Układamy kostkę brukową - poradnik praktyczny

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Układamy kostkę brukową - poradnik praktyczny

W 11 krokach opisujemy, jak samodzielnie ułożyć kostkę brukową. Podpowiadamy, jakie narzędzia i materiały będą nam potrzebne oraz na co zwracać uwagę podczas realizacji.

aktualizacja: 2024-05-08 09:43:50
Streszczenie artykułu
Układanie kostki brukowej jest procesem, który można przeprowadzić samodzielnie, kierując się pewnymi krokami. Aby prawidłowo ułożyć kostkę, ważne jest dostosowanie jej kształtu i faktury do sposobu eksploatowania nawierzchni. Kostka z gładką powierzchnią jest bardziej odporna na zabrudzenia, podczas gdy kostka z chropowatą powierzchnią wymaga dodatkowej impregnacji. Ilość potrzebnego materiału określa się na podstawie pomiarów w terenie lub projektu. Trudniejsza do oszacowania jest objętość materiału na podbudowę, ale w przybliżeniu będzie to ok. 300 kg/m2 nawierzchni. Do układania kostki na niewielkiej powierzchni potrzebne są narzędzia takie jak szpadel, grabie, taczki, ręczny ubijak oraz przyrządy pomiarowe. Dla większych powierzchni warto wynająć profesjonalny sprzęt, tak jak spycharko-ładowarkę. Przed rozpoczęciem prac warto przygotować projekt nawierzchni, uwzględniając wymiary nawierzchni oraz łączną długość jej krawędzi. Należy również uwzględnić spadek terenu i sposób odprowadzenia wody. Jeśli droga ma być zaprojektowana po łuku, trzeba wskazać środek okręgu stycznego do prostych jej odcinków. Warstwy gruntu wzdłuż przebiegu planowanej ścieżki usuwa się na głębokość 15-20 cm. W przypadku podjazdów dla samochodów, głębokość powinna być większa. Krawężniki chronią przed rozjeżdżaniem się kostki i zabrudzeniem nawierzchni. Są dostępne w różnych kolorach i kształtach, a ich wybór zależy od przeznaczenia nawierzchni.

Układanie kostki brukowej - krok 1. Potrzebne materiały

Układanie kostki brukowej: Potrzebne materiały

Kształt i faktura kostki brukowej powinny być dopasowane do sposobu użytkowania nawierzchni. Kostka z gładką powierzchnią jest bardziej odporna na zabrudzenia, natomiast kostka o powierzchni chropowatej wymaga dodatkowej impregnacji. Ilość potrzebnego materiału określimy na podstawie pomiarów wykonanych w terenie lub korzystając z przygotowanego projektu. W ten sam sposób wyliczymy liczbę krawężników.

Objętość materiału na podbudowę trudniej jest oszacować. Dokładny pomiar będzie możliwy dopiero po korytowaniu i osadzeniu krawężników. Wstępnie można przyjąć, że na 1 m² nawierzchni potrzebne będzie około 300 kg materiału. Na 10 m² warstwy podkładowej nawierzchni potrzebne będzie około 800 kg piasku i 50 kg cementu. Cement i piasek niezbędne będą również do osadzania krawężników, dlatego warto kupić te materiały z zapasem. Poza tym w niektórych przypadkach konieczna może być geowłóknina separująca podbudowę od grząskiego podłoża.

Jeśli nawierzchnia wymaga zamontowania odwodnienia powierzchniowego, potrzebne będą elementy do odprowadzania wody, takie jak kanały liniowe lub rury kanalizacyjne.

Układanie kostki brukowej - krok 2. Odpowiednie narzędzia

Układanie kostki brukowej: Odpowiednie narzędzia

Układając kostkę na niewielkiej powierzchni, możemy ograniczyć asortyment narzędzi do szpadla, grabi, taczki i ręcznego ubijaka, tzw. baby. Niezbędne będą również podstawowe przyrządy pomiarowe: długa miarka, poziomica, paliki i sznur. Do wyznaczenia trasy przydadzą się odcinki prętów zbrojeniowych o średnicy powyżej 12 mm.

Jeżeli nawierzchnia będzie miała przynajmniej kilkadziesiąt metrów kwadratowych, warto użyć bardziej profesjonalnego sprzętu. Oprócz łopaty do korytowania, przydatna będzie spycharko-ładowarka, która szybko usunie ziemię i, w razie potrzeby, załaduje ją na wywrotkę.

Do dokładnego wytyczenia i poziomowania nawierzchni służy poziomnica laserowa. Konieczne będzie również skorzystanie z wypożyczalni maszyn budowlanych, gdzie wynajmiemy zagęszczarkę wibracyjną niezbędną do utwardzenia podbudowy i osadzenia kostki brukowej. Niezbędny okaże się również szablon, umożliwiający staranne wyrównanie warstwy podkładowej.

Układanie kostki brukowej - krok 3. Wytyczenie powierzchni

Układanie kostki brukowej: Wytyczenie powierzchni

Decydując się na samodzielne ułożenie kostki brukowej, warto przygotować nawet uproszczony projekt. Rysunek wrysowany w obszar działki z zaznaczeniem charakterystycznych wymiarów będzie pomocny, szczególnie przy układaniu bardziej skomplikowanych kształtów nawierzchni. W przypadku prostej ścieżki czy podjazdu projekt nie jest konieczny.

Przed rozpoczęciem prac musimy ustalić wymiary nawierzchni oraz łączną długość jej krawędzi, aby obliczyć ilość potrzebnych materiałów. Na posesji ze spadkiem istotne jest również sprawdzenie, jak będzie spływać woda z utwardzonej powierzchni i zaplanowanie sposobu jej odprowadzenia.

Pierwszym krokiem prac na działce jest wyznaczenie punktu bazowego. Posłuży on do wyznaczania linii przebiegu nawierzchni. W tym miejscu wbijamy metalowy pręt. Bazę umieszczamy w charakterystycznym punkcie, np. przy bramie, furtce lub wejściu do domu. Do wyznaczenia załamań trasy i szerokości wykopu potrzebujemy dodatkowych prętów.

Do pręta bazowego mocujemy sznur i rozciągamy go do końca odcinka drogi lub jej załamania. W tym miejscu wbijamy kolejny pręt. Od bazy odmierzamy szerokość przewidzianego dołu, wbijamy znacznik i sznurem wyznaczamy drugą równoległą linię do końca tego odcinka. Wzdłuż przebiegu sznura szpadlem robimy rowek, który utrwali w gruncie granice wykopu. W ten sposób możemy wyznaczyć całą długość nawierzchni, przekładając sznur na kolejne proste odcinki.

Do pręta bazowego mocujemy sznur, rozciągamy go do końca odcinka drogi lub jej załamania i wbijamy kolejny pręt. Od bazy odmierzamy szerokość przewidzianego dołu, wbijamy znacznik i sznurem wyznaczamy drugą równoległą linię do końca tego odcinka. Wzdłuż przebiegu sznura robimy szpadlem rowek, który utrwali w gruncie granice wykopu. W ten sposób możemy wyznaczyć całą długość nawierzchni - przekładając sznur na kolejne proste odcinki.

Układanie kostki brukowej - krok 4. Wyznaczanie łuku

Układanie kostki brukowej: Wyznaczanie łuku

W przypadku drogi zaprojektowanej po łuku, zwłaszcza o małym promieniu, konieczne jest wyznaczenie środka okręgu stycznego do prostych odcinków drogi.

Najpierw należy ustalić punkty przecięcia się przedłużeń linii wyznaczających krawędzie wykopu. Następnie przez te punkty prowadzimy linię prostą (np. równo napiętą linkę), na której odnajdujemy środek łuków o wymaganych promieniach. Promień zewnętrzny powinien być większy o szerokość wykopu. Wyznaczony punkt - środek łuku - należy utrwalić wbiciem kołka, który posłuży również do pomiarów przy układaniu krawężników.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

 

Układanie kostki brukowej - krok 5. Korytowanie

Układanie kostki brukowej: Korytowanie

W przypadku budowy podjazdu dla samochodów osobowych głębokość korytowania powinna być większa o 10-15 cm. W trudnych miejscowych warunkach gruntowych, np. na terenach podmokłych lub z gliniastym podłożem, konieczne może być wykonanie dodatkowej warstwy drenującej, co wiąże się z dalszym pogłębieniem wykopu. Szczególnie grunty gliniaste wymagają głębszego korytowania, pozwalającego na ułożenie grubszej warstwy stabilnej podbudowy.

Dno wykopu powinno być równe i mieć jednakową głębokość na całej długości. W przypadku prowadzenia drogi na nierównej, pofalowanej działce lub konieczności wyznaczenia spadku w określonym kierunku, wykop może mieć w różnych miejscach inną głębokość.

Aby uzyskać odpowiednie dno, konieczne jest stałe kontrolowanie korytowania. Jako linia odniesienia może posłużyć sznur rozciągnięty z zaprojektowanym nachyleniem - na pewnej wysokości nad wykopem - od którego co pewien czas zmierzymy odległość do dna wykonywanego rowu.

W przypadku tzw. przekopu (zejścia na większą głębokość) dna nie można wypełniać gruntem rodzimym. Poziom dna należy później wyrównać materiałem podbudowy.

Układanie kostki brukowej - krok 6. Osadzenie krawężników

Układanie kostki brukowej: Osadzenie krawężników

Krawężniki pełnią istotną funkcję w aranżacji nawierzchni z kostki brukowej. Zapobiegają rozjeżdżaniu się kostek na boki, chroniąc je przed uszkodzeniami i zapewniając estetyczny wygląd. Standardowo stosowane są gotowe elementy płytowe w kolorystyce dopasowanej do nawierzchni.

Najczęściej spotykane krawężniki mają wysokość 20 cm i długość około 50 cm. Dobrze sprawdzają się w przypadku obrzeżania nawierzchni o prostoliniowym zarysie, przeznaczonych do ruchu pieszego lub sporadycznie samochodowego. Na podjazdach o intensywnym ruchu kołowym zaleca się stosowanie masywniejszych krawężników drogowych.

W przypadku łuków o małym promieniu, zamiast tradycyjnych krawężników można zastosować betonową palisadę. Umożliwia ona łatwe uzyskanie estetycznych krawędzi o dowolnym kształcie. Niezależnie od rodzaju elementów brzegowych, należy je układać w takim rozstawie, aby uniknąć konieczności docinania kostek. Odległość tę najlepiej ustalić, układając na równym podłożu 2 lub 3 rzędy kostek o planowanej szerokości. Szerokość wykopu powinna być odpowiednio większa, aby zmieściły się w nim krawężniki i zachowany został dostęp od strony gruntu rodzimego. W razie potrzeby należy dodatkowo wybrać grunt wzdłuż brzegów wykopu.

Pracę rozpoczynamy od ustawienia skrajnych krawężników na obu końcach prostych odcinków nawierzchni. Prowizorycznie stabilizujemy je, np. wbijając po obu stronach kołki lub metalowe pręty, wyznaczając ich docelowe rozmieszczenie. Następnie ustalamy ich położenie w poziomie, regulując wysokość nad gruntem oraz wymagany poziom lub nachylenie. Niezwykle pomocna w tym będzie poziomnica laserowa, którą wyznaczymy poziom na całej długości ścieżki. Pomiary najlepiej przeprowadzić przy pochmurnej pogodzie lub wieczorem, ze względu na lepszą widoczność plamki światła lasera.

Z dużą precyzją położenie krawężników można również wyznaczyć za pomocą długiego węża wodnego (poziomnicy wodnej) lub mniej precyzyjnie - napiętego sznura z przyłożoną poziomnicą. Po ustawieniu skrajnych krawężników na ich końcach wbijamy stalowe pręty, które posłużą do mocowania sznura wyznaczającego umiejscowienie pozostałych elementów. Ich górną krawędź wykorzystamy później jako bazę do wyrównania warstwy podkładowej, dlatego jedną stronę należy odpowiednio obniżyć, aby zapewnić - jeśli jest to wymagane - poprzeczne nachylenie nawierzchni.

Krawężniki osadzamy w warstwie półsuchego betonu, tworzącego trójkątny fundament sięgający do wysokości około 10 cm od jego podstawy. Po wstępnym związaniu betonu płyty krawężnikowe obsypuje się na zewnątrz gruntem rodzimym, a od środka - warstwą podbudowy. Krawężniki (lub inny materiał) układa się również na poprzecznych zakończeniach nawierzchni.

Układanie kostki brukowej - krok 7. Podbudowa z kruszywa

Układanie kostki brukowej: Podbudowa z kruszywa

Kolejnym etapem prac nad nawierzchnią jest wykonanie podbudowy ze stabilnego kruszywa. Grubość tej warstwy uzależniona jest od przewidywanego obciążenia, rodzaju gruntu i ściśle związana z głębokością wykopu.

Orientacyjnie można przyjąć, że na podjazd o głębokości wykopu około 25 cm, grubość podbudowy powinna wynosić 10-15 cm. W przypadku gruntów gliniastych, o wysokim poziomie wód gruntowych lub okresowym zaleganiu wody opadowej na powierzchni, na dnie wykopu warto ułożyć geowłókninę. Zapobiegnie ona mieszaniu się podbudowy z nawodnionym gruntem.

Jako podbudowę pod duże obciążenia najlepiej sprawdzi się drogowe kruszywo łamane (o uziarnieniu ciągłym), betonowe (pochodzące z recyklingu) lub gruboziarnista pospółka. Każdą warstwę materiału (o grubości 10-15 cm) wsypywaną do wykopu należy ubić zagęszczarką wibracyjną. Podczas ubijania należy kontrolować grubość materiału w wielu punktach, mierząc odległość od jego powierzchni do łaty lub deski opartej na krawężnikach. Krawężniki należy również podeprzeć od strony gruntu, ugniatając ziemię w szczelinie brzegowej. Zapobiegnie to ich przemieszczeniu w wyniku wibrowania podbudowy.

Układanie kostki brukowej - krok 8. Warstwa podkładowa

Układanie kostki brukowej: Warstwa podkładowa

Na warstwie podbudowy należy wykonać podsypkę, która wyrównuje podłoże pod kostkę i zapewnia jej stabilizację. Podsypkę o grubości około 5 cm stanowi warstwa piasku wymieszanego z cementem. Cement wiąże ziarna piasku, chroniąc je przed wypłukaniem przez wodę. Taki materiał twardnieje pod wpływem wilgotności podłoża i opadów deszczu. Stosowanie stabilizacji cementowej jest szczególnie ważne, gdy nawierzchnia jest wykonywana ze spadkiem.

Do wykonania warstwy podkładowej najlepiej nadaje się piasek płukany. Cement dodaje się do piasku po jego rozsypaniu na powierzchni. Następnie warstwę tę wstępnie wyrównuje się, a następnie równomiernie rozsypuje się na niej cement - 25 kg worek powinien wystarczyć na około 5 m2 powierzchni. Mieszanie piasku z cementem wykonuje się na sucho, aby uniknąć zabrudzenia powierzchni zaprawą. Na małych powierzchniach można użyć grabi, natomiast na większych wygodniejsze będzie zastosowanie glebogryzarki.

Układanie kostki brukowej - krok 9. Wyrównanie podkładu

Układanie kostki brukowej: Wyrównanie podkładu

Dokładne wyrównanie powierzchni podkładu uzyskujemy za pomocą szablonu. Prowadzimy go po krawężnikach, ściągając nadmiar podsypki i zasypując dołki. Szablon można wykonać z deski o długości około 0,5 m większej niż odległość między krawężnikami. Oba końce deski zwężamy o grubość kostki, uwzględniając wysokość wystania krawężników nad docelową nawierzchnię (pomniejszoną o 1 cm) na odcinku o długości, która pozostawia pełną szerokość deski na odcinku o 20-30 cm krótszym od rozstawu krawężników.

Przykład:

 • Szerokość ścieżki: 1 m
 • Grubość kostki: 6 cm
 • Wysokość wystania krawężników: 3 cm
 • Długość deski: 1,5 m
 • Szerokość deski: 15 cm
 • Na obu końcach deski wycinamy klocki o wymiarach 35 × 8 cm, tworząc szablon w kształcie litery T.

Alternatywny sposób wykonania szablonu: Można skręcić dwie deski o różnych długościach, przesuwając je na szerokość kostki.

Użycie szablonu: Szablon ustawiamy wycięciami na wierzchu krawężników i przesuwamy go ruchem wahadłowym wzdłuż nawierzchni. Nadmiar podsypki zgarniamy kielnią, a powstałe po przejściu szablonu wgłębienia zasypujemy i ponownie wyrównujemy.

Poziom powierzchni po wyrównaniu szablonem: Powierzchnia powinna być równa i o około 1 cm wyższa niż planowana wysokość ułożenia kostki. Ten nadmiar pozwoli na utworzenie równej nawierzchni po jej zawibrowaniu i osadzenie kostki w podłożu.

Układanie kostki brukowej - krok 10. Układanie kostki

Układanie kostki brukowej: Układanie kostki

Kostkę układamy na wyrównanym podkładzie w poprzecznych rzędach, stając na ułożonym już fragmencie nawierzchni. Pracę wygodniej będzie wykonywać z pomocą drugiej osoby, która będzie dowozić i podawać materiał.

Ze względu na możliwe różnice w odcieniach materiału z różnych partii produkcyjnych, zaleca się mieszanie kostek pochodzących z co najmniej trzech palet. Pozwoli to uzyskać jednolity wygląd nawierzchni.

Docinanie kostek należy ograniczyć do minimum. W tym celu warto kupić odpowiednią liczbę elementów połówkowych, co ułatwi i przyspieszy układanie nawierzchni. Oczywiście, kluczowe znaczenie ma właściwe zaprojektowanie szerokości ścieżek i podjazdu. Powinny one stanowić wielokrotność wymiarów kostki, aby zminimalizować konieczność docinania elementów.

Krawężniki należy rozstawić w taki sposób, aby zapewnić niewielki luz. Nie należy układać kostek na wcisk między obramowaniem. Zbyt szerokie elementy trzeba przeciąć. W tym celu można użyć szlifierki kątowej z tarczą diamentową. W przypadku małej średnicy tarczy cięcie należy wykonać obustronnie. Kostkę podczas cięcia należy unieruchomić, np. za pomocą ścisku śrubowego, co zapewni bezpieczne i precyzyjne przecinanie.

Podczas prac z szlifierką kątową należy koniecznie używać maski ochronnej, aby zabezpieczyć się przed pyłem. Po ułożeniu i wykończeniu nawierzchni w miejscach wymagających cięcia, np. przy odwodnieniu czy słupach oświetleniowych, nawierzchnia jest gotowa do użytkowania.

Układanie kostki brukowej - krok 11. Zagęszczenie i posypka z piasku

Układanie kostki brukowej: Zagęszczenie i posypka z piasku

Zagęszczenie podłoża pod kostką za pomocą wibratora płytowego zapewnia równomierne osiadanie kostki i uzyskanie równej powierzchni nawierzchni. Prace należy prowadzić w określonej kolejności, aby nadać nawierzchni pożądany kształt, np. niewielkie obustronne nachylenie ścieżki. W tym celu najpierw należy prowadzić wibrator wzdłuż obu krawędzi, stopniowo zbliżając się do środka.

Proces zagęszczania można uznać za zakończony, gdy przed płytą wibratora nie pozostaje wyczuwalny uskok na granicy pracy maszyny, a nawierzchnia po zawibrowaniu osiadła o około 1 cm.

Ostatnim etapem jest rozsypanie na powierzchni drobnego piasku. Piasek wnikając w szczeliny między kostkami, klinuje je i stabilizuje. Nadmiar piasku należy zmieść, a nawierzchnia jest gotowa do użytkowania. Dodatkowo nawierzchnię można zabezpieczyć impregnatem. Impregnat zmniejsza nasiąkliwość kostki, co ułatwia utrzymanie nawierzchni w czystości i ożywia jej barwę.

Jak położyć kostkę brukową? Etapy układania kostki brukowej

Układamy kostkę brukową, etap 1. Podsypka piaskowa po korytowaniu z zaznaczonymi poziomami brukowania
Etap pierwszy: Podsypka piaskowa po korytowaniu z zaznaczonymi poziomami brukowania (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 2. Zagęszczanie podbudowy
Etap drugi: Zagęszczanie podbudowy (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 3. Mieszanie podsypki piaskowej z cementową
Etap trzeci: Mieszanie podsypki piaskowej z cementową (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 4. Poziomowanie podłoża
Etap czwarty: Poziomowanie podłoża (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 5. Wyrównywanie powierzchni podsypki
Etap piąty: Wyrównywanie powierzchni podsypki według wyznaczonych poziomów (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 6. Układanie kostki
Etap szósty: Układanie kostki (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 7. Przygotowanie brzegów przed oporowaniem
Etap siódmy: Przygotowanie brzegów przed oporowaniem (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 8. Oporowanie
Etap ósmy: Oporowanie (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 9. Utwardzanie podłoża
Etap dziewiąty: Utwardzanie podłoża (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 10. Piaskowanie fug
Etap dziesiąty: Piaskowanie fug (fot. Libet)

Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Dreamstime

FAQ Pytania i odpowiedzi
 • Na co zwrócić uwagę wybierając kostkę brukową?

  Kształt i fakturę kostki należy dostosować do sposobu eksploatowania nawierzchni. Kostka z gładką powierzchnią będzie bardziej odporna na zabrudzenia, zaś kostka z powierzchnią chropowatą wymagać będzie dodatkowej impregnacji.
 • Jak określić ilość potrzebnego materiału na nawierzchnię i podbudowę?

  Ilość potrzebnego materiału na nawierzchnię określa się na podstawie pomiarów w terenie lub korzystając z przygotowanego projektu, a objętość materiału na podbudowę szacuje się dopiero po korytowaniu i osadzeniu krawężników, przyjmując w przybliżeniu ok. 300 kg/m2 nawierzchni.
 • Jakie narzędzia są potrzebne do układania kostki brukowej?

  Na niewielkiej powierzchni wystarczą podstawowe narzędzia jak szpadel, grabie, taczka, ręczny ubijak, miarka, poziomnica, paliki i sznur. Na większych powierzchniach zaleca się użycie profesjonalnego sprzętu jak spycharko-ładowarka, poziomnica laserowa i zagęszczarka wibracyjna.
 • Jak przygotować nawierzchnię pod kostkę brukową?

  Należy przygotować projekt, wykonać korytowanie do odpowiedniej głębokości w zależności od przeznaczenia nawierzchni, osadzić krawężniki, utworzyć stabilną podbudowę z kruszywa, a następnie nałożyć warstwę podsypki z piasku wymieszanego z cementem.
 • Jakie etapy obejmuje układanie kostki brukowej?

  Proces układania kostki brukowej obejmuje przygotowanie projektu, korytowanie, osadzenie krawężników, utworzenie podbudowy, przygotowanie warstwy podkładowej z piasku i cementu, dokładne wyrównanie podkładu, układanie kostki, jej zagęszczenie i na końcu posypkę piaskiem.
 • Czytaj więcej Czytaj mniej

Zdaniem naszych Czytelników

01 Jul 2023, 00:34

Komentarz dodany przez Mlody brukarz: Mam takie pytanie do panow Czy moze mi ktos podpowiedziec cena za robocizne kladzenia przemuslowki za metr przy placu 2000m? Bede bardzo wdzieczy za odp

20 Mar 2023, 23:24

Komentarz dodany przez I tyle: Wariactwo z tym korytowaniem , niedługo metr będą korytować . Żeby każdy zarobil . 30 cm. w domu jednorodzinnym wystarcza w zupełności.

17 Jan 2022, 08:34

1 godzinę temu, arturro10 napisał:   Wbrew pozorom nie jest to jakaś wielce skomplikowana sprwa.    Pytałem tych, którzy układali chodnik z kostki przy drodze obok mnie. Żaden nie miał ukończonej politechniki.

17 Jan 2022, 07:09

A ja sobie sam poradziłem z ułożeniem kostki przy domu. Nie był to wprawdzie za duża powierzchnia bo zaledwie kilka m2, ale musiałem sprobować. Najpierw sie doszkoliłem. Wbrew pozorom nie jest to jakaś wielce skomplikowana sprwa. Trzeba poznać kilka podstawowych zasad i wiedzieć ...

Gość Adam_Skalski

04 Jan 2022, 12:14

Bardzo dokładny instruktaż kładzenia pozbruku. Natomiast moim zdaniem to tak samo jak można być dla samego siebie fryzjerem a samochód można myć pod domem a nie na myjce. Wbrew pozorom zrobienie dobrego podłoża pod układanie kostki to samo to już jest skomplikowane (...) ja w ...

Gość Paweł

13 Jul 2021, 11:48

Obecnie stosuje się grys na podsypke.

Gość Jasemja

02 Jul 2021, 22:48

Gość Brumhaha pewnie butelki plastikowe kładzie po kostkę

Gość Brumhaha

04 May 2021, 22:33

Gość asdadasdasdas napisał: "Cementu na podsypkę nikt już nie stosuje, podobnie jak piasku!" W takim razie co stosuje ???

Gość asdadasdasdas

22 Mar 2021, 06:49

Cementu na podsypkę nikt już nie stosuje, podobnie jak piasku!

Gość anna

07 Jun 2020, 19:25

BARDZO DOKŁADNY INSTRUKTARZ ... :)

Gość Alex

03 Jun 2020, 22:53

Czy układając kostkę przy ścianie budynku należy najpierw scianę otynkować lub obłożyć steropianem

Gość hiuati

11 Apr 2020, 09:44

Witam jak długo ma leżeć nasypka na polbruku

Gość

06 Mar 2020, 20:42

A na przyszłość nie stawiać w tym miejscu samochodu...    

06 Mar 2020, 19:58

15 minut temu, Gość Zdzislaw napisał: Witam,co zrobić z kostką,która odkształciła się-zapadła w miejscach w których stał samochód  Widocznie w tych miejscach było kiepskie podłoże. Więc rozebrać, poprawić i ułożyć z powrotem.

Gość mhtyl

06 Mar 2020, 19:54

8 minut temu, Gość Zdzislaw napisał: Witam,co zrobić z kostką,która odkształciła się-zapadła w miejscach w których stał samochód,na chodniku kostka jest idealna? No cóż, należy ją zerwać, poprawić zagęszczenie warstwy pod kostką i ułożyć od nowa.

Gość Zdzislaw

06 Mar 2020, 19:45

Witam,co zrobić z kostką,która odkształciła się-zapadła w miejscach w których stał samochód,na chodniku kostka jest idealna?

Gość Piotr

13 Jan 2020, 17:22

Proszę o poradę. Czy wokół domu powinienem zrobić opaskę z drobnego kamienia/40 -60 cm / i dopiero dalej położyć kostkę czy nie ma to znaczenia.Dodam,że podbitka wystaje ok 140-160 cm od ściany.

Gość Żal

11 Dec 2019, 17:00

Kto to pisał ilości cementu piasku 50 kg na 800 kg piasku śmiech korygowania 10 cm jeżeli robią w takim systemie gratulacje krawężnik 20 x 50 cm ? 20 x100

Gość Paweł

18 Oct 2019, 09:22

Konkretnie i na temat. Rewelacyjny poradnik.

Gość Gacek

20 Jul 2019, 11:14

Najlepsza porada jaką czytałem . Chodnik zbudowany i wszystko się trzyma w najlepszym porządku. Polecam.

Na czym będzie układana ta cegła? Dobijanie młotkiem z gumową nakładką służy wypoziomowaniu kostek i tyle. Potem użycie wibratora powierzchniowego (też z gumową nakładką) to takie ostateczne wyrównanie i ustabilizowanie.

Gość alexy-4

10 Jul 2019, 18:07

A jeżeli chcę wyłożyć zadaszony taras cegłą (bardzo twardą i sprawdzoną) z rozbiórki to muszę zagęszczać po cegle czy mogę ubić ją młotkiem gumowym podczas układania?

Gość Pozdrawiam

30 Jun 2019, 07:45

A ja polecam odwrotnie. Jak ma sie czas I ichote to czemu nie zrobic to samemu. Wazne, zeby przestudiowac rozne zrodla, ustalic jak sie to robi I najlepiej zapisac sobie na kartke. W ten sposob wyremontowalem sobie Dom, naprawiam samochod, nauczylem sie programowania i pieczenia ciast.

Gość edg

11 Jun 2019, 13:10

super poradnik, na pewno skorzystam! dzięki!

Gość bogusz

10 May 2019, 11:23

bardzo dobrze napisany poradnik, ja pierwszą kostkę kładłem lata temu ale metodami prób i błędów a teraz to proszę wszystko opisane pierwsza klasa my mamy w planie się wziąc za ogród. Kupiliśmy kostkę i czekamy tylko jak się troche ociepli bo i dobrze sie pracuje w ciepełku ...

Gość Zenn

23 Jan 2019, 15:43

Do takich robót to jednak polecam zatrudnienie profesjonalnej firmy brukarskiej, która da gwarancję na swoją pracę. Samemu to można co najwyżej nadzorować, a nie brać się za coś o czym nie ma się pojęcia!

Gość adam

28 Oct 2018, 08:53

super porada jak ułożyć kostke bez owijania w bawełne

Dodatek cementu zabezpiecza przede wszystkim przed wypłukiwaniem piasku przy intensywnym spływie powierzchniowym, na pochyleniach jak i wgłąb gruntu przy stabilizowaniu podłoża gruboziarnistym kruszywem. Chroni też przed " rozjeżdżaniu się" kostki przy niezbyt pewnym oporowaniu ...

Piaskowi z cementem daleko do chudego betonu. Mieszanie piasku z cementem jest popularne bo to bardzo łatwy sposób na ustabilizowanie tej warstwy. Nawet gdy piasek jest słabej jakości i nie daje się porządnie zagęścić. Osobiście jednak nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. ...

Gość mhtyl

11 Sep 2018, 21:16

Tak jak piszesz to można  robić chodniki a nie podjazdy pod pojazdy. I to  co piszesz to  jest  czysta teoria a nie praktyka.

Gość Adam

11 Sep 2018, 21:02

Proszę o wyjaśnienie, po co ta warstwa cementowo-piaskowa, skoro zawsze układało się nawierzchnie piesze na zagęszczonej podsypce piaskowej. Cement z piaskiem wymieszany na sucho z czasem zwiąże, tworząc chudy beton, który po nasiąknięciu wodą i zmarznięciu w okresie zimowym "wstanie", ...

Gość Marcin

02 Aug 2018, 20:49

Też mam zamiar zrobić na podsypce z frakcji 2-4mm bo beton trzyma wode zamarza kruszeje I tyle tego. Niektórzy mówią o frakcji 2-8, to do zastanowienia. I zdradze że trzeba to zrobić na jakimś ostrym kruszywie nie płukanym okrągłym ( co sie, zagęści bardziej nieregularny kształt ...

Dnia 24.07.2018 o 11:50, kargul napisał: Witam! zapytam z innej beczki. czy do procesu wibrowania koniecznie należy zastosować wibrator płytowy z przekładką elastyczną czy jakieś inne rozwiązania ?   Wykonawca twierdzi że nie będzie ...

24 Jul 2018, 11:50

Witam! zapytam z innej beczki. czy do procesu wibrowania koniecznie należy zastosować wibrator płytowy z przekładką elastyczną czy jakieś inne rozwiązania ?   Wykonawca twierdzi że nie będzie stosował żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Jak myślicie?   Z góry dzięki!

Gość Ronin

09 Jun 2018, 19:31

A ja mam grysik pod sama juz kostką, rewelacja!Tak się robi profesjonalnie, ponieważ piasek z betonem przywiera do kostki i nie przepuszcza wody a wrazie wymiany kostki nie ma problemu.

12 Jun 2016, 22:40

Cytat Polska modła to suchy beton pod kostkę ! Na tzw. zachodzie układa się kostkę na dobrze zagęszczonym podkładzie, piasku. Tak ułożona kostka przepuszcza wodę nawet na idealnie płaskiej powierzchni. Pomyślcie polscy partacze. Wiem, ...

Gość mhtyl

12 Jun 2016, 20:48

Sam piasek zagęszczony daje się pod chodniki gdzie nie ma dużego obciążenia.Pod wjazdy, przejazdy, place itp podbudowa musi być z suchego betonu + warstwa przepuszczalna + piasek stabilizujący + kostka, ale Brasco tego nie wie bo widział z ledwością jedno wykonanie i być może kładli ...

12 Jun 2016, 19:59

Cytat Polska modła to suchy beton pod kostkę ! Na tzw. zachodzie układa się kostkę na dobrze zagęszczonym podkładzie, piasku. Tak ułożona kostka przepuszcza wodę nawet na idealnie płaskiej powierzchni. Pomyślcie polscy partacze. Wiem, ...

Gość Brasco

12 Jun 2016, 19:40

Polska modła to suchy beton pod kostkę ! Na tzw. zachodzie układa się kostkę na dobrze zagęszczonym podkładzie, piasku. Tak ułożona kostka przepuszcza wodę nawet na idealnie płaskiej powierzchni. Pomyślcie polscy partacze. Wiem, że liczy się czas i zadowolenie klienta ale... no ...

12 Jul 2015, 13:40

Cytat hmmm ta faska co jest na obrazku 8 to tak trochę nie bardzo, ponieważ na tak malej kostce picolo (LIBET)to się będzie rozwalać najlepiej poistawic obrzeze, rozumiem jak przy bramie np. nie da rady wstawić obrzeza wtedy się robi faske ...

Gość brukarz

12 Jul 2015, 13:30

hmmm ta faska co jest na obrazku 8 to tak trochę nie bardzo, ponieważ na tak malej kostce picolo (LIBET)to się będzie rozwalać najlepiej poistawic obrzeze, rozumiem jak przy bramie np. nie da rady wstawić obrzeza wtedy się robi faske ale przy normalnej kostce a nie przy tej malej.. ...

Gość Impregnacja

10 Jul 2015, 15:18

Na koniec należy jeszcze pamiętać o impregnacji, bo szkoda się tyle napracować i później cieszyć się piękną kostką tylko przez chwilę :) Ja nałożyłem, kolor kostki ładnie się uwydatnił, do tego w ogóle nie nasiąka wodą :)

Gość Ala

29 May 2015, 08:42

Prosto i czytelnie opisane, pomocny materiał :)

Gość tomek

10 Nov 2014, 11:09

Chcę ułożyć wjazd na samochód osobowy najwyżej dostawczy z kostki lub materiału podobnego. Mam podsypkę z piasku i jakiegoś łamanego piaskowca o grubości ok. 25cmzawibrowanego małym walcem drogowym. Pozostało mi dostępnego miejsca na wysokość 10cm. Czy wydolę z podsypką + ...

Gość wykonawca

16 Oct 2014, 14:16

A ja się zastanawiam co zrobicie, jak wam tą kostkę wybrzuszą szkody górnicze na śląsku ( tam ludzie też kładą kostkę i czytają takie brednie o kładzeniu kostki na betonie),co robicie z kostką oklejoną betonem, chyba że znów kupicie nową zamiast zebrać warstwę i poprawić ...

Gość Praktyk

25 Jul 2014, 10:57

Uwaga Pokazujecie do zagęszczenia kostki brukowej zagęszczarkę bez elastomeru lub gumy . To jest niedopuszczalne !!!

Gość endriu

10 May 2014, 22:19

Mieszanie cementu z piaskiem może być wykonywane na małych powierzchniach. Na większych najlepiej zamówić gotowy beton towarowy w zależności od potrzeb np. na wjazd samochodu grubość 10cm beton B15, jako podsypkę grubość 3cm B 0,2( podsypka cementowo piaskowa)

Gość robol

04 May 2014, 19:02

Cement mieszać z piaskiem to możesz robić w swoim ogrodzie lub przed domem,naucz się układać na podłoże eko -o przepustowości wody .

23 Apr 2014, 23:36

Cytat Posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji i imporcie. A w eksporcie wcale. Poza tym, piasku i kamieni, to akuratnie mi nie brakuje, niech se niemiecka firma trzyma je dla siebie.

23 Mar 2013, 16:42

Cytat Chyba to mieszanie piasku z piaskiem to nawyki po tym największym oszuście okolicy Tak to jest lej wodę ,wal piach materiału nie żałuj No nie do końca jest to nie prawidłowy sposób.Wystarczy sobie pooglądać wszelakiej ...

22 Mar 2013, 15:09

Cytat nie wiecie może przez jai program komputerowy zrobić plan kostki brukowej ?? Sprawdź na stronach producentów niektórzy maja takie alikacje do pobrania.

Gość obiaf

16 Mar 2013, 15:03

auto-cad np.

Gość mmmmm

12 Mar 2013, 15:35

nie wiecie może przez jai program komputerowy zrobić plan kostki brukowej ??

Gość dfdf

03 Nov 2012, 22:19

czy mogę w ułożonej już kostce zrobić koła . czyli wyjąść kostke aby wsadzić jakieś iglaki.

Gość mhtyl

02 Jul 2012, 16:53

Cytat Jakimi grabkami człowieku? I to będzie dobrze przemieszane ?? Tak to robiłem jak miałem 19 lat u największego oszusta w okolicy. Robota była na zasadzie aby wziąć kasę i pojechać w pi**u. Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany ...

02 Jul 2012, 16:48

Cytat Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany z piaskiem (jednolita barwa) to marne z tego podłoże pod bruk.. Daję to do "złotych myśli"!

Gość ktos

02 Jul 2012, 15:02

Jakimi grabkami człowieku? I to będzie dobrze przemieszane ?? Tak to robiłem jak miałem 19 lat u największego oszusta w okolicy. Robota była na zasadzie aby wziąć kasę i pojechać w pi**u. Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany z piaskiem (jednolita barwa) to marne z tego podłoże pod bruk..

04 Apr 2011, 10:57

Cytat Masz rację Gościu w 100%. A co się dzieje gdy pod taka kostka jest glina to widać juz po pierwszej normalnej zimie. Gadasz ,jak byś się na tym przynajmniej znał.Na podjazdach się tego nie robi.Można tak zrobić na chodnikach ...

03 Apr 2011, 20:16

Cytat czy na istniejący już chodnik wylany z betonu można ułożyć kostkę. Kolo,a przeczytałeś dokładnie tekst??,jeśli Cię nie obchodzą spadki i takie tam rzeczy,to jak najbardziej.W końcu napisałeś że chodnik ,a co ...

03 Apr 2011, 18:03

Poradnik bardzo fajnie mi się czytało i dużo się nowych rzeczy dowiedziałem.

Gość andrzej.k

30 Mar 2011, 06:57

czy na istniejący już chodnik wylany z betonu można ułożyć kostkę.

Gość Andrzej

27 Jan 2011, 00:01

A nie lepiej skorzystać po prostu z usług jakiejś firmy specjalizującej się w układaniu kostki granitowej?

Gość znawca

22 Jul 2010, 08:42

cement z piaskiem dobre kolo niema pojecia o bruku chyba ma dwie ekipy jedna robi druga poprawia ..

12 Apr 2010, 22:50

Cytat Tak to sobie możecie podsypkę zrobić na cmentarzu w koło pomnika,a nie na podjeżdzie.Dobry sposób dla wszelakiego cwaniactwa którego odpowiedzialność za usługę kończy z chwilą otrzymania zapłaty.Jak by można było wylewac na ...

12 Apr 2010, 22:00

Cytat Tak to sobie możecie podsypkę zrobić na cmentarzu w koło pomnika,a nie na podjeżdzie.Dobry sposób dla wszelakiego cwaniactwa którego odpowiedzialność za usługę kończy z chwilą otrzymania zapłaty.Jak by można było wylewac na ...

12 Apr 2010, 10:26

bardzo ładnie wygląda ta nawierzchnia z betonu odciskanego...jest wrażenie że to kamień .....

31 Mar 2010, 21:53

Trwałe i estetyczne nawierzchnie chodników i podjazdów buduje się obecnie głównie z betonowej kostki o różnych barwach i kształtach. Bogaty asortyment tych wyrobów pozwala na dostosowanie pokrycia dróg do otoczenia, formy architektonicznej budynków oraz do przeznaczenia nawierzchni. Pełna ...

Gość Etap 11

31 Mar 2010, 21:53

Tak to sobie możecie podsypkę zrobić na cmentarzu w koło pomnika,a nie na podjeżdzie.Dobry sposób dla wszelakiego cwaniactwa którego odpowiedzialność za usługę kończy z chwilą otrzymania zapłaty.Jak by można było wylewac na gruncie lity beton,to nie trzeba by było dylatacji ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
Twój grill marzeń z cegieł klinkierowych: Prosty przewodnik w 6 krokach!
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!