Czym i kiedy OCIEPLAĆ ŚCIANY zewnętrzne?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Czym i kiedy OCIEPLAĆ ŚCIANY zewnętrzne?

W zależności od parametrów termoizolacyjnych ścian, ich powierzchni i sposobu ogrzewania domu, z budynku może uciekać ciepło warte nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Dla wielu inwestorów to wystarczający argument, aby rozważyć ocieplenie przegród.

Normy dotyczące ciepłochronności ścian znacznie się w ostatnich latach zmieniły. Jeszcze trzy dekady temu maksymalny współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych U był ponad trzykrotnie wyższy niż obecnie - od 2017 r. wynosi on 0,23 W/(m²·K). Przez te lata bardzo zmieniły się też materiały, z jakich wznoszone są ściany. Te stosowane obecnie pozwalają na wykonywanie przegród o bardzo korzystnych parametrach cieplnych.

Nie znaczy to jednak, że właściciele starszych, słabiej zaizolowanych budynków są na straconej pozycji. W większości przypadków ściany można docieplić w dość prosty sposób. Co prawda remont pociągnie za sobą spore wydatki, ale efektem będą nie tylko niższe rachunki za ogrzewanie, ale też poprawa estetyki budynku.

Prace termomodernizacyjne
Zdecydowana większość wznoszonych przed laty przegród nie spełnia aktualnych standardów dotyczących termoizolacyjności. Nic więc dziwnego, że wiele prowadzonych obecnie remontów związanych jest z pracami termomodernizacyjnymi. (fot. Rockwool)

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC OCIEPLENIOWYCH

Jeżeli dom budowany był jeszcze w poprzednim ustroju, można być niemal pewnym, że wymaga on termomodernizacji. Ale docieplenie może być też potrzebne w budynkach wznoszonych później - gdy podczas prac zastosowano zbyt cienką warstwę izolacji.

W obu przypadkach remont warto poprzedzić wykonaniem audytu energetycznego. To badanie przeprowadzane przez specjalistyczne firmy, pozwalające nie tylko ustalić, ile z domu ucieka ciepła, ale także dokładnie wskazać miejsca, które wymagają szczególnej uwagi. Częścią audytu może być też badanie termowizyjne, które polega na obserwowaniu przez specjalną kamerę promieniowania podczerwonego, emitowanego przez budynek. Wykonuje się je w trakcie sezonu grzewczego, a różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu musi wynosić przynajmniej 15°C.

Efektem badania są tzw. termogramy - wielobarwne zdjęcia przedstawiające rozkład temperatury (najczęściej kolory ciemne pokazują niskie, a jaśniejsze - wyższe wartości). Audyt powinien zawierać wnioski, które będą pomocne do opracowania projektu termomodernizacji domu.

Termogram obrazuje wadliwe ułożenie płyt styropianu
Powyższy termogram obrazuje wadliwe ułożenie płyt styropianu, czego skutkiem jest wilgoć na łączeniach płyt i destrukcja tynku. (fot. Energ-Dom)

CZYM OCIEPLAĆ ŚCIANY - WEŁNA, STYROPIAN, A MOŻE PIANKA?

Kolejnym krokiem jest wybór metody ocieplenia murów. Na tym etapie wielu inwestorów zastanawia się, jaką izolację wybrać. Zdecydowaną większość domów w naszym kraju ociepla się styropianem lub wełną mineralną. Oba materiały charakteryzują się porównywalnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Współczynnik przewodności cieplnej λ (lambda) dla wełny wynosi ok. 0,035-0,045 W/(m·K), natomiast dla styropianu - ok. 0,032-0,045. Nie znaczy to jednak, że wybór izolacji powinien być dziełem przypadku, bo oba materiały sporo różni.

Wełna mineralna jest niepalna i odporna na wysoką temperaturę. Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, jej dużą zaletą jest też elastyczność i łatwość dopasowania do izolowanego miejsca. Materiał ten nie lubi wilgoci - przy dłuższym kontakcie z wodą, traci swoje właściwości izolacyjne.

Styropian jest lekki, waży dziesięciokrotnie mniej niż wełna mineralna. W porównaniu do wełny, atutem styropianu jest też niższa cena. Ponadto charakteryzuje się niską nasiąkliwością i odpornością na ściskanie. Jest prostoty w obróbce i montażu. Wadą styropianu jest słaba izolacyjność akustyczna, chociaż - wbrew rozpowszechnionej opinii - w ścianach dwuwarstwowych wełna nie jest pod tym względem dużo lepsza.

Alternatywą dla wełny i styropianu są pianki - poliuretanowa lub polietylenowa. Ze względu na dość wysoką cenę, nie zyskały one jeszcze dużej popularności, choć mają sporo zalet. Izolacje te charakteryzują się bardzo niską przewodnością cieplną - współczynnik λ wynosi odpowiednio 0,021-0,023 i 0,035-0,042 W/(m·K). Piankę poliuretanową cechuje bardzo dobra dźwiękochłonność, odporność na zawilgocenie oraz dobra przyczepność do podłoża. Można ją nakładać metodą natryskową, co umożliwia stosowanie tego materiału w miejscach, gdzie trudno ułożyć tradycyjne ocieplenie. Izolacja dostępna jest również w postaci twardych płyt.

Taką samą formę ma pianka polietylenowa. Oprócz bardzo dobrych parametrów cieplnych, charakteryzuje się odpornością na działanie substancji chemicznych oraz owadów i gryzoni.

Poliuretan dostępny np. w postaci twardych płyt izolacyjnych
Alternatywą dla wełny i styropianu jest poliuretan, dostępny np. w postaci twardych płyt izolacyjnych. (fot. Balex Metal)

Ostateczna decyzja o wyborze materiału izolacyjnego należy do architekta przygotowującego projekt termomodernizacji. Weźmie on pod uwagę nie tylko preferencje inwestora i jego budżet, ale także to, w jakiej technologii wykonane są ściany domu. Przegrody trójwarstwowe ze szczeliną wentylacyjną można ocieplić wszystkimi omawianymi materiałami. Takiej swobody nie ma jednak przy konstrukcjach dwuwarstwowych.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

O ile te zaizolowane styropianem można obłożyć zarówno takim samym materiałem, jak i wełną (co - ze względu na większą wagę - wymaga zastosowania droższych kołków ze stalowym rdzeniem), to w przypadku ścian z wełną styropian nie wchodzi w grę.

OCIEPLANIE ŚCIAN METODĄ NA MOKRO

Schemat ocieplenia ściany metodą lekką mokrą.
Schemat ocieplenia ściany metodą lekką mokrą.

Najpopularniejszym sposobem termoizolacji ścian jest metoda lekka mokra. W tym wariancie do ścian mocuje się, za pomocą kleju, styropian lub wełnę mineralną, a całość wykańcza tynkiem cienkowarstwowym.

Przed rozpoczęciem prac trzeba sprawdzić stan istniejącej elewacji oraz odpowiednio przygotować podłoże. Powinno być ono nośne, równe i stabilne. Jeżeli stary tynk odspaja się lub jest popękany, uszkodzone fragmenty należy skuć i uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. Usunąć trzeba też wszelkie glony i wykwity.

Termomodernizację należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych - gdy temperatura mieści się w zakresie 5-25°C. Najlepszą do tego porą jest późna wiosna, wczesne lato lub jesień.

Prace ociepleniowe
Prace ociepleniowe należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych - najlepiej późną wiosną, wczesnym latem bądź jesienią, gdy temperatura wynosi od 5 do 25°C. (fot. Lakma)

Prace zaczyna się od przytwierdzenia kołkami na dole ściany listwy startowej. Kolejnym krokiem jest mocowanie płyt izolacyjnych - w tym celu nanosi się na nie równomiernie zaprawę klejową, a następnie przykleja izolację do elewacji. Łączenia płyt w kolejnych rzędach nie powinny się pokrywać. Konieczne jest jeszcze użycie kołków, które służą jako dodatkowe mocowanie izolacji do ściany.

Aby zlikwidować ewentualne nierówności, łączenia płyt styropianowych trzeba wyszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Ocieplenie pokrywa się cienką warstwą zaprawy i zatapia w niej siatkę zbrojącą, zaś narożniki ścian oraz ościeża okienne i drzwiowe zabezpiecza się profilami wzmacniającymi.

Ostatnim krokiem jest wykończenie ściany, najczęściej za pomocą tynku cienkowarstwowego. Materiał ten nie tylko chroni izolację, ale także nadaje elewacji efektowny wygląd. Tynki można zakupić w postaci gotowej do użycia masy lub mieszanki rozrabianej z wodą bezpośrednio na placu budowy. Dobiera się je w zależności od zastosowanego materiału ociepleniowego. Produktów akrylowych, ze względu na niską paroprzepuszczalność, używa się tylko do wykańczania styropianu. Tynki mineralne, silikonowe i silikatowe można natomiast stosować zarówno w przypadku styropianu, jak i wełny.

W metodzie lekkiej mokrej zachowana jest ciągłość izolacji, co eliminuje mostki termiczne
W metodzie lekkiej mokrej zachowana jest ciągłość izolacji, co eliminuje mostki termiczne. (fot. Atlas)

Zobacz instrukcję dotyczącą metody lekkiej mokrej

Ocieplenie ścian - krok po kroku

Instrukcja, jak ocieplić ścianę domu styropianem - krok po kroku. Ważne i dla wykonawcy, i dla inwestora, który powinien wiedzieć, jak poprawnie wykonać izolację termiczną.

OCIEPLANIE ŚCIAN METODĄ NA SUCHO

Ściana ocieplona metodą lekką suchą - schemat
Ściana ocieplona metodą lekką suchą.

Mniej popularna metoda lekka sucha polega na wykonaniu rusztu konstrukcyjnego, wypełnieniu go wełną mineralną i wykończeniu ściany okładziną elewacyjną. Nazwa bierze się stąd, że niewymagane są żadne kleje ani zaprawy, a więc nie ma tzw. prac mokrych.

Prace zaczyna się od przymocowania wkrętami do ściany rusztu konstrukcyjnego, wykonanego z dobrze wysuszonego i zaimpregnowanego drewna sosnowego lub świerkowego. Budulec może też stanowić stal, ale materiał ten jest mniej polecany, ponieważ jego użycie może skutkować powstawaniem mostków termicznych. Rozstaw listew należy dobrać do szerokości płyt wełny mineralnej. Kolejnym krokiem jest układanie izolacji w ruszcie. Wełnę mocuje się na wcisk, stosując zasadę mijanki. Jeżeli płyty nie są wystarczająco twarde i sztywne, trzeba je dodatkowo zakotwić w murze za pomocą wkrętów.

Aby wyeliminować mostki termiczne i uzyskać pożądane parametry cieplne, należy wykonać drugą warstwę rusztu - prostopadle względem pierwszej - i wełny, tak, aby nie pokrywały się łączenia. Następnym elementem jest wiatroizolacja (folia paroprzepuszczalna), którą układa się na zakład. Kolejnym są listwy rusztu, na którym oprze się okładzina elewacyjna. Dzięki niemu powstanie też szczelina umożliwiająca przepływ powietrza pomiędzy wełną i warstwą wykończeniową, co zapobiegnie zawilgoceniu ocieplenia. Jej wlot i wylot powinny pozostać odsłonięte, a ochronę przed gryzoniami i insektami zapewni siatka zabezpieczająca.

Jako okładzinę elewacyjną można zastosować tradycyjne drewno, siding lub efektowne panele elewacyjne z PVC bądź powlekanej blachy.

Nowoczesne panele elewacyjne
Zaletą metody lekkiej suchej jest możliwość zastosowania bardziej oryginalnych od tynku okładzin, np. nowoczesnych paneli elewacyjnych. (fot. Profile VOX)

METODA WDMUCHIWANIA

Ściana trójwarstwowa ze szczeliną wypełnioną pianką poliuretanową - schemat
Ściana trójwarstwowa ze szczeliną wypełnioną pianką poliuretanową.

Stosuje się ją w ścianach trójwarstwowych ze szczeliną powietrzną. Metoda polega na wypełnieniu luki materiałem izolacyjnym.

Ekipa dysponująca specjalistycznym sprzętem wykonuje w ścianie (w warstwie nośnej lub osłonowej) otwory, przez które następnie wdmuchiwany jest w szczelinę pod ciśnieniem luźny materiał izolacyjny. Może to być pianka poliuretanowa, granulat styropianu lub impregnowana celuloza. Po wypełnieniu przestrzeni otwory zakleja się klejem mrozoodpornym. Prace trwają więc krótko i są mało kłopotliwe dla domowników, ale metoda ta ma dwie zasadnicze wady.

Przede wszystkim przy jej stosowaniu konieczna jest gruntowna wiedza o tym, jak wykonana została ściana, ponieważ często zdarzają się odstępstwa od projektu. A jeżeli izolator nie wypełni dokładnie całej przestrzeni, ocieplenie będzie nieskuteczne. Ponadto szczeliny w ścianach warstwowych są najczęściej dość wąskie (zazwyczaj ok. 4-6 cm), dlatego dołożenie niewielkiej ilości materiału ociepleniowego nie poprawi izolacyjności termicznej w zadowalającym stopniu.

W metodzie wdmuchiwania materiał izolacyjny można wtłoczyć zarówno od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony przegrody. (fot. Into-Ocieplenia)

OCIEPLANIE OD WEWNĄTRZ - W WYJĄTKOWYCH PRZYPADKACH

Ściana ocieplona od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego - schemat
Ściana ocieplona od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego.

Dom można też ocieplić od wewnątrz, stosując wełnę mineralną lub bloczki z betonu komórkowego.

Ten pierwszy materiał wymaga przymocowania płyt ocieplenia, ułożenia paroizolacji, zamontowania stelaża i wykończenia przegrody płytami g-k.

Mniej pracochłonny jest wariant z bloczkami z betonu komórkowego. Mocuje się je do oczyszczonej, wyrównanej i zagruntowanej ściany za pomocą zaprawy klejowej. Należy zastosować bloczki izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego (o gęstości 115 kg/m³). Nie wymagają one dodatkowych łączników, są lekkie, łatwe w obróbce i charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną. Wykańcza się je nakładając na powierzchnię siatkę, zatopioną w cienką warstwę zaprawy. Następnie zaprawę należy zatrzeć i wyrównać, a po wyschnięciu pomalować ścianę lub wygładzić ją gładzią gipsową.

Tego typu metoda polecana jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Najczęstszym jest sytuacja, gdy dom znajduje się pod nadzorem konserwatorskim i nie można zmienić jego elewacji. Ocieplenie od wewnątrz ma bowiem poważne wady. Przede wszystkim trudno zachować tu ciągłość izolacji, przerywanej przez stropy i ściany wewnętrzne, co będzie skutkowało powstawaniem mostków termicznych. Ponadto zamocowanie płyt ociepleniowych od wewnątrz oznacza zmniejszenie w pomieszczeniach przestrzeni użytkowej.

Bloczki izolacyjne do ocieplania ścian od wewnątrz
Bloczki izolacyjne do ocieplania ścian od wewnątrz są lekkie, łatwe w obróbce i charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną. (fot. Xella (Ytong))

Zobacz poradnik o docieplaniu ścian od wewnątrz

KOSZT PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH

Jak wspomniano, termomodernizacja ścian to poważne przedsięwzięcie, wiążące się ze sporymi wydatkami. Cena audytu energetycznego zależy m.in. od powierzchni domu, stopnia skomplikowania bryły i dostępności dokumentacji techniczno-budowlanej. Za taką usługę zapłacimy średnio 800-1000 zł. Nawet dwa razy więcej pochłonie projekt termomodernizacji domu.

Za materiały potrzebne do metody lekkiej mokrej ze styropianem (zaprawa klejąca, styropian 15 cm, siatka zbrojąca, zaprawa na warstwę zbrojoną, podkład gruntujący, tynk, farba elewacyjna) zapłacimy 55-65 zł/m². Wariant z wełną będzie o ok. 20 zł droższy. Robocizna pochłonie odpowiednio 35-45 i 45-55 zł/m². Przy metodzie lekkiej suchej odpada zakup klejów, zapraw, siatki zbrojącej i farby, ale potrzebna będzie wełna mineralna o grubości min. 15 cm (15-20 zł/m²), stelaż drewniany (15 zł/m²), folia (ok. 5 zł/m²) i oblicówka (w zależności od wybranego materiału - 25-150 zł/m²). Robocizna to wydatek rzędu 45-60 zł/m².

Wypełnienie szczeliny powietrznej granulatem styropianu kosztuje 15-30 zł/m² z robocizną (przy szczelinie o szerokości 5 cm).

Na ocieplenie przegrody od wewnątrz bloczkami izolacyjnymi z betonu komórkowego wydamy ok. 110-120 zł/m² (markowe bloczki o grubości 6 cm - 80-90 zł/m², klej, siatka, zaprawa, farba). W tym przypadku stawka za robociznę to 45 zł/m².

Prace przy ocieplaniu domu
Planując ocieplenie domu o powierzchni ścian 200 m2, trzeba być przygotowanym na wydatek rzędu 20 tys. zł. (fot. Austrotherm)

Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Knauf

Zdaniem naszych Czytelników

time image

03 Wrz 2021, 05:44

21 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:  Nad potrzebą kołkowania styropianu głowią się równiez architekci. Na wszelki wypadek w nowych systemach kołkują przeważnie wszyscy już od listwy startowej.   Znaczy, że rozsądek jeszcze ...

time image

02 Wrz 2021, 21:25

Z tego co wszyscy fachowcy od elewacji mówią, to max 4 metry w pionie może być bez kołķow, później waga kleju jest na tyle duża, że wszystko może zjechać. Natomiast wszystko jest ok, kiedy nie występują jakieś dodatkowe niepożądane sprawy np wilgoć w ścianie, wtedy nawet ...

Ja bym posiłował się instrukcją dostawcy gotowego systemu. Naczytałem się jednak w kilku instrukcjach, że kołkowanie jest niezbędne od takiej lub innej wysokości. Podłoże odgrywa tu istotną rolę. Są przecież systemy renowacyjne Styropian na styropian czyli ocieplony i otynkowany ...

time image

02 Wrz 2021, 07:36

33 minuty temu, Gość Flaszka napisał: Kołkowanie nie jest potrzebne do wysokości 12m Napisałbym raczej że NIE JEST KONIECZNE... według zasad i zaleceń... ale potrzebne bywa...

time image

Gość Flaszka

02 Wrz 2021, 07:00

Kołkowanie nie jest potrzebne do wysokości 12m

time image

Gość Marek

09 Gru 2019, 18:12

Masz rację Tomo że tamten pisał bzdury to że styropian jest używany w przemyśle spożywczym to nie znaczy że jest zdrowy faktycznie cała żywność produkowana masowo nie jest zdrowa a co dopiero opakowania plastik styropian to jest właśnie rakotwórczy a wełna mineralna jest wykonana ...

time image

24 Wrz 2019, 19:15

1 godzinę temu, Gość Biedroń napisał: Dużym plusem dla styropianu jest to, że nie jest on szkodliwy dla organizmu. Dowodem tego jest używanie styropianu w gastronomi. Dodatkowo styropian się nie starzeje i nie butwieje. moim zdaniem piszesz same bzdury niestety

time image

Gość Biedroń

24 Wrz 2019, 18:00

Dużym plusem dla styropianu jest to, że nie jest on szkodliwy dla organizmu. Dowodem tego jest używanie styropianu w gastronomi. Dodatkowo styropian się nie starzeje i nie butwieje.

time image

Gość maks

16 Wrz 2019, 13:05

Przy wyborze styropianu trzeba zwrócić uwagę na 2 kwestie: 1. parametry na etykiecie opakowania produktu, 2. zweryfikować zgodność tych parametrów z kontrolami GUNBu. Ostatnio ogromnym zaskoczeniem była dla mnie marka Austrotherm, która nie przeszła pozytywnie kontroli, co oznacza, ...

time image

03 Wrz 2019, 09:02

To prawda, w ślad za najniższą ceną może iść obniżony wkład surowcowy, a w związku z tym – niska jakość płyt styropianowych. Jakość styropianu można zgrubnie sprawdzić samodzielnie, przeprowadzając prosty test, tu znajdują się informacje, jak to zrobić krok po kroku: ...

time image

Gość Kamil

26 Lip 2019, 14:56

Styropian styropianowi nierówny, czy to biały czy grafitowy. Są w sprzedaży materiały lepsze i gorsze, dlatego warto więcej zapłacić za dobry styropian

time image

Gość oskar

20 Lip 2019, 13:03

Wełna to na dach, ściany to styropianem, najlepiej grafitowym, ma najwyższe parametry i cenowo jest już naprawdę przystępny.

time image

Gość Rysiek

04 Kwi 2019, 11:31

dobre ocieplenie domu, to zarówno zasługa dobrej jakości materiałów, jaki ekipy która dobrze wykona swoją pracę. Ja jak budowałem dom pord wrocławiem to korzystałem z usług MSM wroclaw i oni mi polecili ekpię, która swoją prace wykonała wzorowo, a już dwa sezony grzewcze mam za sobą

time image

01 Kwi 2019, 08:56

Dnia 29.03.2019 o 13:55, Gość marcin napisał: Ważne, by materiał użyty do wykonanie termoizolacji miał certyfikat jakości ITB. Ocieplenie ścian wełną nie jest najlepszym pomysłem.... do ścian świetnie sprawdza się styropian, natomiast wełnę kładziemy na poddasze I ...

time image

05 Gru 2017, 23:36

Szanowni Państwo, Aby w domu zachowany był komfort cieplny, izolacja termiczna powinna być wykonana w sposób ciągły, zgodnie ze standardami, projektem budowlany oraz przy wykorzystaniu odpowiednich do tego materiałów. Rekomenduję zapoznanie się z systemami ociepleniowymi Foveo-Tech ...

time image

Gość Konsultant_ZonaSort

26 Paź 2017, 07:14

Osoby, które stoją przed wyborem materiału ocieplania dachu, zachęcam do rozważenia zastosowania celulozowej izolacji termicznej która równie szczelnie wypełnia ocieplaną przegrodę, co uniemożliwia powstawanie mostka termicznego. Wsród jej wyróżników na tle innych materiałów ...

time image

Gość gosciu44

11 Gru 2016, 14:39

Na ocieplenie ścien najlepsza jest masa aerogelowa o grubości jedynie 1 mm a dająca tyle ile 10 cm styropianuwięcej na:www.izolacje-docieplenia.pl

time image

Gość daro

16 Lis 2015, 10:55

jak to jest klej najlepiej brać tego samego producenta czy to nie ma znaczenia?

time image

Gość J23

25 Cze 2012, 18:51

Czy Cerplast można barwić barwnikiem??....

time image

19 Lis 2011, 20:17

Cytat ja mogę polecić wełnę mineralną classic 035 ociepliłem nią całe poddasze.. Używałeś tylko rolki między krokwie ? Bo o classic'u Knaufa mówisz ?Powinno się na to dać jeszcze 10cm maty np TP(i numer) miały oznaczenie ...

time image

Gość teod

29 Paź 2011, 11:29

ja mogę polecić wełnę mineralną classic 035 ociepliłem nią całe poddasze..

time image

Gość ewelina

06 Sty 2011, 23:09

Witam. To bardzo ciekawa dyskusja. Czy ktoś może rozwinąć temat ocieplania starych domów z kamienia? Słabo to rozumiem. Ocieplamy od środka. Wełna czy styropian ? Szczelina czy kleić do muru ? Co z tym rusztem pod gipskarton, może być metalowy ? Jak określić grubość warstwy izolacyjnej ...

time image

18 Paź 2010, 07:49

A jak dać wtedy paroizolację? Nawet przy ocieplaniu od zewnątrz wełna powinna być sucha.

time image

Gość janusz

18 Paź 2010, 07:40

witam mam pytanko czy do wełny jest potrzebny specjalny klej czy uda sie taki sam jak do styropianu.

time image

Gość Andrezej

06 Lip 2010, 14:15

No tak ale mi chodzi o to , czy ten pustak żużlowy się nie rozsypie , a wentylacje mam w każdym pokoju ..

time image

03 Lip 2010, 19:31

Cytat ... w środku suporeks. I czy jakbym ocieplił ten budynek teraz styropianem to ten pustak by się nie popsuł bo słyszałem już parę takich opinii że sie może normalnie pokruszyć ponieważ nie dochodzi do niego powietrze .Proszę ...

time image

Gość Andrzej

03 Lip 2010, 18:46

Witam Mam takie pytanie Chciałbym ocieplić sobie dom , ale nie wiem czy mogę , ponieważ między pustakami jest styropian 5 cm , a na wierzchu jest pustak żużlowy a w środku suporeks. I czy jakbym ocieplił ten budynek teraz styropianem to ten pustak by się nie popsuł bo słyszałem ...

time image

12 Maj 2010, 19:03

Nie żartuję. Proszę oto link do instrukcji montażu:instrukcjaMoże mógłby pan wskazać jakieś materiały nt. proponowanej przez Pana metody?

time image

12 Maj 2010, 13:56

Cytat Nie spotkałem się w instrukcjach technicznych z mocowaniem profili przez wełnę mineralną Raczy Pan żartować. Profile wyłącznie montuje się przez izolacje!

time image

12 Maj 2010, 12:56

Doświadczenie to ja mam przy wykonaniu zabudowy zgodnie z wytycznymi producentów suchej zabudowy.Nie spotkałem się w instrukcjach technicznych z mocowaniem profili przez wełnę mineralną. Ciężar suchego tynku przekracza 10 kg/m2. Nie wyobrażam sobie aby twarda wełna nie ugięła ...

time image

12 Maj 2010, 06:18

Cytat Opowiesci o tym, ze 3 do 5 cm grubosci lata drewniana jest dobrym izolatorem tez mozna wlozyc miedzy bajki! 5 cm z paroizolacją w parterowej zabudowie przed np ytongiem daje więcej niż 15 cm bez paroizolacji za ytongiem.Wydaje ...

time image

12 Maj 2010, 03:31

Opowiesci o tym, ze 3 do 5 cm grubosci lata drewniana jest dobrym izolatorem tez mozna wlozyc miedzy bajki!

time image

12 Maj 2010, 03:29

Tak wiem. Chodzi mi o poziome profile U, ktore sa przymocowane do podlogi i sufitu.Zwlaszcza ten pierwszy musi byc zamocowany sztywno bo opiera sie na nim caly ciezar suchego tynku. Chyba, ze wedlug Pana cale obciazenie maja przeniesc te plastikowe koleczki!

time image

11 Maj 2010, 19:41

Pan wie co pisze?

time image

11 Maj 2010, 19:37

Jak należało się spodziewać profile są mocowane bezpośrednio do stropu i podłogi bez przekładek z wełny i stanowią mostek termiczny. Inaczej się nie da zamocować ich sztywno.

time image

11 Maj 2010, 12:57

Cytat To zależy od grubości izolacji. Ale ja nie projektuję i nie montuję. Chodzi tylko o zasadę izolowania. O rolę izolacji termicznej i paroizolacji. Można już i u nas kupić Optimęhttp://www.isover.com/var/isover_com/stora...66de7b13fb1.pdfstelaż ...

time image

11 Maj 2010, 12:47

To zależy od grubości izolacji. Ale ja nie projektuję i nie montuję. Chodzi tylko o zasadę izolowania. O rolę izolacji termicznej i paroizolacji.

time image

11 Maj 2010, 11:39

Cytat Takie są zasady izolacji. Jak na zdjeciu! Chyba, ze mamy gotowce - isovera, rockwoola, ytonga czy ... lub stelaż drewniany. Na zdjeciach akurat nie pokazano najbardziej interesujacych szczegolow.Rozumiem, ze profile cd widoczne ...

time image

11 Maj 2010, 11:09

Cytat LOL, ocieplanie ścian wewnętrznych Nie tylko ! Izolowanie ścian zewnetrznych.

time image

11 Maj 2010, 11:05

LOL, ocieplanie ścian wewnętrznych

time image

11 Maj 2010, 10:57

Cytat Do stropu i do podlogi tez Pan mocuje przez welne? Takie są zasady izolacji. Jak na zdjeciu! Chyba, ze mamy gotowce - isovera, rockwoola, ytonga czy ... lub stelaż drewniany. ...

time image

11 Maj 2010, 10:34

Do stropu i do podlogi tez Pan mocuje przez welne?

time image

11 Maj 2010, 10:16

Nie wiem jakie ma Pan doświadczenia z izolacjami ale jak ręczę Panu, że nawet najlepsze technologie i rozwiązania można zepsuć, przez złe wykonanie. Robiliśmy to wielokrotnie - ale nigdy nie mocowałem stelażu do ściany. Albo przez twardą wełnę, albo jak na zdjęciu - z dystansem. ...

time image

11 Maj 2010, 09:49

Ano dlatego, ze ten tynk trzeba jakos przymocowac do tej sciany. A ruszt, jaki by nie byl, jest wspanialym mostkiem termicznym.

time image

11 Maj 2010, 09:29

Folia pod tynkiem... Dlaczego Pan uważa, że tynk na ścianie wewnętrznej, oddzielony od niej 5 cm wełny będzie chłodniejszy od punktu rosy dla powietrza wewnętrznego, skoro nie jest nawet gdy 5 cm jest na ścianach zewnętrznych? ...

time image

11 Maj 2010, 07:46

Cytat By był grzyb - musi być wilgoć - by jej nie było jest folia. Jak Pan nie da folii - wilgoć jest gwarantowana! ... Folia zamiast tynku? Czy na tynku w formie gustownej tapety?

time image

11 Maj 2010, 07:40

Cytat Tylko 2-5 cm izolacji dla ściany stykającej się ze stropem o temperaturze (w zimie) -20 stopni?To żart? Grzyb gwarantowany! By był grzyb - musi być wilgoć - by jej nie było jest folia. Jak Pan nie da folii - wilgoć ...

time image

11 Maj 2010, 07:27

Tylko 2-5 cm izolacji dla ściany stykającej się ze stropem o temperaturze (w zimie) -20 stopni?To żart? Grzyb gwarantowany!

time image

11 Maj 2010, 07:22

To Pan da 2-5 cm - z folią. Zawsze obniży to temperaturę konstrukcji i nie będzie zarodziem wilgoci. Poprawi to też komfort i ułatwi programowanie ogrzewania.

time image

11 Maj 2010, 06:54

Mniej to znaczy ile? 15 cm z każdej strony? Nie za mało? Ale zakładam, że tyle. Wtedy grubość ściany wraz z izolacją i tynkiem to minimum 63 cm! Czy to jest rozwiązanie, które Pan poleca?

time image

11 Maj 2010, 05:47

Rolą izolacji termicznej jest oddzielić to co musimy grzać od tego czego ogrzewanie nic nam nie daje czyli nie ma sensu. Przynajmniej w domach w których chcemy oszczędzać energię. Sama, więc definicja izolacji termicznej odpowiada na Pana pytanie... tak samo jak każdą ścianę której ...

time image

01 Maj 2010, 04:55

No dobrze. To jak zaizolowac wewnetrzna sciane nosna do czasu az te pustaki beda dostepne?

time image

30 Kwi 2010, 10:43

Przedstawiciel firmy z dumą oznajmił w Agorze na spotkaniu "Mądry buduje dwa razy lepiej", ze jeszcze co najmniej przez dwa lata uda chronić polski rynek przed takimi wyrobami. NAPRAWDĘChoć to żadna rewelacja - 0.14 W/m2xK to zdecydowanie zbyt mało!

time image

30 Kwi 2010, 08:37

Fajny ten pustaczek(?) Gdzie i za ile można go kupić?

time image

30 Kwi 2010, 08:18

Cytat A gdzie gwarancja, ze nie zamoknie od deszczu? Ktore tynki sa 100% szczelne dla pary wodnej? A uszkodzenia tynku sie nie zdarzaja? Nie ma gwarancji... dlatego izolacje układa się od wewnątrz, na ścianach nośnych tak ...

time image

30 Kwi 2010, 08:03

Cytat Od deszczu? Nie każdy ma w domu taką instalacje... „deszcz” uruchamia pożar. A wtedy - niech zamaka, i tak pójdzie do wymiany. A instalacja "przypadkowe zalanie mieszkania"? A nieszczelności w paroizolacji - np gniazda ...

time image

30 Kwi 2010, 07:52

Od deszczu? Nie każdy ma w domu taką instalacje... „deszcz” uruchamia pożar. A wtedy - niech zamaka, i tak pójdzie do wymiany. ...

time image

30 Kwi 2010, 07:41

A gdzie gwarancja, ze nie zamoknie od deszczu? Ktore tynki sa 100% szczelne dla pary wodnej? A uszkodzenia tynku sie nie zdarzaja?

time image

30 Kwi 2010, 06:49

Cytat Ciekawe jakim swinstwem trzeba ja nasaczyc zeby przetrwala dluzej niz 3 miesiace. Po co nasączać? Przecież przy 15 cm konieczna jest Paroizolacja, wiec jak nie będzie wilgoci to i nie ulegnie degradacji. Skończyły się ...

time image

30 Kwi 2010, 02:42

Welna drzewna ekologiczna? Ha, ha dobre...Ciekawe jakim swinstwem trzeba ja nasaczyc zeby przetrwala dluzej niz 3 miesiace.Mozesz wkleic jakis dokument swiadczacy o tym, ze welna drzewna ma lambde ponizej 0,02?

time image

Gość czerkwadrat

29 Kwi 2010, 20:56

Artykuł ma już 1,5 roku. Ale i wówczas istniały materiały o lepszych parametrach izolacyjności niż sugerowane przez autora artykułu. Przykłądowo 6 cm wełny z włókien drewnianych odpowiednio zpreparowanej posiada parametry na poziomie chociażby styropianu czy wełny mineralnej ...

time image

Gość Kotecki

29 Lis 2009, 22:12

Ocieplenie od wewnątrz łatwo wykonać nawet samemu za pomocą mineralnych płyt Ytong Multipor. Te mocuje się do ściany, bez potrzeby instalacji stelaży itp. http://www.xella.pl/html/pol/pl/8054.php

time image

29 Lis 2009, 22:12

Ocieplenie ścian zewnętrznych jest najczęściej pierwszym etapem gruntownej modernizacji starych domów. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/795-czym-i-kiedy-ocieplac-sciany-zewnetrzne

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Ocieplenie domu styropianem
Ocieplenie domu styropianem
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze październik 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA