Organizacja placu budowy - krok po kroku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Organizacja placu budowy - krok po kroku

Zanim ruszymy z budową musimy poczynić odpowiednie kroki zapewniające dostęp do niezbędnych mediów, techniczne i sanitarne warunki dla wykonawców czy bezpieczne przechowywanie zgromadzonych materiałów. Zakres przygotowań niezbędnych do rozpoczęcia budowy zależeć będzie w znacznym stopniu od formy prowadzenia robót - czy decydujemy się na realizację inwestycji tzw. sposobem gospodarczym i wiele działań będziemy musieli podjąć samodzielnie czy też zlecimy firmie budowlanej kompleksowe wykonawstwo.

Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jak doprowadzić prąd i wodę na budowę?
  • Od czego zacząć roboty ziemne?
  • Jak można zorganizować przestrzeń socjalną i magazynową?

Niezbędny prąd i woda

Prowadzenie robót budowlanych wymaga przynajmniej zapewnienia dostępu do prądu elektrycznego oraz czystej wody. Stosowne kroki organizacyjne warto podjąć już na etapie realizacji formalności wymaganych do rozpoczęcia budowy, a sposób postępowania zależny będzie od warunków lokalnych dotyczącej istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej i dostępu do sieci wodociągowej. Najkorzystniejszy wariant to możliwość podłączenia się do prądu, gdy linia elektryczna niskiego napięcia znajduje się w przylegającej do działki drodze w wersji napowietrznej lub kablowej.

W lokalnym zakładzie energetycznym (ZE) składamy wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych, przy czym parametry techniczne przyłącza dotyczące zwłaszcza okablowania (średnicy przewodów pozwalającej na obciążenie docelowym prądem) powinny odpowiadać przewidywanej mocy elektrycznej potrzebnej do zasilania gotowego już budynku.

W przypadku sieci napowietrznej można niekiedy wnosić o wykonanie przyłączenia kablowego (przewodem w ziemi) do skrzynki złączowo-pomiarowej ustawionej np. w linii ogrodzenia do której doprowadzone będzie zasilanie ze słupa elektroenergetycznego. W mniej korzystnych warunkach, np. w przypadku linii napowietrznej znajdującej się w znacznej odległości od działki, doprowadzenie prądu może wymagać utworzenia tymczasowej linii zasilającej i umieszczenie na słupie skrzynki pozwalającej na zainstalowanie układu pomiarowego i podłączenie zasilania na czas budowy.

W każdym przypadku szczegółowe ustalenia warunków przyłączeniowych zawarte są w umowie, która określa m. in. miejsce i sposób wykonania przyłącza (kablowe lub napowietrzne), jego parametry techniczne (liczbę faz, moc i zabezpieczenie przed przeciążeniem), a także terminy wykonania i stosowne opłaty. W przypadku stałego przyłącza kablowego należy dokładnie ustalić jego lokalizację, która nie będzie kolidować np. z przyszłym wejściem czy wjazdem na posesję, a do zasilania urządzeń podczas budowy potrzebna będzie tzw. rozdzielnica budowlana wyposażona w konieczne zabezpieczenia i gniazda przyłączeniowe

Do czasu zasiedlenia domu rozliczenie z dostawcą energii elektrycznej odbywa się na podstawie tzw. taryfy C (budowlanej), której ceny zamieszczane są także na stronie internetowej miejscowego operatora sieci dystrybucyjnej (OSD), a decydujący wpływ na wysokie koszty korzystania z przyłącza mają przede wszystkim opłaty stałe niezależne od zużycia energii, a głównie od tzw. mocy umownej.

Procedury i koszty związane z przekształceniem przyłącza budowlanego w docelowe zależne będą od ustaleń i parametrów technicznych zawartych we wcześniejszej umowie i w najprostszym wariancie ograniczą się do zmiany podstawy rozliczeń według grupy taryfowej C (budowlanej) na grupę taryfowa G (dla gospodarstw domowych), a także ewentualną zmianę amperażu zabezpieczenia głównego. W niekorzystnych wariancie może zaistnieć konieczność budowy nowego przyłącza po demontażu przyłącza tymczasowego.

Rozdzielnica licznikowa (fot. J. Werner)
Skrzynka złączowo-pomiarowa (fot. J. Werner)

Dostęp do wody na czas budowy można - zależnie od warunków miejscowych - realizować na trzy sposoby: poprzez podłączenie się do istniejącego wodociągu, budowę własnej studni lub wykorzystanie dużego zbiornika okresowo napełnianego dowożoną wodą.

Jeśli chcemy skorzystać z sieci wodociągowej, gdy w pobliży przebiega taka instalacja, można ubiegać się o nią poprzez złożenie wniosku o podłączenia do lokalnego zakładu wodociągowego funkcjonującego najczęściej w powiązaniu z urzędem gminy czy miasta. Przyłącze takie wykonywane jest do studzienki wyposażonej w wodomierz, a z wody można korzystać montując prowizoryczną instalację np. z węży ogrodowych. Przy braku dostępu do sieci wodociągowej, decydujemy się na wykonanie własnej studni jako tymczasowej na czas budowy lub docelowej np. głębinowej gdy lokalne plany nie przewidują rozbudowy wodociągu w najbliższych latach. Natomiast dorywczo do czasu uzyskania docelowego dostępu do wody z sieci, możemy wykorzystać np. wypożyczony beczkowóz lub przewoźny zbiornik paletowy IBC.

Wstępne roboty ziemne

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, w obrębie planowanej powierzchni zabudowy przyszłego domu należy usunąć warstwę tzw. humusową (roślinną) w obrębie o ok. 2 m większym niż obrys budynku, a także - w razie potrzeby - zniwelować obszar całej działki. Istotne jest wybranie odpowiedniego miejsca do składowania zwałowanej ziemi - nie może ona przeszkadzać przy transporcie i składowaniu materiałów, a niekiedy konieczne będzie jej wywiezienia. Trzeba też zapewnić możliwość dojazdu ciężkich pojazdów dostarczających np. beton czy materiały konstrukcyjne, co w niekorzystnych warunkach gruntowych np. podmokły teren może wymagać tymczasowego utwardzenia drogi poprzez ułożenie np. żelbetowych lub ażurowych płyt drogowych.

Dlaczego trzeba usunąć humus z miejsca, gdzie stanie dom?

Teren budowy powinien być ogrodzony, utrudniając wstęp osobom nieuprawnionym, a zwłaszcza dzieciom, które łatwo mogą ulec wypadkowi. Najczęściej do tego wykorzystywana jest tzw. siatka leśna mocowana do tyczek wbitych w ziemię. Ogrodzenie nie musi obejmować całej powierzchni działki - wystarczy odgrodzić część, na której prowadzone są roboty budowlane.

Zaplecze socjalne i magazynowe

W początkowej fazie budowy warunki są raczej spartańskie, ale zależnie od lokalizacji placu budowy trzeba przynajmniej postawić tzw. sławojkę lub zamówić serwis toalet przenośnych toi-toi.

W przypadku ekip przyjezdnych - jeśli nie korzystają z pobliskich np. kwater pracowniczych - do celów noclegowych można wypożyczyć kontener socjalny. Musimy również zapewnić miejsce przechowywania wrażliwych na warunki pogodowe materiałów stawiając np. prowizoryczną szopę lub kupiony albo wynajęty namiot magazynowy.

Autor: Cezary Jankowski
fot. otwierająca: Janusz Werner

Zdaniem naszych Czytelników

23 May 2023, 18:44

Komentarz dodany przez elpapiotr: O tak, już to widzę. Szczególnie u murarzy, którzy z fachowością niewiele maja wspólnego. https://www.wiocha.pl/1758970,Bedzie-pan-zadowolony

Działka "z archeologią" to taki straszak dla inwestora, ale jest cała procedura i nie tak kosztowna, którą można przejść. Przy obecnych cenach działek koszty tych formalności i prac i podpisu archeologa + "odkrywki" są ułamkiem kosztów całkowitych. Poza tym, mam wrażenie, że ...

23 May 2023, 10:26

Komentarz dodany przez PIOTR Projektant: Bardzo fajny artykuł. Warto poruszać kwestię jak ważne jest przygotowanie placu budowy zarówno te fizyczne na miejscu jak i te formalne. Tutaj uczulam dodatkowo że jest coraz więcej obostrzeń z nie budowlanego podwórka. Są to kwestie środowiska, ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!