Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok po kroku

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok po kroku

W 13 krokach pokazujemy, jak samodzielnie zamontować roletę na oknach fasadowych. Podpowiadamy, jakie narzędzia będą nam potrzebne i jakie decyzje musimy podjąć przed przystąpieniem do montażu.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 1. Materiały

Materiały potrzebne do montażu rolet zewnętrznych na oknach fasadowych

Skompletowanie materiałów sprowadza się w zasadzie do wyboru rodzaju kasety i jej pancerza, systemu sterowania i zabezpieczenia przed otwarciem.

Niezbędne będą przelotki i prowadniki do linki bądź taśmy oraz zaślepki prowadnicy i otworów montażowych. Potrzebne też będą kołki rozporowe (dostosowane do materiału ściany) lub blachowkręty albo wkręty do drewna.

Do zamaskowania szczeliny na styku prowadnic z murem użyjemy masy akrylowej wyciskanej z tuby.

Do podłączenia napędu konieczny będzie przewód typu linka o przekroju 3 × 1,5 mm2, puszka instalacyjna, złączki, a niekiedy minirozdzielnica z wyłącznikiem i zabezpieczeniem nadprądowym.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 2. Narzędzia

Narzędzia potrzebne do montażu rolet zewnętrznych na oknach fasadowych

Podstawowym narzędziem będzie wiertarka z kompletem wierteł do metalu i ewentualnie z frezem trzpieniowym.

Przy mocowaniu rolety na elewacji będziemy musieli skorzystać z wiertarki udarowej lub nawet młotowiertarki z wiertłami do betonu, w tym jednym długim do przewiercenia całej grubości ściany zewnętrznej. Do pomiarów użyjemy zwijanej miarki, do kontroli ustawienia rolety - poziomnicy.

Do unieruchomienia (na czas przytwierdzania) kasety i prowadnicy przydadzą się ściski stolarskie. Przy montażu na ramie okiennej wystarczą krótkie ich odmiany, ale do osadzenia na murze trzeba będzie użyć dłuższych ok. 0,5 m. Do dokręcenia wkrętów i śrub zastosujemy wkrętaki z odpowiednio dobranymi końcówkami i klucze płaskie lub nasadowe.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 3. Wybór sposobu osadzenia

Okno fasadowe z roletą zewnętrzną

Zamocowanie rolet okiennych najlepiej rozważyć już na etapie stanu surowego budynku, co umożliwi przygotowanie konstrukcji nadproża tak, by ukryć w nim kasetę zwijającą. W użytkowanym domu łatwo zamontujemy tzw. rolety adaptacyjne, osadzone na ramie okiennej lub na elewacji.

Najczęściej przytwierdza się je w świetle otworu okiennego, co gwarantuje stabilne zamocowanie kasety i prowadnic, a przy grubej warstwie ocieplenia, obudowa tylko nieznacznie wystaje poza płaszczyznę elewacji. Kaseta zmniejsza, co prawda, nieco powierzchnię okna, ale ograniczenie dopływu światła nie jest odczuwalne. Przestrzeni na szybie nie zabiera natomiast roleta umieszczona na ścianie zewnętrznej, lecz jej montaż jest trudniejszy, np. gdy chcemy osadzić ją bezpośrednio na warstwie ocieplenia.

Przy planowaniu zamontowania rolety warto też uwzględnić wyposażenie jej w zwijaną moskitierę. Będzie ona stanowić bezcenną ochronę przed owadami, zwłaszcza w rejonach o nasilonym pojawianiu się dokuczliwych komarów czy innych owadów.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 4. Niezbędne pomiary

Mierzymy okno fasadowe

Zależnie od planowanego sposobu przyczepienia rolety - do ramy we wnęce okiennej czy na elewacji - musimy przeprowadzić odpowiednie pomiary. Przy założeniu, że ościeże okienne jest ostatecznie wykończone, ustalamy jego szerokość i wysokość. Ze względu na ewentualne nierówności boków otworu, należy zmierzyć najmniejszą jego szerokość, przystawiając do ościeża dwie sztywne listwy. Mniej dokładne będą pomiary punktowe - bezpośrednio przykładaną miarką - gdyż w przypadku falistego wykończenia brzegów, prowadnice rolety mogą się tam nie zmieścić. Ustaloną szerokość ościeża zmniejszamy o ok. 5 mm, co pozwoli na ewentualną korektę ich zamocowania, a szczelinę przy murze wypełnimy później masą akrylową.

Przy określaniu wysokości ościeża ważne jest, aby nie podać za małej wysokości, gdyż zbyt krótki pancerz rolety nie zasłoni całkowicie okna, natomiast dłuższe prowadnice będzie można skrócić, zaś nadmiar rolety zostanie nawinięty na wał.

Jeśli zdecydujemy się na osadzenie rolety na elewacji, musimy przede wszystkim zbadać możliwość zamontowania prowadnic na murze.

W ścianie nieocieplonej (jednowarstwowej) kołki mocujące prowadnice powinny być umieszczone przynajmniej 7-10 cm od krawędzi ościeża - szerokość zewnętrzna przytwierdzonych prowadnic i kasety będzie wówczas o 20-25 cm większa, niż szerokość otworu okiennego.

Na ścianach ocieplanych metodą BSO bardzo rzadko montuje się rolety, ze względu na niepewność trwałości ich osadzenia. W przypadku ocieplenia ścian metodą lekką suchą potencjalnie można zawiesić rolety na elewacji po odpowiednim wzmocnieniu ościeża, ale funkcjonalność i estetyka takiego rozwiązania budzi spore wątpliwości.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 5. Otwory pod linki sterujące

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - wykonujemy otwory pod linki sterujące

Montaż kasety na ramie okiennej z reguły udaje się bez wychodzenia na zewnątrz, ale przy instalowaniu jej na piętrze należy zapewnić sobie asekurację drugiej osoby.

Zamocowanie kasety rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca i wywiercenia otworu do przeprowadzenia przewodów zasilających napęd. W przypadku ręcznego sterowania, musimy dostosować lokalizację otworu na przeciągnięcie sznura lub taśmy do koła zwijającego na wale kasety. Punkt, w którym wywiercimy otwór, ustalimy po przyłożeniu kasety ze zdjętą osłoną albo odmierzymy na ramie okiennej od rogu ościeża (przenosząc odległości wycięcia w kasecie).

Już przy zamawianiu rolety powinniśmy określić stronę, na której będzie zwijacz - z reguły od strony klamki bądź oszklenia stałego (fix), a w oknach dwuskrzydłowych od strony zawiasów rzadziej otwieranej części. W razie kolizji zwijacza z innymi elementami wokół okna, można zmienić stronę jego osadzenia, ale wymaga to demontażu kasety. Przy osadzaniu rolety na elewacji przygotowanie otworu na taśmę albo linkę zwijającą może być trudne ze względu na zbrojenie nadproża.

Oczywiście, do uzyskania otworu w betonie niezbędna będzie młotowiertarka, bo wiertarką udarową - zwłaszcza otworu o dużej średnicy - łatwo nie zrobimy.

Łatwiej jest w razie elektrycznego sterowania roletą. Wykonujemy je w dowolnym miejscu, np. skośnie w ościeżu ściany, lecz musimy ustalić wewnątrz domu trasę przewodu i punkt podłączenia do instalacji elektrycznej.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 6. Montaż kasety na ramie okna

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - montaż kasety na ramie okna

Kasetę rolety - po zdjęciu osłony frontowej - ustawiamy na górze otworu okiennego i sprawdzamy jej usytuowanie w poziome. Przydadzą się do tego ściski stolarskie, które ustabilizują właściwe położenie i ułatwią trwale przyczepienie. Zwróćmy uwagę na pokrywanie się otworu na linkę/taśmę z wycięciem w obudowie kasety. W razie niezgodności, w pewnym zakresie można powiększyć otwór w blasze, aby umożliwić osadzenie rurki czy sprężystej przelotki.

Kasetę do ramy przytwierdzamy blachowkrętami lub wkrętami do drewna, po uprzednim wykonaniu otworów w tylnej ściance oraz nawierceń prowadzących w ramie okna (o mniejszej średnicy). Skrajne punkty mocowania rozmieszczamy w odległości 5 cm od końców kasety, a pozostałe co ok. 50 cm.

Kasety długich rolet wygodniej osadzać razem ze wstawionymi prowadnicami, które posłużą jako podpory przy ustalania położenia charakterystycznych punktów.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 7. Zamocowanie kasety na elewacji

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - zamocowanie kasety na elewacji

Przy osadzaniu rolety na elewacji musimy posłużyć się podestem, rusztowaniem albo podnośnikiem.

Wygodne będzie skorzystanie z kołków do tzw. szybkiego montażu, gdyż można je skierować bezpośrednio przez otwory w kasecie. Wystarczy wstępnie zainstalować ją na jednym otworze, wypoziomować i przewiercić otwór w drugim miejscu.

Wiszącą już kasetę można dodatkowo przykręcić w wymaganym rozstawieniu punktów mocowania. Jednak kołki do szybkiego montażu nie nadają się do betonu komórkowego i pustaków poryzowanych - na takich ścianach należy użyć przeznaczonych do nich kołków rozporowych.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 8. Przytwierdzenie prowadnic

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - przytwierdzenie prowadnic

Prowadnice pancerza przyczepia się na wkręty. Najczęściej mają one nawiercone otwory w pożądanej odległości i wystarczy dostosować ich długość do otworu okiennego (w razie potrzeby dociąć piłką do metalu), wstawić zaślepki w dolne końce i osadzić prowadnice w zaczepach kasety.

Jeśli brak w nich otworów, musimy wywiercić je sami. Umieszczamy je w zewnętrznej części profilu prowadnicy (w środku zamkniętej części przekroju), co odpowiada mniej więcej ¼ jego szerokości. Ich średnica będzie różna - w ściance frontowej powinny umożliwiać przejście łba wkrętu i pasować do wymiaru dostarczonych z roletą zaślepek (przeważnie 10 mm), a od strony podłoża mają pasować pod wkręt (na ogół 4-4,5 mm). Oczywiście, najpierw otwory wiercimy przelotowo cieńszym wiertłem, następnie powiększamy go w ściance frontowej.

Równe brzegi otworu trudno uzyskać przy użyciu zwykłego wiertła do metalu, dlatego lepiej zrobić mniejszy otwór, potem poszerzyć go, np. pilnikowym frezem trzpieniowym. Otwory rozmieszczamy w odstępach co ok. 0,5 m, przy czym skrajne wiercimy ok. 10 cm od końców prowadnicy.

Dystans między prowadnicami u góry wyznaczą zaczepy kasety i na taki wymiar musimy zamocować dolne końce.

Najpierw, z użyciem poziomnicy, ustawiamy jedną prowadnicę i przykręcamy ją w dolnym otworze, później drugą - w odległości dokładnie odpowiadającej górnemu odstępowi. Przykręcanie prowadnic ułatwi użycie ścisków stolarskich, którymi ustabilizujemy je podczas wiercenia.

W taki sam sposób montuje się prowadnice na ścianie zewnętrznej, z tym że dużo trudniej wywiercić precyzyjnie otwory w murze pod ich przytwierdzenie. Niejednorodność podłoża sprawia, że wiertło często schodzi z wyznaczonego miejsca, co uniemożliwia prawidłowe ich osadzenie.

W precyzyjnym wykonywaniu otworów pomoże zastosowanie szablonu z grubej blachy lub stalowego profilu prostokątnego z odpowiednio rozlokowanymi otworami.

Po ustawieniu i zamocowaniu ściskami stolarskimi szablonu, posłuży on jako prowadnica dla wiertła, nie dopuszczając do jego zboczenia z linii wiercenia. Po zamontowaniu prowadnic, otwory na wkręty maskujemy ozdobnymi zaślepkami.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 9. Nawinięcie pancerza na wał

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - nawinięcie pancerza na wał

Po zamocowaniu kasety i prowadnic, możemy przystąpić do założenia pancerza rolety. Przytwierdzana jest ona do wału na zaczepy taśmowe, które wsuwa się w ostatnią listwę pancerza.

Najłatwiej zrobić to we dwie osoby - jedna przytrzymuje pancerz rolety, druga kieruje zaczepy na wał. Następnie nawijamy roletę na wał i wprowadzamy jej brzegi w szczeliny prowadnic.

Pancerz powinien płynnie przesuwać się na całej wysokości bez zacięć. Jeżeli wyposażony jest w zaczepy blokujące (chronią przed podniesieniem od zewnątrz), wewnątrz tej luki konieczne będzie wykonanie wycięć na bolce zabezpieczające.

Owalne otwory uzyskamy po nawierceniu cienkim trzpieniem frezującym lub rozpiłowaniu połączenia między dwoma blisko wywierconymi otworami. Musimy też, w dolnym segmencie pancerza, osadzić ograniczniki podniesienia - bez nich zwijana roleta wypadnie z prowadnic i w całości nawinie się na wał kasety.

Po założeniu taśmy albo linki sterującej bądź podłączeniu przewodu zasilającego, kasetę możemy zamknąć osłoną, przykręconą blachowkrętami do jej bocznych ścianek.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 10. Montaż moskitiery

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - montaż moskitiery

Moskitiera umieszczana jest w kasecie na wale samozwijającym, a jej boczne zamocowanie umożliwiają podwójne rowki w prowadnicach. Siatkową osłonę nawijamy na wał w kasecie (jeśli nie została nawinięta podczas fabrycznej kompletacji) i po wprowadzeniu w szczeliny prowadnic rozwijamy na pełną wysokość do oparcia na dolnym uszczelnieniu szczotkowym.

Zwracając uwagę na poziome ustawienie listwy zaznaczamy od strony wewnętrznej jej położenie w tej pozycji, co posłuży do zamocowania zaczepów na odpowiedniej wysokości wewnątrz prowadnic. Zaczepy przytwierdza się blachowkrętami po uprzednim nawierceniu otworów w zaznaczonych miejscach. Rozwinięta moskitiera powinna stabilnie trzymać się zaczepów - przy delikatnym poruszaniu listwą nie może się odhaczyć - a podczas zwijania i rozwijania płynnie przesuwać się w prowadnicy, bez zacięć.

Z moskitiery można korzystać niezależnie od położenia rolety głównej. Najczęściej rozwijamy ją przy podniesionej rolecie lub gdy jest w pozycji wentylacyjnej (z rozsuniętymi lamelami).

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 11. Mocowanie prowadnika moskitiery

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - mocowanie prowadnika moskitiery

Sznurek lub taśmę zwijającą, po zaczepieniu na wale rolety musimy wprowadzić w otwór przechodzący do wnętrza domu. Jeśli do sterowania wykorzystywać będziemy taśmę, w otwór najpierw wprowadzamy plastikową rurkę np. stosowaną w instalacjach elektrycznych do prowadzenia przewodów, której długość powinna zapewniać zlicowanie ze ścianką kasety jak i płaszczyzną tynku wewnętrznego lub ościeżnicy. Zbyt luźną rurkę warto wkleić, aby nie przesuwała się w trakcie zwijania czy rozwijania rolety.

Przy sterowaniu sznurkiem w otwór wprowadzamy sprężysty prowadnik, którego długość dopasowujemy do długości otworu (nadmiar przycinamy szczypcami). Prowadnik taśmy jak i sznurka przykręcamy do ościeżnicy lub na powierzchni ściany z użyciem kołków rozporowych. Do przeciągnięcia cięgien posłużymy się sztywnym drutem wprowadzonym przez prowadnik od strony wnętrza domu. W kasecie połączymy go z taśmą lub sznurkiem, co umożliwi przewleczenie ich do środka. Przy popuszczonej rolecie ustalamy długość cięgien dostosowując je do miejsca zamocowania zwijacza.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 12. Zamocowanie zwijacza

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - zamocowanie zwijacza

Ręczne podnoszenie i opuszczanie rolety wymaga zamontowania zwijacza z taśmą bądź linką. Podczas pociągania za nie, roleta będzie się podnosić i opuszczać.

Przy ciężkich osłonach, wygodniejszy jest mechanizm napędzanym korbką. Kasetę zwijającą najczęściej przytwierdzamy na ramie okiennej, w przypadku rolet elewacyjnych - na wewnętrznej stronie ściany. Jej położenie dostosowujemy do wygody sterowania roletą, przy czym sam zwijacz może być zamocowany nisko - jeśli pociągamy bezpośrednio za linkę lub sznurek.

Połączenie zwijacza z cięgnami wymaga otwarcia jego obudowy. Należy przy tym uważać, aby nie spowodować rozwinięcia się sprężyny - szpulę trzeba mocno przytrzymać ręką, a blokadę zwolnić dopiero po nawinięciu linki albo taśmy.

Cięgno nawinięte na wał kasety i przewleczone przez przelotkę w ramie lub murze przechodzi przez prowadnik, który zachowuje kierunek jego zwijania i rozwijania. Najlepiej jeśli prowadnik i zwijacz umieszczone będą w jednej płaszczyźnie. Umożliwi to odchylanie zwijacza, co ułatwi regulowanie rolety, a także zamontowanie go np. na boku ościeża, nie na ramie okna.

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 13. Wyposażenie rolety w napęd

Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - wyposażenie rolety w napęd

Automatyczne sterowanie roletą znacznie usprawni jej obsługę, zwłaszcza gdy jest duża i ciężka. Musimy zadbać o doprowadzenie zasilania i dopasować sposób uruchamiania osłony.

Najczęściej roletę uruchamia się pilotem, trzeba więc do niej doprowadzić tylko przewody zasilające.

Zakres koniecznych prac elektroinstalacyjnych jest powiązany z lokalizacją punktów podłączenia rolety do istniejącej instalacji (puszek rozdzielczych, gniazdek).

Powinniśmy zapewnić możliwość niezależnego odłączenia zasilania oraz zabezpieczyć instalację przed przeciążeniem.

Jeśli układ elektryczny przystosowany jest do ręcznego uruchamiania, w obwód zasilania musimy wstawić przełącznik opuszczanie/podnoszenie rolety, np. w puszce naściennej w pobliżu okna.

Cezary Jankowski
Na zdjęciu otwierającym: Roleta musi być zamontowana w taki sposób, aby można było łatwo się dostać do pokrywy rewizyjnej. (fot. Fotolia)

Zdaniem naszych Czytelników

time image

06 Lip 2021, 11:01

Panie Dariuszu, W przypadku rolet do zabudowy i okna drewnianego - prowadnice są mocowane bezpośrednio do okna. Natomiast rolety typu rn - montujemy tak, jak w przypadku okien PVC.    

time image

Gość Dariusz

06 Lip 2021, 08:30

Czy na oknach drewnianych do których jest mocowana roleta stosujemy podkładki dystansowe?Czy metalowa obudowa rolety przylega bezpośrednio do drewnianej płaszczyzny futryny okna?Czy jest jakas różnica w montażu ,w stosunku do okien plastikowych ?

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Budowa stolika pomocniczego przydatnego w trakcie grilla
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje