Podgrzewacze wody - błędy instalacji

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Podgrzewacze wody - błędy instalacji

Sześć błędów na jakie należy zwrócić uwagę podczas instalacji podgrzewaczy wody.

1) Nieocieplone rury c.w.u.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie rury w instalacji ciepłej wody, a więc zarówno doprowadzające, jak i cyrkulacyjne, mają być otulone o grubości co najmniej 20 mm, której przewodność cieplna nie jest większa niż 0,035 W/(m•K), a przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Jednak powszechnie używane są znacznie cieńsze otuliny (według starych standardów), co przyczynia się do strat energii i zmniejsza komfort użytkowania. Przy niedostatecznej izolacji woda szybciej się schładza i w konsekwencji dłużej trzeba czekać na wypływ wody o pożądanej temperaturze.

2) Brak naczynia rozszerzalnego

Instalacja ciepłej wody zasilana z podgrzewacza pojemnościowego powinna być wyposażona w naczynie rozszerzalne, które zapobiega wzrostowi ciśnienia na skutek zwiększania się objętości podgrzewanej wody. Choć większość urządzeń pojemnościowych wyposażana jest w zawór bezpieczeństwa, to jego zadziałanie prowadzi do wypływu wody i zalania umieszczonego w pobliżu sprzętu.

Zamontowanie naczynia rozszerzalnego jest szczególnie zalecane przy dużych zbiornikach i w przypadku instalowania zaworów zwrotnych na zasilaniu zimną wodą, np. zaworów antyskażeniowych, w zbiorniku hydroforowym czy pompie (co obecnie jest standardem). Uniemożliwiają one bowiem wsteczne obniżenie ciśnienia przejmowanego przez sieć wodociągową. Pojemność zasobnika powinna wynosić ok. 4% objętości zbiornika ciepłej wody.

3) Stosowanie osprzętu do c.o.

W instalacji c.w.u. należy montować osprzęt odporny na korozję i niepopularne zanieczyszczenia wody. Dość powszechne jest wykorzystywanie armatury przeznaczonej dla instalacji centralnego ogrzewania, która przystosowana jest do pracy w innych warunkach.

Przy powszechnym stosowaniu rur i złączek z tworzywa sztucznego, nie ma problemu z odpornością korozyjną, ale w instalacjach miedzianych, w rejonach o bardzo niskiej twardości wody i o niskim pH wody (w Polsce głównie obszary górskie i podgórskie), należy liczyć się ze zmniejszeniem trwałości instalacji, zwłaszcza przy wysokiej temperaturze i szybkim przepływie. Nie można też stosować stalowych, nieocynkowanych złączek. Pompy cyrkulacyjne powinny być wykonane z materiałów dostosowanych do instalacji c.w.u.

4) Brak zabezpieczenia przed bakteriami Legionella

Optymalna temperatura dla rozwoju bakterii z rodzaju Legionella to 38-42°C. Dlatego najpewniejszym sposobem zapobiegania jej namnażaniu jest utrzymywanie w instalacji temperatury 55-60°C. Jednak przy okresowych przestojach w pracy instalacji c.w.u., temperatura w rurach spada, zwłaszcza w odcinkach oddalonych od zbiornika. Dlatego konieczna jest systematyczna (co 2-3 tygodnie) dezynfekcja termiczna całej instalacji, polegająca na podwyższeniu temperatury wody do ponad 70°C i utrzymywaniu jej przez przynajmniej 10 minut.

W układach z cyrkulacją wystarczy uruchomić obieg wody w czasie przegrzewu, natomiast w instalacjach bez cyrkulacji konieczne jest otwarcie zaworów czerpanych. Strumień wypływu powinniśmy utrzymywać na możliwie niskim poziomie, aby nie powodować niepotrzebnych strat wody i ciepła. Niektóre kotły współpracujące z zasobnikami mają wbudowane układy do automatycznej dezynfekcji instalacji i po włączeniu tej funkcji proces przebiega samoczynnie.

5) Źle wykonany obieg cyrkulacji

W domach jednorodzinnych pobór wody następuje krótkotrwale, w dużych odstępach czasu. Jeśli więc w rurach stale utrzymywana jest ciepła woda, to straty energii mogą być duże. Straty ciepła można zmniejszyć, poprawiając izolację rur w obiegu cyrkulacyjnym. Warto też zamontować zegar sterujący pracą pompy, która jest uruchamiana jedynie na okres przewidywanego poboru ciepłej wody (np. rano i wieczorem).

Celowe jest także zamontowanie termostatu, utrzymującego w rurach temperaturę nieco niższą, niż ustawiona w zasobniku (układ taki sprawdza się w domach, w których mieszkańcy w stałych godzinach korzystają z ciepłej wody).

Alternatywnym rozwiązaniem dla cyrkulacji jest zamontowanie przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody bezpośrednio przy umywalce czy zlewie. Koszty są wysokie, lecz krótkotrwała praca podgrzewaczy pozwala na szybkie dogrzanie schłodzonej wody zalegającej w rurach (po pewnym czasie napłynie już ciepła woda z zasobnika i podgrzewacz się wyłączy).

Należy wybierać podgrzewacze elektryczne, które płynnie dostosowują moc do temperatury napływającej wody.

6) Niewłaściwa regulacja temperatury

Nowoczesne kotły gazowe, przystosowane do przygotowywania ciepłej wody, umożliwiają utrzymywanie nastawionej temperatury, niezależnie od intensywności jej poboru. Teoretycznie więc, niezależnie od ilości czerpanej wody, jej temperatura powinna utrzymywać się na stałym poziomie i jedynie może zmieniać się intensywność wypływu związana ze spadkiem ciśnienia przy otworzeniu drugiego zaworu czerpalnego. Korzystamy jednak z mieszania ciepłej i zimnej wody w baterii.

Ponieważ obieg grzewczy c.w.u. w kotłach dwufunkcyjnych ma fabrycznie ograniczony przepływ (najczęściej 8-12 l/min, zależnie od mocy grzewczej), to w przypadku otwarcia drugiego zaworu strumień ciepłej wody rozdziela się na dwa punkty czerpania, co w rezultacie powoduje zmniejszenie dopływu ciepłej wody do baterii przy niezmienionym przepływie wody zimnej. W efekcie zmieszana woda będzie miała niższą temperaturę, a spadek jej ciepłoty będzie tym większy, im wyższy będzie udział wody zimnej.

Stabilną temperaturę wody przy zasilaniu z kotła dwufunkcyjnego lub przepływowego gazowego podgrzewacza można uzyskać po zamontowaniu prysznicowej baterii termostatycznej. Jej działanie polega na automatycznym dostosowaniu dopływu wody ciepłej i zimnej tak, by uzyskać ustawioną temperaturę. Jednak automatyka takiej baterii działa z pewnym opóźnieniem (1-4 sekundy), co może powodować krótkotrwałe spadki lub wzrosty temperatury.

Innym sposobem na utrzymywanie stabilnej temperatury w baterii natryskowej jest ustawienie temperatury podgrzewania w kotle na 40-45°C. Dzięki temu podczas kąpieli praktycznie nie trzeba mieszać ciepłej wody z zimną, a termostat kotłowy utrzymuje temperaturę na stałym poziomie, niezależnie od intensywności poboru. Jednak przy takim rozwiązaniu woda używana np. do zmywania będzie zbyt chłodna. Problem ten można rozwiązać, montując przed baterią zlewozmywakową np. elektryczny podgrzewacz wody.

Redaktor: Cezary Jankowski
fot. otwierająca: Siemens

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Anatol

07 Wrz 2013, 06:01

....a jednak jeszcze czegoś się dowiedziałem.....bardzo fajny artykuł

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!