Własna oczyszczalnia ścieków

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Własna oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to jedno z dwóch rozwiązań w sytuacji, gdy nie ma możliwości odprowadzania ścieków do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Pierwsze z nich to szambo, czyli gromadzenie ścieków w bezodpływowym zbiorniku, drugie to własna oczyszczalnia. Zdecydowanie więcej zalet ma to drugie rozwiązanie.

Korzystanie z szamba jest uciążliwe i kosztowne, ponieważ konieczne jest częste, średnio co 2 tygodnie, opróżnianie zbiornika. Aby ścieki nie zaczęły fermentować i nie wydzielał się metan, nie powinny one przebywać w zbiorniku dłużej niż 10-14 dni.

Musimy więc pamiętać o tym, by w odpowiednim czasie zamówić wóz asenizacyjny, być w tym czasie w domu i za wywóz nieczystości zapłacić. „Codzienna” eksploatacja oczyszczalni natomiast ogranicza się tylko do usuwania co 2-3 lata osadów powstających w instalacji.

Na oczyszczalnie przydomowe (o przepustowości do 7,5 m³ na dobę) nie jest wymagane pozwolenie – wystarczy zamiar budowy zgłosić w urzędzie gminy. Może jednak okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza wykonania oczyszczalni.

Przeszkodą może być również okresowe zalewanie terenu oraz zbyt mała powierzchnia działki (wymagana minimalna odległość drenażu od najbliższego ujęcia wody własnego lub sąsiada).

Decydując się na własną oczyszczalnię, warto zapytać w gminie czy nie przydziela dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia „neutralizuje” ścieki do postaci, w której można je bez szkody dla środowiska odprowadzić do odbiornika (gleby lub rzeki, czy jeziora). Ponieważ jednak dom nad rzeką czy jeziorem to rzadkość, więc w praktyce oczyszczone ścieki rozprowadza się w odpowiednio chłonnym gruncie, za pośrednictwem drenażu rozsączającego lub studni chłonnej.

Planując budowę oczyszczalni należy wybrać taką firmę, która nie tylko zaoferuje kompletne urządzenie, ale też wykona projekt, pomoże załatwić formalności i zbuduje oczyszczalnię.

Dobrze usytuowana

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna uwzględniać minimalne odległości od różnych obiektów i wód gruntowych:

 

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
osadnika drenażu
Granica posesji lub droga 2 m 2 m
Dom mieszkalny brak norm 5 m
Studnia – ujęcie wody pitnej 15 m 30 m
Wody gruntowe brak norm 1,5 m
Rurociągi z gazem, wodą 1,5 m 1,5 m
Kable elektryczne 0,8 m 0,8 m
Drzewa i krzewy brak norm 3,0 m

Wymagane minimalne odległości od osadnika gnilnego.

Oczyszczalnia, ale jaka?

W oczyszczalniach przydomowych ścieki oczyszcza się w sposób beztlenowy i tlenowy. Pierwszy etap – beztlenowy – odbywa się w osadniku gnilnym, drugi – tlenowy – dobiera się indywidualnie. Dobór metody uzależniony jest od wielkości działki, poziomu wód gruntowych, przepuszczalności gleby oraz dostępności otwartych cieków wodnych, np. rzeki czy jeziora.

Powierzchnia działki jest "wykorzystywana" przez drenaż rozsączający, filtr piaskowy oraz oczyszczalnię hydroponiczną. Alternatywą są oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym lub ze złożem biologicznym.

Nie potrzebują dużej powierzchni, gdyż proces oczyszczania odbywa się nie w gruncie, ale w odpowiednio skonstruowanych zbiornikach. Wadą są wyższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z zużywaniem przez oczyszczalnię energii elektrycznej.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Wybór metody zależy m.in. od wielkość działki, ilości i stopnia zanieczyszczenia produkowanych ścieków, gęstości zabudowy, odległości od ujęcia wody oraz od kwoty, jaką możemy przeznaczyć na budowę oczyszczalni.

W większości oczyszczalni wstępnym etapem jest oddzielenie części stałych. Cząstki cięższe opadają na dno i ulegają fermentacji, lżejsze zaś (głównie tłuszcze) tworzą na powierzchni kożuch. To wstępne oczyszczanie odbywa się w osadniku gnilnym, z którego ścieki przepływają do pozostałych urządzeń.

Aby uniknąć przechodzenia zanieczyszczeń do dalszych części oczyszczalni, odpływ zaopatruje się w filtr. Osad i kożuch trzeba co jakiś czas usuwać, filtr – czyścić. Dalsze ich losy zależą od rodzaju oczyszczalni.

Drenaż rozsączający

To najtańszy, najpowszechniej stosowany, ale najmniej skuteczny sposób oczyszczania ścieków. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają do systemu ceramicznych rur z otworami, ułożonych na warstwie żwiru. Następnie spływają do żwiru i do gruntu. Tę metodę można stosować tylko na gruntach przepuszczalnych i tylko pod warunkiem, że odległość rur drenarskich od lustra wody gruntowej nie jest mniejsza niż 1,5 m. Grunt nie może być jednak zbyt przepuszczalny, bo za szybko przesączające się przez niego ścieki nie zostaną odpowiednio oczyszczone.

Drenaż rozsączający - schemat
Drenaż rozsączający:
a- schemat
b- przekrój przez drenaż
c- widok z góry
Typowo ułożony drenaż rozsączający (fot. Nevexpol)
Typowo ułożony drenaż rozsączający (fot. Nevexpol)

Drenaż z filtrem piaskowym

Filtr piaskowy działa podobnie jak drenaż rozsączający, ale stosuje się go na gruncie nieprzepuszczalnym (gliniastym lub ilastym). Rury układa się w warstwie piasku. Ścieki przepływają przez niego pionowo, a następnie zbierane są oddzielnym drenem i oczyszczone odprowadzane do wód powierzchniowych.

Przekrój podłużny przez filtr piaskowy
 Przekrój podłużny przez filtr piaskowy

Oczyszczalnia hydroponiczna

To inaczej metoda gruntowo-korzeniowa. Obszar, po którym rozprowadza się wstępnie oczyszczone ścieki, obsadzony jest trzciną lub wierzbą. Systemy korzeniowe tych roślin w okresie wegetacji wchłaniają i neutralizuja całość zanieczyszczeń. Dla czteroosobowej rodziny wystarczy przeznaczyć na taką oczyszczalnię ok. 20–30 m² działki. Jest to najbardziej naturalny sposób oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia biologiczna

Tu proces rozkładania ścieków przebiega nie w ziemi, a w zamkniętej komorze. W metodzie tej niezbędny jest prąd elektryczny (napięcie 230 V) zasilający system napowietrzania, pompę tłoczącą ścieki i automatykę. Doczyszczanie ścieków odbywa się albo na tzw. osadzie czynnym, albo na złożu biologicznym.

Osad czynny tworzą specjalne szczepy bakterii i pierwotniaków, które odżywiają się ściekami i w ten sposób rozkładają znajdujące się w nich zanieczyszczenia.

Złożem biologicznym jest kruszywo lub kształtki z tworzyw sztucznych, wypełniające zbiornik. Takie złoże jest mniej wrażliwe na zmiany ilości ścieków w ciągu dnia, a nawet kilkudniowy całkowity ich brak. Zazwyczaj oczyszczalnia biologiczna ma osadnik wtórny, często w tej samej obudowie, co złoże lub osad.

Obie metody są zdecydowanie droższe od drenażu czy oczyszczalni roślinnej, ale ich wysoka skuteczność pozwala oczyszczone ścieki odprowadzać nie tylko do gruntu, lecz także do wód powierzchniowych.

Schemat oczyszczalni gruntowo-korzeniowej
Schemat oczyszczalni gruntowo-korzeniowej
 Oczyszczalnia z osadem czynnym (fot. Roth Polska)
 Oczyszczalnia z osadem czynnym (fot. Roth Polska)
Schemat oczyszczalni ze złożem biologicznym: z lewej osadnik gnilny, z prawej - złoże biologiczne (fot. Ekofinn-Pol)
Schemat oczyszczalni ze złożem biologicznym: z lewej osadnik gnilny, z prawej - złoże biologiczne (fot. Ekofinn-Pol)

Więcej za niż przeciw

Budowa szamba jest tańsza niż przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednak szambo jest drogie w eksploatacji, ponieważ wymaga częstego opróżniania. Przydomowa oczyszczalnia natomiast wymaga 2 razy większych nakładów inwestycyjnych, ale jest dużo tańsza w eksploatacji. Tylko raz na mniej więcej 2 lata płacimy za wywóz osadu (ok. 200 zł).

Natomiast roczny kosz t wywozu nieczystości (średnio co 2 tygodnie) to min 2,5 tys. zł. Biorąc pod uwagę te różnice można łatwo wyliczyć, że koszt budowy oczyszczalni zwróci się już w ciągu kilku lat. Dodatkowo, jeśli zdecydujemy się na oczyszczalnią hydroponiczną, jej bujna roślinność uatrakcyjni naszą działkę .

O ścieki trzeba dbać

Domowe ścieki trafiają do osadnika gnilnego, gdzie dzięki znajdującym się tam bakteriom ulegają rozkładowi. Jeżeli będą zawierały zbyt dużo związków chemicznych: proszku do prania, płynu do mycia naczyń, preparatów wybielających i dezynfekujących (zawierających chlor), a mało organicznych, bakterie nie będą miały czym się żywić i zginą. Dlatego mając własną oczyszczalnię ścieków warto ograniczać stosowanie wszelkich preparatów chemicznych.

Joanna Dąbrowska
fot. l. Jampolska

Zdaniem naszych Czytelników

time image

Gość Jan

03 Lis 2018, 20:14

Ile metrów od pola uprawnego?

time image

20 Gru 2011, 17:08

Dziękuję za odpowiedż.Testuję to na działce rekreacyjnej.Na razie nic się nie zapada ani nie zapycha,a minęły trzy lata.

time image

18 Gru 2011, 14:31

Cytat Poziom wody gruntowej to ok.4m.Grunt piaskowy bardzo dobrze przepuszczalny.Rodzina czteroosobowa.Moje pytanie,to jakiej powierzchni powinno być złoże i czy na takie rozwiązanie potrzeba pozwolenia od gminy.Zastanawiam się również ...

time image

11 Gru 2011, 09:27

Poziom wody gruntowej to ok.4m.Grunt piaskowy bardzo dobrze przepuszczalny.Rodzina czteroosobowa.Moje pytanie,to jakiej powierzchni powinno być złoże i czy na takie rozwiązanie potrzeba pozwolenia od gminy.Zastanawiam się również nad skutecznością oczyszczania ścieków,czy jest porównywalna ...

time image

09 Gru 2011, 16:39

Cytat Czy waszym zdaniem takie rozwiązanie jest skuteczne?Czy można by było zastosować w domu całorocznym? Oczyszczalnia zbudowana w opisany przez Ciebie sposób może działać w domku całorocznym wszakże pod kilkoma warunkami:1. ...

time image

27 Lis 2011, 12:05

Idea dbania o miejsce w Którym żyje jest mi bliska.Ale co zrobić ,gdy nie ma miejsca na przydomową oczyszczalnię.Mam domek za miastem,na malutkiej działce.Mieszkam tam tylko w lecie od kwietnia do pażdziernika. Problem rozwiązałem w następujący sposób.Scieki bytowe odpływają ...

time image

Gość piot

27 Lis 2011, 06:05

Czytając o oczyszczalniach przydomowych różnego typu zastanawia mnie opinia dlaczego to wszystko jest tylko alternatywą dla sieci kan.???Przecież analizując rozwiązanie pod względem ekologicznym, czyli OSIĄGNIĘCIEM ZAMIERZONEGO EFEKTU (w tym przypadku oczyszczenia) NAJMNIEJSZYM ZUŻYCIEM ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zmiękczacz do wody: 5 argumentów, dlaczego warto go mieć w domu
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje