Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Specjaliści od systemów grzewczych obliczyli, że roczne koszty ogrzewania budynku instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowywania c.w.u. średnio wynoszą 1500-2000 zł, podczas gdy instalacja gazowa czyni to za ok. 3000 zł, a elektryczna za 6000 zł.

Pompy ciepła nie produkują spalin, a ich działanie bazuje na wybranym odnawialnym źródle ciepła, dlatego określa się je mianem proekologicznych. W prawidłowo zaprojektowanej instalacji grzewczej z pompą ciepła, zużycie prądu nie jest duże.

Dlaczego? Ponieważ urządzenia pracują na tej samej zasadzie, co domowa chłodziarka i choć wymagają do pracy zasilania elektrycznego, służy ono nie do ogrzewania, lecz jedynie do pompowania darmowego ciepła ze źródła dolnego (gruntu, powietrza, wody gruntowej lub powierzchniowej), do górnego (do instalacji grzewczej w postaci ogrzewania podłogowego, grzejników). Inaczej ujmując - w taki sposób pompują i przekształcają ciepło, czerpane ze źródła o niższej temperaturze (np. gruntu), aby móc ogrzać wnętrze budynku, bądź wodę użytkową w zasobniku, do temperatury komfortu termicznego.

Można śmiało powiedzieć, że poprawnie zaprojektowana instalacja grzewcza z pompą ciepła to wyraz dbałości właścicieli o domowe finanse oraz o naturalne środowisko.

Z czego wynika wysoka sprawność pomp ciepła?

Sprawność pompowania ciepła jest tym większa, im mniejsza jest różnica temperatury między źródłem górnym, stanowiącym w układzie grzewczym odbiornik ciepła, a dolnym, czyli dostawcą ciepła. Działanie urządzeń polega na osiąganiu jak najwyższej sprawności pompowania ciepła, określanej współczynnikiem COP = Q/Qe.

Przy czym Q to ilość energii oddanej w postaci ciepła do budynku, zaś Qe to pobrana przez pompę ilość energii elektrycznej. W domowych instalacjach współczynnik COP pompy ciepła ma zazwyczaj wartość 3-4, czyli urządzenie, zużywając 1 kWh energii elektrycznej, oddaje do instalacji ogrzewania 3-4 kWh energii cieplnej.

Modele o mocy 7-10 kW przeznaczone są do nowych domów, dobrze zaizolowanych termicznie, o pow. 150-200 m2 (zapotrzebowanie na ciepło zazwyczaj wynosi w nich około 50 W/m2). Potrzebną moc pompy oblicza się tak: np. 180 m2 x 50 W/m2 = 9 kW. Nie ma potrzeby zwiększać jej mocy na potrzeby c.w.u., bo tego, że pompa na krótki czas przełączyła się i podgrzewa wodę do mycia nawet nie zauważymy.

Termodynamiczny podgrzewacz wody (pompa ciepła do c.w.u.)
Termodynamiczny podgrzewacz wody (pompa ciepła do c.w.u.) wykorzystujący powietrze w pomieszczeniu lub z zewnątrz. (fot. De Dietrich)

Klucz do sukcesu - prawidłowy dobór źródła dolnego i systemu

Na tym etapie należy postępować rozważnie, gdyż wybór owych dwóch najważniejszych elementów przekłada się na wysokość kosztów inwestycyjnych i długotrwałe koszty eksploatacyjne. Każde ze źródeł dolnych ma zalety i wady.

Źródło dolne pompy ciepła - grunt

Zbudowanie właściwego gruntowego źródła dolnego pompy ciepła co prawda zwiększa koszt inwestycyjny, lecz za to zapewnia użytkownikom systemu grzewczego stabilną dostawę energii cieplnej i w miarę stały koszt wytworzenia 1 kWh. W polskich warunkach klimatycznych jest to nie do przecenienia.

Chcąc pobierać ciepło z gruntu, można zastosować jeden z systemów:

  • woda/woda - wykorzystujemy ciepło wód gruntowych; potrzebna jest studnia czerpna oraz zrzutowa (do wtłaczania wody z powrotem pod ziemię);
  • solanka/woda - solanka, czyli roztwór glikolu, krąży w pionowym albo w poziomym kolektorze gruntowym.

System dwóch studni wymaga wydrążenia dwóch studni o głębokości zazwyczaj 6-15 m (otwory muszą sięgać warstwy wodonośnej). Jedna dostarcza układowi grzewczemu wodę, druga odprowadza ją do gruntu po schłodzeniu przez pompę ciepła. Koszt wykonania studni to średnio ok. 3000 zł. Jeśli niezbędne są głębsze odwierty i droższe pompy głębinowe, a także uzdatnianie wody - koszt systemu rośnie.

Kolektor pionowy stosuje się na małych działkach. Do otworów o gł. 30-50 m wkłada się rury w kształcie litery U i układ wypełnia solanką. Ze względu na stabilną temperaturę gruntu na dużej głębokości pompa ciepła działa efektywnie i koszt wytworzenia 1 kWh ciepła jest stały i niedrogi. Feler tego rozwiązania to drogie drążenie sond pionowych (zazwyczaj ok. 20 000 zł).

Kolektor poziomy (płaski lub spiralny) kosztuje kilka tysięcy złotych i jest to idealny wybór na duże posesje z gruntem nawodnionym i gliniastym (z 1 m2 takiego gruntu uzyskuje się 30-40 W energii cieplnej, natomiast z piaszczystego i suchego tylko 10-15 W). Kolektor płaski tworzy się z rur PE, prowadzonych poniżej strefy przemarzania gruntu i w odpowiednich odstępach (czyli na gł. 1,5-2,0 m i w odstępach 1-1,5 m).

Gdy grunt jest gliniasty i mokry, powierzchnia kolektora powinna być 1,5 razy większa od powierzchni domu (czyli 300 m2 przy domu o pow. 200 m2). Gdy grunt jest piaszczysty i suchy, powierzchnię kolektora trzeba zwiększyć nawet 5 razy, w porównaniu z powierzchnią budynku (zatem aż do 800 m2 przy domu 200 m2). Kolektor spiralny wymaga tylko poprowadzenia rur w rowach w odstępie co najmniej 3 m, co oszczędza wykonawcom zdejmowania grubej warstwy macierzystego gruntu w obrębie źródła dolnego.

Gruntowe pompy są efektywne nawet w okresie silnych mrozów, czyli - w przeciwieństwie do wielu pomp powietrznych - mogą być jedynym źródłem ciepła w budynku. To świetne rozwiązanie dla właścicieli domów o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.

Na czym polega zdalny serwis i diagnostyka pompy ciepła?

Źródło dolne pompy ciepła - powietrze

Źródłem ciepła może być powietrze zewnętrzne, albo wewnętrzne. Powietrzne urządzenia są tańsze i łatwiejsze w montażu (od pomp gruntowych), ponieważ w ich przypadku nie wykonuje się kosztownej instalacji obejmującej źródło dolne (jest nim powietrze otaczające budynek, bądź wypełniające jego pomieszczenia).

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Cechuje je jednak niższy współczynnik COP (w odniesieniu od reszty pomp), bowiem efektywność ich pracy zależy od temperatury powietrza zewnętrznego, które, niestety, jest słabym akumulatorem ciepła. Urządzenia uzyskują tylko ok. 1 kJ ciepła podczas schładzania 1 kg powietrza o 1 K. Przy czym 1 m3 powietrza waży zaledwie 1,2 kg, więc urządzenie musi przetworzyć ogromne jego ilości. Kiedy temperatura powietrza wokół domu spada, wyraźnie obniżają się: moc grzewcza i współczynnik COP.

Do przyszłych użytkowników należy więc wybór, czy zainstalować wydajniejszą i droższą pompę, która w okresie silnych mrozów ogrzałaby dom do komfortowej temperatury, generując jednak wtedy wyższe koszty (na szczęście, silne mrozy w ostatnich latach są sporadyczne i krótkotrwałe), czy może zastosować układ grzewczy z pompą powietrzną i kotłem, np. na gaz. W takim przypadku pompa ma za zadanie pracować przez większość miesięcy, a gdy temperatura spadnie i przestanie być efektywna, automatyczny regulator uruchomi kooperujący z nią kocioł.

 

Źródło dolne pompy ciepła - woda

Znakomicie akumuluje ciepło, więc zasłużenie uznaje się ją za najlepsze źródło dolne - podczas schładzania kilograma wody (1 l) o 1°C (1 K), oddaje ona 4,2 kJ ciepła. Przy tej technologii ciepło można czerpać z wody studziennej, rzeki, stawu, jeziora, nawet ścieków.

Wady tego źródła ciepła jest to, że jeśli zawiera nadmierne ilości związków mineralnych, m.in. żelaza i manganu, przed wymiennikiem pompy ciepła powinno się zamontować szeregowo tzw. wymiennik pośredni, który powoduje gorsze wykorzystanie ciepła. Zdarza się również, że nagle szwankuje wydajność wód gruntowych, albo studni zrzutowych. Oznacza to kłopoty w instalacji grzewczej, wynikające po prostu z trudnych do przewidzenia zmian w środowisku naturalnym.

Odbiornik ciepła, czyli źródło górne w pompie ciepła

Pompa ciepła, współpracując z dużym niskotemperaturowym odbiornikiem ciepła, uzyskuje najwyższą sprawność. To z tego powodu najczęściej projektuje się do niej niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe z temperaturą wody 28-35°C i układa je na całej powierzchni posadzek (ewentualnie w ścianach). Dzięki takiej instalacji w cieplejszej połowie roku możliwe jest powierzchniowe chłodzenie pomieszczeń.

Jeżeli wykorzystuje się grzejniki, to powinny być odpowiednio duże i dostosowane do pracy z wodą o temperaturze 50-55°C (dopuszcza się maksymalną wartość 65°C).

W wielu domach górne źródło ciepła ma postać mieszaną, czyli podłogówkę i grzejniki.

Ile naprawdę kosztuje ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła?

Specjaliści od systemów grzewczych obliczyli, że roczne koszty ogrzewania budynku instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowywania c.w.u. średnio wynoszą 1500-2000 zł, podczas gdy instalacja gazowa czyni to za ok. 3000 zł, a elektryczna za 6000 zł. W przypadku pompy ciepła, wydatki obejmują również koszt prądu, zużywanego przez pompy górnego i dolnego źródła oraz przez grzałki elektryczne.

Pożądane jest dwutaryfowe rozliczanie zużycia energii elektrycznej, bo wtedy opłaty będą najniższe. Oprócz podstawowej funkcji grzewczej, pompa ciepła może chłodzić budynek, a robi to taniej, niż instalacja klimatyzacyjna.

Pompa ciepła
Roczne koszty ogrzewania domu instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowania dla niego c.w.u. średnio wynoszą tylko 1500-2000 zł. (fot. Nibe Biawar)

Coraz niższy koszt inwestycyjny

Jeszcze kilka lat temu oferty instalujących pompy ciepła firm osiągały przedział 70 000-80 000 zł. Obecnie zamykają się w 30 000-40 000 zł, w tym pompa o mocy 7-10 kW to ok. 20 000 zł, zasobnik c.w.u. - 2000-6000 zł, dolne źródło - ok. 15 000 zł. Przy tym rodzaju urządzenia grzewczego nie potrzeba budować komina spalinowego (nie wytwarza ono spalin), ani kotłowni.

Technologię pomp ciepła opłaca się zastosować na terenach bez dostępu do sieci gazowej, oraz gdy ewentualne przyłącze gazowe miałoby kilkaset metrów. Wtedy koszty instalacyjne układu grzewczego z pompą ciepła nie są nazbyt wysokie, w porównaniu z systemem z kotłem na gaz, przyjmując, że po pierwsze instalacja gazowa wymaga wykonania przyłącza za 5000-12 000 zł, komina spalinowego za 3000-4000 zł.

Potrzebny jest jeszcze kocioł grzewczy i ewentualnie zasobnik c.w.u. (w zależności od rozwiązania) za 5000-12 000 zł. W budynkach o pow. 200 m2, w obu porównywanych tu układach, koszt niezbędnej armatury, ułożenia instalacji podłogowej oraz robocizny będzie podobny. Różnica szybko zwraca się podczas późniejszej eksploatacji.

Lilianna Jampolska

Zdaniem naszych Czytelników

Dnia 18.09.2021 o 14:07, Gość Ziom napisał: 130kwh na dobę. Oznacza pobór instalacji ciągle na poziomie 5.5kW przez godzinę ? Pobor jakby UE było pompy ciepla tylko kocioł elektryczny. Takie zużycie energii to chyba przy otwartych oknach i drzwiach lub przy ...

time image

Gość Ja

18 Paź 2021, 18:25

Co to za bzdury 3 tyś za ogrzewanie 200 m2 domu 😄😄😄

time image

19 Wrz 2021, 05:06

No tak... Grzać musisz, żeby przeżyć, chłodzisz - dla komfortu, nie musisz... przynajmniej w naszej okolicy... póki co... A za komfort się płaci...

time image

18 Wrz 2021, 21:28

20 minut temu, podczytywacz napisał: Biorę... w maju tyle nie wyjdzie... w lipcu też...     No tak. Wtedy nie zapłacisz za ogrzewanie tylko za klimę. Ale piniądzory wyglądają podobnie. I za jedno i za drugie. 

time image

18 Wrz 2021, 21:06

48 minut temu, retrofood napisał: Weź też pod uwagę wariant, że miesięcznie. Biorę... w maju tyle nie wyjdzie... w lipcu też... W bloku płacę jekieś tam kwoty/zaliczki okrągły rok, rozliczają dwa razy w roku... zimą więcej, latem mniej... czy jakoś ...

time image

18 Wrz 2021, 20:13

Weź też pod uwagę wariant, że miesięcznie.

time image

18 Wrz 2021, 20:08

2 godziny temu, retrofood napisał: będzie 50 zł mniej Dziennie? - to nieźle... zostaje 20... razy 30 dni to daje 600...

time image

18 Wrz 2021, 17:52

1 godzinę temu, podczytywacz napisał:   Masakra??? Pokaż mi ostatnio miesiąc, w którym od pierwszego do ostatniego dnia masz -15 stopni...   Tak rodzi się plotka...   Tia... Bo jak będzie minus 10, to będzie 50 zł mniej.

time image

18 Wrz 2021, 16:08

3 godziny temu, retrofood napisał:   Masakra. To ponad 70 PLN dziennie. 2100,00 PLN na miesiąc.   Dnia 29.07.2021 o 22:03, Gość Ryszard napisał: Przy temperaturze - 15 C pobór 130 kwh na dobę. Masakra??? Pokaż mi ostatnio ...

time image

18 Wrz 2021, 12:17

9 minut temu, Gość Ziom napisał: 130kwh na dobę. Oznacza pobór instalacji ciągle na poziomie 5.5kW przez godzinę ?    Masakra. To ponad 70 PLN dziennie. 2100,00 PLN na miesiąc.

time image

Gość Ziom

18 Wrz 2021, 12:07

130kwh na dobę. Oznacza pobór instalacji ciągle na poziomie 5.5kW przez godzinę ? Pobor jakby UE było pompy ciepla tylko kocioł elektryczny.

Ogrzewanie i chłodzenie pompą ciepła może kosztować symboliczną złotówkę. To nie marketing. Wystarczy odpowiednio zbilansować zapotrzebowanie domu na energię z wielkością instalacji PV.  W domu, o którym jest ten materiał filmowy zamontowano dodatkowo centrale rekuperacyjną. ...

time image

Gość Ryszard

29 Lip 2021, 20:03

Posiadam powietrzną pompę ciepła od roku. Pobór prądu przy 0 temperaturze 80 kwh na dobę. Przy temperaturze - 15 C pobór 130 kwh na dobę. Dom o powierzchni 150 m2, okna 3 szybowe. Wcześniej ogrzewałem ekogroszkiem cały sezon 4 tony i zastanawiam się czy nie wrócić do ogrzewania ekogroszkiem.

time image

16 Cze 2021, 12:12

Czy pisząc serwis masz na myśli coroczny przegląd? Też bardzo mnie interesuje co to znaczy gigantyczne koszty... Bo jeśli masz na myśli właśnie coroczne przeglądy, to po pierwsze warto je wykonać nie tyko w przypadku pomp ciepła, tylko w ogóle urządzeń grzewczych przed sezonem. ...

31 minut temu, Gość MW napisał: A dlaczego nikt nie pisze o gigantycznych kosztachvcorocznego serwisu i jeszcze wiekszych po 5 latach???!!! Moze dlatego, ze producenci pomp ciepla maja zasade jak u termomiksa. Cena poczatkowa wysoka i 30% marży dla instalatorow i pośredników. ...

time image

Gość MW

16 Cze 2021, 10:04

A dlaczego nikt nie pisze o gigantycznych kosztachvcorocznego serwisu i jeszcze wiekszych po 5 latach???!!! Moze dlatego, ze producenci pomp ciepla maja zasade jak u termomiksa. Cena poczatkowa wysoka i 30% marży dla instalatorow i pośredników. I biznes kreci sie....

time image

16 Cze 2021, 08:20

Tak, dokładnie. Tu jest to wyjaśnione: https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/261-jak-dziala-pompa-ciepla

time image

Gość Karpiuk Stanisław

16 Cze 2021, 06:20

Proszę wyprowadzić mnie z błędu ….. Drewno , węgiel , gaz itd, …to jest energia uzyskujemy ją przez spalanie i ogrzewamy budynek Pompa ciepła energii nie wytwarza ….to jest urządzenie …..podwyższające temperaturę nośnika /powietrza/ zużywając prąd Pozdrawiam

time image

09 Maj 2021, 07:06

15 godzin temu, Gość Bob napisał: myślę że dobrze ocieplony A może się mylisz... trzeba zrobić audyt energetyczny, obfotografować dom w podczerwieni, może to Twoim kosztem następuje ocieplenie klimatu...

time image

09 Maj 2021, 02:44

10 godzin temu, Gość Bob napisał: Witam mam pompę ciepła nie split 12kw, dom 180m myślę że dobrze ocieplony , w sezonie zimowym zużyła około 6000kw. Jak widzę opisy że zużywa jakieś 2000-3000kw. Za sezon to jakieś bajki. Nastawa 22⁰C dzień i 21⁰C noc. Może ...

time image

Gość Bob

08 Maj 2021, 15:46

Witam mam pompę ciepła nie split 12kw, dom 180m myślę że dobrze ocieplony , w sezonie zimowym zużyła około 6000kw. Jak widzę opisy że zużywa jakieś 2000-3000kw. Za sezon to jakieś bajki. Nastawa 22⁰C dzień i 21⁰C noc. Może instalator coś zrobił nie tak. Poprostu się wykopałem ...

time image

06 Maj 2021, 13:09

59 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Podsyłam ciekawy artykuł niezależnego eksperta o EP i czy wszystko w domu może być na prąd. Polecam szczególnie pierwszy "rozdział", który może być odpowiedzią na Twoje pytanie. https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/51137-czy-wszystko-w-domu-moze-dzialac-na-prad Fragment ...

23 godziny temu, Gość Slaw napisał: Mam domek . I waham się czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem . Używam pieca gazowego . Niew wiem czy dobrze rozumuję kalkulując opłacalność ale jeżeli z 1m3 gazu otrzymuję około 10,8kW energii (przyjmijmy dla póżniejszych ...

time image

06 Maj 2021, 12:06

23 godziny temu, Gość Slaw napisał: Mam domek . I waham się czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem . Używam pieca gazowego . Niew wiem czy dobrze rozumuję kalkulując opłacalność ale jeżeli z 1m3 gazu otrzymuję około 10,8kW energii (przyjmijmy dla póżniejszych ...

time image

aru

05 Maj 2021, 13:09

 a skąd masz gaz? sieć? butla?

time image

Gość Slaw

05 Maj 2021, 12:55

Mam domek . I waham się czy pompa ciepła jest dobrym rozwiązaniem . Używam pieca gazowego . Niew wiem czy dobrze rozumuję kalkulując opłacalność ale jeżeli z 1m3 gazu otrzymuję około 10,8kW energii (przyjmijmy dla póżniejszych wyliczeń 9kW) i koszt za 1m3 to 1,3zł. By pompa ...

time image

17 Kwi 2021, 06:55

Moim zdaniem już w ciągu najbliższych 3 - 4 lat wiele się zmieni, bo powchodzą w życie zapisy uchwał antysmogowych i ludzie będą po prostu musieli powymieniać źródła ciepła. Wiadomo, że termomodernizacja stanowi dla ludzi duży koszt, ale przypuszczam, że wielu z nich nawet ...

time image

Gość obywatel

16 Kwi 2021, 09:35

Pompa ciepła ok tylko nie doś ze społeczeństwo biedne to jeszcze rozumu nie używa... ale cóż władza też nie myśli w swoich poczynaniach wiec jak to mówią przykład idzie z góry najpierw było ze 65lat to bzdura obniżyli do 60lat a teraz namawiają zeby pracować do 65 bo nikomu ...

time image

Gość Robert

10 Mar 2021, 09:14

Na takie ogrzewania domu jak pompa ciepła stać 2% społeczeństwa . Na ogrzewanie gazem 20-30%. Reszta będzie palić węglem , eko-groszkiem , może pelletem i jeszcze przez kilkadziesiąt lat mało się zmieni.

time image

Gość Mateusz

03 Mar 2021, 12:18

Po 3 latach doświadczenia w domu 100m2, ocieplonego; 20cm ściany, 15 podłoga, 25 strop, dom parterowy wszędzie podłogówka, brak grzejników, zużyty prąd to 8500KWH, pompa ciepła Danfoss gruntowa DHP-H Opti Pro 8 KW, czyli pobór to 2833KWH rocznie a to daje 1980zł rocznie. Nie wydaje ...

time image

Gość Maria

23 Lut 2021, 05:00

Zapominacie o jednym. Palenie węglem będzie wkrótce przestępstwem karanym więzieniem - i bardzo słusznie. Nie można pozwolić, aby tym smrodem zabijać wszystko, co żyje. Pompy ciepła to jedyne cywilizowane rozwiązanie.

time image

Gość Andrzej_l

31 Sty 2021, 14:59

Nie wierzę w te szacunkowe koszty użytkowania pompy ciepła zwłaszcza w zestawieniu z ogrzewaniem domu gazem. Widzę po sobie: dom ok 120 m2 pompa ciepła o mocy 12 kW - przy średniej temperaturze dobowej ok 0 stopni Celsiusza - pobór w ciągi doby 35 kWh. Przy temperaturach ujemnych ...

Dnia 16.11.2020 o 21:23, Gość Teodor napisał: PC 12KW powietrzna - NIBE. Grzejniki+ podłogówka. Koszt 56pln z instalacją ale... Pan stwierdził, że dobrze byłoby zainstalować 12KW PV, ogrzewanie byłoby gratis. Czyli roczny koszt ogrzewania bez panelu to 7200pln. Ceny ...

time image

Gość analityk

27 Lis 2020, 09:21

No i o to chodzi by nie przegrzewać domów śmieciuchem bo nie ma czym oddychać w domu (tak gorąco)a i na zewnątrz smog taki, że dzieci i starsi chorują.. człowieku... zerknij na mapę www.aqicn.org

time image

Gość Teodor

16 Lis 2020, 20:23

PC 12KW powietrzna - NIBE. Grzejniki+ podłogówka. Koszt 56pln z instalacją ale... Pan stwierdził, że dobrze byłoby zainstalować 12KW PV, ogrzewanie byłoby gratis. Czyli roczny koszt ogrzewania bez panelu to 7200pln.

Dnia 8.10.2020 o 06:47, Gość Kowalski napisał: Piec węglowy zimą chodzę nago po domu i muszę otwierać okna bo za gorąco,pozdrawiam biznesmenów z pompami co chodzą po domach w świętach w zimę;) A to dobre pewnie od stycznia prąd w górę o 150 zł prawda jest ...

time image

08 Paź 2020, 09:47

Pręt Ci wyskoczył w górę - powiadasz... tak, tak!!! otwórz okno!

time image

Gość Kowalski

08 Paź 2020, 04:47

Piec węglowy zimą chodzę nago po domu i muszę otwierać okna bo za gorąco,pozdrawiam biznesmenów z pompami co chodzą po domach w świętach w zimę;) A to dobre pewnie od stycznia prąd w górę o 150 zł prawda jest taka że party brakuje w Polsce i to tak szybko się nie zmieni pręt ...

time image

Gość Mariuszewski

25 Wrz 2020, 16:34

W koszcie ogrzewania prądem nie uwzględniono tego, że 6000 zł wyjdzie gdy będziemy grzać w taryfie dziennej, znów w taryfie nocnej, z pomocą bufora, koszt spadnie o połowę i wyjdzie jak na gazie.

time image

Gość Dd

30 Sie 2020, 15:29

Oczywiście pominięto podwyższone zasilanie przez fotowoltaike skracające życie wszystkich urządzeń elektrycznych.

time image

Gość Krisu

13 Sie 2020, 18:44

A dlaczego nikt nie pisze o kosztach serwisowania ? Naprawie sprężarki? Naprawie silnika itd...? Ile to kosztuje ?

time image

02 Sie 2020, 05:42

Dnia 30.07.2020 o 21:23, Gość Bodzio. napisał: Dołączę do dyskusji i dam dwie propozycje pomp ciepła. moje zapotrzebowanie na ciepło: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6zr2 Parter i poddasze podłogówka, w piwnicy grzejniki+ grzejniki w łazienkach po 1 na parterze ...

time image

Gość Bodzio.

01 Sie 2020, 16:09

"Technologię pomp ciepła opłaca się zastosować na terenach bez dostępu do sieci gazowej, oraz gdy ewentualne przyłącze gazowe miałoby kilkaset metrów." Najpierw mówią że taniej PC a później że dy niema gazu to PC...

time image

Gość Bodzio.

30 Lip 2020, 19:23

Dołączę do dyskusji i dam dwie propozycje pomp ciepła. moje zapotrzebowanie na ciepło: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6zr2 Parter i poddasze podłogówka, w piwnicy grzejniki+ grzejniki w łazienkach po 1 na parterze i poddaszu. 1pc. Wykonanie dolnego źródła w systemie KONCEPTUS ...

time image

14 Lip 2020, 19:31

dlatego podałam małe kotły/piece, dla współczesnego domu, zgodnego z aktualnymi WT - także takie PC można podać w cenie do 10 tys.

time image

14 Lip 2020, 18:32

ciężko tak porównywać - bo właśnie kotły o takiej mocy to biorą ludzie, których nie stać na PC, a mają (lub wydaje im się że mają!) duże zapotrzebowanie na CO....coraz częściej spotykam się z takimi pytaniami, im bliżej do daty kiedy będzie zakaz palenia kotłami bezklasowymi...i ...

time image

14 Lip 2020, 12:36

ale PC do domu z zapotrzebowaniem 25 kW też będzie dużo droższa od PC do domu z zapotrzebowaniem 15kW.   Wiec porównujmy dla jakiegoś jednego wzorcowego domu o wzorcowym zapotrzebowaniu.

time image

14 Lip 2020, 11:55

no faktycznie, ale słyszałem i o cenach w okolicy 12k...większa moc więcej kosztuje, a marki są rózne i róznie sie cenią... pierwszy z brzegu   https://allegro.pl/oferta/defro-komfort-eko-lux-25kw-do-315m-23-vat-9489760569?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMI8uXg59fM6gIVCLwYCh2Trw0AEAkYAyABEgJAo_D_BwE ceny ...

time image

14 Lip 2020, 11:47

7 godzin temu, aaaa napisał: Elfir: teraz nie kupisz już chyba w takiej cenie...pojawiły się uchwały antysmogowe (wymóg V klasy) - ceny poszły do góry i to znacznie. https://allegro.pl/oferta/kotly-piec-piece-pleszew-z-podajnikiem-15kw-eko-9012454594 nie jest ...

time image

14 Lip 2020, 04:15

Elfir: teraz nie kupisz już chyba w takiej cenie...pojawiły się uchwały antysmogowe (wymóg V klasy) - ceny poszły do góry i to znacznie.

time image

13 Lip 2020, 12:23

teściowie kupowali trzy lata temu za jakieś 6 tyś piec na eko-groszek z podajnikiem. Czy mógłbyś wskazać dobrą PC w tej cenie?

time image

Gość energetyk

13 Lip 2020, 06:58

Dobra pompa ciepła kosztuje tyle co piec na eko groszek a montaż tej pompy to około 2000 zł

time image

12 Lip 2020, 19:52

3 godziny temu, aaaa napisał: ja bym nie brał nawet pod uwagę firmy, która takie głupoty wypisuje  Chyba, że by brać ten tekst dosłownie: "koszt instalacji PC" - czyli robocizna bez jednostki. Wówczas się zgadza.

time image

12 Lip 2020, 16:22

doliczysz kilka rzeczy, to dalej będzie daleko do ceny PC (ja akurat to przypadek z drogim przyłączem, w podobnym czasie co ty miałem to wszystko na tapecie) Osoba która napisała tego posta wyżej, chyba nie zdaje sobie sprawy, że to taki strzał w kolano, bo to już trochę inne ...

time image

12 Lip 2020, 12:07

Dnia 11.07.2020 o 13:51, Robert Zap napisał: Koszt instalacji pompy ciepła jest porównywalny do inwestycji w ogrzewanie gazowe to proszę napisać ile kosztuje PC   Bo Junkers Cerapur Smart kosztuje 5 tyś + przyłącze gazu 2 tyś gaz* + max 2 tysiące ...

time image

11 Lip 2020, 11:51

Dnia 30.05.2020 o 19:30, Elfir napisał: PC jest zbyt drogie by miało to ekonomiczny sens. Ale są hobbyści, którzy lubią przepłacać. Koszt instalacji pompy ciepła jest porównywalny do inwestycji w ogrzewanie gazowe

time image

30 Cze 2020, 04:09

Może i lepszym...ale inwestycyjnie na początku jest zdecydowanie droższy bez PV...a co dopiero z PV...może pomijając szczególne przypadki (jak np. u mnie) , że gazowania z przyłącze liczy sobie 20k, z czego łaskawie 1/3 dopłaci...

time image

Gość sonttom

29 Cze 2020, 19:57

Do Elfir: proszę nie mieszać ludziom w głowie nie mając wiedzy w temacie. PPC koszt ten sam co piec gazowy ze zbiornikiem a w połączeniu z fotowoltaiką jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem

time image

30 Maj 2020, 17:30

PC jest zbyt drogie by miało to ekonomiczny sens. Ale są hobbyści, którzy lubią przepłacać.

time image

Gość mhtyl

30 Maj 2020, 17:24

23 minuty temu, Elfir napisał: PC nie jest alternatywą dla gazu tylko rozwiązaniem w przypadku braku gazu (lub gazu bardzo daleko, gdzie koszty przyłączenia są astronomiczne). Ogrzewanie gazem współczesnego domu 120-150 m2 kosztuje max 2 tyś/rok z ciepła ...

time image

30 Maj 2020, 16:58

PC nie jest alternatywą dla gazu tylko rozwiązaniem w przypadku braku gazu (lub gazu bardzo daleko, gdzie koszty przyłączenia są astronomiczne). Ogrzewanie gazem współczesnego domu 120-150 m2 kosztuje max 2 tyś/rok z ciepła wodą.

time image

Gość DamianT

30 Maj 2020, 14:50

Ale BZDURY . Kocioł gazowy współczesny za okolo 3600 - nowy. Ogrzewa dom 110m w cenie rocznej okolu 1300-1400zł. Potrafi zejśc do 1000zł nie tracąc komfortu.

time image

Gość Olo

17 Kwi 2020, 16:53

Dom 80 m2. Ogrzewanie gazowe. Rachunki za gaz nie przekraczają 225 złotych!!! Razem z gotowaniem, myciem, itp Wystarczy dobrze dom ocieplić!!! Rodzina 4 osobowa. Temperatura ustawiona na 22 stopnie

Zamiast 1000 słów proponuje jeden film. O pompach ciepła jest teraz "głośno" Powodów jest kilka, zaczynamy mieć świadomość, że za kilka lat pompa ciepła będzie alternatywą dla przyłącza gazowego. Koszt inwestycji pewno jest zbliżony, natomiast koszty ogrzewania/chłodzenia ...

time image

Gość Jacek

21 Sty 2020, 12:00

Powietrzna pompa Panasonica 9KW jednofazowa generacja H oraz 300 litrowy zbiornik na CUW.

Dnia 12.11.2019 o 22:14, Gość Zenon napisał: A mi za pompę powietrze woda na dom 250mkw z firmy vaillant zaśpiewali 70000 pln.szok Model pompy trzeba podać i urządzenia peryferyjne. W innym przypadku mamy wieść gminną lub ploty od fryzjera. To nawet już ...

time image

Gość Jacek

21 Sty 2020, 07:24

powietrzna pompa ciepła, dom 160m2, 4 osoby CO+CUW w Tańszej taryfie G12W koszt ok 600PLN. Koszt kotłowni 24tyś

time image

Gość Gucio

01 Sty 2020, 10:22

Jeżeli chodzi o niskie koszty ogrzewania to jest to totalna bzdura! U nas jest 180mkw ogrzewania podłogowego i założony podlicznik na pompę ciepła gruntowa bezklikolowa caliane 9 i rachunek za prąd za samo ogrzewanie to 3500zl. Rodzina 4osobowa, koszt wraz c.w.u

time image

Gość Jan

16 Gru 2019, 11:37

2400 rocznie ogrzewanie gotowanie i ciepla woda wszystko na gazie zamierzam na dachu zamontowac kolektory czyli latem wiosna i jesienia ciepla woda powiedzmy ze za darmo sasiad ma pompe dom 170m2 i placze heheh jak zamontuje fotowoltanike bedize ...

time image

05 Gru 2019, 16:35

Dnia 19.11.2019 o 12:07, Gość Krzychu napisał: Haha.specjaliści.Kubatura czy powierzchnia? Budynku o POWIERZCHNI 180m nie ogrzeje się za 3tyś.zł/rok. Ale już o 180m KUBATURY to tak można ogrzać za plus minus 3tyś.zł./rok. Czyli budynek ma powierzchnię około 80m ...

time image

Gość lila

05 Gru 2019, 15:09

Ja właśnie się zastanawiam, w której firmie tak tanieją. Nam w tamtym roku za pompę też zaproponowano 60 tys więc może warto napisać gdzie można kupić tak tanio

time image

19 Lis 2019, 12:34

1 godzinę temu, Gość Krzychu napisał: Haha.specjaliści.Kubatura czy powierzchnia? Budynku o POWIERZCHNI 180m nie ogrzeje się za 3tyś.zł/rok.  Dlaczego nie? Skoro swoje 150 całkowitej grzeję gazem za jakieś 1400 zł rocznie, to te 30 m2 nie będzie kosztowało ...

time image

Gość Krzychu

19 Lis 2019, 11:07

Haha.specjaliści.Kubatura czy powierzchnia? Budynku o POWIERZCHNI 180m nie ogrzeje się za 3tyś.zł/rok. Ale już o 180m KUBATURY to tak można ogrzać za plus minus 3tyś.zł./rok. Czyli budynek ma powierzchnię około 80m kwadratowych.Wysokosc w polskich domach wynosi około 2.3 do 2.5m.Powierzchnię ...

time image

Gość Zenon

12 Lis 2019, 21:14

A mi za pompę powietrze woda na dom 250mkw z firmy vaillant zaśpiewali 70000 pln.szok

time image

Gość aaa

15 Paź 2019, 13:42

to wszystko koszty instalacji, ale sa tez koszty utrzymania ruchu, zarowno dla ogrzewania pompa ciepla (serwis itd) jak i piecem (serwis, kominiarz, czujnik CO itp.) byloby fajnie gdyby ktos podal tez takie informacje dla kazdego ze zrodel

time image

Gość leon

31 Sty 2019, 11:04

No właśnie. Co z trwałością dolnego ródła po 3 latach. Przecież z każdym rokiem zanieczyszczenie powietrza rośnie :)

time image

20 Gru 2018, 10:29

51 minut temu, Gość remkh napisał: Do jakiej temperatury pompa pow podgrzewa na CWU ? Jak zachowa się dolne źródło po 3 latach ?  Zależy jaką masz pompę. Może to być 55-60 stopni. Niektóre modele mają nawet 65 stopni.  Co z dolnym źródłem? To ...

Większość pomp podgrzewa ciepłą wodę użytkową do maksymalnie 55-60°C. Modele wysokotemperaturowe do wyższej temperatury. Jednak lepiej utrzymywać niższą temperaturę wody w zasobniku, bo wówczas sprawność pompy jest wyższa (wyższy COP). Duża wanna to żaden problem, ...

time image

Gość remkh

20 Gru 2018, 09:37

Do jakiej temperatury pompa pow podgrzewa na CWU ? Jak zachowa się dolne źródło po 3 latach ? Mając wannę 200 l z hydromasażem chyba lepiej zapomnieć o pompie ? Przy instalacji gazowej ten problem nie istnieje

time image

20 Gru 2018, 09:37

Specjaliści od systemów grzewczych obliczyli, że roczne koszty ogrzewania budynku instalacją z pompą ciepła o pow. 200 m2 i przygotowywania c.w.u. średnio wynoszą 1500-2000 zł, podczas gdy instalacja gazowa czyni to za ok. 3000 zł, a elektryczna za 6000 zł. Pełna treść artykułu ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Dom energooszczędny (fotowoltaika - pompa ciepła - rekuperacja - klimatyzacja)
Dom energooszczędny (fotowoltaika - pompa ciepła - rekuperacja - klimatyzacja)
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze październik 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA