Polskie Stowarzyszenie Dekarzy stara się o utworzenie zawodu Technik dekarstwa 

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy stara się o utworzenie zawodu Technik dekarstwa 

Od 4 lat Polskie Stowarzyszenie Dekarzy prowadzi projekt pod nazwą "Zawód Przyszłości Dekarz", mający na celu m.in. popularyzację wśród młodzieży kształcenia w zawodach dekarz, blacharz i cieśla, a także wsparcie doradztwa zawodowego i rekrutacji do szkół branżowych. W 2019 r. Stowarzyszenie otrzymało grant duńskiej organizacji The Velux Foundations, wspierającej wybrane inicjatywy społeczne i edukacyjne w wielu krajach na świecie. Dzięki ich wsparciu możliwe było rozwinięcie działań projektu na szerszą skalę. W metodologii projekt wpierany jest także przez duński Aarhus University, posiadający ogromne doświadczenie w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego.

aktualizacja: 2020-11-09 14:50:42

Przyczyną stworzenia projektu "Zawód Przyszłości Dekarz" jest sytuacja w branży budowlanej, oceniana aktualnie jako bardzo trudna. W firmach świadczących usługi dekarskie brakuje pracowników na każdym szczeblu - zarówno pomocników, szeregowych dekarzy jak i pracowników wykwalifikowanych, mogących podjąć się zadań związanych z dokumentacją projektową, budowlaną oraz kosztorysowaniem, brygadzistów organizujących i nadzorujących wykonywane prace podległych brygad budowlanych. Szkoły branżowe I stopnia nie kształcą tylu wykwalifikowanych dekarzy ilu potrzebuje rynek budowlany. Szacuje się, że rocznie naukę kończy jedynie ok. 40-50 osób (źródło: badanie własne Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy) w skali całego kraju, co stanowi zaledwie promil potrzeb.

Jedną z głównych przyczyn tak znikomego zainteresowania wyborem nauki dekarstwa jest fakt, że szkoła branżowa I stopnia w zawodzie Dekarz nie dawała dotychczas możliwości kontynuowania nauki. Dla wielu uczniów możliwość zdobycia wykształcenia średniego, Świadectwa Dojrzałości i otwarta droga na ewentualne studia wyższe jest ogromnie ważna. Wysiłek, jaki wkładają pracownicy i członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w promocję zawodu - m.in. spotkania informacyjne z uczniami i rodzicami, udział w targach szkolnych, kreowanie wizerunku dekarza w tradycyjnych i nowoczesnych kanałach informacyjnych, daje znikome efekty w zetknięciu z argumentem w postaci zamkniętej ścieżki edukacji po szkole branżowej I stopnia.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy przeprowadziło badanie wśród firm świadczących usługi dekarskie, aby określić przybliżoną ilość wolnych wakatów. Szacuje się, że obecnie na rynku pracy brakuje nawet ok. 15 000 wykwalifikowanych pracowników, co przy niewielkiej podaży ze szkół branżowych powoduje ogromne problemy z realizacją usług. Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) oferuje zaledwie 300 wakatów (na dzień 30.10.2020), jednak doświadczenie pokazuje, że efektywność pozyskiwania pracowników tą drogą jest bardzo niska i przedsiębiorcy rzadko korzystają z tej formy. Wyniki badania Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy pokazują także istotność kompetencji zawodowych oczekiwanych od wykwalifikowanego pracownika, m.in. przygotowywanie kosztorysów, organizacja i nadzór prac dekarskich, posługiwanie się dokumentacją projektową i wykonawczą czy montaż urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej na dachu. Z uwagi na podanie nazwy firmy przez 83% ankietowanych przedsiębiorców, dane te stanowią jednocześnie opinię pracodawców w powyższym zakresie.

Kolejnym argumentem za koniecznością podejmowania działań mających na celu popularyzację i rozwój kształcenia branżowego dekarzy jest fakt, że w Obwieszczeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku od lat prognozuje się istotne zapotrzebowanie na pracowników (Źródło: Monitor Polski z dn. 30 stycznia 2020 r., poz. 106). Istotne zapotrzebowanie dotyczy każdego województwa, bez wyjątku.

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy złożyło wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o utworzenie zawodu "Technik dekarstwa", w ramach którego wyodrębnione zostaną kwalifikacje: Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich (BUD.03.) - kwalifikacja wyodrębniona w obecnym zawodzie "Dekarz", realizowanym w branżowej szkole I stopnia oraz Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów - propozycja drugiej kwalifikacji realizowanej w tym zawodzie).

W tym miejscu należy nadmienić, że kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego etapu kształcenia i trwa dwa lata. Umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia (w tym przypadku w zawodzie "Dekarz") nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika.

Pozytywna odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na złożony wniosek zainicjuje rozpoczęcie prac Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie przygotowania podstawy programowej dla zawodu Technik dekarstwa, a tym samym dla II stopnia szkoły branżowej. Oznacza to, że najprawdopodobniej już we wrześniu 2021 r. uczniowie będą mogli podjąć kształcenie zawodu związanego z technologią wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych na poziomie szkoły średniej, a tym samym ukończyć ją ze Świadectwem Dojrzałości i dyplomem Technika. Nauka w obu przypadkach trwać będzie 5 lat - w trybie jednolitym w Technikum lub w branżowej szkole I a następnie II stopnia.

Nowy zawód będzie rewolucją w kształceniu tego deficytowego zawodu, otwierając ścieżkę rozwoju dla młodych dekarzy, a docelowo zasilając rynek pracy w wykwalifikowanych pracowników o nowych kompetencjach.

Zapraszamy do kanałów informacyjnych:

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż systemu rynnowego PVC
Montaż systemu rynnowego PVC
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze czerwiec 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom czerwiec 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje