PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 4-5 minut

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze odpowiedniej oczyszczalni ścieków są warunki wodno-gruntowe miejsca, w którym planowany jest montaż instalacji. Jednak nawet trudne grunty nie wykluczają możliwości zastosowania tego rozwiązania.

Czego dowiesz się z artykułu?
  • Decydując się na oczyszczalnię co powinniśmy wiedzieć?
  • Która oczyszczalnia sprawdzi się w przypadku trudnych warunków gruntowych?

Na co należy zwrócić uwagę przed wyborem konkretnej oczyszczalni?

Zakup oczyszczalni należy poprzedzić wyborem miejsca jej posadowienia, które jest bardzo istotne, zarówno ze względów ekologicznych i prawnych, jak i dla samego poprawnego funkcjonowania oczyszczalni. Znając warunki terenowe, takie jak rodzaj gleby i jej wodoprzepuszczalność, możemy także uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące właściwego dla nas rodzaju instalacji.

Wiedzę na temat warunków gruntowych i wodnych możemy uzyskać w dwojaki sposób - poprzez wiercenia geologiczne lub wykonując test perkolacyjny. W pierwszym przypadku otrzymamy szereg istotnych danych, które najlepiej zinterpretuje specjalista. Drugi sposób jest prostszy, ale i mniej dokładny.

Znając już charakterystykę naszych gruntów, możemy określić, w jakim zakresie przepuszczają wodę. Wyposażeni w tę wiedzę jesteśmy w stanie wybrać typ oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków EKO-BIO
Przydomowa oczyszczalnia ścieków EKO-BIO

Na potrzeby artykułu, dokonamy tego na przykładzie oferty firmy EKO-BIO Oczyszczalnie, a zatem dwóch rodzajów oczyszczalnibiologicznej (EKO-BIO) i ekologicznej (EKO-ODR). Oba rozwiązania różnią się od siebie m.in. tym, że w przeciwieństwie do oczyszczalni ekologicznej, oczyszczalnia biologiczna może być montowana w każdych warunkach gruntowych i daje możliwość odzyskania oczyszczonej wody.

Na glebach wysoko przepuszczalnych (piaskach lub gruntach mieszanych, z dominacją gleb piaszczystych), w sytuacji gdy mamy do czynienia z niskim poziomem wód podskórnych, polecane są instalacje z drenażem rozsączającym (w tym przypadku, EKO-ODR i EKO-BIO) lub tunelem rozsączającym (tylko EKO-BIO), czyli oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO lub ekologiczne EKO-ODR.

Gleby piaszczyste mają tę właściwość, że pozwalają na niezbędny w procesie oczyszczania, długi przepływ dla EKO-ODR a dla EKO-BIO – możliwość skutecznego wprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu. Oczyszczalnię EKO-BIO możemy wyposażyć w opcję odprowadzania oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.

Schemat działania przydomowej oczyszczalni ścieków EKO-BIO
Schemat działania przydomowej oczyszczalni ścieków EKO-BIO

Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się zarówno na glebach, które bardzo dobrze przepuszczają wodę, a wody podskórne znajdują się nie płycej niż na 2,5 m. pod poziomem gruntu, jak i na gruntach ciężkich, nieprzepuszczalnych z poziomem wód podskórnych mieszczącym się w przedziale 2,5 – 5 m pod poziomem terenu.

Jaki typ oczyszczalni wybrać w przypadku trudnych warunków gruntowych?

Zdarza się, że wynik badania warunków gruntowych nie będzie pomyślny, ponieważ na naszym terenie występuje gleba gliniasta lub wysoki poziom wód gruntowych. W takiej sytuacji rozwiązaniem może się okazać montaż oczyszczalni EKO-BIO z przepompownią i poletkiem rozsączającym w nasypie (kopcu). Taki system sprawdzi się na naszym terenie nawet wtedy, gdy stoi na nim woda.

Przepompowania to osobny, szczelny zbiornik o pojemności 300 lub 1000 l wyposażony w pompę, który transportuje oczyszczony ściek z oczyszczalni biologicznej wyżej do nasypu. Zainstalowanie przepompowni daje możliwość wtórnego wykorzystania wody, np. do podlewania działki. Niesie to ze sobą korzyści nie tylko finansowe, ale również ekologiczne.

Ze względów klimatycznych następuje ciągłe zubożenie zasobów wodnych. Temat ten stał się jednym z kluczowych problemów współczesnego świata i był szeroko dyskutowany między innymi w Parlamencie Europejskim. Zdaniem Komisji PE, zapewnienie szerszego ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków może ograniczyć wydobycie wody z jednolitych części wód podziemnych i wód gruntowych.

źródło i zdjęcie: Eko-Bio Oczyszczalnie