Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Specjaliści od systemów grzewczych obliczyli, że roczne koszty ogrzewania budynku instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowywania c.w.u. średnio wynoszą 1500-2000 zł, podczas gdy instalacja gazowa czyni to za ok. 3000 zł, a elektryczna za 6000 zł.

Czego dowiesz się z artykułu?
  • Z czego wynika wysoka sprawność pomp ciepła?
  • Jak prawidłowo dobrać źródło dolne pomp ciepła?
  • Jakie są rodzaje źródła dolnego pompy ciepła?
  • Czym jest źródło górne pompy ciepła?
  • Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?
  • Jaki jest koszt instalacji pompy ciepła?

Pompy ciepła nie produkują spalin, a ich działanie bazuje na wybranym odnawialnym źródle ciepła, dlatego określa się je mianem proekologicznych. W prawidłowo zaprojektowanej instalacji grzewczej z pompą ciepła, zużycie prądu nie jest duże.

Dlaczego? Ponieważ urządzenia pracują na tej samej zasadzie, co domowa chłodziarka i choć wymagają do pracy zasilania elektrycznego, służy ono nie do ogrzewania, lecz jedynie do pompowania darmowego ciepła ze źródła dolnego (gruntu, powietrza, wody gruntowej lub powierzchniowej), do górnego (do instalacji grzewczej w postaci ogrzewania podłogowego, grzejników). Inaczej ujmując - w taki sposób pompują i przekształcają ciepło, czerpane ze źródła o niższej temperaturze (np. gruntu), aby móc ogrzać wnętrze budynku, bądź wodę użytkową w zasobniku, do temperatury komfortu termicznego.

Można śmiało powiedzieć, że poprawnie zaprojektowana instalacja grzewcza z pompą ciepła to wyraz dbałości właścicieli o domowe finanse oraz o naturalne środowisko.

Z czego wynika wysoka sprawność pomp ciepła?

Sprawność pompowania ciepła jest tym większa, im mniejsza jest różnica temperatury między źródłem górnym, stanowiącym w układzie grzewczym odbiornik ciepła, a dolnym, czyli dostawcą ciepła. Działanie urządzeń polega na osiąganiu jak najwyższej sprawności pompowania ciepła, określanej współczynnikiem COP = Q/Qe.

Przy czym Q to ilość energii oddanej w postaci ciepła do budynku, zaś Qe to pobrana przez pompę ilość energii elektrycznej. W domowych instalacjach współczynnik COP pompy ciepła ma zazwyczaj wartość 3-4, czyli urządzenie, zużywając 1 kWh energii elektrycznej, oddaje do instalacji ogrzewania 3-4 kWh energii cieplnej.

Modele o mocy 7-10 kW przeznaczone są do nowych domów, dobrze zaizolowanych termicznie, o pow. 150-200 m2 (zapotrzebowanie na ciepło zazwyczaj wynosi w nich około 50 W/m2). Potrzebną moc pompy oblicza się tak: np. 180 m2 x 50 W/m2 = 9 kW. Nie ma potrzeby zwiększać jej mocy na potrzeby c.w.u., bo tego, że pompa na krótki czas przełączyła się i podgrzewa wodę do mycia nawet nie zauważymy.

Termodynamiczny podgrzewacz wody (pompa ciepła do c.w.u.)
Termodynamiczny podgrzewacz wody (pompa ciepła do c.w.u.) wykorzystujący powietrze w pomieszczeniu lub z zewnątrz. (fot. De Dietrich)

Klucz do sukcesu - prawidłowy dobór źródła dolnego i systemu

Na tym etapie należy postępować rozważnie, gdyż wybór owych dwóch najważniejszych elementów przekłada się na wysokość kosztów inwestycyjnych i długotrwałe koszty eksploatacyjne. Każde ze źródeł dolnych ma zalety i wady.

Źródło dolne pompy ciepła - grunt

Zbudowanie właściwego gruntowego źródła dolnego pompy ciepła co prawda zwiększa koszt inwestycyjny, lecz za to zapewnia użytkownikom systemu grzewczego stabilną dostawę energii cieplnej i w miarę stały koszt wytworzenia 1 kWh. W polskich warunkach klimatycznych jest to nie do przecenienia.

Chcąc pobierać ciepło z gruntu, można zastosować jeden z systemów:

  • woda/woda - wykorzystujemy ciepło wód gruntowych; potrzebna jest studnia czerpna oraz zrzutowa (do wtłaczania wody z powrotem pod ziemię);
  • solanka/woda - solanka, czyli roztwór glikolu, krąży w pionowym albo w poziomym kolektorze gruntowym.

System dwóch studni wymaga wydrążenia dwóch studni o głębokości zazwyczaj 6-15 m (otwory muszą sięgać warstwy wodonośnej). Jedna dostarcza układowi grzewczemu wodę, druga odprowadza ją do gruntu po schłodzeniu przez pompę ciepła. Koszt wykonania studni to średnio ok. 3000 zł. Jeśli niezbędne są głębsze odwierty i droższe pompy głębinowe, a także uzdatnianie wody - koszt systemu rośnie.

Kolektor pionowy stosuje się na małych działkach. Do otworów o gł. 30-50 m wkłada się rury w kształcie litery U i układ wypełnia solanką. Ze względu na stabilną temperaturę gruntu na dużej głębokości pompa ciepła działa efektywnie i koszt wytworzenia 1 kWh ciepła jest stały i niedrogi. Feler tego rozwiązania to drogie drążenie sond pionowych (zazwyczaj ok. 20 000 zł).

Kolektor poziomy (płaski lub spiralny) kosztuje kilka tysięcy złotych i jest to idealny wybór na duże posesje z gruntem nawodnionym i gliniastym (z 1 m2 takiego gruntu uzyskuje się 30-40 W energii cieplnej, natomiast z piaszczystego i suchego tylko 10-15 W). Kolektor płaski tworzy się z rur PE, prowadzonych poniżej strefy przemarzania gruntu i w odpowiednich odstępach (czyli na gł. 1,5-2,0 m i w odstępach 1-1,5 m).

Gdy grunt jest gliniasty i mokry, powierzchnia kolektora powinna być 1,5 razy większa od powierzchni domu (czyli 300 m2 przy domu o pow. 200 m2). Gdy grunt jest piaszczysty i suchy, powierzchnię kolektora trzeba zwiększyć nawet 5 razy, w porównaniu z powierzchnią budynku (zatem aż do 800 m2 przy domu 200 m2). Kolektor spiralny wymaga tylko poprowadzenia rur w rowach w odstępie co najmniej 3 m, co oszczędza wykonawcom zdejmowania grubej warstwy macierzystego gruntu w obrębie źródła dolnego.

Gruntowe pompy są efektywne nawet w okresie silnych mrozów, czyli - w przeciwieństwie do wielu pomp powietrznych - mogą być jedynym źródłem ciepła w budynku. To świetne rozwiązanie dla właścicieli domów o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Źródło dolne pompy ciepła - powietrze

Źródłem ciepła może być powietrze zewnętrzne, albo wewnętrzne. Powietrzne urządzenia są tańsze i łatwiejsze w montażu (od pomp gruntowych), ponieważ w ich przypadku nie wykonuje się kosztownej instalacji obejmującej źródło dolne (jest nim powietrze otaczające budynek, bądź wypełniające jego pomieszczenia).

Cechuje je jednak niższy współczynnik COP (w odniesieniu od reszty pomp), bowiem efektywność ich pracy zależy od temperatury powietrza zewnętrznego, które, niestety, jest słabym akumulatorem ciepła. Urządzenia uzyskują tylko ok. 1 kJ ciepła podczas schładzania 1 kg powietrza o 1 K. Przy czym 1 m3 powietrza waży zaledwie 1,2 kg, więc urządzenie musi przetworzyć ogromne jego ilości. Kiedy temperatura powietrza wokół domu spada, wyraźnie obniżają się: moc grzewcza i współczynnik COP.

Do przyszłych użytkowników należy więc wybór, czy zainstalować wydajniejszą i droższą pompę, która w okresie silnych mrozów ogrzałaby dom do komfortowej temperatury, generując jednak wtedy wyższe koszty (na szczęście, silne mrozy w ostatnich latach są sporadyczne i krótkotrwałe), czy może zastosować układ grzewczy z pompą powietrzną i kotłem, np. na gaz. W takim przypadku pompa ma za zadanie pracować przez większość miesięcy, a gdy temperatura spadnie i przestanie być efektywna, automatyczny regulator uruchomi kooperujący z nią kocioł.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Źródło dolne pompy ciepła - woda

Znakomicie akumuluje ciepło, więc zasłużenie uznaje się ją za najlepsze źródło dolne - podczas schładzania kilograma wody (1 l) o 1°C (1 K), oddaje ona 4,2 kJ ciepła. Przy tej technologii ciepło można czerpać z wody studziennej, rzeki, stawu, jeziora, nawet ścieków.

Wady tego źródła ciepła jest to, że jeśli zawiera nadmierne ilości związków mineralnych, m.in. żelaza i manganu, przed wymiennikiem pompy ciepła powinno się zamontować szeregowo tzw. wymiennik pośredni, który powoduje gorsze wykorzystanie ciepła. Zdarza się również, że nagle szwankuje wydajność wód gruntowych, albo studni zrzutowych. Oznacza to kłopoty w instalacji grzewczej, wynikające po prostu z trudnych do przewidzenia zmian w środowisku naturalnym.

Odbiornik ciepła, czyli źródło górne w pompie ciepła

Pompa ciepła, współpracując z dużym niskotemperaturowym odbiornikiem ciepła, uzyskuje najwyższą sprawność. To z tego powodu najczęściej projektuje się do niej niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe z temperaturą wody 28-35°C i układa je na całej powierzchni posadzek (ewentualnie w ścianach). Dzięki takiej instalacji w cieplejszej połowie roku możliwe jest powierzchniowe chłodzenie pomieszczeń.

Jeżeli wykorzystuje się grzejniki, to powinny być odpowiednio duże i dostosowane do pracy z wodą o temperaturze 50-55°C (dopuszcza się maksymalną wartość 65°C).

W wielu domach górne źródło ciepła ma postać mieszaną, czyli podłogówkę i grzejniki.

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Specjaliści od systemów grzewczych obliczyli, że roczne koszty ogrzewania budynku instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowywania c.w.u. średnio wynoszą 1500-2000 zł, podczas gdy instalacja gazowa czyni to za ok. 3000 zł, a elektryczna za 6000 zł. W przypadku pompy ciepła, wydatki obejmują również koszt prądu, zużywanego przez pompy górnego i dolnego źródła oraz przez grzałki elektryczne.

Pożądane jest dwutaryfowe rozliczanie zużycia energii elektrycznej, bo wtedy opłaty będą najniższe. Oprócz podstawowej funkcji grzewczej, pompa ciepła może chłodzić budynek, a robi to taniej, niż instalacja klimatyzacyjna.

Pompa ciepła
Roczne koszty ogrzewania domu instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowania dla niego c.w.u. średnio wynoszą tylko 1500-2000 zł. (fot. Nibe Biawar)

Coraz niższy koszt inwestycyjny

Jeszcze kilka lat temu oferty instalujących pompy ciepła firm osiągały przedział 70 000-80 000 zł. Obecnie zamykają się w 30 000-40 000 zł, w tym pompa o mocy 7-10 kW to ok. 20 000 zł, zasobnik c.w.u. - 2000-6000 zł, dolne źródło - ok. 15 000 zł. Przy tym rodzaju urządzenia grzewczego nie potrzeba budować komina spalinowego (nie wytwarza ono spalin), ani kotłowni.

Technologię pomp ciepła opłaca się zastosować na terenach bez dostępu do sieci gazowej, oraz gdy ewentualne przyłącze gazowe miałoby kilkaset metrów. Wtedy koszty instalacyjne układu grzewczego z pompą ciepła nie są nazbyt wysokie, w porównaniu z systemem z kotłem na gaz, przyjmując, że po pierwsze instalacja gazowa wymaga wykonania przyłącza za 5000-12 000 zł, komina spalinowego za 3000-4000 zł.

Potrzebny jest jeszcze kocioł grzewczy i ewentualnie zasobnik c.w.u. (w zależności od rozwiązania) za 5000-12 000 zł. W budynkach o pow. 200 m2, w obu porównywanych tu układach, koszt niezbędnej armatury, ułożenia instalacji podłogowej oraz robocizny będzie podobny. Różnica szybko zwraca się podczas późniejszej eksploatacji.

Lilianna Jampolska

Zdaniem naszych Czytelników

03 Jun 2023, 14:12

Komentarz dodany przez zewschodu: jak mówią handlowcy pompy gaz i kotły z podajnikiem to wygoda i komfort w użytkowaniu za który trzeba zapłacić nic poza tym , ja użytkowałem już wszystko poza pompą aż sam zrobiło sobie kocią na węgiel który odpiera nie ...

15 Apr 2023, 17:12

Komentarz dodany przez fachman: ktoś kto ten art. wypocił nie ma pojęcia o prawdziwych kosztach i użytkowaniu.

10 Mar 2023, 07:39

https://cieplo.app/start od tego zacznij

09 Mar 2023, 18:51

Komentarz dodany przez jerry: dwa tysiace to ja place na miesiac w grudniu styczniu i lutym 2023 przy domu 200 metrow ocieplonym z plastikowymi oknami i na dole podlogowka za ogrzewanie gazem a pompa ciekawy jestem

Gość xmen

26 Feb 2023, 14:12

Ja też tak sobie czytam ten temat i nawet zajrzałem do linka i co muszę stwierdzić?ano to że faktycznie tu wypisują głupoty a większość piszących robią to z nudów a i sama redakcja podchodzi do tematu olewając go bo jak można pisać że dokonano aktualizacji artykułu która ...

Gość bolo

26 Feb 2023, 13:38

Z doświadczenia widzę że pisze sie tutaj głupoty , miesza ludziom w głowach. Mam dom 200 m ogrzewanie gazem + ciepła woda kosztuje obecnie 1200 zł miesiecznie w okresie grzewczym i 300 zł poza

23 Feb 2023, 12:45

2 godziny temu, Gość Xwe napisał:   niestety rachunki ogromne, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy,   Ceny za energię dawne czy bieżące?   Przy pompie powinny być jeszcze panele, inaczej wcale tanio nie jest, nawet jeśli nie liczy się kosztów ...

23 Feb 2023, 12:17

stary dom - docieplony nigdy nie będzie tak jak nowo wybudowany. Znam sporo ludzi, co piszą, ale przecież mam docieplony dom! Niby masz, ale to pewnie jest 10-12cm (max, bo czasami jest mniej!) styropianu...a w nowym domu już coraz częściej staje się standardem 20cm, coraz częściej ...

23 Feb 2023, 11:08

Na 180m2 w starym domu 2tys na miesiąc to może się okazać standart. Jak twierdzisz, że dom dobrze ocieplony, to jedyne co można zrobić, to wziąć kamere termowizyjną i poszukać, gdzie co można jeszcze poprawić. Czy pompa chodzi tylko na agregacie, czy załączają się również ...

Gość Xwe

23 Feb 2023, 10:11

Kupiliśmy stary dom dom 180 m, warmińsko - mazurskie, docieplony, wymieniona stolarka okienna, pompa ciepła /z czystego powietrza/ niestety rachunki ogromne, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy, być może źle dobrana pompa - w sezonie zimowym od listopada do marca rachunek za prąd ...

08 Feb 2023, 06:56

Nie u mnie jest nawwt taniej zero złotych

Gość alibaba

07 Feb 2023, 22:52

Koszt ogrzewania pc1500-2000 zł na rok ?Czy kogoś pogięło ?

06 Feb 2023, 08:12

Zawsze w takim przypadku trzeba zacząć od określenia zapotrzebowania domu na energię - choćby za pomocą takiego kalkulatora ten kalkulator jest całkiem dobry https://cieplo.app/start jak już to będzie, to wtedy można dalej... Podejrzewam, że w większości przypadków ...

05 Feb 2023, 14:46

Napewno bardziej odpowiedzialna jest w montażu pompa gruntowa, trzeba przewidzieć/policzyć bardzo dokładnie chłonność gruntu i potencjał wymiany ciepła, ponieważ nie trudno o zamarznięcie takiego wymiennika. Napewno też jest to około 50% droższe rozwiązanie, czyli na tym etapie ...

05 Feb 2023, 14:41

Pc obecnie nie jest opłacalne minimum 5 a raczej 7 MWh/rok to już rachunek od 7 000 do ponad 9000 zł rocznie może lepiej ocieplić dom .

Gość Ewa

05 Feb 2023, 14:26

Hejka Wszystkim. Może ktoś pomoże mi rozwikłać następujący problem. Mam domek o łącznej powierzchni (parter i piętro) 90 m kwadratowych. Jesteśmy w trakcie gruntownego jego remontu. Nie wiem na którą pompę się powinnam zdecydować- powietrzną czy ziemną. Będzie to jedyne źródło ...

27 Jan 2023, 08:28

13 godzin temu, aaaa napisał: Proponuję o takie kwestie zapytać redakcję @Redakcja - prosimy o doprecyzowanie kwestii aktualizacji artykułów... Dzień dobry, ten artykuł nie był dawno edytowany pod kątem merytorycznym (np. aktualizacji cen), ...

26 Jan 2023, 22:03

34 minuty temu, Gość Piotr napisał: @aaaa, bardzo mądra i rozsądna wypowiedź   Ta wypowiedź faktycznie jest rozsądna, ale czy na pewno będziesz zadowolony z treści odpowiedzi Redakcji?

Gość Piotr

26 Jan 2023, 21:26

@aaaa, bardzo mądra i rozsądna wypowiedź która podsumowuje i kończy dyskusje "aktualizacji" w kulturalny sposób.

26 Jan 2023, 18:54

4 godziny temu, Gość Piotr napisał: Dobrego wychowania to jak widać wam brakuje a i wiedza też nie grzeszycie. Pisałem o aktualizacji auto mapy w nawigacji samochodowej a nie o awarii samochodu. Proponuję zajrzeć do słownika co oznacza słowo "aktualizacja" lub jeszcze ...

26 Jan 2023, 16:59

2 godziny temu, Gość Piotr napisał: Dobrego wychowania to jak widać wam brakuje a i wiedza też nie grzeszycie. Pisałem o aktualizacji auto mapy w nawigacji samochodowej a nie o awarii samochodu. Proponuję zajrzeć do słownika co oznacza słowo "aktualizacja" lub jeszcze ...

Gość Piotr

26 Jan 2023, 14:44

Dobrego wychowania to jak widać wam brakuje a i wiedza też nie grzeszycie. Pisałem o aktualizacji auto mapy w nawigacji samochodowej a nie o awarii samochodu. Proponuję zajrzeć do słownika co oznacza słowo "aktualizacja" lub jeszcze prościej zapytać Google. A tak na marginesie to ...

26 Jan 2023, 00:35

Informatyk, jeśli samochód mu nie zapali, to wysiada, zamyka drzwi, po czym ponownie wsiada do auta i próbuje odpalić. Dlatego wszystko traktuje jak aplikację, innego życia nie zna.    Nie ma się więc co dziwić.

25 Jan 2023, 23:20

Do poduszki poczytaj bajki Andersena, albo jakąś książkę o dobrym wychowaniu...

Gość Piotr

25 Jan 2023, 22:46

Zabrakło argumentum? Jeżeli jest aktualizacja np programu czy aplikacji to wchodzi nowa wersja aktualna na dany dzień. Dziwne aby np automapę aktualizować ale mapa będzie pochodzić z początku wypuszczenia oprogramowania. Jeżeli tego nie rozumiesz to nie mamy o czym mówić. Linku też ...

25 Jan 2023, 16:51

8 minut temu, Gość Piotr napisał: Ty wiesz w ogóle co Ty piszesz?   Bądź zdrów1

Gość Piotr

25 Jan 2023, 16:42

Ty wiesz w ogóle co Ty piszesz? Jestem programista i dokonuje często aktualizacje i skoro pod artykułem widnieje adnotacja że aktualizowano to oznacza jednoznacznie że dane pochodzą z dnia aktualizacji. jeżeli tak tu nie czynią to jest jakaś farsa a nie poradnik budowlany. Ciekaw ...

24 Jan 2023, 18:46

1 godzinę temu, Gość Piotr napisał: Czytałeś ten artykuł? Głęboko w to wątpię z domeną pewności że NIE. Wiesz co to aktualizacja?? Gdy zabiera się głos w dyskusji należy posiadać odpowiednią wiedzę i zapoznać sie z materiałem o którym chce się dyskutować ...

24 Jan 2023, 17:39

10 minut temu, Gość Piotr napisał: Czytałeś ten artykuł? Głęboko w to wątpię z domeną pewności że NIE. Wiesz co to aktualizacja?? Gdy zabiera się głos w dyskusji należy posiadać odpowiednią wiedzę i zapoznać sie z materiałem o którym chce się dyskutować ...

Gość Piotr

24 Jan 2023, 17:27

Czytałeś ten artykuł? Głęboko w to wątpię z domeną pewności że NIE. Wiesz co to aktualizacja?? Gdy zabiera się głos w dyskusji należy posiadać odpowiednią wiedzę i zapoznać sie z materiałem o którym chce się dyskutować bo ten artykuł był aktualizowany 2022-11-25 o gdz. 13:03:37

24 Jan 2023, 14:33

9 minut temu, Gość Piotr napisał: tekst niestety nierzetelny - naciągane okoliczności, a cena ogrzewania to już w ogóle z kapelusza wzięte...  A spojrzałeś na datę jego (tekstu) powstania? 

Gość Piotr

24 Jan 2023, 14:23

tekst niestety nierzetelny - naciągane okoliczności, a cena ogrzewania to już w ogóle z kapelusza wzięte... Koszt przyłącza gazu 12k? Czemu nie napisaliście 120k? 2020 r. przyłącze ok. 45m + opłata przyłączeniowa 5 tys. zł. Koszt komina 500 zł (cylindryczny przez ścianę). ...

16 Dec 2022, 12:36

Dnia 23.02.2021 o 06:00, Gość Maria napisał: Zapominacie o jednym. Palenie węglem będzie wkrótce przestępstwem karanym więzieniem - i bardzo słusznie. Nie można pozwolić, aby tym smrodem zabijać wszystko, co żyje. Pompy ciepła to jedyne cywilizowane rozwiązanie. Co ...

15 Dec 2022, 19:15

1 godzinę temu, Gość Kkeks napisał:   miesiąc pracy pompy zużywa 1 MW prądu taka jest prawda   Twoje stwierdzenie to jest taka trzecia prawda, znaczy goowno prawda, bo MW nie jest jednostką zużycia prądu. 

Gość Kkeks

15 Dec 2022, 18:02

Podajecie bzdury naciagacie ludzi nie jest to tanie jak podajecie miesiąc pracy pompy zużywa 1 MW prądu taka jest prawda i to jest bardzo dobry wynik. To co jest podane to koszt ogrzania wody

09 Aug 2022, 08:30

W nowym domu który od początku był projektowany z podłogówką i reku to fatycznie może tak być - jak nie ma jakichś drastycznych błędów. Natomiast w starym domu bez podłogówki już to będzie zupełnie inaczej wyglądać, a jak w domu jeszcze mieszka 17 osób do CWU to jeszcze ...

Gość Hmmmm

08 Aug 2022, 22:23

Mamy pompę gruntowa od 2010 roku do ogrzewania domu oraz powietrzna donogrzewanua wody. Ta pierwsza wymaga spoczynku poza sezonem. Dom ma 140 m i był zaprojektowany pod pompę. Ma wentylacje z rekuperacja oraz podłogówkę. Za zeszły rok ogrzewanie domu kosztowało nas 1000 zł. ( mamy ...

Gość Piotr

23 Jul 2022, 23:41

Jaka pompę wybrać na mieszkanie 55metrow połowa bliźniak a malutki ogródek.mam 250za prąd i 250gaz

15 Jul 2022, 15:55

Ale te 3tyś zł przy fotowoltaice to za cały rok, tak? Zastanawiam się też nad założeniem i nie wiem co zrobić. Na forum zdania są podzielone bardzo. Mam stary dom około 180m2 powierzchni i wynajmuję go. Mieszka 17 osób. Koszt ekogroszku przeraża mnie a i wizja, ze ma go nie ...

Gość Newyorker.

12 Jul 2022, 22:15

Trzeba miec awaryne zrodlo ciepla.Kilka grzejnikow electrycznych.Czy tez "koze"Jak walnie compressor to pare dni nic nie dziala.A jak kogos stac to kilka systemow. A ze kiedys walnie albo ucieknie "gas" to jest pewne.  21lat w zawodzie.

Gość Lomax

12 Jul 2022, 08:54

Po prostu oszustwo. 2 000 zł za 200 mkw domu? To jakieś prymitywne naciągactwo. Mamy pompę 3 lata. Wodę do mycia ogrzewa, ale nie za darmo. Dzienne zużycie to około 1,5 kWh. W okresie letnim, zima to ponad 2,5 kWh. Razy 365 dni. To pryszcz? Średnie zużycie naszej pompy i trzech znajomych ...

20 Jun 2022, 10:56

3 godziny temu, gawel napisał: Jak nie stać to  Niektórzy palą "Cudzesy".

20 Jun 2022, 07:14

11 godzin temu, Gość Węgiel napisał: Uważam że każdy powinien palić na co stać. Jak nie stać to może ruszyć dupsko i iśc do pracy 1 2 3

19 Jun 2022, 23:38

3 godziny temu, Gość Węgiel napisał: Uważam że każdy powinien palić na co stać. Nawet butelkami PET, papą, i podkładami kolejowymi?

Gość Węgiel

19 Jun 2022, 20:11

Uważam że każdy powinien palić na co stać.

10 May 2022, 09:27

Dnia 4.05.2022 o 15:25, Gość Ntr napisał: Jeżeli roczne zapotrzebowanie domu na ciepło wynosi 20000kwh to proszę o wyliczenie realnych kosztów ogrzewania dla gazu, pellet i powietrznej pompy ciepła. Nie wygląda to wesoło... Pompa ciepła nie wychodzi zbyt korzystnie.   Przy ...

Żeby wiedzieć jaki był średni współczynnik sprawności w ciągu sezonu (SCOP) trzeba wiedzieć nie tylko ile energii elektrycznej pompa pobrała w ciągu sezonu, ale też ile ciepła przekazała. A do tego trzeba by mierzyć przepływ i temperaturę wody na zasilaniu i powrocie. ...

Gość Ntr

05 May 2022, 14:48

Nie bardzo rozumiem jakie znaczenie ma ocieplenie domu i sposób podawania ciepła w nim. Tak jak pisałem wcześniej nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, co nie znaczy, że nie rozumiem działania tych urządzeń. COP przy każdej pompie ulega zmniejszeniu przy zwiększeniu temperatury w ...

Przy prawidłowo dobranej pompie i niskotemperaturowej instalacji grzewczej w budynku średnia sprawność pompy w ciągu sezonu (SCOP) wyniesie 4 lub więcej. To daje jakieś 0,18 zł/kWh, przy cenie prądu 0,70 zł/kWh. To w sytuacji, gdy mamy podłogówkę lub inne ogrzewanie o temperaturze ...

Takie rozważania mogą być w miarę poprawne, ale pod warunkiem, że cena gazu nie zwiększy się. Największą korzyścią będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie - termomodernizacja, optymalizacja odbioru ciepła przez system zarządzania ogrzewaniem. Słusznie napisałeś ...

Gość Ntr

04 May 2022, 15:25

Jeżeli roczne zapotrzebowanie domu na ciepło wynosi 20000kwh to proszę o wyliczenie realnych kosztów ogrzewania dla gazu, pellet i powietrznej pompy ciepła. Nie wygląda to wesoło... Pompa ciepła nie wychodzi zbyt korzystnie.   Przy pompie ciepła że sprawnością średnioroczną ...

14 Dec 2021, 18:27

36 minut temu, Gość Tradycjonalista napisał: Odezwali się ci co tym handlują... Luzik... Ci dwaj na 100% nie tym nie handlują, tylko "merytorycznie' odpowiadają na Twój "merytoryczny", ale NIEEKOLOGICZNY post...   Nie daj się tej nowoczesności ...

Gość Tradycjonalista

14 Dec 2021, 17:45

Odezwali się ci co tym handlują... Co się tak denerwujecie? Handelek nie idzie? Może jakaś rzeczowa dyskusja, zamiast pajacowania?

14 Dec 2021, 10:54

10 godzin temu, gawel napisał: I masz rurę wydechową naprzeciwko twarzy kierowcy. 😜   Można wykorzystać do ogrzewania kozła woźnicy.

14 Dec 2021, 00:47

2 godziny temu, retrofood napisał:   Słusznie. Jeszcze się na furmankę przesiądź, auto to też zbyt wielka nowoczesność. I benzyna kosztuje. A przy furmance, kasztanka wypuści bąka ze trzy razy i pójdzieee! O tankowaniu zapomnisz.  I masz rurę ...

13 Dec 2021, 22:32

8 minut temu, Gość Tradycjonalista napisał:   Nie dam się póki co tej nowoczesności ogłupić.     Słusznie. Jeszcze się na furmankę przesiądź, auto to też zbyt wielka nowoczesność. I benzyna kosztuje. A przy furmance, kasztanka wypuści bąka ...

Gość Tradycjonalista

13 Dec 2021, 22:21

Z komentarzy ewidentnie rzuca się w oczy, że wielu nie umie czytać ze zrozumieniem a naczytało się art. z branży, gdzie wszystko w różowych kolorach się jawi. Mój sąsiad, jak i wielu znajomych założyli fotowoltaikę, jedni bo za drogo na tych pompach wychodzili, drudzy się do ...

30 Nov 2021, 09:11

Pompa ciepła faktycznie wiąże się z dużymi kosztami inwestycyjnymi, ale pytanie czy faktycznie dużo większymi od innych źródeł ciepła, gdyby wziąć pod uwagę wszystko co trzeba wziąć. Np. przy porównaniu z kotłem gazowym, biorąc pod uwagę pieniądze jakie należy przeznaczyć ...

29 Nov 2021, 14:34

1 godzinę temu, Gość MonaWisnia napisał:   wstępnie planowałam właśnie pompę ciepła tylko czy warto przy tych cenach ?    Przy tych cenach warto tym bardziej. Gdyż pompa ciepła ma tylko jedną wadę. Koszty inwestycyjne. Za to zmniejsza koszty ...

Gość MonaWisnia

29 Nov 2021, 13:30

jest tyle opinii, że już jestem głupia - buduję bliźniaka pod wynajem i wstępnie planowałam właśnie pompę ciepła tylko czy warto przy tych cenach ? Może ktoś mądrzejszy doradzi i powie na co zwrócić uwagę przy ewentualnym doborze????

Gość Adamowsky

24 Nov 2021, 08:27

Pompa ciepła to według mnie świetne rozwiązanie.

Gość emeryt

19 Nov 2021, 13:52

faktyczny koszt roczny za energię elektryczną wliczając koszt eksploatacji gruntowej pompy ciepła 12,5kW do ogrzewania budynku o powierzchni 180 m2 i przygotowywania CWU - to kwota około 5000 złotych

Tyle mówi się o powietrznych pompach ciepła, a ja mam dla Was film, w którym przedstawiono montaż gruntowych pomp ciepła marki NIBE na osiedlu domków jednorodzinnych.  

Gość Pi

13 Nov 2021, 08:38

1500-2000 zł to za dom około 100m2. Drugi temat to przy temperaturze maksymalnej 23 stopnie.

Gość Smakor

10 Nov 2021, 10:46

Dom 220m2, grzane bezpośrednio 175 m2. Piec gazowy. Koszt co + cwu rocznie ok 3500 zł. Temperatury na poziomie 22-26 stopni.

Dnia 18.09.2021 o 14:07, Gość Ziom napisał: 130kwh na dobę. Oznacza pobór instalacji ciągle na poziomie 5.5kW przez godzinę ? Pobor jakby UE było pompy ciepla tylko kocioł elektryczny. Takie zużycie energii to chyba przy otwartych oknach i drzwiach lub przy ...

Gość Ja

18 Oct 2021, 20:25

Co to za bzdury 3 tyś za ogrzewanie 200 m2 domu 😄😄😄

19 Sep 2021, 07:06

No tak... Grzać musisz, żeby przeżyć, chłodzisz - dla komfortu, nie musisz... przynajmniej w naszej okolicy... póki co... A za komfort się płaci...

18 Sep 2021, 23:28

20 minut temu, podczytywacz napisał: Biorę... w maju tyle nie wyjdzie... w lipcu też...     No tak. Wtedy nie zapłacisz za ogrzewanie tylko za klimę. Ale piniądzory wyglądają podobnie. I za jedno i za drugie. 

18 Sep 2021, 23:06

48 minut temu, retrofood napisał: Weź też pod uwagę wariant, że miesięcznie. Biorę... w maju tyle nie wyjdzie... w lipcu też... W bloku płacę jekieś tam kwoty/zaliczki okrągły rok, rozliczają dwa razy w roku... zimą więcej, latem mniej... czy jakoś ...

18 Sep 2021, 22:13

Weź też pod uwagę wariant, że miesięcznie.

18 Sep 2021, 22:08

2 godziny temu, retrofood napisał: będzie 50 zł mniej Dziennie? - to nieźle... zostaje 20... razy 30 dni to daje 600...

18 Sep 2021, 19:52

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:   Masakra??? Pokaż mi ostatnio miesiąc, w którym od pierwszego do ostatniego dnia masz -15 stopni...   Tak rodzi się plotka...   Tia... Bo jak będzie minus 10, to będzie 50 zł mniej.

18 Sep 2021, 18:08

3 godziny temu, retrofood napisał:   Masakra. To ponad 70 PLN dziennie. 2100,00 PLN na miesiąc.   Dnia 29.07.2021 o 22:03, Gość Ryszard napisał: Przy temperaturze - 15 C pobór 130 kwh na dobę. Masakra??? Pokaż mi ostatnio ...

18 Sep 2021, 14:17

9 minut temu, Gość Ziom napisał: 130kwh na dobę. Oznacza pobór instalacji ciągle na poziomie 5.5kW przez godzinę ?    Masakra. To ponad 70 PLN dziennie. 2100,00 PLN na miesiąc.

Gość Ziom

18 Sep 2021, 14:07

130kwh na dobę. Oznacza pobór instalacji ciągle na poziomie 5.5kW przez godzinę ? Pobor jakby UE było pompy ciepla tylko kocioł elektryczny.

Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła może kosztować symboliczną złotówkę. To nie marketing. Wystarczy odpowiednio zbilansować zapotrzebowanie domu na energię z wielkością instalacji PV.  W domu, o którym jest ten materiał filmowy zamontowano dodatkowo centrale rekuperacyjną. ...

Gość Ryszard

29 Jul 2021, 22:03

Posiadam powietrzną pompę ciepła od roku. Pobór prądu przy 0 temperaturze 80 kwh na dobę. Przy temperaturze - 15 C pobór 130 kwh na dobę. Dom o powierzchni 150 m2, okna 3 szybowe. Wcześniej ogrzewałem ekogroszkiem cały sezon 4 tony i zastanawiam się czy nie wrócić do ogrzewania ekogroszkiem.

16 Jun 2021, 14:12

Czy pisząc serwis masz na myśli coroczny przegląd? Też bardzo mnie interesuje co to znaczy gigantyczne koszty... Bo jeśli masz na myśli właśnie coroczne przeglądy, to po pierwsze warto je wykonać nie tyko w przypadku pomp ciepła, tylko w ogóle urządzeń grzewczych przed sezonem. ...

31 minut temu, Gość MW napisał: A dlaczego nikt nie pisze o gigantycznych kosztachvcorocznego serwisu i jeszcze wiekszych po 5 latach???!!! Moze dlatego, ze producenci pomp ciepla maja zasade jak u termomiksa. Cena poczatkowa wysoka i 30% marży dla instalatorow i pośredników. ...

Gość MW

16 Jun 2021, 12:04

A dlaczego nikt nie pisze o gigantycznych kosztachvcorocznego serwisu i jeszcze wiekszych po 5 latach???!!! Moze dlatego, ze producenci pomp ciepla maja zasade jak u termomiksa. Cena poczatkowa wysoka i 30% marży dla instalatorow i pośredników. I biznes kreci sie....

16 Jun 2021, 10:20

Tak, dokładnie. Tu jest to wyjaśnione: https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/261-jak-dziala-pompa-ciepla

Gość Karpiuk Stanisław

16 Jun 2021, 08:20

Proszę wyprowadzić mnie z błędu ….. Drewno , węgiel , gaz itd, …to jest energia uzyskujemy ją przez spalanie i ogrzewamy budynek Pompa ciepła energii nie wytwarza ….to jest urządzenie …..podwyższające temperaturę nośnika /powietrza/ zużywając prąd Pozdrawiam

09 May 2021, 09:06

15 godzin temu, Gość Bob napisał: myślę że dobrze ocieplony A może się mylisz... trzeba zrobić audyt energetyczny, obfotografować dom w podczerwieni, może to Twoim kosztem następuje ocieplenie klimatu...

09 May 2021, 04:44

10 godzin temu, Gość Bob napisał: Witam mam pompę ciepła nie split 12kw, dom 180m myślę że dobrze ocieplony , w sezonie zimowym zużyła około 6000kw. Jak widzę opisy że zużywa jakieś 2000-3000kw. Za sezon to jakieś bajki. Nastawa 22⁰C dzień i 21⁰C noc. Może ...

Gość Bob

08 May 2021, 17:46

Witam mam pompę ciepła nie split 12kw, dom 180m myślę że dobrze ocieplony , w sezonie zimowym zużyła około 6000kw. Jak widzę opisy że zużywa jakieś 2000-3000kw. Za sezon to jakieś bajki. Nastawa 22⁰C dzień i 21⁰C noc. Może instalator coś zrobił nie tak. Poprostu się wykopałem ...

06 May 2021, 15:09

59 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Podsyłam ciekawy artykuł niezależnego eksperta o EP i czy wszystko w domu może być na prąd. Polecam szczególnie pierwszy "rozdział", który może być odpowiedzią na Twoje pytanie. https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/51137-czy-wszystko-w-domu-moze-dzialac-na-prad Fragment ...

23 godziny temu, Gość Slaw napisał: Mam domek . I waham się czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem . Używam pieca gazowego . Niew wiem czy dobrze rozumuję kalkulując opłacalność ale jeżeli z 1m3 gazu otrzymuję około 10,8kW energii (przyjmijmy dla póżniejszych ...

06 May 2021, 14:06

23 godziny temu, Gość Slaw napisał: Mam domek . I waham się czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem . Używam pieca gazowego . Niew wiem czy dobrze rozumuję kalkulując opłacalność ale jeżeli z 1m3 gazu otrzymuję około 10,8kW energii (przyjmijmy dla póżniejszych ...

aru

05 May 2021, 15:09

 a skąd masz gaz? sieć? butla?

Gość Slaw

05 May 2021, 14:55

Mam domek . I waham się czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem . Używam pieca gazowego . Niew wiem czy dobrze rozumuję kalkulując opłacalność ale jeżeli z 1m3 gazu otrzymuję około 10,8kW energii (przyjmijmy dla póżniejszych wyliczeń 9kW) i koszt za 1m3 to 1,3zł. By pompa ...

17 Apr 2021, 08:55

Moim zdaniem już w ciągu najbliższych 3 - 4 lat wiele się zmieni, bo powchodzą w życie zapisy uchwał antysmogowych i ludzie będą po prostu musieli powymieniać źródła ciepła. Wiadomo, że termomodernizacja stanowi dla ludzi duży koszt, ale przypuszczam, że wielu z nich nawet ...

Gość obywatel

16 Apr 2021, 11:35

Pompa ciepła ok tylko nie doś ze społeczeństwo biedne to jeszcze rozumu nie używa... ale cóż władza też nie myśli w swoich poczynaniach wiec jak to mówią przykład idzie z góry najpierw było ze 65lat to bzdura obniżyli do 60lat a teraz namawiają zeby pracować do 65 bo nikomu ...

Gość Robert

10 Mar 2021, 10:14

Na takie ogrzewania domu jak pompa ciepła stać 2% społeczeństwa . Na ogrzewanie gazem 20-30%. Reszta będzie palić węglem , eko-groszkiem , może pelletem i jeszcze przez kilkadziesiąt lat mało się zmieni.

Gość Mateusz

03 Mar 2021, 13:18

Po 3 latach doświadczenia w domu 100m2, ocieplonego; 20cm ściany, 15 podłoga, 25 strop, dom parterowy wszędzie podłogówka, brak grzejników, zużyty prąd to 8500KWH, pompa ciepła Danfoss gruntowa DHP-H Opti Pro 8 KW, czyli pobór to 2833KWH rocznie a to daje 1980zł rocznie. Nie wydaje ...

Gość Maria

23 Feb 2021, 06:00

Zapominacie o jednym. Palenie węglem będzie wkrótce przestępstwem karanym więzieniem - i bardzo słusznie. Nie można pozwolić, aby tym smrodem zabijać wszystko, co żyje. Pompy ciepła to jedyne cywilizowane rozwiązanie.

Gość Andrzej_l

31 Jan 2021, 15:59

Nie wierzę w te szacunkowe koszty użytkowania pompy ciepła zwłaszcza w zestawieniu z ogrzewaniem domu gazem. Widzę po sobie: dom ok 120 m2 pompa ciepła o mocy 12 kW - przy średniej temperaturze dobowej ok 0 stopni Celsiusza - pobór w ciągi doby 35 kWh. Przy temperaturach ujemnych ...

Dnia 16.11.2020 o 21:23, Gość Teodor napisał: PC 12KW powietrzna - NIBE. Grzejniki+ podłogówka. Koszt 56pln z instalacją ale... Pan stwierdził, że dobrze byłoby zainstalować 12KW PV, ogrzewanie byłoby gratis. Czyli roczny koszt ogrzewania bez panelu to 7200pln. Ceny ...

Gość analityk

27 Nov 2020, 10:21

No i o to chodzi by nie przegrzewać domów śmieciuchem bo nie ma czym oddychać w domu (tak gorąco)a i na zewnątrz smog taki, że dzieci i starsi chorują.. człowieku... zerknij na mapę www.aqicn.org

Gość Teodor

16 Nov 2020, 21:23

PC 12KW powietrzna - NIBE. Grzejniki+ podłogówka. Koszt 56pln z instalacją ale... Pan stwierdził, że dobrze byłoby zainstalować 12KW PV, ogrzewanie byłoby gratis. Czyli roczny koszt ogrzewania bez panelu to 7200pln.

Dnia 8.10.2020 o 06:47, Gość Kowalski napisał: Piec węglowy zimą chodzę nago po domu i muszę otwierać okna bo za gorąco,pozdrawiam biznesmenów z pompami co chodzą po domach w świętach w zimę;) A to dobre pewnie od stycznia prąd w górę o 150 zł prawda jest ...

08 Oct 2020, 11:47

Pręt Ci wyskoczył w górę - powiadasz... tak, tak!!! otwórz okno!

Gość Kowalski

08 Oct 2020, 06:47

Piec węglowy zimą chodzę nago po domu i muszę otwierać okna bo za gorąco,pozdrawiam biznesmenów z pompami co chodzą po domach w świętach w zimę;) A to dobre pewnie od stycznia prąd w górę o 150 zł prawda jest taka że party brakuje w Polsce i to tak szybko się nie zmieni pręt ...

Gość Mariuszewski

25 Sep 2020, 18:34

W koszcie ogrzewania prądem nie uwzględniono tego, że 6000 zł wyjdzie gdy będziemy grzać w taryfie dziennej, znów w taryfie nocnej, z pomocą bufora, koszt spadnie o połowę i wyjdzie jak na gazie.

Gość Dd

30 Aug 2020, 17:29

Oczywiście pominięto podwyższone zasilanie przez fotowoltaike skracające życie wszystkich urządzeń elektrycznych.

Gość Krisu

13 Aug 2020, 20:44

A dlaczego nikt nie pisze o kosztach serwisowania ? Naprawie sprężarki? Naprawie silnika itd...? Ile to kosztuje ?

02 Aug 2020, 07:42

Dnia 30.07.2020 o 21:23, Gość Bodzio. napisał: Dołączę do dyskusji i dam dwie propozycje pomp ciepła. moje zapotrzebowanie na ciepło: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6zr2 Parter i poddasze podłogówka, w piwnicy grzejniki+ grzejniki w łazienkach po 1 na parterze ...

Gość Bodzio.

01 Aug 2020, 18:09

"Technologię pomp ciepła opłaca się zastosować na terenach bez dostępu do sieci gazowej, oraz gdy ewentualne przyłącze gazowe miałoby kilkaset metrów." Najpierw mówią że taniej PC a później że dy niema gazu to PC...

Gość Bodzio.

30 Jul 2020, 21:23

Dołączę do dyskusji i dam dwie propozycje pomp ciepła. moje zapotrzebowanie na ciepło: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6zr2 Parter i poddasze podłogówka, w piwnicy grzejniki+ grzejniki w łazienkach po 1 na parterze i poddaszu. 1pc. Wykonanie dolnego źródła w systemie KONCEPTUS ...

14 Jul 2020, 21:31

dlatego podałam małe kotły/piece, dla współczesnego domu, zgodnego z aktualnymi WT - także takie PC można podać w cenie do 10 tys.

14 Jul 2020, 20:32

ciężko tak porównywać - bo właśnie kotły o takiej mocy to biorą ludzie, których nie stać na PC, a mają (lub wydaje im się że mają!) duże zapotrzebowanie na CO....coraz częściej spotykam się z takimi pytaniami, im bliżej do daty kiedy będzie zakaz palenia kotłami bezklasowymi...i ...

14 Jul 2020, 14:36

ale PC do domu z zapotrzebowaniem 25 kW też będzie dużo droższa od PC do domu z zapotrzebowaniem 15kW.   Wiec porównujmy dla jakiegoś jednego wzorcowego domu o wzorcowym zapotrzebowaniu.

14 Jul 2020, 13:55

no faktycznie, ale słyszałem i o cenach w okolicy 12k...większa moc więcej kosztuje, a marki są rózne i róznie sie cenią... pierwszy z brzegu   https://allegro.pl/oferta/defro-komfort-eko-lux-25kw-do-315m-23-vat-9489760569?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMI8uXg59fM6gIVCLwYCh2Trw0AEAkYAyABEgJAo_D_BwE ceny ...

14 Jul 2020, 13:47

7 godzin temu, aaaa napisał: Elfir: teraz nie kupisz już chyba w takiej cenie...pojawiły się uchwały antysmogowe (wymóg V klasy) - ceny poszły do góry i to znacznie. https://allegro.pl/oferta/kotly-piec-piece-pleszew-z-podajnikiem-15kw-eko-9012454594 nie jest ...

14 Jul 2020, 06:15

Elfir: teraz nie kupisz już chyba w takiej cenie...pojawiły się uchwały antysmogowe (wymóg V klasy) - ceny poszły do góry i to znacznie.

13 Jul 2020, 14:23

teściowie kupowali trzy lata temu za jakieś 6 tyś piec na eko-groszek z podajnikiem. Czy mógłbyś wskazać dobrą PC w tej cenie?

Gość energetyk

13 Jul 2020, 08:58

Dobra pompa ciepła kosztuje tyle co piec na eko groszek a montaż tej pompy to około 2000 zł

12 Jul 2020, 21:52

3 godziny temu, aaaa napisał: ja bym nie brał nawet pod uwagę firmy, która takie głupoty wypisuje  Chyba, że by brać ten tekst dosłownie: "koszt instalacji PC" - czyli robocizna bez jednostki. Wówczas się zgadza.

12 Jul 2020, 18:22

doliczysz kilka rzeczy, to dalej będzie daleko do ceny PC (ja akurat to przypadek z drogim przyłączem, w podobnym czasie co ty miałem to wszystko na tapecie) Osoba która napisała tego posta wyżej, chyba nie zdaje sobie sprawy, że to taki strzał w kolano, bo to już trochę inne ...

12 Jul 2020, 14:07

Dnia 11.07.2020 o 13:51, Robert Zap napisał: Koszt instalacji pompy ciepła jest porównywalny do inwestycji w ogrzewanie gazowe to proszę napisać ile kosztuje PC   Bo Junkers Cerapur Smart kosztuje 5 tyś + przyłącze gazu 2 tyś gaz* + max 2 tysiące ...

11 Jul 2020, 13:51

Dnia 30.05.2020 o 19:30, Elfir napisał: PC jest zbyt drogie by miało to ekonomiczny sens. Ale są hobbyści, którzy lubią przepłacać. Koszt instalacji pompy ciepła jest porównywalny do inwestycji w ogrzewanie gazowe

30 Jun 2020, 06:09

Może i lepszym...ale inwestycyjnie na początku jest zdecydowanie droższy bez PV...a co dopiero z PV...może pomijając szczególne przypadki (jak np. u mnie) , że gazowania z przyłącze liczy sobie 20k, z czego łaskawie 1/3 dopłaci...

Gość sonttom

29 Jun 2020, 21:57

Do Elfir: proszę nie mieszać ludziom w głowie nie mając wiedzy w temacie. PPC koszt ten sam co piec gazowy ze zbiornikiem a w połączeniu z fotowoltaiką jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem

30 May 2020, 19:30

PC jest zbyt drogie by miało to ekonomiczny sens. Ale są hobbyści, którzy lubią przepłacać.

Gość mhtyl

30 May 2020, 19:24

23 minuty temu, Elfir napisał: PC nie jest alternatywą dla gazu tylko rozwiązaniem w przypadku braku gazu (lub gazu bardzo daleko, gdzie koszty przyłączenia są astronomiczne). Ogrzewanie gazem współczesnego domu 120-150 m2 kosztuje max 2 tyś/rok z ciepła ...

30 May 2020, 18:58

PC nie jest alternatywą dla gazu tylko rozwiązaniem w przypadku braku gazu (lub gazu bardzo daleko, gdzie koszty przyłączenia są astronomiczne). Ogrzewanie gazem współczesnego domu 120-150 m2 kosztuje max 2 tyś/rok z ciepła wodą.

Gość DamianT

30 May 2020, 16:50

Ale BZDURY . Kocioł gazowy współczesny za okolo 3600 - nowy. Ogrzewa dom 110m w cenie rocznej okolu 1300-1400zł. Potrafi zejśc do 1000zł nie tracąc komfortu.

Gość Olo

17 Apr 2020, 18:53

Dom 80 m2. Ogrzewanie gazowe. Rachunki za gaz nie przekraczają 225 złotych!!! Razem z gotowaniem, myciem, itp Wystarczy dobrze dom ocieplić!!! Rodzina 4 osobowa. Temperatura ustawiona na 22 stopnie

Zamiast 1000 słów proponuje jeden film. O pompach ciepła jest teraz "głośno" Powodów jest kilka, zaczynamy mieć świadomość, że za kilka lat pompa ciepła będzie alternatywą dla przyłącza gazowego. Koszt inwestycji pewno jest zbliżony, natomiast koszty ogrzewania/chłodzenia ...

Gość Jacek

21 Jan 2020, 13:00

Powietrzna pompa Panasonica 9KW jednofazowa generacja H oraz 300 litrowy zbiornik na CUW.

Dnia 12.11.2019 o 22:14, Gość Zenon napisał: A mi za pompę powietrze woda na dom 250mkw z firmy vaillant zaśpiewali 70000 pln.szok Model pompy trzeba podać i urządzenia peryferyjne. W innym przypadku mamy wieść gminną lub ploty od fryzjera. To nawet już ...

Gość Jacek

21 Jan 2020, 08:24

powietrzna pompa ciepła, dom 160m2, 4 osoby CO+CUW w Tańszej taryfie G12W koszt ok 600PLN. Koszt kotłowni 24tyś

Gość Gucio

01 Jan 2020, 11:22

Jeżeli chodzi o niskie koszty ogrzewania to jest to totalna bzdura! U nas jest 180mkw ogrzewania podłogowego i założony podlicznik na pompę ciepła gruntowa bezklikolowa caliane 9 i rachunek za prąd za samo ogrzewanie to 3500zl. Rodzina 4osobowa, koszt wraz c.w.u

Gość Jan

16 Dec 2019, 12:37

2400 rocznie ogrzewanie gotowanie i ciepla woda wszystko na gazie zamierzam na dachu zamontowac kolektory czyli latem wiosna i jesienia ciepla woda powiedzmy ze za darmo sasiad ma pompe dom 170m2 i placze heheh jak zamontuje fotowoltanike bedize ...

05 Dec 2019, 17:35

Dnia 19.11.2019 o 12:07, Gość Krzychu napisał: Haha.specjaliści.Kubatura czy powierzchnia? Budynku o POWIERZCHNI 180m nie ogrzeje się za 3tyś.zł/rok. Ale już o 180m KUBATURY to tak można ogrzać za plus minus 3tyś.zł./rok. Czyli budynek ma powierzchnię około 80m ...

Gość lila

05 Dec 2019, 16:09

Ja właśnie się zastanawiam, w której firmie tak tanieją. Nam w tamtym roku za pompę też zaproponowano 60 tys więc może warto napisać gdzie można kupić tak tanio

19 Nov 2019, 13:34

1 godzinę temu, Gość Krzychu napisał: Haha.specjaliści.Kubatura czy powierzchnia? Budynku o POWIERZCHNI 180m nie ogrzeje się za 3tyś.zł/rok.  Dlaczego nie? Skoro swoje 150 całkowitej grzeję gazem za jakieś 1400 zł rocznie, to te 30 m2 nie będzie kosztowało ...

Gość Krzychu

19 Nov 2019, 12:07

Haha.specjaliści.Kubatura czy powierzchnia? Budynku o POWIERZCHNI 180m nie ogrzeje się za 3tyś.zł/rok. Ale już o 180m KUBATURY to tak można ogrzać za plus minus 3tyś.zł./rok. Czyli budynek ma powierzchnię około 80m kwadratowych.Wysokosc w polskich domach wynosi około 2.3 do 2.5m.Powierzchnię ...

Gość Zenon

12 Nov 2019, 22:14

A mi za pompę powietrze woda na dom 250mkw z firmy vaillant zaśpiewali 70000 pln.szok

Gość aaa

15 Oct 2019, 15:42

to wszystko koszty instalacji, ale sa tez koszty utrzymania ruchu, zarowno dla ogrzewania pompa ciepla (serwis itd) jak i piecem (serwis, kominiarz, czujnik CO itp.) byloby fajnie gdyby ktos podal tez takie informacje dla kazdego ze zrodel

Gość leon

31 Jan 2019, 12:04

No właśnie. Co z trwałością dolnego ródła po 3 latach. Przecież z każdym rokiem zanieczyszczenie powietrza rośnie :)

20 Dec 2018, 11:29

51 minut temu, Gość remkh napisał: Do jakiej temperatury pompa pow podgrzewa na CWU ? Jak zachowa się dolne źródło po 3 latach ?  Zależy jaką masz pompę. Może to być 55-60 stopni. Niektóre modele mają nawet 65 stopni.  Co z dolnym źródłem? To ...

Większość pomp podgrzewa ciepłą wodę użytkową do maksymalnie 55-60°C. Modele wysokotemperaturowe do wyższej temperatury. Jednak lepiej utrzymywać niższą temperaturę wody w zasobniku, bo wówczas sprawność pompy jest wyższa (wyższy COP). Duża wanna to żaden problem, ...

Gość remkh

20 Dec 2018, 10:37

Do jakiej temperatury pompa pow podgrzewa na CWU ? Jak zachowa się dolne źródło po 3 latach ? Mając wannę 200 l z hydromasażem chyba lepiej zapomnieć o pompie ? Przy instalacji gazowej ten problem nie istnieje

20 Dec 2018, 10:37

Specjaliści od systemów grzewczych obliczyli, że roczne koszty ogrzewania budynku instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowywania c.w.u. średnio wynoszą 1500-2000 zł, podczas gdy instalacja gazowa czyni to za ok. 3000 zł, a elektryczna za 6000 zł. Pełna treść artykułu ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Jeśli czytasz ten artykuł, to sprawdź także asortyment firm:

Galmet

Pompy ciepła

Zobacz inne artykuły
Zarządzanie produkcją ciepłej wody użytkowej - pompy ciepła NIBE
Zarządzanie produkcją ciepłej wody użytkowej - pompy ciepła NIBE
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!