20 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji uzdatniania wody

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
20 błędów popełnianych podczas wykonywania instalacji uzdatniania wody

Problemy z wodą mogą być spowodowane błędnie dobraną stacją uzdatniania wody. Naprawa lub wymiana tych urządzeń na pewno będzie kosztowna.

1) ZAŁOŻENIE, ŻE WODA NIE WYMAGA UZDATNIANIA

Błędem jest przyjęcie, że woda ma wysoką jakość i nie jest potrzebne stosowanie żadnej instalacji uzdatniającej. Wprawdzie woda wodociągowa spełnia normy, jest zdatna do picia, ale czasem warto poprawić jej smak, zapach lub obniżyć twardość. Poza tym na pogorszenie jakości wody z wodociągu może mieć wpływ stara sieć przesyłowa. Woda ze studni w większości przypadków nie nadaje się do spożycia bez uzdatniania. Aby poznać jej jakość, konieczne jest wykonanie badań.

Urządzenia do uzdatniania wody
Nie należy zakładać, że woda bez uzdatniania będzie dobrej jakości. Wodociągowa może wymagać obniżenia twardości, a ta ze studni - wielostopniowego oczyszczania. (fot. BWT)

2) KUPOWANIE FILTRÓW BEZ BADANIA WODY

Każda stacja uzdatniania wody powinna być dobrana i skonfigurowana według potrzeb mieszkańców i parametrów wody. Nie istnieją uniwersalne rozwiązania, które sprawdzą się we wszystkich przypadkach. Analiza składu wody kosztuje kilkaset złotych i wykonują ją stacje sanepidu. Próbki można zawieść samodzielnie albo poczekać na przyjazd pracownika stacji.

3) UŁOŻENIE INSTALACJI WODNEJ Z MIEDZI PRZY MIĘKKIEJ WODZIE LUB PLANOWANYM MONTAŻU ZMIĘKCZACZA

Jeśli woda jest miękka bądź konieczne jest zamontowanie zmiękczacza (woda twarda) instalacja rurowa z miedzi jest niedopuszczalna. Miękka woda powoduje bowiem "rozpuszczanie" miedzi, co objawia się zielonym kolorem wody wypływającej z kranu. Po pewnym czasie rury ulegną uszkodzeniu.

4) NIEODPOWIEDNIA KOLEJNOŚĆ URZĄDZEŃ FILTRACYJNYCH

Kolejność urządzeń w stacji uzdatniania wody nie jest przypadkowa. Dezynfekcja UV zawsze jest ostatnim etapem. Zmiękczacz zwykle montowany jest przed odżelaziaczem, a filtr węglowy po innych stopniach filtracji. Skutkiem błędnej konfiguracji może być niewłaściwe działanie kolejnych stopni uzdatniania wody, np. dezynfekowana woda nie może być mętna, gdyż promienie UV nie będą wystarczająco jej oczyszczały. Jeśli do zmiękczacza dopłynie woda silnie zażelaziona, żywica zmiękczająca może ulec trwałemu zabrudzeniu. Podobnie węgiel aktywny, który może wtedy wymagać zbyt częstej wymiany.

Hydrofor zamontowany przed stacją uzdatniania wody
Ważna jest kolejność urządzeń - hydrofor zawsze musi być zamontowany przed stacją uzdatniania wody. (fot. A. Chmiel)

5) ZASTOSOWANIE FILTRÓW NARUROWYCH JAKO JEDYNE URZĄDZENIA UZDATNIAJĄCE

Błędem jest założenie, że filtry narurowe wystarczająco poprawią jakość słabej wody i zapewnią jej ilość wystarczającą na potrzeby całego domu. Mają one niewielką wydajność, a przede wszystkim pojemność na zanieczyszczenia i nie sprawdzą się jako jedyne urządzenia filtrujące w domu.

6) ZAMONTOWANIE NAPOWIETRZACZA PRZED HYDROFOREM Z PRZEPONĄ

Takie aspiratory domowe działają na zasadzie zwężki Venturiego - zasysają powietrze podczas przepływu wody, musi więc ona wpływać do hydroforu od góry, najlepiej z odpowiednim elementem rozdeszczającym. W hydroforze z przeponą nie ma dobrych warunków do napowietrzania wody. Należy wówczas zastosować model bezprzeponowy.

Urządzenia filtrujące
Dobór poszczególnych urządzeń filtrujących, ich wielkość i wydajność oraz kolejność montażu należy powierzyć specjalistycznej firmie. (fot. Ecoperla (Klarsan))

7) SAMODZIELNY DOBÓR FILTRÓW

Aby woda płynąca z kranu miała odpowiednią jakość, musi przejść kilka stopni oczyszczania. Dopasowanie urządzeń należy powierzyć specjalistycznej firmie, która na podstawie analizy składu wody oraz kilku innych danych dobierze potrzebne wyposażenie i skonfiguruje całą stację.

Ważne są:

  • liczba mieszkańców;
  • liczba łazienek oraz ich wyposażenie (wanna czy natrysk) i intensywności z nich korzystania;
  • zakładane zużycie wody;
  • ilość miejsca przeznaczonego na urządzenia;
  • indywidualne wymagania mieszkańców dotyczące jej smaku, zapachu, przezroczystości itd.;
  • chęć do częstego lub jak najrzadszego zaglądania do tych urządzeń, np. w celu uzupełnienie soli czy innych preparatów (oczywiście systematyczny serwis firmowy też będzie konieczny).

Specjalista powinien również dobrać właściwy układ sterowania. Przykładowo, płukanie odżelaziacza może być uruchamiane automatycznie bądź ręcznie, przez sterownik czasowy. Natomiast płukanie zmiękczacza jest zawsze automatyczne, po przefiltrowaniu określonej ilości wody.

8) MONTAŻ FILTRÓW W CELU POPRAWY ZAPACHU CIEPŁEJ WODY

Błędem jest instalowanie filtrów, które mają polepszyć zapach ciepłej wody, jeśli woda zimna jest bezwonna. Niewłaściwy zapach ciepłej wody spowodowany jest najczęściej przez działanie systemu podgrzewania - prawdopodobnie anoda magnezowa w podgrzewaczu wody rozpuszcza się w warunkach beztlenowych. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie zastąpienie anody magnezowej aktywną anodą tytanową.

9) ODŻELAZIANIE WODY ZAWIERAJĄCEJ ZWIĄZKI HUMUSOWE

Jeśli woda jest silnie zabarwiona, a po kontakcie z powietrzem nie tworzy się osad - świadczący o utlenianiu się zawartego w wodzie żelaza - błędem jest poprawa jej jakości wyłącznie w procesie odżelaziania. Można bowiem przypuszczać, że taka woda zawiera również barwne związki humusowe, które należy usunąć w inny sposób, np. montując filtr mechaniczny.

10) ZASTOSOWANIE TYLKO ZMIĘKCZACZA DO OBNIŻENIA TWARDOŚCI WODY ZAŻELAZIONEJ

Jeżeli nie preferujemy silnie zmiękczonej wody, nie powinniśmy do obniżenia zawartości żelaza i manganu oraz jednocześnie twardości wody używać jedynie zmiękczacza. Jeżeli zależy nam na odpowiednim obniżeniu ilości żelaza i manganu oraz kontrolowanym zmiękczaniu - właściwa będzie filtracja co najmniej dwustopniowa.

Zmiękczacz wody
W większości przypadków, gdy woda zawiera zbyt dużo żelaza i manganu, zmiękczacz powinien być elementem dwustopniowej filtracji. (fot. Secura)

11) MONTAŻ FILTRA WSTĘPNEGO PRZED ODŻELAZIACZEM

Jeżeli woda zawiera znaczną ilość żelaza, podłączenie filtra wstępnego, np. z wkładem siatkowym, przed odżelaziaczem, może spowodować znaczny spadek ciśnienia wody i niewłaściwe płukanie filtra, a tym samym brak zadowalających efektów odżelaziania.

12) NIESKUTECZNE PŁUKANIE ODŻELAZIACZA

Prawidłowe działanie odżelaziacza zależy od jego odpowiedniego wypłukania. Nieważne, czy jest to filtr płukany tylko wodą, czy również regenerowany nadmanganianem potasu. Przy zbyt niskiej wydajności pompy i za niskim ciśnieniu wody, osady żelaziste nie zostaną usunięte ze złoża. Efekty oczyszczania wody nie będą wówczas zadowalające. Podobna kwestia dotyczy filtrów węglowych.

13) ZASTOSOWANIE FILTRÓW DOLOMITOWYCH DO TWARDEJ WODY

Filtry ze złożem wapniowo-magnezowym, np. dolomitowe, nie mogą być użytkowane do wody twardej, ponieważ bardzo szybko materiał filtracyjny ulegnie zbryleniu. Nastąpi zjawisko tzw. kanalikowania, woda nie będzie filtrowana przez całą objętość złoża.

14) NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE FILTRÓW

Wypełnienie filtrów domowych stanowią różnego rodzaju materiały, które się płucze lub wymienia z częstotliwością zależną od ich wytrzymałości oraz realizowanego procesu. Nie wolno tego zaniedbać, bo zanieczyszczone filtry nie będą wystarczająco uzdatniać wody.

Pracą filtrów, ich płukaniem i regeneracją sterują głowice elektroniczne, więc na ogół są bezobsługowe. Ręcznej wymiany mogą wymagać narurowe filtry mechaniczne. Ponadto co jakiś czas warto zrobić przegląd całej stacji wzywając serwisanta, który sprawdzi czy wszystko działa prawidłowo. 

15) DOBÓR ZBYT MAŁEGO ZMIĘKCZACZA

Wielkość urządzenia (ilość potrzebnej żywicy) zależy od twardości wody i przewidywanego jej zużycia. Im większa twardość i większe zapotrzebowanie na wodę, tym więcej żywicy należy zastosować, aby regeneracja złoża nie przebiegała zbyt często.

Między innymi dlatego dobór tego urządzenia warto powierzyć specjaliście. Szczególnie że poza zmniejszaniem twardości wody, może ono usuwać żelazo i mangan, a przy odpowiedniej eksploatacji - złoże będzie pracowało wiele lat, bez konieczności wymiany.

16) WYKORZYSTANIE LAMPY UV DO USUWANIA MIKROORGANIZMÓW

Jeśli w wodzie stwierdzi się obecność takich mikroorganizmów, jak Escherichia coli, czy enterokoki kałowe, założenie lampy bakteriobójczej UV nie oczyści instalacji. W takim przypadku konieczna będzie dezynfekcja chemiczna, gdyż lampa działa tylko w miejscu przepływu wody i nie zniszczy skutecznie bakterii w instalacji.

Urządzenia do dezynfekcji chemicznej
Jeśli w wodzie stwierdzi się obecność mikroorganizmów wskaźnikowych, konieczna jest dezynfekcja chemiczna. (fot. A. Chmiel)

17) NIEWŁAŚCIWIE DOBRANY UKŁAD STEROWANIA

Istotnym elementem filtra jest układ sterowania. Należy zwracać uwagę na jego jakość, konstrukcję, koszt i dostępność części zamiennych oraz sposób obsługi. Przykładowo, płukanie odżelaziacza może być uruchamiane automatycznie lub ewentualnie ręcznie, przez sterownik czasowy. Natomiast płukanie zmiękczacza odbywa się zawsze automatycznie, po przefiltrowaniu odpowiedniej ilości wody.

Istotnym elementem filtra jest układ sterowania
Istotnym elementem filtra jest układ sterowania. (fot. A. Chmiel)

18) BRAK MOŻLIWOŚCI ODPŁYWU POPŁUCZYN DO KANALIZACJI

Centralne filtry do wody muszą być właściwie płukane. Jeśli w pomieszczeniu, w którym są planowane, nie można podłączyć ich do kanalizacji, czy też brak osobnej instalacji odprowadzającej wodę po ich płukaniu, np. do studzienki chłonnej, filtry nie będą mogły pracować lub ich założenie będzie bardzo kłopotliwe. Poza tym trzeba pamiętać, że popłuczyny (szczególnie z odżelaziaczy) mogą stanowić znaczące obciążenie szamba. Przy tego typu odbiorniku ścieków, należy zatem liczyć się z częstszym wywozem nieczystości albo zbudować studzienkę chłonną.

Centralne filtry do wody
Centralne filtry do wody muszą być solidnie płukane, dlatego w pomieszczeniu, w którym są zamontowane, musi być odpływ do kanalizacji. (fot. A. Chmiel)

19) ODPROWADZANIA POPŁUCZYN DO PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przed zaplanowaniem odprowadzania popłuczyn do przydomowej oczyszczalni ścieków, uwzględnia się indywidualne uwarunkowania tych rozwiązań. W przypadku wody znacznie zażelazionej, osady żelaziste mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni. Planując montaż konkretnej oczyszczalni ścieków trzeba więc wcześniej przemyśleć późniejszą możliwość zastosowania konkretnych filtrów.

20) ULOKOWANIE STACJI UZDATNIANIA W NIEWŁAŚCIWYM POMIESZCZENIU

Filtry muszą być montowane w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza nie spowoduje zamarzania wody. Filtry to urządzenia, które nie wymagają dużej przestrzeni, ale zwykle są wysokie. Zbyt niskie wnętrza uniemożliwiają wstawienie zbiorników filtracyjnych o odpowiedniej wysokości, a jest to ważne z uwagi na minimalną wysokość złoża filtracyjnego. Ponadto filtry regenerowane nadmanganianem potasu lub solanką mają dość duże zbiorniki na chemię. Konieczne jest takie umiejscowienie stacji, aby pozwalało na wygodne uzupełnianie środków chemicznych.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Domowa stacja uzdatniania wody
Planując montaż domowej stacji uzdatniania trzeba wybrać ogrzewane pomieszczenie z odpływem do kanalizacji oraz powierzchnią umożliwiającą wygodny dostęp do urządzeń i zbiorników na sól i nadmanganian potasu. (fot. A. Chmiel)

Tomasz Rybarczyk, Anna Chmiel

Zdaniem naszych Czytelników

time image

02 Wrz 2021, 13:06

A czy ktoś z Państwa zakładał system do uzdatniania wody w mieszkaniu? Jak to wygląda? i czy w ogóle da się to zainstalować jeżeli mieszkańcy zgodziliby się zainstalować taki system.

time image

Gość Maro

02 Wrz 2021, 11:23

Czysta woda jest czymś do czego każdy powinien mieć dostęp, często w niej są zanieczyszczenia, których nie widzimy, dlatego trzeba podejmować kroki, które pozwolą na uzyskanie jak najlepszej jakości wody, przydatne są urządzenia od blue boson, które uzdatniają wodę bez użycia ...

time image

Gość Js

18 Kwi 2021, 12:31

Nie potrzeba żadnego filtra sutkowego przed odżelaziaczem. Generuje on tylko zbędne koszty eksploatacji i szybko się zabrudza. Stacja musi być conajmniej dwustopniowa - odżelaziacz i odmanganiacz przed zmiękczaczem. Wszystkie te urządzenia z głowicami umożliwiającymi ustawianie ...

time image

Gość prof. miodek

13 Mar 2021, 09:29

Próbki nas nie zawiodą, a zawieŹć możemy sami je do sanepidu. Wtedy woda nas nie zawiedzie.

time image

Gość technolog

31 Gru 2020, 08:57

Zmiękczacz przed odżelaziaczem? Bzdura. Żadnego filtra siatkowego przed odżelaziaczem? Bzdura. Na zdjęciach widać lampę UV TMA V20 zamontowaną nie prawidłowo (przyłączami w dół). Artykuły takie jak ten tylko szkodzą. Czy nikt tego nie weryfikuje?

time image

Gość Lesław

29 Maj 2020, 14:31

Sprawdźcie sobie ofertę Waterpoint system. Teraz nie zamieniłbym tego dystrybutora wody na żadne inne urządzenie, a wypróbowałem ich sporo.

time image

Gość naturalnie

28 Maj 2020, 04:01

witam. Planuje zakup stacji uzdatniania (1 lazienka, 1 kuchnia - 4 osoby). Planowo miał to być zakup Viessmanna aquahome 20-N, lecz po analizie wyszło, iż w wodzie znajdują się: * jon amonu 0,10 mg/l * żelazo 0,020 mg/l *mangan 0,038 mg/l Nie są to wysokie wartości, ale stacja ...

time image

23 Sty 2020, 11:08

Żelazo jest też w wielu warzywach i czerwonym mięsie. Na dodatek aby było przyswajalne musi znajdować się w formie chelatu, bo jak będziesz pił wodę z dużą ilością tlenku żelaza to niewiele ci z tego przyjdzie. Naprawdę myślisz, że jedynie woda dostarcza ci składników ...

time image

Gość B52

23 Sty 2020, 10:26

żelazo w wodzie Żelazo jest pierwiastkiem, którego codzienne spożycie w pewnych ilościach jest niezbędne dla zdrowia, przede wszystkim dla prawidłowego funkcjonowania układu krwiotwórczego, mięśni oraz wielu enzymów, biorących udział w licznych reakcjach biochemicznych. ...

time image

22 Sty 2020, 12:35

1 godzinę temu, Gość B52 napisał: widzę że wszyscy szukają powodu na udowodnienie że nie potargali pieniędzy wydając kasę na filtry Nie. Nie mam żadnych filtrów bo mieć nie muszę. Ale jeśli chcesz dyskutować, to stosuj określenia ścisłe, a nie prymitywne ...

time image

22 Sty 2020, 11:54

1 godzinę temu, Gość B52 napisał: wpisz w wyszukiwarkę = Wpływ twardości wody na zdrowie człowieka = i nie przypisuj innym braku wiedzy której sam nie posiadasz Czyli mitoman Niestety, z wiedzy zawartej w internecie też trzeba umieć korzystać. Czytanie ...

time image

Gość filtry-wody

22 Sty 2020, 11:36

Zacytuję fragment artukułu: "Wg WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) nie ma żadnych przekonujących dowodów, że twardość wody powoduje niekorzystne skutki zdrowotne u ludzi. Wręcz przeciwnie, wyniki licznych badań sugerują, że twarda woda może chronić przed niektórymi chorobami, ...

time image

Gość B52

22 Sty 2020, 11:19

widzę że wszyscy szukają powodu na udowodnienie że nie potargali pieniędzy wydając kasę na filtry

time image

22 Sty 2020, 11:04

12 minut temu, Gość B52 napisał: i powiem ci jeszcze jedno ja sprzedaję środki do uzdatniania wody takim mądralą jak ty Pisze się "mądralom", jeśli już. A po drugie, nie odpowiedziałeś na pytanie dlaczego Cytat  tylko nie nadaje się ...

time image

Gość filtry-wody

22 Sty 2020, 11:03

Do Gość B52: Podczas zmiękczania z wody usuwane są jony wielowartościowe, czyli głównie jony wapnia i magnezu, pozostają inne. Taka woda nie jest zdemineralizowana. Oczywiście, będzie miała mniej minerałów, ale to nie czyni jej niezdatną do picia. Jakie mam argumenty? 1) Większość ...

time image

22 Sty 2020, 10:55

4 minuty temu, Gość B52 napisał: i powiem ci jeszcze jedno ja sprzedaję środki do uzdatniania wody takim mądralą jak ty Wow.....

time image

Gość B52

22 Sty 2020, 10:49

i powiem ci jeszcze jedno ja sprzedaję środki do uzdatniania wody takim mądralą jak ty

time image

Gość B52

22 Sty 2020, 10:30

wpisz w wyszukiwarkę = Wpływ twardości wody na zdrowie człowieka = i nie przypisuj innym braku wiedzy której sam nie posiadasz

time image

22 Sty 2020, 09:32

nie nadaje się, bo? Przestań powtarzać mity, których źródła nawet nie rozumiesz.

time image

Gość B52

22 Sty 2020, 09:17

woda pozbawiona wszystkich minerałów jest krystalicznie czysta lubi ją zmywarka pralka żelazko i storczyki po umyciu samochodu niema zacieków nie tworzy się kamień na armaturze tylko nie nadaje się do picia

time image

21 Sty 2020, 12:36

Zgadzamy się z większością informacji, które zostały zamieszczone w artykule. Zgadzamy się również z informacją powyżej, apropo kolejności konkretnych stacji uzdatniania oraz szczególnego zwrócenia uwagi na części miedziane. Jednak co możemy dodać od siebie? Zawsze warto ...

time image

Gość Hydro-Centrum

20 Sty 2020, 17:24

Amen. Poza dwiema rzeczami: Zmiękczacz zawsze po odżelaziaczu oraz woda zmiękczona nie rozpuści instalacji z miedzi pod warunkiem ustawienia twardości wody na min. 3-4 stopnie niemieckie.

time image

Gość Iwonka

14 Cze 2019, 11:08

Najlepiej przy doborze urządzenia skonsultować się ze specjalistą - moja znajoma zainwestowała swego czasu w kolumnę odżelaziającą bez konsultacji i niestety, na jej parametry wody to było za mało. Pieniądze wyrzucone w błoto, musiała kupować drugą stację, żeby woda była do użytku.

time image

Gość Dominika

06 Cze 2019, 14:29

"Zmiękczacz zwykle montowany jest przed odżelaziaczem" Co za bzdura...

Oczywiście uwaga Jack.. jest słuszna - przesada w zmiękczeniem to nie tylko  wyższe kosztu uzdatniania ale i kłopotliwe spłukanie np. mydła podczas kąpieli.

Teraz miękka woda to rarytas. Nawet deszczówka jest kwaśna (o zawartości związków wpływających na twardość nie wspomnę), nikt już tym nawet głowy nie umyje

Woda miękka działa korozyjnie na miedź. Niezależnie od tego czy naturalnie jest miękka czy zmiękczona w wyniku uzdatniania. A korozja oznacza przedostawanie się jonów miedzi do wody pitnej, co jest szkodliwe dla zdrowia. Dlatego unika się stosowania rur miedzianych, gdy woda jest ...

time image

Gość Jack_

03 Cze 2019, 18:51

Punkt 3) to oczywista głupota autora. Zmiękczacz + miedź jest dopuszczalny, jednakże należy odpowiednio ustawić twardość wody wyjściowej.

time image

Gość Gonzo Bonzo

10 Maj 2018, 21:24

Bardzo dobry artykuł, chwalę i korzystam z wiedzy. Brawo autorzy, redakcyjny meisterstuck!

time image

10 Maj 2018, 21:24

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje