Dlaczego 40% budujących dom chce pompę ciepła?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Dlaczego 40% budujących dom chce pompę ciepła?

W ankietach miesięcznika Budujemy Dom 40% rozpoczynających budowę domu rozważa zastosowanie pompy ciepła. Co dziesiąty z nich podejmuje ostatecznie decyzję na tak. A jest się nad czym zastanowić.

Czym jest pompa ciepła?

To urządzenie działające identycznie jak lodówka, tyle że cel działania PC jest odwrotny. W lodówce ciepło odbierane jest z produktów w niej umieszczonych (zimnych) i oddawane do ciepłego pomieszczenia, czyli następuje transport (pompowanie) ciepła "pod górkę", tj. od ciała zimniejszego do cieplejszego. Celem działania lodówki jest schłodzenie produktów w niej umieszczonych. Gdybyśmy zamiast produktów żywnościowych do wnętrza lodówki wprowadzili obieg cieczy (wody, glikolu) i celem działania tej lodówki byłoby ogrzewanie pomieszczenia ciepłem pobieranym z tego obiegu cieczy, to taka lodówka będzie pełnić funkcję pompy ciepła.

Oczywiście, ciecz schładzaną w lodówce trzeba systematycznie ogrzewać. Jeśli przepuścimy obieg tej cieczy przez grunt, to będzie się ona ogrzewała od gruntu i schładzała w pompie ciepła, czyli nastąpi transport (pompowanie) ciepła z gruntu do pomieszczenia (rys 1). Ten transport ciepła "pod górkę" wykonuje agregat sprężarkowy stanowiący serce pompy ciepła (rys 2).

Rysunek 1) Istota działania pompy ciepła
Rysunek 1) Istota działania pompy ciepła
Rysunek 2) Schemat działania pompy ciepła
Rysunek 2) Schemat działania pompy ciepła

Uogólniając ten poglądowy opis działania pompy ciepła mówimy, że ciepło odebrane ze źródła dolnego (grunt, woda, powietrze) jest oddawane do źródła górnego, tj. do instalacji grzewczej w pomieszczeniach, przy czym dolne źródło ma temperaturę niższą (np. woda gruntowa ma temperaturę 10°C) niż wynosi temperatura górnego źródła (np. temperatura wody w instalacji podłogowej - ok. 30°C).

Zużywając 1 kWh energii elektrycznej PC "przepompowuje" z dolnego źródła do pomieszczeń 2-4 kWh energii cieplnej, a więc efektywnie dostarcza 3-5 kWh energii cieplnej (jest to suma energii elektrycznej zasilającej sprężarkę i energii cieplnej pompowanej ze źródła dolnego). Można więc przyjąć, że ¾ ciepła ogrzewającego dom pochodzi z energii słonecznej (skumulowanej w ziemi, wodzie lub powietrzu), a tylko ¼ z elektrowni.

Inaczej mówiąc, jeśli ogrzewamy dom prądem, to zastosowanie PC pozwala czterokrotnie obniżyć rachunki za prąd. Przy obecnych cenach oleju i gazu jest to również ogrzewanie ok. 3 razy tańsze niż olejem lub gazem płynnym i ok. 2 razy tańsze niż gazem ziemnym. Jest to obecnie najtańsze ogrzewanie w Polsce, tańsze nawet niż ogrzewanie węglem.

Czas zwrotu

Znamy już podstawowy powód popularności pomp ciepła. Jest to najtańszy sposób pozyskiwania energii cieplnej do ogrzewania domu i c.w.u. Największe oszczędności eksploatacyjne, sięgające 6000 zł rocznie daje zainstalowanie PC zamiast grzejników elektrycznych. Rozpatrujemy przypadek domu ok. 150 m2 o rocznym zapotrzebowaniu energii cieplnej na ogrzewanie i c.w.u. ok. 15 000 kWh (rys 3).

Rysunek 3) Porównanie rocznych kosztów ogrzewania i c.w.u. dla domu 150 m2 zamieszkanego przez 4 osoby
Rysunek 3) Porównanie rocznych kosztów ogrzewania i c.w.u. dla domu 150 m2 zamieszkanego przez 4 osoby - roczne zużycie ciepła ok. 15 000 kWh

W porównaniu z kotłem na olej lub gaz płynny roczne oszczędności eksploatacyjne z tytułu zastosowania PC w tym domu wyniosłyby 3000-4000 zł. W porównaniu z kotłem na gaz ziemny różnica jest mniejsza, od 1500 zł dla najnowocześniejszych kotłów kondensacyjnych do 3000 zł dla kotłów starego typu. Jednak niskie wydatki eksploatacyjne trzeba okupić dość znacznym kosztem inwestycji (w wielu krajach ten koszt jest kompensowany systemem ulg i zachęt finansowych). Celowość stosowania pompy ciepła ze względu na niskie koszty ogrzewania nie budzi żadnych wątpliwości. Pozostaje jednak kluczowe pytanie:

W jakim czasie zwrócą się znaczne wydatki inwestycyjne?

I tutaj padają różne odpowiedzi: 5 lat, 15 lat, a nawet 30 lat i więcej. Każda z tych odpowiedzi może być poprawna. Zależy co z czym porównujemy. Jeśli porównujemy instalację PC z instalacją z kotłem olejowym lub na gaz płynny, to przy rocznych oszczędnościach ok. 4000 zł, nawet większe o 20-30 000 zł koszty inwestycyjne zwrócą się w 5-8 lat. Przy porównaniu z kotłem na gaz ziemny będzie to okres dłuższy. Ale koszt inwestycji, zwykle szacowany na 30-60 tys. zł, silnie zależy od rodzaju systemu pompy ciepła. Dlatego pytanie o czas zwrotu wydatków inwestycyjnych ma sens tylko wówczas, gdy określimy konkretny rodzaj systemu PC.

Systemy pomp ciepła

Głównym wyróżnikiem podziału jest rodzaj źródła dolnego, z którego jest pobierane ciepło. Podstawowe znaczenie mają systemy grunt - woda, które czerpią ciepło z gruntu i oddają je do instalacji wodnej c.o. w pomieszczeniach (podłogowej lub grzejnikowej). Na głębokości większej niż 1,5 m temperatura gruntu wynosi 8-12°C, zarówno w lecie jak i w zimie. Ciepło z gruntu może być pobierane na trzy sposoby:

 1. solanka - woda (kolektor pionowy). Do kilku głębokich otworów (30-150 m) włożona jest rura, w której płynie wodny roztwór glikolu (tzw. solanka), nagrzewający się do temperatury gruntu i oddający ciepło w wymienniku agregatu sprężarkowego.
 2. solanka - woda (kolektor poziomy). Na głębokości ok. 1,5 m pod powierzchnią ziemi zakopane są pętle rur (łącznie kilkaset metrów rury), w których krąży solanka, nagrzewająca się do temperatury gruntu i oddająca ciepło w wymienniku agregatu sprężarkowego.
 3. woda - woda. Jest to tzw. system dwóch studni. Ze studni czerpnej jest pobierana woda gruntowa (jej temperatura wynosi 8-12°C), która przepływając przez wymiennik agregatu sprężarkowego oddaje część ciepła i schłodzona spływa do studni chłonnej (zrzutowej).
  We wszystkich tych trzech systemach ciepło pobierane z gruntu jest oddawane przez wymiennik do obiegu termodynamicznego agregatu sprężarkowego, skąd przez drugi wymiennik przekazywane jest do instalacji wodnej c.o. w ogrzewanych pomieszczeniach.
 4. Możliwe jest zrezygnowanie z wymiennika po stronie źródła dolnego, czyli wydłużenie obiegu termodynamicznego sprężarki o kolektor poziomy, w którym krąży i odparowuje czynnik chłodzący. Taki system ma nazwę bezpośrednie odparowanie - woda.
 5. Można to samo uczynić też po stronie źródła górnego, tj. zrezygnować z wymiennika i przedłużyć obieg skraplacza o pętle rur instalacji podłogowej, w których czynnik chłodzący krąży i skraplając się, oddaje ciepło do wylewki podłogowej. Taki system, noszący nazwę bezpośrednie odparowanie - bezpośrednie skraplanie, spotyka się w praktyce bardzo rzadko.
 6. Dolnym źródłem może też być powietrze zewnętrzne lub wewnętrzne. Jeśli ciepło odbierane z powietrza jest oddawane do instalacji wodnej ogrzewania podłogowego, to mówimy o systemie powietrze - woda.
 7. Pomieszczenia mogą też być ogrzewane nadmuchiwanym powietrzem, ogrzewanym przez PC czerpiącą ciepło z powietrza. Jest to system powietrze - powietrze. Ponieważ taki system działa zwykle odwracalnie, tj. w zimie grzeje, a w lecie chłodzi, to w krajach południowych (gdzie przeważa funkcja chłodzenia) nie jest zaliczany do PC tylko do klimatyzatorów.

Koszt inwestycji, w zależności od rodzaju systemu, może wynosić od ok. 10000 zł do ok. 70000 zł (rys 4).

Rysunek 4) Koszt inwestycji w zależności od rodzaju systemu PC
Rysunek 4) Koszt inwestycji w zależności od rodzaju systemu PC. W nawiasach podano przedziały cen netto dla całkowitej instalacji PC w domu ok. 200 m2 zamieszkałym przez rodzinę 4-osobową (na podstawie badań ankietowych dla ok. 20 firm)

Argument ekologiczny

Niezależnie od wątpliwości zgłaszanych przez sceptyków (ich zdaniem wrzawa wokół global warming jest mistyfikacją), świat woli nie czekać na jednoznaczne potwierdzenie się kasandrycznych przepowieści heroldów teorii globalnego ocieplenia i podejmowane są działania przeciwdziałające katastrofie ekologicznej.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Przoduje w tym Europa, dlatego tak silne jest poparcie dla rozwoju technologii pomp ciepła, uznawanej za proekologiczną, tj. zmniejszającą emisję CO2 w wyniku wypierania ogrzewania olejowego. Ponieważ budynki mieszkalne konsumują ok. 40% całości zużywanej przez ludzkość energii (reszta, tj. prawie równo po 30% przypada na przemysł i transport), przy czym ¾ zużywanej przez mieszkalnictwo energii służy do ogrzewania/chłodzenia i c.w.u., to sektor mieszkaniowy ma swój wielki udział w emisji CO2. Obliczono dla domów mieszkalnych w całej UE, że w najbliższych 10 latach, zastępując kotły olejowe i gazowe pompami ciepła można zmniejszyć emisję CO2 nawet o 90 milionów ton rocznie.

Dlatego do rozwoju zastosowań PC przykłada się olbrzymią wagę, na równi z rozwojem produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Europa w szybkim tempie przestawia się na ogrzewanie domów pompami ciepła. W latach 2004-2008 rynek PC w Europie wzrósł 3-krotnie. Kryzys przyhamował tę tendencję w ostatnich dwóch latach ze względu na katastroficzny spadek liczby budowanych mieszkań. W Szwecji 95% nowo budowanych domów ma PC. W Szwajcarii ten wskaźnik wynosi 75%. W Austrii, Niemczech, Finlandii i Norwegii w co trzecim budowanym domu instaluje się PC. Do podobnego wskaźnika zbliża się Francja. Również w starych domach wymienia się instalacje kotłowe na PC. W przodującej pod tym względem Szwecji już prawie połowę (ok. 700 000) wszystkich domów wyposażono w PC. W Polsce argument ekologiczny ma obecnie dość wątłe podstawy, gdyż energia elektryczna w naszym kraju nie jest "czysta" ekologicznie.

To fakt, że w Polsce przejście na ogrzewanie PC oznacza w istocie ogrzewanie węglem, gdyż elektrownie mamy węglowe (ich sprawność wynosi zaledwie 30%), a więc korzyści ekologiczne w sensie zmniejszenia emisji CO2 są problematyczne. Gdybyśmy jednak w tysiącach domów ogrzewanych bezpośrednio węglem, wymienili piece i kotły węglowe na PC, to przynajmniej w małych miejscowościach (np. w kurortach górskich) dałoby się w zimie oddychać.

A biorąc pod uwagę, że budując dom podejmujemy decyzje na dziesiątki lat, być może warto uwzględnić, że będziemy kiedyś żyli w kraju zasilanym "czystym" prądem z elektrowni jądrowych i wiatrowych. Być może!

Podsumowanie

Różne czynniki mogą przesądzić o wyborze pompy ciepła lub odrzuceniu tego rozwiązania. Korzyści ekonomiczne są jednoznaczne, jeśli pompę ciepła zastosujemy zamiast ogrzewania elektrycznego lub olejowego, albo gazu płynnego. W porównaniu do ogrzewania gazem ziemnym pompa ciepła może być atrakcyjnym ekonomicznie rozwiązaniem tylko dla domów o dużej powierzchni i znacznym zużyciu energii cieplnej na ogrzewanie, lub w przypadku konieczności budowy długiego i kosztownego przyłącza gazowego. Poza osławionym "czasem zwrotu" warto uwzględnić również inne kryteria wyboru. Podsumujmy najbardziej zasadnicze argumenty za i przeciw.

Zalety pompy ciepła

 1. Pompa ciepła jest sposobem ogrzewania domu najtańszym w eksploatacji. Dla domu 150-200 m2 roczny koszt ogrzewania i c.w.u. wynosi najczęściej od 1500 do 2500 zł.
 2. Wielofunkcyjność. PC potrafi wszystko. Jest to jedyne rozwiązanie, które może w zimie grzać, a w lecie chłodzić (jeśli wierzymy w global warming to lepiej nie bagatelizować funkcji chłodzenia). A więc PC zarówno grzeje, chłodzi jak i wytwarza c.w.u. Może też działać jako rekuperator w systemie klimatyzacji oraz może osuszać powietrze.
 3. Jest to rozwiązanie całkowicie bezobsługowe, poddające się totalnej automatyzacji, w końcu PC jest urządzeniem w stu procentach elektrycznym.
 4. W Europie PC jest popierane jako rozwiązanie proekologiczne, gdyż zastąpienie "brudnego" ekologicznie ogrzewania olejowego bardzo "czystym" ogrzewaniem elektrycznym, jakim w istocie jest PC, pozwala znacznie zmniejszyć emisję CO2. W Polsce jest to argument problematyczny, gdyż dominują u nas elektrownie węglowe, przy czym na wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej trzeba zużyć ok. 3 kWh energii cieplnej spalanego węgla. Sceptycy powiedzą więc, że w końcowym rezultacie 1 kWh energii cieplnej PC wymaga 1 kWh energii cieplnej węgla, czyli pod względem emisji CO2 sytuacja jest podobna jak dla kotła węglowego. Jednak spalanie węgla w elektrowni jest coraz "czystsze" ekologicznie, a poza tym w przyszłości udział węgla w produkcji energii elektrycznej w naszym kraju będzie się zmniejszał.
 5. Poparcie polityczne dla rozwoju PC jako rozwiązania redukującego emisję CO2 przekłada się w Europie na dotacje i ulgi oraz czyni PC rozwiązaniem standardowym.

Wady i mity

 1. Jest to droga inwestycja. Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie względności twierdzeń o wysokich kosztach instalacji PC oraz o długim czasie zwrotu inwestycji. Zależy co z czym porównujemy.
 2. Dom jest "skazany" na ogrzewanie podłogowe, bez parkietów i dywanów. To tzw. częściowa prawda. Owszem, instalacja ogrzewania podłogowego jest najlepszym źródłem górnym, ze względu na niską temperaturę pracy, ma też wiele innych zalet, ale nie jest rozwiązaniem koniecznym. Można też stosować grzejniki pracujące przy względnie niskiej temperaturze 50-60°C. Istnieje też parkiet przeznaczony dla podłóg z instalacją ogrzewania podłogowego. Oferowane są również wykładziny dywanowe przeznaczone dla takich podłóg.
Redakcja BD
fot. otwierająca: Hydro-Tech

Zdaniem naszych Czytelników

time image

17 Maj 2021, 13:25

Dnia 14.05.2021 o 14:18, gawel napisał: Można mnie przekonać przy pomocy rzeczowych argumentów, czekam z niecierpliwością.   PC są dedykowane dla skansenów z centralnym ogrzewaniem wodnym, takich domów jest z 3 mln na kopciuchach i tyle samo na ...

time image

17 Maj 2021, 10:48

2 godziny temu, Eksperci marki Bosch Termotechnika napisał: Witam, Nie mogę się zgodzić z niedogodnościami o których Pan wspomina. Oczywiście wszystko zależy od producenta i stosowanych urządzeń, dlatego też warto stawiać na sprawdzone i polecane rozwiązania ...

Witam, Nie mogę się zgodzić z niedogodnościami o których Pan wspomina. Oczywiście wszystko zależy od producenta i stosowanych urządzeń, dlatego też warto stawiać na sprawdzone i polecane rozwiązania a takim właśnie jest pompa ciepła od Bosch Termotechnika. Pompa ciepła ...

time image

14 Maj 2021, 12:18

25 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: Widzę, że w kolejnym wątku nastąpił powrót do tych samych tematów. Ciebie Gaweł nic nie przekona więc nie ma o co kruszyć kopii. Ja mogę tylko dodać od siebie w odpowiedzi na pytanie "jaki jest sens", że po pierwsze dla ...

time image

14 Maj 2021, 11:51

Widzę, że w kolejnym wątku nastąpił powrót do tych samych tematów. Ciebie Gaweł nic nie przekona więc nie ma o co kruszyć kopii. Ja mogę tylko dodać od siebie w odpowiedzi na pytanie "jaki jest sens", że po pierwsze dla wielu osób ogrzewanie podłogowe jest po prostu bardziej ...

time image

13 Maj 2021, 09:30

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Mogę się zgodzić, że układy grzewcze w oparciu o wymianę ciepła to większe straty niż ogrzewanie elektryczne. Pompa ciepła bierze jednak część "darmowej energii" z niewyczerpalnego źródła i dodatkowo ...

Powietrzną pompę ciepła można mieć obecnie nawet za mniej niż 20 000 zł razem z montażem. A do domów o bardzo małych stratach ciepła są pompy o odpowiednio małej mocy. Z funkcją chłodzenia w standardzie. Nie mówiąc już o centralach grzewczo-wentylacyjnych, gdzie mamy centralę ...

Mogę się zgodzić, że układy grzewcze w oparciu o wymianę ciepła to większe straty niż ogrzewanie elektryczne. Pompa ciepła bierze jednak część "darmowej energii" z niewyczerpalnego źródła i dodatkowo może chłodzić. Sama woda w podłogówce latem może chłodzić, wystarczy ...

time image

13 Maj 2021, 07:32

13 minut temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał: Które kwoty? Te w artykule sprzed kilku lat? Wiadomo, że ceny pomp się zmieniają, na szczęście z korzyścią dla klientów. Pompy ciepła nie mają ekonomicznego uzasadnienia w nowo budowanych domach podobnie ...

time image

13 Maj 2021, 07:14

Dnia 12.05.2021 o 08:51, Gość Vuko napisał: stek bzdur i kwoty wyssane z palca, szkoda to czytać a tym bardziej opierać się na tym Które kwoty? Te w artykule sprzed kilku lat? Wiadomo, że ceny pomp się zmieniają, na szczęście z korzyścią dla klientów.

time image

12 Maj 2021, 18:10

5 x bardziej restrykcyjne?  Które konkretnie wymagania?

Pompa ciepła powinna wyprzeć niebawem inne źródła ciepła. Producenci juz mają urządzenia powietrze-woda o mocy 4-5 kW (7kW już od kilku dobrych lat). Zakładając, że po WT2021 przyjdzie pora na domy pasywne w Polsce (trend z Niemiec i Austrii), pompa ciepła zapewni co i cwu. Trzeba ...

time image

Gość Vuko

12 Maj 2021, 06:51

stek bzdur i kwoty wyssane z palca, szkoda to czytać a tym bardziej opierać się na tym

time image

Gość Ipik

26 Lis 2016, 10:18

Jezeli moge to troche uwag moich w tym temacie! Nie jest prawdą ze przewymiarowanie pomy ciepła co do otworów jest szkodliwe. Warto wywiercic jeden otwór wiecej by miec zapas na awarie czy braki PC. Zawsze mozesz jeden rurociąg wyłaczyc zaworem za 35 zł. po drugie obojetnie jaki jest ...

time image

Gość IPIK

26 Lis 2016, 10:02

Pragne zwrócić uwage inwestujących w swój dom na jeden poważny bład !!Nie ma sensu rozpatrywać ekonomiczność instalacji pompy ciepła pod kontem zwrotu inwestycji. TO nie firma produkcyjna !!!!!To Tak jak z kupieniem samochodu--aby był luksusowy, dobry, mial podstawowe wyposażenie ...

time image

Gość masmarek

04 Kwi 2015, 15:38

opłacalność pc

time image

Gość okw

10 Paź 2014, 08:22

Pompy ciepła montuję od 2000r.w łodzi jeden z pierwszych, pracują bezawaryjnie , ale jak ktoś lubi palić węglem.

time image

04 Wrz 2014, 17:47

Pci widział tylko na fotce - a ta była w bardzo kiepskiej rozdzielczości

time image

Gość adiqq

04 Wrz 2014, 17:36

Cytat Są dwie możliwości:- albo powielasz schematy wynikające z kompletnej niewiedzy,- albo kompletnym dyletantem był ten co i montował PC i jego błędy montażowe przełożyły się na Twoją frustrację.Jest jeszcze trzecie opcja wynikająca ...

time image

04 Wrz 2014, 17:01

Sratata.Są dwie możliwości:- albo powielasz schematy wynikające z kompletnej niewiedzy,- albo kompletnym dyletantem był ten co i montował PC i jego błędy montażowe przełożyły się na Twoją frustrację.Jest jeszcze trzecie opcja wynikająca z połączenie tych dwóch pierwszych, ...

time image

Gość lebero

04 Wrz 2014, 16:33

Stosowanie pompy ciepła jest nieporozumieniem i praktycznie nie zwraca się chyba nigdy. Niedogodności- hałas sprężarki o mocy kilku KW, czyli co najmniej kilkanaście lodówek,- zamontowanie sprężarki na zewnątrz to ryzyko zamarzania,- spadek efektywności źródła dolnego po 2 -3 ...

time image

29 Sty 2011, 17:31

Witam,ja odpowiadajac na pytanie postawione w tytule zauwaze,ze jest tak wielu chetnych budujacych swe domy na pompe ciepla ale do czasu jak ich(tych budujacych),rzeczywistosc nie dosiegnie...Prawdziwe budowanie zaczyna sie od momentu wstawienia okien(takie jest moje zdanie wyrobione podczas ...

time image

Gość adiqq

26 Sty 2011, 17:24

Cytat ograniczam ogladanie neta i TV do minimum więc mam dużo wolnego czasu , porąbanie drewna, przerzucenie węgla to sama przyjemność i nie wiem dlaczego miałbym przeliczać go na pieniądze - wole to niż siedzenie. skoro ...

time image

26 Sty 2011, 12:11

Cytat ograniczam ogladanie neta i TV do minimum więc mam dużo wolnego czasu , porąbanie drewna, przerzucenie węgla to sama przyjemność i nie wiem dlaczego miałbym przeliczać go na pieniądze - wole to niż siedzenie. moja ...

time image

Gość monia

26 Sty 2011, 10:27

ograniczam ogladanie neta i TV do minimum więc mam dużo wolnego czasu , porąbanie drewna, przerzucenie węgla to sama przyjemność i nie wiem dlaczego miałbym przeliczać go na pieniądze - wole to niż siedzenie.

time image

26 Sty 2011, 10:24

Bo to jest tak jak z samochodami – można jeździć wygodnym i komfortowym, ale drogim.Można tez jeździć mniejszym i mniej komfortowym, ale tańszym.Oba spełnią swoje zadanie – czyli przewiozą nas z punktu A do punktu B, spalając tyle samo paliwa (często ten komfortowy mniej pali). ...

time image

Gość adiqq

26 Sty 2011, 10:02

właśnie, trzeba sobie opowiedziec na pytanie ile jest warta taka praca...dla mnie było to nieakceptowalne i wybrałem takie a nie inne rozwiązanie...nie wiem w jakiej cenie kupujesz węgiel i drzewo, ale moje koszty grzania prawdopodobnie będą porównywalne do twoich..choć jak uwzględnisz ...

time image

26 Sty 2011, 09:36

A ile kosztuje palacz?

time image

Gość monia

26 Sty 2011, 09:15

mam 120 m2, po podłodze 140m2 , kociołna węgiel + kominek, rocznie idzie 1T wegla + 5 m3 drewna temperatura w pomieszczeniach 20-22st.

time image

Gość adiqq

26 Sty 2011, 08:54

w moim przypadku różnica między piecem z podajnikiem(tylko taki brałem pod uwagę) a PC wynosi: 4,5tys droższ była moja PC od zwykłego kotła z podanikiem, do tego 9tyś. wykonanie DZ z zalaniem glikolem. kotłownia byłaby bardzo podobna jeśli chodzi o koszty. Dodatkowo jedno z pomieszczen ...

time image

Gość edek

26 Sty 2011, 08:26

zakładając ze różnica instalacji miedzy PC a piecem na węgiel wyniesie 25000 zł to koszt instalacji zwróci się po 55 latach pod warunkiem ze nie zrobiłem tego na kredyt , chyba ze się mylę, jedyny plus to przy PC nie trzeba nic robić (dla mni przygotowanie drewna węgla rozpalanie ...

time image

24 Sty 2011, 07:05

Cytat Pompy ciepla sa cool bo redukuja efekt globalnego ocieplenia klimatu.Trzeba tylko uwazac zeby nie przedobrzyc bo sie zacznie zabawa w druga strone i ekolodzy znowu beda bili na alarm;-) Wyższe niż potrzeby zużycie energii ...

time image

24 Sty 2011, 06:43

Pompy ciepla sa cool bo redukuja efekt globalnego ocieplenia klimatu.Trzeba tylko uwazac zeby nie przedobrzyc bo sie zacznie zabawa w druga strone i ekolodzy znowu beda bili na alarm;-)

time image

24 Sty 2011, 05:48

Cytat Szanowni Państwo, szanowna Redakcjo, czy ktoś "budując" pompę ciepła uwzględnił zużycie/ amortyzację wymienników ciepła? Z upływem czasu spada ich wydajność. Rozkopywanie ogródka przy pionowych lub poziomych wymienikach i związane ...

time image

Gość Forumowicz

23 Sty 2011, 13:58

Szanowni Państwo, szanowna Redakcjo, czy ktoś \\\\\\\"budując\\\\\\\" pompę ciepła uwzględnił zużycie/ amortyzację wymienników ciepła? Z upływem czasu spada ich wydajność. Rozkopywanie ogródka przy pionowych lub poziomych wymienikach i związane z tym koszty trzeba po pewnym ...

time image

23 Sty 2011, 03:09

Cytat ...Mam własny las i teoretycznie powinienem palić drewnem – ale mi się już nie chce. ... To trzeba robic tak, zeby Ci sie jeszcze chcialo;-)

time image

22 Sty 2011, 11:27

Cytat Po przeczytaniu artykułu chciałbym stwierdzić jeden fakt. Niezależnie od wybranego sposobu ogrzewania domu liczą się przede wszystkim koszty końcowe czyli bilans całej inwestycji długofalowej. Jeśłi mam zainwestować ok. 60000 ...

time image

22 Sty 2011, 10:22

Cytat Kolego Brzęczkowski, jeśli chodzi o targanie worków to nie mam z tym wielkiego problemu:) - chodzi o właściwie zaprojektowaną kotłownie z bliskim składem opału (a jak nie będę miał mocy to poproszę aby na składzie popakowali ...

time image

Gość Wujek dobra rada

22 Sty 2011, 10:14

Kolego Brzęczkowski, jeśli chodzi o targanie worków to nie mam z tym wielkiego problemu:) - chodzi o właściwie zaprojektowaną kotłownie z bliskim składem opału (a jak nie będę miał mocy to poproszę aby na składzie popakowali mi w woreczki po 10 kg zamiast 25 kg obecnie- dodatkowy ...

time image

22 Sty 2011, 09:21

Zadowolony z targania worków? Zadowolony z myślenia na wczasach ( narty ) czy się podajnik nie zaciął? A jak zdrowie czy wiek dźwigać nie pozwoli? A jak od 01 01 2012 skończy się i w Polsce parasol ochronny na paliwa stałe?

time image

Gość Wujek dobra rada

22 Sty 2011, 09:07

Po przeczytaniu artykułu chciałbym stwierdzić jeden fakt. Niezależnie od wybranego sposobu ogrzewania domu liczą się przede wszystkim koszty końcowe czyli bilans całej inwestycji długofalowej. Jeśłi mam zainwestować ok. 60000 PLN w pompę ciepła i płacić około 2000 PLN rocznie ...

time image

22 Sty 2011, 07:21

Cytat A ja mam PC od ok. 1.5 roku i jak na razie średnioroczny rachunek za CAŁY prąd w domu (grzanie, CWU, płyta ind., piekarniki, czajmik, kompy itd - wszystko, przy 180mkw) wychodzi mi ok 4000/rok. i o pompie wiem tylko tyle, że sobie cicho ...

time image

Gość Arek

21 Sty 2011, 16:21

A ja mam PC od ok. 1.5 roku i jak na razie średnioroczny rachunek za CAŁY prąd w domu (grzanie, CWU, płyta ind., piekarniki, czajmik, kompy itd - wszystko, przy 180mkw) wychodzi mi ok 4000/rok. i o pompie wiem tylko tyle, że sobie cicho buczy w "kotłowni" :) Czasem z czystej ciekawości ...

time image

21 Sty 2011, 12:19

Tak sobie myślę. Obecnie na 2 osoby w mieszkaniu o powierzchni ponad 60m2 zużywam rocznie, na cele bytowe (bez ogrzewania i CWU) około 2.500kWh. Dodajmy do tego tylko 900kWh za CWU dla 3 osób – daje to 3.400kWh rocznie.2800zł – czyli zużyto około 5.600kWh, odejmując 3.400kWh pozostaje ...

time image

21 Sty 2011, 09:43

Cytat Mistrzu podaj jaki dom (powierzchnia), jaka powierzchnia okien i ile osób – wchodzi na te 1500zł rocznie (2.700kWh). Jak w domu 144 m2 z trzema osobami rachunek za 12 miesięcy ( marzec 2009 marzec 2010) był 2800 zł ...

time image

21 Sty 2011, 09:12

Mistrzu podaj jaki dom (powierzchnia), jaka powierzchnia okien i ile osób – wchodzi na te 1500zł rocznie (2.700kWh).

time image

Gość PRESTIGE

21 Sty 2011, 09:01

Jak na razie pompa ciepła nie opłaca się do domów jednorodzinnych. lepiej zainwestować w dom energooszczędny dobrze ocieplony.Roczny koszt ogrzewania z wodą użytkową nie przekroczy 1500 zł a inwestycja o dużo tańsza..

time image

21 Sty 2011, 08:05

Cytat A czy ktoś zwrócił uwagę na to, że kocioł na paliwo stałe z podajnikiem też działa na prąd? Do tego pompy cwu i co. To nas nico zbliża do PC.. A dlaczego nie oddala od zasobników i pomp? Przecież to charakterystyczne ...

time image

Gość Macio75

20 Sty 2011, 15:16

A czy ktoś zwrócił uwagę na to, że kocioł na paliwo stałe z podajnikiem też działa na prąd? Do tego pompy cwu i co. To nas nico zbliża do PC..

time image

20 Sty 2011, 15:11

Bo w przypadku gazu z rury – PCi się nie obroni.Natomiast jeśli rzeczonego gazu nie ma w rozsądnej odległości, to PCi jest alternatywą, którą warto rozpatrzyć.

time image

Gość krzyś

20 Sty 2011, 15:04

ja mam co prawda gaz ziemny w domu i ogrzewam nim dom przy użyciu obecnie 31letniego kotła vaillant,który przywiozłem z niemiec za 100 dm właśnie wówczas kiedy tam pracowałem i który jeszcze nigdy się nie zepsuł,ale interesuję się każdą alternatywą-stąd moje wpisy i przmyślenia.Podchodzę ...

time image

20 Sty 2011, 14:41

Cytat sądzę ,że gdybym zapłacił palaczowi 10zł za jedno palenie ,x2 w ciągu dnia=20zł/dzień to w moim rejonie znalazłbym ich na pęczki.Pomnóżmy to razy 150dni (sezon grzewczy) to przyjmując 50000zł koszt instalacji Pc wychodzi mi ...

time image

20 Sty 2011, 14:33

Cytat .....ale jakoś UE zmusi naszych rządzących by zlikwidowali proceder palenia w kotłowniach właściwie wszystkiego, ze śmieciami i butelkami typu pet włącznie. W wielu miejscowościach dla nowobudowanych domów, juz istnieje ...

time image

20 Sty 2011, 14:32

a czemu tego nie palić? tyle, że w odpowiednich kotłowniachtoć pana ukochana Szwecja to robi i z dużym powodzeniemi to jest eko i to jest biznes

time image

20 Sty 2011, 14:30

Obserwowany „fenomen” rozwoju rynku PCi (ale też i innych urządzeń grzewczych „napędzanych” elektrycznością) w europie, spowodowany jest tym, ze tam, PCi (i inne urządzenia elektryczne) korzystają z „taniej” energii, same z siebie, wtedy kiedy jest „dostępna”. U nas ...

time image

20 Sty 2011, 14:29

Cytat Dodać do tego „podatek kominowy” i wszystko jasne. Nie wiem, czy podatek kominowy ( kiedyś to się nazywało "podymne") ale jakoś UE zmusi naszych rządzących by zlikwidowali proceder palenia w kotłowniach właściwie wszystkiego, ...

time image

Gość krzyś

20 Sty 2011, 14:28

sądzę ,że gdybym zapłacił palaczowi 10zł za jedno palenie ,x2 w ciągu dnia=20zł/dzień to w moim rejonie znalazłbym ich na pęczki.Pomnóżmy to razy 150dni (sezon grzewczy) to przyjmując 50000zł koszt instalacji Pc wychodzi mi ,że odsetki od tej kasy pokrywają mi tego palcza.

time image

20 Sty 2011, 14:21

Dodać do tego „podatek kominowy” i wszystko jasne.

time image

20 Sty 2011, 14:15

Cytat Dziwne tylko, że nie stosują (nagminnie) ogrzewania kotłami na paliwo stałe – przecież jest konkurencyjne cenowo nawet w stosunku do PCi. Pomijając kwestię "palacza" i m2 na magazyn, to nie jest tanie paliwo! Polska ...

time image

Gość krzyś

20 Sty 2011, 14:12

tylko,że niemcy mają tańszy prąd od nas,co prawda niewiele,ale ta różnica będzie rosła jak donoszą nawet rządowe media.

time image

20 Sty 2011, 13:51

W latach 90 gaz i ropa były bajecznie tanie (w stosunku do innych nośników) , a w 1998r 1 baryłka ropy potaniała do kilkunastu dolarów.Także u nas z tego powodu zaczęto stosować na wielka skalę ogrzewanie gazowe i olej opałowy.Kotły na paliwo stałe były instalowane „w mniejszości”, ...

time image

Gość krzyś

20 Sty 2011, 13:31

pracowałem w latach 90tych w Niemczech u szczęśliwego posiadacza PC i mimo ,że on je montował,więc serwisował swoją prawie sam , to po jakichś trzech sezonach dostałem polecenie pocięcia instalacji i wyrzucenia na złom,a na podwórku stanął piękny zbiornik LPG.Pewno,że było ...

time image

20 Sty 2011, 13:25

Cytat Jak ktoś ma palacza za darmochę to ma lux. A jak ma jeszcze darmowe drewno (z własnego lasu) to ma 2 lux-sy.

time image

20 Sty 2011, 13:10

Jak ktoś ma palacza za darmochę to ma lux.

time image

20 Sty 2011, 12:58

Porównanie PCi z kotłem obsługowym , jest tak samo miarodajne, jak porównanie roweru z motorowerem. PCi jest całkowicie bezobsługowa – montujesz, regulujesz i zapominasz o jej istnieniu.

time image

20 Sty 2011, 12:36

Cytat a ja to przeliczyłem po obecnych cenach energii i założeniu zysku energetycznego z pompy ciepła x4 i wychodzi ,że koszty ogrzewania Pc=koszty ogrzew. węglem. Uwarzam więc ,że te PC to kompletna bzdura w Polsce gdzi prąd jest około ...

time image

Gość krzyś

20 Sty 2011, 12:33

a ja to przeliczyłem po obecnych cenach energii i założeniu zysku energetycznego z pompy ciepła x4 i wychodzi ,że koszty ogrzewania Pc=koszty ogrzew. węglem. Uwarzam więc ,że te PC to kompletna bzdura w Polsce gdzi prąd jest około 2x droższy niż we Francji.

time image

Gość POlak

20 Sty 2011, 10:46

Jaki czas eksploatacji jest przewidziany dla PC?? W końcu chyba wszystko ma jakąś swoją żywotność...

time image

20 Sty 2011, 10:45

Cytat A co się popsuło ? PCi to bardzo proste i nieskomplikowane urządzenia – średnio kumaty „chłodnik” naprawi bez problemu – wbrew pozorom we wszystkich PCi są (i były) takie same części, tak więc istnieje bardzo duża możliwość ...

time image

20 Sty 2011, 10:30

Cytat Niech Pan kupi dziś części do zamontowanej w 1995 roku pompy ciepła LEONARD ! A co się popsuło ? PCi to bardzo proste i nieskomplikowane urządzenia – średnio kumaty „chłodnik” naprawi bez problemu – wbrew pozorom ...

time image

Gość Jodan

20 Sty 2011, 10:16

Na youtube wypowiadają się osoby i to w dodatku starsze, myślące o oszczędnościach w czasie przejścia na emeryturę, które zainstalowały pompę ciepła u siebie. Wpiszcie na you tube: pompa ciepla Danfoss i wyjdzie wam filmik (tu nie można dodawać linków). Mam ich dokładne dane ...

time image

20 Sty 2011, 10:10

Cytat Teoria teorią, ale... My na ogrzanie domu o podobnej powierzchni wydajemy 3400zł (5 ton węgla) plus dodatkowo Gdzie znaleźć palacza za taką kasę? Izolowany dom zużywa przy ogrzewaniu elektrycznym niecentralnym do 20 ...

time image

Gość obserwator

20 Sty 2011, 09:44

Teoria teorią, ale... My na ogrzanie domu o podobnej powierzchni wydajemy 3400zł (5 ton węgla) plus dodatkowo powiedzmy rocznie jeszcze jakiś 1000zł sezonowo koszty dodatkowe czyli łącznie jakieś 4500zł. Odejmując od tego te 2500zł zostanie mi rocznie jakieś 2000zł. Biorąc pod ...

time image

20 Sty 2011, 09:42

Cytat Jurek: Jeśli coś się nie zwraca w 5 lat to nie warto w to inwestować. 1. A co w domu „zwraca Ci się” po 5 latach? 2. PCi to taka większa lodówka – przy czym znacznie mniej awaryjna, bo przeznaczona dla dłuższego ...

time image

20 Sty 2011, 09:16

Reklama--- ludzie wydadzą masę kasy by tylko nie izolować domuCzy redakcja mogłaby przedstawić tabelkę zużycia - nie dla domu( 150m2) zużywającego 100kWh/m2 rocznie a dla takiego co zużywa 15 kWh/m2 na ogrzewanie i 300 kWh/osobę cwu. Pamiętając, że różnica między centralnym ...

time image

Gość JK

20 Sty 2011, 09:00

Jurek: Jeśli coś się nie zwraca w 5 lat to nie warto w to inwestować. Po pięciu latach zazwyczaj się okazuje, że nasze urządzenie jest na tyle technologicznie przestarzałe, że trzeba je wymienić na nowe a niestety jeszcze się nie zwróciło. Przegląd mojej pompy przez serwis to ...

time image

Gość JK

20 Sty 2011, 08:52

Nie zgadzam się z treścią artykułu. Koszt ogrzewania pompą ciepła jest zbliżony do ogrzewania dobrym kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny. Znajomi w domu o tej samej powierzchni co mój płacą za gaz tyle samo co ja za cały prąd (czyli max ok 100 zł na miesiąc jest taniej pompą, ...

time image

Gość Jurek

20 Sty 2011, 08:45

czy przez te 8 lat eksploatacji, urządzenie nie ulegnie awarii ??? Ile trzeba zainwestować z pompę przez te 8 lat i po tym okresie ? nikt o tym nie pisze..

time image

20 Sty 2011, 08:45

...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Dom energooszczędny (fotowoltaika - pompa ciepła - rekuperacja - klimatyzacja)
Dom energooszczędny (fotowoltaika - pompa ciepła - rekuperacja - klimatyzacja)
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze październik 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom wrzesień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje

Copyright © AVT 2020 Sklep AVT
Współpraca w zakresie SEO: Grupa iCEA S.A. ICEA