Rozmowy o budowaniu stropów

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Rozmowy o budowaniu stropów

Inwestor pyta eksperta budowlanego o charakterystykę i rodzaje stropów stosowanych w budownictwie jednorodzinnym.

Uwaga!Z artykułu dowiesz się:

  • Czy można zmieniać konstrukcję stropu? 
  • Jakie są najważniejsze cechy, jakie trzeba brać pod uwagę przy wyborze stropu? Jakie są najpopularniejsze konstrukcje stropowe? 
  • Czym charakteryzują się stropy monolityczne, prefabrykowane i drewniane?

Inwestor: Przejdźmy może do stropów, kolejnego ważnego elementu domu. Zapewne w tym przypadku również ważna jest zgodność prowadzenia prac z projektem?

Ekspert budowlany: Oczywiście, strop jest niezwykle istotnym elementem konstrukcyjnym domu, a nad zgodnością wykonania z dokumentacją projektową musi czuwać kierownik budowy. Jeśli jednak zechcemy zmienić rodzaj stropu, to trzeba będzie zwrócić się do konstruktora budowlanego, aby opracował nową dokumentację. Warto wiedzieć, że niektórzy producenci stropów prefabrykowanych we własnym zakresie dostosowują konstrukcję stropową do projektu domu, gdy planujemy wykorzystać ich system.

Ale po co w ogóle zmieniać coś w konstrukcji stropu?

Przyczyn może być wiele. Przykładowo chcemy obniżyć koszty lub mamy problem z dostępnością materiałów. Zmiana konstrukcji stropowej na inną, niż określono w projekcie, może być również spowodowana stopniem skomplikowania wykonania czy też szczególnymi wymaganiami przyszłego użytkownika. Przy wyborze trzeba też brać pod uwagę ograniczenia wykonawcze, choćby dostęp do szalunków wielokrotnego użycia czy możliwość dojazdu na posesję i operowania dźwigu. Konieczność zmiany konstrukcji stropowej może wynikać z modyfikacji innych elementów budynku, zmieniających wielkość i rozłożenie obciążeń, np. rozmieszczenie ścianek działowych czy rozstawienie podpór.

Każdy rodzaj stropu obliczany jest na dopuszczalne obciążenia użytkowe, uwzględniające obciążenia stałe, np. od ścianek działowych, warstw podłogowych, oraz zmienne – umeblowanie, wyposażenie czy przebywające w pomieszczeniach osoby. Niekiedy strop musi przenosić obciążenia konstrukcyjne, np. od słupów podpierających więźbę dachową. W tych miejscach konieczne będą wzmocnienia, dobrane do występujących obciążeń.

Płyta stropowa i działające na nią siły - schemat
Płyta stropowa i działające na nią siły.

Jakie są najważniejsze cechy, jakie trzeba brać pod uwagę przy wyborze stropu?

Oczywiście, dobór stropu pod względem konstrukcyjnym to zadanie dla projektanta, ale powinien on też zadbać o optymalne własności użytkowe i możliwości wykonawcze. Pod względem użytkowym dobór konstrukcji stropowej ma wpływ na jego dopuszczalną rozpiętość, zdolność do tłumienia hałasu, odporność na zarysowania i pęknięcia.

Obecnie dostępne stropy prefabrykowane osiągają rozpiętość ponad 8 m, co pozwala na uzyskanie otwartych pomieszczeń o dużej powierzchni, bez konieczności ustawiania słupów i tworzenia podciągów. Największe, nawet ponad 12 m, odległości między podporami można uzyskać przy stropach monolitycznych oraz z płyt kanałowych, ale skutkuje to koniecznością zwiększenia ich grubości konstrukcyjnej i znacząco podnosi koszty. Zdolność do tłumienia hałasu – zwłaszcza dźwięków uderzeniowych – jest ściśle związana z masą powierzchniową stropu. Ciężkie konstrukcje zdecydowanie lepiej izolują akustycznie niż lekkie. Natomiast możliwość pojawienia się pęknięć na suficie dotyczy przede wszystkim stropów żebrowych i płytowych.

Przy nierównomiernym obciążeniu, może wystąpić tzw. klawiszowanie – nierównomierne uginanie się elementów nośnych, które skutkuje powstawaniem rys, pęknięć, a nawet odpadaniem fragmentów tynku. Zjawisku temu zapobiega ułożenie żeber rozdzielczych w stropach gęstożebrowych (przebiegają w poprzek belek stropowych, przez całą szerokość stropu) lub odpowiednie ukształtowanie krawędzi płyt prefabrykowanych, zapobiegające ich wzajemnemu przemieszczaniu się.

Wykonywanie stropu
O wyborze technologii wykonania stropu często decyduje lokalna dostępność materiałów oraz ograniczenia wykonawcze (fot. Konbet Poznań)

Jakie są najpopularniejsze konstrukcje stropowe?

Popularność stropów jest pochodną przede wszystkim dostępności materiałów oraz możliwości wykonawczych – dostępu do szalunków wielokrotnego użycia oraz możliwość dojazdu i operowania na terenie budowy dźwigu.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Z tego powodu najczęściej stosowane są stropy gęstożebrowe. Produkowane są w wielu odmianach, znanych pod nazwami, np. teriva, fert, różniących się nośnością użytkową, dopuszczalną rozpiętością, odstępem belek, rodzajem elementów wypełniających. Prefabrykowane belki nośne w postaci kratownicy z zabetonowaną stopką pełnią rolę żeber rozstawionych co 45–60 cm, przestrzeń między nimi wypełniają pustaki z keramzytobetonu, żużlobetonu, ceramiki lub betonu komórkowego. Ich wysokość konstrukcyjna wynosi 24–30 cm, a rozpiętość sięga 7,2 m. Mają dość duży ciężar powierzchniowy (250–300 kg/m²), co zapewnia dobrą izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych.

Belki, w zależności od potrzeb, można skracać, co ułatwia wykonanie nieregularnych zarysów stropu. W miejscach o skumulowanych obciążeniach, np. pod ściankami działowymi, belki nośne układa się obok siebie, co tworzy żebro o podwyższonej wytrzymałości. Przy rozpiętościach powyżej 4 m, wykonuje się poprzeczne żebro rozdzielcze, zapobiegające wspominanemu klawiszowaniu. Belki i pustaki układa się ręcznie na wypoziomowanych podporach, w rozstawieniu co ok. 1,5 m, a następnie zalewa betonem klasy C16/20 (dawniej oznaczanym B 20), tworzącym jednocześnie warstwę nadbetonu o grubości 3–4 cm.

Strop gęstożebrowy - schemat budowy
Strop gęstożebrowy
Stropy gęstożebrowe
Stropy gęstożebrowe popularność zawdzięczają przede wszystkim stosunkowo łatwemu, niewymagającemu użycia ciężkiego sprzętu montażowi (fot. Rector)

A czym charakteryzują się stropy monolityczne?

Tego typu konstrukcje, wylewane w całości na budowie, stosowane są głównie w przypadku skomplikowanego zarysu stropu i przy dużych jego rozpiętościach. Zawsze projektowane są indywidualnie, a ich wysokość konstrukcyjna wynosi z reguły 12–16 cm. Są dość pracochłonne w wykonaniu, gdyż wymagają opartego na gęsto rozstawionych stemplach pełnego szalunku, a także ułożenia zbrojenia głównego i rozdzielczego.

Do utworzenia szalunku najlepiej użyć systemowych deskowań wielokrotnego użycia (można je wypożyczyć), co skraca czas wykonania i zapewnia uzyskanie gładkiej i równej spodniej powierzchni stropu. Ze względu na gęste rozmieszczenie zbrojenia, już w czasie wykonywania stropu należy przewidzieć miejsca, gdzie będą potrzebne przekucia, np. pod instalację. Przed betonowaniem umieszczamy tam łatwe do usunięcia wkładki, np. ze styropianu.

Bez konieczności ustawienia deskowań zbudujemy z kolei monolityczny strop typu filigran, z wykorzystaniem gotowych prefabrykatów w postaci płyt pełniących funkcje tzw. szalunku traconego. Zaletą tego stropu jest możliwość dowolnego kształtowania jego zarysu i zaplanowania dużych otworów. Płyty o szerokości do 2,4 m oraz grubości 5–7 cm układane są dźwigiem na regulowanych podporach systemowych, a następnie dozbrajane prętami poprzecznymi i wzdłużnymi. Kolejny etap to zabetonowanie stropu do przewidzianej w projekcie grubości.

Strop monolityczny - schemat budowy
Strop monolityczny
Strop typu filigran - schemat budowy
Strop typu filigran

Czy to już wszystkie możliwości? Czy przy wykonywaniu stropu nie da się uniknąć konieczności ustawiania podpór montażowych?

Taka możliwość istnieje właściwie tylko w jednym przypadku – wykonania prefabrykowanego stropu kanałowego, który jest gotowy do użytkowania natychmiast po ułożeniu. Najczęściej stosowane są stropy kanałowe tzw. żerańskie, o rozpiętości do 7,2 m i modularnych szerokościach 60, 90, 120, 150 cm.

Specjalnie dla budownictwa jednorodzinnego produkowane są również stropy panelowe o szerokości 60 cm. Wykonywane są ze strunobetonu, dzięki czemu mają niewielką wysokość, 15–20 cm, a ich rozpiętość sięga 9 m. Stanowią alternatywę dla popularnych stropów gęstożebrowych w budynkach o prostym kształcie, ze względu na szybkość montażu, jak i koszty. Płyty układane są bezpośrednio na ścianach nośnych i podciągach za pomocą dźwigu, a połączenia między nimi, tzw. zamki, zalewa się betonem.

Inny rodzaj stropów prefabrykowanych to stropy zbrojone z betonu komórkowego, wchodzące w skład systemu budowy w technologii ścian jednowarstwowych z betonu komórkowego. Montowane są w podobny sposób jak kanałowe, ale są od nich znacznie droższe.

Strop z płyt prefabrykowanych - schemat budowy
Strop z płyt prefabrykowanych

Nie mówił pan jeszcze o stropach z drewna.

Tego typu stropy układa się głównie w domach o konstrukcji drewnianej – szkieletowej lub z bali – oraz w budynkach z nieużytkowym strychem. Pełnią one wtedy również funkcję oparcia dla konstrukcji dachowej. Belki stropowe zaś często stanowią element prefabrykowanych, gotowych do ustawienia dźwigiem wiązarów dachowych.

Do ich budowy używa się belek z drewna litego, klejonego lub prefabrykowanych profili z materiałów drewnopochodnych. Poszycie stropu wykonuje się z płyt OSB lub desek, a przestrzeń między belkami wypełnia materiałem wyciszającym (wełną mineralną). Od spodu strop zamyka się sufitem podwieszanym lub boazerią. Niekiedy stropy drewniane budowane są jako "nagie" – z widocznymi belkami i w tym przypadku, przed ich zamontowaniem, powinny być one ostrugane.

Strop drewniany - schemat budowy
Strop drewniany

Redakcja BD

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom lipiec - sierpień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje