Lepiej wybrać rury plastikowe czy miedziane do instalacji wodnej?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Lepiej wybrać rury plastikowe czy miedziane do instalacji wodnej?

W każdym domu potrzebujemy rur do ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania. Niekiedy także do kolektorów słonecznych. W budynkach jednorodzinnych tych ze stali prawie się już nie stosuje. Pozostaje niełatwy wybór pomiędzy miedzią i różnymi tworzywami sztucznymi.

Miedź to materiał uniwersalny. Zrobione z niej rury występują wprawdzie w kilku odmianach, np. jako sztywne lub giętkie, z powłoką z tworzywa lub bez niej, ale podstawą jest zawsze miedź czysta przynajmniej w 99%. Za to pod hasłem plastik kryją się bardzo rozmaite tworzywa sztuczne, diametralnie różniące się nie tylko stopniem elastyczności, lecz np. odpornością na wysoką temperaturę.

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, który materiał jest najlepszy. Każdy ma mocne i słabe strony. Najważniejsze, żeby stosować go świadomie, przestrzegając wymogów wynikających z jego szczególnych cech.

Rodzaje rur i połączeń w instalacji wodnej

Rury miedziane występują w trzech podstawowych rodzajach różniących się stopniem twardości:

 • miękkie - w zwojach;
 • półtwarde - w sztangach;
 • twarde - w sztangach.

W domach jednorodzinnych stosuje się najczęściej te pierwsze, ze względu na łatwość kształtowania. Twardsze odmiany wykorzystuje się przy dużych średnicach.

Rury mogą być przy tym sprzedawane:

 • bez żadnych powłok zewnętrznych;
 • w płaszczu z syntetyku;
 • w izolacji cieplnej.

Płaszcz z tworzywa jest potrzebny głównie w przypadku rur stosowanych do ogrzewania podłogowego, bo jastrych (wylewka) powoduje korozję miedzi. Izolację cieplną chroni z kolei przed jego stratami do otoczenia, np. w instalacji z kolektorami słonecznymi.

Wszystkie rury miedziane charakteryzuje odporność na wysoką temperaturę i ciśnienie oraz szczelność na przenikanie gazów, w tym dyfuzję tlenu. Z tych względów wykorzystywane są nie tylko w instalacjach grzewczych i wodociągowych, ale również klimatyzacyjnych, gazowych, z kolektorami słonecznymi.

Rury miedziane można łączyć na trzy sposoby:

 • przez lutowanie (tzw. miękkie lub twarde);
 • za pomocą złączek zaprasowywanych;
 • używając złączek skręcanych.

Zdecydowanie dominuje ten pierwszy, wymagający jednak profesjonalnych umiejętności i sprzętu. Zaletą jest tu zaś niska cena złączek i solidność połączeń.

Zgrzewanie to jeden z najpopularniejszych sposobów łączenia rur
Zgrzewanie to jeden z najpopularniejszych sposobów łączenia rur. (fot. UST-M)
W przypadku miedzi, wykonuje się przede wszystkim połączenia lutowane
W przypadku miedzi, wykonuje się przede wszystkim połączenia lutowane. (fot. Centrum Promocji Miedzi)

Rury z tworzyw to cała gama bardzo różnych materiałów, o odmiennym sposobie układania (sztywne albo giętkie) oraz łączenia.

Rury z tworzyw mogą być wykonane jako jednorodne, z czystego tworzywa sztucznego:

 • polichlorek winylu (PVC) - sztywne, klejone;
 • polietylen zwykły (PE) lub sieciowany (PEX) - giętkie, łączy się je za pomocą złączek skręcanych lub wciskanych;
 • polipropylen (PP) - rury sztywne, zgrzewane;
 • polibutylen (PB) - giętkie, łączy się je za pomocą złączek skręcanych albo wciskanych.

Z kolei rury wielowarstwowe powstają w wyniku zespolenia tworzyw sztucznych z wkładką z folii aluminiowej. To przede wszystkim wyroby polietylenowe PEX-Al-PE i polipropylenowe PP-stabi. Te pierwsze łączy się złączkami zaprasowywanymi lub skręcanymi (rozbieralnymi). Polipropylenowe zaś zgrzewa się.

Przyrost długości rur wraz ze wzrostem temperatury to nieodłączna cecha materiału, z którego zostały wykonane.
Przyrost długości rur wraz ze wzrostem temperatury to nieodłączna cecha materiału, z którego zostały wykonane.

Dla fachowca żaden sposób łączenia nie będzie stanowił problemu, choć każdy będzie miał, oczywiście, pewne upodobania i chętniej będzie pracować w niektórych systemach. Dla amatorów-majsterkowiczów najbardziej godne polecenia są systemy skręcane. Nie potrzeba przy nich specjalistycznych narzędzi, a połączenia są rozbieralne. Łatwo więc nie tylko coś poprawić, ale i zmienić w przyszłości.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Rury z tworzyw zasadniczo różni odporność na wysoką temperaturę. Te jednowarstwowe nie są przy tym barierą przy przenikaniu tlenu. Determinuje to ich przeznaczenie.

Budowa rury wielowarstwowej
Budowa rury wielowarstwowej.

Odpowiednie rury do zimnej i ciepłej wody

Rury miedziane są chętnie stosowane do zimnej i ciepłej wody, gdyż są odporne na zarastanie kamieniem i wykazują właściwości bakteriostatyczne, czyli utrudniają namnażanie się bakterii. Jednak w starszych instalacjach, gdzie mamy już rury stalowe - możliwość ich wykorzystania jest ograniczona. Miedź działa bowiem korozyjnie na stal. Dopuszczalna jest jedynie sytuacja, gdy woda przepływa najpierw przez rury stalowe, następnie przez miedziane. Nigdy odwrotnie!

Jeżeli mamy zaś cyrkulację c.w.u., wspólne zastosowanie też jest niewłaściwe, bo woda krąży wówczas w zamkniętej pętli pomiędzy punktami poboru i zasobnikiem wody.

Drugie ograniczenie to agresywny względem miedzi skład wody. Przede wszystkim nie może ona mieć kwaśnego odczynu, czyli pH poniżej 7. Rury wtedy korodują, a woda pitna niesie ze sobą nadmiar jonów miedzi. Również silnie zasadowy odczyn jest niewskazany.

Z kolei rury z tworzyw są niewrażliwe na korozję, odporne na wodę o bardzo różnym składzie i można je łączyć ze stalą i miedzią.

Jednak rury ze zwykłego PVC oraz z polietylenu (PE) nie nadają się do wody ciepłej. Polietylenowe stosuje się powszechnie do wodociągowych instalacji zewnętrznych, gdyż zachowują elastyczność nawet w skrajnie niskiej temperaturze i są w stanie wytrzymać zamarznięcie w nich wody. Zaś rury PVC nadające się do wody ciepłej to specjalna odmiana CPVC (chlorowany polichlorek winylu). Można ich używać również do wody zimnej. Nigdy odwrotnie.

Rury wielowarstwowe PEX-Al-PE
Rury wielowarstwowe PEX-Al-PE stosuje się chętnie zarówno do zimnej, jak i ciepłej wody. Można je wyginać, co ogranicza liczbę połączeń. (fot. Pipelife)

Jakie rury są odpowiednie do c.o.?

Rury w instalacjach grzewczych muszą spełniać dwa podstawowe warunki:

 • być odporne na wysoką temperaturę, zarówno występującą normalnie, jak i w stanach awaryjnych (przegrzanie kotła);
 • nie przepuszczać tlenu przez ścianki, czyli stanowić względem niego barierę antydyfuzyjną, bo tlen powoduje korozję oraz zapowietrzanie się systemu.

Oba warunki miedź spełnia bez najmniejszego problemu. Temperatura około 100°C (maksymalna, jaką jest w stanie osiągnąć woda w układzie) nie powoduje spadku wytrzymałości rur. Metal zaś to całkowicie szczelna bariera dla gazów.

W przypadku tworzyw do ogrzewania stosuje się rury wielowarstwowe. Są odporne na temperaturę rzędu 95°C, a wkładka aluminiowa jest barierą antydyfuzyjną i zmniejsza wydłużanie się rur pod wpływem zmian temperatury.

Rury wielowarstwowe stosuje się w przypadku podłogówki
Rury wielowarstwowe dominują w przypadku podłogówki. Łączą dobre parametry z niską ceną i łatwością układania. (fot. Pipelife)

Jakie rury zastosować do podłogówki?

Wszystkie rury do budowy ogrzewania podłogowego muszą być odporne na przenikanie (dyfuzję) tlenu, powinny dobrze przewodzić ciepło i być łatwe do ułożenia. To ostatnie eliminuje rury sztywne, bo trzeba ukształtować pętle bez połączeń, z jednego odcinka. Każde łączenie to bowiem nie tylko więcej pracy, ale i ryzyko rozszczelnienia. A takie będzie trudno zlokalizować i naprawić po wylaniu jastrychu.

Do podłogówki wykorzystuje się trzy rodzaje rur:

 • wielowarstwowe, najczęściej z dwóch warstw polietylenu z umieszczoną pomiędzy nimi wkładką antydyfuzyjną z folii aluminiowej (rury PEX-Al-PE). Mają bardzo dobrą wytrzymałość, są całkowicie odporne na przenikanie tlenu i stosunkowo tanie;
 • polietylenowe (PEX lub PERT) z warstwą antydyfuzyjną z tworzywa sztucznego. Nieco tańsze od wielowarstwowych, ale znaczną część rur dostępnych na rynku charakteryzuje niezadowalająca szczelność przy przenikaniu gazów w temperaturze powyżej 40°C;
 • miedziane z powłoką ochronną z tworzywa. Mają najlepsze parametry techniczne (bardzo dobrze przewodzą ciepło, nie przepuszczają tlenu), lecz są kilkakrotnie droższe od pozostałych rodzajów. Płaszcz ochronny jest konieczny, bo miedź koroduje, mając kontakt z wylewką podłogową.

Najczęściej stosuje się rury o średnicy 12-20 mm. Większa średnica to mniejsze opory przepływu, a zatem mniejsze zużycie energii elektrycznej przez pompę obiegową i możliwość formowania dłuższych pętli. Niestety, to także wyraźnie wyższa cena.

Rury miedziane
Miedź nie powinna stykać się z jastrychem podłogowym, betonem, zaprawą. Dlatego stosuje się rury w płaszczu z tworzywa lub nakłada na nie izolację. (fot. Centrum Promocji Miedzi)

Co oznacza średnica w rurach?

Zastosowanie rur niewłaściwej średnicy to często spotykany błąd, gdy decydujemy się na zmianę materiału. W dobrym projekcie, średnice tych elementów są tak dobrane, by w każdym punkcie poboru wody zapewniony był jej odpowiednio duży strumień. Kłopot w tym, że rury miedziane mają zawsze dość cienkie ścianki o grubości 0,8-1,5 mm (przy średnicach spotykanych w domach jednorodzinnych).

Za to te z tworzyw są pod tym względem bardzo zróżnicowane. Na dodatek nawet wykonane z tego samego materiału mogą mieć odmienne średnice wewnętrzne, zależnie od klasy odporności na ciśnienie i tego, czy są przeznaczone do wody zimnej czy ciepłej.

Przy tej samej średnicy zewnętrznej mogą mieć zatem bardzo różną średnicę wewnętrzną (w świetle). Przy zwężeniu efektywnego przekroju - żeby zachować ten sam przepływ, prędkość strugi wody musi być znacznie większa. Skutkiem tego z kolei istotnie wzrastają opory przepływu.

Jeżeli więc decydujemy się na zmianę rodzaju rur względem projektu, to ich średnice trzeba przeliczyć na odpowiadające im średnice wewnętrzne, nie zaś zewnętrzne (nominalne - DN).

W rurach miedzianych i plastikowych średnica nominalna (DN) to średnica zewnętrzna. Dlatego podaje się jeszcze grubość ścianki. Przykładowo zapis 16 × 2 oznacza 16 mm średnicy zewnętrznej oraz ściankę 2 mm. Zatem średnica wewnętrzna to 12 mm.

Uwaga! W przypadku dominujących dawniej rur stalowych było inaczej. Podana średnica oznaczała średnicę wewnętrzną, np. 1 cal to ok. 25 mm.

Ponadto należy uwzględnić fakt, że niektóre rodzaje złączek mogą miejscowo wyraźnie zmniejszać światło rury. Dotyczy to przede wszystkim bardzo popularnych złączek skręcanych i zaprasowywanych do rur PEX-Al-PE. Gdy ciśnienie wody jest niskie, będzie to wyraźnie odczuwalne.

Schemat: Różnice pomiędzy rodzajami rur z tworzyw są bardzo duże, pomimo zachowania tej samej średnicy zewnętrznej.
Różnice pomiędzy rodzajami rur z tworzyw są bardzo duże, pomimo zachowania tej samej średnicy zewnętrznej.

Rury z miedzi i tworzyw sztucznych - ważna kompensacja

Ciała stałe rozszerzają się przy wzroście temperatury, kurczą zaś przy ochłodzeniu. W przypadku rur stalowych to zjawisko było mało odczuwalne, bo stal wydłuża się nieznacznie. W niedużych instalacjach do kompensacji wydłużeń wystarczały naturalne załamania rurociągu. Miedź rozszerza się mniej więcej 1,5 raza bardziej niż stal, ale to wciąż niewiele. Za to syntetyki mają sporo wyższy współczynnik rozszerzalności, nawet ponad 10 razy względem stali.

Skalę zjawiska bardzo ogranicza użycie rur warstwowych, z wkładką (warstwą) aluminium. Jednak i w ich przypadku nie wolno zapominać o odpowiednim rozmieszczeniu podpór stałych i uchwytów przesuwnych. Inaczej rurociągi mogą się zdeformować (uszkodzić), a złączki rozszczelnić.

Schemat: kompensacja rur
W pierwszym przypadku, odległości pomiędzy miejscami mocowania rury są zbyt małe, nie będzie możliwości skompensowania wydłużeń termicznych.

Rury z miedzi i tworzyw sztucznych - koszty

Same rury miedziane są wyraźnie droższe od tych z tworzywa. Częściowo równoważy to niska cena kształtek miedzianych przeznaczonych do lutowania. Złączki skręcane są znacznie droższe, ale to jedyny rodzaj, z którym poradzi sobie majsterkowicz. W przypadku miedzi nieco więcej kosztuje robocizna. Jednak wykonawstwo zdecydowanie nie jest zadaniem dla amatora. Samodzielną pracą nic tu nie zaoszczędzimy.

Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Centrum Promocji Miedzi

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Kilerbysior

12 Kwi 2021, 11:30

Miedź ma przepływ laminarny, pompa bierze mniej prądu i dłużej wytrzyma zanim się zepsuje. Miedź nie tworzy śmieci bo odpadki idą do przetopu i wracają jako rura. Rury droższe ale kształtki tańsze. Ogrzewanie podłogowe rury cu ok. 4,5m/m2 rury pex ok. 7,5m/m2 no i przy pex większy ...

time image

Gość Tom

04 Mar 2021, 11:04

Czy miedź jest szkodliwa w temacie wody pitnej, pewnie tak, ale tworzywa pewnie też. Wielu lekarzy już nie raz wspominało po sekcjach zwierząt i ludzi o sporym procencie zawartości w organizmach PCV, PET itp. Czyli co, wracamy do stali ???

time image

aru

19 Gru 2020, 21:06

a ziemia jest płaska, od góry niebem, od dołu piekłem przykryta... znaczy się ołów ich wykańczał, tego akurat  uczą w gastronomiku...  

time image

Gość terminus

19 Gru 2020, 20:09

Już starożytni Rzymianie odczuli na zdrowiu i życiu szkodliwość miedzi w połączeniu z wodą pitną. Uczono mnie o tym w szkole budowlanej. Czyli ludzkość znowu cofa się w rozwoju.

time image

09 Lis 2019, 16:48

15 godzin temu, Gość Plumber NY napisał: W USA nie ma dyskusji miedž czy PCV. Każda instalacja łazienkowa i kuchenna w domach i w mieszkaniach to Cu, głównie 3/4” i 1/2”. No to co że w USA. Trza było napisać -  dlaczego?

time image

Gość Plumber NY

09 Lis 2019, 01:20

W USA nie ma dyskusji miedž czy PCV. Każda instalacja łazienkowa i kuchenna w domach i w mieszkaniach to Cu, głównie 3/4” i 1/2”.

time image

Gość opozda

23 Sie 2019, 11:55

Bardzo merytoryczny artykuł! Polecam także poczytać o nowościach w rurach miedzianych. W ostatnim czasie kilku czołowych europejskich producentów rur miedzianych opracowało innowacyjną rurę dwuwarstwową, która ma cienkościenny rdzeń miedziany z trwale zespoloną osłoną z tworzywa ...

time image

Gość rety

05 Maj 2019, 18:51

Był artykuł o miedzianych do wody pitnej, że są RAKOTWÓRCZE. Naukowcy na Zachodzie podawali taką wodę z rur miedzianych myszom i to stwierdzili.

time image

Gość mhtyl

01 Gru 2018, 13:05

1 godzinę temu, MrTomo napisał: Bo miedź nie nadaje się do każdego rodzaju wody. Wodę trzeba najpierw zbadać. PH musi być > 7   Miedź nadaje sie do każdej wody, natomiast miedź nie lubi cementu. Rurki musza być odizolowane ...

time image

01 Gru 2018, 12:01

Bo miedź nie nadaje się do każdego rodzaju wody. Wodę trzeba najpierw zbadać. PH musi być > 7  

time image

Gość Ja

01 Gru 2018, 11:47

Nie polecam a nawet i odradzam rury miedziane tez słyszalem takie zapewnienia ze jest na lata to teraz opisze to na moim przykładzie 5 lat po remoncie łazienki i co rury zaczęły korodowac i sikać wodą zaznaczam ze nie jest to wina hydraulika ponieważ woda nie ciekła z łaczeń lutowanych ...

time image

Gość hela

27 Lip 2014, 18:18

Ja tez mam problem.Miedz czy cos innego.To jest nowy dom ,150m bez gory.Problemem u nas jest czesty brak pradu Moi sasiedzi,jak pradu braknie, w zimie siedza u tesciow bo w domu zimno.Maja tak zrobione ze nie moga ogrzewac mieszkania...Boje sie tego a jako samotna baba,wszystko moga mi wcisnac.I ...

time image

Gość Piter

17 Cze 2014, 11:40

Wydaje mi się ze jednak najlepiej jest postawić na miedziane. Sa trwalsze, nie korodują i są dużo bezpieczniejsze bo miedź jest antybakteryjna.

time image

Gość mhtyl

09 Sty 2013, 20:21

Cytat Widzisz i to jest Twoja ale subiektywna ocena , a ja oceniam że się czepiasz i przyczepiasz do wszystkiego jak rzep do psiego ogona . Proszę ,nie osłabiaj mnie, kto kogo się czepił

time image

09 Sty 2013, 19:52

Cytat Natomiast Twoje riposty noszą ton szyderczo - agresywny , Widzisz i to jest Twoja ale subiektywna ocena , a ja oceniam że się czepiasz i przyczepiasz do wszystkiego jak rzep do psiego ogona .

time image

09 Sty 2013, 19:21

Cytat Tobie to trzeba napisać całą książkę ,krok po kroku abyś zrozumiał co miałem na myśli.Rury z alupex możesz dawać też do c.o. - prawda czy nie? Nie , nie trzeba lepiej nie pisz nic . Do c.o. można , ale człowieku ...

time image

09 Sty 2013, 17:06

Hewalex: Cytat Połączenie to należy wykonać w dużych instalacjach z rury stalowej, a w mniejszych z miedzi lub zyskującej na popularności elastycznej rury ze stali nierdzewnej. Zdecydowanie odradzamy stosowanie rur z tworzywa bardzo podatnych ...

time image

Gość mhtyl

09 Sty 2013, 16:33

Cytat Czego jape drze ????? , co napisałeś ????? .Głupoty piszesz , ot co . Bo rura miedziana wytrzymuje znacznie więcej niż jak napisałeś do 95 stopni . I nie chodzi o wytrzymałość samej rury ale zastosowanych połączeń , ale to szerszy ...

time image

09 Sty 2013, 09:46

Nie chodzę w tej wadze więc nie wiem , ale jak się domyślasz miałem na myśli całokształt tego zjawiska .

time image

09 Sty 2013, 09:40

Cytat ... i nabijasz posty na te kubki , ech co za ludzie . Ale nie w tej "rubryce"

time image

09 Sty 2013, 09:27

Cytat Toszto napisałem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ile razy mam Ci pisać!!!!!!!!!!!!!!!! Rura miedziana czy alupex wytrzymuje do 95 stopni Celsjusza nie mieszkamy w Hameryce aby operować inną skalą Ostatnio też miałeś problem ze zrozumieniem ...

time image

09 Sty 2013, 08:15

Woda wrze w temperaturze około 100 stopni, a roztwór glikolu nawet do 130ºC.Wymagania dla rur instalacji solarnej są zaostrzone (temperatura normalnej pracy 80º – 120ºC); a w przewodach połączeniowych kolektora, temperatury mogą krótkotrwale dochodzić do 160ºC.

time image

Gość mhtyl

08 Sty 2013, 21:50

Cytat Normalna to jest kotuś jak nie wiesz , zdecydowanie poniżej 100 st. Ale byś nie miał dalszych wątpliwości dodam że chodzi o stopnie Celsjusza Toszto napisałem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ile razy mam Ci pisać!!!!!!!!!!!!!!!! Rura ...

time image

08 Sty 2013, 21:16

Normalna to jest kotuś jak nie wiesz , zdecydowanie poniżej 100 st. Ale byś nie miał dalszych wątpliwości dodam że chodzi o stopnie Celsjusza

time image

Gość mhtyl

08 Sty 2013, 19:51

Cytat Ale ja mam na myśli normalną pracę a Ty piszesz chyba o sytuacjach awaryjnych i katastrofach . Czyli jaką? Jaka to jest wg Ciebie normalna temperatura w solarach i w c.o.?

time image

08 Sty 2013, 19:09

Ale ja mam na myśli normalną pracę a Ty piszesz chyba o sytuacjach awaryjnych i katastrofach .

time image

Gość mhtyl

08 Sty 2013, 17:41

Cytat Nie masz racji bo glikol w instalacjach solarnych potrafi osiagać większe temperatury , to nie woda . A w c.o.to nie może osiągnąć ponad 100 stopni? Aby nie przekroczyć pewnego zakresu temperatur są od tego różnego ...

time image

08 Sty 2013, 09:07

Cytat Co do solarów to tu się nie zgodzę,bo niby jaka wysoka temperatura? Niech będzie w porywach koło 100 stopni a alupex wytrzymuje do 95 a chwilowo to nawet ponad 100 stopni. Nie masz racji bo glikol w instalacjach solarnych ...

time image

Gość mhtyl

07 Sty 2013, 20:57

Ja do wody pitnej dałem alupexy ze względów oszczędnościowych jak i łatwości położenia.Co do solarów to tu się nie zgodzę,bo niby jaka wysoka temperatura? Niech będzie w porywach koło 100 stopni a alupex wytrzymuje do 95 a chwilowo to nawet ponad 100 stopni.

time image

ZBG

07 Sty 2013, 16:54

Goście nieźle ściemniają z tą miedzią. A już do wody pitnej miedź to powinno być karane z urzędu, jako próba podtruwania. Ja swoje instalacje poprowadziłem w PEX. Całą kotłownie zrobiłem w rurach stalowych. Miedź jedynie do solarów bo tam za wysoka temperatura na plastik i ...

time image

Gość stach

02 Gru 2011, 14:36

Cytat Najpopularniejszym sposobem łączenia rur miedzianych są połączenia nierozłączne, czyli lutowanie kapilarne lutem twardym lub miękkim i zaprasowywanie. Istnieje możliwość łączenia przez złączki - połączenia rozłączne. ...

time image

02 Gru 2011, 09:05

Mimo wszystko polecam skorzystać z wykwalifikowanego instalatora, który da gwarancje dobrego zaprojektowania instalacji.

time image

25 Lis 2011, 21:49

Cytat <em>Muszę wymienić stare rury stalowe instalacji wodnej. Nie wiem czy lepiej wybrać rury plastikowe czy może miedziane, czy jakoś istotnie się różnią? Chcę puścić rury starymi trasami (piony i gałązki), by zbytnio nie ...

time image

25 Lis 2011, 14:02

Cytat A może ekspert powinien się doszkolić i jeśli już pisze o używaniu rur miedzianych, powinien napisać, że instalacja z rur miedzianych niekoniecznie musi być lutowana - można również zaciskać, tak jak wykonywane jest w systemie ...

time image

Gość stach

24 Lis 2011, 11:32

Cytat <em>Muszę wymienić stare rury stalowe instalacji wodnej. Nie wiem czy lepiej wybrać rury plastikowe czy może miedziane, czy jakoś istotnie się różnią? Chcę puścić rury starymi trasami (piony i gałązki), by zbytnio nie ...

time image

22 Lis 2011, 15:45

Na akcjach KGHM pojechałeś, cy cuś? Bo wtłaczasz wszędzie te swoje odkrycia...

time image

Gość copper

22 Lis 2011, 15:29

Zdecydowanie miedziane. Jedną z najważniejszych jej cech jest całkowita higieniczność. Dzięki instalacji z miedzi można przy jej własciwym zaprojektowaniu i użytkowaniu uzyskać wodę najwyższej jakości. Instalacja taka charakteryszuje się odpornością na korozję, jej czas eksloatacji ...

time image

22 Lis 2011, 15:29

Muszę wymienić stare rury stalowe w instalacji wodnej. Nie wiem czy lepiej wybrać rury plastikowe czy może miedziane, czy jakoś istotnie się różnią? Chcę puścić rury starymi trasami (piony i gałązki), by zbytnio nie rujnować pomieszczeń. Zastanawiam się, czy da się to zrobić ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze wrzesień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA