Artykuł pochodzi z: Budujemy Dom - Dom Polski 2009
Kosztorys
Doprowadzenie budowy do stanu surowego zamkniętego wg kosztorysu redakcyjnego wyniesie 156 000 zł, przy całkowitym koszcie inwestycji 284 000 zł. Kwota ta wyliczona została dla realizacji budowy tzw. „systemem gospodarczym”. Jednak w praktyce, koszty mogą być wyższe przy mniejszym zaangażowaniu inwestora, a sporo wyższe przy zaangażowaniu jednej ekipy, która wybuduje dom „pod klucz”.

Kosztorys
Warto pamiętać, że na tym etapie robót udział robocizny w porównaniu z kosztami materiałów jest znacznie większy niż przy innych robotach budowlanych. Również ceny podstawowych materiałów budowlanych ulegają znacznym wahaniom i przy odrobinie szczęścia można trafić na okresowe obniżki interesujących nas towarów.

 

Natomiast zmiana materiałów lub sposobu wykonania poszczególnych elementów domu, nie wpływa radykalnie na obniżenie kosztów. Najczęściej podnoszony przez inwestorów problem dotyczy kwestii wyboru materiałów na budowę ścian zewnętrznych.

 

W praktyce koszty różnych technologii tylko nieznacznie różnią się, a więc najważniejsze w tym przypadku powinny być raczej własności użytkowe i parametry ściany. Przy porównywaniu cen należy zawsze brać pod uwagę wartość całkowicie wykończonej ściany z elewacją i ociepleniem, gdyż tylko wtedy widoczne będą różnice w rzeczywistych kosztach ich wykonania.

 

Stan surowy domu to przede wszystkim jego konstrukcja nośna, na której nie należy oszczędzać, gdyż ewentualne poprawki z reguły są bardzo drogie, a często nawet niemożliwe do wykonania. Ale nie należy też przesadzać z nadmiernym wzmacnianiem ścian przez, np. ich zbytnie pogrubienie czy nadmierne użycie stali zbrojeniowej ponad wymagania projektowe, które i tak najczęściej określane są ze znacznym zapasem wytrzymałości.

 

Trzeba też pamiętać, że często zmiana jednego elementu konstrukcyjnego domu, pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w innych jego częściach; np. przy zamianie ściany dwuwarstwowej na jedno- lub trójwarstwową konieczne będzie pogrubienie ścian fundamentowych – co trzeba uwzględnić przy sporządzaniu kalkulacji.

FUNDAMENTY

Pole manewru przy wykonywaniu fundamentów jest ograniczone do wykonania ich z betonu wylewanego w deskowaniu lub wymurowania z bloczków betonowych. W kosztorysie projektowym koszt robót fundamentowych, łącznie z pracami ziemnymi, to 30 000 zł – dla ław fundamentowych o szerokości średnio 70 cm i grubości ścian fundamentowych 25 cm. W przypadku konieczności ich pogrubienia, np. pod ściany trójwarstwowe lub posadowienia na gruncie o małej nośności, koszty odpowiednio wzrosną.

 

Natomiast suma samych materiałów użytych do wybudowania projektowanych fundamentów wyniesie łącznie ok. 9000 zł. Nieco niższy będzie koszt materiałów do wylania ścian fundamentowych w deskowaniu, ale drożej zapłacimy za robociznę i szalunek – w praktyce ogólny koszt będzie podobny. Roboty ziemne skalkulowaliśmy na około 12 000 zł – pozycja ta jednak jest uzależniona w ogromnym stopniu od lokalnych warunków.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Według projektu ściany zewnętrzne stawiane są z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm, ocieplonych styropianem EPS 70 grubości 20 cm i elewacją z mineralnego tynku cienkowarstwowego. Łączny koszt – warstwa nośna, ocieplenie i elewacja dla tego projektu wyniesie ok. 36 000 zł. W rzeczywistości koszt ten może ulegać znacznym wahaniom, gdyż ceny materiałów ściennych zmieniają się często i dość znacznie, a w ostatnim okresie wyraźnie zaznacza się tendencja spadkowa.

 

Duży wpływ mają też koszty robocizny – zależnie od regionu Polski różnice sięgają nawet 50%. Ceny będą się kształtować na podobnym poziomie, gdy do budowy ścian zewnętrznych w tej technologii użyjemy bloczków z ceramiki zwykłej, a nawet poryzowanej lub silikatów. Jednak przy ociepleniu bloczków betonowych lepiej zastosować ocieplenie z wełny mineralnej – zwiększy to koszty izolacji cieplnej o ok. 2000 zł.

 

Ściany zewnętrzne można też postawić jako jednowarstwowe z lekkich odmian betonu komórkowego, pustaków z ceramiki poryzowanej lub keramzytobetonu. Również przy takim rozwiązaniu koszt materiałów będzie podobny, ale należy tu uwzględnić zwiększone wydatki na poszerzenie fundamentów i otynkowanie elewacji. Gorsza też będzie ich ciepłochronność, jednak tańsza okaże się robocizna. Przy budowie ścian jednowarstwowych pamiętać należy o bezwzględnym stosowaniu zaprawy ciepłochronnej. Na szerszym fundamencie trzeba też postawić ścianę w technologii trójwarstwowej.

 

Wbrew powszechnej opinii, koszt użytych do jej budowy materiałów nie będzie dużo wyższy niż w innych technologiach, a można uzyskać w ten sposób bardzo wysoką ciepłochronność. Wpływ na koszty materiałowe będzie miał przede wszystkim rodzaj warstwy elewacyjnej – wykończenie tynkiem na pustakach elewacyjnych grubości 9 cm będzie tanim rozwiązaniem, cenowo konkurencyjnym do innych wariantów. Uwaga! Koszt ściany trójwarstwowej może znacznie wzrosnąć przy zastosowaniu jako warstwy osłonowej klinkieru.

 

Ciąg dalszy artykułu w Budujemy Dom "Dom Polski" 2009

 

Pozostałe artykuły

Prezentacje firmowe

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom maj 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje