Jak rząd i samorządy walczą ze smogiem?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Jak rząd i samorządy walczą ze smogiem?

1 października 2017 r. weszło w życie, podpisane przez ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wyjaśniamy, jak nowe prawo wpłynie na nasze portfele i jakie są spodziewane efekty dla środowiska.

Zgodnie z nowym prawem, do obrotu nie wolno wprowadzać kotłów na paliwo stałe o mocy do 500 kW klasy niższej niż piąta. Te, które już wyprodukowano, mogą być sprzedawane do 1 lipca 2018 roku.

Nowe kotły, ręcznie zasilane paliwem, nie będą mogły emitować więcej pyłu niż 60 mg/m3. W przypadku kotłów automatycznych wartość tę ustalono na 40 mg/m3. Rozporządzenie będzie obowiązywać do 2020 r. Po tej dacie będziemy musieli dostosować się do unijnych rozwiązań w sprawie ekoprojektu. Różnica jest taka, że kocioł zgodny z ekoprojektem może emitować maksymalnie taką samą ilość pyłu, jak nasza klasa piąta - ale nie tylko pracując z pełną mocą, lecz również przy niższym obciążeniu. A wtedy warunki spalania są gorsze, a emisja pyłu wyższa. Obowiązkowe będzie podanie przeciętnej sprawności kotła w sezonie.

Koszt kotła dla użytkownika wzrośnie 5-krotnie, zaś koszt paliwa do niego wzrośnie nawet o połowę i to uwzględniając oszczędności wynikające ze znacznie wyższej sprawności nowoczesnych kotłów
Ekoprojekt wprowadza też wymogi odnośnie większej liczby emitowanych substancji, np. tlenków azotu. Ministerialne rozporządzenie, poza kopciuchami, usuwa z rynku znacznie lepsze od nich kotły 3 i 4 klasy.

Zdaniem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, nie jest to rozwiązanie dobre: W użyciu jest obecnie 3,5 miliona kotłów, z czego 80% to pozaklasowe kopciuchy, a zaledwie 20% to kotły 3, 4 lub 5 klasy. W rezultacie, koszt kotła dla użytkownika wzrośnie 5-krotnie, zaś koszt paliwa do niego wzrośnie nawet o połowę i to uwzględniając oszczędności wynikające ze znacznie wyższej sprawności nowoczesnych kotłów. Warto zauważyć, że w teorii emisja z kopciucha to 400-1000 mg/m3, z kotła 3 klasy 125 mg/m3, zaś z kotła 5 klasy 40 mg/m3. W warunkach domowych, ze względu na brak odpowiedniej ilości paliw o najbardziej wyśrubowanych parametrach, emisja z kotła klasy 5 będzie zbliżona do kotła klasy 3. Po co więc przymuszać użytkowników do kotła za 10 tys. zł, podczas gdy wystarczyłby kocioł klasy 3 za mniej niż 5 tys. zł.

Gdyby ministerialne rozporządzenie dopuszczało kotły klasy 3, za te same pieniądze przeznaczone na dopłaty można by ich wymienić dwa razy więcej. Specjaliści zwracają też uwagę na fakt, że przy kotle 5 klasy koszt inwestycji może podnieść cena wkładu do komina lub jego wymiany. Temperatura spalin z tych urządzeń wynosi bowiem 70-80°C, co może powodować kondensację spalin i zawilgocenie, a nawet uszkodzenie tradycyjnego komina.

Kolejnym krokiem, którego od dawna domagają się ekolodzy i część samorządowców, powinno być wprowadzenie ogólnokrajowych norm określających minimalne standardy paliw stałych.

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewnia: Projekt ustawy oraz rozporządzenia, wprowadzających parametry jakości paliw stałych jest na ostatniej prostej. W ustawie ma być wpisany zakaz wykorzystywania mułów i flotokoncentratów w kotłach i paleniskach domowych oraz małych kotłowniach.

Muły i floty węglowe powstają w procesie uszlachetniania węgla kamiennego poprzez oddzielanie skały płonnej i innych zanieczyszczeń. W efekcie powstaje węgiel o polepszonych parametrach oraz wodna zawiesina skały i drobinek węgla o wielkości około 1 mm. Z tej zawiesiny pozyskuje się koncentrat - flot węglowy, a z pozostałości po częściowym odparowaniu wody powstaje muł.

Nowe prawo ma określać graniczne parametry składników paliw dopuszczonych do sprzedaży, produkowanych w Polsce i importowanych. Badaniem węgla w składach opału miałaby się zająć Inspekcja Handlowa, która - według zapowiedzi minister Emilewicz - zostanie wzmocniona kadrowo. Sprzedawcy paliwa musieliby okazywać jego certyfikaty.

Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, po wysłuchaniu zapowiedzi ministerstwa mówi: Jesteśmy optymistyczni. To mocne deklaracje. Będziemy monitorować rząd, na ile zostaną przekute w realne działania i regulacje.

Wprowadzenie certyfikatów i kontroli spowoduje jednak kolejne koszty, które ostatecznie poniesie konsument. Cena paliwa, dla wielu już i tak zbyt drogiego, zapewne jeszcze wzrośnie. A 25 lat temu problemu spalania mułu i flotów w zasadzie nie było, bo węgiel był tani.

Kopciuchy, które mają więcej niż 10 lat, powinny zostać wymienione do końca 2022 r. Pozostałe do końca 2027.
Kopciuchy, które mają więcej niż 10 lat, powinny zostać wymienione do końca 2022 r. Pozostałe do końca 2027. fot. © GRZEGORZ POLAK / FOTOLIA

WOJEWÓDZKIE UCHWAŁY ANTYSMOGOWE

W 2015 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska, czyli tak zwaną ustawę antysmogową. Stanowi ona, że Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Od 1 września 2019 r. w Krakowie obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach
Samorządowcy, nie oglądając się na działania władz centralnych, wzięli sprawę czystego powietrza w swoje ręce. W efekcie, w dwóch województwach uchwały antysmogowe już obowiązują, w trzecim takie prawo wejdzie w życie za chwilę, a w kilku kolejnych jest przygotowywane.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Zaczęło się w Małopolsce. W styczniu 2016 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę, która zakazała od 1 lipca 2017 r. palenia mułami i flotami węglowymi oraz biomasą (czyli także drewnem) o wilgotności powyżej 20%. Kotły na paliwa stałe i kominki, montowane w województwie po tej dacie, powinny spełniać wymagania unijnego ekoprojektu. Te, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych mają zostać wymienione do końca 2022 r.

Jeszcze surowsze ograniczenia wprowadzono na obszarze miasta Krakowa, gdzie od 1 września 2019 r. obowiązywać będzie całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. Po tym terminie do ogrzewania będzie można tam stosować wyłącznie gaz, ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, lekki olej opałowy oraz prąd. Jak łatwo było przewidzieć, nowe przepisy szybko zostały zaskarżone.

W kwietniu 2017 roku swoją uchwałę antysmogową, która zaczęła obowiązywać 1 września 2017 r., przyjął Sejmik Województwa Śląskiego. Uchwała wprowadza na terenie całego województwa zakaz spalania węgla brunatnego, paliw stałych wytwarzanych z użyciem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych, mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem oraz biomasy, której wilgotność przekracza 20%. Nowe instalacje grzewcze muszą być wyposażone przynajmniej w kotły 5 klasy. Kopciuchy, które mają więcej niż 10 lat, powinny zostać wymienione do końca 2022 r. Pozostałe do końca 2027. Według szacunków to w sumie jakieś 700 tys. kotłów. Po 1 stycznia 2023 r. wymagania ekoprojektu będą musiały spełniać również kominki.

W ostatnich dniach września uchwałę antysmogową, która zacznie obowiązywać od 1 listopada 2017 r., przyjął Sejmik Województwa Opolskiego. Wprowadza ona podobne ograniczenia, gdy idzie o paliwa stałe, jak wcześniejsze rozstrzygnięcia dla Małopolski i Śląska. Radni z Opolszczyzny zrezygnowali jednak z zapisów dotyczących wymiany kotłów, bo ograniczenia w tym zakresie pojawiają się już w rozporządzeniu Ministra Rozwoju.

Swoje uchwały antysmogowe przygotowują samorządowcy na Mazowszu (tu regulacje mogą zacząć obowiązywać 1 listopada 2017 r.), Dolnym Śląsku (tu rozważano wprowadzenie zakazu używania paliw stałych po 2022 r. we Wrocławiu i na terenie uzdrowisk), w województwie łódzkim i wielkopolskim.

Tematy uzupełniające

Jak Polacy ogrzewają domy? Jak Polacy ogrzewają domy?

 

Mamy w kraju przeszło 5 mln domów jednorodzinnych. Co piąty z nich wybudowano przed rokiem 1945, połowę do 1989, 10% w ostatnim dziesięcioleciu. Z reguły, im budynek starszy, tym bardziej energochłonny.
Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach? Co grozi za palenie śmieci w domowych piecach?

 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić kontrolę domowej kotłowni. Przeczytaj, jaka kara grozi za złamanie zakazu palenia śmieci w domowej kotłowni.

Janusz Werner
fot. otwierająca: © TOMEYK / FOTOLIA

Zdaniem naszych Czytelników

time image

22 Kwi 2018, 09:50

31 minut temu, franiamaj napisał: Po pierwsze kupon nowego pieca i wszystkich przyłączy to wydatek kilkutysięcy Jak wygląda kupon pieca?

time image

22 Kwi 2018, 09:18

ostatnio w internecie znalazłam artykuł na temat smogu. Nawet nie wiedziałam że jest kilka aplikacji i stron internetowych na których można sprawdzić czystość powietrza w miastach. Zawsze myślałam, że dostęp do danych mają tylko wybrane instytucje powołane do tego, żeby walczyć ...

time image

19 Lut 2018, 21:20

57 minut temu, Gość klon napisał:   4 - sąsiedzi nie godzą się na wejście na ich posesję 0,5 m ( jak to polacy bo niby dlaczego nie w drodze i tu jest słuszne pytanie ) Ano nie w drodze, bo za rurę w "drodze" czyli w pasie drogowym trzeba płacić! Co miesiąc! ...

time image

Gość klon

19 Lut 2018, 20:21

Tak walczy się ze smogiem w Mazowieckim pod Warszawą : 1 - Warunki przyłączenia gazu 5 miesięcy oczekiwania 2 - Umowa termin do 14 miesiecy podłączenia 3 - W trakcie umowy nie można podłączyć nie mieści sie rura w drodze gminnej 12m szerokości ( chyba tam jest bunkier NATO) 4 ...

time image

15 Lut 2018, 12:44

Tak... wydaje mi się, że najlepiej zacząć od siebie i otoczenia...  Jak będziemy wymagać od siebie, to później możemy wymagać od innych.   

time image

Gość

13 Lut 2018, 14:07

6 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: że za mało pieniędzy Jest takie powiedzenie: "wyżej doopy nie podskoczysz..." a dzieci muszą mieć ciepło, żeby  przeżyć, muszą mieć jedzonko, żeby żyć, wszak 8 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: to ...

time image

13 Lut 2018, 13:53

Wiecie co? Tak się zastanawiam nad tematem tego wątku.... Czy naprawdę trzeba ogdórnych zakazów, nakazów i ograniczeń, by polepszyć komfort życia? Wszędzie ciągłe narzekanie, że za mało pieniędzy, że nie takie regulaminy, a to przecież chodzi o nasze zdrowie... o NASZE ...

time image

13 Lut 2018, 06:59

heh

time image

Gość

12 Lut 2018, 18:59

4 godziny temu, Gość Jolanta napisał: Palimy teraz brykietem   "Brykietowanie − formowanie sypkich, luźnych, drobnoziarnistych substancji, jak np. rud czy miału węglowego, w zwięzłe bryły o kształcie najczęściej prostopadłościanu lub kuli, nazywanych ...

time image

Gość Jolanta

12 Lut 2018, 14:16

U nas w małopolsce to jest prawdziwy koszmar! Coraz gorzej jest z tymi zanieczyszczeniami powietrza..i to wszystko sobie sami zawdzięczamy. U mnie w domu już od dawno nie palimy byle czym i zrezygnowaliśmy też z węgla. Palimy teraz brykietem, może ktos podziela moją opinię, że to ...

time image

Gość klon

19 Sty 2018, 16:16

To jest Polska prawda o ogrzewaniu : 1- warunki przyłączenia gazu ( 5 miesiecy oczekiwania ) 2 - umowa z gazownią ( realizacja do 14 miesiecy ) 3 - w trakcie trwania umowy - problemy nie mogą zmieścić się w drodze gminnej 12m szerokści ( chyba tam jest schron przeciatomowy ) 4 ...

time image

28 Lis 2017, 21:03

2 minuty temu, animus napisał: Na tym złudzeniu sporo osób się wiezie dotąd.  To można określić tylko słowami,  jaki dali wybór taki wybrałeś, a kto na tym zarobił, sam wiesz . Nie "dali" wybór, tylko my - popeerelowscy biedacy, zacofani ...

time image

28 Lis 2017, 20:50

Na tym złudzeniu sporo osób się wiezie dotąd.  To można określić tylko słowami,  jaki dali wybór taki wybrałeś, a kto na tym zarobił, sam wiesz .

time image

28 Lis 2017, 20:28

2 minuty temu, animus napisał: Tak Ci się tylko wydaje, pędziliśmy jak owce wypuszczone na pastwisko,  one też wtedy czują wolność.         Nie. To był mój świadomy wybór. Wreszcie go miałem! Lepszy ...

time image

28 Lis 2017, 20:21

1 godzinę temu, Leszek4 napisał: Ale przecież nikt nam nie kazał tych "używek" kupować. Mogliśmy nadal jeździć polską myślą techniczną. Nikt nam niczego nie nakazywał. W końcu poczuliśmy, co to jest wolność! I było pięknie. Kiedyś... Tak ...

time image

28 Lis 2017, 18:31

6 godzin temu, animus napisał: Komuna jednak siedzi Ci w głowie. Dzięki "integracji" Niemcy sprzedali  nam stare samochody (popyt czyni cenę) i to bardzo drogo, zamiast je sobie tam złomować.  Zawieźliśmy im mnóstwo marek w zębach, tak własnie robi ...

time image

28 Lis 2017, 12:30

http://energetyka.wnp.pl/nie-chca-taniego-pradu-w-nocy-za-pol-ceny,311609_1_0_0.html

time image

28 Lis 2017, 12:13

8 minut temu, retrofood napisał: Co Ty tu pieprzysz, przecież właśnie wstaliśmy z kolan... Zgadza się, siedzieliśmy na kolanach Unii.

time image

28 Lis 2017, 11:55

5 godzin temu, retrofood napisał: Rząd PiS obiecywał obniżenie nocnych stawek za energię elektryczną. Prądu taniego się zachciało? Zaraz go kupisz. Niemcy budują sporo nowych elektrowni węglowych, węgiel importują z Rosji.    

time image

28 Lis 2017, 11:48

3 minuty temu, animus napisał: Przyczyna - bieda, a czemu biednyś? Boś g....... Co Ty tu pieprzysz, przecież właśnie wstaliśmy z kolan...

time image

28 Lis 2017, 11:43

11 godzin temu, Leszek4 napisał: A przecież mogliśmy jeździć pachnącymi fabryką polonezami... 😂 Komuna jednak siedzi Ci w głowie. Dzięki "integracji" Niemcy sprzedali  nam stare samochody (popyt czyni cenę) i to bardzo drogo, zamiast je sobie tam ...

time image

28 Lis 2017, 07:17

o tych nowych taryfach pisałem już gdzieś indziej - w skrócie - dla mnie i tak dużo korzystniejszą opcją będzie pozostanie dalej przy G12w. Ale poczekajmy może na konkretne stawki u konkretnych operatorów, wtedy będzie można konkretnie porównać ceny i koszty...na razie stosunkowo ...

time image

28 Lis 2017, 06:16

Rząd PiS obiecywał obniżenie nocnych stawek za energię elektryczną. Ale za ogrzewanie zapłacimy rocznie nawet ok. 1400 zł więcej - wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Energii. – Ogrzewanie elektryczne ma sens wtedy, gdy rachunki nie są kilka razy wyższe niż za ...

time image

28 Lis 2017, 05:24

10 godzin temu, bobiczek napisał: No chyba bardziej płaczą inni. Najgorzej podczas dzisiejszych pomiarów mają górale z Żywca.   Ps: wróć Wodzisław podobnie, sorry. No ale w całej Polsce bywa tylko dostatecznie ...

time image

27 Lis 2017, 23:49

Sami wybraliśmy se taki model rozwoju, nieprawdaż? Może i nie mamy samochodów, ale mamy koty i najładniejsze procesje w Europie.

time image

27 Lis 2017, 23:30

5 minut temu, animus napisał: Pięknie przez tyle lat czyścimy zachód, ze starych samochodów.   Niemiaszek kupuje sobie samochód z salonu, pierdzi w fotel od 5-10 lat , potem zachwycony Polak go dosiada, wiesza choinkę zapachową na lusterku i jest ...

time image

27 Lis 2017, 23:21

20 minut temu, retrofood napisał: – W końcu musimy zacząć odchodzić od węgla – podkreślał prof. Michał Krzyżanowski, epidemiolog, profesor wizytujący Grupy Badań nad Środowiskiem w King’s College London. Czy damy się zmanipulować? Cały węgiel ...

time image

27 Lis 2017, 21:46

2 godziny temu, retrofood napisał: Nie wiem. Skoro i tak muszę płacić za ich wywóz... Nie chciałoby mi się. Bo Ty masz las. A plastik, to opałowe kalorie. Animus to dobrze zrecenzował. 

time image

27 Lis 2017, 21:45

To znamienne, że wśród rozmówców, którzy spotkali się w trakcie panelu głównego „Walka o czyste powietrze” konferencji Global Clean Air Summit z rządu był wyłącznie Piotr Woźny, doradca premiera Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju zajmujący się problemem smogu. ...

time image

27 Lis 2017, 21:17

2 godziny temu, bobiczek napisał: No ale w całej Polsce bywa tylko dostatecznie jak widać   http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current Będzie jeszcze gorzej, węgiel w tym roku jest bardzo drogi, ludzie spalą wszystko, co tylko da się spalić, więc ...

time image

27 Lis 2017, 18:50

56 minut temu, Leszek4 napisał: Za to wiem, że dzisiaj segreguje się śmieci. I choć ustawa tego nie wymaga, Polak nadgorliwy jest.  No i segreguje… na te palne i niepalne. Mało tego! Na palne przed godziną 22 i palne po godzinie 22… Nie wiem. ...

time image

27 Lis 2017, 18:21

Dnia 26.11.2017 o 12:20, Gość smogowiec napisał: W obecnym czasie ślązacy tak płaczą, że u nich smog, że nic nie rośnie No chyba bardziej płaczą inni. Najgorzej podczas dzisiejszych pomiarów mają górale z Żywca.   Ps: wróć Wodzisław ...

time image

27 Lis 2017, 17:54

Przed chwilą, Leszek4 napisał: Za to wiem, że dzisiaj segreguje się śmieci.  Na palne przed godziną 22 i palne po godzinie 22… Dobre.

time image

27 Lis 2017, 17:53

Kiedyś za opał służyło wszystko, co dało się spalić. A że rynek opakowań z tworzyw sztucznych w zasadzie nie istniał, to nie spalało się ich w kotłach czy piecach. Domów też było mniej, bo ludziska upychały się po kilka rodzin w jednej chacie. Ale pamiętam, że sadzy ...

time image

27 Lis 2017, 17:36

16 minut temu, demo napisał: Retro  Ty brachu jak coś napiszesz to nie wiadomo śmiać się czy płakać. ?  Chciałem Ci wstawić pod posta jedno i drugie ale nie wchodzą oba od tej samej osoby.  Róbta co chceta. Niestety jakość powietrza wcale ...

time image

27 Lis 2017, 17:08

2 godziny temu, retrofood napisał: Głupoty Waść prawisz, niczym królowa Antonina.  Więc mi nie pisz, że dzisiaj jakość powietrza nie jest lepsza. Retro  Ty brachu jak coś napiszesz to nie wiadomo śmiać się czy płakać. ?  Chciałem Ci wstawić pod ...

time image

27 Lis 2017, 15:44

Ja u siebie nie widziałem aby był biały śnieg. Teraz i owszem, ale nie w starej zabudowie, gdzie 90% ogrzewania jedzie na kopciuchach - ale fakt - tam (w starej zabudowie) dopiero po kilku dniach śnieg jest szary.

time image

27 Lis 2017, 14:56

20 minut temu, Eksperci Viessmann napisał:   Witam,  niestety nie mogę się zgodzić w wielu kwestiach, które przytoczono w tym komentarzu. Czy to, że dawniej były szare domy, a teraz ich elewacje są kolorowe to znaczy że jakość powietrza jest ...

time image

27 Lis 2017, 14:18

  22 godziny temu, Gość smogowiec napisał: W obecnym czasie ślązacy tak płaczą, że u nich smog, że nic nie rośnie, a za komuny to było inaczej? pamiętam jak w latach 60-70 jak wjeżdżało się na śląsk to jakby była inna strefa klimatyczna, nawet zieleń ...

time image

Gość smogowiec

26 Lis 2017, 11:20

W obecnym czasie ślązacy tak płaczą, że u nich smog, że nic nie rośnie, a za komuny to było inaczej? pamiętam jak w latach 60-70 jak wjeżdżało się na śląsk to jakby była inna strefa klimatyczna, nawet zieleń była inna, taka szara a teraz nagonka na kotły na paliwo stałe. ...

time image

Gość Jadwiga

25 Lis 2017, 12:16

problem smogu w Polsce jest bardzo poważny. Normy obowiązujące w Polsce są tak zaniżone, że w Europie byłby od sezonu zimowego do wiosny ogłoszony alarm smogowy. Ale to nie jest tylko teoria, byłam ostatnio wieczorem w jednym z miast na południu o godzinie 18. Kiedy wysiadłam z ...

time image

Gość KLOM

28 Paź 2017, 20:36

Tak wygląda walka ze smogiem w wołominie . 1 - 6 miesięcy oczekiwania na warónki podłączenia gazu 2 - umowa ( podłączenie do 15 miesięcy ) 3 - w trakcie inne trudności brak możliwości położenia rury w drodze gminnej ( CIEKAWE ) 4 - piec na śmieci TO TEJST PRAWDA O WALCE ...

time image

Gość mhtyl

27 Paź 2017, 19:00

1 godzinę temu, retrofood napisał: Dostaje 520 zł i nie wolno mu zarobić ani grosza więcej. Powaga! Zakaz całkowity bo 520 zł zabiorą. Nieodwołalnie!   Potwierdzam, znajoma będąc na emeryturze prowadziła dodatkowo szkolenia i suma jaka ...

time image

aru

27 Paź 2017, 18:06

... walkę ze smogiem mogą przyjść, jak pozwolę, wymienić piec na ... co, podłączyć te ... wie co  i za to ZAPŁACIĆ, prawa nabyte są niezbywalne, mogą w ... pocałować z przepisami

time image

27 Paź 2017, 17:54

30 minut temu, Gość AXI napisał:  Jak ktoś, kto dostaje 540-855 zł , a musi wydać na dach nad głową i jedzenie (szacuję na szybko - mieszkanie+media 1000 zł, Dostaje 520 zł i nie wolno mu zarobić ani grosza więcej. Powaga! Zakaz całkowity bo 520 zł ...

time image

Gość AXI

27 Paź 2017, 17:22

Jaka jest minimalna wysokość emerytury, renty, zasiłku z opieki społecznej ?! Jak ktoś, kto dostaje 540-855 zł , a musi wydać na dach nad głową i jedzenie (szacuję na szybko - mieszkanie+media 1000 zł, trzy posiłki dziennie 25 zł*30 dni 750 zł...plus mydło, pasta do zębów, ...

time image

Gość Czytelnik

26 Paź 2017, 07:18

Nie można spokojnie czytać takich artykułów. Rząd i samorządy nie walczą ze smogiem. Podejmują "pewne działania". Szkoda pisać. Czy ten naród przebudzi się kiedyś do większej świadomości troski o siebie i swoje środowisko ??

time image

28 Kwi 2017, 22:46

13 godzin temu, aaaa napisał: Czyli reasumując - jak jest zgłoszenie do SM - bo ktoś zauważył że leci więcej dymu z komina niż powinno (bo tak mu się wydaje, albo nie spodoba mu się jego kolor), zadzwoni, przyjedzie eko-patrol, to mieszkaniec tego domu musi ich wpuścić ...

time image

Gość mhtyl

28 Kwi 2017, 14:50

4 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:   W dobie EKO propagandy węgiel "zrobił się" passe. A przecież węgiel to skamielina wyprodukowana przez NATURĘ czyli też powinien być EKO  No przeca mamy EKO-GROSZEK

2 godziny temu, bajbaga napisał: Od 16.05.2016r obowiązuje nowa ustawa o ochronie środowiska - czyli nieaktualna podstawa prawna. Brzmienie w całości przywołanego art. (po noweli): Bez uzasadnionego powodu nie ma prawa, od tak, wejść do naszego ...

time image

28 Kwi 2017, 09:26

To prawda - jest powód, jest interwencja. Ale, mowa o "egzekucji" prawa lokalnego w Krakowie, odnośnie sprawdzenia "jakości" paliwa (a nie spalania śmieci) - a to zupełnie inna sprawa. 24 minuty temu, aaaa napisał: Czyli reasumując - jak jest zgłoszenie do SM ...

time image

28 Kwi 2017, 09:05

No właśnie o to mi chodzi - bo ten powód jest (chyba?) zawsze uzasadniony. Działa tzw. Eko-patrol - wydzielona struktura w ramach SM - dostają zgłoszenie -->jadą na interwencję. Ludzie dzwonią często gęsto.... wyciąg z raportu SM od 1.11.16 do 31.03.17 było 1502 kontroli ...

time image

28 Kwi 2017, 08:49

Od 16.05.2016r obowiązuje nowa ustawa o ochronie środowiska - czyli nieaktualna podstawa prawna. Brzmienie w całości przywołanego art. (po noweli): Cytat Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują ...

time image

28 Kwi 2017, 05:47

14 godzin temu, bajbaga napisał: Bo przychodzi do Ciebie taki jeden (alba dwa, bo takie chodzą parami) typek "uprawniony" i mówi "panie Tomo, czy mogę/możemy wejść na teren Pana domu i pobrać próbki paliwa, które wyślemy do analizy w np. Pirdzikowie Dolnym ?" A ...

time image

27 Kwi 2017, 19:34

No i w zasadzie mało kto mówi inaczej. Niech sobie zakoduja i niech placi kto chce. W dzisiejszych czasach pojęcie tv publiczna już jest bez sensu. Chyba reklama publiczna raczej

time image

Gość mhtyl

27 Kwi 2017, 19:17

8 minut temu, MrTomo napisał: No nie wiem. To chyba dopiero się zacznie Mówisz o abonamencie oczywiście. To ja tak powiem obiektywnie, w imię czego mamy płacić. W zasadzie to płaci się za telewizje publiczną a dlaczego prywatne stacje mogą utrzymać się ...

time image

27 Kwi 2017, 19:04

6 minut temu, mhtyl napisał: a w końcu wszystko umarło śmiercią naturalną. No nie wiem. To chyba dopiero się zacznie

time image

Gość mhtyl

27 Kwi 2017, 18:57

Z tą ustawą to podobnie jak kiedyś  z ustawą o abonamencie za odbiornik tv. Też mieli chodzić po domach i sprawdzać, potem niby mieli to sprawdzać listonosze a w końcu wszystko umarło śmiercią naturalną.

time image

27 Kwi 2017, 18:27

To ciekawe. Bu u mnie do domu rodzinnego przylazła straż miejska. A gdyby ich nie wpuszczono, to groźba sądu i kara rzędu kilku tysiaków. To inna para kaloszy czy ta sama?

time image

27 Kwi 2017, 15:33

Bo przychodzi do Ciebie taki jeden (alba dwa, bo takie chodzą parami) typek "uprawniony" i mówi "panie Tomo, czy mogę/możemy wejść na teren Pana domu i pobrać próbki paliwa, które wyślemy do analizy w np. Pirdzikowie Dolnym ?" A Ty im odpowiadasz - sperdalajcie. A on/oni grzecznie ...

time image

27 Kwi 2017, 15:18

6 godzin temu, bajbaga napisał: Kompletnie martwy "przepis" (lokalny) - martwy i nie do wyegzekwowania. Jak, co, dlaczego? Przepis pozorny?

time image

27 Kwi 2017, 09:00

Pic na wodę. Mydlą oczy i mówią, że coś zrobili w zakresie ochrony Matki Ziemi. Kompletnie martwy "przepis" (lokalny) - martwy i nie do wyegzekwowania. Gdybym miał dom w Krakowie, to na elewacji umieściłbym ogromny bilbord z napisem: "W tym domu palę węglem o wartości ...

Straż miejska i inne uprawnione do kontroli organy powinny najpierw udać się na składy węgla. Pomijam fakt, że cena tony węgla jest z "kosmosu".

time image

27 Kwi 2017, 07:38

Witam ponownie !  To już pewne. W ostatni poniedziałek radni sejmiku województwa małopolskiego na wniosek prezydenta miasta Krakowa ostatecznie przyjęli normy jakościowe dla węgla. W Krakowie już od lipca tego rok do sierpnia 2019 roku ma obowiązywać zakaz palenia paliwami najniższej ...

time image

12 Kwi 2017, 14:32

Witam !  Wracając do głównego tematu mamy kolejną dobrą wiadomość. Kilka dni temu kolejne województwo w Polsce po małopolskim uchwaliło ustawę antysmogową. Tym razem na walkę ze smogiem postawił Sejmik Województwa Śląskiego wprowadzając na terenie całego województwa ...

time image

25 Mar 2017, 13:16

4 godziny temu, MrTomo napisał: Chłopie naucz się czytać ze zrozumieniem. Czy demo napisał gdzieś, że nastąpiła poprawa powietrza? NIE Demo napisał cyt. "Proszę nie opowiadać że już dokonała się jakaś znacząca poprawa w tym temacie". tj. w ...

time image

25 Mar 2017, 09:31

12 godzin temu, zenek napisał: I nie mów do mnie "walisz głupa" - to nie budka z piwem, tylko forum.   Tak mówię bo chyba nie czytasz ze zrozumieniem tego co piszę, wyciągając dziwne wnioski i od razu walisz nimi jak głup jakiś.

time image

Gość mhtyl

25 Mar 2017, 08:38

No co Wy ku... chcecie od zenka? Ma chłop manie wyższości i poczucie spełnienia bliżej nie określonej misji dla społeczeństwa. Już nie jeden chciał Wisłę kijem zawrócić i poległ, zenek tego jeszcze nie pojął.

time image

25 Mar 2017, 08:29

11 godzin temu, zenek napisał: No właśnie pisałem, że zlikwidowano wiele źródeł smogu i skażenia powietrza - a smog jest, mówią, że większy, niż był. Z tego wynika, że nie ma poprawy jakości powietrza! To chyba zrozumiałe.  Masz tam na początku ...

time image

25 Mar 2017, 08:23

Dla odpornych na wiedzę - w bardzo przystępnej formie: Cytat Procesy spalania poza przemysłem, a więc w głównej mierze  niska emisja (powstała na wysokości do 40m), odpowiadają za niemal połowę emisji wszystkich pyłów o frakcji PM10 wyemitowanych w Polsce ...

time image

24 Mar 2017, 20:59

5 godzin temu, demo napisał: Gdzie pisałeś ? no choćby tu : 21 godzin temu, zenek napisał: W krakowie jest coraz mniej kominów - a smog coraz większy. a do tego sam wymieniasz tę Skawinę , 3/4 produkcji Huty, podłączenia ...

time image

24 Mar 2017, 14:55

3 godziny temu, zenek napisał: Gdzie ja pisałem o jakiejś znaczącej poprawie - proszę o cytat! Konkretny!   Gdzie pisałeś ? no choćby tu : 14 godzin temu, zenek napisał: W krakowie jest coraz mniej kominów - a smog coraz większy. a ...

time image

24 Mar 2017, 10:59

1 godzinę temu, demo napisał:   11 godzin temu, zenek napisał: Luźna zabudowa nie chroni przed smogiem - korytarze przewietrzania miasta tak. Jaki jest sens prowadzenia takich jałowych dyskusji które nie prowadzą ...

time image

24 Mar 2017, 09:30

9 godzin temu, zenek napisał: Luźna zabudowa nie chroni przed smogiem - korytarze przewietrzania miasta tak. Jaki jest sens prowadzenia takich jałowych dyskusji które nie prowadzą do żadnych konstruktywnych rozwiązań. Miasta już są i co będziemy je wyburzać w ...

time image

23 Mar 2017, 23:41

Dnia 20.01.2017 o 20:35, demo napisał: domowe kominy to jedna z najgorszych przyczyn. To nie jest żadna bzdura x 3. Bzdurą jest to że luźna zabudowa uchroni nas przed smogiem i to x 3. W krakowie jest coraz mniej kominów - a smog coraz większy. Luźna ...

time image

23 Mar 2017, 16:42

Dnia 1.02.2017 o 22:40, zenek napisał:  Zadzwoniłem do redakcji i spytałem, dlaczego tylko w Hucie był mróz, bo gdziendziej domki akurat nie truły. Nie było odpowiedzi... Nie było odpowiedzi bo szybko zorientowali się z kim mają do czynienia.

time image

Gość elpapiotr

23 Mar 2017, 16:11

Dnia 26.01.2017 o 21:59, Draagon napisał: Co nie zgłosił się żaden klient ? Ciągle się zgłaszają, ale ja tylko piśmiennych przyjmuję 

time image

01 Lut 2017, 21:40

jeszcze raz powtórze: W Krakowie zlikwidowano wiele kotłowni lokalnych, wiele palenisk, zastosowano gaz i prąd, zamknięto wiele fabryk, założono fitry na hucie Lenina i Skawinie - i co - ilość smogu wzrosła!!!.  I od tego momentu można główkować - dlaczego! A ja słyszę ...

time image

26 Sty 2017, 20:59

Dnia 22.01.2017 o 23:00, elpapiotr napisał: A bez reszty ta próba nie będzie jałowa ? Bo wpis Drogana raczej tak. Co nie zgłosił się żaden klient ?

Smog to brak wymiany powietrza  - fakt, faktem - zanieczyszczonego.  Zaczęła się nagonka na kotły opalane węglem zamiast dopilnować karać tych, co palą "śmieciami". Ciekawe, że składy węgla mogą sprzedawać węgiel najgorszego sortu. Zapominamy jeszcze o spalinach motoryzacyjnych. ...

time image

23 Sty 2017, 20:46

Witam ! Nawiązując do tematu - zgodnie z przepisami ciężko walczyć ze smogiem, bo wciąż brak takowych przepisów co do norm i jakości sprzedawanego węgla. Przyśpieszenie wprowadzenia zapisu dotyczącego sprzedaży kotłów spełniających wymagania Ekoprojektu (tylko 5klasa), ...

time image

23 Sty 2017, 14:59

...

time image

23 Sty 2017, 06:00

Dnia 21.01.2017 o 09:09, bajbaga napisał: W górach takie zasady zabudowy (wysokiej) obowiązywały i obowiązują. A co do tego, czy to ogrzewanie śmieciuchami ma taki duży wpływ na jakość powietrza jeszcze raz http://aqicn.org/city/poland/dolnoslaskie/walbrzych-wysockiego/pl/. Wystarczy ...

time image

Gość elpapiotr

22 Sty 2017, 22:00

Dnia 20.01.2017 o 21:06, Draagon napisał: Nie luźna zabudowa - bo w miastach się nie da - ale jakieś zasady zabudowy by były "trasy przelotowe" powinny być zachowane - z resztą teraz to jałowa dyskusja bo zabudowali to co mogli i jest jak jest - obudzili się teraz ...

time image

21 Sty 2017, 08:09

W górach takie zasady zabudowy (wysokiej) obowiązywały i obowiązują. A co do tego, czy to ogrzewanie śmieciuchami ma taki duży wpływ na jakość powietrza jeszcze raz http://aqicn.org/city/poland/dolnoslaskie/walbrzych-wysockiego/pl/. Wystarczy porównać "słupki" z godzinową ...

time image

20 Sty 2017, 20:06

Nie luźna zabudowa - bo w miastach się nie da - ale jakieś zasady zabudowy by były "trasy przelotowe" powinny być zachowane - z resztą teraz to jałowa dyskusja bo zabudowali to co mogli i jest jak jest - obudzili się teraz i jakoś prubują ratować sytuację - tylko daj kasę emerytce ...

time image

20 Sty 2017, 20:05

3 godziny temu, Leszek4 napisał: U mnie też śnieg jest biały. Wprawdzie mieszkam w rejonie bardzo smogowym (wg mapy), ale mocno przewietrzanym i w moim kierunku jest przewaga wiatrów z rejonu pól uprawnych, a przede mną ani jednej chałupy. Ale jak wczoraj ...

time image

20 Sty 2017, 19:35

3 godziny temu, Draagon napisał: Przyczyny opisałem ponizej - zwalanie winy na domowe kominy jest jak najbardziej bzdurą patrz Gdynia i Wałbrzych Przyczyny powstawania smogu są w każdym rejonie  nieco inne, a domowe kominy to jedna z najgorszych przyczyn. To ...

time image

20 Sty 2017, 17:00

24 minuty temu, bobiczek napisał: Nie jest to tylko polski problem. To jest problem wszystkich krajów "podemoludowych" - http://aqicn.org/here/pl/  zmniejszyć mapkę i wszystko widać.

time image

20 Sty 2017, 16:49

7 godzin temu, bajbaga napisał: Zanieczyszczenie powietrza, u nas w Wałbrzychu, mocno zmalało. Leżący stary śnieg jest biały - kiedyś po kilku godzinach był czarny. U mnie też śnieg jest biały. Wprawdzie mieszkam w rejonie bardzo smogowym (wg mapy), ale ...

time image

20 Sty 2017, 16:36

Nie jest to tylko polski problem. Obserwuję na co dzień jak czeskie państwo walczy z problemem. Nie ma tygodnia, aby w głównych wiadomościach nie było tematu dotyczącego walki ze smogiem. Czesi wspomagają się np. zakazem sprzedaży mułu węglowego, oraz węgla gorszej jakości. Kary ...

time image

20 Sty 2017, 15:54

to nie jest bzdura....u mnie ten syf jest w olbrzymiej większości z kominów. Na polach nie rośnie A to chyba oczywiste, że rekordy stężenia są wtedy, gdy nie wieje....masz rację co do stref przewietrzania...ale to tylko część problemu - a diabeł tkwi w szczególach  

time image

20 Sty 2017, 15:29

Oj bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Przyczyny opisałem ponizej - zwalanie winy na domowe kominy jest jak najbardziej bzdurą patrz Gdynia i Wałbrzych

time image

20 Sty 2017, 10:09

12 godzin temu, Draagon napisał: Oj bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. A co niby jest tą bzdurą po trzykroć ?.

time image

20 Sty 2017, 09:55

no patrz pan...a u mnie tylko 119 i "niezdrowa"....

time image

20 Sty 2017, 09:38

Ps. Teraz w Nowej Rudzie jest zagrożenie dla życia (347) 

time image

20 Sty 2017, 08:54

11 godzin temu, Draagon napisał: Ktoś mówił, że Wałbrzych sobie poradził.. - no to bieda-szyba odkryli na nowo zimą.. Wałbrzych, ul. Wysockiego 11 (dane z daty tego wpisu ) Polski indeks jakości powietrza: Bardzo złyO3: 9,8 µg/m3C6H6: 17,5 ...

time image

19 Sty 2017, 21:35

Oj bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Mamy do doopy prawa i mentalność ludzką. Prawo do doopy - bo nikomu z rządzących poczynając od Wiejskiej poprzez Samorządy na miejsko-gminnych urzędnikach kończąc nie chce się opracować sensownych Warunków Zabudowy i Polska wygląda ...

time image

Gość Piotr Całka

19 Sty 2017, 12:13

Koleny zamach na kieszen najubozszych. Zamiast pomoc tym ludziom inwestowac w zielone zrodla cha ich karac i zmuszac. Kompletny debilizm .

time image

Gość 007KAL

19 Sty 2017, 09:38

Smog jest problemem wielowymiarowym i różnym. W centrum Warszawy nie smrodzą kominy domów jednorodzinnych, bo takich domów tam nie ma, a w dwudziestopiętrowym hotelu trudno palić węglem. W centrum dużych i nowoczesnych miast smrodzą samochody, więc trzeba zająć się samochodami. ...

time image

19 Sty 2017, 09:38

1 października 2017 r. weszło w życie, podpisane przez ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Wyjaśniamy, jak nowe prawo wpłynie na nasze portfele i jakie są spodziewane efekty dla środowiska. [aktualizacja: ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze czerwiec 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom czerwiec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje