Wilgoć i grzyb w domu - przyczyny i zapobieganie

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Wilgoć i grzyb w domu - przyczyny i zapobieganie

Wilgoć w domu bierze się z zewnątrz - z przecieków z nieszczelnego dachu albo z podciągania z gruntu, bo fundamenty czy podłoga nie są poprawnie izolowane. Może też pochodzić ze środka - ludzie wytwarzają jej dużo. I właśnie dlatego sprawna wentylacja powinna usuwać wilgotne powietrze. Nadmiar wilgoci, bez względu na jej źródło, umożliwia rozwój bardzo niebezpiecznych dla człowieka grzybów pleśniowych.

aktualizacja: 2024-02-08 11:40:44
Streszczenie artykułu
Wilgoć w domu może prowadzić do rozwoju pleśni i innych grzybów, które są szkodliwe dla zdrowia mieszkańców. Prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniach powinna wynosić 30-65% przy temperaturze 20-22°C. Gdy przekroczy 80% i utrzymuje się przez kilka dni, tworzą się warunki sprzyjające rozwojowi pleśni. Grzyby rozwijają się w temperaturach 20-30°C i mogą rosnąć na różnych powierzchniach, takich jak drewno, tkaniny czy tynki. Wilgoć w domu może pochodzić z zewnątrz, na przykład z przecieków dachu, nieszczelności tarasu czy podciągania wilgoci z gruntu. Może też pochodzić z wnętrza budynku, na przykład z uszkodzonej instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. Kluczem do zapobiegania zawilgoceniu jest sprawna wentylacja. Jeśli problemem jest pleśń na powierzchni ściany, można ją oczyścić i zastosować środek grzybobójczy. W bardziej skomplikowanych przypadkach warto zwrócić się do specjalistów.
Czego dowiesz się z artykułu?
 • Kiedy grzyb może pojawić się w domu?
 • Skąd się bierze wilgoć?
 • Jak walczyć z zawilgoceniem?
 • Jak usunąć grzyby z domu?

Kiedy grzyb może pojawić się w domu?

Prawidłowa, "zdrowa" wilgotność powietrza w pomieszczeniach to 30-65%, przy temperaturze 20-22°C. Gdy jest wyższa - przekracza 80% i utrzymuje się przez kilka dni - powstają warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i innych grzybów. Te rosną najlepiej w temperaturze 20-30°C, ale nie przeszkadza im specjalnie żadna, występująca w domu. Mają niskie wymagania pokarmowe i spore zdolności przystosowawcze - są w stanie rozwijać się prawie na każdym podłożu: drewnie, tkaninach, tynkach…

Zauważymy je, gdy na ścianach pojawią się zielone, brunatne albo czarne wykwity, a w mieszkaniu wyczujemy nieprzyjemny, zatęchły zapach, którego nie da się wywietrzyć. Ich unoszące się w powietrzu zarodniki wywołują poważne schorzenia układu oddechowego, alergie, bóle mięśni i stawów, zmęczenie, nieżyty nosa, problemy z oddychaniem i wiele innych dolegliwości, aż po nowotwory żołądka, przełyku czy krwi. W tym kontekście wyraźnie widać, jak istotne dla zdrowia domowników jest zapobieganie zawilgoceniu budynku.

Skąd bierze się wilgoć w domu?

 • Z zewnątrz
W wyniku kapilarnego podciągania woda sięga do 1,5 m, lecz może i cztery razy więcej!
Zawilgocenie konstrukcji budynku może być efektem przecieków - to pierwszy i najbardziej oczywisty trop. Przeciekać może nieszczelny dach, bo np. stare pokrycie z blachy przerdzewiało albo pseudofachowcy ułożyli nowe niezgodnie ze sztuką. Woda może przenikać także przez taras nad pomieszczeniem - w naszych warunkach klimatycznych, większość hydroizolacji wytrzyma tam bez napraw kilka, góra kilkanaście lat.

Niekiedy deszczówka zalewa mury - bo rynny nie nadążają z jej odbieraniem albo się po prostu zapchały. Typowym miejscem przecieków są też okolice kominów, z powodu nieszczelnych obróbek blacharskich. W każdym z tych przypadków, na suficie lub ścianach pojawią się mokre plamy, zacieki, potem pleśń.

Woda naciera także od dołu. W starych budynkach często brakuje poziomej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i podłóg na gruncie, co umożliwia kapilarne podciąganie wilgoci z gruntu (to zdolność materiałów do transportu wody ku górze). Nawet jeśli fundamenty zaizolowano przeciwwilgociowo, woda może przedzierać się w miejscu uszkodzenia/nieciągłości izolacji. Jeszcze trudniejsze jest prawidłowe izolowanie przeciwwodne piwnic. W tym przypadku izolacje muszą być dostosowane do rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych - ich projekt powinien uwzględniać warunki panujące na konkretnej działce.

Kiedy woda przenika z gruntu, niełatwe może okazać się znalezienie punktu, w którym dostaje się ona do budynku. Woda kieruje się bowiem tam, gdzie napotyka najmniejszy opór - miejsce, w którym się ujawnia, może być odległe od źródła przecieku o kilka metrów. Transport wilgoci w ścianach w wyniku jej kapilarnego podciągania sięga przeważnie do 1,5 m, lecz może to być nawet - w zależności od rodzaju gleby, poziomu wód gruntowych, materiału, z którego wzniesiono mur, jego grubości - i cztery razy więcej! Jego objawy to nie tylko wilgotne plamy wewnątrz budynku, ale i wykwity solne na elewacji.

Woda dostaje się do budynku od dołu - izolacja przeciwilgociowa jest uszkodzona
Tu woda dostaje się do budynku od dołu - izolacja przeciwilgociowa jest uszkodzona albo w ogóle jej nie ma. (fot. Archiwum BD)
 • Ze środka

Mokre plamy na ścianie pojawią się w następstwie uszkodzenia instalacji wodnej, kanalizacyjnej czy grzewczej - np. po przypadkowym przewierceniu rury w czasie remontu czy przy wieszaniu obrazów. Ewentualnie po rozszczelnieniu instalacji starej lub niedbale wykonanej. Z drugiej strony, taka plama to nie zawsze efekt przecieków albo nieszczelności. Wodę wprowadzają do wnętrza także jego mieszkańcy. 4-osobowa rodzina - oddychając, gotując, piorąc - wytwarza jej w ciągu doby od 10 do 15 l.

Jeżeli wnętrza są niedogrzane, ściany nieocieplone, a wentylacja nie działa, para wodna z powietrza skropli się na najchłodniejszych fragmentach przegród - ścian, stropów. Właśnie tam powstaną zacieki, które błędnie bierze się za rezultat jakiejś nieszczelności.

Zrozumienie tego zjawiska ułatwia pojęcie wilgotności względnej, które - upraszczając sprawę - opisuje, ile pary wodnej znajduje się w powietrzu. Maksymalna ilość pary wodnej w powietrzu o określonej temperaturze to 100%, przy czym im wyższa temperatura, tym więcej pary może ono wchłonąć. Po przekroczeniu 100%, para zaczyna się skraplać.

W dobrze funkcjonującym domu wilgotne powietrze ciągle odprowadza na zewnątrz sprawna wentylacja. Jeżeli zostanie zblokowana (np. przez zatkanie kratek), ilość wilgoci w powietrzu będzie rosnąć, bo ludzie produkują ją bezustannie. Nieuchronnie zatem przekroczy 100%, a potem skropi się w najzimniejszych miejscach, zwykle tam, gdzie występują mostki cieplne. Co oznacza, że brak sprawnej wentylacji skazuje budynek na zawilgocenie. Które z kolei prowadzi do pojawienia się grzybów, zagrażających zdrowiu przebywających w nim osób. Jasnym sygnałem zbyt wysokiej wilgotności powietrza są długotrwale zaparowane lustra czy niewysychające ręczniki w łazience.

Drewniany strop w niezamieszkanym budynku z przeciekającym dachem
Drewniany strop w niezamieszkanym od kilku lat budynku z przeciekającym dachem. (fot. J.Werner)

Co istotne, para wodna może się skraplać nie tylko na powierzchni przegród, ale także wewnątrz nich. Dużo uwagi należy poświęcić ociepleniu połaci dachowych na użytkowym poddaszu. Jako izolację termiczną stosuje się tu przeważnie wełnę mineralną. Od pomieszczenia powinna oddzielać ją folia paroszczelna, która zapobiega przenikaniu pary do ocieplenia. Jeśli "fachowcy" zapomnieli o jej ułożeniu lub zrobili to niedbale, wcześniej czy później będziemy mieli problem. W tej części domu da się popełnić więcej błędów, które po kilku latach owocują zawilgoceniem ocieplenia dachu, a nawet jego konstrukcji. Jednym z nich może być brak szczelin wentylacyjnych.

Jeżeli na dachu ułożono folię o wysokiej paroprzepuszczalności, wystarczy jedna szczelina - między folią i pokryciem. Gdy folia ma niską paroprzepuszczalność albo zamiast niej dano papę na deskowaniu (lub pełne deskowanie przykryte folią), potrzebne są dwie szczeliny - jedna między ociepleniem i folią, druga pomiędzy folią a pokryciem. Szczeliny muszą być drożne na całej swej wysokości od wlotu w okapie do wylotu w kalenicy.

W miejscach, gdzie przerywają je lukarny, kominy i okna dachowe, trzeba zastosować dodatkowo dachówki lub kominki wentylacyjne. Jeżeli wentylacja dachu będzie wadliwa, para wodna z pomieszczeń skropi się na wewnętrznej stronie folii lub deskowania.

Para wnika także w ściany. Trzeba wiedzieć, że opór dyfuzyjny (czyli zdolność materiału do jej zatrzymywania) poszczególnych warstw ściany (warstwa nośna, ocieplenie, tynk) powinien maleć w kierunku do zewnątrz. Wówczas para po prostu przenika przez ścianę. W przeciwnym razie wykropi się w jej przekroju na styku warstw. Jeśli takiej wilgoci będzie mało, odparuje w sezonie letnim. Jeżeli będzie jej więcej - dojdzie do trwałego zawilgocenia muru.

Wilgoć w budynku

W zależności od tego, kiedy trafia do budynku, wilgoć dzieli się na 3 rodzaje:

 • Wilgoć eksploatacyjna - występuje stale i w użytkowanym budynku jest zjawiskiem zupełnie normalnym. To przede wszystkim para wodna wnikająca w przegrody z ciepłego, wilgotnego powietrza wewnętrznego. Zjawisko jest bardziej intensywne w sezonie grzewczym, gdy różnica temperatury pomiędzy mieszkaniem i środowiskiem zewnętrznym jest znaczna. Dwa kolejne rodzaje - wilgoć technologiczna i budowlana - występują tylko w budynkach nowych lub poddanych gruntownemu remontowi (przebudowa ścian wewnętrznych w technologii tradycyjnej, nowe tynki, betonowe wylewki).

 • Wilgoć technologiczna pochodzi z wody użytej w procesie wytwarzania materiałów budowlanych. W cegłach i pustakach ceramicznych jest jej bardzo mało, bowiem ostatnim etapem ich produkcji jest wypalanie. W betonie komórkowym i silikatach wilgoci jest dużo (nawet 40-50%), bo są one poddawane działaniu pary wodnej pod ciśnieniem.

 • Wilgoć budowlana wnika w materiały budowlane (pustaki, cegły) w czasie ich składowania, murowania ścian (z zaprawy i w wyniku celowego zwilżania), z deszczu, który pada w trakcie robót. W prawidłowo wybudowanym domu, ze skuteczną wentylacją i ogrzewaniem, wilgoć technologiczna i budowlana znikają góra po kilku sezonach.

Jak walczyć z zawilgoceniem ścian?

Kluczowa dla przywrócenia i utrzymania właściwej wilgotności we wnętrzach jest sprawna wentylacja. To zagadnienie omówiliśmy już bardziej szczegółowo w poprzednim tekście. Jeśli źródłem zawilgocenia budynku i pojawienia się pleśni są przecieki czy błędy wykonawcze, zacząć trzeba od ich usunięcia. Walka z grzybami bez likwidacji przyczyny ich inwazji da tylko krótkotrwałe efekty.

Najpierw naprawiamy zatem nieszczelne pokrycie dachowe, czyścimy lub wymieniamy rynny, reperujemy nieszczelną instalację wodną lub kanalizacyjną. Trudną operacją jest odtworzenie/wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej między fundamentem i ścianami nadziemia. W domach bez piwnic podcina się ich styk, następnie w szczelinę wsuwa płyty polietylenowe, blachę, folię lub papę. To robota skomplikowana i kosztowna, należy do niej zatrudnić specjalistów. Niesie za sobą ryzyko naruszenia konstrukcji budynku, problemem bywa też ominięcie znajdujących się w murach instalacji.

Kapilarnemu podciąganiu wody zapobiega się również, realizując metodę alternatywną - iniekcję. Ta polega na wstrzykiwaniu w ścianę środków chemicznych, które tworzą warstwę izolującą. Niestety - szczególnie w przypadku murów grubych i niejednorodnych - trudno w ten sposób uzyskać szczelną izolację.

Żeby odtworzyć poziomą izolację przeciwilgociową podcina się ściany nośne nad fundamentami

Wymienione metody odcinają podciąganie wilgoci, ale nie osuszają ścian. Tu znowu potrzebna jest sprawna wentylacja i ogrzewanie, ewentualnie zastosowanie osuszaczy. Takie urządzenia o dużej wydajności są zdecydowanie skuteczniejsze od samego wietrzenia. Są też dość kosztowne, ale można je wypożyczyć.

Trzeba również dopilnować, żeby to właśnie remont nie przyczynił się do zawilgocenia domu. Jeżeli w budynku wykonywane są nowe, murowane ścianki działowe czy betonowe jastrychy, do wnętrza trafia znaczna ilość wody. Niezbędne jest wówczas wyraźne zwiększenie intensywności wietrzenia połączone z mocniejszym grzaniem. Wielu inwestorów ociepla domy styropianem. To materiał o dużym oporze dyfuzyjnym - jeśli obłożymy nim mokre ściany, wilgoć zostanie zatrzymana w budynku. Dlatego najpierw dobrze byłoby wysuszyć mury.

Przy ocieplaniu ścian wełną mineralną należy zwrócić uwagę na rodzaj tynku - wełna jest paroprzepuszczalna, więc tynk zewnętrzny też powinien mieć niski współczynnik oporu dyfuzyjnego, żeby wilgoć nie zostawała w warstwie termoizolacji. Z tego względu nie układa się na niej popularnego tynku akrylowego.

Brak bądź niewłaściwe wykonanie izolacji cieplnej ma duże znaczenie przy wspomnianym wcześniej skraplaniu się pary wodnej na najchłodniejszych fragmentach przegród. Zjawisko to występuje w miejscach mostków cieplnych, czyli tam, gdzie ciepło z pomieszczenia ucieka szczególnie intensywnie. Przyczyną ich powstawania są najczęściej błędy projektowe albo wykonawcze. Jeżeli powodem zawilgocenia jest niedbałe ułożenie ocieplenia - izolację trzeba wyciąć i wykonać od nowa. Ścianę jednowarstwową można po prostu ocieplić (co uczyni ją dwuwarstwową).

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Jak usunąć grzyby z domu?

Jeżeli grzyby pleśniowe pojawiły się jedynie na powierzchni ściany, trzeba wyczyścić ją wodą, szorując szczotką ze sztywnym włosiem i po wysuszeniu nałożyć środek grzybobójczy. Gdy grzyb zaatakował głębiej, zeskrobuje się go lub skuwa tynk.

Mur czyści się i dezynfekuje (np. wodą z preparatem z chlorem), suszy, a później zabezpiecza środkami grzybobójczymi, które powinny głęboko wniknąć w podłoże. Należy je stosować zgodnie z instrukcją producenta, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Jeśli na odgrzybioną ścianę chcemy nałożyć gładź lub farbę - wybierzmy te ze składnikami grzybobójczymi.

Czyszczenie wykwitów pleśni szczotką ze sztywnym włosiem
Wykwity pleśni szoruje się szczotką ze sztywnym włosiem. Po wysuszeniu na ścianę nakłada się środek grzybobójczy. (fot. Fotolia)

W bardziej skomplikowanych przypadkach walkę z grzybami lepiej powierzyć fachowcom. Będą oni potrafili zidentyfikować gatunek, który zaatakował dom i dobrać najskuteczniejszy środek grzybobójczy.

Powierzchnie drewniane zaatakowane przez pleśń również czyści się szczotką, a po wysuszeniu pokrywa preparatem grzybobójczym. Jeżeli zagrzybienie sięga głębiej, drewno należy ostrugać. Po osuszeniu i solidnym zaimpregnowaniu można je pomalować farbą, bejcą lub lakierem. Zagrzybione elementy warto też (po oczyszczeniu) intensywnie podgrzać za pomocą nagrzewnicy elektrycznej lub opalarki. Wygrzanie powietrzem o temperaturze do 60-70°C zabija grzyby i osusza podłoże.

Janusz Werner
fot. otwierająca: Fotolia

FAQ Pytania i odpowiedzi
 • Skąd bierze się wilgoć w domu?

  Wilgoć w domu może pochodzić z zewnątrz, na przykład z przecieków z nieszczelnego dachu, z podciągania z gruntu z powodu niewłaściwej izolacji fundamentów lub podłogi. Może też pochodzić ze środka, gdzie ludzie wytwarzają jej dużo, na przykład poprzez oddychanie, gotowanie czy pranie.
 • Jakie są skutki nadmiaru wilgoci w domu?

  Nadmiar wilgoci umożliwia rozwój grzybów pleśniowych, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Mogą powodować schorzenia układu oddechowego, alergie, bóle mięśni i stawów, zmęczenie, nieżyty nosa, problemy z oddychaniem i wiele innych dolegliwości, aż po nowotwory żołądka, przełyku czy krwi.
 • Jakie są oznaki obecności grzybów pleśniowych w domu?

  Oznaki obecności grzybów pleśniowych to pojawienie się na ścianach zielonych, brunatnych lub czarnych wykwitów oraz nieprzyjemny, zatęchły zapach w mieszkaniu, którego nie da się wywietrzyć.
 • Jakie jest prawidłowe poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniach?

  Prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniach wynosi 30-65% przy temperaturze 20-22°C. Gdy wilgotność przekracza 80% i utrzymuje się przez kilka dni, powstają warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i innych grzybów.
 • Jakie są przyczyny zawilgocenia konstrukcji budynku z zewnątrz?

  Zawilgocenie może być efektem przecieków, takich jak nieszczelny dach, niewłaściwie ułożone pokrycie dachowe, przecieki przez taras nad pomieszczeniem, zalewanie murów przez deszczówkę z zatkanymi rynnami, czy nieszczelności w okolicach kominów. Woda może również nacierać od dołu, zwłaszcza w starych budynkach, które nie mają odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej fundamentów i podłóg na gruncie.
 • Czytaj więcej Czytaj mniej

Zdaniem naszych Czytelników

02 Jan 2023, 21:23

5 godzin temu, animus napisał: Tak nie może być, woda z tarasu wlewa się do środka, może nawet pod podłogę    Trzeba zrobić taras samonośny, wylać slupy w odpowiedniej odległości przy ścianach z podciągami i odkuć taras na grubość izolacji, izolacja ...

02 Jan 2023, 17:13

Jakiś silikon do okien czy  elewacji i muszą być suche te miejsca w trakcie montażu uszczelniania, opalarką podsuszyć  dla pewności.  18 minut temu, Szczepan Gola napisał: Tam nie ma nic, nawet silikonu😏 

02 Jan 2023, 16:55

Tam nie ma nic, nawet silikonu😏 nie moji fachowcy tylko teścia. Czym to zatem zabezpieczyć? Sylikon odpada? Może są jakieś specjalne listwy, kleje... 

02 Jan 2023, 16:42

10 minut temu, Szczepan Gola napisał: Te szpary są tylko przy drzwiach balkon owych.  To trzeba jak najszybciej wypełnić te szpary, jakimś uszczelniaczem zewnętrznym, on musi być nadlany nieco wyżej. Jak pada np. śnieg na taras,  to topi się przy ścianach, ...

02 Jan 2023, 16:20

45 minut temu, animus napisał: Tak nie może być, woda z tarasu wlewa się do środka, może nawet pod podłogę    Trzeba zrobić taras samonośny, wylać slupy w odpowiedniej odległości przy ścianach z podciągami i odkuć taras na grubość izolacji, izolacja ...

02 Jan 2023, 15:36

1 godzinę temu, Szczepan Gola napisał:   Tak nie może być, woda z tarasu wlewa się do środka, może nawet pod podłogę    Trzeba zrobić taras samonośny, wylać slupy w odpowiedniej odległości przy ścianach z podciągami i odkuć taras ...

02 Jan 2023, 14:29

3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Zasadnicze pytanie, czy są nawiewniki w oknach? Podejrzewam, że ich nie ma. Na to by wskazywał tak wysoki poziom wilgotności, na który pomaga otwarcie drzwi tarasowych. Tu potrzebna jest po prostu ...

02 Jan 2023, 14:10

12 godzin temu, animus napisał: A z wierzchu taras jest bez styropianu. Więc termomodernizacja się nie udała, nadal jest tam mostek termiczny. Można wziąć kogoś z kamerą termowizyjną, niech ustali gdzie największe problemy.   Na tarasie ...

Zasadnicze pytanie, czy są nawiewniki w oknach? Podejrzewam, że ich nie ma. Na to by wskazywał tak wysoki poziom wilgotności, na który pomaga otwarcie drzwi tarasowych. Tu potrzebna jest po prostu wymiana powietrza - dopływ świeżego przez nawiewniki i usuwanie zużytego przez kanały ...

02 Jan 2023, 09:02

Brat miał podobnie chyba po 2-3 latach w nowym domu, zrobił kominy wentylacyjne, minęło ponad 15 lat i jest ok. Nie wiem o co chodzi z tym "wypiętrzeniem na oścież", ale podejrzewam że chodziło o otwarcie na oścież, to sam widzisz, że wpuszczenie świeżego powietrza zmienia wilgotność ...

02 Jan 2023, 08:01

Taras tarasem ale stała wilgotność w domu na poziomie 80 czy 90% ma przyczyny gdzie indziej. Brak jakiejkolwiek wentylacji to raz ale ta wilgoc ma swoje źródło. Może to jakaś wilgoc technologiczna? Spróbuj wypożyczyć osuszacz i sprawdź co się będzie działo. Najważniejsze to ...

02 Jan 2023, 01:21

44 minuty temu, Szczepan Gola napisał:  Dodatkowo taras podczas robienia nowej elewacji też ocieplony od spodu styropianem 5cm.  A z wierzchu taras jest bez styropianu. Więc termomodernizacja się nie udała, nadal jest tam mostek termiczny. Można wziąć ...

02 Jan 2023, 00:36

1 godzinę temu, vlad1431 napisał: Jakakolwiek wentylacja jest? Kuchnia okap i łazienka kratka. Klatka schodowa nie zamknięta i dodatkowo z dołu leci para podczas gotowania w kuchni 1 godzinę temu, animus napisał: A jakieś zdjęcia masz, dokąd ...

01 Jan 2023, 23:14

1 godzinę temu, Gość Szczepi napisał:  Na zdrowy rozsądek to wina tarasu bo salon jest z 3 stron otoczony nim. A jakieś zdjęcia masz, dokąd jest izolacja ze styropianu, czy ten taras styka się ze ścianą zewnętrzną budynku?   

01 Jan 2023, 22:46

Jakakolwiek wentylacja jest? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Gość Szczepi

01 Jan 2023, 22:13

Witam, dom ok 20lat piętrowy. Izolacja 5cm styropianowa, pokryta klejem i siatką położona ok 7 lat temu. W tym roku zrobiona izolacja, dołożone 10 cm i klej, siatka, tynk. W mieszkaniu stała Wilgotność 80-90%. Praktycznie dookoła domu jest taras z 3 drzwiami bal jonowymi. w salonie ...

23 Dec 2022, 11:08

27 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Prawdopodobnie mieszkanie było wcześniej zagrzybione  I trzeba znaleźć tegoż przyczynę.  I ją usunąć.

Prawdopodobnie mieszkanie było wcześniej zagrzybione i bez poważniejszego remontu np, wymiany tynku problem będzie powracał.  Dochodzi jeszcze sprawa ocieplenia domu i temp. zagrzybionych powierzchni.

23 Dec 2022, 10:08

8 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: W nieogrzewanych chałupach nie musi być grzyba. Dlaczego?   Nie ma w tych, co mają dach cały.

W nieogrzewanych chałupach nie musi być grzyba. Dlaczego?

23 Dec 2022, 09:58

9 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:  musi byc mniejsza wilgotność w pomieszczeniu  Jeśli w mieszkaniu jest zimą za duża wilgotność, to raczej nie wentylacja jest winna. Bo przy ogrzewaniu kaloryferowym problemem przeważnie jest powietrze ...

Punkt rosy + zbyt mała wymiana powietrza + zarodniki fruwają w powietrzu i mamy opisany efekt. Wentylacja musi byc bardziej wydajna czyli musi byc mniejsza wilgotność w pomieszczeniu (chociaż to nie jest jednoznaczne). Tyle można zrobić.

Gość Aneta

22 Dec 2022, 15:10

Witam! Nedawno wprowadzilam sie do mieszkania, ktore bylo z wyglądu zadbane. Wprowadzilam sie latem było wszystko w porządku prócz małego siedliska pieśni przy oknie balkonowym. Usunęłam go i w tym miejscu juz nic sie nie pojawiło, ale teraz gdy nadeszła zima to pieśnń pojawiła ...

21 Dec 2021, 14:01

Widzę że tą "moją czkawkę" trochę źle odczytujecie... Chodziło mi TYLKO o wygląd poprzedniego postu o numerze #41, w którym gość wojtek  trzy razy, jak w czkawce, pewnie przez błędy w edycji, powtarzał swoją myśl... nie chodziło mi o źle wydane pieniądze, choć kwota ...

21 Dec 2021, 11:59

Dnia 10.12.2021 o 10:22, podczytywacz napisał: Ale te wydanie 30 tysięcy może się skończyć czkawką...     Jak dawno zrobiłeś tę tzw. rekuperację? Ok 3 lata temu.

Gość Anna

14 Dec 2021, 20:03

Mi w kamienicy pomagał już tylko osuszacz powietrza. Grzyb jakoś nawet przestał się pojawiać (okresowy, zalezny od pory roku).  Ale dom a mieszkanie to pewnie inna bolączka. Ja w kamienicy nie mogę za dużo zrobić

13 Dec 2021, 21:26

Dnia 10.12.2021 o 10:22, podczytywacz napisał: Ale te wydanie 30 tysięcy może się skończyć czkawką... można mieć tyko nadzieję że robił to ktoś z głową i bilans powietrza wychodzi na 0. czyli ile wychodzi tyle wchodzi , wtedy ma to sens. Dnia ...

10 Dec 2021, 10:22

Ale te wydanie 30 tysięcy może się skończyć czkawką...     42 minuty temu, Gość Wojtek napisał: Zrobiłem w nowym domu wentylację mechaniczną, tzw. rekuperację Jak dawno zrobiłeś tę tzw. rekuperację?

Gość Wojtek

10 Dec 2021, 09:39

Budując nowy dom miałem w pamięci wszystko to co zastałem w starym domu, który otrzymałem po babci. Wilgoć i stęchlizna była dosłownie wszędzie. Zrobiłem w nowym domu wentylację mechaniczną, tzw. rekuperację i póki co problemu wilgoci nie ma. Nawet mam ją w piwnicy, która ...

21 Oct 2021, 15:31

2 godziny temu, Gość Ania napisał: U mnie w domu Opowiedz więcej o swoim domu... jak wentylacja działa (i nie chodzi tu o wietrzenie, nawet codzienne), jak grzejesz, jak dom jest ocieplony...

Gość Ania

21 Oct 2021, 13:19

U mnie w domu jest 100% cały czas chodzi osuszacz powietrza wietrzymy codziennie i cały czas to samo. Mieszkamy w domku jednorodzinnym ręce mi opadają na ramach okien jest pleśń ciagle czyszczę meblach obrazach nie wiem co robić

Zawsze lub w 99,9% należy szukać przyczyny w nieprawidłowej wymianie powietrza. Nadmiar wilgoci nie jest odprowadzany na zewnątrz wraz z powietrzem z pomieszczeń, potem podgrzewamy powietrze w domu i w końcu grzybek ma dogodne warunki. Na przegrodach, na których wypada punkt rosy wilgoć ...

25 Nov 2020, 12:50

2 godziny temu, Gość Kasandra napisał: A u mnie w domu czuć wilgoć,pościel dziwnie pachnie ,ubrania .od marca tego roku choruje mam objawy alergiczne jak kochanie kaszel swędzenie oczu I uszu drapanie w gardle.wlasciciel mieszkania twierdzi ,że nie ma prawa być wilgoci ...

Gość Kasandra

25 Nov 2020, 09:55

A u mnie w domu czuć wilgoć,pościel dziwnie pachnie ,ubrania .od marca tego roku choruje mam objawy alergiczne jak kochanie kaszel swędzenie oczu I uszu drapanie w gardle.wlasciciel mieszkania twierdzi ,że nie ma prawa być wilgoci bp dom był wyremontowany A dom jest źle też gdzieś tak 60'tych

25 Nov 2020, 01:51

dom czy blok? Wentylacja grawitacyjna? 

Gość Monika

24 Nov 2020, 22:35

Witam. Dzisiaj mąż zauważył w rogu w łazience na suficie kropki plesni. Mieszkamy w domu od lutego. Porażka. Jak się kapia to nie włącza wentylatora. Ja zawsze też uchylam drzwi po kąpieli żeby para uciekła z łazienki. No poprostu ręce mi opadły. I co teraz. Jest to nad ubikacja ...

20 Nov 2020, 22:50

46 minut temu, Gość Aga napisał: jak się pozbyć i jakie są przyczyny Nic nie wiadomo o Twoim mieszkaniu, budynku, ogrzewaniu, przyzwyczajeniach...   Czytałaś wątek od początku? Mostki termiczne (ocieplenie ścian???), brak wentylacji (nawiewniki ...

Gość Aga

20 Nov 2020, 21:53

Witam.u mnie w pokojach pojawil się grzyb na ścianach.Sa to ściany zewnętrzne. W kuchni tak samo mam ten problem.jak się pozbyć i jakie są przyczyny .dodam że pare razy było pryskane preparatami ale to pomogło nachwile i wychodzi nanowo

13 minut temu, Elfir napisał: okna mają nawiewniki higrosterowalne? Dobre pytanie, nawiew przez okna to raz, cyrkulacja między pomieszczeniami to dwa, drożne kanały wentylacyjne to trzy. A i tak nie zawsze jest gwarancja, ze grzyb się nie pojawi. Np. sypialnia ...

16 Nov 2020, 12:37

3 godziny temu, Raddek napisał: U mnie też pojawia się pleśń na suficie w sypialni. Dom z lat 60-siątych. W zeszłym roku wymienione okna. Czy to możliwe że wentylacja jest za słaba. Dodam, że jest grawitacyjna okna mają nawiewniki higrosterowalne?

16 Nov 2020, 08:51

U mnie też pojawia się pleśń na suficie w sypialni. Dom z lat 60-siątych. W zeszłym roku wymienione okna. Czy to możliwe że wentylacja jest za słaba. Dodam, że jest grawitacyjna

Gość Edyta

08 Nov 2020, 12:15

Witam, U mnie dość dziwna sytuacja kupiliśmy mieszkanie w 13 letnim bloku po remoncie świeżo malowane i zauważyłam w kuchni centralnie na środku ściany działowej z sąsiadami kilka brunatnych kropek w mokrej otoczce. Wygląda to jak pleśń. Mieszkanie ma dobrą wentylacje, jest wietrzone, ...

41 minut temu, Gość Alicja napisał: u mnie pojawiła się wilgoć na ścianie zachodniej bez okna na poddaszu w budynku trój kondygnacyjnym + suteryna. Ta ściana jest częściowo ocieplona, tylko część poddasza jest wymurowana pustakiem skawińskim. Co może być powodem? Daj ...

Gość Alicja

04 Nov 2020, 11:14

u mnie pojawiła się wilgoć na ścianie zachodniej bez okna na poddaszu w budynku trój kondygnacyjnym + suteryna. Ta ściana jest częściowo ocieplona, tylko część poddasza jest wymurowana pustakiem skawińskim. Co może być powodem?

Gość

02 Aug 2020, 12:58

To, że są stare, nie znaczy, że są na tyle nieszczelne, żeby przez szczeliny dochodziła wystarczająca ilość świeżego powietrza, zapewniając dostateczną WENTYLACJĘ. Może kanał w kominie jest niedrożny, drzwi do łazienki za szczelne... Przyczyn może być więcej...

Gość Tomasz

01 Aug 2020, 18:44

Mam stare drewniane okna to myślę że wentylacja jest ok ale czuć pleśnią i pojawia się pleśń na ścianach

Gość

22 Apr 2020, 22:50

1 godzinę temu, Gość Olka napisał: Wtedy warto zastanowić się nad instalacją rekuperatora Wtedy NALEŻY wykonać dobrze działającą wentylację

Gość Olka

22 Apr 2020, 20:55

Jeśli pojawia się wilgoć to pewnie jest problem z wentylacją. Wtedy warto zastanowić się nad instalacją rekuperatora. U mnie sprawdza się on świetnie. 

Gość www.nawiew.eu

27 Feb 2020, 21:02

"trzeba wyczyścić ją wodą, szorując szczotką ze sztywnym włosiem i po wysuszeniu nałożyć środek grzybobójczy." nie wolno dotykać/szorować grzybów ponieważ zarodniki się przemieszczają w powietrzu !!!

06 Feb 2020, 16:49

Dokładnie - dlatego jakie pierwsze wymieniłam sprawdzenie drożności. Bo potem się okaże, że po prostu w kanale jest jakaś zostawiona przypadkiem szmata, która wpadła majstrowi w czasie budowy

06 Feb 2020, 15:49

1 godzinę temu, Elfir napisał: retrofood - nie wiem czy autorka na przykład nie zasłoniła nawiewników bo "wiało". W drzwiach może nie być kratek, gdy zakładała drzwi sama. Deweloper przecież oddaje absolutne minimum wyposażenia. Czyli kominiarz to sprawdzi.

06 Feb 2020, 14:34

retrofood - nie wiem czy autorka na przykład nie zasłoniła nawiewników bo "wiało". W drzwiach może nie być kratek, gdy zakładała drzwi sama. Deweloper przecież oddaje absolutne minimum wyposażenia.

06 Feb 2020, 01:04

37 minut temu, uroboros napisał: A Agacie? Tego nie wiem, ale również powinno być oczywiste.

Gość

06 Feb 2020, 00:27

A Agacie?

05 Feb 2020, 23:50

10 minut temu, uroboros napisał: Tylko przez kominiarza niezależnego od dewelopera... To wydaje mi się oczywiste! 

Gość

05 Feb 2020, 23:42

8 minut temu, retrofood napisał: Badanie przeprowadzone przez kominiarza 9 minut temu, retrofood napisał:   , Tylko przez kominiarza niezależnego od dewelopera...

05 Feb 2020, 23:31

26 minut temu, Gość Agata napisał: 1.5 roku temu kupiłam dom w stanie deweloperskim. Wychodzi pleśń na suficie w łazience i sypialni. Developer twierdzi że nie wietrze domu co jest bzdurą. Uważam że jest niesprawna wentylacja. Jak mam na nim wymusić naprawę w ramach ...

05 Feb 2020, 23:15

a sprawdzał ktoś drożność kanałów wentylacyjnych? Masz nawiewniki w oknach i kratki w drzwiach?

Gość Agata

05 Feb 2020, 23:05

1.5 roku temu kupiłam dom w stanie deweloperskim. Wychodzi pleśń na suficie w łazience i sypialni. Developer twierdzi że nie wietrze domu co jest bzdurą. Uważam że jest niesprawna wentylacja. Jak mam na nim wymusić naprawę w ramach rękojmi

26 Oct 2019, 18:24

Zrobić wentylację - lub zgłosić jej brak. Kto jest właścicielem budynku?

Gość Izulka1234

26 Oct 2019, 18:12

Witam serdecznie potrzebuje porady przydzielony został mi lokal mieszkalny budynek z lat 40 brak wentylacji. Mieszkanie wyremontowana a teraz pokazała się wilgoć co robić?

Gość Aga

18 Sep 2019, 15:13

A ja mam inny problem może Panowie pomogą ścianę szczytową mam z pustaków nie ocieplona w łazience zaczęła wychodzić wilgoć więc ściana została ocieplona styropianem niestety po pół roku wilgoć wyszla przez styropian .Cały styropian teraz został zerwany ściana schnie i zastanawiam ...

Gość

18 Dec 2017, 13:27

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Zarządca może mieć rację,   Zarządca powinien doprowadzić do tego, żeby drzwi nie stały otwarte, a jeśli - przypadkiem - te drzwi MUSZĄ być otwarte, to  powinien ocieplić tę ścianę ...

Jaka jest temperatura tej ściany na której pojawia się zagrzybienie? Zarówno od strony mieszkania jak i klatki schodowej. Nawet przy utrzymywaniu prawidłowej wilgotności względnej powietrza w mieszkaniu (ok. 50%) ściana może być schładzana na tyle mocno, że dochodzi do kondensacji ...

A jak zapewniona jest wenylacja w pozostałych pomieszczeniach? Ja miałem podobnie na tzw. poddaszu a był to w zasadzie pokój nad garażem, ściana zewnętrzna nie była ocieplona a same nawiewniki w oknach nie zapewniały dostatecznej cyrkulacji. Dopiero odsłonięcie wolnego kanału ...

Zarządca może mieć rację, bo zawilgocenie powstaje w wyniku kondensacji pary wodnej przenikającej przez ścianę z ogrzewanego pomieszczenia do zimnej klatki schodowej. Jednak jednoznaczne określenie przyczyn wymaga przeprowadzenia ekspertyzy na miejscu i dokonania pomiarów wilgotności.

Gość Sabina Golombek

18 Dec 2017, 11:10

Witam Mam pytanie Mieszkam na parterze w którym drzwi z klatki schodowej są ciągle otwarte a ściana na którą wieje jest zagrzybiona tylko od strony pokoju Mam centralne ogrzewanie co dzień wietrze pokój Na szybach ani ścianach nie osiada para Czy wina leży po mojej stronie? Czy może ...

18 Dec 2017, 11:09

Wilgoć w domu bierze się z zewnątrz - z przecieków z nieszczelnego dachu albo z podciągania z gruntu, bo fundamenty czy podłoga nie są poprawnie izolowane. Może też pochodzić ze środka - ludzie wytwarzają jej dużo. I właśnie dlatego sprawna wentylacja powinna usuwać wilgotne ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!