Audyt energetyczny budynku - do czego służy?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 6-9 minut
Audyt energetyczny budynku - do czego służy?

W obliczu rosnących cen energii i szukania źródeł oszczędności, zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorców, zasadnym jest wykonanie audytu efektywności energetycznej budynku. Do czego on służy? Co pozwala osiągnąć? Kto może go wykonać?

Do czego służy i na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny budynku to ogólna ocena jego sytuacji energetycznej. Wykonuje się go po to, by mieć rzeczywisty obraz zużycia energii i stanu budynku. Wiele nieruchomości traci mnóstwo energii ze względu na wady techniczne, brak odpowiedniego ocieplenia czy błędy w zarządzaniu i nieodpowiednie instalacje. 

Audyt daje podstawę do podjęcia kroków do termomodernizacji obiektu. Podczas audytu zostaje obliczone zapotrzebowanie na energię i moc przy aktualnym stanie budynku oraz po wykonaniu proponowanych modernizacji. 

Ocenie zostają poddane:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • stolarka okienna,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje wentylacyjne i klimatyzacje,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • stosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja). 

Co zawiera audyt energetyczny?

Audyt energetyczny zawiera przede wszystkim wskazówki i zalecenia do usprawnień cieplnych i energooszczędnych budynku. Mogą być to wytyczne odnośnie:

 • wymiany elektroniki,
 • zmiany oświetlenia budynku,
 • wykonania odpowiedniej termoizolacji budynku,
 • poprawienia wentylacji,
 • przygotowania ciepłej wody użytkowej czy odzysku energii.

Bardzo często już wdrożenie najprostszych zmian, takich jak wymiana żarówek w całym budynku, usprawnienie instalacji czy wymiana niektórych instalacji (np. podgrzewania wody) potrafi pomóc zaoszczędzić nawet 5-10% kosztów energii. W przypadku zastosowania się do wszystkich zmian, takich jak odpowiednie ocieplenie budynku, remont i wymiana ogrzewania, wykonanie przeglądu i naprawa klimatyzacji oszczędności mogą wynosić 10-20% lub więcej w przypadku bardzo złego stanu budynku.

Formalne składowe audytu energetycznego to:

 • sformułowanie zadania (celu),
 • zebranie danych o obiekcie,
 • analiza i ocena stanu istniejącego,
 • poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń),
 • ocena wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania,
 • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
 • przekazanie audytu zleceniodawcy.

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny?

Do przeprowadzenia audytu energetycznego co 4 lata są zobligowane duże przedsiębiorstwa: zatrudniające powyżej 250 pracowników lub osiągające obroty powyżej 50 mln euro rocznie. Ponadto powinni go wykonać przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o premię termomodernizacyjną (jest to warunek konieczny do otrzymania tej premii).

Według Ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223 poz. 1459) audyt może obejmować:

 • budynki mieszkalne,
 • budynki zbiorowego zamieszkania,
 • budynki wykorzystywane przez samorząd terytorialny,
 • regionalne sieci ciepłownicze i źródła ciepła.

Osoby prywatne oraz pozostali przedsiębiorcy mogą wykonać audyt energetyczny, choć nie mają takiego obowiązku prawnego.

Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna 2022

Wykonanie audytu efektywności energetycznej nie jest wymagane do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej. Natomiast, jeżeli zdecydujemy się na jego przeprowadzenie, to poniesiony koszt możemy odliczyć w ramach ww. ulgi. 

Kto wykonuje audyt energetyczny?

Do przeprowadzenia audytu energetycznego należy wybrać audytora z odpowiednimi uprawnieniami. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.

Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa

fot. otwierająca: mrmohock / stock.adobe.com

Dodaj komentarz

time image
time image
Zobacz inne artykuły
Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20
Korzystanie z separatora Festool CT CT-VA-20
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!