PokażUkryj kategorie
Zobacz oferty produktowe firm
Papy izolacyjne

Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut

Szybki proces urbanizacji nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Chodzi tu o postępujące ocieplanie się klimatu w miastach - według szacunków średnia temperatura w ośrodkach miejskich liczących sobie powyżej 100 tys. mieszkańców podniosła się nawet o pięć stopni. Dodatkowo, w sezonie grzewczym dochodzi problem zanieczyszczonego powietrza. Chłodne dachy przyczyniają się do eliminacji powyższych problemów.

Czego dowiesz się z artykułu?
 • Jak chłodne dachy pomagają dbać o środowisko? 
 • Jakie są zalety chłodnych dachów?
 • Jak chłodne dachy poprawiają komfort domowników?
 • Czy technologia chłodnego dachu wpływa na żywotność całego pokrycia?

Wpływ chłodnych dachów na środowisko

W mieście budynki odpowiadają za przeszło 24% całkowitej emisji ciepła do atmosfery. Obecnie jest kładziony coraz większy nacisk na ograniczenie przenikania ciepła, a jednocześnie w niewielkim stopniu zwraca się uwagę na wpływ odbicia promieniowania na nagrzewanie się wnętrza budynków oraz emisję zakumulowanego ciepła w wyniku działania promieniowania słonecznego. Optymalnym rozwiązaniem w świetle badań jest kombinacja współczynnika odbicia SR po wyżej 70% i emisji termicznej TE powyżej 75%, co w połączeniu z właściwie dobraną termoizolacją ma ograniczyć nagrzewanie wnętrza budynku i konieczność emisji tego ciepła do atmosfery.

Należy zwrócić uwagę, że obserwowane globalne zmiany klimatyczne w niewielkim stopniu mają powiązanie z miejskimi wyspami ciepła, jednak równoczesne zmiany klimatu globalnego w powiązaniu ze zmianami klimatu lokalnego mają istotny wpływ na środowisko miejskie człowieka. Ostatnie lata, gdy średnia, ale też maksymalna temperatura w Polsce znacznie wzrosła, wskazują, że w dużo większym stopniu należy zwrócić uwagę na standard projektowania budynków nie tylko pod kątem ograniczenia emisji ciepła. Dodatkowo w sytuacji, gdy w coraz większym stopniu zjawiska pogodowe mają charakter nagły, ograniczenie zużycia energii elektrycznej ma wpływ na ryzyko powstania tzw. black-out (tymczasowego odłączenia od sieci elektrycznej - red.).

 

Zgodnie z opracowaniami analizującymi zmianę charakterystyki miejskiej wyspy ciepła obszaru Warszawy, w XXI w. znacząco będzie wzrastać zarówno liczba stopniodni chłodzenia pomieszczeń (o 185 ÷ 190%), jak i podwoi się (do ok. 76) liczba dni w roku, kiedy konieczne będzie wykorzystanie klimatyzacji. Badania dowodzą, że w Polsce temperatura, do jakiej nagrzewają się pokrycia dachowe, niejednokrotnie przekracza 70°C. Wysoka temperatura dachu ma ogromne znaczenie zarówno w przypadku trwałości samego pokrycia, budynku, jak i jego efektywności energetycznej. Zmniejszając temperaturę pokrycia dachowego obiektu z 70 do ok. 45°C.:

 • w znaczącym stopniu ograniczamy zużycie energii na utrzymanie komfortu cieplnego w budynkach,
 • ograniczamy zużycie energii na pracę klimatyzacji
 • minimalizujemy powstawanie wysp ciepła w aglomeracji miejskiej
 • wydłużamy czas życia hydroizolacji, a także jej mechaniczne obciążenie. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu np. „Cool Roof” – „chłodnego dachu” (pokrycie o jasnej barwie), zamiast pokryć ciemnych, np. czarnych.

Badania firmy SOPREMA wskazują, porównując temperaturę papy bitumicznej z czarnym łupkiem wynoszącą 76,6°C z papą refleksyjną SOPRASTAR® FLAM WF, pokrytą folią kompozytową, której temperatura wyniosła w analogicznych warunkach 33,6°C, na znakomitą efektywność tej technologii. W USA różne standardy w różny sposób uwzględniają elementy budynku, takie jak rodzaj ścian, dachów, liczbę naświetli, instalacje HVAC i oświetlenie, w przypadku określenia wymagań, które na leży spełniać, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Często inne parametry niż w Europie wpływają na ocenę efektywności energetycznej. W przypadku oceny jakości „Cool Roof” – „chłodnego dachu”, wprowadzono pojęcie SRI, czyli kombinację współczynnika od bicia i emisyjności termicznej (tabela).

Wymagania dotyczące „Cool Roof” zgodnie z Wymaganiami Energy Star oraz LEED v.4
Rodzaj regulacji Dach płaski
Nazwa Wymogi Początkowe SR SR po starzeniu
Energy Star opcjonalne 65% 50%
LEED v.4 opcjonalne SRI 84
SR 68%
SRI 64
SR 53%

SRI – kombinacja współczynnika odbicia i emisyjności termicznej

Zalety chłodnych dachów

Oczywiście, w sytuacji, gdy chłodny dach w danym obiekcie nie stanowi znaczącego udziału w optymalizacji zużycia energii, warto jest wziąć pod uwagę wymienione wcześniej zalety użytkowe i ekologiczne chłodnych dachów (ang. Cool Roofs). Zaliczyć powinniśmy do nich:

 • wydłużenie trwałości pokrycia dachowego o wysokim stopniu refleksyjności;
 • poprawę stabilności wymiarowej pokrycia dachowego opartego na systemie chłodnych dachów;
 • zapewnienie możliwości montażu i użytkowania pokrycia dachowego w warunkach letnich;
 • zmniejszenie szczytowego zapotrzebowanie na energię elektryczną;
 • zmniejszenie wydatków na klimatyzację i przedłużenie żywotności urządzeń klimatyzacyjnych;
 • zmniejszenie się miejskich wysp ciepła;
 • obniżenie temperatury powietrza i lokalna poprawa jakości powietrza;
 • ograniczenie efektu cieplarnianego;
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.
Biurowiec City Forum we Wrocławiu
Biurowiec City Forum we Wrocławiu wykorzystuje technologię chłodnego dachu fot. SOPREMA Polska Sp. z o.o.

Wysoka refleksyjność poprawia komfort życia

SOPREMA od wielu lat pracuje nad pokryciami dachów o wysokiej refleksyjności, które mogą poprawić komfort życia w budynku i ograniczyć jego niekorzystny wpływ na środowisko. Firma opracowała i wciąż opracowuje rozwiązania dla chłodnych dachów gwarantujące:

 • poprawę funkcjonowania dachu z papy bitumicznej, modyfikowanej SBS powodującą obniżenie temperatury dachu bez uzyskania SRI – poprzez zastosowanie papy SOPRALENE FLAM 180 AR CHAGALL z białym łupkiem;
 • uzyskanie dachu refleksyjnego, z papy bitumicznej, spełniającego klasyfikację Energy Star - poprzez zastosowanie papy SOPRASTAR® FLAM GR z białymi granulkami, o SRI 82;
 • uzyskanie dachu refleksyjnego z papy bitumicznej spełniającego klasyfikację LEED – poprzez zastosowanie papy SOPRASTAR® FLAM WF, z białą folią o SRI 96;
 • uzyskanie dachu refleksyjnego , z membrany syntetycznej spełniającego klasyfikację LEED – poprzez zastosowanie membrany PVC FLAGON SR ENERGY PLUS, o SRI 97 lub membrany TPO (FPO) FLAGON EP PR ENERGY PLUS, o SRI 99;
 • poprawę parametrów używanego dachu bitumicznego, żelbetowego lub syntetycznego poprzez zastosowanie specjalnego zestawu żywic ALSAN produkcji SOPREMA, o specyfikacji indywidualnie dobranej po audycie obiektu przez specjalistów SOPREMA.
SOPRASTAR® FLAM
SOPRASTAR® FLAM spełnia wymagania klasyfikacji LEED i ENERGY STAR fot. SOPREMA Polska Sp. z o.o.

Chodny dach a żywotność całego pokrycia

Budowa chłodnego dachu wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich materiałów, pozwalających utrzymać niską temperaturę powierzchni dachu, ale też ich właściwą żywotnością. Dedykowane materiały dla chłodnych dachów powinny charakteryzować się odpowiednią refleksyjnością początkową i emisyjnością termiczną początkową, ale też właściwą stabilnością tych parametrów. Mogą one zmieniać się w czasie, ale ich utrzymanie zależy w dużym stopniu od dbałości użytkownika budynku i doboru systemu chłodnych dachów do konkretnej sytuacji – lokalizacji budynku, jego otoczenia, konstrukcji dachu, a także planów inwestora co do wykorzystania innych elementów, jak np. panele fotowoltaiczne, które także mogą być częścią systemowej dostawy chłodnych dachów SOPREMA. Nie należy zapominać przy tym, że najlepsze jest powiązanie więcej niż jednego rozwiązania dla chłodnych dachów w budynku:

 • systemów dachów refleksyjnych,
 • dachów zielonych,
 • instalacji fotowoltaicznej i efektywnego ogrzewania i klimatyzacji.

 

źródło i zdjęcia: SOPREMA Polska Sp. z o.o.