Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Podgrzewacze pojemnościowe i przepływowe

Dostarczenie do kranów ciepłej wody użytkowej to jeden z najważniejszych warunków normalnego funkcjonowania domu. Do tego woda powinna być zawsze ciepła i płynąć pod odpowiednim ciśnieniem. Aby tak się stało, należy odpowiednio dobrać podgrzewacz.

Podgrzewacze wody
 (fot. Junkers)

Na początku należy dokonać dwóch podstawowych wyborów. Po pierwsze, zdecydować, czy podgrzewacz na gaz, czy na prąd? Produkowane są również podgrzewacze na paliwa stałe lub na olej opałowy.

 

Nie są jednak zbyt popularne, ponieważ ich użytkowanie sprawia dużo trudności. Gdy paliwo (gaz lub energia elektryczna) zostanie wybrane, pozostaje jeszcze jedno: przepływowy czy pojemnościowy? Wybierając paliwo, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • dostęp do sieci gazowej,
 • sposób ogrzewania domu,
 • rozmieszczenie punktów poboru wody (zlewozmywaków, umywalek, toalet) względem siebie,
 • odległości punktów poboru wody od podgrzewacza.

W pewnych sytuacjach podgrzewacz okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Dzieje się tak, gdy:

 • przybory sanitarne w łazience i toalecie podłączone są do zasobnika c.w.u. współpracującego z kotłem centralnego ogrzewania, a kuchnia jest usytuowana daleko od kotłowni. Jeśli woda płynęłaby do kuchni długimi przewodami od odległego kotła, z kranu leciałaby najczęściej już dużo chłodniejsza. Prostszym rozwiązaniem jest wtedy zastosowanie niezależnego podgrzewacza w kuchni;

   

 • do domu nie jest doprowadzona sieć gazowa, a zamiast kotła elektrycznego każde pomieszczenie ogrzewane jest indywidualnie prądem, do podgrzewania wody najlepszy będzie podgrzewacz elektryczny;

Podgrzewacze przepływowe

To urządzenia szybko działające, które ogrzewają wodę w trakcie jej poboru, to znaczy uruchamiają się w momencie odkręcenia kranu i wyłączają, gdy woda zostanie zakręcona.

 

Budowa  elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego Budowa gazowego  podgrzewacza pojemnościowego
 Budowa elektrycznego podgrzewacza pojemnościowego  Budowa gazowego podgrzewacza pojemnościowego

 

Gazowy podgrzewacz pojemnościowy z kompozytu stalowo-porcelanowego
(fot. Richmond)

W pewnych sytuacjach za ich zastosowaniem przemawia fakt, że zużywają tylko tyle energii lub gazu, ile potrzeba do ogrzania pobieranej wody. Nie ma w nich warunków do namnażania się szkodliwych mikroorganizmów, ponieważ nie magazynują wody. Jednocześnie zajmują mało miejsca.

 

Z drugiej jednak strony urządzenia te mają niską wydajność, gdy podłączony jest do nich więcej niż jeden punkt poboru wody. Aby z kranu od razu popłynęła ciepła woda, podgrzewacz musi znajdować się jak najbliżej kranu.

 

Im dalej zamontowany jest podgrzewacz, tym dłużej będzie spływała zimna woda z rur. Dlatego najlepiej, gdy odległość między podgrzewaczem a kranem jest nie większa niż 6 m. Dotyczy to również podgrzewaczy pojemnościowych.

 

W domu, w którym mieszka kilka osób, nie sprawdzi się jeden podgrzewacz przepływowy, ponieważ nie dostarczy wystarczającej ilości ciepłej wody. Można w takiej sytuacji zdecydować się na kilka mniejszych niezależnych podgrzewaczy, ale związane jest to z dużymi kosztami inwestycji.

 

Kolejnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania podgrzewacza przepływowego jest zapewnienie określonego minimalnego ciśnienia wody w instalacji. Jeśli ciśnienie będzie mniejsze, urządzenie się nie uruchomi.

 

Wartość ta nie jest jednakowa dla wszystkich modeli. Przed zakupem należy sprawdzić, jakie najniższe ciśnienie występuje w domowej instalacji, a jakiego wymaga wybrany podgrzewacz.

 

W urządzeniach dostępnych na rynku zastosowano różne rozwiązania regulacji temperatury wody i to od nich zależy w dużym stopniu komfort użytkowania.

 

Elektryczny samoregulujący przewód zapobiega stygnięciu wody w rurach
 Elektryczny samoregulujący przewód zapobiega stygnięciu wody w rurach (fot. Elektra)

W przepływowych stosowana jest regulacja na dwa sposoby:

 • hydrauliczna – stopniowanie tej regulacji zależy od typu podgrzewacza. W elektrycznych podgrzewaczach może to być jednostopniowa lub skokowa regulacja mocy – dwu- lub trójstopniowa. Jeśli regulacja jest dwustopniowa, do podgrzania wody przy małym poborze podgrzewacz pracuje z wykorzystaniem tylko połowy mocy. Całą moc włącza, gdy pobór jest duży. W podgrzewaczach gazowych sterowanie hydrauliczne daje płynną regulację mocy zależną od poboru wody.

Zaletą tych urządzeń jest ich niska cena, jednak często okazują się niewystarczające – temperatura wypływającej wody zależy od wielkości strumienia i od mocy urządzenia, a mała moc to słabsze nagrzanie wody.

 

Rozwiązaniem może być zakup podgrzewacza o większej mocy, dobrze jest wtedy zamontować przy nim baterię termostatyczną – zabezpieczy ona przed oparzeniem, gdy niespodziewanie popłynie z kranu zbyt gorąca woda.

 

Podgrzewacze z hydrauliczną regulacją temperatury, które obsługują kilka punktów poboru, pracują z maksymalną wydajnością i ciśnieniem tylko wtedy, gdy z ciepłej wody korzysta jedna osoba. Jednak zależy to od ich mocy i strumienia przepływu.

 • elektroniczna – dzięki niej można precyzyjnie zaprogramować temperaturę wypływającej wody, niezależnie od mocy urządzenia. Podgrzewacze z taką regulacją są droższe, ale za to zapewniają oszczędność nawet 20% kosztów przygotowania c.w.u.. Taka regulacja daje wysoki komfort korzystania z wody.
Do zasilania  kilku punktów poboru wody można użyć przepływowego podgrzewacza elektrycznego o mocy  powyżej kilkunastu kilowatów.
Do zasilania kilku punktów poboru wody można użyć przepływowego podgrzewacza elektrycznego o mocy powyżej kilkunastu kilowatów. Jednak warunkiem prawidłowego i komfortowego funkcjonowania takiej instalacji jest zachowanie małych odległości między podgrzewaczem a punktami poboru wody – maksymalnie 6 metrów. W przeciwnym razie czas oczekiwania na ciepłą wodę może być zbyt długi (fot. Kospel)

Podgrzewacze pojemnościowe

W tych urządzeniach woda jest podgrzewana w zbiorniku do określonej temperatury i magazynowana w nim dopóty, dopóki nie zostanie zużyta. Gdy woda stygnie, grzałki włączają się i nastawiona temperatura wody zostaje podtrzymana. Pozwala to na korzystanie z ciepłej wody o odpowiedniej temperaturze i o odpowiednim ciśnieniu strumienia.

 

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Jeśli podgrzewacz jest dobrze dobrany, czyli jest wystarczającej wielkości i mocy, może podgrzać wodę na trzy kolejne kąpiele – bez konieczności czekania aż woda się podgrzeje.

 

Urządzenia  małej mocy, czyli jednopunktowe, mają małą wydajność, zatem mogą ogrzać tylko niewielką  ilość przepływającej przez nie wody. Montuje się je w pobliżu kranu, do którego  dostarczają ciepłą wodę. Często są to bardzo małe urządzenia, które można zamontować  bezpośrednio nad lub pod umywalką lub zlewozmywakiem.
 (fot. Biawar)       (fot. Elektromet)
Urządzenia małej mocy, czyli jednopunktowe, mają małą wydajność, zatem mogą ogrzać tylko niewielką ilość przepływającej przez nie wody. Montuje się je w pobliżu kranu, do którego dostarczają ciepłą wodę. Często są to bardzo małe urządzenia, które można zamontować bezpośrednio nad lub pod umywalką lub zlewozmywakiem. Można kupić również urządzenia fabrycznie wyposażone we własną baterię, również prysznicową. Podgrzewacz taki może być np. idealnym rozwiązaniem w toalecie, która jest daleko od pozostałych urządzeń sanitarnych. Te o mocy poniżej 6 kW dostarczają nie więcej niż 3 l wody na minutę o temperaturze 40°C

 

Niektóre modele podgrzewaczy  pojemnościowych pozwalają na zainstalowanie dodatkowej grzałki
Niektóre modele podgrzewaczy pojemnościowych pozwalają na zainstalowanie dodatkowej grzałki (fot. Elektromet)

Magazynowanie wody wiąże się z ryzykiem rozwoju niebezpiecznych, chorobotwórczych bakterii. Należy też przewidzieć miejsce na podgrzewacz – im więcej ciepłej wody ma przygotowywać, tym większą musi mieć pojemność, a więc i wielkość.

 

Jeżeli będziemy montować jeden podgrzewacz pojemnościowy, z którego ciepła woda będzie dopływała do wszystkich punktów poboru, warto zapewnić cyrkulację c.w.u., aby zapewnić ruch wody w rurach i zapobiec jej zastojowi.

 

Dzięki zastosowaniu cyrkulacji w czasie, gdy nie korzysta się z wody, nie stygnie ona w rurach. Dlatego warto ja zastosować, jeśli różne punkty poboru wody (łazienki, toalety, kuchnia) nie znajdują się blisko podgrzewacza, lecz są od niego znacznie oddalone.

 

Po odkręceniu kranu wypływa z niego najpierw woda znajdująca się w rurach, a nie bezpośrednio z podgrzewacza. Jeśli w instalacji nie zastosowano cyrkulacji, najczęściej woda jest chłodna. Rury do c.w.u. należy zaizolować cieplnie.

 

Drugą, mniej popularną, ale godną polecenia metodą zapobiegania stygnięciu wody w rurach jest zamontowanie wokół nich przewodów samoregulujących, które będą podgrzewały znajdującą się wewnątrz wodę.

Dobieramy moc do potrzeb

Przepływowe

 

Parametry, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie podgrzewacza przepływowego, to:

 • jego moc,
 • strumień c.w.u., jaki można uzyskać przy określonej różnicy temperatury wody zimnej i ogrzanej,
 • wymagane minimalne ciśnienie wody zimnej na dopływie do podgrzewacza,
 • minimalny przepływ, który uruchamia urządzenie.

Przykład: Podgrzewacz o mocy 23 kW dostarczy ciepłą wodę podgrzaną z 10°C do 40°C w ilości 11 l/min.

 

Aby podgrzewacz przepływowy skutecznie  mógł obsłużyć wannę lub prysznic, powinien mieć moc powyżej 15 kW
Aby podgrzewacz przepływowy skutecznie mógł obsłużyć wannę lub prysznic, powinien mieć moc powyżej 15 kW. Takie podgrzewacze zasilane są prądem trójfazowym, dlatego wymagają specjalnej instalacji elektrycznej oraz odpowiedniej mocy przyłączeniowej – należy się o nią zwrócić do zakładu energetycznego (fot. Kospel)


Maksymalny przepływ wody w prysznicu wynosi 12 l/min. Gdy jednocześnie jeden z domowników będzie brał prysznic, a drugi np. zmywał, zmniejszy się dopływ ciepłej wody do obydwu kranów, a temperatura będzie się wahać. Oznacza to, że w żadnym z tych punktów nie da się osiągnąć pełni komfortu.

 

Jeśli podgrzewacz przewidziany jest do obsługi wanny, również należy wziąć pod uwagę strumień wypływu wody. Gdy wynosi on 11 l/min, to wanna o pojemności 140 l będzie się napełniać przez około 13 min. Wanna większa, o pojemności np. 200 l, napełniałaby się w czasie około 18 minut, a to zbyt długi czas, by brać pod uwagę taki zestaw.

 

Pojemnościowy

 

Kryterium wyboru podgrzewacza pojemnościowego jest to, w jakim czasie wanna napełnia się wodą. W zależności od wymagań domowników z jednej pojemności podgrzewacza powinno starczyć wody na jedną lub dwie kąpiele.

 

Wannę 140-litrową napełnić może podgrzewacz o pojemności 90 lub 100 l (dla porównania: ilość ciepłej wody potrzebnej do 6-minutowej kąpieli pod natryskiem wynosi 72 l). Dla rodziny czteroosobowej warto kupić taki podgrzewacz, który zapewni dwie – jedna po drugiej – kąpiele w wannie, a więc o pojemności 180–200 litrów.

 

W elektrycznym podgrzewaczu pojemnościowym  można przygotowywać ciepłą wodę, wykorzystując do tego inne źródła ciepła, na  przykład kocioł gazowy, olejowy lub na paliwo stałe albo kolektory słoneczne
W elektrycznym podgrzewaczu pojemnościowym można przygotowywać ciepłą wodę, wykorzystując do tego inne źródła ciepła, na przykład kocioł gazowy, olejowy lub na paliwo stałe albo kolektory słoneczne. Jest to możliwe, gdy w zbiorniku oprócz grzałek elektrycznych jest zamontowana wężownica, czyli wymiennik ciepła zasilany z zewnętrznego źródła ciepła (kotła lub kolektora). Pozwala to na obniżenie kosztów eksploatacji, ponieważ odciąża pracę grzałek

 

Katarzyna Głowacz

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość asbabicz

23 Kwi 2015, 09:55

ja mam bojler w łazience i pod zlewozmywakiem w kuchni i mam podłaczone TIMERY z Castoramy. Bojlery ustawione sa na 40 stopni ale TIMERY włączaja je tylko wtedy gdy jestesmy w domu i chcemy z wody korzystac.Tak samo TIMERY mam podłączone do telewizora i nagrywarki UPC (nagrywam to co ...

time image

21 Gru 2009, 15:28

Cytat witammoże ktoś podpowie w n/w kwestii. Mam gazowy pogrzewacz wody (pojemnościowy). Z ciepłej wody korzystamy właściwie tylko pozno wieczorem 20,21 no i oczywiscie rano ok. 7. Wiec w godz. 7-21 nie ma potrzeby podgrzewania wody. Czy ...

time image

Gość g

20 Gru 2009, 14:15

witam może ktoś podpowie w n/w kwestii. Mam gazowy pogrzewacz wody (pojemnościowy). Z ciepłej wody korzystamy właściwie tylko pozno wieczorem 20,21 no i oczywiscie rano ok. 7. Wiec w godz. 7-21 nie ma potrzeby podgrzewania wody. Czy jest możliwość (i sens) zamonotowania sterownika ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje