Układamy kostkę brukową - poradnik praktyczny

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Układamy kostkę brukową - poradnik praktyczny

W 11 krokach opisujemy, jak samodzielnie ułożyć kostkę brukową. Podpowiadamy, jakie narzędzia i materiały będą nam potrzebne oraz na co zwracać uwagę podczas realizacji.

aktualizacja: 2022-04-11 11:37:47

Układanie kostki brukowej - krok 1. Potrzebne materiały

Układanie kostki brukowej: Potrzebne materiały

Kształt i fakturę kostki należy dostosować do sposobu eksploatowania nawierzchni. Kostka z gładką powierzchnią będzie bardziej odporna za zabrudzenia, zaś z powierzchnią chropowatą wymagać będzie dodatkowej impregnacji. Ilość potrzebnego materiału określimy na podstawie pomiarów w terenie lub korzystając z przygotowanego projektu. W ten sam sposób wyliczymy liczbę krawężników.

Trudniejsza do oszacowania będzie objętość materiału na podbudowę - w przybliżeniu zrobimy to dopiero po korytowaniu i osadzeniu krawężników, wstępnie można przyjąć, że będzie to ok. 300 kg/m2 nawierzchni. Na 10 m2 warstwy podkładowej nawierzchni potrzebne będzie ok. 800 kg piasku i 50 kg cementu. Cement i piasek niezbędne będą też do osadzenia krawężników, dlatego warto kupić te materiały z zapasem. Poza tym konieczna bywa geowłóknina separująca podbudowę od grząskiego podłoża.

Jeśli nawierzchnia wymaga zamontowania odwodnienia powierzchniowego, potrzebne będą elementy do odprowadzenia wody - kanał liniowy, rury kanalizacyjne.

Układanie kostki brukowej - krok 2. Odpowiednie narzędzia

Układanie kostki brukowej: Odpowiednie narzędzia

Układając kostkę na niewielkiej powierzchni, asortyment narzędzi możemy ograniczyć do szpadla, grabi, taczki i ręcznego ubijaka, tzw. baby, oraz podstawowych przyrządów pomiarowych - długiej miarki, poziomnicy, palików i sznura. Do wyznaczenia trasy przydadzą się odcinki prętów zbrojeniowych o średnicy powyżej 12 mm. Jeżeli nawierzchnia będzie miała przynajmniej kilkadziesiąt metrów kwadratowych, powinniśmy użyć bardziej profesjonalnego sprzętu. Oprócz łopaty do korytowania, warto wynająć np. spycharko-ładowarkę, która szybko usunie ziemię i, w przypadku konieczności jej wywozu, załaduje na wywrotkę.

Do dokładnego wytyczenia i poziomowania nawierzchni służy poziomnica laserowa. Będziemy musieli skorzystać też z wypożyczalni maszyn budowlanych, gdzie wynajmiemy zagęszczarkę wibracyjną, niezbędną do utwardzenia podbudowy i osadzenia kostki brukowej. Nie obędziemy się także bez szablonu, który umożliwia staranne wyrównanie warstwy podkładowej.

Jak się układa płyty betonowe wielkogabarytowe na podjazd, chodnik i taras?

Zapraszamy do obejrzenia filmu Bruk-Bet!

Układanie kostki brukowej - krok 3. Wytyczenie powierzchni

Układanie kostki brukowej: Wytyczenie powierzchni

Decydując się na samodzielne ułożenie kostki brukowej, warto przygotować nawet uproszczony projekt wrysowany w obszar działki z zaznaczeniem charakterystycznych wymiarów. Oczywiście, gdy mamy prowadzić prostą ścieżkę czy podjazd, nie jest to konieczne, ale przy bardziej skomplikowanych kształtach będzie to pomocne podczas wytyczania ich przebiegu w terenie.

Musimy też ustalić wymiary nawierzchni oraz łączną długość jej krawędzi, by obliczyć ilości potrzebnych materiałów. Na posesji ze spadkiem, powinniśmy sprawdzić, jak będzie spływać woda z utwardzonej powierzchni i zaplanować sposób jej odprowadzenia.

Zaczynając prace na działce, w pierwszej kolejności ustalamy punkt bazowy, który posłuży do wyznaczania linii przebiegu nawierzchni, i wbijamy tam metalowy pręt. Bazę umieszczamy w charakterystycznym punkcie, np. przy bramie czy furtce, bądź wejściu do domu. Musimy też zaopatrzyć się w kilka dodatkowych prętów do zasygnalizowania miejsc załamania trasy i wskazania szerokości wykopu.

Do pręta bazowego mocujemy sznur, rozciągamy go do końca odcinka drogi lub jej załamania i wbijamy kolejny pręt. Od bazy odmierzamy szerokość przewidzianego dołu, wbijamy znacznik i sznurem wyznaczamy drugą równoległą linię do końca tego odcinka. Wzdłuż przebiegu sznura robimy szpadlem rowek, który utrwali w gruncie granice wykopu. W ten sposób możemy wyznaczyć całą długość nawierzchni - przekładając sznur na kolejne proste odcinki.

Układanie kostki brukowej - krok 4. Wyznaczanie łuku

Układanie kostki brukowej: Wyznaczanie łuku

W przypadku drogi zaprojektowanej po łuku - zwłaszcza o małym promieniu - trzeba wskazać środek okręgu stycznego do prostych jej odcinków. Najpierw ustalamy punkty przecięcia się przedłużenia linii wyznaczających krawędzie wykopu i przez te punkty prowadzimy linię prostą (np. równo napiętą linkę), na której znajdujemy środek łuków o wymaganych promieniach. Promień zewnętrzny powinien być większy o szerokość wykopu. Wyznaczony punkt - środek łuku - należy utrwalić wbiciem kołka, który posłuży także do pomiarów przy układaniu krawężników.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Układanie kostki brukowej - krok 5. Korytowanie

Układanie kostki brukowej: Korytowanie

Warstwy gruntu wzdłuż przebiegu planowanej ścieżki usuwa się na głębokość 15-20 cm. Wykopaną ziemię można wywieźć lub wykorzystać na działce. W przypadku budowy podjazdu dla samochodów osobowych, głębokość korytowania powinna być większa o 10-15 cm, a w przy trudnych miejscowych warunkach gruntowych - nawet więcej, jeśli niezbędne jest utworzenie dodatkowej warstwy drenującej. Szczególnie grunty gliniaste wymagają głębszego korytowania, pozwalającego na ułożenie grubszej warstwy stabilnej podbudowy. Dno wykopu ma być równe i mieć jednakową głębokość.

W razie prowadzenia drogi na nierównej, pofalowanej działce lub konieczności wyznaczenia spadku w określonym kierunku, wykop może mieć w różnych miejscach inną głębokość. Aby uzyskać odpowiednie dno, konieczne będzie stałe kontrolowanie korytowania. Jako linia odniesienia może posłużyć sznur rozciągnięty z zaprojektowanym nachyleniem - na pewnej wysokości nad wykopem - od którego co pewien czas zmierzymy odległość do dna wykonywanego rowu. W przypadku zrobienia tzw. przekopu (zejścia na większą głębokość), dna nie można wypełniać gruntem rodzimym, jego poziom trzeba później wyrównać materiałem podbudowy.

Układanie kostki brukowej - krok 6. Osadzenie krawężników

Układanie kostki brukowej: Osadzenie krawężników

Krawężniki zapobiegają rozjeżdżaniu się kostki na boki i chronią przed zabrudzeniem nawierzchni ziemią z powierzchni nieutwardzonej. Standardowo wykorzystywane do tego celu są gotowe elementy płytowe w kolorystyce pasującej do nawierzchni. Krawężniki najczęściej mają wysokość 20 cm, długość ok. 50 cm i nadają się do oporowania brzegów nawierzchni o prostoliniowym zarysie, przewidzianej do ruchu pieszego lub sporadycznie także do użytkowanie przez samochody osobowe. Na podjazdach o intensywnym ruchu kołowym lepiej zamontować masywniejsze krawężniki drogowe.

W przypadku przebiegu linii brzegowej kostki po łukach o małym promieniu, warto zwykłe krawężniki zastąpić betonową palisadą, która pozwoli na łatwe uzyskanie estetycznych krawędzi o dowolnym kształcie. Niezależnie od rodzaju elementów brzegowych, trzeba je układać w takim rozstawieniu, aby nie było konieczności docinania kostki. Odległość tę najlepiej ustalić przez ułożenie na równym podłożu 2 lub 3 rzędów kostki o przewidzianej szerokości. Szerokość korytowania powinna być o tyle większa, aby zmieściły się tam krawężniki oraz zachowany został dostęp od strony rodzimego gruntu. W razie potrzeby, dodatkowo wybieramy grunt wzdłuż brzegów wykopu.

Pracę rozpoczynamy od wstępnego ustawienia skrajnych krawężników na obu końcach prostych odcinków planowanej drogi. Prowizorycznie stabilizujemy je, np. obustronnie wbitymi kołkami czy metalowymi prętami, wskazując najpierw ich docelowe rozstawienie. Następnie ustalamy usytuowanie w poziomie, regulując wysokość wyniesienia nad grunt, a także wymagany poziom albo nachylenie. Niezwykle pomocna do tego będzie poziomnica laserowa, którą wyznaczymy poziom na całej długości ścieżki. Ze względu na widoczność plamki światła lasera, pomiary lepiej przeprowadzić przy pochmurnej pogodzie lub wieczorem.

Lasery samopoziomujące

Lasery samopoziomujące stosowane są podczas prac budowlanych, wykończeniowych, konstrukcyjnych, np. wylewania płyt betonowych, poziomowania podsypki pod drogi i parkingi, poziomowania narożników ścian.

Z dużą dokładnością położenie krawężników ustalimy też przy użyciu długiego węża wodnego (poziomnicy wodnej) lub mniej precyzyjnie - napiętym sznurem z przyłożoną poziomnicą. Po ustawieniu skrajnych krawężników, na ich końcach wbijamy stalowe pręty, które posłużą do mocowania sznura wyznaczającego umiejscowienie pozostałych elementów. Ich wierzchnią krawędź wykorzystamy później jako bazę do wyrównania warstwy podkładowej, dlatego jedną stronę trzeba odpowiednio obniżyć, by zapewnić - jeśli jest wymagane - poprzeczne nachylenie nawierzchni.

Krawężniki osadza się w warstwie półsuchego betonu formującego trójkątny fundament, sięgający do wysokości ok. 10 cm od jego podstawy. Po wstępnym związaniu betonu, płyty krawężnikowe obsypuje się na zewnątrz gruntem rodzimym, od środka – warstwą podbudowy. Krawężniki (lub inny materiał) układa się także na poprzecznych zakończeniach nawierzchni.

Układanie kostki brukowej - krok 7. Podbudowa z kruszywa

Układanie kostki brukowej: Podbudowa z kruszywa

Kolejny etap realizacji nawierzchni to utworzenie podbudowy ze stabilnego kruszywa. Grubość tej warstwy zależy od przewidywanego obciążenia, rodzaju gruntu i związana jest ściśle z głębokością korytowania. Orientacyjnie można przyjąć, że grubość tej warstwy pod podjazd to 10-15 cm w wykopie o głębokości ok. 25 cm. Na gruntach gliniastych i o wysokim poziomie wód gruntowych czy okresowym zaleganiu wody opadowej na powierzchni, na dnie dołu warto ułożyć geowłókninę, która zapobiegnie mieszaniu się podbudowy z nawodnionym gruntem.

Jako podbudowę pod duże obciążenia najlepiej użyć drogowego kruszywa łamanego (o tzw. uziarnieniu ciągłym), betonowego (pochodzącego z recyklingu) lub gruboziarnistej pospółki. Każda warstwa materiału (grubości 10-15 cm) wsypywana o wykopu wymaga ubicia zagęszczarką wibracyjną. Podczas tych czynności sprawdzamy grubość materiału w wielu miejscach, mierząc odległość od powierzchni do łaty czy deski opartej na krawężnikach. Krawężniki trzeba też podeprzeć od strony gruntu - ugniatając ziemię w szczelinie brzegowej. Zabezpieczy to przed ich przemieszczeniem w wyniku wibrowania podbudowy.

Układanie kostki brukowej - krok 8. Warstwa podkładowa

Układanie kostki brukowej: Warstwa podkładowa

Na warstwie podbudowy musimy uzyskać poduszkę, wyrównującą podłoże pod kostkę i zapewniającą jej stabilizację. Podsypkę o grubości ok. 5 cm utworzy warstwa piasku wymieszanego z cementem, który zwiąże ziarna piasku, chroniąc je przed wypłukaniem przez wodę. Taki materiał twardnieje pod wpływem wilgotności podłoża i opadów deszczu. Stabilizowanie cementem jest niezbędne, gdy nawierzchnia przygotowywana jest ze spadkiem.

Na warstwę podkładową najlepiej nadaje się piasek płukany. Miesza się go z cementem po jego rozsypaniu. Po wstępnym wyrównaniu tej warstwy równomiernie rozsypujemy na niej cement - 25 kg worek powinien wystarczyć na ok. 5 m2 powierzchni. Mieszanie wykonujemy na sucho, aby uniknąć zabrudzenia powierzchni zaprawą. Na małej płaszczyźnie wystarczą grabie, na większej - wygodniejsze będzie użycie glebogryzarki.

Układanie kostki brukowej - krok 9. Wyrównanie podkładu

Układanie kostki brukowej: Wyrównanie podkładu

Do dokładnego wyrównania powierzchni podkładu posłuży szablon, prowadzony po powierzchni krawężników, którym ściągniemy nadmiar podsypki i zasypiemy dołki. Można wyciąć go z deski o ok. 0,5 m dłuższej niż odległość między krawężnikami. Jej oba końce zwężamy o grubość kostki, uwzględniając wysokość wystawania krawężników nad docelową nawierzchnię pomniejszoną o 1 cm i na takiej długości, która pozostawi pełną szerokość deski na odcinku o 20-30 cm krótszym od rozstawu krawężników.

Przykładowo przy szerokości ścieżki wynoszącej 1 m, kostce o grubości 6 cm i krawężnikach wystających na 3 cm, w desce o długości 1,5 m i szerokości 15 cm na obu końcach wycinamy klocki o wymiarach 35 × 8 cm - tworząc szablon w kształcie T.

Można też go zrobić, skręcając dwie deski o różnych długościach, z przesunięciem ich na szerokości. Szablon ustawiamy wycięciami na wierzchu krawężników i przesuwamy go ruchem wahadłowym wzdłuż nawierzchni. Nadmiar zgarniętej podsypki zbieramy kielnią, a pozostałe po przejściu szablonu wgłębienia zasypujemy i ponownie wyrównujemy. Po ściągnięciu podkładu szablonem powinien on formować równą powierzchnię na poziomie ok. 1 cm wyższym niż planowany do ułożenia kostki. Ten nadmiar pozwoli na utworzenie równej nawierzchni po jej zawibrowaniu i osadzenie kostki w podłożu.

Układanie kostki brukowej - krok 10. Układanie kostki

Układanie kostki brukowej: Układanie kostki

Na wyrównanym podkładzie kostkę układamy poprzecznymi rzędami, stojąc na już położonej nawierzchni. Wygodniej będzie korzystać z pomocy drugiej osoby, która dowiezie i poda materiał. Ze względu na możliwość wystąpienia rozmaitych odcieni materiału z różnych partii produkcyjnych, wskazane jest mieszanie kostek pochodzących z przynajmniej trzech palet. W założeniu konieczność docinania kostki powinniśmy ograniczyć do minimum i kupić odpowiednią liczbę wersji połówkowych, co wyraźnie usprawni realizowanie nawierzchni.

Oczywiście, decydujące znaczenie będzie miało zaprojektowanie takiej szerokości ścieżek i podjazdu, aby stanowiły one wielokrotność wymiarów kostki. Krawężniki warto rozstawić w odległości zapewniającej niewielki luz. Nie można kłaść kostki na wcisk między obramowanie, zbyt szerokie elementy trzeba przeciąć. Wystarczy do tego celu szlifierka kątowa z tarczą diamentową, a w przypadku zbyt małej jej średnicy - cięcie wykonujemy obustronnie. Kostka w trakcie cięcia musi być unieruchomiona, np. ściskiem śrubowym, co umożliwi bezpieczne i precyzyjne przecinanie.

Podczas tych prac należy zabezpieczyć się też przed pyłem, zakładając maskę ochronną. Po uzupełnieniu pokrycia wymagającego przycięcia, np. w miejscach zainstalowania odwodnienia czy słupów oświetleniowych, nawierzchnia jest gotowa do wykończenia.

Układanie kostki brukowej - krok 11. Zagęszczenie i posypka z piasku

Układanie kostki brukowej: Zagęszczenie i posypka z piasku

Zagęszczenie podłoża pod kostką przy użyciu wibratora płytowego spowoduje równomierne jej osiadanie i uzyskanie równej powierzchni traktu. Przeprowadzając wibrowanie w określonej kolejności, możemy w pewnym stopniu profilować kształt, np. utworzyć niewielkie obustronne nachylenie ścieżki. Efekt taki osiągniemy, kierując wibrator najpierw wzdłuż obu krawędzi i sukcesywnie zbliżając się do środka. Proces zagęszczania można uznać za zakończony, jeśli przed płytą wibratora nie pozostaje wyczuwalny uskok na granicy pracy maszyny, a nawierzchnia po zawibrowaniu osiadła o ok. 1 cm.

Ostatnim etapem jest rozsypanie na powierzchni drobnego piasku, który wnikając w szczeliny, zaklinuje kostki między sobą. Po zmieceniu nadmiaru piasku nawierzchnia gotowa jest już do użytku. Można też zabezpieczyć ją impregnatem zmniejszającym nasiąkliwość, co ułatwi utrzymanie nawierzchni w czystości i ożywi barwę.

Jak położyć kostkę brukową? Etapy układania kostki brukowej

Układamy kostkę brukową, etap 1. Podsypka piaskowa po korytowaniu z zaznaczonymi poziomami brukowania
Etap pierwszy: Podsypka piaskowa po korytowaniu z zaznaczonymi poziomami brukowania (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 2. Zagęszczanie podbudowy
Etap drugi: Zagęszczanie podbudowy (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 3. Mieszanie podsypki piaskowej z cementową
Etap trzeci: Mieszanie podsypki piaskowej z cementową (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 4. Poziomowanie podłoża
Etap czwarty: Poziomowanie podłoża (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 5. Wyrównywanie powierzchni podsypki
Etap piąty: Wyrównywanie powierzchni podsypki według wyznaczonych poziomów (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 6. Układanie kostki
Etap szósty: Układanie kostki (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 7. Przygotowanie brzegów przed oporowaniem
Etap siódmy: Przygotowanie brzegów przed oporowaniem (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 8. Oporowanie
Etap ósmy: Oporowanie (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 9. Utwardzanie podłoża
Etap dziewiąty: Utwardzanie podłoża (fot. Libet)
Układamy kostkę brukową, etap 10. Piaskowanie fug
Etap dziesiąty: Piaskowanie fug (fot. Libet)

Redaktor: Cezary Jankowski
fot. otwierająca: Dreamstime

Zdaniem naszych Czytelników

time image

17 Sty 2022, 07:34

1 godzinę temu, arturro10 napisał:   Wbrew pozorom nie jest to jakaś wielce skomplikowana sprwa.    Pytałem tych, którzy układali chodnik z kostki przy drodze obok mnie. Żaden nie miał ukończonej politechniki.

time image

17 Sty 2022, 06:09

A ja sobie sam poradziłem z ułożeniem kostki przy domu. Nie był to wprawdzie za duża powierzchnia bo zaledwie kilka m2, ale musiałem sprobować. Najpierw sie doszkoliłem. Wbrew pozorom nie jest to jakaś wielce skomplikowana sprwa. Trzeba poznać kilka podstawowych zasad i wiedzieć ...

time image

Gość Adam_Skalski

04 Sty 2022, 11:14

Bardzo dokładny instruktaż kładzenia pozbruku. Natomiast moim zdaniem to tak samo jak można być dla samego siebie fryzjerem a samochód można myć pod domem a nie na myjce. Wbrew pozorom zrobienie dobrego podłoża pod układanie kostki to samo to już jest skomplikowane (...) ja w ...

time image

Gość Paweł

13 Lip 2021, 09:48

Obecnie stosuje się grys na podsypke.

time image

Gość Jasemja

02 Lip 2021, 20:48

Gość Brumhaha pewnie butelki plastikowe kładzie po kostkę

time image

Gość Brumhaha

04 Maj 2021, 20:33

Gość asdadasdasdas napisał: "Cementu na podsypkę nikt już nie stosuje, podobnie jak piasku!" W takim razie co stosuje ???

time image

Gość asdadasdasdas

22 Mar 2021, 05:49

Cementu na podsypkę nikt już nie stosuje, podobnie jak piasku!

time image

Gość anna

07 Cze 2020, 17:25

BARDZO DOKŁADNY INSTRUKTARZ ... :)

time image

Gość Alex

03 Cze 2020, 20:53

Czy układając kostkę przy ścianie budynku należy najpierw scianę otynkować lub obłożyć steropianem

time image

Gość hiuati

11 Kwi 2020, 07:44

Witam jak długo ma leżeć nasypka na polbruku

time image

Gość

06 Mar 2020, 19:42

A na przyszłość nie stawiać w tym miejscu samochodu...    

time image

06 Mar 2020, 18:58

15 minut temu, Gość Zdzislaw napisał: Witam,co zrobić z kostką,która odkształciła się-zapadła w miejscach w których stał samochód  Widocznie w tych miejscach było kiepskie podłoże. Więc rozebrać, poprawić i ułożyć z powrotem.

time image

Gość mhtyl

06 Mar 2020, 18:54

8 minut temu, Gość Zdzislaw napisał: Witam,co zrobić z kostką,która odkształciła się-zapadła w miejscach w których stał samochód,na chodniku kostka jest idealna? No cóż, należy ją zerwać, poprawić zagęszczenie warstwy pod kostką i ułożyć od nowa.

time image

Gość Zdzislaw

06 Mar 2020, 18:45

Witam,co zrobić z kostką,która odkształciła się-zapadła w miejscach w których stał samochód,na chodniku kostka jest idealna?

time image

Gość Piotr

13 Sty 2020, 16:22

Proszę o poradę. Czy wokół domu powinienem zrobić opaskę z drobnego kamienia/40 -60 cm / i dopiero dalej położyć kostkę czy nie ma to znaczenia.Dodam,że podbitka wystaje ok 140-160 cm od ściany.

time image

Gość Żal

11 Gru 2019, 16:00

Kto to pisał ilości cementu piasku 50 kg na 800 kg piasku śmiech korygowania 10 cm jeżeli robią w takim systemie gratulacje krawężnik 20 x 50 cm ? 20 x100

time image

Gość Paweł

18 Paź 2019, 07:22

Konkretnie i na temat. Rewelacyjny poradnik.

time image

Gość Gacek

20 Lip 2019, 09:14

Najlepsza porada jaką czytałem . Chodnik zbudowany i wszystko się trzyma w najlepszym porządku. Polecam.

Na czym będzie układana ta cegła? Dobijanie młotkiem z gumową nakładką służy wypoziomowaniu kostek i tyle. Potem użycie wibratora powierzchniowego (też z gumową nakładką) to takie ostateczne wyrównanie i ustabilizowanie.

time image

Gość alexy-4

10 Lip 2019, 16:07

A jeżeli chcę wyłożyć zadaszony taras cegłą (bardzo twardą i sprawdzoną) z rozbiórki to muszę zagęszczać po cegle czy mogę ubić ją młotkiem gumowym podczas układania?

time image

Gość Pozdrawiam

30 Cze 2019, 05:45

A ja polecam odwrotnie. Jak ma sie czas I ichote to czemu nie zrobic to samemu. Wazne, zeby przestudiowac rozne zrodla, ustalic jak sie to robi I najlepiej zapisac sobie na kartke. W ten sposob wyremontowalem sobie Dom, naprawiam samochod, nauczylem sie programowania i pieczenia ciast.

time image

Gość edg

11 Cze 2019, 11:10

super poradnik, na pewno skorzystam! dzięki!

time image

Gość bogusz

10 Maj 2019, 09:23

bardzo dobrze napisany poradnik, ja pierwszą kostkę kładłem lata temu ale metodami prób i błędów a teraz to proszę wszystko opisane pierwsza klasa my mamy w planie się wziąc za ogród. Kupiliśmy kostkę i czekamy tylko jak się troche ociepli bo i dobrze sie pracuje w ciepełku ...

time image

Gość Zenn

23 Sty 2019, 14:43

Do takich robót to jednak polecam zatrudnienie profesjonalnej firmy brukarskiej, która da gwarancję na swoją pracę. Samemu to można co najwyżej nadzorować, a nie brać się za coś o czym nie ma się pojęcia!

time image

Gość adam

28 Paź 2018, 07:53

super porada jak ułożyć kostke bez owijania w bawełne

Dodatek cementu zabezpiecza przede wszystkim przed wypłukiwaniem piasku przy intensywnym spływie powierzchniowym, na pochyleniach jak i wgłąb gruntu przy stabilizowaniu podłoża gruboziarnistym kruszywem. Chroni też przed " rozjeżdżaniu się" kostki przy niezbyt pewnym oporowaniu ...

Piaskowi z cementem daleko do chudego betonu. Mieszanie piasku z cementem jest popularne bo to bardzo łatwy sposób na ustabilizowanie tej warstwy. Nawet gdy piasek jest słabej jakości i nie daje się porządnie zagęścić. Osobiście jednak nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. ...

time image

Gość mhtyl

11 Wrz 2018, 19:16

Tak jak piszesz to można  robić chodniki a nie podjazdy pod pojazdy. I to  co piszesz to  jest  czysta teoria a nie praktyka.

time image

Gość Adam

11 Wrz 2018, 19:02

Proszę o wyjaśnienie, po co ta warstwa cementowo-piaskowa, skoro zawsze układało się nawierzchnie piesze na zagęszczonej podsypce piaskowej. Cement z piaskiem wymieszany na sucho z czasem zwiąże, tworząc chudy beton, który po nasiąknięciu wodą i zmarznięciu w okresie zimowym "wstanie", ...

time image

Gość Marcin

02 Sie 2018, 18:49

Też mam zamiar zrobić na podsypce z frakcji 2-4mm bo beton trzyma wode zamarza kruszeje I tyle tego. Niektórzy mówią o frakcji 2-8, to do zastanowienia. I zdradze że trzeba to zrobić na jakimś ostrym kruszywie nie płukanym okrągłym ( co sie, zagęści bardziej nieregularny kształt ...

Dnia 24.07.2018 o 11:50, kargul napisał: Witam! zapytam z innej beczki. czy do procesu wibrowania koniecznie należy zastosować wibrator płytowy z przekładką elastyczną czy jakieś inne rozwiązania ?   Wykonawca twierdzi że nie będzie ...

time image

24 Lip 2018, 09:50

Witam! zapytam z innej beczki. czy do procesu wibrowania koniecznie należy zastosować wibrator płytowy z przekładką elastyczną czy jakieś inne rozwiązania ?   Wykonawca twierdzi że nie będzie stosował żadnego dodatkowego zabezpieczenia. Jak myślicie?   Z góry dzięki!

time image

Gość Ronin

09 Cze 2018, 17:31

A ja mam grysik pod sama juz kostką, rewelacja!Tak się robi profesjonalnie, ponieważ piasek z betonem przywiera do kostki i nie przepuszcza wody a wrazie wymiany kostki nie ma problemu.

time image

12 Cze 2016, 20:40

Cytat Polska modła to suchy beton pod kostkę ! Na tzw. zachodzie układa się kostkę na dobrze zagęszczonym podkładzie, piasku. Tak ułożona kostka przepuszcza wodę nawet na idealnie płaskiej powierzchni. Pomyślcie polscy partacze. Wiem, ...

time image

Gość mhtyl

12 Cze 2016, 18:48

Sam piasek zagęszczony daje się pod chodniki gdzie nie ma dużego obciążenia.Pod wjazdy, przejazdy, place itp podbudowa musi być z suchego betonu + warstwa przepuszczalna + piasek stabilizujący + kostka, ale Brasco tego nie wie bo widział z ledwością jedno wykonanie i być może kładli ...

time image

12 Cze 2016, 17:59

Cytat Polska modła to suchy beton pod kostkę ! Na tzw. zachodzie układa się kostkę na dobrze zagęszczonym podkładzie, piasku. Tak ułożona kostka przepuszcza wodę nawet na idealnie płaskiej powierzchni. Pomyślcie polscy partacze. Wiem, ...

time image

Gość Brasco

12 Cze 2016, 17:40

Polska modła to suchy beton pod kostkę ! Na tzw. zachodzie układa się kostkę na dobrze zagęszczonym podkładzie, piasku. Tak ułożona kostka przepuszcza wodę nawet na idealnie płaskiej powierzchni. Pomyślcie polscy partacze. Wiem, że liczy się czas i zadowolenie klienta ale... no ...

time image

12 Lip 2015, 11:40

Cytat hmmm ta faska co jest na obrazku 8 to tak trochę nie bardzo, ponieważ na tak malej kostce picolo (LIBET)to się będzie rozwalać najlepiej poistawic obrzeze, rozumiem jak przy bramie np. nie da rady wstawić obrzeza wtedy się robi faske ...

time image

Gość brukarz

12 Lip 2015, 11:30

hmmm ta faska co jest na obrazku 8 to tak trochę nie bardzo, ponieważ na tak malej kostce picolo (LIBET)to się będzie rozwalać najlepiej poistawic obrzeze, rozumiem jak przy bramie np. nie da rady wstawić obrzeza wtedy się robi faske ale przy normalnej kostce a nie przy tej malej.. ...

time image

Gość Impregnacja

10 Lip 2015, 13:18

Na koniec należy jeszcze pamiętać o impregnacji, bo szkoda się tyle napracować i później cieszyć się piękną kostką tylko przez chwilę :) Ja nałożyłem, kolor kostki ładnie się uwydatnił, do tego w ogóle nie nasiąka wodą :)

time image

Gość Ala

29 Maj 2015, 06:42

Prosto i czytelnie opisane, pomocny materiał :)

time image

Gość tomek

10 Lis 2014, 10:09

Chcę ułożyć wjazd na samochód osobowy najwyżej dostawczy z kostki lub materiału podobnego. Mam podsypkę z piasku i jakiegoś łamanego piaskowca o grubości ok. 25cmzawibrowanego małym walcem drogowym. Pozostało mi dostępnego miejsca na wysokość 10cm. Czy wydolę z podsypką + ...

time image

Gość wykonawca

16 Paź 2014, 12:16

A ja się zastanawiam co zrobicie, jak wam tą kostkę wybrzuszą szkody górnicze na śląsku ( tam ludzie też kładą kostkę i czytają takie brednie o kładzeniu kostki na betonie),co robicie z kostką oklejoną betonem, chyba że znów kupicie nową zamiast zebrać warstwę i poprawić ...

time image

Gość Praktyk

25 Lip 2014, 08:57

Uwaga Pokazujecie do zagęszczenia kostki brukowej zagęszczarkę bez elastomeru lub gumy . To jest niedopuszczalne !!!

time image

Gość endriu

10 Maj 2014, 20:19

Mieszanie cementu z piaskiem może być wykonywane na małych powierzchniach. Na większych najlepiej zamówić gotowy beton towarowy w zależności od potrzeb np. na wjazd samochodu grubość 10cm beton B15, jako podsypkę grubość 3cm B 0,2( podsypka cementowo piaskowa)

time image

Gość robol

04 Maj 2014, 17:02

Cement mieszać z piaskiem to możesz robić w swoim ogrodzie lub przed domem,naucz się układać na podłoże eko -o przepustowości wody .

time image

23 Kwi 2014, 21:36

Cytat Posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w produkcji i imporcie. A w eksporcie wcale. Poza tym, piasku i kamieni, to akuratnie mi nie brakuje, niech se niemiecka firma trzyma je dla siebie.

time image

23 Mar 2013, 15:42

Cytat Chyba to mieszanie piasku z piaskiem to nawyki po tym największym oszuście okolicy Tak to jest lej wodę ,wal piach materiału nie żałuj No nie do końca jest to nie prawidłowy sposób.Wystarczy sobie pooglądać wszelakiej maści ...

time image

22 Mar 2013, 14:09

Cytat nie wiecie może przez jai program komputerowy zrobić plan kostki brukowej ?? Sprawdź na stronach producentów niektórzy maja takie alikacje do pobrania.

time image

Gość obiaf

16 Mar 2013, 14:03

auto-cad np.

time image

Gość mmmmm

12 Mar 2013, 14:35

nie wiecie może przez jai program komputerowy zrobić plan kostki brukowej ??

time image

Gość dfdf

03 Lis 2012, 21:19

czy mogę w ułożonej już kostce zrobić koła . czyli wyjąść kostke aby wsadzić jakieś iglaki.

time image

Gość mhtyl

02 Lip 2012, 14:53

Cytat Jakimi grabkami człowieku? I to będzie dobrze przemieszane ?? Tak to robiłem jak miałem 19 lat u największego oszusta w okolicy. Robota była na zasadzie aby wziąć kasę i pojechać w pi**u. Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany ...

time image

02 Lip 2012, 14:48

Cytat Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany z piaskiem (jednolita barwa) to marne z tego podłoże pod bruk.. Daję to do "złotych myśli"!

time image

Gość ktos

02 Lip 2012, 13:02

Jakimi grabkami człowieku? I to będzie dobrze przemieszane ?? Tak to robiłem jak miałem 19 lat u największego oszusta w okolicy. Robota była na zasadzie aby wziąć kasę i pojechać w pi**u. Jeżeli piasek nie jest dobrze wymieszany z piaskiem (jednolita barwa) to marne z tego podłoże pod bruk..

time image

04 Kwi 2011, 08:57

Cytat Masz rację Gościu w 100%. A co się dzieje gdy pod taka kostka jest glina to widać juz po pierwszej normalnej zimie. Gadasz ,jak byś się na tym przynajmniej znał.Na podjazdach się tego nie robi.Można tak zrobić na ...

time image

03 Kwi 2011, 18:16

Cytat czy na istniejący już chodnik wylany z betonu można ułożyć kostkę. Kolo,a przeczytałeś dokładnie tekst??,jeśli Cię nie obchodzą spadki i takie tam rzeczy,to jak najbardziej.W końcu napisałeś że chodnik ,a co ...

time image

03 Kwi 2011, 16:03

Poradnik bardzo fajnie mi się czytało i dużo się nowych rzeczy dowiedziałem.

time image

Gość andrzej.k

30 Mar 2011, 04:57

czy na istniejący już chodnik wylany z betonu można ułożyć kostkę.

time image

Gość Andrzej

26 Sty 2011, 23:01

A nie lepiej skorzystać po prostu z usług jakiejś firmy specjalizującej się w układaniu kostki granitowej?

time image

Gość znawca

22 Lip 2010, 06:42

cement z piaskiem dobre kolo niema pojecia o bruku chyba ma dwie ekipy jedna robi druga poprawia ..

time image

12 Kwi 2010, 20:50

Cytat Tak to sobie możecie podsypkę zrobić na cmentarzu w koło pomnika,a nie na podjeżdzie.Dobry sposób dla wszelakiego cwaniactwa którego odpowiedzialność za usługę kończy z chwilą otrzymania zapłaty.Jak by można było wylewac na ...

time image

12 Kwi 2010, 20:00

Cytat Tak to sobie możecie podsypkę zrobić na cmentarzu w koło pomnika,a nie na podjeżdzie.Dobry sposób dla wszelakiego cwaniactwa którego odpowiedzialność za usługę kończy z chwilą otrzymania zapłaty.Jak by można było wylewac na ...

time image

12 Kwi 2010, 08:26

bardzo ładnie wygląda ta nawierzchnia z betonu odciskanego...jest wrażenie że to kamień .....

time image

Gość Etap 11

31 Mar 2010, 19:53

Tak to sobie możecie podsypkę zrobić na cmentarzu w koło pomnika,a nie na podjeżdzie.Dobry sposób dla wszelakiego cwaniactwa którego odpowiedzialność za usługę kończy z chwilą otrzymania zapłaty.Jak by można było wylewac na gruncie lity beton,to nie trzeba by było dylatacji ...

time image

31 Mar 2010, 19:53

Trwałe i estetyczne nawierzchnie chodników i podjazdów buduje się obecnie głównie z betonowej kostki o różnych barwach i kształtach. Bogaty asortyment tych wyrobów pozwala na dostosowanie pokrycia dróg do otoczenia, formy architektonicznej budynków oraz do przeznaczenia nawierzchni. Pełna ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Drewniana osłona na segregowane odpady (osłona na śmietnik)
Drewniana osłona na segregowane odpady (osłona na śmietnik)
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!