dogrzewanie zastępująca obieg cyrkulacyjny, to podgrzewacz koniecznie wyposażony w regulację temperatury wstawiamy szeregowo w rurę zasilania z ciepłą wodą. Nastawiona temperatura dogrzewania powinna być nieco niższa niż ustalona dla ustabilizowanego dopływu z centralnego podgrzewacza, a przepływ dostosowany do mocy podgrzewacza i pożądanej intensywności wypływu.

 

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 9. Natrysk lub wanna z podgrzewaczem przepływowym

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 9. Natrysk lub wanna z podgrzewaczem przepływowym

Niektóre modele podgrzewaczy przepływowych mogą być instalowane jako natryskowe w kabinie prysznicowej lub nad wanną. O możliwości takiego wykorzystania decydują dopuszczenia producenta wskazane w dokumentacji technicznej wyrobu. Najczęściej modele o takim zastosowaniu są wyposażone w wąż i słuchawkę prysznicową, a niekiedy również w drążek do jej zamocowania.

Przepisy dopuszczają montaż takich urządzeń elektrycznych w strefie ochronnej brodzika czy wanny pod warunkiem wykonania stałego podłączenia do zasilania w miejscu poza zasięgiem kąpiących się osób.

Oczywiście, instalacja elektryczna musi być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy, a podgrzewacz uziemiony i zasilany przewodem o odpowiednim przekroju. Podgrzewacz prysznicowy najłatwiej zamontujemy w kabinie czterościennej z elementami do podłączenia baterii. Wystarczy wtedy po stronie zewnętrznej poprowadzić rurę zasilającą oraz przewód przyłączeniowy.

Zależnie od konstrukcji kabiny musimy zapewnić zamocowanie podgrzewacza przykręcając go bezpośrednio do ścianki lub mocując dodatkową płytkę montażową - jeśli uniemożliwia to szklane poszycie. Można ją przykręcić przez istniejące otwory pod baterią lub przykleić do ścianki kabiny np. klejem do szyb.

Przy montażu nad wanną doprowadzenie wody zrobimy rurą mocowaną do ściany, a podgrzewacz przykręcimy do podłoża przez odpowiednie otwory montażowe.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 10. Podłączenia elektryczne

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 10. Podłączenia elektryczne

Podgrzewacze muszą być zasilane z obwodu elektrycznego z uziemieniem, chronionego przed zwarciem i przeciążeniem wyłącznikiem nadmiarowoprądowym oraz wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie nominalnym do 30 mA.

Wersje pojemnościowe mają z reguły moc 1,5-2 kW i przewód przyłączeniowy zakończony standardową wtyczką. Nie będzie więc problemu z zasilaniem podgrzewacza, gdy obwód można obciążyć prądem przynajmniej 10 A i nie są do niego podłączone inne prądożerne urządzenia.

Jeżeli oryginalny przewód nie sięga do gniazdka, zasilanie można dociągnąć do nowego gniazdka, umieszczonego bliżej, albo wymienić przewód zasilający na dłuższy - jeśli na podgrzewaczu jest dostęp do zacisków i nie spowoduje to utraty gwarancji na ten sprzęt.

Nowy przewód, najlepiej z fabrycznie podłączoną wtyczką, powinien mieć taki sam przekrój i liczbę żył jak oryginalny oraz długość 3-4 m.

Trudniejsze będzie zastosowanie podgrzewacza przepływowego, zwłaszcza o większej mocy. Będziemy musieli utworzyć nowy obwód z niezależnym zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym o prądzie nominalnym dobranym według zaleceń producenta.

Jedynie modele o mocy do 4 kW można zasilać z istniejącej instalacji chronionej bezpiecznikiem 16 A, odłączając od tego obwodu inne odbiorniki. Podgrzewacze te przystosowane są do stałego podłączenia do sieci (nie przez wtyczkę), trzeba więc, w zasięgu fabrycznego przewodu, umieścić puszkę przyłączeniową. Przy poprowadzeniu przewodów zasilających na ścianie - w rurkach bądź listwach - osadzamy puszkę nawierzchniową, najlepiej hermetyczną.

Do montażu możemy użyć złączek samozaciskowych lub złączy śrubowych. Podłączone przewody należy zabezpieczyć przed przypadkowym wyrwaniem, mocując je obejmami do ściany albo osłaniając listwą. Upewnijmy się też, że po przewodzie nie będzie spływać do puszki woda, np. rozchlapywana z umywalki czy ściekająca z nieszczelnego podłączenia. W miejscach zagięcia przewodu zróbmy "zasyfonowanie" - pionowe zakończenie ukształtujmy w U, a przewód podłączmy od dołu.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 11. Materiały

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 11. Materiały

Do montażu podszafkowego potrzebne będą wężyki przyłączeniowe. Ciśnieniowe modele podgrzewaczy pojemnościowych wymagają zaworu bezpieczeństwa i przelotowego zaworu odcinającego.

Jeśli w komplecie z podgrzewaczem bezciśnieniowym nie ma trójdrożnej baterii, musimy ją dokupić, bo standardowe nie mogą współpracować z takim urządzeniem. Do gwintowanych złączy hydraulicznych przyda się taśma teflonowa, a do starych stalowych rur - tradycyjne pakuły i pasta hydrauliczna. W części elektrycznej - zależnie od sposobu podłączenia - potrzebne będzie gniazdko i/lub puszka natynkowa, trój- lub pięciożyłowy przewód elektryczny o przekroju 2,5 albo 4 mm2, poza tym kostki bądź złączki.

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 12. Narzędzia

Montaż elektrycznego podgrzewacza wody - krok 12. Narzędzia

W większości przypadków wystarczą typowe klucze hydrauliczne oraz płaskie. Zawieszenie podgrzewacza wymagać będzie zastosowania wiertarki z wiertłem do sadzenia kołków montażowych.

Połączenia elektryczne wykonamy przy użyciu wkrętaka, po uprzednim zdjęciu izolacji ściągaczem albo nożykiem.

W przypadku przewodu wielodrutowego (linki), wskazane jest pokrycie końcówek cyną lub ściśnięcie odpowiednio dobranej tulejki zaciskarką.

Cezary Jankowski
fot. otwierająca: Kospel

Zdaniem naszych Czytelników

12 godzin temu, retrofood napisał: Może zabraknąć ciśnienia wody do jego właściwego wysterowania. Dokładnie, chodzi o minimalne ciśnienie, przy którym podgrzewacz przepływowy zacznie działać. Myślę, że to jest 0.1 MPa a max to 0.6 MPa. Mówimy jednak ...

time image

29 Cze 2021, 19:02

Może zabraknąć ciśnienia wody do jego właściwego wysterowania.

time image

Gość Kasia

29 Cze 2021, 18:43

Czy do prysznicowego podgrzewacza wody można podłączyć wodę z instalacji węża gumowego?

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA