Beton komórkowy czy silikat?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Beton komórkowy czy silikat?

Zamierzam zbudować dom ciepły, energooszczędny i ładny. Planowałem ściany z cegły silikatowej (trójwarstwowe), bo nie trzeba ich tynkować, ale moje wątpliwości budzi ciepłochronność tego materiału. Jakiej grubości izolację zastosować? A może zrezygnować z silikatów i wybrać beton komórkowy?

Czy dwa tak różne pod względem właściwości wyroby mogą równie dobrze spełniać funkcję budulca na ściany naszego domu? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów. Z pewnością w podjęciu właściwej decyzji pomoże bliższe zapoznanie się z charakterystyką i własnościami obydwu materiałów.

Z czego się robi silikaty i beton komórkowy?

Wyroby silikatowe i beton komórkowy produkowane są z niemal identycznych surowców, jednak odmienne technologie wytwarzania sprawiają, że otrzymujemy materiały o zupełnie innych właściwościach. W obu przypadkach podstawowe składniki to wapno, piasek i woda (tylko niektóre odmiany betonu komórkowego - tzw. beton komórkowy ciemny - wytwarzane są z dodatkiem popiołu i cementu).

Wyroby silikatowe powstają w procesie formowania masy piaskowo-wapiennej na prasach, następnie poddawane są autoklawizacji w atmosferze pary wodnej i dojrzewaniu. Dzięki sprasowaniu cząsteczek materiału i wiążącym właściwościom wapna uzyskuje się wyrób o wysokiej wytrzymałości. Przy produkcji betonu komórkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest środek porotwórczy, powodujący podczas autoklawizowania pęcznienie wsadu, który kilkakrotnie zwiększa swoją objętość. Spieniony blok poddawany jest cięciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje się gotowym do sprzedaży wyrobem.

Asortyment

Wyroby silikatowe oferowane są w formie bloczków pełnych lub drążonych, cegieł zwykłych i elewacyjnych, kształtek wentylacyjnych i nadprożowych. Technologia produkcji silikatów pozwala na uzyskanie dużej dokładności wymiarowej (w granicach 1 mm), zatem do łączenia elementów można używać cienkowarstwowych zapraw klejowych.

Montaż gotowego nadproża
Montaż gotowego nadproża (fot. Termalica Bruk-Bet)

Dostępne są również materiały ścienne z ukształtowanymi na ścianach bocznych wpustami i wypustami, co pozwala nie tylko na wyeliminowanie konieczności nakładania zaprawy na spoiny pionowe, ale ułatwia również uzyskanie równej i gładkiej powierzchni ściany. Elementy ścienne wytwarzane są w dwóch typoszeregach wymiarowych, bazujących na wymiarach cegły znormalizowanej (długość 25 cm, wysokość 6,5 cm) lub wymiarach modularnych (długość 38 cm, wysokość 19 cm).

Materiały z betonu komórkowego to głównie bloczki i płytki oraz uzupełniający asortyment nadproży i stropów. Bloczki wykorzystywane są do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o grubości 12-40 cm, natomiast płytki stosuje się przy pracach wykończeniowych. Typowe wymiary (długość x wysokość) bloczków wynoszą 49 x 24 cm lub 59 x 24 cm, ale produkowane są również elementy o wymiarach modułowych, wysokości 20 cm. Podobnie jak silikaty, wyroby z betonu komórkowego charakteryzują się dużą dokładnością wymiarową, co pozwala na użycie do ich łączenia zapraw cienkowarstwowych.

Charakterystyka betonu komórkowego i silikatów

W potocznej opinii silikaty, nazywane również wyrobami wapienno-piaskowymi, to materiał wytrzymały, ciężki ale o niskiej ciepłochronności. Natomiast beton komórkowy postrzegany jest jako lekki, ciepły lecz o znikomej wytrzymałości. Ta uproszczona charakterystyka nie oddaje w pełni wszystkich własności obu materiałów, a przede wszystkim nie określa optymalnych dla nich zastosowań.

Duża masa objętościowa wyrobów silikatowych, postrzegana jako wada przy transporcie i murowaniu, wpływa korzystnie na zdolność do tłumienia hałasu, a jednocześnie zapewnia stabilne warunki cieplne wewnątrz domu. W takiej ścianie ciepło akumuluje się, co sprawia, że gromadzi i utrzymuje ona energię nie tylko pochodzącą z systemu ogrzewania, ale i z innych źródeł (nasłonecznienie, przebywające wewnątrz osoby, oświetlenie), a dom wolno się wychładza.

Istnieją jednak sytuacje, w których wysoka akumulacyjność ciepła może być cechą niekorzystną - np. w często lecz na krótko odwiedzanym domku rekreacyjnym, gdzie długo będziemy czekać aż nagrzeją się wyziębione mury.

Beton komórkowy, zwłaszcza w ścianie jednowarstwowej, ma dużo mniejszą zdolność do akumulacji ciepła. Decyduje o tym nie tylko jego mniejsza masa objętościowa, ale także średnia temperatura wewnątrz przegrody - w ocieplonej ścianie z silikatu jest ona zbliżona do panującej wewnątrz domu, natomiast w jednowarstwowej ścianie z betonu komórkowego odpowiada mniej więcej połowie różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Oba omawiane materiały cechuje wytrzymałość na ściskanie całkowicie wystarczająca do wznoszenia ścian konstrukcyjnych w domach jednorodzinnych. Jednak budując z lekkich odmian betonu komórkowego trzeba zwrócić uwagę na dopuszczalne naciski jednostkowe przy obciążeniach punktowych - np. w miejscach słupów czy osadzenia belek stropowych. W takich miejscach należy układać tzw. poduszkę, betonową lub ceglaną, która rozłoży obciążenie na większą powierzchnię.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Porównanie parametrów betonu komórkowego i silikatów
Parametry Beton komórkowy Silikaty
masa objętościowa 400-700 kg/m3 1400-1800 kg/m3
wytrzymałość na ściskanie 1,5-4 MPa 10-30 MPa
paroprzepuszczalność względna µi 5,7 8,10
izolacyjność akustyczna średnia bardzo dobra
akumulacja ciepła niska wysoka
nasiąkliwość do 40% do 15%
mrozoodporność względna całkowita
stabilizacja wilgotności powietrza niska wysoka

Beton komórkowy, zależnie od odmiany, uzyskuje różne parametry cieplne; właśnie one w dużej mierze decydują o jego przeznaczeniu. Z odmian lekkich 400 i 500 można stawiać ściany jednowarstwowe o grubości w granicach uzasadnionych ekonomicznie (do ok. 40 cm), uzyskując przenikalność cieplną zbliżoną do wymaganej dla ścian ocieplanych (ok. 0,3 W/m2•K). Ściany z wyrobów silikatowych wymagają natomiast ocieplenia izolacją grubszą niż 12 cm.

Dość poważnym ograniczeniem w stosowaniu betonu komórkowego jest jego duża nasiąkliwość, dlatego nie powinien on być wykorzystywany w częściach budynku znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Z tą cechą wiąże się również jego ograniczona mrozoodporność. Choć w warunkach normalnego użytkowania wchłaniana woda nie wypełnia całkowicie porów w jego strukturze i w razie zamarznięcia nie powoduje rozsadzenia, jednak w przypadku całkowitego długotrwałego nawodnienia zamarznięty beton komórkowy ulegnie uszkodzeniu.

Duża objętość porów sprawia też, że beton komórkowy, który zamoknie, długo wysycha. Jeśli tak zamoczoną ścianę pokryjemy następnie ociepleniem o niskiej paroprzepuszczalności - np. płytami styropianowymi - mogą wyniknąć z tego poważne kłopoty. Przy ograniczonej zdolności odprowadzenia wilgoci na zewnątrz będzie ona wnikać do wnętrza domu.

Zastosowanie w ścianach zewnętrznych

Oba materiały mają swoje wady i zalety, zatem o ich wyborze powinny decydować najistotniejsze wymagania użytkowników. Nie bez znaczenia jest również koszt budowy, jednak przy porównywaniu wydatków należy brać pod uwagę stan wykończenia ściany w określonej technologii oraz możliwą do uzyskania ciepłochronność. Ściany zewnętrzne z silikatów muszą być budowane jako warstwowe, z izolacją cieplną z wełny lub styropianu, w wersji dwu- lub trójwarstwowej.

Ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego - schemat
Ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego

Elementy z betonu komórkowego umożliwiają natomiast postawienie ściany jednowarstwowej, której ciepłochronność będzie ściśle zależeć od grubości i odmiany użytych bloczków. Z betonu komórkowego można również budować ściany z ociepleniem - najczęściej jako dwuwarstwowe - wówczas własności ciepłochronne samego betonu odgrywają mniejszą rolę.

Ponieważ w wykonanej z silikatów ścianie dwu- lub trójwarstwowej materiał ten pełni jedynie rolę konstrukcji nośnej, jego grubość można ograniczyć do niezbędnego minimum określonego wymogami sztywności i nośności ściany. Z reguły w domach jednorodzinnych wystarczająca grubość ścian nośnych to 15-18 cm. Natomiast warstwa ociepleniowa nie powinna mieć grubości mniejszej niż 12 cm, bo tylko wtedy można uzyskać wymaganą przenikalność cieplną U poniżej 0,3 W/(m2•K).

Przy trójwarstwowej budowie przegrody można ułożyć nawet 20 cm izolacji, co pozwoli na uzyskanie ciepłochronności na poziomie U = 0,2 W/(m2•K), ale najczęściej stosuje się izolację o grubości 14-16 cm. W ścianie dwuwarstwowej - mimo że niektórzy producenci systemów ociepleniowych dopuszczają stosowanie izolacji grubości powyżej 12 cm - jest to jednak dosyć ryzykowne. Jeśli zależy nam na uzyskaniu wyższej ciepłochronności, lepiej zdecydować się na ścianę trójwarstwową. W obu technologiach jako ocieplenie można stosować zarówno wełnę mineralną, jak i styropian, z tym że w przypadku ściany trójwarstwowej użycie wełny wymaga utworzenia pustki wentylacyjnej pomiędzy elewacją a ociepleniem.

Budowa ścian z ociepleniem eliminuje - pod warunkiem prawidłowego wykonania - możliwość wystąpienia mostków cieplnych, co zapewnia równomierną ciepłochronność całej powierzchni ścian zewnętrznych.

Ściana trójwarstwowa z silikatów - schemat
Ściana trójwarstwowa z silikatów

Bloczki z betonu komórkowego, przeznaczone do stawiania ścian jednowarstwowych, umożliwiają uzyskanie ciepłochronności na poziomie ok. 0,3 W/m2•K przy grubości muru 36-40 cm. Taka ściana jest jednak niejednorodna pod względem cieplnym, gdyż umieszczone w niej elementy konstrukcyjne - nadproża, wieńce stropowe - zmniejszają ciepłochronność w miejscach osadzenia. Również spoiny elementów mogą, teoretycznie, być przyczyną występowania mostków cieplnych.

W praktyce problem ten eliminuje zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej lub ciepłochronnej. Przy budowie ściany jednowarstwowej trzeba więc zwracać szczególną uwagę na dodatkowe ocieplenie elementów konstrukcyjnych oraz unikać wykonywania głębokich bruzd w ścianach zewnętrznych (np. pod rury kanalizacyjne), gdyż w tych miejscach wskaźnik ciepłochronności znacznie się obniży.

Problem mostków cieplnych praktycznie nie występuje, jeśli wznosimy z betonu komórkowego ścianę dwuwarstwową. Jej ocieplenie może być cieńsze, niż w przypadku zastosowania elementów silikatowych; mimo to uzyskamy ciepłochroność na tym samym poziomie. W praktyce jednak stosuje się warstwy ocieplenia grubości 8-10 cm przy grubości ściany nośnej 24 cm, co pozwala na uzyskanie ciepłochronności U = 0,25-0,27 W/(m2•K).

Zastosowanie wewnątrz budynku

Wewnętrzne ściany nośne i działowe nie muszą spełniać wymogu dobrej ciepłochronności, istotne natomiast jest, by zapewniały wysoką izolacyjność akustyczną, a także - miały dużą wytrzymałość, zarówno na ściskanie, jak i na obciążenia związane z mocowaniem do nich ciężkich przedmiotów. Dla takich zastosowań odpowiedniejsze niż beton komórkowy (zwłaszcza lekkie jego odmiany) będą wyroby silikatowe.

Przykładowo, izolacyjność akustyczną na poziomie 42 dB można w przypadku silikatów uzyskać już przy grubości ścianki wynoszącej 8 cm, gdy przy użyciu betonu komórkowego wymagałoby to wzniesienia ściany przynajmniej dwa razy grubszej. Podobne problemy może sprawiać zamocowanie ciężkich szafek na ściance z lekkiej odmiany betonu komórkowego; przyczyną będzie tu słabe umocowanie elementów kotwiących w dość miękkim materiale. Jednak nie w każdym przypadku murowanie ścian wewnętrznych z silikatów będzie najlepszym rozwiązaniem.

Jest to bowiem materiał ciężki, w związku z czym wymaga wcześniejszego zaprojektowania odpowiednich wzmocnień w konstrukcji stropu. Kłopotliwe, ze względu na twardość elementów silikatowych, może być również wycinanie w nich bruzd instalacyjnych, szczególnie jeśli przewidujemy pokrycie ścian tynkiem cienkowarstwowym, pod którym nie można ukryć kabli instalacji elektrycznej.

Inne zastosowania

Wyroby silikatowe czy z betonu komórkowego to nie tylko materiały ścienne ale także produkty wykorzystywane przy wykonywaniu innych elementów budynku. Kształtki wentylacyjne z silikatów umożliwiają postawienie gładko wewnątrz wykończonych, pojedynczych lub zgrupowanych kanałów wentylacyjnych.

Cienkie płytki elewacyjne wykorzystuje się do wykańczania np. cokołów domu, a także jako okładziny na tarasach bądź słupkach ogrodzeniowych. Dostępne są również prefabrykowane elementy nadproży, eliminujące konieczność deskowania. Elementy z betonu komórkowego w postaci płytek grubości 5-10 cm wykorzystuje się z kolei powszechnie przy obmurowywaniu wanien, brodzików czy kuchni wyspowych.

Płytki te łatwo przycinać piłą do drewna do wymaganych wymiarów, a ich równa i gładka powierzchnia ułatwia wykończenie tynkiem czy okładziną ceramiczną. W systemach budowlanych z betonu komórkowego wykorzystywane są też prefabrykowane zbrojone nadproża oraz płyty stropowe.

PODSUMOWANIE

By dokonać właściwego wyboru pomiędzy silikatami a betonem komórkowym, należy dokładnie sprecyzować swoje oczekiwania.

  • Jeśli szczególnie zależy nam na czasie, szybciej wzniesiemy jednowarstwową ścianę z dużych i lekkich bloczków betonowych, uzyskując przy tym ciepłochronność porównywalną do ściany dwuwarstwowej z silikatów.
  • Silikatowa przegroda trójwarstwowa, oprócz dobrych i stabilnych warunków cieplnych wewnątrz budynku, zapewni mu doskonałą izolacyjność akustyczną. Budowa takiej ściany jest jednak bardziej skomplikowana, niż ściany jedno- lub dwuwarstwowej.
  • Mocowanie bardzo ciężkich mebli i przedmiotów do ściany z betonu komórkowego może okazać się trudne, a nawet niemożliwe, z kolei wznoszenie ścianek działowych z ciężkich silikatów wymaga odpowiednio wzmocnionej konstrukcji stropu.

Redakcja BD
Zdjęcie otwierające (od lewej): H+H, Solbet

Zdaniem naszych Czytelników

time image

27 Lip 2020, 09:49

W artykule odmawiane są ściany i dwuwarstwowe i trójwarstwowe.

time image

Gość Tomek

27 Lip 2020, 05:32

Dlaczego ściany zew silikatowe opisywane są jako trójwarstwowe, nie rozumiem tego. Przecież w większości jest to silka 24+20cm styropianu.

time image

Gość Dociekliwy

20 Wrz 2018, 12:03

Zwróciłem uwagę na opis silikatów, dawno temu ktoś mi tłumaczył, że na ścianach z silikatów grzyb nie zagości. Poza tym z uwagi na dodatek wapna są zdrowe.

time image

Gość 55555

13 Maj 2018, 06:47

Świetny artykuł warto by go rozubować o koszty obu systemów oraz o pustaki ceramiczne.

time image

21 Lis 2015, 11:15

Cytat W betonie komórkowym, jest aluminium - dodawany aby tworzyly sie mikrokomorki w tym betonie. Wdychanie tego pylu (...) Aleś wymyślił. Te mikrokomórki, jak pięknie napisałeś to właśnie dziury po aluminium, które w ...

time image

Gość Piotr

21 Lis 2015, 11:08

W betonie komórkowym, jest aluminium - dodawany aby tworzyly sie mikrokomorki w tym betonie. Wdychanie tego pylu, np. przy cieciu tych kamieni na budowie jest ogromnym zagrozeniem dla zdrowia! Szczerze mowiac to nie chcial bym mieszkac w domu zbudowanego z betonu komorkowego.

time image

Gość MAJSTER

20 Mar 2015, 09:29

Co po chwile zmieniaja normy itd... Itp... Za rok okarze sie ,ze styropian jest rakotworczy a silka z czernobyla. Rzecznik knauf to nastepny do nabicia sobie kabzy.

time image

Gość hugon

23 Lut 2015, 19:24

Łecina ty dobry jesteś w gebie ale fuszerke odpier.. jak mało kto

time image

27 Lis 2014, 12:55

Szanowni Państwo. Dobór typu materiału konstrukcyjnego powinien być (jak zresztą całość) dokonany przez projektanta budynku. To on ocenia warunki posadowienia, nośność, parametry techniczne itp. Ma do tego wiedzę i doświadczenia. Niezależnie od typu materiału konstrukcyjnego, ...

time image

26 Lis 2014, 20:29

Cytat Ja gdybym robił u siebie to zdecydowałbym się na karton - gips... Mimo że są ubytki na metrażu, ale ile szybciej, pyk pyk pyk płytki jako taki i fajrant... Ściany zewnętrzne też byś sobie postawił z płyty GK? :P ...

time image

Gość Łęcina Bogusław

26 Lis 2014, 14:20

Ja gdybym robił u siebie to zdecydowałbym się na karton - gips... Mimo że są ubytki na metrażu, ale ile szybciej, pyk pyk pyk płytki jako taki i fajrant...

time image

Gość JF

21 Lut 2014, 12:30

Świetny artykuł, brakuje mi tylko przedstawienia różnic finansowych.

time image

Gość BuBu

26 Lut 2013, 21:01

Bardzo dobrze oopracowany temat nawet laikowi wszystk wyjasni. Dzieki.

time image

19 Wrz 2011, 06:22

jak na technologa, to żeś się nie popisał, rozumiem, że można to zwalić na karb bezsenności

time image

Gość wiech technolog budownictwa

19 Wrz 2011, 01:54

trzecia warstwa nic nie daje bo powietrze nie jest zamknięte tylko zachodzi jego wymiana inaczej jest kłopot z wilgocią do tego kotwy stalowe przewodzące ciepło w kierunku zewnętrznym a trochę ich jest-trójwarstwowe ściany to głupota no chyba że ktoś ma zbędną gotówkę...

time image

30 Cze 2011, 19:17

Cytat Ponieważ we współczesnym budownictwie minimalna grubość izolacji to 30 cm, To jest jakaś norma?

time image

Gość arturo72

25 Lis 2010, 17:18

Cytat budował może ktoś z was w ten sposób że ściany zewnętrzne były wykonane z betonu komórkowego a ściany wewnętrzne nośne jak również działowe z silikatów np z Ytonga i Silki? Jeśli tak to jak to się sprawdziło? czy bardzo ...

time image

Gość mwars

24 Lis 2010, 23:11

budował może ktoś z was w ten sposób że ściany zewnętrzne były wykonane z betonu komórkowego a ściany wewnętrzne nośne jak również działowe z silikatów np z Ytonga i Silki? Jeśli tak to jak to się sprawdziło? czy bardzo to komplikuje budowę?..

time image

29 Sty 2010, 08:58

Cytat Panie autorze a dlaczego izolacja powyżej 12 cm jest ryzykowna? Jestem zaniepokojony bo mam w projekcie 20 Z(styropian) Izolacje powyżej 10-12 cm muszą być zabezpieczone od wewnątrz warstwą o maksymalnym oporze dyfuzyjnym, ...

time image

27 Sty 2010, 09:00

Cytat Panie autorze a dlaczego izolacja powyżej 12 cm jest ryzykowna? Jestem zaniepokojony bo mam w projekcie 20 Z(styropian) Gruba izolacją w systemie dociepleń BSO powoduje większe obciążenia przenoszone przez zaprawę klejową, ...

time image

Gość Piotr

25 Sty 2010, 14:36

Panie autorze a dlaczego izolacja powyżej 12 cm jest ryzykowna? Jestem zaniepokojony bo mam w projekcie 20 Z(styropian)

time image

02 Gru 2009, 07:06

Cytat dwaj \'fachowcy\' sie wypowiedzieli... Jeden mowi o super drogim i klopotliwym w instalacji porothermie (pomysl co sie ze wspolczynnikami przenikalnosci cieplnej bedzie dzialo gdy nasi \'fachowcy\' zasmaruja ci dziurki w porothermie zaprawa ...

time image

Gość budowlaniec

02 Gru 2009, 02:00

dwaj \'fachowcy\' sie wypowiedzieli... Jeden mowi o super drogim i klopotliwym w instalacji porothermie (pomysl co sie ze wspolczynnikami przenikalnosci cieplnej bedzie dzialo gdy nasi \'fachowcy\' zasmaruja ci dziurki w porothermie zaprawa - 1/4 sciany to bedzie mostek termiczny. Drugi ...

time image

05 Lip 2009, 20:24

jesli chcesz dobrze i ekonomicznie wybudowac to zadne cuda tylko poroterm min 350 i na to 80-100mm wełna i nic leprzego nie znajdziesz ,a z tzw suporeksu czy tez silikatu to sobie mozesz działowe sciany stawiac budujac w tym systemie uzyskasz naprawde wysokie parametry oraz mikroklimat ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2021

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze grudzień 2021 - styczeń 2022

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2021

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom listopad - grudzień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2022

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2022

Nowoczesne Instalacje