Montaż standardowy okien w 3 etapach

Montaż standardowy okien w 3 etapach

Montaż standardowy okien jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku starszych budynków, gdzie kwestie związane z ograniczeniem strat ciepła nie odgrywają kluczowej roli. 

Do przeprowadzenia montażu wymagana jest współpraca dwóch osób oraz dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów:

 • Poziomnica
 • Wiertarka z odpowiednimi wiertłami
 • Pianka montażowa
 • Klocki i kliny ustalające
 • Kołki mocujące
 • Materiały do wykończenia ościeża

Montaż standardowy okien - etap 1

Przygotowanie do montażu

 1. Po przygotowaniu otworu okiennego należy zdjąć skrzydła z zawiasów, wybijając wcześniej bolce ustalające.
 2. W zależności od wybranej metody montażu, w rowkach ramy osadzamy kotwy lub wiercimy otwory pod dyble. Kotwy/otwory rozmieszczamy równomiernie na obwodzie ościeżnicy, w odstępach ok. 70 cm i 20 cm od narożników (dla okna 150 x 150 cm potrzeba ok. 12 kotew).
 3. W przypadku montażu na dyble, w profilu PCV należy wywiercić otwory o dwóch średnicach, tak aby łeb wkrętu lub nakrętka opierały się na ściance wewnętrznej stalowego wzmocnienia. Mocowanie do powierzchni plastikowego profilu może prowadzić do jego deformacji podczas dokręcania i nie zapewnia stabilnego oparcia.

Montaż ramy okiennej

 1. Wstępnie przygotowaną ramę wstawiamy do otworu, umieszczając ją na klockach dystansowych lub klinach regulacyjnych z tworzywa sztucznego.
 2. Wysokość ustawienia ramy musi uwzględniać grubość montowanego później parapetu wewnętrznego oraz zachować ok. 1,5 cm szczeliny u góry okna.
 3. Klocki lub kliny należy umieścić pod każdym pionowym elementem ościeżnicy - pod słupkiem środkowym i po obu jego bokach. Kliny układamy parami i regulujemy nimi wysokość okna. Pamiętajmy, że klocki i kliny pozostają po zamontowaniu okna, więc nie mogą wystawać poza obrys ościeżnicy.
 4. W przypadku skrzydeł o szerokości powyżej 70 cm, dodatkowo wstawiamy dwa klocki oporowe na bokach ramy - jeden u dołu od strony zawiasów, a drugi u góry po przeciwnej stronie. Zapobiegną one odkształcaniu się ościeżnicy pod ciężarem skrzydła.

Mocowanie ramy okiennej

 1. Kotwy mocujące wstępnie doginamy, dopasowując otwory montażowe do ściany.
 2. Uzbrojoną ościeżnicę wstawiamy do otworu okiennego, regulując klinami jej wysokość i poziome ustawienie dolnego boku. Należy uzyskać równomierną szczelinę montażową (o szerokości 1,5-2 cm) na całym obwodzie.
 3. Kontrolując odległość ramy od lica ściany, wstępnie blokujemy ją klinami u dołu, a następnie - po sprawdzeniu poziomnicą pionowego ustawienia boków - unieruchamiamy klinami u góry.
 4. Po sprawdzeniu ustawienia na całym obwodzie, mocujemy kotwy do muru przy użyciu kołków do szybkiego montażu.

Montaż na dyble

 1. Jeśli zamiast kotew używamy dybli, wiercimy otwory w murze (przez wcześniej wykonane otwory w ramie) i przystępujemy do ich osadzania.
 2. Nie dokręcamy dybli zbyt mocno, aby nie odkształcić profilu.
 3. Przed wywierceniem kolejnego otworu, sprawdzamy prawidłowość ustawienia ościeżnicy.

Montaż standardowy okien - etap 2

Wypełnianie szczeliny montażowej pianką poliuretanową

Kolejnym krokiem jest wypełnienie szczeliny montażowej pianką poliuretanową. Przed jej nałożeniem należy zwilżyć powierzchnię muru, na przykład za pomocą rozpylacza. Do aplikacji pianki należy użyć pistoletu, ponieważ użycie pojemnika z wężykiem nie zapewni precyzyjnego dozowania i równomiernego rozprowadzania pianki. Piankę aplikuje się od dołu ku górze, zwracając uwagę na staranne wypełnienie szczeliny na całym obwodzie.

Przeczytaj
Może cię zainteresować
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej

Montaż standardowy okien - etap 3

Montaż skrzydeł okiennych i wykończenie ościeża

Następnie montujemy na ramie okna zamknięte skrzydła okienne. Należy je pozostawić zamknięte do czasu stwardnienia pianki. Przed wykończeniem ościeża usuwamy kliny montażowe, a miejsca po nich wypełniamy pianką. Jej nadmiar po stwardnieniu obcinamy ostrym nożem wzdłuż boków ramy.

Jeśli nowe okno przylega do tynku zewnętrznego lub węgarka, szczelinę wystarczy wypełnić masą akrylową, która zabezpieczy przed wnikaniem wody opadowej. Od zewnątrz montujemy parapet z lekkim spadkiem na zewnątrz. Sposób zamocowania parapetu zależy od jego rodzaju.

Od wewnątrz ościeże wykańczamy poprzez uzupełnienie tynku na styku z ramą lub osłonięcie płytą gipsowo-kartonową. W obu przypadkach szczelinę wzdłuż obwodu ramy należy wypełnić silikonem. Można również zastosować specjalne listwy wykończeniowe, przyklejane do ramiaków okien przed ich wstawieniem.

Na koniec osadzamy parapet wewnętrzny (na piankę lub przy użyciu wsporników) i uszczelniamy silikonem jego styk z ościeżnicą. Sprawdzamy działanie okien i ewentualnie przeprowadzamy regulację okuć zgodnie z zaleceniami producenta. Z profili zdejmujemy folię ochronną - późniejsze jej oderwanie może być niemożliwe.

fot. otwierająca: Aluplast

Komentarze

Gość Barbara
26-01-2021 00:32
Co z wymianą w starych drewnianych domach? Strach ruszać stare ościeżnice, bo nie wiadomo co się stanie.
Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Czytaj tak, jak lubisz
W wersji cyfrowej lub papierowej
Moduł czytaj tak jak lubisz