Gdzie umieścić zbiornik na gaz płynny?

Do zalet ogrzewania gazowego nie trzeba specjalnie przekonywać. Jest bezobsługowe, czyste, i niezbyt drogie. Nie trzeba nosić opału, czyścić kotła itd. Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z kotła na węgiel, nawet nowoczesnego z podajnikiem, rozumie jakie to ułatwienie.

Kłopot w tym, że gaz z sieci nie dla wszystkich jest dostępny. A właściwie to jest niedostępny na większości obszaru naszego kraju. Co wówczas zrobić? Rozwiązaniem może być zasilanie z przydomowego zbiornika na tzw. gaz płynny, czyli propan. Taki zbiornik - odpowiednio dobierając jego rodzaj i wielkość - można umieścić praktycznie na każdej działce. Związane z tym prace da się zaś przeprowadzić nawet w kilka godzin. Jednak zanim nadejdzie czas na posadowienie zbiornika i doprowadzenie gazu od niego do domu, powinniśmy zacząć od zapoznania się warunkami jakie trzeba spełnić. Dzięki temu wybierzemy rzeczywiście najlepiej dopasowany do naszych potrzeb i warunków działki wariant.

Minimalna odległość od domu, granic działki i innych obiektów są określone przez przepisy prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, §179). Nie można ich lekceważyć! Wynikają ze względów bezpieczeństwa.

Przede wszystkim zbiornik na gaz płynny musi znajdować się w odległości przynajmniej 5 m od rowów, studzienek i wpustów kanalizacyjnych, niedopuszczalne jest także umieszczanie ich w zagłębieniu terenu. Wszystko dlatego, że propan (gaz płynny) jest cięższy od powietrza i w takich miejscach mógłby się gromadzić w razie wycieku.

Ponadto trzeba zachować odległość od linii energetycznych wynoszącą przynajmniej:

Przeczytaj
Może cię zainteresować
Dowiedz się więcej
+ Pokaż więcej
  • 3 m od linii niskiego napięcia (do 1000 V);
  • 15 m od pozostałych linii (ponad 1000 V).

Liczymy przy tym odległość nie bezpośrednio od przewodów znajdujących się przecież kilka metrów nad ziemią, ale tak jakby leżały one na ziemi. Jeżeli więc w pobliżu granic naszej działki biegnie przynajmniej średniego napięcia (15 000 V) dopuszczalna strefa montażu może zostać znacznie ograniczona.

Co do pozostałych warunków, to im większa pojemność, tym ostrzejsze wymagania. Na potrzeby domów jednorodzinnych stosuje się jednak najczęściej najmniejsze zbiorniki o pojemności 2700 l (poniżej 3 m3), czasem zbiorniki 4850 l (do 5 m3).

Naziemny zbiornik na gaz płynny o pojemności do 3 m3 można posadowić:

  • 3 m od budynku mieszkalnego;
  • 1,5 m od granicy działki, ale pod warunkiem zachowania odległości przynajmniej 3 m od domu na sąsiedniej działce.

Odległość od budynku mieszkalnego można zmniejszyć o połowę (do 1,5 m), jeżeli pomiędzy zbiornikiem i domem postawi się wolnostojącą ścianę oddzielenia pożarowego o klasie odporności ogniowej przynajmniej REI 120. Zmniejszenie odległości jest dopuszczalne także wówczas, jeżeli ściana budynku, przy której ustawiono zbiornik ma także klasę odporności minimum REI 120 oraz nie ma okien w pasie szerszym od zbiornika o 2 m z każdej strony oraz na całej wysokości budynku.

W przypadku zbiornika na gaz płynny do 5 m3 obowiązuje zaś zachowanie odległości 5 m od budynku oraz 2,5 m od granicy. Zredukowanie odległości jest możliwe wg tych samych zasad. Znacznie mniejszy dystans obowiązuje w przypadku zbiorników podziemnych. Przy pojemności do 3 m3 to:

  • 1 m od budynku mieszkalnego;
  • 0,5 m od granicy.

Natomiast w przypadku zbiornika na gaz płynny do 5 m3 to odpowiednio:

  • 2,5 m od budynku mieszkalnego;
  • 1,25 m od granicy.

Warto wiedzieć, że w przypadku zbiorników podziemnych nie ma już możliwości dalszego zmniejszania wymaganego dystansu od budynku, niezależnie od klasy odporności ogniowej ścian.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Trzeba trzymać się jeszcze jednej, zdroworozsądkowej, zasady - do zbiornika musi dojechać ciężarowy samochód-cysterna z gazem. Pamiętajmy o tym wyznaczając na niego miejsce. Schowanie go gdzieś z tyłu za domem, gdzie nie ma drogi dojazdowej, nie jest dobrym pomysłem.

Podstawowy dylemat to wybór pomiędzy zbiornikiem naziemnym lub podziemnym. Naziemny jest tańszy i łatwiejszy w montażu. Natomiast podziemny, choć droższy i wymagający większych prac ziemnych, jest potem prawie niewidoczny. Ponadto da się go zmieścić na bardzo ograniczonej przestrzeni.

Druga poważna kwestia to sama wielkość zbiornika. Mniejszy jest, oczywiście, tańszy i łatwiej zachować wymagane przepisami odległości. Jednak duża pojemność ma swoje plusy. Przede wszystkim tankujemy go rzadziej, a wiec możemy to zrobić w okresie, kiedy gaz jest najtańszy. Ponadto warto trzymać się zasady, że jedno tankowanie powinno wystarczyć przynajmniej na 3 miesiące. Właściciele dużych i bardziej energochłonnych domów powinni o tym pamiętać.

Jarosław Antkiewicz