Jaki materiał wybrać do termoizolacji?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Jaki materiał wybrać do termoizolacji?

Zależy do czego chcemy użyć materiału termoizolacyjnego. Najczęściej stosuje się polistyren ekspandowany (styropian) lub ekstrudowany (cięższy i gęstszy) oraz wełnę mineralną (skalną lub szklaną).

Wełny mineralne

Wyroby z wełny mineralnej mają dobre właściwości termoizolacyjne i akustyczne. Są odporne na ogień, ale też i nasiąkliwe. Stosuje się je przede wszystkim do ocieplania ścian, poddaszy, dachów płaskich i stropów. Służą również do wygłuszania sufitów podwieszanych, stropów między piętrami i ścian działowych.

Płyty tradycyjne mają różne wymiary i różną grubość. Są fabrycznie nasączane impregnatem, który zmniejsza ich nasiąkliwość. Dostępne są jako:

  • miękkie i średnio twarde, czyli sprężyste - ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi ok. 0,040 W/(mK). Płyty te mogą być w formie tradycyjnej lub zrolowanej. Niektórzy producenci oferują płyty przecięte po przekątnej na dwie części. Płyty sprężyste nadają się do ocieplania poddaszy, stropodachów wentylowanych, ścian murowanych i szkieletowych oraz do wyciszania stropów drewnianych, sufitów podwieszanych, a także do wypełniania lekkich ścian działowych;

  • twarde - są bardziej wytrzymałe mechanicznie niż miękkie płyty, ale mają podobną izolacyjność, która wynosi ok. 0,040 W/(mK). Służą do ocieplania dachów płaskich, balkonów i tarasów oraz ścian i płyt fundamentowych, a także podłóg na gruncie; w stropach izolują akustycznie.

    Spodnia warstwa płyt dwuwarstwowych jest z wełny sprężystej, lepiej izolującej cieplnie, górna zaś jest twardsza i wytrzymalsza na uszkodzenia mechaniczne. Takie płyty przeznaczone są przede wszystkim na dachy płaskie i fasady.

    Pewna ich odmiana służy do ocieplania ścian metodą lekką mokrą (BSO) - twarda warstwa jest równa i stabilna, a więc bardzo dobra pod warstwę zbrojącą i tynk, sprężysta warstwa zaś dobrze przylega do ewentualnych nierówności muru. Współczynnik λ płyt dwuwarstwowych wynosi 0,036-0,039 W/(m•K).

Płyty lamelowe różnią się od tradycyjnych układem włókien, które nie są rozproszone, lecz ułożone prostopadle do powierzchni płyty. Choć izolacyjność termiczna takich płyt jest mniejsza, są one bardziej wytrzymałe i elastyczne, ułatwiają więc ocieplanie powierzchni łukowych. Płyty lamelowe wykorzystuje się głównie do izolacji ścian w systemach BSO; ich współczynnik λ wynosi najczęściej 0,041-0,042 W/(mK).

Płyty z welonem szklanym przeznaczone są do ocieplania ścian metodą lekką suchą oraz do ścian trójwarstwowych. Welon szklany chroni wełnę przed zawilgoceniem, usztywnia ją i zabezpiecza przed wywiewaniem z niej włókien.

Płyty z folią aluminiową, pełniącą funkcję paroizolacji, stosuje się np. do ocieplania poddaszy użytkowych. Zamiast takiej folii może być papier powlekany polietylenem. Płyty wysokotemperaturowe służą do izolacji termicznej kominków.

Maty i filce są bardziej miękkie i sprężyste niż płyty. Można też kupić maty pokryte welonem z włókna szklanego lub papierem powleczonym aluminium. Po rozwinięciu z belki muszą się przez chwilę rozprężać, aby osiągnąć docelową grubość. Ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,035-0,045 W/(mK). Nadają się do ocieplania poddaszy, stropodachów wentylowanych i ścian szkieletowych oraz do wygłuszania stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i lekkich ścian działowych.

Granulat, przeznaczony głównie do termoizolacji nadmuchowej, jest niezastąpiony wszędzie tam, gdzie trudno jest się dostać. Jego współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,034-0,041 W/(mK).

Ciepłe współczynniki

  • Współczynnik przewodzenia ciepła λ - dotyczy samego materiału, informuje czy ma on dobre właściwości termoizolacyjne. Im materiał słabiej przewodzi ciepło (czyli im mniejszą ma wartość), tym lepiej nadaje się na izolację. Jednostką współczynnika jest W/(mK). Najlepsze wyroby ociepleniowe, czyli te, które izolują najskuteczniej, mają współczynnik λ niewiele większy niż 0,03 W/(mK).

  • Opór termiczny R - określa izolacyjność z uwzględnieniem grubości warstwy materiału. Wraz ze wzrostem izolacyjności wzrasta wartość oporu cieplnego. Jego jednostką jest (m2•K)/W, bo wylicza się go ze wzoru: R = d/λ, gdzie d oznacza grubość wyrobu podaną w metrach.

  • Współczynnik przenikania ciepła U - określa, jak intensywnie ciepło przenika przez konkretną ścianę lub inną przegrodę, jeśli różnica temperatury po obu stronach takiej przegrody jest równa 1 K. Jego jednostką jest W/(m2•K). Im wyższy współczynnik, tym dana przegroda jest gorzej zaizolowana. Współczynnik ten w przypadku przegród wielowarstwowych uwzględnia więcej parametrów, jest więc bardziej precyzyjny.

Izolacje spienione

Styropian, czyli polistyren ekspandowany lepiej izoluje termicznie niż akustycznie. Jest dość odporny na zawilgocenie (ma niewielką nasiąkliwość) i szybko wysycha, ale nie jest odporny na kontakt z ogniem i niektórymi chemikaliami czy promieniami UV. Stosuje się go do ocieplania fundamentów, dachów płaskich, tarasów, ścian murowanych i stropów.

Tradycyjne płyty styropianu często mają gładkie krawędzie, a także powierzchnię zwiększającą przyczepność kleju lub tynku. Ich współczynnik λ wynosi ok. 0,040 W/(m•K).

Płyty sprężyste dzięki swojej specyficznej budowie (specjalnym, fabrycznie wykonanym nacięciom) nadają się do ocieplania konstrukcji drewnianych.

Płyty elastyczne stosuje się do wygłuszania stropów z uwagi na dźwięki uderzeniowe, np powstające wskutek upadku jakiegoś przedmiotu na podłogę. Niestety, nie tłumią one dźwięków powietrznych, np. głośnej muzyki czy rozmów. Ich współczynnik λ wynosi 0,042-0,043 W/(mK).

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Płyty ryflowane są dodatkowo zabezpieczone przed zawilgoceniem. Równoległe rowki ponacinane w ich powierzchni umożliwiają odprowadzanie wody, np. powstającej podczas skraplania pary wodnej. Dlatego ułożenie płyt nacięciami do ściany umożliwia wentylowanie stykających się powierzchni.

Płyty z takimi rowkami można wykorzystać nie tylko ze względu na ich walory izolacyjne, ale też do sprawniejszego odprowadzenia wody z dachów odwróconych, tarasów czy ścian piwnic. Od jakiegoś czasu dostępne są ryflowane płyty styropianowe pokryte geowłókniną, która nie dopuszcza do zatkania rowków gruntem.

Czarne płyty zawierają grafit lub inne substancje, które zwiększają ich izolacyjność. Mają niski współczynnik przewodzenia ciepła λ wynoszący nawet 0,031-0,033 W/(m K).. Zależnie od innych cech (wytrzymałości, nasiąkliwości) służą do ocieplania ścian zewnętrznych, podłóg, dachów, fundamentów.

Cienkie kanaliki w płytach perforowanych umożliwiają przepływ pary wodnej i dzięki temu poleca się je do ocieplania ścian murowanych.

Płyty wodoodporne mają znikomą nasiąkliwość, przy długotrwałym kontakcie z wodą wynosi ona zaledwie 1-2%. Zwiększona spoistość niektórych płyt wodoodpornych jeszcze skuteczniej chroni przed zawilgoceniem. Współczynnik λ takich płyt wynosi 0,034 W/(mK).

Płyty zespolone z papą przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej dachów płaskich, czasem wykorzystuje się je do izolacji termicznej ścian fundamentowych. Współczynnik λ tych płyt wynosi ok. 0,038 W/(mK).

Płyty laminowane folią aluminiową lub matą refleksyjną stosuje się jako izolację termiczną pod instalacje elektrycznego ogrzewania podłogowego.

Płyty zespolone z płytą gipsowo-kartonową lub gipsowo-włóknową są przeznaczone do ocieplania ścian i skosów poddasza. Współczynnik przewodzenia ciepła λ takich płyt wynosi ok.0,037 W/(mK).

Maty ze styropianu i papy dzięki zrolowanej postaci ułatwiają termoizolację dachów płaskich.

Granulat służy do ocieplania stropodachów i poddaszy nieużytkowych. Ponieważ odznacza się gorszą izolacyjnością termiczną niż płyty, trzeba go układać grubszą warstwą.

Alternatywna termoizolacja

Keramzyt to porowate kulki o twardej powłoce, wypalane z gliny. Jeśli są impregnowane, służą do izolacji podłóg na gruncie. Kruszywo keramzytowe nie jest pożywką dla grzybów i pleśni, a jego trwałość jest porównywalna z trwałością materiałów ceramicznych. Izolację z keramzytu najczęściej wykonuje się jako zasypkę. W tym celu po wysypaniu warstwy grubości ok. 15 cm ubija się ją mechanicznie lub ręcznie.

Worki z keramzytem można też rozłożyć bezpośrednio na gruncie i następnie przedziurawić, by wyszło z nich powietrze, a miejsca, w których się stykają - dodatkowo uszczelnić dosypując granulat keramzytowy. Współczynnik przewodzenia ciepła λ, na przykład dla frakcji 2-20 mm wynosi 0,10 W/(mK).

Pollytag to granulat spiekany z lotnych popiołów, miału węglowego i bentonitu. Z jego drobnych frakcji (0,5-4 mm) robi się ciepłe zaprawy na ściany i podłogi. Ponieważ ma dość wysoki współczynnik λ = 0,14 W/(mK), wykonana z niego izolacja musi być odpowiednio gruba, np. 40-centymetrowa w podłodze na gruncie.

Perlit - w postaci suchej zasypki - wykorzystywany jest najczęściej do produkcji ciepłochronnych zapraw murarskich i tynkarskich. Jest trwały, odporny na mróz i wilgoć. Nie można go jednak zbyt długo mieszać w betoniarce, bo jest dość kruchy i może ulec rozdrobnieniu. Współczynnik λ samego perlitu wynosi 0,04-0,059 W/(mK), gotowych wyrobów, do których go dodano - 0,08-0,25 W/(mK).

Termoizolacja z włókien drzewnych odznacza się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła - współczynnik λ wynosi 0,038-0,05 W/(mK). Skutecznie tłumi dźwięki zarówno uderzeniowe, jak i powietrzne.

Termoizolacja może być zrobiona z luźnych włókien drzewnych, które przy użyciu specjalnego urządzenia są wdmuchiwane w izolowane miejsca. W ten sposób wykonywane są izolacje wypełniające przestrzeń między elementami konstrukcyjnymi dachu lub ścian. Jednak najczęściej z włókien drzewnych robi się płyty, w których włókna są związane naturalnymi żywicami.

Wszystkie płyty pilśniowe są odporne na działanie środków chemicznych, np. silikonów. Mogą być nasączane impregnatami chroniącym przed wilgocią. Tak zabezpieczone płyty są stosowane do izolowania ścian stropów i dachów. Do miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie poleca się porowate płyty bitumowane. Ich nasiąkliwość w porównaniu z innymi płytami z włókien drzewnych jest mniejsza.

Można je wykorzystywać do ocieplania ścian, stropów, dachów, ale zalecane są przede wszystkim pod wylewki betonowe. Mimo nieznacznej chłonności płyt należy stosować pod nie folię polietylenową zabezpieczającą przed wilgocią. Także górną ich powierzchnię trzeba zabezpieczyć taką folią przed wilgocią z betonu.

Oprócz płyt z włókien drzewnych produkuje się także sprężyste maty termoizolacyjne. Polecane są zwłaszcza do izolacji poddaszy, ponieważ pozwalają na ocieplenie połaci dachu tak, by krokwie były widoczne. Wykorzystywane są również w budownictwie szkieletowym - układa się je między słupami ścian. Są na tyle sprężyste, że można je układać na wcisk bez dodatkowego mocowania. Takie płyty dostępne są także w formacie klinów - wtedy służą do wypełniania trudno dostępnych miejsc.

Izolacja z włókien celulozowych stosowana jest przede wszystkim do ocieplania przestrzeni trudno dostępnych, w których nie da się poprawnie ułożyć tradycyjnych materiałów ociepleniowych. Włókna celulozowe są wdmuchiwane na strop lub między elementy konstrukcyjne specjalną maszyną.

Takie rozwiązanie wykorzystywane jest do ocieplania ścian. Producenci celulozy stosują różne środki impregnujące - chroniące przed gniciem, grzybami, szkodnikami i ogniem. Materiał ten jest trwały, a pod wpływem ognia nie płonie, tylko się zwęgla. Nie wydziela przy tym substancji trujących.

Poza tym taka izolacja przepuszcza powietrze i parę wodną i dlatego wyrównuje różnicę stężeń, nie zatrzymując nadmiaru wilgoci. Dzięki temu pozwala zrezygnować z paroizolacji. Izolacja z włókien celulozowych dobrze tłumi dźwięki. Współczynnik λ dla celulozy wynosi 0,039-0,042 W/(mK).

Z włókien kokosowych robi się podkłady pod wylewki albo wypełnia nimi pustki między legarami podłóg podniesionych. Maty i płyty kokosowe odznaczają się dobrą izolacyjnością termiczną - współczynnik λ wynosi 0,043-0,045 W/(mK). Palą się, ale nie przenoszą płomienia. Dostępne są też w wersji trudno palnej, dzięki specjalnej impregnacji. Ułożenie termoizolacji nie jest trudne - maty lub płyty wystarczy przykleić do izolowanego podłoża. Można do tego użyć dowolnego kleju polecanego do montażu materiałów termoizolacyjnych.

Termoizolacja z wełny owczej sprzedawana jest w belach lub w postaci sznurów do izolacji okien i drzwi. Maty do izolowania podłóg mogą być laminowane papierem. Wełna owcza ma podobne właściwości termoizolacyjne jak wełna mineralna, jest bardzo sprężysta, łatwo więc nią szczelnie wypełnić izolowaną przestrzeń (układa się ją podobnie jak wełnę mineralną). Termoizolacja z wełny owczej jest trwała; zawilgoconą można wysuszyć i zastosować ponownie. Współczynnik λ tego materiału wynosi 0,04-0,035 W/(mK).

Maty z włókien konopi są tak sprężyste, że wystarczy je włożyć na wcisk pomiędzy elementy konstrukcyjne. Nie wymagają dodatkowego mocowania. Produkowane są także płyty z dodatkiem paździerzy, dzięki czemu są lekkie i sprężyste. Mogą być układane na poszyciu - dzięki temu możliwe jest zbudowanie użytkowego poddasza z widocznymi krokwiami. Mocuje się je wtedy do pokrycia wkrętami. Maty z włókien konopi mają niski współczynnik λ równy ok. 0,04 W/(mK).

Dobre właściwości izolacyjne płyt z korka ekspandowanego wynikają z jego budowy - powietrze wypełnia aż 90% jego objętości. Ten materiał jest odporny na działanie grzybów i pleśni. Jest także trudno zapalny i niezwykle trwały. Współczynnik λ płyt z korka ekspandowanego wynosi 0,037-0,040 W/(mK).

Maty z pianki polietylenowej nie chłoną wody oraz zapobiegają przenikaniu pary wodnej. Chronią przed hałasem. Są odporne na działanie substancji chemicznych oraz na zniszczenie przez insekty i gryzonie. Nie są odporne na promieniowanie UV. Można je dociążać płytami lub stosować bezpośrednio pod wylewki. Łatwo je przycinać, kleić do izolowanych powierzchni i ze sobą albo zgrzewać. Ich współczynnik λ wynosi 0,035-0,042 W/(mK).

Poliuretan jest trwały, odporny na działanie rozpuszczalników, kwasów i gazów. Dostępny w postaci pianki albo płyt. Pianka poliuretanowa dobrze wypełnia izolowaną powierzchnię, jest odporna na zawilgocenie i odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Ponieważ może wchodzić w reakcję z folią polietylenową, trzeba uważać, by nie łączyć tych dwóch materiałów. Współczynnik przewodzenia ciepła λ pianki poliuretanowej wynosi od 0,021 do 0,023 W/(mK).

Płyty poliuretanowe również mają niski współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,023-0,030 W/(mK). Ich powierzchnia może być dodatkowo wykończona folią aluminiową, włókniną, płytą gipsowo-kartonową, OSB lub silikatową. Najczęściej wymagają izolacji przeciwwilgociowej. Płyty poliuretanowe wykorzystuje się do ocieplenia dachu i ścian zewnętrznych.

Krawędzie płyt mogą być proste lub wyprofilowane tak, że łączy się je na pióro i wpust. Są produkowane i sprzedawane w systemach ułatwiających montaż. Stosując je, można zrezygnować z wiatro- i paroizolacji. Na rynku są też płyty przeznaczone do domów o konstrukcji szkieletowej. Taka płyta zbudowana jest z 10-14 cm pianki i dwóch warstw okładziny.

Szkło spienione jest niepalne oraz wodoszczelne. Charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością na ściskanie. Izolacja ze szkła spienionego nie zapleśnieje, nie rozwiną się na niej grzyby ani nie zniszczą jej gryzonie. Ma podobną odporność chemiczną jak zwykłe szkło. Wykonanie izolacji termicznej z płyt szkła spienionego jest dość łatwe - można je przyklejać preparatami bitumicznymi. Współczynnik λ szkła spienionego wynosi 0,040-0,049 W/(mK).

Płyty silikatowe ułatwiają docieplenie ścian od wewnątrz, gdy niemożliwa jest termoizolacja zewnętrzna. Są paroprzepuszczalne, niepalne i odporne na zagrzybienie. Pochłaniają wilgoć, można więc je zamontować tylko w pomieszczeniu ze sprawną wentylacją. Płyty przykleja się do podłoża zaprawą klejową polecaną przez producenta. Do montażu na suficie potrzebne są specjalne dyble. Współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi od 0,059 do 0,065 W/(mK).

Monika Karda
fot. otwierająca: MULTICOMFORT Saint-Gobain/EcoReadyHouse

Zdaniem naszych Czytelników

time image

26 Wrz 2019, 13:02

Częściowo woda na mój młyn   Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi izolacja pozioma perlit może być odpowiednim materiałem do termoizolacji (a częściowo można tez przmyśleć izolację przegród pionowych): - jego sypka forma utrudnia lub uniemożliwia zasiedlenie przez ...

time image

Gość Dociekliwy

12 Gru 2018, 12:19

Zatrzymałem się na perlicie i na celulozie. Uważam, że są to dobre materiały termoizolacyjne, które mogą być wykorzystane do docieplenia przegrody w sytuacjach awaryjnych, gdy inne metody są nie do zrealizowania. Przykładowo na poddaszu - wdmuchujemy perlit pod podłogę, pod zabudowę ...

time image

27 Lip 2017, 20:10

Tutaj muszę się zgodzić. Styropian jest bardzo popularny i pewnie dlatego, że produkcja jest masowa może być też tani. A właściwości ocieplające nie ulegają wątpliwości.

time image

27 Lip 2017, 13:33

Polistyren ekspandowany to obecnie najpopularniejszy materiał do ocieplania budynków głównie ze względu na jego doskonałe (lepsze od wełny mineralnej) parametry termoizolacyjności, choć wybierając materiał do konkretnych zastosowań należy dodatkowo zwrócić uwagę na jego inne ...

time image

Gość VITCAS

29 Gru 2015, 15:02

Świetnymi tkaninami izolacyjnymi są również materiały wysokotemperaturowe. Nie dość, że wyraźnie zmniejszają przepływ ciepła, to dodatkowo wpływają na zmniejszenie zużycia energii, wibracji oraz hałasu. Dodatkowo są również odporne na szkodliwe działanie rozpuszczalników ...

time image

Gość marek

12 Sie 2012, 07:25

Najlepszą izolacją jest piana poliuretanowa nanoszona poprzez natrysk bezpośrednio na przegrodę izolowaną. Szczelność, brak mostków, wysoki współczynnik lambda, szybki czas realizacji, itd. Szkoda że opisane zostały tylko płyty..

time image

01 Lut 2012, 19:30

Ocieplenie posadzek i ścian budynków oczywiście styropian 15 - 20 cm. Ocieplenie dachu wełna 30 cm. W obu przypadkach trzeba zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad i dokładności wykonania aby wyeliminować mostki termiczne. Pisano o tym na łamach BD w nr 4/2011 str 35 artykuł p.t. ...

time image

Gość Kalina

31 Sty 2012, 11:36

Co do wełny mineralnej, będąc ostatnio w górach, widziałam co z ocieplonym wełną poddaszem zrobiły gryzonie- kuny dokładnie. Nie byłabym więc tak bezwarunkowo przekonana do wełny, na której zwierzaki ostrzą sobie zęby czy pazury...Ale ciekawym pomysłem jest szkło spienione.

time image

30 Paź 2011, 09:36

Izolacja cieplna powinna być odporna na zawilgocenie,ponieważ wilgoć powoduje drastyczny spadek właściwości termoizolacyjnych.Ta cecha izolacji powinna determinować wybór.Domy palą się swoją zawartością a nie izolacją.Moim zdaniem w rankingu termoizolacji zwyciężają włókna ...

time image

Gość bednarski

29 Paź 2011, 19:54

każdy ociepla tym co mu odpowiada, albo tym co mu znajomi polecą, dla mnie z wełną jest za dużo roboty, ta cała odzież ochronna itd a ze styro jest prosta sprawa, 3 lata temu ocieplałem właśnie styropianem w kropki i zgadzam się, że inwestycja w ocieplenie procentuje w rachunkach, ...

time image

Gość arturo72

27 Paź 2011, 21:26

Cytat moim zdaniem wełna mineralna jest najlepszym izolatorem przy docieplaniu własnego domu, sam tak zrobiłem i nie żałuję, inwestycja spora ale procentuje w rachunkach. Tak sobie tłumacz ;)

time image

27 Paź 2011, 17:15

a zdaniem kogoś, kto zrobił dokładnie to samo, tylko użył styro - uważa to samo

time image

Gość marta

27 Paź 2011, 15:45

moim zdaniem wełna mineralna jest najlepszym izolatorem przy docieplaniu własnego domu, sam tak zrobiłem i nie żałuję, inwestycja spora ale procentuje w rachunkach.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Ocieplenie domu styropianem
Ocieplenie domu styropianem
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
5,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze listopad 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom październik 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje