Grzejniki i ogrzewanie podłogowe w jednej instalacji

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 29-37 minut
Grzejniki i ogrzewanie podłogowe w jednej instalacji

Połączenie wodnego ogrzewania podłogowego z grzejnikami nie jest łatwym zadaniem, jednak takie właśnie instalacje stosuje się coraz częściej. Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne.

Wodne ogrzewanie podłogowe zdobywa coraz większą popularność, w znacznej mierze dlatego, że dobrze współpracuje ono z kotłami kondensacyjnymi i pompami ciepła. Eksploatacja tych urządzeń jest bowiem najbardziej ekonomiczna, gdy przygotowują wodę grzewczą o niskiej temperaturze, jaka wystarczy do podłogówki.

Często jednak podłogówką nie można w pełni zastąpić grzejników, np. ze względu na zbyt małą nośność stropu pomiędzy kondygnacjami (wylewka kryjąca rury w podłodze byłaby zbyt ciężka) albo dlatego, że domownicy nie chcą zrezygnować z tradycyjnego parkietu drewnianego lub puszystych dywanów, które utrudniałyby oddawanie ciepła przez podłogę.

Pozostaje wtedy połączenie grzejników i wodnego ogrzewania podłogi w jednej instalacji, a to oznacza, że musimy ją rozbudować, by pogodzić ze sobą odmienne wymogi każdego ze sposobów ogrzewania.

Kocioł w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego

W instalacjach z wodnym ogrzewaniem podłogowym stosuje się najczęściej gazowe i olejowe kotły kondensacyjne. Wykorzystanie przez nie dodatkowego ciepła z pary wodnej zawartej w spalinach jest możliwe pod warunkiem, że temperatura wody grzewczej nie jest zbyt wysoka.

Instalację grzewczą projektuje się więc najczęściej dla parametrów 55/40°C lub jeszcze niższych (pierwsza liczba to temperatura zasilania, czyli wody opuszczającej kocioł, druga - to temperatura powrotu - wody płynącej z powrotem do kotła). Jednak nowoczesne kotły pozwalają na osiągnięcie efektu kondensacji, nawet jeśli parametry wody grzewczej wynoszą 70/55°C, ich sprawność wówczas nieco spada (sięga maksymalnie 104%), ale podniesienie temperatury wody wpływa korzystnie na efektywność grzejników.

Inne rodzaje kotłów także mogą współpracować z ogrzewaniem podłogowym (o czym mowa dalej), jednak konieczne jest wówczas znaczne obniżenie temperatury wody zasilającej instalację podłogową.

Temperatura podłogi i grzejników w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego

Ze względów zdrowotnych temperatura podłogi nie powinna być wyższa niż 28-29°C - tylko w łazienkach można ją podnieść do 32-35°C. Dlatego właśnie temperatura wody zasilającej ogrzewanie podłogowe musi być niska, najlepiej jeśli wynosi 35-40°C. Wykonanie podłogi zasilanej wodą o wyższej temperaturze jest możliwe, ale raczej niepraktykowane, bo utrudniałoby utrzymanie jednolitej temperatury całej powierzchni.

Niska temperatura wody zasilającej grzejniki ścienne znacznie zmniejsza ich moc, dlatego musiałyby mieć znacznie większą powierzchnię niż przy typowych parametrach 75/60°C (dla których zwykle podaje się moc cieplną grzejników). Zbytnie obniżenie (poniżej 50°C) temperatury wody zasilającej grzejniki, nie ma sensu, bo musiałyby być bardzo duże, a więc kosztowne, i oczywiście zabierałyby dużo miejsca w pomieszczeniu.

Jakie posadzki można układać na ogrzewaniu podłogowym?

Sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym

Projektant musi uwzględnić zupełnie inną bezwładność cieplną instalacji podłogowej i grzejników ściennych. Podłoga powoli się nagrzewa i równie wolno stygnie. Wszelkie zmiany jej temperatury trzeba więc planować z dużym, kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

Ogrzewanie podłogowe nie jest w stanie wystarczająco szybko reagować na sygnały z umieszczonych w pomieszczeniach czujników temperatury, które reagują np. na chwilowe zyski ciepła na przykład wskutek nasłonecznienia.

Dlatego do sterowania wodnym ogrzewaniem podłogowym często stosuje się zaawansowane regulatory pogodowe, które w sposób ciągły uwzględniają zmiany warunków zewnętrznych (temperatury, siły wiatru, pory dnia) i na tej podstawie prognozują ewentualne zmiany zapotrzebowania na ciepło wewnątrz domu.

W odróżnieniu od podłogówki, grzejniki ścienne - nawet sterowane tylko zaworami z głowicami termostatycznymi - mogą bardzo szybko reagować na zmiany temperatury w pomieszczeniu.

Niestety kotły, które mogą wykorzystać sygnały płynące ze stacji pogodowej oraz czujnika temperatury wewnątrz domu, są drogie. Automatyka takiego kotła musi pozwalać na niezależne sterowanie dwoma obiegami wody w instalacji - jednym kocioł-grzejniki i drugim kocioł-podłogówka.

Uwaga! Możliwości sterowania dwoma obiegami grzewczymi nie należy mylić ze sterowaniem obiegiem grzewczym oraz obiegiem odpowiedzialnym za przygotowanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Taki obieg poglądowo zaznaczono na schematach 2 i 4, choć najczęściej jego elementy znajdują się wewnątrz obudowy kotła.

Instalacja bez zaworu mieszającego w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego

Warunkiem dobrej współpracy grzejników ściennych i ogrzewania podłogowego jest obniżenie temperatury wody grzewczej zasilającej podłogówkę. Można to zrobić,

wykonując obejście (połączenie), umożliwiające wymieszanie gorącej wody pochodzącej z kotła z wodą wychłodzoną, powracającą z instalacji. Jeśli temperatura wody zasilającej ogrzewanie podłogowe jest zbyt wysoka, to sygnał z niezależnego od kotła czujnika na rurze zasilającej, powoduje przymknięcie zaworu umieszczonego na powrocie wody grzewczej do kotła.

Wówczas ochłodzona woda, napotykając większy opór zaczyna w większej ilości płynąć przez obejście, a następnie miesza się z gorącą wodą zasilającą podłogówkę. Na obejściu znajduje się też zwykły zawór regulacyjny, jednak służy on tylko temu, by instalator wstępnie wyregulował przepływ (później jego ustawienia już się nie zmienia).

W części zasilającej ogrzewanie podłogowe umieszcza się pompę obiegową. Przez długie pętle podłogowe musi przepływać duża ilość wody (bo rury mają dużą pojemność), ponadto konieczne jest przezwyciężenie znacznych oporów przepływu. Niezbędnym uzupełnieniem instalacji są też zawory zwrotne, dzięki którym nie dochodzi do zaburzeń kierunku przepływu wody, a także naczynie wzbiorcze, przejmujące nadmiar wody, gdy jej objętość rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

Grzejniki i podłogówka tworzą dwa obiegi hydrauliczne z własnymi pompami
Schemat 1. Grzejniki i wodne ogrzewanie podłogowe tworzą dwa obiegi hydrauliczne z własnymi pompami, jednak automatyka kotła „widzi” je jako jeden obieg, bo temperaturę wody w podłogowej części instalacji reguluje zawór z czujnikiem nie podłączonym do kotła. To rozwiązanie sprawdza się w większości sytuacji, nie powodując nadmiernego wzrostu kosztów

W wykonanym w ten sposób układzie może pracować ogrzewanie podłogowe nawet o wielu pętlach, np. w kilku pomieszczeniach parteru oraz w łazience na poddaszu. W sypialniach na poddaszu można zaś zamontować grzejniki ścienne i nie rezygnować np. z puszystego dywanu.

Automatyka kotła traktuje całą instalację jako jeden obieg grzewczy, wystarczy więc stosunkowo prosty kocioł (dostosowany do obsługi tylko jednego obiegu). Na panelu sterującym urządzenia ustawiamy taką temperaturę, jaka jest potrzebna do efektywnego działania grzejników.

Wadą tego rozwiązania jest to, że automatyka kotła całą instalacją steruje według jednego programu (zgodnie z tzw. krzywą grzewczą), a obsługuje zarówno podłogówkę, jak i grzejniki. Tymczasem układy te zupełnie inaczej reagują na zmiany temperatury w pomieszczeniu, a także na zewnątrz. Pomocne może się tu okazać zainstalowanie w pomieszczeniu bezprzewodowego czujnika temperatury, który przekazuje sygnały do kotła. Najlepsze miejsce na taki czujnik można znaleźć metodą prób i błędów, można też to miejsce dowolnie zmieniać.

Ze względu na ograniczoną możliwość sterowania temperaturą w pomieszczeniach rozwiązanie to nie sprawdzi się raczej w bardzo dużych domach, szczególnie parterowych o powierzchni przekraczającej 200-300 m² i o rozczłonkowanej bryle.

W mniejszym domu o zwartej bryle (np. z użytkowym poddaszem), temperatura i tak wyrównuje się pomiędzy pomieszczeniami, bo ściany wewnętrzne oraz stropy pomiędzy ogrzewanymi kondygnacjami mają niewielką izolacyjność termiczną. Dodatkowo, jeśli np. schody prowadzące na poddasze znajdują się w salonie, to ciepłe powietrze może swobodnie przepływać ku wyższej kondygnacji.

Kocioł kondensacyjny sterujący tylko jednym obiegiem grzewczym jest stosunkowo prosty i kosztuje ok. 5000 zł, a niezbędne do niego elementy hydrauliczne i sterujące instalacji (zawory, pompa, czujniki) - 2500-3000 zł.

Przeczytaj
Może cię zainteresować
Dowiedz się więcej
+ Pokaż więcej

Dwa obiegi grzewcze z zaworem mieszającym w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego

Kocioł obsługujący dwa obiegi grzewcze - jeden z grzejnikami ściennymi, a drugi z podłogówką, to rozwiązanie bardziej zaawansowane. Tak jak poprzednio, gorąca woda z kotła bezpośrednio zasila grzejniki, ale temperatura wody zasilającej część podłogową musi zostać obniżona przez wymieszanie z chłodną wodą powracającą z obiegu podłogowego. Tym razem jednak mieszanie wody odbywa się w bardziej wyrafinowany i precyzyjniejszy sposób, a to dzięki zastosowaniu trójdrogowego zaworu mieszającego. Trafia do niego gorąca woda prosto z kotła oraz chłodna woda powracająca z instalacji. Zawór umożliwia wymieszanie tych strumieni i uzyskanie wody o ściśle określonej temperaturze; jego działanie jest sterowane przez automatykę kotła.

Kocioł musi być zaawansowany technicznie, by jego automatyka była w stanie zbierać informacje z każdego z obiegów, i stosownie do tego nimi sterować. Automatyka kotła analizuje dwie odrębne krzywe grzewcze, dzięki czemu lepiej dostosowuje sposób pracy do charakterystyki każdego obiegu. Podłogówką może ponadto sterować regulator pogodowy, grzejnikami zaś - regulator pokojowy.

Dwa odrębnie sterowane obiegi grzewcze
Schemat 2. Dwa odrębnie sterowane obiegi grzewcze, obieg podłogowy wyposażony w zawór mieszający. Takie rozwiązanie zapewnia większe możliwości sterowania, ale wymaga droższego kotła i kosztownej automatyki

Trzeba jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do grzejników ogrzewanie podłogowe z dużym opóźnieniem reaguje na sygnały sterujące, bo rozgrzewa się i stygnie powoli, czego nie jest w stanie zmienić nawet najprecyzyjniejszy sterownik: nawet jeśli nakaże spadek lub wzrost temperatury choćby o 5°C, to ze względu na swą dużą bezwładność termiczną podłoga osiągnie zadaną temperaturę mniej więcej po 2 godzinach. Dlatego w niezbyt rozległych instalacjach sens stosowania takiego złożonego układu regulacyjnego wydaje się wątpliwy.

Kocioł przystosowany do obsługi dwóch obiegów grzewczych jest około dwukrotnie droższy od prostszego „jednoobiegowego” - kosztuje ok. 10 000 zł, a elementy hydrauliczne (zawory, pompa) i automatyka sterująca pracą kotła (dodatkowy moduł) - ok. 5000 zł.

Instalacje wodnego ogrzewania podłogowego z kotłem na paliwo stałe

Gdy źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, to prawie zawsze wymaga on zabezpieczenia otwartym naczyniem wzbiorczym (z naczyniem zamkniętym - a więc w instalacji typu zamkniętego mogą pracować tylko nieliczne kotły wyposażone w układ umożliwiający schłodzenie części wodnej kotła). Żeby nie tracić zalet systemu zamkniętego, instalacje zasilane kotłem na paliwo stałe projektuje się tak, by były zasilane nie bezpośrednio, lecz przez wymiennik ciepła.

Pomiędzy kotłem a wymiennikiem instalacja jest typu otwartego, a od wymiennika do grzejników typu zamkniętego. Instalację zwykle uzupełnia jeszcze zbiornik buforowy wody grzewczej, przejmujący nadmiar ciepła wytwarzanego przez kocioł, jeśli nie jest ono akurat potrzebne w pomieszczeniach:

  • jeśli w instalacji pracuje prosty kocioł, bez podajnika paliwa i możliwości skutecznej regulacji procesu spalania, to bufor powinien być bardzo duży, nawet o objętości około 1000 litrów, bo dzięki temu kocioł może zawsze pracować ze swą nominalną mocą, a dzięki temu - z maksymalną sprawnością. Podczas kilku godzin palenia kocioł „ładuje” bufor, który następnie staje się źródłem ciepła dla instalacji grzewczej;

  • jeśli kocioł jest wyposażony w podajnik paliwa i zaawansowaną automatykę sterującą, która reguluje proces spalania, to bufor może być mały, bo przejmuje tylko chwilowe nadmiary ciepła.

Część położona za wymiennikiem wygląda identycznie, jak w instalacji zasilanej kotłem gazowym lub olejowym, inaczej zaś przebiega sterowanie pracą kotła na paliwo stałe, co musi uwzględnić projektant:

  • w instalacji z dużym buforem ilością ciepła przekazywanego do pomieszczeń steruje się nie przez regulację pracy kotła, lecz przez zwiększenie intensywności przepływu wody pomiędzy buforem i grzejnikami, za co odpowiada pompa obiegowa. W takiej instalacji najlepiej zastosować rozwiązanie ze schematu 1, bo możliwości bardziej zaawansowanej automatyki trudno byłoby wykorzystać;

  • w instalacji z niewielkim buforem i zaawansowanym technicznie kotłem z podajnikiem paliwa można ewentualnie zastosować układ z dwoma obiegami i mieszaczem, pod warunkiem jednak, że uda się skompletować odpowiednie układy automatyki sterującej kotłem, co jest możliwe, lecz trudne.
Podłogówka i grzejniki w instalacji zasilanej kotłem na paliwo stałe
Schemat 3. Wodne ogrzewanie podłogowe i grzejniki w instalacji zasilanej kotłem na paliwo stałe. Takie rozwiązanie różni się od pozostałych tym, że ma wymiennik ciepła i bufor z wodą grzewczą. Możliwości sterowania zależą od stopnia automatyzacji kotła

Koszty wykonania samej instalacji będą analogiczne jak instalacji zasilanej przez kotły gazowe lub olejowe (a więc 2500 lub 5000 zł). Zapłacimy jeszcze za: wymiennik ciepła, który rozdziela obieg otwarty od zamkniętego (kilkaset złotych) oraz bufor (od 1500 do nawet 10 000 zł, zależnie od pojemności, jakości izolacji itp.); jednak te elementy będą niezbędne nawet gdy w domu nie jest planowane ogrzewanie podłogowe.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Pojedyncza pętla podłogowa z zaworem RTL w instalacji wodnego ogrzewania podłogowego

Najprostszym sposobem połączenia ogrzewania podłogowego z instalacją zasilającą grzejniki ścienne jest zastosowanie tzw. zaworu RTL (ogranicznika temperatury powrotu). Instalację, z dowolnym kotłem grzewczym, tworzy tylko jeden obieg grzewczy, w którym temperatura wody jest dostosowana do typowych grzejników ściennych. Woda z kotła zasila bezpośrednio grzejniki, a także pętlę ogrzewania podłogowego - nie ma układu mieszającego.

Ze względu na to, że woda o wysokiej temperaturze powodowałaby przegrzewanie podłogi, zawór RTL nie dopuszcza do swobodnego przepływu tej wody: jeśli jest ona zbyt gorąca, to zawór RTL, umieszczony na powrocie, zamyka jej odpływ i uniemożliwia go tak długo, aż woda w pętli ochłodzi się, przekazując swe ciepło podłodze. Podłoga nie rozgrzewa się nadmiernie, bo całkowity przepływ wody, a więc i ilość dostarczanego ciepła, jest niewielki.

Połączenie podłogówki i grzejników z wykorzystaniem zaworu RTL można stosować tylko w małych pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 10-12 m²(w większych temperatura podłogi nie byłaby równomierna). Takie instalacje wykonuje się najczęściej dla zapewnienia ciepłej podłogi w łazience, a w pozostałych pomieszczeniach montuje się grzejniki.

Połączenie pojedynczej pętli ogrzewania podłogowego i grzejników z zastosowaniem zaworu RTL
Schemat 4. Połączenie pojedynczej pętli wodnego ogrzewania podłogowego i grzejników z zastosowaniem zaworu RTL. To najprostsze i najtańsze rozwiązanie, jednak nadaje się tylko do niewielkich pomieszczeń

Ogrzewaniem podłogowym w przedstawionym układzie można sterować jedynie miejscowo, zmieniając nastawy zaworu RTL, za pomocą głowicy sterującej tego zaworu. Może być ona ukryta np. w szafce ściennej. Takie sterowanie nie uwzględnienia chwilowych zmian temperatury w pomieszczeniu, lecz zapewnia tylko ciepłą podłogę i utrzymanie pewnej „dyżurnej” temperatury minimalnej. Jeśli szybko potrzebne jest więcej ciepła, to dostarcza je grzejnik łazienkowy (ścienny).

Koszt wykonania ogrzewania podłogowego z zaworem RTL jest niski, bo układ jest bardzo prosty, zarówno w budowie (nie ma automatyki), jak i montażu. Zawór wraz z montażem to koszt około 400 zł.

Jak dobrać grzejnik do instalacji?

Jarosław Antkiewicz

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość rafal cgr

27 Paź 2020, 19:08

ty co piszesz to rozumiem , a moje wypociny moga byc ciezkie do zrozumienia...pozdrawiam

Nie wiem, czy na CWU w sterowniku nie są zaimplementowane inne temperatury. Chodzi o to żeby sterownik wymuszał  pracę pompy na podstawie temperatury z czujnika. Musisz wtedy pomyśleć nad zmiana lokalizacji czujnika - prawdopodobnie na powrocie obiegu grzewczego grzejnikowego. Myślę ...

time image

Gość rafal cgr

26 Paź 2020, 10:10

tak, taki sam. mam 3 pompy, 1 od cwu, a dwie sa razem polaczone przewodami , ze w sterowniku wlaczam podlogowke i grzejniki albo wylaczam, cwu chodzi caly czas. a mam na mysli zeby pompe od grzejnikow podlaczyc pod pompe cwu.

Który Expert - DUO? taki? https://sklep.galmet.com.pl/produkt/regulator_temp_expert_duo-264 Tu masz kontakt Części kotły  : 77 403 45 65 lub infolinia - 801 011 536

time image

Gość rafal cgr

26 Paź 2020, 09:01

mi chodzi tylko o napiecie z pompy cwu zeby pompa do grzejnikow caly czas chodzila, bo podlogowke zadko uruchamiam w dodatnich temperaturach. chodzi mi o to zeby pompa na pietro do grzejnikow cal czas podawala. piec galmet ster. expert

To znaczy, że w obiegu grzewczym z grzejnikami nie masz obiegu wymuszonego? Skoro masz źródło ciepła i rozdzielasz medium na podłogówkę i grzejniki, to po pierwsze musisz mieć obieg wymuszony prze pompę obiegową i zawory z podmieszaniem, które zapewnią na podłogówce temperaturę ...

Pompa do cwu wykonywana jest z innych materiałów i ma inne parametry niż do co i nie może być przez nią zastąpiona. Ponadto jak to ma działać  ?????

time image

Gość rafal cgr

25 Paź 2020, 22:03

mam pytanie, pompa z podlogowka , zostaje nieruszona. czy pompe od grzejnikow na pietrze moge podlaczyc do CWU, zeby caly czas grzejniki byly zasilane w ciepla wode (okolo 43 st) i regulowane jednie glowica na grzejniku

time image

Gość rotary

12 Sty 2020, 12:23

Fajnie piszą ale lepiej rozprowadzić to na oddzielnych obiegach.

time image

Gość Dociekliwy

26 Wrz 2019, 09:52

Skoro są na rynku tzw. grzejniki niskotemperaturowe a raczej dedykowane do takich instalacji grzewczych, czemu nie połączyć ich w jednej instalacji z ogrzewaniem podłogowym - również, z założenia niskotemperaturowym. Mamy dom piętrowy - na dole podłogówka a na poddaszu kilka grzejników. ...

time image

14 Gru 2018, 05:44

Oczywiście, ze musi byc odpowietrzenie.

time image

Gość Małgorzata

13 Gru 2018, 22:54

Mam ogrzewanie podłogowe i kaloryfery . W suterenie jest piec, na parterze szafka sterująca do podłogówki, na 1 piętrze nie ma żadnego odpowietrzenia, ale są też kaloryfery i na poddaszu jest kaloryfer. Podłogówka na 1 piętrze nie rozgrzewa się, choć "chodzi" już 36 godzin. ...

time image

30 Paź 2018, 12:36

1 godzinę temu, Gość Toffik_KL napisał: Sprawność kotła na poziomie 104%, czyli perpetum mobile, a tak naprawdę chwyt marketingowy. nie ma urządzeń o sprawności 100\\5 lub większej... Z wyłączeniem w/w kotłów kondensacyjnych - 109% sprawności dla określonych ...

Nie będziemy chyba podważać metody obliczania sprawności kotłów kondensacyjnych. Wszyscy producenci kotłów kondensacyjnych również nie doczytali :)? 104% to musiał być stary model - mój ma już 109% to dla tych, którzy doczytali informacje najmniejszym druczkiem pisane.

time image

Gość Toffik_KL

30 Paź 2018, 11:15

Sprawność kotła na poziomie 104%, czyli perpetum mobile, a tak naprawdę chwyt marketingowy. nie ma urządzeń o sprawności 100\\5 lub większej, redaktor zapomniał doczytać to, co małym druczkiem, czyli 104% w porównaniu do tradycyjnego kotła.

time image

Gość Leon Reclik

21 Paź 2016, 17:10

Mam pomieszczenia nad piwnicą nad sklepieniem jest bardzo zimno,Grzejniki żeliwne.Interesuje się taką podlogowka wyk.z zasilania do grzejnika i powrotu poprzez zawór RTLdo powratu z grzejnika z tym ze pentle planuje wykonać nie na całej podłodze srodek omijającmeble jest problem z ...

time image

Gość mhtyl

24 Wrz 2016, 07:36

Cytat Ja normalnie puściłem waż w podłogę normalny zawór do regulacji temperatury taki sam jak do kaloryferów i najlepsze jest to że działa ogrzewa pomieszczenie jak trzeba. A jak był fachowiec twierdził ze koniecznie trzeba przerobić ...

time image

Gość Amator

24 Wrz 2016, 07:10

Ja normalnie puściłem waż w podłogę normalny zawór do regulacji temperatury taki sam jak do kaloryferów i najlepsze jest to że działa ogrzewa pomieszczenie jak trzeba. A jak był fachowiec twierdził ze koniecznie trzeba przerobić bo nie będzie działać . Instalacja jest na normalnym ...

time image

Gość kocioł wieloobiegowy

23 Mar 2016, 13:36

Jak wygląda kocioł przystosowany do obsługi dwóch obiegowy a jak do dwóch ? Panie Autor głupio pisarz ?

time image

Gość tda

06 Lut 2016, 21:35

do krasnolud 50 .Masz racje pewni fachowcy zastosowali takie rozwiazanie no i same problemy ,które to ja jako amator wychwyciłem i doradziłem przeróbkę .Przyszedł fachowiec to się smiał i sie pytał czy to działalo .no i oczywiście przeróbka i 1000 zł poleciało .

time image

Gość uk

27 Lut 2012, 15:04

Panowie instalatorzy, specjaliści - proszę Was nauczcie się pisać, ponieważ kaleczycie język ojczysty.

time image

Gość krasnolud50

24 Lip 2011, 20:41

Te schematy rysował bardzo chory człowiek, a z chorych ludzi nie należy kpić a raczej pomóc Im w uzyskaniu dostępu do dobrego terapeuty. Te bzdury powinny zniknąć z internetu, ale tu pretensje można mieć li tylko do administratora, chyba, że popiera On takie "flachowe budofnictwo"..

time image

Gość obserwator

07 Lis 2010, 19:53

.Dodatkowe naczynie wzbiorcze w instalasji wymyślił ktoś, kto sprzedaje takie żeczy,ponieważ przed i za pętlą są zawory.Dletego między nimi takowe jest potrzebne ,kiedy oba sa zamknięte.Takich sytuacji należy unikać, by nie ponośić kosztów.

time image

07 Lis 2010, 14:11

Zastanawiam się czy ma sens dawanie naczynia wzbiorczego w moim syst. c.o. Mała łazienka 5m2 i chcę zastosować zawór RTL, czy dla tak małej powierzchni jest sens dawania zbiornika? Szczególnie że piec ma w sobie zbiornik wzbiorczy umiejscowiony też w tej, małej łazience.

time image

Gość amator

07 Lis 2010, 13:30

Witam.Po co tyle pomp?Schemat 3.I co nam daje zaw.reg.RTL na powrocie,kiedy nie mamy kontroli nad tęperaturą zasilania podłogi.Z całym szacunkiem dla autora,są to rozwiązania dla nowicjuszy,którzy mają dużo pieniędzy..

time image

Gość instalator

07 Lis 2010, 13:15

Jak moja oma będzie mi płacic rachunki za prąd,to też sobie zamontuję takie ogrzewanie. A teraz wróćmy na Ziemię. I tu cytat: \\\"Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne\\\",tak w montażu jak i w eksploatacji....

time image

02 Lis 2010, 19:32

??

time image

12 Paź 2010, 18:14

Po co takie kombinacje jak mozna zastosowac inne ogrzewanie elektryczne bezprzewodowe.Sa to maty na bazie weglowej. Mozna stosowac jako ogrzewanie glowne i pomocnicze.Koszta ogrzania 100m? w domku ocieplonym to okolo 220 zl miesiecznie zakladajac , ze kilowat kosztuje 0,50 zl.Pozdrawiam ...

time image

Gość instalator

28 Wrz 2010, 17:01

Witam. Dobrym rozwiązaniem jest instalacja jednorurowa z ogrzewaniem podłogowym i możliwością pracy części instalacji na grawitacji podczas zaniku prądu.Może pracować z kotłami na paliwo stałe w ukladzie otwartym,z jedną pompą na powrocie i bez konieczności stosowania zaworów ...

time image

Gość rufi

06 Kwi 2010, 16:05

czesc jak sie na tym znasz to napisz cos jeszcze i jeszcze jakis konkretny schemasik hydrauliki i elekyryki dzieki...

time image

Gość malutki

09 Lut 2010, 18:46

panowie pozmieniajcie te schematy bo jakis amator zacznie składac kotłownie według waszego schematu i nie bedzie to dobre jest to na kotle wenglowym brakuje tam duzo...........

time image

18 Sty 2010, 07:23

Cytat Nie rozumiem po co dwie pompy na zasilaniu zbiornika cwu na rysunku 3. Według mnie ta pompa umieszczona za trójnikiem powinna być umieszczona przed nim... Pozdrawiam Analogicznie do schematu 1 powinno być właśnie tak jak piszesz

time image

Gość Pawelec

17 Sty 2010, 18:13

Nie rozumiem po co dwie pompy na zasilaniu zbiornika cwu na rysunku 3. Według mnie ta pompa umieszczona za trójnikiem powinna być umieszczona przed nim... Pozdrawiam

time image

Gość andi

14 Lis 2009, 22:16

10 lat temu,zastosowalem zasilanie ogrzewań podlogowych z powrotów grzejników,oczywiscie z zastosowaniem zaworów RTL.W/g niemieckich katalogów takie rozwiazanie zalecane jest do powierzchni 16m kw.System funkcjonuje perfekcyjnie.Ogrzewanie podlogowe zastosowalem w pomieszczeniach gdzie są płytki.

time image

14 Lis 2009, 22:16

Połączenie wodnego ogrzewania podłogowego z grzejnikami nie jest łatwym zadaniem, jednak takie właśnie instalacje stosuje się coraz częściej. Rzecz w tym, by wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do konkretnej sytuacji, a przy tym niezbyt kosztowne. Pełna treść artykułu pod ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
Jak dobrać grzejnik do instalacji?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje