Pompa ciepła - jak wybierać?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 29-37 minut
aktualizacja: 2009-09-17 11:19:28
Pompa ciepła - jak wybierać?
Fizycznie pompy ciepła różnych producentów nie różnią się bardzo. Ich podstawowe parametry określa serce urządzenia – agregat sprężarkowy. Reszta to trochę rurek, zaworów i sterownik elektroniczny. A jednak warto jasno sprecyzować nasze potrzeby i starannie porównać produkty oferowane przez poszczególne firmy.

Najważniejsze decyzje mamy już za sobą. Dotyczyły one zagadnień poruszanych w poprzednich dwóch odcinkach tego cyklu, czyli związane były z wyborem źródła dolnego i górnego. Przyszła kolej na wybór pompy ciepła i konfiguracji urządzeń tworzących tzw. węzeł cieplny, czyli swego rodzaju kotłownię.

Za pompę ciepła do domu ok. 200 m² zapłacimy od kilkunastu do ponad dwudziestu tysięcy złotych. Taniej się nie da, chyba że będzie to produkt garażowy, czy całkowicie amatorski. Tak jest, pompa ciepła to urządzenie na tyle proste, że można je wykonać nawet w warunkach amatorskich, osiągając całkiem przyzwoite parametry, jeśli użyje się dobrej klasy komponentów – głównie sprężarkę.

 

Nie namawiamy jednak do działań hobbystycznych, bo w ogrzewaniu domu niezwykle ważna jest niezawodność działania całego systemu, gwarancja napraw itp. Na rynku liczy się ponad dwadzieścia firm dostarczających pompy ciepła (są to produkty własne lub importowane). Zestawienie tych firm i oferowanych systemów zawiera tabela 1, otwierająca ten artykuł. Firmy uporządkowano w kolejności miejsc, jakie zajęły w rankingu „popularności”.

 

Do członków Klubu Budujących Dom skierowaliśmy na początku br. ankietę, na którą odpowiedziały 1452 osoby. Jedno z pytań tej ankiety dotyczyło rozpoznawalności marki/producenta pomp ciepła. Poprosiliśmy naszych czytelników o zaznaczenie na wykazie tych firm, których nazwy są im znane choćby ze słyszenia. Liczby pozytywnych odpowiedzi (w procentach) posłużyły do ułożenia kolejności firm w tabeli 1.

 

Zestawienie tych firm i oferowanych systemów pomp ciepła
 Tabela 1. Firmy i oferowane systemy. Kolejność firm nie jest przypadkowa – wyznacza ją wynik w rankingu rozpoznawalności marki/firmy

Mimo znacznej liczby respondentów tej ankiety, nie należy z niej wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Jeśli uwzględnimy, że tylko (i aż) co trzeci uczestnik ankiety interesuje się poważnie pompami ciepła, to pozostali respondenci (pozostałe 2/3) mogli wskazywać na firmy znane im z innego sektora działalności. Taką „premię” mógł otrzymać Viessmann, doskonale znany jako producent kotłów, a zdecydowanie mniej jako producent pomp ciepła. Niemniej wyniki tego rankingu dają wstępne pojęcie o pozycji rynkowej poszczególnych firm.

Kryteria wyboru

Zwykle inwestor kieruje zapytanie ofertowe do kilku firm i specjaliści w poszczególnych firmach wybierają dla niego najbardziej odpowiedni model pompy ciepła. Spróbujemy jednak uporządkować proces wyboru według pewnego schematu (tabela po lewej), który może posłużyć jako swego rodzaju algorytm podejmowania decyzji. Zawiera on siedem zasadniczych punktów.

 

1. Zastosowania
 • grzanie
 • chłodzenie
 • dodatkowo
  wentylowanie
2. Zasada działania
 • sprężarkowa
 • elektryczna
 • spalinowa
 • sorpcyjna
  (absorpcyjna i
  adsorpcyjna)
 • Veilleumiera
 • termoelektryczna
3. Rodzaj źródła dolnego
 • grunt-solanka
  Td=0°C
 • kolektor poziomy
 • kolektor spiralny
 • kolektor pionowy
 • grunt-woda
  Td=10°C
 • powietrze
  Td=2°C
 • grunt-odparowanie
  bezpośrednie
  Td=0°C
4. Rodzaj źródła górnego
 • podłogówka
  Tg=30-40°C
 • grzejniki
  Tg=50-65°C
 • mieszane:
  podłogówka+
  grzejniki
  Tg=40-50°C
5. Moc grzewcza,   
     sprawność COP

 

6. System pracy układu
     grzewczego
 • monowalentny
 • biwalentny
 • monoenergetyczny
7. Wybór producenta
 • parametry
 • funkcje sterownika
 • cena
 • gwarancja
 • renoma

 
Kryteria wyboru pompy ciepła 
1. Zastosowanie

 

Najpierw trzeba jasno określić jakie funkcje ma spełniać pompa ciepła w naszym domu. Najbardziej oczywiste jest grzanie , ale przecież pompa ciepła może też działać odwrotnie, tj. chłodzić pomieszczenia. Jeśli wierzyć w globalne ocieplenie to nie należy tej funkcji bagatelizować. Możemy więc mówić o pompie ciepła, która w zimie grzeje, a w lecie chłodzi. Można też poszukiwać pompy ciepła służącej wyłącznie do grzania lub wyłącznie do chłodzenia.

 

W przypadku pompy ciepła służącej wyłącznie do chłodzenia, łączy się zwykle tę funkcję z wentylowaniem, czyli pompa ciepła pracuje jako swego rodzaju rekuperator. Tematykę chłodzenia i wentylacji zostawiamy sobie na szósty odcinek naszego cyklu „Rok pompy ciepła”, a więc w tym artykule zajmujemy się wyborem pompy ciepła służącej tylko do ogrzewania.

 

2. Zasada działania

 

To punkt czysto teoretyczny. W domach jednorodzinnych stosuje się prawie wyłącznie pompy ciepła z agregatem sprężarkowym i tylko takimi będziemy się interesować. Oczywiście, chodzi o sprężarkę zasilaną energią elektryczną, choć stosuje się również sprężarki spalinowe (na gaz), ale dla domów jednorodzinnych jest to rozwiązanie unikalne.

 

3. Rodzaj źródła dolnego

 

Temat przerabialiśmy szczegółowo w drugim odcinku naszego cyklu edukacyjnego (Źródło dolne - co wybrać?). Przypomnijmy najbardziej zasadnicze wnioski. Wiadomo, że sprawność pompy ciepła jest tym wyższa im mniejsza jest różnica temperatur źródła górnego i dolnego. Zatem największą sprawność, a więc najniższe koszty eksploatacyjne, osiąga się dla systemu woda – woda.

 

Dolnym źródłem ciepła jest w tym przypadku woda gruntowa, której temperatura, niezależnie od głębokości i pory roku, wynosi ok. 10°C. Jest to również rozwiązanie niedrogie inwestycyjnie, o ile lustro wody jest na poziomie nie głębszym niż 7 m, a studnie (czerpalna i zrzutowa) wiercone są na głębokość nie większą niż 15 m.

 

Wymagana jest też dobra jakość wody, chociaż w ofercie rynkowej pomp ciepła są modele wyposażone w wymiennik ciepła odporny na agresywne oddziaływanie chemiczne wody o „złych” parametrach

 

Jeśli nie dysponujemy dobrymi warunkami hydrogeologicznymi lub obawiamy się o niedługi czas życia studni – zarówno czerpalnej, której wydajność z czasem może się obniżyć, jak też zrzutowej, która może się zamulać tracąc chłonność – to powinniśmy się zdecydować na system zamknięty, nad którym mamy pełną kontrolę, czyli na kolektor gruntowy.

 

Mamy do wyboru kolektor pionowy lub poziomy (płaski lub spiralny). Ten drugi jest tańszy, ale absorbuje dużą powierzchnię działki, dwa do czterech razy większą niż powierzchnia użytkowa domu. Szczególnym przypadkiem kolektora gruntowego jest system z odparowaniem bezpośrednim, w którym rura kolektora poziomego jest włączona w obieg termodynamiczny agregatu sprężarkowego pompy ciepła, czyli nie ma odrębnego obiegu solanki i nie ma wymiennika ciepła.

 

Najprostszym i najtańszym inwestycyjnie źródłem dolnym jest powietrze zasysane do pompy ciepła. Jednak w naszym klimacie zastosowanie powietrza zewnętrznego jako źródła ciepła do ogrzewania domu jest mało efektywne. W zimie sprawność takiego systemu, przy ujemnych temperaturach na zewnątrz, spada do wartości 2-3, jednocześnie maleje też moc grzewcza i pomieszczenia mogą być niedogrzane.

 

Dlatego zwykle stosuje się tzw. system biwalentny, tj. poniżej pewnej granicznej temperatury zewnętrznej (np. -7°C) włącza się drugie urządzenie grzewcze – grzałka lub kocioł c.o. Powietrze jako dolne źródło ciepła doskonale się sprawdza w innych zastosowaniach – do wytwarzania c.w.u., do podgrzewania wody w basenie, do rekuperacji, czyli odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego z budynku.

 

4. Rodzaj źródła górnego

 

Najlepszym rozwiązaniem źródła górnego instalacji c.o. jest wodne ogrzewanie podłogowe, czyli tzw. podłogówka, gdyż wymaga ona najniższych temperatur czynnika grzewczego (30-40°C). Jeśli podłogówka z jakichś względów nam nie odpowiada, np. mamy lekki strop drewniany, czy gustujemy w puszystych dywanach, to pozostaje nam zastosować grzejniki.

 

Będą one pracowały przy niskich – jak dla grzejników – temperaturach wody (50-65°C), a więc powierzchnie tych grzejników muszą być znacznie większe niż w typowych warunkach grzejnikowego c.o. Mimo że temperatura wody jest niska – jak dla instalacji z grzejnikami – to jest ona zarazem bardzo wysoka jak na możliwości pompy ciepła, co odbija się niekorzystnie na parametrach systemu ogrzewania. Spada zarówno sprawność jak i moc pompy ciepła.

 

5. Moc grzewcza, sprawność COP

 

Po dokonaniu wcześniejszych wyborów, wiemy w jakim systemie będzie pracowała pompa ciepła i jakie będą wartości temperatur źródła dolnego (Td) oraz źródła górnego (Tg). Mamy więc podstawowe parametry, niezbędne aby przystąpić do najważniejszego etapu wyboru pompy ciepła, tj. analizy modeli oferowanych przez poszczególne firmy. Oczywiście, brakuje nam jeszcze jednego kluczowego parametru – mocy grzewczej. Tą sprawą zajmiemy się w następnym rozdziale artykułu.

 

6. System pracy układu grzewczego

 

Pod bardzo uczenie brzmiącymi nazwami kryją się proste sprawy. Otóż monowalentnym nazywa się system, w którym pompa ciepła jest jedynym źródłem ciepła do ogrzewania domu.

 

Biwalentnym zaś nazywamy system, w którym oprócz pompy ciepła stosuje się jeszcze inne źródło ciepła. Jeśli tym dodatkowym źródłem ciepła w pompie ciepła  jest grzałka elektryczna lub podgrzewacz wody, czy kocioł zasilany energią elektryczną, stosuje się nazwę system biwalentny monoenergetyczny, gdyż źródło energii jest mono, czyli jedno i to samo (prąd elektryczny) dla pompy ciepła i dla wspomagającego urządzenia grzewczego.

 

Jeśli pompa ciepła współpracuje z kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe, albo z kolektorem solarnym, mówimy o systemie biwalentnym równoległym (gdy pompa ciepła i inne źródło ciepła pracują równocześnie) lub biwalentnym alternatywnym (gdy pompa ciepła powyżej pewnej temperatury pracuje samodzielnie jako jedyne źródło ciepła).

 

7. Wybór producenta

 

Informacje o wszystkich liczących się na rynku firmach i rodzajach oferowanych przez nie systemów podajemy w tabeli 1. Poprzez serwis internetowy można znaleźć wszystkie namiary na te firmy, w szczególności adresy ich stron internetowych. Wstępnego wyboru odpowiednich dla naszego domu pomp ciepła można dokonać na podstawie przeglądu stron internetowych poszczególnych firm.

 

Tytułem przykładu w tabelach 2-5 zebrano informacje o modelach pomp ciepła oferowanych dla domów jednorodzinnych (o mocy do 30 kW) przez firmy z czołówki rankingu zamieszczonego w tabeli 1. Pozostaje zwrócić się do wybranych firm z zapytaniem ofertowym. Ciąg dalszy to porównanie otrzymanych ofert i negocjacje warunków, w szczególności ceny. {mospagebreak}

Jaka moc i sprawność?

Oszacowanie wymaganej mocy pompy ciepła jest bardzo proste, choć firmy potrafią podnieść rangę tego zadania do wielkiego problemu z bogatą podbudową naukową. Oczywiście, specjaliści mogą zastosować sążniste wzory i wyliczyć dokładnie straty ciepła dla określonego budynku, ale nie popełnimy istotnego błędu, stosując „regułę kciuka”, tj. szacując moc grzewczą na podstawie prostego założenia, że współczesny dom ma dobrą termoizolację i do ogrzewania jego pomieszczeń wystarczy moc grzewcza ok. 50 W/m².

 

Dla domów o słabej izolacji cieplnej ten parametr może wzrosnąć do wartości 70 W/m² , a dla domów energooszczędnych, o bardzo dobrej termoizolacji, wystarczy 30 W/m². W starych budynkach, źle ocieplonych, z nieszczelną stolarką, ten wskaźnik może sięgać nawet 100-300 W/m², ale takich budynków nie ma sensu ogrzewać pompą ciepła. Dla współczesnego budynku rachunek jest prosty. Jeśli na przykład powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń wynosi 160 m², to mamy 160 m² x 50 W/m² = 8 kW.

 

Jeśli ta sama pompa ciepła nie tylko ogrzewa dom, ale również grzeje c.w.u., to trzeba jeszcze dorzucić ok. 1 kW. Zakłada się przy tym, że jedna osoba zużywa na dobę ok. 50 l wody o temperaturze 45°C, do czego potrzebna jest moc grzewcza 0,25 kW (zakładając czas podgrzewania tej wody 8 godz). Zatem dla rodziny 4-osobowej mamy 4 x 0,25 kW = 1 kW. Ostatecznie, dla przykładowego domu 160 m² otrzymujemy moc pompy ciepła 9 kW.

 

W przypadku domów o skomplikowanej architekturze, z salonem wysokim na 5 m, z dużymi powierzchniami przeszkleń, zapotrzebowanie na moc grzewczą dla niektórych pomieszczeń może wzrosnąć. Takie szczególne warunki powinny być uwzględnione w projekcie ogrzewania, w szczególności będą miały wpływ na obliczenia strat cieplnych budynku i zwiększenie oszacowania wymaganej mocy grzewczej. W każdym razie, do szczegółowego obliczenia strat cieplnych budynku będzie nas prawdopodobnie namawiała firma instalująca pompę ciepła.

 

Pamiętajmy jednak, że w interesie tej firmy jest zawyżenie oszacowań wymaganej mocy grzewczej. Firma ma przynajmniej dwa powody dla przeszacowania mocy: większy zarobek przy sprzedaży pompy ciepła o większej mocy i „spokojna głowa”, że nie będzie w przyszłości reklamacji z powodu niedogrzania pomieszczeń w czasie silnych mrozów. Interesy inwestora nie muszą się w tym przypadku pokrywać z interesami firmy instalacyjnej.

 

Nie powinniśmy się bardzo obawiać niedoszacowania mocy pompy ciepła. Jeśli wysoki salon z dużymi powierzchniami przeszkleń nie będzie przez kilka mroźnych dni dogrzany, to lepiej wspomagać ogrzewanie lokalnie, np. ciepłem z kominka, niż tracić pieniądze na pompę ciepła o znacznym zapasie mocy, wykorzystywanym tylko przez parę dni w roku.

 

W ogóle zaleca się strategię odmienną niż dla instalacji grzewczych z kotłem. O ile kocioł (np. gazowy) powinien mieć pewien zapas mocy, o tyle moc pompy ciepła może być trochę niedoszacowana (ok. 30% niższa niż byłaby potrzebna w największe mrozy). W kotłach stosuje się tzw. modulację mocy, tzn. moc kotła dopasowuje się do bieżących potrzeb.

 

Pompa ciepła nie ma takich możliwości (ostatnio pojawiają się modele pomp ciepła z modulacją mocy, ale to rzadkość), zatem przez większość czasu pracowałaby z nadmiarem mocy, wykorzystywanym tylko podczas kilku najbardziej mroźnych dni w roku.

 

Straty ciepła w budynku przy zmianie temperatury na zewnątrz od 0°C do -20°C wzrastają dwukrotnie. Zatem wybierając pompę ciepła o mocy wystarczającej do ogrzania domu przy -20°C na zewnątrz, decydujemy się na pompę z dwukrotnym zapasem mocy dla temperatury na zewnątrz utrzymującej się „w okolicach” 0°C, a taka pogoda jest najbardziej typowa w naszym obecnym klimacie.

 

Płacimy więc znacznie drożej za pompę ciepła o większej (za dużej) mocy i urządzenie to pracuje większość czasu ze znacznym nadmiarem mocy, a więc w warunkach dalekich od optymalnych. Właściwym rozwiązaniem jest wybór pompy ciepła o mocy wystarczającej dla typowej temperatury w zimie (od 0°C do -10°C) oraz zainstalowanie w zbiorniku wody grzałki elektrycznej (o mocy 6-9 kW), wspomagającej ogrzewanie przez kilka dni w roku, gdy temperatura spada poniżej -10°C.

 

Biorąc pod uwagę polskie realia klimatyczne, w ciągu roku ilość energii cieplnej dostarczonej przez grzałkę elektryczną (a więc energii drogiej), wynosi zaledwie 5-10% energii dostarczonej przez pompę ciepła. Często pompy ciepła są oferowane w komplecie z grzałką dogrzewającą.

 

Gdy już wyznaczymy wartość mocy grzewczej niezbędnej dla naszego domu, możemy przejść do wyboru konkretnego modelu pompy ciepła, spełniającego ten parametr. Można skorzystać z tabel 2-5. Dla przykładowego domu 160 m² wymaganą moc grzewczą 9 kW zapewnią m.in. następujące modele:
 • system woda – woda (tab. 2)
  WPWE8 (Stiebel Eltron), z serii VITOCAL 300 WWC lub VITOCAL 300 WW (Viessmann), Pro W 5/10 Wi
 • (Clima Komfort), VATRA15W2 (VATRA)

   

 • system solanka – woda (tab. 3)
  WPWE 11 (Stiebel Eltron), z serii Fighter 1120 lub Fighter 1220 (NIBE-BIAWAR), VATRA 10B2 (VATRA), z serii VITOCAL 200 BWP, VITOCAL 300 BWC, VITOCAL 300 BW (Viessmann), W4GOE (Hibernatus)

   

 • system powietrze – woda (tab. 4)
  WPL10 (Stiebel Eltron), z serii VITOCAL 300 AW, VITOCAL 350 AWI/AWO (Viessmann), FIGHTER 2010-8, FIGHTER 2005-10 (NIBE-BIAWAR)

   

 • system z bezpośrednim odparowaniem (tab. 5)
  Pro D 5/10 Wi (Clima Komfort), 4 kompresory ZIRIUS GvP-25 (Thermogolv).
Pompa ciepła - system woda - woda Pompa ciepła - system solanka - woda
Przykład pomp działających w systemie woda-woda  Przykład pomp działających w systemie powietrze-woda
   
Pompa ciepła - system powietrze - woda Pompa ciepła - system z bezpośrednim odparowywaniem
Przykład pomp działających w systemie solanka-woda
 System pomp działających w systemie kolektora z bezpośrednim odparowaniem

Zauważmy, że jeden i ten sam model pompy ciepła osiąga różne wartości mocy grzewczej, w zależności od warunków pracy pompy ciepła. Dla źródła dolnego o stałej temperaturze (ciepło gruntowe z wody lub solanki) trzeba uwzględnić temperaturę źródła górnego dla wybranego, konkretnego typu instalacji grzewczej – podłogówka (30-40°C), grzejniki (50-65°C) lub instalacja mieszana (40-50°C).

 

Różnice wartości mocy pompy ciepła dla skrajnych temperatur wody w instalacji c.o., tj. dla 30°C i 65°C, mogą wynosić do 30%. Dla systemu powietrze – woda trzeba ponadto uwzględnić zależność osiąganej mocy grzewczej od temperatury powietrza. Są to różnice bardzo duże, ponad dwukrotne dla temperatur +15°C i -7°C.

 

Zwykle w uproszczonych katalogach podaje się moc dla temperatury powietrza Td = 2°C. Jeśli założymy, że pompa ciepła powietrze – woda powinna samodzielnie poradzić sobie z ogrzewaniem domu przy zewnętrznej temperaturze do -10°C, to trzeba uwzględnić, że moc podawana dla Td = 2°C zmniejszy się ok. 2 razy przy Td = -10°C.

 

Pompa ciepła - sprawność COP
Schematyczna ilustracja objaśniająca cztery podstawowe parametry: moc grzewczą Pg, moc chłodniczą Pch, moc elektryczną Pe i współczynnik sprawności COP
Poza mocą grzewczą w podstawowym zestawie parametrów pompy ciepła podaje się zwykle moc chłodniczą, moc elektryczną i sprawność COP .

Moc grzewcza
jest to całkowita moc z jaką agregat sprężarkowy pompy ciepła dostarcza ciepło do instalacji c.o.

 

Moc elektryczna jest to pobór mocy z sieci energetycznej do zasilania agregatu sprężarkowego pompy ciepła.

Moc chłodnicza
jest to różnica mocy grzewczej i mocy elektrycznej, czyli moc z jaką agregat sprężarkowy pobiera ciepło ze źródła dolnego. Jest to zatem również moc cieplna źródła dolnego. Zauważmy, że agregat sprężarkowy to jednak nie jedyny odbiornik energii elektrycznej z sieci.

 

Poza nim energię elektryczną pobierają dwie pompy obiegowe (wymuszające obieg solanki w rurach kolektora gruntowego i obieg wody w instalacji c.o.) lub pompa wodna w systemie woda – woda. Stąd możliwe są istotne różnice interpretacyjne sprawności COP, podawanej przez poszczególne firmy. Na ogół firmy podają COP w sposób najbardziej dla nich korzystny, tj. uwzględniając wyłącznie straty mocy na zasilanie agregatu sprężarki.

 

Z punktu widzenia użytkownika bardziej miarodajne jest uwzględnienie w COP również energii elektrycznej pobieranej przez pompy obiegowe lub pompę wodną. Trzeba przyznać, że niektóre firmy podają COP w taki właśnie „rzetelny” sposób. Dotyczy to głównie firm oferujących pompę ciepła w „kompakcie”, czyli zawierającą w jednej wspólnej obudowie pompy obiegowe wraz z agregatem sprężarki.

 

Dość łatwo można się zorientować w jaki sposób firma definiuje COP, jeśli wykonamy proste obliczenie dla trzech podawanych parametrów. Otóż jeśli iloraz mocy grzewczej i mocy elektrycznej pompy ciepła jest wielkością większą od podawanego COP, to znaczy, że w COP uwzględniono stratę mocy na zasilanie pomp obiegowych.

Węzeł cieplny

Pompa ciepła jest instalowana zwykle w odrębnym pomieszczeniu (z wyjątkiem niektórych pomp przystosowanych do pracy na zewnątrz budynku) tworząc wraz z kilkoma współpracującymi komponentami tzw. węzeł cieplny, czyli swego rodzaju kotłownię.

 

Konfiguracja urządzeń wchodzących w skład węzła cieplnego jest projektowana indywidualnie dla konkretnych potrzeb klienta. Kilka typowych rozwiązań przedstawiono w postaci poglądowych schematów na rys. (rys. 3-6). Najprostszy przypadek (rys. 3) to pompa ciepła służąca wyłącznie do c.o. i połączona bezpośrednio z instalacją c.o.

 

Na schemacie ideowym nie pokazano kilku drobniejszych choć niezbędnych i bardzo ważnych komponentów, jak choćby pompy obiegowe, wymuszające obieg roztworu glikolu (solanki) w układzie źródła dolnego oraz wody w układzie źródła górnego, tj. w instalacji c.o. Często pompy obiegowe są już zamontowane w obudowie pompy ciepła. W przypadku stosowania pompy ciepła zarówno dla c.o. jak i do wytwarzania c.w.u., w kotłowni instaluje się również zbiornik c.w.u. (zwykle 200 – 400 l) (rys. 4).

 

Oferowane są również pompy ciepła w kompakcie ze zbiornikiem c.w.u. (w jednej obudowie), wówczas pojemność zbiornika jest ograniczona, np. do 160 l. Niezbędnym elementem takiej konfiguracji jest zawór trójdrogowy, kierujący ciepłą wodę z pompy ciepła na przemian do zbiornika c.w.u. lub do instalacji c.o.

 

Stosuje się przy tym zasadę priorytetu c.w.u., czyli układ regulacji najpierw „troszczy się” o zapewnienie odpowiedniej temperatury wody w zbiorniku c.w.u. i dopiero po osiągnięciu tego parametru przełącza zawór trójdrogowy na zasilanie c.o. W bardziej rozbudowanej konfiguracji stosuje się ponadto zbiornik buforowy o pojemności około 200 l (rys. 5).

 

Rolą tego zasobnika ciepłej wody jest wprowadzenie do systemu bezwładności cieplnej, co korzystnie wpływa na wydłużenie cyklu pracy pompy ciepła, czyli wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi jej włączeniami. Celowość stosowania zbiornika buforowego, jako elementu wnoszącego dużą bezwładność cieplną, jest dyskusyjna w przypadku zastosowania podłogowej instalacji c.o. w całym domu, gdyż masywny jastrych ma wystarczająco dużą pojemność cieplną, by zapewnić dużą bezwładność cieplną całego systemu.

 

Stosowanie zbiornika buforowego jest natomiast celowe w przypadku grzejnikowej instalacji c.o. (mającej małą bezwładność cieplną) lub w przypadku systemu biwalentnego, w którym zachodzi potrzeba akumulowania ciepła pochodzącego z dwóch różnych źródeł ciepła (rys. 6).

 

Węzeł cieplny - przykładowy schemat Węzeł cieplny - przykładowy schemat
Schemat ideowy najprostszej instalacji z pompą ciepła (tylko c.o.) Schemat ideowy instalacji z pompą ciepła i zbiornikiem c.w.u.
Węzeł cieplny - przykładowy schemat
Schemat ideowy instalacji z pompą ciepła, zbiornikiem c.w.u. i zbiornikiem buforowym
Węzeł cieplny - przykładowy schemat
Schemat ideowy instalacji z pompą ciepła, zbiornikiem c.w.u., zbiornikiem buforowym i kotłem. Jest to tzw. układ biwalentny, co oznacza, iż mamy dwa źródła ciepła, zasilane z dwóch różnych źródeł energii – pompa ciepła (prąd) i kocioł (gaz, olej, drewno itp.)

Zdaniem naszych Czytelników

Dnia 6.03.2010 o 12:05, Gość podłoga posadzka napisał: Artykuł nic nowego nie wnosi. Producenci wymienieni w tabeli to firmy krzak o ktrych nikt nie słyszał. Pomijając że na prawde znane firmy jak Ochsner, Danfoss, czy Nibe, IVT zajmują jakieś dalekie pozycje. Dane ...

time image

Gość Admin

05 Sty 2016, 12:59

Artykuł powstał kilka lat temu. Od tego czasu technologia produkcji pomp ciepła bardzo się rozwinęła. Dzisiaj w ofercie są już pompy ciepła o klasie energetycznej A++. Zużywają naprawdę niewiele prądu a bez problemu potrafią ogrzać spory dom i dostarczyć ciepłą wodę przez ...

time image

Gość mgr inż Nexus

16 Kwi 2015, 06:44

Artykuł ciekawy, ale brak uszczegółowienia. Wybór pompy ciepła zawsze powinna poprzedzić analiza potrzeb klienta, audyt, a przede wszystkim oczekiwania Klienta, tak aby nie było rozczarowania.

time image

28 Cze 2014, 07:06

Cytat problem jest w tym , ze pompa ciepła w Polsce to nowość. Ponad 30 lat to nowość W tym "wypracowaniu nie ma rażących błędów, mimo, że napisano je ponad 5 lat temu Cytat ...

Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Doświadczenie właścicieli 30-letniego domu z użytkowania powietrznej pompy ciepła
Doświadczenie właścicieli 30-letniego domu z użytkowania powietrznej pompy ciepła
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018

Dom Energooszczędny Vademecum

Jak zbudować dom energooszczędny

ABC Budowania 2018

ABC Budowania

To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga

Wnętrza 2018

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze luty 2019

Czas na Wnętrze

Od inspiracji do realizacji

Twój Dom Twój Styl 2018

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom styczeń - luty 2019

Budujemy Dom

Dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2019

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2019

Nowoczesne Instalacje

Jak zbudować dom energooszczędny