Dlaczego warto wybrać beton komórkowy?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Dlaczego warto wybrać beton komórkowy?

Od wielu lat najpopularniejszym sposobem realizacji ścian budynku jest zastosowanie betonu komórkowego. Nowoczesny system budowania z betonu komórkowego stale ewoluuje i ma już prawie 100-letnią tradycję. Ma wiele walorów, dzięki którym znakomicie się sprawdza w wykonawstwie oraz w trakcie użytkowania budynków. Beton komórkowy stosuje się do budowy różnorodnych budynków.

Gdzie możemy wykorzystać elementy z betonu komórkowego?

Do ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz działowych. Materiał ten pozwala zatrzymać ciepło w budynku, co ma korzystny wpływ na jego energooszczędność. Co to oznacza? Beton komórkowy jest materiałem o porowatej strukturze. Pory powietrza stanowią około 80% jego objętości (stąd jego nazwa).

Komórkowa struktura materiału powoduje, że materiał ma niską masę i bardzo dobrą izolacyjność termiczną. Jest materiałem jednorodnym, więc jego parametry są w każdym kierunku takie same. Znacząco ogranicza ucieczkę ciepła z budynku. Co istotne, beton komórkowy jest materiałem konstrukcyjnym. Jego mineralny szkielet jest bardzo mocny.

Produkowany jest z naturalnych surowców, które decydują o tym, że jest ekologiczny i przyjazny człowiekowi. Elementy murowe z betonu komórkowego odpowiadają współczesnym trendom budowania energooszczędnych budynków. Mają dokładne wymiary, są łatwe w obróbce, mają niewielką masę, przez co elementy murowe mogą mieć większe wymiary i są materiałami pełnymi (bloczkami, a nie pustkami), dlatego łatwo i szybko się z nich buduje.

Ze względu na właściwości materiału porowatego, ściany z betonu komórkowego zimą nie promieniują chłodem, a latem się nie nagrzewają. Przy mocowaniu jakichkolwiek przedmiotów do ścian dobór łączników jest łatwy, a wykonanie mocowania czyste. To tylko niektóre powody, by wybrać ten materiał na swój ciepły, nowoczesny i trwały dom.

Przedstawiamy 7 zalet stosowania betonu komórkowego na ściany domu

  • Niewielka gęstość objętościowa sprawia, że beton komórkowy jest doskonałym izolatorem cieplnym.
  • Z betonu komórkowego możemy bez obaw budować ściany zewnętrzne jednowarstwowe. Jeżeli bloczki będą dokładne wymiarowo i dobrej jakości, zapewnią przegrodzie zadowalającą izolacyjność i wytrzymałość.
  • Ściany z betonu komórkowego "oddychają" - są przepuszczalne dla pary wodnej.
  • Beton komórkowy akumuluje ciepło, wolno wyziębia się zimą, jest chłodny latem.
  • Bardzo szybko się muruje. Bez problemu poddaje się obróbce. Żłobienie bruzd pod instalacje czy przycinanie jest niezwykle łatwe. Dzięki temu bez problemu nadamy ścianom czy otworom okiennym pożądany przez nas wymiar.
  • Beton komórkowy jest materiałem całkowicie mrozoodpornym i niepalnym. Wraz z upływem czasu nie pogarszają się jego właściwości techniczne.
  • Niektóre firmy oferują kompletne systemy budowy domu.
Infografika: Dlaczego warto wybrać beton komórkowy?
Infografika: Dlaczego warto wybrać beton komórkowy?

Ciepłe ściany z betonu komórkowego

Z punktu widzenia inwestora, jedną z ważniejszych właściwości betonu komórkowego jest bardzo dobra izolacyjność termiczna. Cecha ta pozwala budować ciepłe ściany w jednej warstwie - bez konieczności ocieplenia muru styropianem albo wełną mineralną. Taka technologia budowy rozpowszechniona jest np. w Niemczech, gdzie przegrody bez delikatnej warstwy termoizolacji uważane są za trwalsze, racjonalne w budowaniu i energooszczędne.

Do wznoszenia ścian jednowarstwowych przeznaczone są bloczki z najlżejszych odmian betonu komórkowego o grubości ok. 40 cm. Wykonane z nich przegrody spełniają wymagania obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (oraz tych, które będą obowiązywać po 2020 r.).

Beton komórkowy wykorzystywany jest również do wznoszenia ścian z ociepleniem. W takim wariancie stosuje się bloczki o klasie gęstości 500 lub 600 kg/m3. W zależności od grubości zastosowanego materiału termoizolacyjnego, wymurowane z nich przegrody mogą spełniać nie tylko obowiązujące obecnie wymogi dotyczące przenikania ciepła przez ściany zewnętrzne, ale również te, które zaczną obowiązywać z początkiem 2021 r.

Wysoka izolacyjność termiczna betonu komórkowego wynika z jego porowatej struktury. Podczas produkcji tego materiału stosuje się środek porotwórczy (proszek aluminium albo pastę aluminiową), który - wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem wapnia - spulchnia masę. W ten sposób w budulcu powstają mikropory z zawartym w środku powietrzem.

Jest ono bardzo dobrym izolatorem termicznym, a ponieważ stanowi aż ponad 80% objętości bloczków, wykonane z nich ściany skutecznie izolują przed stratami ciepła. Wysoka izolacyjność betonu komórkowego tworzy barierę dla strumienia ciepła już od strony wewnętrznej pomieszczeń. Stojąc przy ścianach nie czujemy od nich chłodu i są one przyjemne w dotyku.

Wznoszenie ścian z betonu komórkowego
Beton komórkowy ma bardzo dobre parametry termiczne, dzięki czemu można z niego wykonywać nawet ściany jednowarstwowe. (fot. Termalica (Bruk-Bet))

Beton komórkowy to wytrzymały materiał

Mimo swej porowatej struktury, beton komórkowy jest bardzo wytrzymałym materiałem budowlanym. Z wykonanych z niego bloczków można budować ściany konstrukcyjne nawet w budynkach wielokondygnacyjnych. O trwałości tego typu budynków niech świadczy fakt, że beton komórkowy stosowany jest już prawie 100 lat. Wzniesione przed dekadami budynki stoją do dziś i są ciągle użytkowane. Według badań, parametry wytrzymałościowe betonu komórkowego nie ulegają pogorszeniu z upływem czasu.

Większość materiałów budowlanych pochłania lub oddaje z powietrza wilgoć. To tzw. wilgotność sorpcyjna, która zmienia się w zależności od temperatury i wilgotności powietrza.

Zgodnie z europejskimi normami, parametry materiałów budowlanych podaje się dla temperatury 23°C oraz wilgotności względnej powietrza 80%. W takich warunkach wilgotność sorpcyjna większości budulców nie przekracza 5% (a np. drewna sięga 20%). W przypadku betonu komórkowego to zaledwie 2-4%. Wszystko to dzięki porowatej strukturze i wysokiej dyfuzyjności materiału. To ogromna zaleta, bo budynki o ustabilizowanej wilgotności zużywają mniej energii niż te, które wysychają długo.

Beton komórkowy jest także odporny na działanie mrozu. Duża porowatość sprawia, że wskutek ewentualnego zawilgocenia woda nie wypełnia w całości przestrzeni w strukturze szkieletu i w efekcie nie powoduje rozsadzania materiału podczas krystalizacji wody. Potwierdzają to badania cyklicznego zamrażania i rozmrażania bloczków z betonu komórkowego.

Dom wznoszony z bloczków z betonu komórkowego
Beton komórkowy jest stosowany od prawie 100 lat. Według badań, jego parametry wytrzymałościowe i inne właściwości nie ulegają pogorszeniu z upływem czasu. (fot. H+H)

Beton komórkowy to materiał naturalny i zdrowy

Dla wielu inwestorów równie ważne, jak np. parametry termoizolacyjne, jest to, jaki jest wpływ na zdrowie użytego do budowy domu materiału. Bloczki z betonu komórkowego powstają z surowców naturalnego pochodzenia - piasku, wody, wapna, cementu i gipsu. Elementy murowe nie zawierają żadnych domieszek pyłów przemysłowych ani popiołów. Warto też dodać, że promieniotwórczość betonu komórkowego jest najniższa wśród ściennych materiałów budowlanych.

Ważną właściwością tego materiału jest również jego mocno zasadowy odczyn, który nie sprzyja rozwojowi drobnoustrojów (bakterii, grzybów czy pleśni) na powierzchni bloczków. Beton komórkowy zapewnia także odpowiedni mikroklimat w budynku. Naturalny skład, jednorodna i porowata struktura, odporność na powstawanie drobnoustrojów sprawiają, że jest to zdrowy materiał budowlany.

Beton komórkowy zapewnia takie same parametry w każdym miejscu

Kolejną istotną właściwością betonu komórkowego jest jednorodność. Cecha ta oznacza m.in., że przewodzenie ciepła w wykonanym z betonu komórkowego murze jest w każdym kierunku takie samo - poziomo, czyli w poprzek i wzdłuż ściany oraz pionowo.

Ma to duże znaczenie w newralgicznych miejscach budynku - np. w narożnikach, strefach przyziemia i pod parapetami. Jednorodność oznacza również, że ściany z betonu komórkowego mają takie same parametry (izolacyjność termiczną, akustyczną i wytrzymałość na ściskanie), niezależnie od ustawienia bloczka w murze.

Sprawdza się to m.in. w sytuacji, gdy ostatnią warstwę muru należy wykonać na wysokość niższą niż typowa wysokość bloczków. Wówczas stosuje się cieńsze od nich płytki z betonu komórkowego, które muruje się układając je na boku. Takie usytuowanie materiału nie wpływa na pogorszenie żadnego z parametrów muru.

Stosowanie prefabrykatów z betonu komórkowego
Stosowanie prefabrykatów z betonu komórkowego i zachowanie jednorodności ścian pozwala uniknąć mostków termicznych. (fot. Solbet)

Ściany z betonu komórkowego to ekonomia budowy

Zastosowanie betonu komórkowego przyspiesza budowę, a prace z jego użyciem są bardzo proste. Aby prawidłowo z niego murować, wystarczy znać proste zalecenia wykonawcze i zaopatrzyć się w kilka łatwych w użyciu i powszechnie dostępnych narzędzi.

Pracę zdecydowanie ułatwia to, że beton komórkowy jest lekki, nawet pięciokrotnie lżejszy od innych tradycyjnych materiałów. Dzięki temu bloczki mogą być duże, co wpływa na szybkość budowy. Ich wysokość wynosi 24 cm, a długość 59 cm, więc niezależnie od grubości ściany, na 1 m² muru przypada tylko 7 elementów. Podnoszenie, przenoszenie i układanie takich elementów nie sprawia wykonawcom większych problemów.

Czynności te ułatwiają również wyfrezowane uchwyty montażowe, dzięki którym materiał murowy jest bardziej poręczny, a osadzanie bloczków w murze łatwiejsze. Uchwyty chronią też dodatkowo dłonie murarza przed obtarciami podczas ustawiania kolejnego bloczka obok już wymurowanego elementu.

Łatwą i przez to ekonomiczną budowę zapewniają również wyprofilowane na pióra i wpusty powierzchnie czołowe bloczków z betonu komórkowego, ponieważ nie wymagają one wykonywania spoin pionowych. Są one niezbędne jedynie w miejscach, w których nie ma połączenia na pióra i wpusty, czyli w narożnikach oraz tam, gdzie stosuje się docięte bloczki. Murowanie z wykorzystaniem profilowanych w ten sposób bloczków oznacza mniejsze zużycie zaprawy murarskiej.

Bloczki z betonu komórkowego można też murować na zaprawie do cienkich spoin. W takim przypadku ich grubość, zamiast 6-15 mm, wynosi maksymalnie 3 mm. Tyle teorii, w praktyce, przy zastosowaniu kielni do cienkich spoin, można uzyskać wymiar nie większy niż 1 mm! Dzięki temu prace murarskie są precyzyjne, a zużycie zaprawy ograniczone do niezbędnego minimum.

Murowanie na cienką spoinę sprawia również, że mury są jednorodne pod względem termicznym, jakby były wykonane tylko z betonu komórkowego. Ma to duże znacznie zwłaszcza w przypadku ścian jednowarstwowych. Dzięki zastosowaniu zaprawy cienkowarstwowej mury jeszcze lepiej izolują przed stratami ciepła.

Łatwość obróbki ścian z betonu komórkowego

Do zalet betonu komórkowego, które usprawniają prace budowlane zalicza się również łatwość obróbki, a więc cięcia i szlifowania. Porowaty materiał pozbawiony jest drążeń, a jednorodna struktura umożliwia np. wmurowanie bloczków na boku. Jak wspomniano, taka sytuacja zdarza się, jeśli wyrównywana jest wysokość kondygnacji za pomocą płytek z betonu komórkowego.

Do cięcia betonu komórkowego wystarczy ręczna piła, nie ma potrzeby stosowania specjalnych maszyn. W ten sposób, niewielkim nakładem pracy, można uzyskać elementy o pożądanych wymiarach i kształcie i murować budynki atrakcyjne pod względem architektonicznym - z zaokrąglonymi ścianami zewnętrznymi, ryzalitami, łukowymi nadprożami czy owalnymi otworami na okna typu bulaj.

Beton komórkowy umożliwia także dowolną aranżację przestrzeni wewnątrz budynku. Można z niego wymurować m.in. ściany biegnące po łuku czy walcowe klatki schodowe.

Jego porowata struktura ułatwia też prace wykończeniowe, a dokładniej mówiąc - stosowanie rożnego rodzaju tynków i klejów, które zachowują większą przyczepność do tego materiału, niż do gładkich powierzchni.

Łatwość obróbki oznacza także znaczne ułatwienie prac instalacyjnych. W betonie komórkowym można bez trudu wykonać bruzdy czy wyciąć otwory na puszki instalacyjne.

Natomiast wieszanie na ścianach ciężkich przedmiotów wymaga użycia specjalnych, odpowiednio dobranych do tego materiału kołków.

Tomasz Rybarczyk, Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Tomasz Rybarczyk

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość elekid

05 Sty 2022, 15:29

dzięki Panowie za dobre słowo. Budowa się zbliża tuż tuż a tu człowiek nawet nie miał kiedy betonu kupić.

time image

Gość taerul

15 Gru 2021, 15:06

Ja zdecydowałem się finalnie na ten od termallici bo dobrze termoizoluje ciepło. Na tym mi zależało najbardziej

Przykładowo marka Ytong ma bloczki Ytong EnergoUltra+ o grubości 36,5 cm i 48 cm, z których można wznosić ściany jednowarstwowe. Grubsza ściana ma wtedy U na poziomie jak na fotce - za zachowaniem reżimu technologicznego. Dodam, ze pod marką Ytong znajdziemy też produkt do ocieplenia ...

time image

Gość RR

25 Maj 2021, 10:05

czy ktos sprawdzal jak ma sie beton komorkowy 40cm do ocieplenia styropianem betonu 24cm? co sie bardziej oplaca i jak dziala?

time image

Gość Ślimak

03 Sie 2020, 07:38

Stefan: ja budowałem z h+h i jestem mega zadowolony. Bardzo mało.odpadow i pękniętych. Ja w kwietniu płaciłem po 9zl.za.sztuke. pozdrawiam

time image

Gość mhtyl

17 Lut 2020, 13:57

17 godzin temu, Gość STEFAN napisał: Witam jaki beton komorkowy ktos doradzi do budowy domu mam do wyboru H+H Gold 11.50za szt Termobet10.40 szt czy jakis inny moze ktos poleci Beton komórkowy czy firmy X czy Y to taki sam  beton komórkowy. Kupuj tańszy.

time image

17 Lut 2020, 11:55

obejrzyj oba na żywo na placu, zapakowane do wysyłki do klienta. Które są bardziej wyszczerbione, popękane, słabiej lub niedbale zapakowane? Jak oba takie same, to bierz tańsze.

time image

Gość STEFAN

16 Lut 2020, 20:33

Witam jaki beton komorkowy ktos doradzi do budowy domu mam do wyboru H+H Gold 11.50za szt Termobet10.40 szt czy jakis inny moze ktos poleci

Producenci materiałów ściennych przez pewien czas dążyli do rozwiązań jednowarstwowych. Wymagania z upływem lat się zmieniły a poprzeczka podniesiona wyżej. Teraz bez dodatkowej warstwy izolacji już nie da się spełnić wymagań dla przegród po roku 2021. Ściana trójwarstwowa ...

time image

Gość Adam

10 Paź 2019, 12:41

Jeden z najlepszych materialow na rynku. Dla scian trojwarstwowych to po prostu rewelcja.

time image

24 Lut 2011, 21:34

Cytat święta racja co napisałeś, wszyscy się zachłystują zarówno gazobetonem jak i ścianami jednowarstwowymi a ja bym nigdy ich nie zrobiła we własnym domu nawet gdyby mi dopłacali. Gazobeton chłonie wilgoć jak nie wiem co, a w dodatku ...

time image

Gość mhtyl

24 Lut 2011, 21:23

Cytat święta racja co napisałeś, wszyscy się zachłystują zarówno gazobetonem jak i ścianami jednowarstwowymi a ja bym nigdy ich nie zrobiła we własnym domu nawet gdyby mi dopłacali. Gazobeton chłonie wilgoć jak nie wiem co, a w dodatku ...

time image

18 Lut 2009, 09:52

święta racja co napisałeś, wszyscy się zachłystują zarówno gazobetonem jak i ścianami jednowarstwowymi a ja bym nigdy ich nie zrobiła we własnym domu nawet gdyby mi dopłacali. Gazobeton chłonie wilgoć jak nie wiem co, a w dodatku jak nie jest starannie położony to parametry ...

time image

Gość Deggial

18 Lut 2009, 09:14

Szkoda że nie porównano gazobetonu do np. ceramiki. A co z nasiąkliwością? Co z błędami przy wykonywaniu ścian jednowarstwowych (zaprawa ciepłochronna czy klej?). Poza tym argument kumulacji ciepła jest trochę zbyt szumnie tu pokazany bo z tego co pamiętam ceramika w tym względzie ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2021 - styczeń 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje