Czyste Powietrze - dopłaty do kotłów i termomodernizacji

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Czyste Powietrze - dopłaty do kotłów i termomodernizacji

Nośniki energii wykorzystywane do ogrzewania (gaz, węgiel, prąd) drożeją jak szalone. Dla właścicieli domów, szczególnie tych starszych, ocieplonych niewystarczająco lub wcale, to spory problem, bo za ciepło przyjdzie im tej zimy słono zapłacić. Czy można coś na to poradzić? Opłaty za ogrzewanie da się obniżyć, ocieplając dom, wymieniając stolarkę, instalując nowoczesne źródło ciepła. Takie inwestycje pomaga sfinansować państwo - dopłacając do nich w ramach programu Czyste Powietrze i poprzez ulgę termomodernizacyjną.

Gaz ziemny drożał w tym roku trzykrotnie (podwyżki taryf zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki), w przyszłym jego cena pójdzie w górę najpewniej o kolejne kilkadziesiąt procent. Węgiel zdrożał od października 2020 r. o około 40%. Podobne wzrosty zaliczyła na giełdach energia elektryczna, co oznacza nieuchronny skok cen prądu dla gospodarstw domowych.

Dla niezamożnych właścicieli starych, nieocieplonych domów to spory problem. Dla niektórych z nich ciepło może stać się tej zimy towarem luksusowym. Z badań wynika, że tylko 1/3 polskich domów jest dobrze ocieplona, pozostałe, czyli około 3,5 mln budynków, nie mają żadnej termoizolacji, albo jej warstwa jest zbyt cienka.

Stary, nieocieplony dom jednorodzinny
Nawet 2/3 polskich domów jest ocieplone za słabo lub w ogóle. (fot. J. Werner)

Czy przeciętny Kowalski może się jakoś bronić przed wzrostem cen energii? Niespecjalnie, wyjątkiem jest jedynie produkcja własnego prądu w instalacji fotowoltaicznej. Da się jednak sprawić, że zapotrzebowanie domu na ciepło spadnie, więc rachunki za ogrzewanie będą niższe. Osiągnięciu tego celu służy termomodernizacja, czyli ocieplenie domu (ścian, dachu, podłóg), wymiana stolarki (okien, drzwi) na cieplejszą, wymiana źródła ciepła na nowoczesne i bardziej ekologiczne, połączona z modernizacją instalacji grzewczej. Te przedsięwzięcia co prawda sporo kosztują, ale można na nie dostać od państwa dofinansowanie, czyli zwrot części wydatków.

Dwa podstawowe narzędzia, umożliwiające inwestorom indywidualnym odzyskanie pieniędzy, to program Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna. Jeszcze większe wsparcie, przeznaczone dla najuboższych, oferuje program Stop Smog. Jednak tu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo o dofinansowanie występuje gmina, która musi spełnić określone warunki.

Domy jednorodzinne z dymiącymi kominami
Głównym celem programu Czyste Powietrze jest walka ze smogiem, który co roku zabija w Polsce kilkadziesiąt tysięcy osób. (fot. Fotolia)

Program Czyste Powietrze

Rządowy program Czyste Powietrze ruszył jesienią 2018 r. Od tego czasu kilkakrotnie wprowadzano w nim rozmaite zmiany, ostatnie przyjęto z początkiem lipca. Założenia były bardzo ambitne - deklarowany budżet (obejmujący teraz także dopłaty z programu Stop Smog i podatkową ulgę termomodernizacyjną) wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł mają być wypłacone w formie dotacji, a 40 mld zł przeznaczono na pożyczki, udzielane na preferencyjnych zasadach.

Autorzy programu podkreślali, że jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ma temu służyć podniesienie efektywności energetycznej już istniejących budynków jednorodzinnych, w wyniku wymiany starych pieców i kotłów na paliwa stałe oraz termomodernizacji domów. Obecnie program jest adresowany wyłącznie do inwestorów prowadzących remont. Do końca października złożyli oni około 340 tys. wniosków o dofinansowanie, łącznie na prawie 6 mld zł. Podpisano przeszło 260 tys. umów na kwotę 4,4 mld zł, dotychczas wypłacono 2 mld zł.

Umowy o dofinansowanie będzie można podpisywać do 31 grudnia 2027 r., wydatkowanie środków zakończy się 30 września 2029 r.

Dla kogo dofinansowanie?

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych.

Do tzw. podstawowego poziomu dofinansowania uprawnieni są inwestorzy, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 tys. zł (według ostatniego zeznania podatkowego). Ci, którzy zarabiają więcej, na wsparcie z programu Czyste Powietrze liczyć nie mogą. Mogą natomiast skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, która obowiązuje od początku 2019 r. Piszemy o niej nieco dalej.

Poza podstawowym poziomem dofinansowania jest jeszcze poziom podwyższony, w którym wsparcie jest większe. Uprawnia do niego miesięczny dochód poniżej 1564 zł na głowę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (w lipcu progi zostały podniesione!). W tym przypadku niezbędne jest zaświadczenie o dochodzie wydane przez miejski lub gminny ośrodek pomocy społecznej. Przy ubieganiu się o podstawowy poziom dofinansowania wystarczy oświadczenie wnioskodawcy - Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie sprawdzają (na tym etapie) jego sytuacji finansowej. Urzędnicy mogą to jednak zrobić w trakcie ewentualnej kontroli realizacji przedsięwzięcia. Dlatego dokumenty poświadczające dochody beneficjent powinien przechowywać przez pięć lat od jego zakończenia.

Jeśli dom ma kilku współwłaścicieli i tylko jeden osiąga dochody poniżej 100 tys. zł, to za zgodą pozostałych również może starać się o dofinansowanie. Jeżeli nieruchomość należy do małżeństwa rozliczającego się wspólnie, a ich roczny dochód przekracza 200 tys., to z programu Czyste Powietrze nie dostaną nic. Ale jeśli jedno z nich zarobiło przez rok np. 80 tys. zł i rozliczają się osobno, to za zgodą drugiego może wystąpić o dofinansowanie i je otrzymać.

Kobieta i mężczyzna analizują projekt budowy domu
Jeśli roczny dochód rozliczających się wspólnie małżonków przekracza 200 tys. zł, nie dostaną pieniędzy z programu Czyste Powietrze. Ale mogą skorzystać z ulgi podatkowej. (fot. Fotolia)

Ile można uzyskać dotacji i na co?

Dotacja przysługuje na:

 • wymianę, zakup i montaż źródła ciepła;
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarkę okienną i drzwiową;
 • dokumentację (audyt energetyczny, projekty, ekspertyzy);
 • mikroinstalację fotowoltaiczną (wymóg: wymiana źródła ciepła).
Prace termomodernizacyjne na domu jednorodzinnym
Właściciele starych domów sfinansują z dopłat kompleksowy remont: wymianę kotła, ocieplenie ścian, wymianę okien. (fot. Paroc)

Przy podstawowym poziomie dofinansowania maksymalna dopłata do wymiany przestarzałego źródła ciepła i termomodernizacji wynosi 25 tys. zł - o ile kopciucha zastąpimy pompą ciepła. Jeśli wybierzemy inne urządzenie grzewcze, maksymalna kwota dopłaty spadnie do 20 tys. zł. W każdym przypadku dotacja wzrośnie o 5 tys. zł, jeśli wnioskodawca zdecyduje się na instalację fotowoltaiczną finansowaną w ramach programu Mój Prąd (wiosną zintegrowano programy Czyste Powietrze i Mój Prąd - o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej można się ubiegać bez składania osobnego wniosku). Warto zauważyć, że inwestorzy zainteresowani wyłącznie dopłatą do fotowoltaiki z programu Mój Prąd dostaną maksymalnie 3 tys. zł. I nabór na rok 2021 już jest zamknięty.

Montaż paneli fotowoltaicznych
Połączenie termomodernizacji z montażem instalacji fotowoltaicznej zwiększa dopłatę o 5 tys. zł. Na samą fotowoltaikę z programu Mój Prąd można dostać maksymalnie 3 tys. zł. (fot. A. Papliński)

Co ważne, z końcem tego roku zniknie możliwość rozliczenia kosztów zakupu i montażu kotła na węgiel, także klasy 5 i spełniającego wymogi Ekoprojektu.

Jeżeli inwestor nie wymienia źródła ciepła, do docieplenia, wymiany stolarki, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła państwo dołoży maksymalnie 10 tys. zł. Pod warunkiem, że dom ogrzewa źródło ciepła inne niż na paliwo stałe, albo kocioł na paliwo stałe, ale co najmniej 5 klasy.

Stary kocioł na węgiel
Podstawowym warunkiem skorzystania z dofinansowania jest likwidacja (zezłomowanie) starego kopciucha. (fot. J. Werner)

W szczegółach dopłaty dla grupy uprawnionej do podstawowego poziomu dofinansowania wyglądają następująco:

 • audyt energetyczny - maksymalna kwota dotacji 1000 zł, do 100% poniesionych kosztów;
 • dokumentacja projektowa związana np. z przebudową dachu pod ocieplenie, wymianą źródła ciepła - dotacja do 600 zł i do 30% kosztów;
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze - dotacja do 3 tys. zł i 30% kosztów; pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 13,5 tys. zł i 45% kosztów; gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 20,25 tys. zł i 45% kosztów;
 • zakup i montaż gazowego kotła kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, układem odprowadzenia spalin - dotacja do 4,5 tys. zł i 30% wartości inwestycji. Jeśli budynek nie był wcześniej przyłączony do gazociągu i zachodzi konieczność wykonania dokumentacji projektowej i przyłącza, dopłata wzrasta do 6,75 tys. zł i 45% kosztów;
 • zakup i montaż kotła na pellet drzewny - dotacja do 6 tys. zł i 30% kosztów. Do kotła na pellet o obniżonej emisyjności cząstek stałych dopłata wynosi do 9 tys. zł i 45% wartości inwestycji;
 • zakup i montaż elementów instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej) - dotacja do 4,5 tys. zł i 30% kosztów;
 • zakup i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - dotacja do 5 tys. zł i 30% kosztów;
 • docieplenie przegród budowlanych oraz prace towarzyszące - dotacja do 45 zł/m2 i 30% poniesionych kosztów;
 • wymiana stolarki okiennej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych - do 210 zł/m2 i 30% poniesionych kosztów;
 • wymiana drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych - do 600 zł/m2 i 30% poniesionych kosztów.

Wnioskodawcy z grupy uprawnionej do podwyższonego poziomu dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację mogą dostać do 32 tys. zł (tu nie ma znaczenia, czy kopciucha zastąpi pompa ciepła, czy np. kocioł na pellet). Plus 5 tys. zł na fotowoltaikę. Jeśli ocieplą dom czy wstawią nowe okna, lecz bez wymiany źródła ciepła, dostaną maksymalnie 15 tys. zł.

Poniżej kilka przykładów, jak dopłaty dla tej grupy wnioskodawców różnią się od wariantu podstawowego:

 • dokumentacja projektowa związana np. z przebudową dachu, wymianą źródła ciepła - dotacja do 1200 zł i 60% kosztów;
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze - dotacja do 6 tys. zł; pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 18 tys.; gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej do 27 tys. zł, w każdym przypadku do 60% kosztów;
 • zakup i montaż gazowego kotła kondensacyjnego - dotacja do 9 tys. zł i 60% wartości inwestycji. Z wykonaniem przyłącza i instalacji - 11,25 tys. zł i 75% wydatków;
 • zakup i montaż kotła na pellet drzewny - dotacja do 12 tys. zł i 60% kosztów.

Jak się zgłosić?

Wnioski o dofinansowanie składa się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości. Najlepiej zrobić to przez Internet - przez Portal Beneficjenta lub w serwisie gov.pl. Wnioskodawca korzystający z Portalu Beneficjenta musi wniosek dodatkowo wydrukować, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do właściwego funduszu. Aplikując przez serwis gov.pl dokumenty podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Dopuszczono również możliwość złożenia wniosku tylko w formie papierowej.

Od niedawna aplikować można także za pośrednictwem banku, w którym wnioskodawca wystąpi o Kredyt Czyste Powietrze. Po pozytywnej decyzji kredytowej, konsultant pomoże wypełnić dokumenty, a bank w imieniu zainteresowanego złoży wniosek o dotację.

Infografika: Droga do dopłaty z programu Czyste Powietrze
Infografika: Droga do dopłaty z programu Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna

Obowiązuje od początku 2019 r. i pozwala na odliczenie od dochodu do 53 tys. zł, wydanych na termomodernizację budynku jednorodzinnego. Podobnie jak dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, przysługuje tylko przy remoncie, nie da się z niej skorzystać przy wznoszeniu domu.

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na materiały budowlane oraz urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku jednorodzinnego. Nie ma znaczenia, czy rozliczają się według skali, płacą podatek liniowy czy ryczałt.

Limit 53 tys. zł jest związany z podatnikiem, nie z przedsięwzięciem, co oznacza, że jeśli inwestor jest właścicielem dwóch domów i w każdym z nich przeprowadził termomodernizację, w ciągu roku i tak odliczy maksymalnie 53 tys. zł, nawet gdyby wydał więcej.

W przypadku małżonków limit dotyczy każdego z osobna, jeśli więc dom jest współwłasnością, każde z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki do wysokości 53 tys. zł. Wielkość udziału w nieruchomości nie ma znaczenia.

Odliczane wydatki muszą być potwierdzone fakturami wystawionymi przez firmy, będące płatnikami podatku VAT. Podatnik może odliczyć tylko tę ich część, którą rzeczywiście poniósł. Jeśli na jakąś część inwestycji otrzymał dofinansowanie, np. z programu Czyste Powietrze, to tej kwoty odliczyć mu nie wolno.

Na przeprowadzenie prac ustawodawca daje 3 lata - jeśli ktoś rozpoczął termomodernizację w 2019 r., może odliczać poniesione wydatki pod warunkiem, że przeprowadzi wszystkie prace do końca 2022 r. Jeśli nie dotrzyma tego terminu, będzie zobowiązany do zwrotu ulgi.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ustawy, przedsięwzięciem termomodernizacyjnym upoważniającym do skorzystania z ulgi jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego maleją straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest energia z tych sieci, spełniają wymagania w zakresie jej oszczędności, określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne.
Wymiana okien fasadowych
Ulga termomodernizacyjna, podobnie jak wsparcie z programu Czyste Powietrze, przysługuje tylko przy remoncie domu. (fot. Fotolia)

Program Stop Smog

Jego cele i środki do ich osiągnięcia są w zasadzie takie, jak w programie Czyste Powietrze. Chodzi zatem o ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych. Tu o dofinansowanie występuje jednak nie sam Kowalski, a gmina (teraz także powiat lub związek gmin). Finalnie pomoc ma trafiać do najuboższych właścicieli domów jednorodzinnych, zagrożonych ubóstwem energetycznym i korzystających z pomocy społecznej.

Na terenie gminy, która chce skorzystać z dofinansowania, musi obowiązywać uchwała antysmogowa. Gminni urzędnicy powinni znaleźć odpowiednią liczbę chętnych (przynajmniej 1% łącznej liczby domów jednorodzinnych lub 20 budynków). Dochód właścicieli tych nieruchomości (liczony przez 3 miesiące przed przystąpieniem do programu) nie może przekraczać 1564 zł na głowę w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł na w jednoosobowym, a wartość ich majątku nie może być wyższa niż 424 tys. zł.

Samorząd musi jeszcze posiadać środki na wkład własny, bowiem państwo finansuje do 70% wartości inwestycji. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, to najubożsi właściciele domów mogą mieć nowe źródło ciepła i ocieplenie budynku za darmo. Albo prawie za darmo, bo niektóre gminy wymagają od zainteresowanych wkładu własnego, nie większego jednak niż 10%. Wartość dofinansowania to 53 tys. zł na budynek.

Domy jednorodzinne w zimowej scenerii
Wsparcie z programu Stop Smog przysługuje gminom, które muszą zebrać odpowiednią liczbę mieszkańców, chętnych do przeprowadzenia termomodernizacji. (fot. Fotolia)

Redaktor: Janusz Werner
fot. otwierająca: © FOTOLIA

Zdaniem naszych Czytelników

time image

31 Sty 2022, 07:32

Dnia 27.01.2022 o 10:44, usiek napisał: W sumie nie dopisałem, że o PC mi konkretnie chodzi.... bo takie mnie słuchy jak mówiłem doszły Moje Ciepło ma wspierać tylko pompy ciepła i to w domach, które mają wyższy standard niż ten określony w WT 2021

Myślę, że wraz z programem dofinansowania na pompy ciepła producenci zaczną się prześcigać w oferowaniu promocyjnych pakietów i zrobi się ciekawie. Warto też śledzić inne programy - np. gminne. Gminy też muszą się przestawić z dofinansowania na termomodernizację na dofinansowanie ...

time image

27 Sty 2022, 09:44

10 minut temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Właściciele nowych domów będą mogli skorzystać z kolejnej edycji programu Mój Prąd (dotacja do fotowoltaiki, pewnie tylko do 3 tys. zł, być może więcej przy zakupie magazynów energii/ładowarek do samochodów ...

time image

27 Sty 2022, 09:32

1 godzinę temu, usiek napisał: A czy coś się zmieniło w przypadku domów nowobudowanych? Bo słyszałem pogłoski, że miał program dla nich znowu wrócić.... ale cisza więc pewnie nic z tego. Właściciele nowych domów będą mogli skorzystać z ...

Ciekawy temat i ciekawy kierunek zmian w kolejnej odsłonie programu. W programie dofinansowania moga brać również udział kotły na pellet (z ograniczoną emisją spalin) i kotły dwupaliwowe zgazowujące drewno i spalających pellet drzewny (to jest dla mnie niejasne jeszcze). Gospodarstwa ...

time image

27 Sty 2022, 08:23

A czy coś się zmieniło w przypadku domów nowobudowanych? Bo słyszałem pogłoski, że miał program dla nich znowu wrócić.... ale cisza więc pewnie nic z tego.

time image

27 Sty 2022, 08:15

A słyszeliście, że 25.01.2022 r. weszła w życie nowość w programie Czyste Powietrza - najwyższy poziom dofinansowania? Osoby z dochodami do 900 zł/os miesięcznie w gosp. wieloosobowym będą mogły otrzymać do 69 tys. dofinansowania

time image

27 Sty 2022, 07:20

3 godziny temu, Gość Piotr napisał: Czy jest sens starania się o dofinansowanie termoizolacji stropu z programu Czyste powietrze, jeżeli kwota dofinansowania, np. 2800, przy 60 metrach kwadratowych zostanie "pożarta" przez VAT na usługi budowlane. A moze istnieje możliwość ...

time image

Gość Piotr

27 Sty 2022, 03:32

Czy jest sens starania się o dofinansowanie termoizolacji stropu z programu Czyste powietrze, jeżeli kwota dofinansowania, np. 2800, przy 60 metrach kwadratowych zostanie "pożarta" przez VAT na usługi budowlane. A moze istnieje możliwość skorzystania z VAtu 8%?

time image

Gość Tomek

27 Sty 2022, 03:29

Nie istniej Śląsk. Jest natomiast województwo śląskie, składające się z ziem górnośląskich i małopolskich, mniej więcej po połowie.

time image

30 Wrz 2021, 06:42

Kolejna odsłona rankingu najaktywniejszych gmin programu "Czyste Powietrze", Śląsk nadal w czołówce: "Spośród 50 najbardziej aktywnych gmin aż 27 pochodzi z woj. śląskiego (w pierwszej dziesiątce aż 3 z powiatu rybnickiego i 2 z wodzisławskiego), a 13 z woj. kujawsko-pomorskiego. Ciekawie ...

time image

26 Wrz 2021, 16:05

Słyszeliście już o programie Moje Ciepło, który ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2022 roku? Od czasu zamknięcia dotacji w nowych domach w Czystym Powietrzu na koniec 2019 roku, to będzie pierwszy program, który umożliwi dofinansowanie pompy ciepła. W planach jest 30% ...

time image

Gość Zenon

10 Lip 2021, 09:34

Mies,kam w budynku 4 rodzinnym czy ktoś może mi, dac namiary na ten temat ?

time image

29 Cze 2021, 07:57

mam nadzieję, że ten trend się utrzyma i że to faktycznie wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie

time image

29 Cze 2021, 07:34

W rankingu 100 najaktywniejszych gmin programu "Czyste Powietrze", w pierwszej "20" 16 to gminy z woj. śląskiego! https://polskialarmsmogowy.pl/ranking/

time image

18 Cze 2021, 06:50

Dnia 16.06.2021 o 16:42, aru napisał: a mnie bardzo nie cieszy bo nie mam alternatywy Co to znaczy, że nie masz innej alternatywy? Zresztą zapis w Czystym Powietrzu nie oznacza zakazu zakupu (chyba że uchwała antysmogowa mówi inaczej) więc pewnie możesz wymienić źródło ...

time image

17 Cze 2021, 08:18

to, że wypadną kotły z dofinansowania mnie osobiście bardzo cieszy - ale bardziej ciekawi mnie, czy coś się zmieniło w samym programie. Bo z tego co czytałem jakiś czas temu, to raczej była wydmuszka niż projekt, z którego realnie mógł skorzystać normalny obywatel.

time image

aru

16 Cze 2021, 14:42

a mnie bardzo nie cieszy bo nie mam alternatywy

time image

16 Cze 2021, 12:34

Bardzo mnie cieszy ten zapis o likwidacji dotacji na kotły węglowe. Jakoś nigdy mnie nie przekonywała walka węglem o czyste powietrze. Chociaż i tak kotły na węgiel nie są na szczęście do tej pory pierwszym wyborem Polaków. Na pierwszym miejscu są bezapelacyjnie gazowe kotły ...

time image

16 Cze 2021, 07:53

Dnia 27.05.2021 o 14:20, Eksperci Viessmann napisał: Słyszeliście już, że od 1 stycznia 2022 r. w programie Czyste Powietrze nie będzie wsparcia dla kotłów węglowych? Taka decyzja to efekt wytycznych Komisji Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu. ...

time image

27 Maj 2021, 12:20

Słyszeliście już, że od 1 stycznia 2022 r. w programie Czyste Powietrze nie będzie wsparcia dla kotłów węglowych? Taka decyzja to efekt wytycznych Komisji Europejskiej oraz Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu. Dodatkowo przewidywane jest też podwyższenie progu dochodowego ...

time image

13 Kwi 2021, 13:40

Można też uzyskiwać dochody za granicą. Przepatrz sobie sekcję pytania i odpowiedzi na stronie czystego powietrza, bo kojarzę, że odpowiadali na to pytanie. 

time image

Gość Przemek

01 Kwi 2021, 13:35

A co dochodami uzyskiwanymi za granicą? W RP rozliczam się zdrowo.

time image

22 Mar 2021, 14:58

Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to musisz najpierw założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie internetowej swojego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i stamtąd pobrać wniosek. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie elektronicznej, ...

time image

Gość Katarzyna Durdasiak

21 Mar 2021, 07:51

Chciałabym się dowiedzieć gdzie mogę zdobyć papiery na dofinansowanie ocieplenie mieszkania. Mieszkam Pilichowo gmina Bulkowo

time image

10 Lis 2020, 13:40

W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania przy wspólnym rozliczaniu, suma rocznych dochodów podzielona na 2 nie może przekraczać 100 tysięcy złotych, wtedy można starać się o dofinansowanie. Jeśli wspólnie zarabiacie więcej niż 200 tysięcy, to nie skorzystacie z dofinansowania. W ...

Dobre pytanie . Chcę pomóc i dlatego odsyłam do tej strony http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ Jest tam tez formularz, który można wypełnić. Zawartość formularza i jego poszczególne etapy będą, mam nadzieję, odpowiedzią. Tu są informacje na temat rozliczenia ...

time image

Gość PiotreK

05 Lis 2020, 08:02

Moja żona ma dom stanowiący jej odrębny majątek, w którym wymienia piec na ekologiczny. Z podatku od dochodu rozliczamy się wspólnie. Czy chcąc skorzystać z programu Czyste powietrze będzie brany pod uwagę tylko jej dochód czy wspólny?

time image

Gość ANTEK gość

02 Lis 2020, 11:21

witam wszystkich a dla czego została zniesiona pomoc dla ludzi którzy budują swoje wymarzone domy . czym oni się różnią od innych zmienili przepisy co do pieców chcą żeby ludzie inwestowali w nową energie ale wcale im w tym nie pomagają.czy człowiek musiał by kupić stary dom ...

time image

31 Mar 2020, 14:17

  Dla ciekawskich, wejście w życie nowej wersji programu Czyste Powietrze zostaje przesunięte. Nowa odsłona miała zostać uruchomiona na przełomie marca i kwietnia, ale z powodu koronawirusa termin zostanie przesunięty i będzie znany dopiero po Wielkanocy.

time image

06 Mar 2020, 10:16

Na razie niestety trzeba zbierać jakieś szczątkowe informacje ze stron różnych mediów, ale w poniedziałek ma być już oficjalna informacja na stronie NFOŚiGW

Tak jest, rusza nowa edycja programu Czyste Powietrze. Widziałem reklamę w TV :). Nadchodzi era OZE. Nie ma odwrotu. Kto nie idzie na przód, ten się cofa. Kolejny link z informacjami o zmianach w sposobie dofinansowania. Trochę treści, trochę obrazków. Informacje przekazane w miarę ...

time image

04 Mar 2020, 13:03

Zmiany w programie: https://next.gazeta.pl/next/7,151003,25754642,zmiany-w-programie-czyste-powietrze-bedzie-mozna-dostac-duzo.html#a=339&c=145&s=BoxBizImg3

time image

Gość franek

18 Lut 2020, 08:41

to co ludzie piszą to prawda sam przechodzę przez to tona papierów czasu i pięniedzy i doczepiania się wszystkiego żeby tylko nie wypłacić kasy tak jakbym to ja prdukował okna i dzwi chcą zmienić świat w takim tępie to za 100 lat

time image

04 Lut 2020, 10:47

Pewnie wyjdzie w praniu czy opłacało się, czy się nie opłacało. W każdym razie dobrze że coś robią i chcą przyspieszyć procedury, bo szczerze współczuję ludziom, którzy czekali po 300 dni na rozpatrzenie wniosku. 

time image

01 Lut 2020, 09:38

18 godzin temu, Eksperci Viessmann napisał: Faktycznie nowe pomysły to też nowe procedury, ale w zamyśle mają ułatwić a nie utrudnić. Pytanie czy wyjdzie tak jak powinno Wszystko w rękach, a przede wszystkim głowach i intencjach rządzących.    Tak ...

time image

31 Sty 2020, 14:46

Cały czas starają się coś zmieniać, bo właśnie wszyscy grzmią że za długie procedury, że za wolno, że za bardzo skomplikwanie. Faktycznie nowe pomysły to też nowe procedury, ale w zamyśle mają ułatwić a nie utrudnić. Pytanie czy wyjdzie tak jak powinno    

time image

30 Sty 2020, 17:38

3 godziny temu, Eksperci Viessmann napisał: Brzmi dobrze ? Bardzo głośno brzmią te wszystkie nieustanne zmiany - aż dzwoni w uszach. Nie wiadomo, czego się trzymać. jeden wielki bałagan, zamiast sensownej polityki i ustabilizowanego prawa i finasowania na ...

time image

30 Sty 2020, 13:50

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał porozumienie z PGNiG, przez które ma być łatwiej uzyskać dofinansowanie na kotły gazowe w Czystym Powietrzu.  NFOŚiGW będzie miał wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej konkretnej nieruchomości, co ma ...

time image

19 Gru 2019, 07:53

Najlepiej niech za darmo rozdają  To na razie tylko wspomniany projekt na którejś z konferencji, że taka ulga być może powstanie. Szczegółów i terminów na razie brak. Ale.. zwiększają ulgę termomodernizacyjną dla zainteresowanych OZE. Taki projekt trafił do rady ministrów. ...

Czyli 35-40 tysięcy za instalację PV + około 35 tysięcy za pompę i od całości ulga.??

time image

19 Gru 2019, 07:30

Być może powstanie ulga dla osób, które w nowym domu chciałyby połączyć pompę ciepła z fotowoltaiką. Na dopłaty do innych urządzań szczerze mówiąc bym nie liczył.

time image

18 Gru 2019, 19:31

29 minut temu, Eksperci Viessmann napisał: kto z dochodem 600 pln na osobę zaczyna budować dom? - teraz już nawet nie będzie można ubiegać się o dotację do nowego domu  Może będzie w końcu jakiś program dom+

time image

18 Gru 2019, 19:01

kto z dochodem 600 pln na osobę zaczyna budować dom? - teraz już nawet nie będzie można ubiegać się o dotację do nowego domu   a jeśli chodzi o liczbę wypłaconych dotacji, to takie informacje chyba nie są ogólnodostępne, ale PORT PC ostatnio zrobił zestawienie liczby ...

time image

Gość Darekk

06 Gru 2019, 20:22

Witam wszystkich. Jestem tu pierwszy raz i trafiłem bo szukałem informacji o programie czyste powietrze. Na wstępie napiszę, że jakieś pół roku temu wystąpiłem o dotację w porogamie czyste powietrze. Sporo słyszałem złego o tym programie ale ambitnie się przekonywałem, że ...

Czyli byłem blisko. W takim razie trzeba, jeśli jeszcze dziennik jest do wglądu, skopiować wpisy dotyczące konstrukcji ścian. Tu chodzi o ocieplenie, które spełnia wymogi programu dofinansowania. Jeżeli inwestycja jest ukończona, dziennik już dawno jest w urzędzie. Jeśli ...

time image

22 Paź 2019, 09:59

W ramach kwestii formalnych przy weryfikacji mam dostarczyć albo oświadczenie kierownika budowy dla ścian zewnętrznych albo kopię dziennika budowy. Tak mam to określone w piśmie z urzędu.

Czy to pytanie dotyczy wpisu w dzienniku budowy? Nie ma gotowej formuły. Chodzi o to, ze kierownik budowy dokonuje opisu danego etapu prac i efektu końcowego, który za każdym razem musi być zgodny z projektem budynku (efekt końcowy) i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną. To właśnie ...

time image

22 Paź 2019, 08:35

Czy ktoś z Państwa może podpowiedzieć jak powinna wyglądać treść oświadczenia kierownika budowy dotycząca ścian zewnętrznych? Z góry dziękuję.

time image

13 Sie 2019, 10:46

Wniosek o dofinansowanie złożony był w październiku. Podpisana umowa jakoś koniec stycznia. Później trzeba złożyć wniosek o płatność. Zrobiliśmy to w lipcu, a po 12 dniach mieliśmy pieniądze na koncie. 

time image

13 Sie 2019, 09:28

14dni?! Serio. Ludzie czekają jeszcze na decyzję w sprawie wniosków z stycznia, w tym i ja.Jak to zrobiłeś, że w takim terminie załatwione?Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

time image

13 Sie 2019, 09:17

Wniosek złożony na dofinansowanie pompy ciepła w nowo budowanym domu. Troszkę to trwało ponieważ nikt nas nie uprzedził, że budynek musi być ocieplony i posiadać drzwi zewnętrzne. Po złożeniu wniosku o płatność po tygodniu przyjechali panowie z komisji, a 4 dni później ...

time image

12 Lip 2019, 07:33

To tak jak w przypadku dofinansowania do wymiany ogrzewania, albo starasz się sam i masz zwrot jeśli przyznają Ci to dofinansowanie. Albo druga opcja podpisujesz umowę z firmą upoważniając ją do reprezentowania Ciebie i faktycznie ona wypełnia i składa wniosek w Twoim imieniu a ...

time image

Gość mhtyl

11 Lip 2019, 15:28

1 godzinę temu, swochn napisał: Okres od wykonania usługi do wypłaty pieniędzy jest zbyt długi. Firmy zajmujące się ocieplaniem budynków to raczej firmy nie duże. Często to właściciel i kilku pracowników z dużą rotacją. Takie firmy nie są chętne, albo po ...

time image

11 Lip 2019, 14:04

Okres od wykonania usługi do wypłaty pieniędzy jest zbyt długi. Firmy zajmujące się ocieplaniem budynków to raczej firmy nie duże. Często to właściciel i kilku pracowników z dużą rotacją. Takie firmy nie są chętne, albo po prostu nie mają możliwości zamrozić jakiś tam ...

time image

11 Lip 2019, 11:23

Witam, szukałam opinii o programie czyste powietrze, ponieważ zamierzam złożyć wniosek i docieplić dom i wymienić zapewne drzwi. Można umówić się na spotkanie i wszystko tłumaczą, tylko jak znaleźć firmę, która jak to było w przypadku wymiany kotła na gazowy za naszym ...

time image

20 Maj 2019, 12:04

Dnia 16.05.2019 o 22:42, swochn napisał: YES!!! YES!!! YES!!! dzisiaj pieniądze na koncie.   Trochę to trwało, ale załatwione skutecznie. Wszystkim innym wnioskującym życzę równie pozytywnego zakończenia. Fajnie sie czyta takie posty! ...

time image

16 Maj 2019, 20:42

Ciąg dalszy: pod koniec kwietnia miałem telefon z Funduszu w sprawie kontroli, umówiłem się, przyjechał pan, porobił zdjęcia, wypełnił protokół, podpisaliśmy. Proszę czekać na wypłatę, nie wiem kiedy będzie - powiedział i pojechał. Mówił, że jestem jednym z pierwszych ...

time image

20 Mar 2019, 21:05

1 godzinę temu, Tomasz Sobczak napisał: Czy ktoś z was miał podobne doświadczenia? U mnie idzie opornie, ale zgodnie z terminami. Wniosek złożyłem w październiku, w grudniu dostałem info, że zaakceptowany (musiałem tylko złożyć małą korektę, ...

time image

20 Mar 2019, 20:39

Dnia 15.03.2019 o 15:50, Budujemy Dom - podstawa domu napisał: No tak, tylko problem jest taki, że każdy widzi tylko czubek swojego nosa. Bardzo dobrze powiedziane. A korzystając z okazji...  Ważna informacja dla osób, które chcą złożyć wnioski ...

time image

20 Mar 2019, 19:37

Witam szanownych kolegów.     Przepraszam, że przerywam waszą gorącą dyskusję, ale pozwolę sobie wrócić do tytułowego wątku jakim jest program czyste powietrze.  Czy ktoś z was ma jakiekolwiek informacje dotyczące etapów rozpatrywania wniosków? Swój wniosek ...

time image

Gość mhtyl

18 Mar 2019, 16:12

7 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: O prądzie też już krązyły informacje "z przecieków" i jakoś nie poszliśmy z torbami. Co zatem sugerujesz? Jakie źródło ciepła zapewni nam spokój na lata i w miarę niskie rachunki za ogrzewanie? Nie ...

OK, są ciekawsze zagadnienia, które można na 4 rozkładać

time image

18 Mar 2019, 14:59

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:  Jeszcze słowko: pompa ciepła to kilka KW czyli na samo urządzenie dla mocy szczytowej trzeba te 3-4 KWp zapewnić. Po to źródło z różnych dofinansowań sięgnie pewno z 20 procent tak szacuję. Po pierwsze ...

O to mi chodziło. To znaczy o taki post z rozwinięciem. Oczywiście nasza "demagogia" jest niestety wyznacznikiem obaw Wszystkich, którzy muszą ogrzewać dom. Jeszcze długa droga zanim świadomość wzrośnie w Narodzie. Dobrze, że są dofinansowania na wybrane źródła i nie mówię ...

time image

18 Mar 2019, 13:40

10 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: To było moje podsumowanie, a o gazie wspomniałem nawiązując do wypowiedzi mhtyl. I stad moja wyliczanka - gaz NIE, prąd NIE to czym tu ogrzewać? Pytanie bardzo poważne jako temat do poważnej dyskusji. Czytajcie ...

To było moje podsumowanie, a o gazie wspomniałem nawiązując do wypowiedzi mhtyl. I stad moja wyliczanka - gaz NIE, prąd NIE to czym tu ogrzewać? Pytanie bardzo poważne jako temat do poważnej dyskusji. Czytajcie chociaż kilka postów do góry ja tu  żadnych wycieczek osobistych ...

time image

18 Mar 2019, 12:55

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Ja nie chwalę, nie widzę katastrofy. Idąc tym dekadenckim tokiem myślenia mamy taki scenariusz: gaz nie bo źle przeanalizowałem albo wcale  Olek, zastopuj! Nie wypowiadałem się na temat ...

Ja nie chwalę, nie widzę katastrofy. Idąc tym dekadenckim tokiem myślenia mamy taki scenariusz: gaz nie bo źle przeanalizowałem albo wcale prąd nie bo pszczoły wiedzą lepiej pompy ciepła nie bo są zasilane na prąd czyli patrz punkt wyżej. Czyli wracamy do węgla ...

time image

18 Mar 2019, 11:42

2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: O prądzie też już krązyły informacje "z przecieków" i jakoś nie poszliśmy z torbami. Gratuluję optymizmu i aby późniejszy prysznic nie okazał się nazbyt zimny, proponuję zapoznanie się z tym ...

Dnia 16.03.2019 o 12:22, mhtyl napisał:  Nigdy w życiu, gaz za kilka lat gaz tak pójdzie do góry że będziesz odwoływał to co dzisiaj piszesz o gazie, a nawet i dzisiaj jest wiele źródeł tańszych od gazu. Bez urazy, ale bez zastanowienia to można narobić ...

time image

16 Mar 2019, 16:35

Możesz nie komentować, ważne żebyś zrozumiał o co w tym wszystkim chodzi.    

time image

16 Mar 2019, 13:00

Pozostawie Twój komentarz bez komentarza. PozdrawiamWysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

time image

16 Mar 2019, 12:16

15 godzin temu, ravhtc napisał: Pisałem już o tym też wcześniej. Ja buduje więc mnie stać na ciepłe okna i mury i mi się nie należy dotacja na zakup tych ciepłych okien czy murów. Mógłbym właśnie zrobić to taniej z gorszym parametrem, a później szarpać ...

time image

Gość mhtyl

16 Mar 2019, 11:22

Dnia 12.03.2019 o 09:43, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Poza tym, gdy tylko istnieje możliwość podłączenia budynku do gazu i zmiany źródła ciepła na gazowe, trzeba to robić bez zastanowienia.  Nigdy w życiu, gaz za kilka lat gaz tak pójdzie ...

time image

15 Mar 2019, 21:54

Dnia 12.03.2019 o 09:43, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Poza tym, gdy tylko istnieje możliwość podłączenia budynku do gazu i zmiany źródła ciepła na gazowe, trzeba to robić bez zastanowienia.   Mój sąsiad grzał gazem przez 3 sezony. ...

time image

15 Mar 2019, 20:08

Pisałem już o tym też wcześniej. Ja buduje więc mnie stać na ciepłe okna i mury i mi się nie należy dotacja na zakup tych ciepłych okien czy murów. Mógłbym właśnie zrobić to taniej z gorszym parametrem, a później szarpać to np. szkło i do kosza by wstawić takie na które ...

time image

Gość mhtyl

15 Mar 2019, 17:12

19 godzin temu, swochn napisał: Chyba sąsiad musiał mówić o innym dofinansowaniu. W programie "Czyste Powietrze" nie bierze udziału żaden bank czy gmina (w starszych programach tak faktycznie było). Nawet pożyczki wypłacane mają być bezpośrednio przez Fundusz. Jak ...

time image

15 Mar 2019, 14:50

No tak, tylko problem jest taki, że każdy widzi tylko czubek swojego nosa.

time image

15 Mar 2019, 13:59

21 godzin temu, mhtyl napisał: Więc jak państwo taki ma program i tak walczy o czyste powietrze to tylko pogratulować. Nikt nie będzie sobie głowy zawracał dostarczając tony papierków aby dostać lub nie śmieszne dofinansowanie. Ja to widzę niestety nieco ...

time image

15 Mar 2019, 07:49

Porządkując nieco: Za realizację Programu Czyste Powietrze odpowiadają Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Bank Ochrony Środowiska. Wnioskodawcy, którzy nie mogą skorzystać z wprowadzonej od 1 stycznia 2019 ...

time image

15 Mar 2019, 05:47

W tej walce o czyste powietrze chyba nie chodzi o czyste powietrze ...Sam zastanawiałem się nad zmianą kotła ale te programy....ilość papierologii ....to są jakieś jajca...

time image

15 Mar 2019, 05:37

8 godzin temu, swochn napisał: Chyba sąsiad musiał mówić o innym dofinansowaniu. W programie "Czyste Powietrze" nie bierze udziału żaden bank czy gmina (w starszych programach tak faktycznie było). Nawet pożyczki wypłacane mają być bezpośrednio przez Fundusz.   PS. ...

time image

14 Mar 2019, 21:15

4 godziny temu, mhtyl napisał: to dofinansowanie Chyba sąsiad musiał mówić o innym dofinansowaniu. W programie "Czyste Powietrze" nie bierze udziału żaden bank czy gmina (w starszych programach tak faktycznie było). Nawet pożyczki wypłacane mają być bezpośrednio ...

time image

Gość mhtyl

14 Mar 2019, 16:19

4 godziny temu, Eksperci Viessmann napisał: Od  2019 roku procentowe poziomy to od 30% do 90%  Mój sąsiad który się buduje za płotem chciał uzyskać to dofinansowanie w tym roku, ale tylko poprzez bank bo nasza gmina tym się nie zajmuje. Przy jego dochodach ...

Proszę zwrócić uwagę, że oprocentowanie kredytu jest bardzo niskie  - nawet jeśli mowa o samym kredycie  - na poziomie zakładowej kasy zapomogowej.

time image

14 Mar 2019, 12:17

Dnia 12.03.2019 o 17:37, mhtyl napisał: To jakie jest dofinansowanie gdy np koszt PCi i fotowoltaike wynosi 70 tys, ile dostanie inwestor dofinansowania? albo inaczej spytam, ile procentowo jest dofinansowania do wydanej kwoty? Koszty kwalifikowane do programu nie ...

time image

Gość mhtyl

12 Mar 2019, 16:37

Dnia 5.02.2019 o 14:23, Eksperci Viessmann napisał: Taka jest filozofia programu To jakie jest dofinansowanie gdy np koszt PCi i fotowoltaike wynosi 70 tys, ile dostanie inwestor dofinansowania? albo inaczej spytam, ile procentowo jest dofinansowania do wydanej kwoty?

time image

12 Mar 2019, 09:52

1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Cóż, w takim razie niektóre firmy będą musiały wyczyścić magazyny w inny sposób i nazywać kotły na węgiel niższej klasy - podgrzewaczami do wody. Też takie widziałem i niestety, ale czytałem ...

Cóż, w takim razie niektóre firmy będą musiały wyczyścić magazyny w inny sposób i nazywać kotły na węgiel niższej klasy - podgrzewaczami do wody. Widziałem taką ofertę w e-sklepie producenta   Poza tym, gdy tylko istnieje możliwość podłączenia budynku do gazu ...

time image

12 Mar 2019, 08:29

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,24537454,od-polnocy-obowiazuje-zakaz-sprzedazy-przez-internet-starych.html#a=88&c=145&s=BoxBizMT

time image

05 Lut 2019, 13:23

Dnia 31.01.2019 o 13:11, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: W sumie logiczne - najpierw nie zanieczyszczamy, palimy wydajnie i w miarę ekologicznie, potem docieplamy żeby tego paliwa zużyć jak najmniej. Poza tym wymiana pieca (kotła ale użyłem tej samej nomenklatury ...

time image

04 Lut 2019, 21:01

Dnia 18.10.2018 o 12:33, swochn napisał: Wczoraj złożyłem wniosek elektronicznie, dzisiaj byłem w Funduszu potwierdzić i złożyć wersję papierową. Kilka dni temu dostałem z Funduszu list z informacją, że przyznano mi dotację i mam oczekiwać na kontakt ...

time image

01 Lut 2019, 13:17

Kurczę czy naprawdę stawianie nowego domu jest synonimem bogactwa i w takim razie trzeba w nim robić wszystko co najlepsze,nowoczesne i drogie bo nowy i tak ma być. Panowie co się tak trzymacie tej wersji Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

Skoro zmieniamy garderobę, to nie tylko buty albo dziurawe buty a nowy płaszcz itd itp. Możliwe, ze nie wszyscy będą z tego powodu zadowoleni albo dopatrzą się w tym programie niesprawiedliwości dziejowej. Najwięcej będą prawdopodobnie mieli to powiedzenia Ci, którzy nic nie ...

time image

31 Sty 2019, 20:03

13 minut temu, ravhtc napisał: To nie jest uczciwie   Nie chodzi tu o żadną uczciwość, bo sprawa jest jasno przedstawiona i nie ma żadnych szwindli.  Można też na to spojrzeć inaczej. Właśnie ten który budował ileś lat temu nie dość że ...

time image

31 Sty 2019, 19:29

To nie jest uczciwie dopasowane do każdego skoro ten co ma nieocieplony budynek sprzed kilku lat, może dostać dofinansowanie na jego ocieplenie, podczas gdy ten co buduje obecnie już dostać dofinansowania nie może. Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

time image

31 Sty 2019, 14:59

Jaka tam paranoja ?, program nakierowany jest na termomodernizację. Nowy dom masz budować już z nowymi wymogami dotyczącymi izolacji cieplnej.

time image

31 Sty 2019, 14:53

Tylko czemu to nie dotyczy nowych budów/domów.Jak ktoś zatem nie ma funduszy na super ciepłe okna i drzwi to powinien wstawić najpierw zwykle o marnym współczynniku, a potem po oddaniu budowy złożyć wniosek o wymianę. I te praktycznie nowe okna do wywalenia :]ParanojaWysłane z mojego ...

W sumie logiczne - najpierw nie zanieczyszczamy, palimy wydajnie i w miarę ekologicznie, potem docieplamy żeby tego paliwa zużyć jak najmniej. Poza tym wymiana pieca (kotła ale użyłem tej samej nomenklatury co Przedmówca) na nowszy i sprawniejszy to mniej opału. Cena kotła i modernizacja ...

time image

Gość Sławek

31 Sty 2019, 10:28

Przecież podstawowym celem miała być wymiana starego pieca i pod tym warunkiem n.p. wykonanie termomodernizacji. Z ww. artykułu wynika że ten, kto ma piec spełniający wymogi rozporządzenia będzie mógł wymieniać okna, drzwi i ocieplać dom?

time image

25 Sty 2019, 10:12

A podpisano dopiero ok. 100 umów. Czyli ok.0,5%. Słabo Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

time image

25 Sty 2019, 08:34

Tymczasem NFOŚIGW podaje, że zebrano już 25 tys. wniosków o dofinansowanie.

time image

22 Sty 2019, 20:20

Ten program już wcześniej jajec nie miał

time image

22 Sty 2019, 07:06

Patrząc na to z mojego punktu widzenia, to ten program został "wykastrowany"...

time image

21 Sty 2019, 13:22

Tak, nabór wznowiono. Na dole w linku jest załącznik ze zmianami w programie: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/art,11,nabor-wnioskow-w-programie-czyste-powietrze-wznowiony.html

time image

18 Sty 2019, 12:41

Co się zmieniło? Pojawiła się nowa kategoria uprawnionych do dopłat - właściciele lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonych w budynkach jednorodzinnych. Ubiegających się o dotacje podzielono na 2 główne grupy: pierwsza to ci, którzy nie mogą ...

time image

17 Sty 2019, 20:47

Od poniedziałku nabór rusza znowu - pytanie, co się w programie zmieniło? Chciałbym w tym roku ocieplić budynek chociaż

time image

03 Sty 2019, 12:08

...

time image

21 Gru 2018, 19:59

Ja też czekam na kontakt z ich strony,wniosek pozytywnie rozpatrzony.Teraz czekam aż ktoś przyjedzie na wizytę,a do 23 lutego 2019r.ma się całość skończyć.W 2019r.będę składał wniosek po raz drugi,na docieplenie przegród budynku.W związku tym mam takie pytanie.20 lat temu ...

time image

20 Gru 2018, 10:27

Drodzy Forumowicze, przygotowaliśmy cykl pytań i odpowiedzi na temat programu Czyste powietrze. Na pytania odpowiada Anna Ewa Król - zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   Pytania: - W jaki sposób mam zweryfikować zasadność ...

time image

Gość mhtyl

16 Gru 2018, 08:19

Bo to jest program dla dofinansowania kieszeni  cwaniakom a nie szarym obywateli.

time image

16 Gru 2018, 07:49

8 godzin temu, Takiowaki napisał: Dadzą przecież po 8tys na wymianę kotłów za Necko, tylko nie wiadomo kiedy 😁 Wczoraj facet u którego robię zlecenie dostał pisemko że będzie musiał z własnej kieszeni wybulić jeszcze 6 tysi , z papierologią walczy ...

time image

15 Gru 2018, 22:49

Dadzą przecież po 8tys na wymianę kotłów za Necko, tylko nie wiadomo kiedy 😁

time image

15 Gru 2018, 05:43

Widzę jak znajomy się szarpie z papierologią i urzędnikami ...... Przez moment myślałem żeby u siebie piec wymienić ale na razie odpuszczę , to nie na moje nerwy ... Mam alergię na wszelkiej maśći papierki i biurwy biurowe... Poczekam aż procedury może się zmienią ...

time image

14 Gru 2018, 21:57

Mieszkaniec Gliwic chciał wymienić w domu instalację grzewczą. Miał dostać na to dotację w ramach programu "Smog stop". Urzędnik uznał, że mu się nie należy. Bronisław Galiczek kupił w Gliwicach dom ogrzewany węglem. W piwnicy był zainstalowany stary „kopciuch”. Do ...

time image

14 Gru 2018, 19:56

niestety tak jak pisałem wcześniej nic nie dotyczy osób prywatnych w warminsko-mazurskim. nie ma żadnej dotacji.

W gminie trzeba pytać. Możliwe, ze biedniejsze gminy nie mają nic ale miasta powiatowe już powinny mieć. Sam tak znalazłem pod Warszawą w Legionowie. O Warszawie wspomniałem ponieważ widziałem reklamę w TV oraz znajomy mieszka na rogatkach i "zaklepał" już PV. Nie jest tak różowo ...

time image

14 Gru 2018, 09:29

Możliwe,że w Warszawie coś i jest. Jestem z warm-mazurskiego i tu nie ma nic. Wszędzie gdzie pytam to odbijają piłeczkę do Czystego powietrza, a tu na fv nie ma dotacji a tylko pozyczka - choć to i tak lepsze niż nic lub tzw "abonament" od firm oferujących fotowoltaikę.

Owszem ale: i tu można tych ale wymieniać przez 10 minut. Ale jako pozytyw - ten kto ma wymienić i tak wymieni i zmodernizuje a w tym przypadku dostanie mniejszy lub większy zwrot inwestycji. Ci, którzy nie mają zamiaru zmienić nic z różnych przyczyn niezależnych i tak ...

time image

14 Gru 2018, 06:29

pierwszy post więc witam Wszystkich Sam program w założeniach jest ok, ma pomagać przeciętnemu Kowalskiemu w modernizacji, a nam wszystkim poprawić powietrze. Niestety aby skorzystać z programu trzeba mieć środki na całą inwestycję i dopiero potem ubiegać się o zwrot. ...

Ostatnio zadałem pytanie - czy poprawne złożenie wniosku jest w zasadzie promesą do otrzymania dofinansowania? Jak to teraz rozwiązać z firmą wykonawczą - zapłacić część lub całość zgodnie z warunkami umowy i czekać na refundację czy liczyć na bezgotówkowe uregulowanie ...

time image

04 Gru 2018, 14:55

23 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Chodzi mi o to, że teraz możesz służyć pomocą w kwestii poprawnego wypełniania wniosku. Wniosek składałam na pompę ciepła do budynku nowego nie było aż tak trudno wypełnić wniosek wystarczyło ...

Chodzi mi o to, że teraz możesz służyć pomocą w kwestii poprawnego wypełniania wniosku.

time image

04 Gru 2018, 12:16

32 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pewno, że super, teraz można pytać o poradę "naocznego świadka" A o jaką poradę mam zapytać, bo nie rozumiem komentarza 

2 godziny temu, Silka napisał: Wniosek złożony w październiku właśnie otrzymaliśmy meila o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Super  Pewno, że super, teraz można pytać o poradę "naocznego świadka"

time image

04 Gru 2018, 08:59

Wniosek złożony w październiku właśnie otrzymaliśmy meila o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Super 

Dokładnie. Chyba, że się szuka funduszy w Warszawie - teraz są dopłaty max 15 tysięcy do inwestycji na PV.   Ps. wracając do samych instalacji PV - namawiam do zapoznania sie z materiałem filmowym n/t PV w kilku odsłonach. Materiał obejrzałem 2 razy - krótko ale na temat. ...

time image

03 Gru 2018, 13:28

Na etapie budowy dotacja przysługuje jedynie na zakup i montaż źródła ciepła, na kolektory słoneczne i fotowoltaikę można ubiegać się o pożyczkę.

time image

03 Gru 2018, 11:42

Witam, buduje nowy domy i jestem zainteresowany programem czyste powietrze. Czy gdy buduje nowy dom należy mi się dofinansowanie do ocieplenia domu i dachu, zakupie okien i drzwi wejściowych, zakupie pieca na gaz lub eko groszek, zrobienie instalacji ogrzewania, fotowoltaniki

time image

Gość teris

15 Lis 2018, 20:52

czy ktoś wie jakie dokumenty należy przedstawić jeśli dochód jest uzyskiwany za granicą? We wniosku nie maa informacji o dochodach z zagranicy z tyt uowy o pracę

time image

19 Paź 2018, 06:48

11 godzin temu, Kondziu 13 napisał: No a jak obecnie mam tzw kopciucha żeby dostać dofinansowanie w programie czyste powietrze musze wymienić na piec gazowy bo gaz mam w ścianie Ale ja chcę piec na ekogroszek czy jak na wiosnę kupię sobie kocioł 5 klasy za własną ...

time image

18 Paź 2018, 18:20

No a jak obecnie mam tzw kopciucha żeby dostać dofinansowanie w programie czyste powietrze musze wymienić na piec gazowy bo gaz mam w ścianie Ale ja chcę piec na ekogroszek czy jak na wiosnę kupię sobie kocioł 5 klasy za własną kasę i będzie spełniał wymagania projektu to mogę ...

time image

18 Paź 2018, 10:55

19 minut temu, swochn napisał: mam zrobić dokumentację fotograficzną przed rozpoczęciem prac.   Proponuję taki tok postępowania wszystkim - bez względu na to czy miejscowy oddział tego wymaga, czy też nie wymaga.   Jest to dobry dupochron - ...

time image

18 Paź 2018, 10:33

Wczoraj złożyłem wniosek elektronicznie, dzisiaj byłem w Funduszu potwierdzić i złożyć wersję papierową. Z tego co się dowiedziałem wynika, że wnioski przyjmują, ale jeszcze ich nie rozpatrują (mają na to 90 dni). Pani nie potrafiła mi odpowiedzieć, kiedy będzie i jak ...

time image

13 Paź 2018, 08:28

Wracając do mojej sprawy, dodzwoniłem się[pół godziny czekania na konsultanta] do tego funduszu i gościu powiedział mi żebym jeszcze dodatkowo miał fakture vat na choćby jeden grzejnik.[wniosek 4-80]Powiedzmy że grzejniki miałem wymienione w zeszłym roku.No i dla kogo jest ten ...

time image

12 Paź 2018, 11:37

To jest tak, że z założenia ta dotacja/pożyczka jest wypłacana po wykonaniu robót/inwestycji lub ich etapu (określonego we wniosku)  i odbiorze przez pracowników WNFOŚ.   Prościej - jest to zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych w określone przedsięwzięcie. 

time image

12 Paź 2018, 11:23

Ale w tym wariancie 37 minut temu, bajbaga napisał: Niekoniecznie - jest furtka. trzeba by chyba znaleźć wykonawcę, który zechce kredytować inwestora, bo z zapisu Cytat Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu ...

time image

12 Paź 2018, 10:44

10 minut temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Czyli wychodziłoby, że żeby dostać pożyczkę, trzeba najpierw zapłacić za kocioł i robotę ?! Niekoniecznie - jest furtka. Dalszy akapit pkt.3.  to wyjaśnia: Cytat Środki mogą ...

time image

12 Paź 2018, 10:28

2 godziny temu, bajbaga napisał: Oni w oddziałach (NFOŚ) nie są przygotowani do obsługi, Myślę, że potrzeba kilku miesięcy, żeby było jasne, jak ten program naprawdę działa. Bo na razie to nawet odpowiedź na proste - wydawałoby się - pytanie postawione ...

time image

12 Paź 2018, 08:08

Od 19 września, ale, moim zdaniem, bezpieczniej jest wpisanie daty po 20 września. Oni w oddziałach (NFOŚ) nie są przygotowani do obsługi, ani nie mają pracowników merytorycznych.   Uważam też, że w przypadku urządzeń gazowych, datą kończącą inwestycję jest ...

Data zakończenia inwestycji musi się zgadzać z wytycznymi programu. Sam program wystartował 18 września jak się nie mylę. Widocznie w algorytmie uwzględniono wrzesień jako najwcześniejszy termin zakończenia. To się jeszcze musi pokrywać z datami na fakturach - tak mniemam.

time image

11 Paź 2018, 20:24

Jestem po wymianie pieca węglowego na piec gazowy.Mam potrzebne dokumenty.Chciałbym się starać o dotację z programu czyste powietrze,ale jest jakiś problem z wnioskiem.Data zakończenia nie może być wcześniejsza,niż data zakończenia wniosku.O co chodzi skoro można składać koszty ...

time image

Gość mhtyl

11 Paź 2018, 14:53

3 godziny temu, ceb napisał: No i tu się mylisz szeryfie  Ale po co ta napinka? Przyjmij na klatę jak prawdziwy facet a nie użalasz sie jak rozpuszczone dziecko i pisz merytorycznie bez obrażania forumowiczów a będzie ok. 3 godziny temu, ceb napisał: przepraszam ...

2 godziny temu, ceb napisał: Aleksander pisałem też kluczowe informacje które zmieniają się i te kluczowe informacje na bieżąco uzupełniam na swojej stronie, więc wklejam link żeby nie przepisywać całego internetu na to forum. Pisałem też ze audyt jest nie obowiązkowy ...

time image

11 Paź 2018, 11:20

47 minut temu, ceb napisał: Pisałem też ze audyt jest nie obowiązkowy więc to mi nie przysparza dodatkowej pracy Tiiiiiiiaaaaa - to jest tak samo prawdziwe jak przytoczona informacja o opodatkowaniu dotacji w 2018 r i brakiem takowego podatku od 2019 r.   Stan ...

time image

ceb

11 Paź 2018, 11:03

Dnia 8.10.2018 o 21:30, mhtyl napisał: Bo dalej jesteś albo udajesz głupiego za przeproszeniem. Ktoś kto zamieszcza link np do wp.pl nie jej jego właścicielem ani w żaden sposób z ta strona powiązany i nie czerpie z tego żadnych korzyści Rozumiesz różnicę? ...

time image

ceb

11 Paź 2018, 10:24

Dnia 9.10.2018 o 10:57, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Interpretacja linków jest oczywista. Informacje n/t Czyste Powietrze chyba wszystkim wyjdą na dobre. Natomiast "kupujcie nasze kolektory - i tu link" w ramach programu Czyste Powietrze - będą podlegać ...

Najpierw trzeba przejść jedną z dróg czyli skorzystać z jakiegoś programu. Po takiej procedurze, przynajmniej ja sam, mam już rozeznanie w tym jednym, konkretnym programie dofinansowania. Nic nie traciłem, starając się o dofinansowanie, najwyżej bym został w punkcie wyjścia ...

time image

10 Paź 2018, 05:39

14 godzin temu, bajbaga napisał: Tylko mogą leżeć w wielkim goownie. Trzeba dobrze skalkulować, czy opłaca się (mnie) sięgnąć po nie tak aby się nie ubrudzić i osmrodzić.     no właśnie to miałem na myśli....

Zgadza się - tak było i w moim przypadku i koszty całkowite to około 2x cena samego kotła ale kocioł mam dofinansowany z UM. Hydraulik wchodzi po 20.10 bo nie ma czasu się po d...e podrapać. Szkoda, że nie skalkulowałem, jak słusznie prawisz, i nie wziąłem droższego kotła z ...

time image

09 Paź 2018, 15:35

11 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: To są te pieniądze, które leżą na ulicy ................... Tylko mogą leżeć w wielkim goownie. Trzeba dobrze skalkulować, czy opłaca się (mnie) sięgnąć po nie tak aby się nie ubrudzić ...

Najlepiej czekać aż listonosz przyniesie - ale moi drodzy - to nie renta ani emerytura. To są te pieniądze, które leżą na ulicy ale trzeba się przejść tą ulicą prosto do urzędu. 20 minut temu, aaaa napisał: ja mam mieszane uczucia po tym co bajbaga napisał... Wpiszcie ...

time image

09 Paź 2018, 15:14

ja mam mieszane uczucia po tym co bajbaga napisał...

2 godziny temu, MrTomo napisał: Ojojoj Coś mi się zdaje, ze lepiej mi kupic kocioł od producenta i nie bawic się w te dotacje. Troche na zdrowiu wlasnym zaoszczędzę   Kocioł jaki chcę mogę chyba jeszcze kupić? Jeszcze?   Czyste ...

time image

09 Paź 2018, 13:44

Tylko dodam, że aby zainstalować nowe, trzeba wyciepać stare. A demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w ............. - też podlega dotacji.

time image

09 Paź 2018, 13:20

43 minuty temu, MrTomo napisał: Ojojoj Coś mi się zdaje, ze lepiej mi kupic kocioł od producenta i nie bawic się w te dotacje. Moim zdaniem warto próbować sięgnąć po te pieniądze. Trzeba jeszcze pamiętać, że dofinansowanie przysługuje, gdy ...

time image

09 Paź 2018, 13:16

38 minut temu, MrTomo napisał: Ojojoj Coś mi się zdaje, ze lepiej mi kupic kocioł od producenta i nie bawic się w te dotacje. Troche na zdrowiu wlasnym zaoszczędzę Część dotacji, a w przypadku tego domniemanego Kowalskiego, znaczną część pochłonie ...

time image

09 Paź 2018, 12:33

Ojojoj Coś mi się zdaje, ze lepiej mi kupic kocioł od producenta i nie bawic się w te dotacje. Troche na zdrowiu wlasnym zaoszczędzę   Kocioł jaki chcę mogę chyba jeszcze kupić? Jeszcze?  

time image

09 Paź 2018, 11:56

41 minut temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Po pierwsze, ten nowy kocioł musi spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt - wymogi od 01.01.2020r.) - to trochę więcej niż nasza klasa 5. "Ustawodawca" czyli w tym przypadku NFOŚ ...

32 minuty temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Spróbuję cokolwiek wyjaśnić. Po pierwsze, ten nowy kocioł musi spełniać wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt - wymogi od 01.01.2020r.) - to trochę więcej niż nasza klasa 5. Po ...

time image

09 Paź 2018, 10:53

17 godzin temu, MrTomo napisał: Kowalski chce wymienić kocioł na nowy. Ale sam kocioł bo system kominowy ma dobry, ceramiczny, całkiem nowy, tylko kocioł stary. Kocioł ma być węglowy zasypowy klasy 5 i innego Kowalski nie chce. I do tego ...

Interpretacja linków jest oczywista. Informacje n/t Czyste Powietrze chyba wszystkim wyjdą na dobre. Natomiast "kupujcie nasze kolektory - i tu link" w ramach programu Czyste Powietrze - będą podlegać regulaminowi. Co tu więcej tłumaczyć ? @ceb zamiast kokietować, że nie rozumiesz, ...

time image

Gość mhtyl

08 Paź 2018, 19:30

Bo dalej jesteś albo udajesz głupiego za przeproszeniem. Ktoś kto zamieszcza link np do wp.pl nie jej jego właścicielem ani w żaden sposób z ta strona powiązany i nie czerpie z tego żadnych korzyści Rozumiesz różnicę? Jak nie rozumiesz to idź sobie na FM, tam szybko cie ...

time image

08 Paź 2018, 19:30

2 godziny temu, ceb napisał: Materiał TVP3 Kraków, Bezpłciowy bełkot w ramach kampanii wyborczej. A Prezes Oddziału podaje informacje z kapelusza (dotyczy opodatkowania). Ten materiał tu: https://krakow.tvp.pl/39198007/rzadowy-program-czyste-powietrze-czyli-jak-walczyc-ze-smogiem    2 ...

time image

ceb

08 Paź 2018, 19:21

24 minuty temu, mhtyl napisał: Nie rozumiesz ? Zaakceptowałeś Regulamin i sam nie wiesz na co wyraziłeś zgodę? Forum jest do wymiany swoich doświadczeń i jak widzisz druga część Twojego postu jest ok, można wyrazić opinię swoimi słowami ...

time image

Gość mhtyl

08 Paź 2018, 18:50

1 godzinę temu, ceb napisał: Nie wklejam linków bo na tym forum jednym wolno wklejać a innym już nie. Nie rozumiesz ? Cytat Regulamin Forum Budujemydom.pl ... 4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników ...

time image

ceb

08 Paź 2018, 16:53

10 godzin temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Dotacja z programu "Czyste Powietrze" nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Był link do mojej strony gdzie był materiał video gdzie Witold Kozłowski z WFOŚiGW w Krakowie mówi wyraźnie że ...

time image

08 Paź 2018, 16:38

Reasumując Kowalski chce wymienić kocioł na nowy. Ale sam kocioł bo system kominowy ma dobry, ceramiczny, całkiem nowy, tylko kocioł stary. Kocioł ma być węglowy zasypowy klasy 5 i innego Kowalski nie chce. I do tego może wymieniłby kilka okien na lepsze ale może ...

time image

08 Paź 2018, 15:06

Na teraz ważniejsza jest informacja, że: Cytat 1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane do 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych W starszych wersjach (z przed ...

time image

08 Paź 2018, 13:41

1 godzinę temu, bajbaga napisał: Powiem tak. Oficjalna wersja (ta ze strony NFOŚ) jest wersją 1.6 z dnia 19.09.2018 r.   Fakt - w tej wersji gwiazdki nie ma. Cóż, po Nowym Roku zobaczymy, jak będzie ostatecznie.

bajbaga, dlatego napisałem - trzeba śledzić zmiany i się nimi dzielić. Beneficjenci są jeszcze zagubieni a zanim to się ustabilizuje i nic nie będzie już więcej do dodania, wiosna nas zastanie. Ja też widziałem różne wersje. Największą wartością będzie poprawnie wypełniony ...

time image

08 Paź 2018, 12:12

Powiem tak. Oficjalna wersja (ta ze strony NFOŚ) jest wersją 1.6 z dnia 19.09.2018 r. Z moich informacji wynika, że "gwiazdka" zniknęła już w wersji 1.4 z dnia 14.09.2018 r. (np. w Toruniu tą wersję, bez gwiazdki) publikują.   Ale na kilku stronach oddziałów ...

time image

08 Paź 2018, 10:10

22 minuty temu, bajbaga napisał: Powiem tak. Opieram się na oficjalnych danych opublikowanych przez NFOŚiGW opublikowanych na stronie: http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze/, a tam nie ma gwiazdki ani takiego warunku.   Ale ...

Dodam, że na instalację solarów i PV będzie można uzyskać jedynie kredyt. Na zdemontowane stare kotły węglowe trzeba będzie mieć "papier" potwierdzający zezłomowanie. Takie ciekawostki.

time image

08 Paź 2018, 09:28

21 minut temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał: Przy grupie VII (dochód powyżej 1600 PLN netto na osobę) jest gwiazdka, a na dole dopisek: Od 2019 dotacja zawierająca ulgę podatkową. Powiem tak. Opieram się na oficjalnych danych opublikowanych przez ...

time image

08 Paź 2018, 09:16

To w ramach pogłębienia tej wiedzy:

Redakcja Budujemy Dom ma aktualne informacje n/t programu Czyste Powietrze Oczywiście szukamy, szukamy ponieważ część informacji na portalach finansowych i innych portalach branżowych była podawana jako zapowiedź programu. Napisałem - "żywy organizm".

time image

08 Paź 2018, 09:05

9 minut temu, bajbaga napisał: Chyba raczej nie - w tabeli osoby z dochodem powyżej 1600 zł na osobę też są ujęte (ostatnia pozycja w tabeli, w pokazanym linku). Raczej tak. Przy grupie VII (dochód powyżej 1600 PLN netto na osobę) jest gwiazdka, a na ...

Tak tak  - o tym właśnie mówię. Ale dodam kolejny raz, że jest okazja sięgnąć po fundusze. 53 tysiące nie leży na ulicy. 1 godzinę temu, gawel napisał: I to jeszcze nie wszystko bo mojej gminie, te wyliczenia poprawiające stan energetyczny budynku powinne ...

time image

08 Paź 2018, 08:54

2 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Nie mają też funduszy na rozpoczęcie inwestycji. I w zasadzie dalej nie będą mieli, bo dla najbiedniejszych dotacja wynosi 90% inwestycji, a pożyczka na preferencyjnych warunkach 10% . Ale przypominam ...

Obecnie jest to "żywy organizm"  - jak widać po najnowszej wypowiedzi Kolegi Janusza. Cóż, zatem śledzimy temat i dzielimy się informacjami. W przyszłym roku pewno na dobre ruszą inwestycje i wtedy sytuacja się wyklaruje na 100%. 7 minut temu, bajbaga napisał: Taki ...

time image

08 Paź 2018, 08:41

Przed chwilą, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: ale podział na biednych i bogatych jest bez sensu. Taki podział istnieje tylko aby biedni mieli wyższą dotację a bogaci mniejszą, oraz w zależności od biedy/bogactwa uzupełnienie dotacji preferencyjnym ...

time image

08 Paź 2018, 08:39

10 minut temu, bajbaga napisał: Trochę porządkując: To były/są  dotacje - czyli pierwsza ścieżka. Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu ...

Program jest niczym "pospolite ruszenie" ale podział na biednych i bogatych jest bez sensu. Wystarczy kredyt w banku na 2.5-3 procent (ja bym jeszcze doliczył prowizję banku tak dla uporządkowania tematu) i możliwość ujęcia poniesionych kosztów w PIT. Każdemu będzie się opłacać. ...

time image

08 Paź 2018, 08:32

15 minut temu, bajbaga napisał: Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty   3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Wielkość dotacji i preferencyjnej pożyczki zależy od ...

13 minut temu, bajbaga napisał: Trochę porządkując: To były/są  dotacje - czyli pierwsza ścieżka. Oprócz dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” rząd planuje dodatkowe zachęty, które będą sprzyjać aktywizacji społeczeństwa w podejmowaniu ...

time image

08 Paź 2018, 08:13

Trochę porządkując: Cytat Wnioski, (o dotację) można składać od środy 19 września 2018 roku do 30 czerwca 2027 roku, do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej., lub  w Banku Ochrony Środowiska. Zainteresowani dokonać tego mogą na dwa ...

time image

08 Paź 2018, 07:42

23 minuty temu, gawel napisał:  I tego gmina się bała i do projektu nie przystąpiła. Raczej  żadne pieniążki bo programy OZE z dopłatami unijnymi są realizowane bezpośrednio przez gminy, Wniosek o dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze" ...

time image

08 Paź 2018, 07:37

15 minut temu, gawel napisał: I to jeszcze nie wszystko bo mojej gminie, te wyliczenia poprawiające stan energetyczny budynku powinne zostać potwierdzone stosownym audytem podwykonawczym. I tego gmina się bała i do projektu nie przystąpiła. Na papierze to każdy może ...

time image

Gość gawel

08 Paź 2018, 07:16

10 minut temu, bajbaga napisał: Nie jest tak różowo. Trzeba zrobić (przez osoby uprawnione) dość skomplikowaną i kosztowną papierkologię. Następnie wypisać wniosek. Następnie "wybudować" (zmodernizować). Następnie zapłacić ...

Sam wniosek można wypełnić samemu niczym bardziej skomplikowany PIT. To też zależy od skali modernizacji. Co nie zmienia faktu, że najpierw trzeba wyłożyć a potem się ubiegać. Chociaż, nie do końca jeszcze rozpracowałem ten proces i szukam potwierdzenia, że w formularz można ...

time image

08 Paź 2018, 07:01

Nie jest tak różowo. Trzeba zrobić (przez osoby uprawnione) dość skomplikowaną i kosztowną papierkologię. Następnie wypisać wniosek. Następnie "wybudować" (zmodernizować). Następnie zapłacić i dostarczyć kwit potwierdzający zapłatę. 

Szczerze wątpię, ze komuś uda się uzyskac dotację w tym roku skoro wnioski będą rozpatrywane 3 miesiące, pod warunkiem, ze zostaną poprawnie wypełnione. Chylę czoła przed pionierami   Tak na marginesie - w trosce o czyste powietrze węgiel sortymentu "ekogroszek" nadal ...

time image

08 Paź 2018, 06:40

Dnia 6.10.2018 o 17:55, ceb napisał: Program nie jest zły, sam się przymierzam jako beneficjent do "czystego powietrza". Podobno dotacja uzyskana w tym roku (czyli po zatwierdzonym wniosku) będzie opodatkowana a bez podatku dopiero od 01.01.2019 roku. Dotacja z ...

time image

ceb

06 Paź 2018, 15:55

Program nie jest zły, sam się przymierzam jako beneficjent do "czystego powietrza". Podobno dotacja uzyskana w tym roku (czyli po zatwierdzonym wniosku) będzie opodatkowana a bez podatku dopiero od 01.01.2019 roku. Tak przynajmniej zapowiada Witold Kozłowski z WFOŚiGW w Krakowie 

A co ma do tego 500+? Teraz skupiamy się na czystym powietrzu a nie na socjalu dla najmłodszych. Dobre paliwo to podstawa dobrego spalania. Sprawność kotłów nie będzie już większa natomiast na paliwie można zyskać. Tylko trzeba mieć wybór a nie kupować w dobrej wierze kamienie ...

time image

Gość Obatel czarnecki

01 Paź 2018, 17:37

Myślę że beneficjenci 500+ już dość dostali

time image

Gość Niania

20 Wrz 2018, 20:18

Winne wszystkiemu jest państwo które opodatkowuje nadmiernie gaz. Również ktoś źle podpisał umowę na dostawę gazu z Rosjanami

Niestety kotły na węgiel nazywane są często zamiennie śmieciuchami. Powtarzam - to nie wina nabywcy tony węgla tylko sprzedawcy. Pomijam kombinatorów i spalaczy "śmieci" ale to są działania krótkoterminowe i obrastają w legendę bo wiadomo, ze butelkami, oponami i gałęziami ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Warto wiedzieć dodatkowo:
Zobacz inne artykuły
Ocieplenie domu styropianem
Ocieplenie domu styropianem
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
14,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2022

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze maj 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom kwiecień 2022

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje