Organizacja placu budowy - krok po kroku

Redakcja Budujemy Dom
Redakcja Budujemy Dom
Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Organizacja placu budowy - krok po kroku

Przed rozpoczęciem budowy niezbędne jest wykonanie szeregu czynności zapewniających dostęp do niezbędnych mediów, odpowiednie warunki techniczne i sanitarne dla pracowników oraz bezpieczne miejsce do składowania materiałów. Zakres tych przygotowań zależy od wybranej metody realizacji inwestycji. W przypadku budowy w tzw. systemie gospodarczym, wiele prac musimy wykonać we własnym zakresie, natomiast zlecając wykonawstwo firmie budowlanej, możemy liczyć na kompleksową obsługę.

aktualizacja: 2024-05-23 08:33:32
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jak doprowadzić prąd i wodę na budowę?
  • Od czego zacząć roboty ziemne?
  • Jak można zorganizować przestrzeń socjalną i magazynową?

Niezbędny prąd i woda

Zapewnienie dostępu do mediów jest niezbędne do prowadzenia robót budowlanych. Już na etapie formalności warto podjąć kroki organizacyjne związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej. Sposób postępowania zależy od lokalnych warunków i istniejącej infrastruktury.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest możliwość podłączenia się do prądu z niskonapięciowej linii napowietrznej lub kablowej przebiegającej w pobliżu działki. Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych należy złożyć w lokalnym zakładzie energetycznym (ZE). Parametry przyłącza, w tym średnica przewodów, powinny odpowiadać przewidywanej mocy elektrycznej potrzebnej do zasilania budynku.

W przypadku linii napowietrznej można wnioskować o wykonanie przyłącza kablowego. Przewód zostanie doprowadzony do skrzynki złączowo-pomiarowej w linii ogrodzenia, a zasilanie będzie dostarczane ze słupa elektroenergetycznego. W mniej korzystnych warunkach, np. gdy linia napowietrzna znajduje się daleko od działki, konieczne może być wykonanie tymczasowej linii zasilającej i montaż skrzynki z układem pomiarowym na słupie.

Szczegółowe warunki przyłączenia zawarte są w umowie. Określa ona m.in. sposób wykonania przyłącza (kablowe lub napowietrzne), parametry techniczne (liczba faz, moc, zabezpieczenia), terminy realizacji i opłaty. W przypadku stałego przyłącza kablowego należy wyznaczyć jego trasę, aby nie kolidował z przyszłym wjazdem czy wejściem na posesję. Do zasilania urządzeń podczas budowy potrzebna będzie rozdzielnica budowlana z zabezpieczeniami i gniazdami przyłączeniowymi.

Do czasu zasiedlenia domu rozliczenia z dostawcą energii odbywają się według taryfy C (budowlanej). Ceny dostępne są na stronie internetowej operatora sieci dystrybucyjnej (OSD). Wysokie koszty korzystania z przyłącza wynikają głównie z opłat stałych niezależnych od zużycia energii, a nie od mocy umownej.

Procedury i koszty przekształcenia przyłącza budowlanego w docelowe zależą od ustaleń i parametrów technicznych z umowy. W najprostszym wariancie wystarczy zmiana taryfy z C (budowlanej) na G (dla gospodarstw domowych) i ewentualnie zmiana amperażu zabezpieczenia głównego. W niekorzystnych przypadkach może być konieczne wykonanie nowego przyłącza po demontażu tymczasowego.

Rozdzielnica licznikowa (fot. J. Werner)
Skrzynka złączowo-pomiarowa (fot. J. Werner)

Dostęp do wody na czas budowy można zorganizować na trzy sposoby, w zależności od warunków lokalnych. Jeśli w pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa, można ubiegać się o przyłączenie do niej. Wniosek o podłączenie składa się w lokalnym zakładzie wodociągowym, który najczęściej działa w powiązaniu z urzędem gminy lub miasta. Przyłącze wykonywane jest do studzienki wyposażonej w wodomierz, a z wody można korzystać montując tymczasową instalację np. z węży ogrodowych.

W przypadku braku dostępu do sieci wodociągowej, można wybudować własną studnię. Może to być studnia tymczasowa na czas budowy lub docelowa, np. głębinowa, jeśli lokalne plany nie przewidują rozbudowy wodociągu w najbliższych latach. Dorywczo, do czasu uzyskania dostępu do sieci wodociągowej, można wykorzystać np. wypożyczony beczkowóz lub przewoźny zbiornik paletowy IBC.

Wstępne roboty ziemne

Przed rozpoczęciem prac budowlanych w obrębie planowanej powierzchni zabudowy należy wykonać kilka istotnych kroków. Warstwę tzw. humusu (roślinnej) należy usunąć w obrębie o około 2 metry większym niż obrys budynku. Zwałowaną ziemię trzeba składować w wyznaczonym miejscu, z dala od strefy transportu i składowania materiałów budowlanych. W niektórych przypadkach konieczne może być jej wywiezienie. W razie potrzeby należy zniwelować teren całej działki, aby uzyskać równą powierzchnię pod budowę.

Należy zapewnić dojazd ciężkim pojazdom dostarczającym materiały budowlane. W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych (np. podmokły teren) może być konieczne tymczasowe utwardzenie drogi poprzez ułożenie płyt żelbetowych lub ażurowych.

Teren budowy powinien być ogrodzony, aby uniemożliwić wstęp osobom nieuprawnionym, a zwłaszcza dzieciom. Najczęściej stosuje się do tego celu siatkę leśną mocowaną do tyczek wbitych w ziemię. Ogrodzenie nie musi obejmować całej powierzchni działki, wystarczy odgrodzić część, na której prowadzone są roboty budowlane.

Dlaczego trzeba usunąć humus z miejsca, gdzie stanie dom?

Zaplecze socjalne i magazynowe

W początkowej fazie budowy warunki sanitarne i socjalne są zazwyczaj skromne. Należy jednak zadbać o minimum komfortu dla pracowników, aby zapewnić im odpowiednie warunki do pracy. W zależności od lokalizacji placu budowy, można postawić przenośną toaletę typu sławojka lub zamówić toalety przenośnye typu toi-toi. W przypadku ekip przyjezdnych, które nie korzystają z pobliskich kwater pracowniczych, można wypożyczyć kontener socjalny. Kontener powinien być wyposażony w odpowiednią ilość łóżek, stołów, krzeseł oraz szafek na rzeczy osobiste pracowników. Należy zapewnić bezpieczne miejsce do przechowywania materiałów budowlanych wrażliwych na warunki atmosferyczne. Można w tym celu postawić prowizoryczną szopę lub kupić lub wynająć namiot magazynowy.

Autor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Janusz Werner

Redakcja Budujemy Dom
Redakcja Budujemy Dom

Od 1998 roku Redakcja "Budujemy Dom" tworzy społeczność pasjonatów budownictwa, którzy z chęcią dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasz zespół to wykwalifikowani redaktorzy, architekci, inżynierowie i specjaliści z różnych dziedzin budownictwa, którzy stale poszerzają swoją wiedzę i śledzą najnowsze trendy.

Zdaniem naszych Czytelników

23 May 2023, 18:44

Komentarz dodany przez elpapiotr: O tak, już to widzę. Szczególnie u murarzy, którzy z fachowością niewiele maja wspólnego. https://www.wiocha.pl/1758970,Bedzie-pan-zadowolony

Działka "z archeologią" to taki straszak dla inwestora, ale jest cała procedura i nie tak kosztowna, którą można przejść. Przy obecnych cenach działek koszty tych formalności i prac i podpisu archeologa + "odkrywki" są ułamkiem kosztów całkowitych. Poza tym, mam wrażenie, że ...

23 May 2023, 10:26

Komentarz dodany przez PIOTR Projektant: Bardzo fajny artykuł. Warto poruszać kwestię jak ważne jest przygotowanie placu budowy zarówno te fizyczne na miejscu jak i te formalne. Tutaj uczulam dodatkowo że jest coraz więcej obostrzeń z nie budowlanego podwórka. Są to kwestie środowiska, ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!