Beton komórkowy czy silikat?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 17-22 minuty
Beton komórkowy czy silikat?

Zamierzam zbudować dom ciepły, energooszczędny i ładny. Planowałem ściany z cegły silikatowej (trójwarstwowe), bo nie trzeba ich tynkować, ale moje wątpliwości budzi ciepłochronność tego materiału. Jakiej grubości izolację zastosować? A może zrezygnować z silikatów i wybrać beton komórkowy?

Czy dwa tak różne pod względem właściwości wyroby mogą równie dobrze spełniać funkcję budulca na ściany naszego domu? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów. Z pewnością w podjęciu właściwej decyzji pomoże bliższe zapoznanie się z charakterystyką i własnościami obydwu materiałów.

Z czego się robi silikaty i beton komórkowy?

Wyroby silikatowe i beton komórkowy produkowane są z niemal identycznych surowców, jednak odmienne technologie wytwarzania sprawiają, że otrzymujemy materiały o zupełnie innych właściwościach. W obu przypadkach podstawowe składniki to wapno, piasek i woda (tylko niektóre odmiany betonu komórkowego - tzw. beton komórkowy ciemny - wytwarzane są z dodatkiem popiołu i cementu).

Wyroby silikatowe powstają w procesie formowania masy piaskowo-wapiennej na prasach, następnie poddawane są autoklawizacji w atmosferze pary wodnej i dojrzewaniu. Dzięki sprasowaniu cząsteczek materiału i wiążącym właściwościom wapna uzyskuje się wyrób o wysokiej wytrzymałości. Przy produkcji betonu komórkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest środek porotwórczy, powodujący podczas autoklawizowania pęcznienie wsadu, który kilkakrotnie zwiększa swoją objętość. Spieniony blok poddawany jest cięciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje się gotowym do sprzedaży wyrobem.

Asortyment

Wyroby silikatowe oferowane są w formie bloczków pełnych lub drążonych, cegieł zwykłych i elewacyjnych, kształtek wentylacyjnych i nadprożowych. Technologia produkcji silikatów pozwala na uzyskanie dużej dokładności wymiarowej (w granicach 1 mm), zatem do łączenia elementów można używać cienkowarstwowych zapraw klejowych.

Montaż gotowego nadproża
Montaż gotowego nadproża (fot. Termalica Bruk-Bet)

Dostępne są również materiały ścienne z ukształtowanymi na ścianach bocznych wpustami i wypustami, co pozwala nie tylko na wyeliminowanie konieczności nakładania zaprawy na spoiny pionowe, ale ułatwia również uzyskanie równej i gładkiej powierzchni ściany. Elementy ścienne wytwarzane są w dwóch typoszeregach wymiarowych, bazujących na wymiarach cegły znormalizowanej (długość 25 cm, wysokość 6,5 cm) lub wymiarach modularnych (długość 38 cm, wysokość 19 cm).

Materiały z betonu komórkowego to głównie bloczki i płytki oraz uzupełniający asortyment nadproży i stropów. Bloczki wykorzystywane są do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o grubości 12-40 cm, natomiast płytki stosuje się przy pracach wykończeniowych. Typowe wymiary (długość x wysokość) bloczków wynoszą 49 x 24 cm lub 59 x 24 cm, ale produkowane są również elementy o wymiarach modułowych, wysokości 20 cm. Podobnie jak silikaty, wyroby z betonu komórkowego charakteryzują się dużą dokładnością wymiarową, co pozwala na użycie do ich łączenia zapraw cienkowarstwowych.

Charakterystyka betonu komórkowego i silikatów

W potocznej opinii silikaty, nazywane również wyrobami wapienno-piaskowymi, to materiał wytrzymały, ciężki ale o niskiej ciepłochronności. Natomiast beton komórkowy postrzegany jest jako lekki, ciepły lecz o znikomej wytrzymałości. Ta uproszczona charakterystyka nie oddaje w pełni wszystkich własności obu materiałów, a przede wszystkim nie określa optymalnych dla nich zastosowań.

Duża masa objętościowa wyrobów silikatowych, postrzegana jako wada przy transporcie i murowaniu, wpływa korzystnie na zdolność do tłumienia hałasu, a jednocześnie zapewnia stabilne warunki cieplne wewnątrz domu. W takiej ścianie ciepło akumuluje się, co sprawia, że gromadzi i utrzymuje ona energię nie tylko pochodzącą z systemu ogrzewania, ale i z innych źródeł (nasłonecznienie, przebywające wewnątrz osoby, oświetlenie), a dom wolno się wychładza.

Istnieją jednak sytuacje, w których wysoka akumulacyjność ciepła może być cechą niekorzystną - np. w często lecz na krótko odwiedzanym domku rekreacyjnym, gdzie długo będziemy czekać aż nagrzeją się wyziębione mury.

Beton komórkowy, zwłaszcza w ścianie jednowarstwowej, ma dużo mniejszą zdolność do akumulacji ciepła. Decyduje o tym nie tylko jego mniejsza masa objętościowa, ale także średnia temperatura wewnątrz przegrody - w ocieplonej ścianie z silikatu jest ona zbliżona do panującej wewnątrz domu, natomiast w jednowarstwowej ścianie z betonu komórkowego odpowiada mniej więcej połowie różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Oba omawiane materiały cechuje wytrzymałość na ściskanie całkowicie wystarczająca do wznoszenia ścian konstrukcyjnych w domach jednorodzinnych. Jednak budując z lekkich odmian betonu komórkowego trzeba zwrócić uwagę na dopuszczalne naciski jednostkowe przy obciążeniach punktowych - np. w miejscach słupów czy osadzenia belek stropowych. W takich miejscach należy układać tzw. poduszkę, betonową lub ceglaną, która rozłoży obciążenie na większą powierzchnię.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Porównanie parametrów betonu komórkowego i silikatów
Parametry Beton komórkowy Silikaty
masa objętościowa 400-700 kg/m3 1400-1800 kg/m3
wytrzymałość na ściskanie 1,5-4 MPa 10-30 MPa
paroprzepuszczalność względna µi 5,7 8,10
izolacyjność akustyczna średnia bardzo dobra
akumulacja ciepła niska wysoka
nasiąkliwość do 40% do 15%
mrozoodporność względna całkowita
stabilizacja wilgotności powietrza niska wysoka

Beton komórkowy, zależnie od odmiany, uzyskuje różne parametry cieplne; właśnie one w dużej mierze decydują o jego przeznaczeniu. Z odmian lekkich 400 i 500 można stawiać ściany jednowarstwowe o grubości w granicach uzasadnionych ekonomicznie (do ok. 40 cm), uzyskując przenikalność cieplną zbliżoną do wymaganej dla ścian ocieplanych (ok. 0,3 W/m2•K). Ściany z wyrobów silikatowych wymagają natomiast ocieplenia izolacją grubszą niż 12 cm.

Dość poważnym ograniczeniem w stosowaniu betonu komórkowego jest jego duża nasiąkliwość, dlatego nie powinien on być wykorzystywany w częściach budynku znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Z tą cechą wiąże się również jego ograniczona mrozoodporność. Choć w warunkach normalnego użytkowania wchłaniana woda nie wypełnia całkowicie porów w jego strukturze i w razie zamarznięcia nie powoduje rozsadzenia, jednak w przypadku całkowitego długotrwałego nawodnienia zamarznięty beton komórkowy ulegnie uszkodzeniu.

Duża objętość porów sprawia też, że beton komórkowy, który zamoknie, długo wysycha. Jeśli tak zamoczoną ścianę pokryjemy następnie ociepleniem o niskiej paroprzepuszczalności - np. płytami styropianowymi - mogą wyniknąć z tego poważne kłopoty. Przy ograniczonej zdolności odprowadzenia wilgoci na zewnątrz będzie ona wnikać do wnętrza domu.

Zastosowanie w ścianach zewnętrznych

Oba materiały mają swoje wady i zalety, zatem o ich wyborze powinny decydować najistotniejsze wymagania użytkowników. Nie bez znaczenia jest również koszt budowy, jednak przy porównywaniu wydatków należy brać pod uwagę stan wykończenia ściany w określonej technologii oraz możliwą do uzyskania ciepłochronność. Ściany zewnętrzne z silikatów muszą być budowane jako warstwowe, z izolacją cieplną z wełny lub styropianu, w wersji dwu- lub trójwarstwowej.

Ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego - schemat
Ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego

Elementy z betonu komórkowego umożliwiają natomiast postawienie ściany jednowarstwowej, której ciepłochronność będzie ściśle zależeć od grubości i odmiany użytych bloczków. Z betonu komórkowego można również budować ściany z ociepleniem - najczęściej jako dwuwarstwowe - wówczas własności ciepłochronne samego betonu odgrywają mniejszą rolę.

Ponieważ w wykonanej z silikatów ścianie dwu- lub trójwarstwowej materiał ten pełni jedynie rolę konstrukcji nośnej, jego grubość można ograniczyć do niezbędnego minimum określonego wymogami sztywności i nośności ściany. Z reguły w domach jednorodzinnych wystarczająca grubość ścian nośnych to 15-18 cm. Natomiast warstwa ociepleniowa nie powinna mieć grubości mniejszej niż 12 cm, bo tylko wtedy można uzyskać wymaganą przenikalność cieplną U poniżej 0,3 W/(m2•K).

Przy trójwarstwowej budowie przegrody można ułożyć nawet 20 cm izolacji, co pozwoli na uzyskanie ciepłochronności na poziomie U = 0,2 W/(m2•K), ale najczęściej stosuje się izolację o grubości 14-16 cm. W ścianie dwuwarstwowej - mimo że niektórzy producenci systemów ociepleniowych dopuszczają stosowanie izolacji grubości powyżej 12 cm - jest to jednak dosyć ryzykowne. Jeśli zależy nam na uzyskaniu wyższej ciepłochronności, lepiej zdecydować się na ścianę trójwarstwową. W obu technologiach jako ocieplenie można stosować zarówno wełnę mineralną, jak i styropian, z tym że w przypadku ściany trójwarstwowej użycie wełny wymaga utworzenia pustki wentylacyjnej pomiędzy elewacją a ociepleniem.

Budowa ścian z ociepleniem eliminuje - pod warunkiem prawidłowego wykonania - możliwość wystąpienia mostków cieplnych, co zapewnia równomierną ciepłochronność całej powierzchni ścian zewnętrznych.

Ściana trójwarstwowa z silikatów - schemat
Ściana trójwarstwowa z silikatów

Bloczki z betonu komórkowego, przeznaczone do stawiania ścian jednowarstwowych, umożliwiają uzyskanie ciepłochronności na poziomie ok. 0,3 W/m2•K przy grubości muru 36-40 cm. Taka ściana jest jednak niejednorodna pod względem cieplnym, gdyż umieszczone w niej elementy konstrukcyjne - nadproża, wieńce stropowe - zmniejszają ciepłochronność w miejscach osadzenia. Również spoiny elementów mogą, teoretycznie, być przyczyną występowania mostków cieplnych.

W praktyce problem ten eliminuje zastosowanie zaprawy cienkowarstwowej lub ciepłochronnej. Przy budowie ściany jednowarstwowej trzeba więc zwracać szczególną uwagę na dodatkowe ocieplenie elementów konstrukcyjnych oraz unikać wykonywania głębokich bruzd w ścianach zewnętrznych (np. pod rury kanalizacyjne), gdyż w tych miejscach wskaźnik ciepłochronności znacznie się obniży.

Problem mostków cieplnych praktycznie nie występuje, jeśli wznosimy z betonu komórkowego ścianę dwuwarstwową. Jej ocieplenie może być cieńsze, niż w przypadku zastosowania elementów silikatowych; mimo to uzyskamy ciepłochroność na tym samym poziomie. W praktyce jednak stosuje się warstwy ocieplenia grubości 8-10 cm przy grubości ściany nośnej 24 cm, co pozwala na uzyskanie ciepłochronności U = 0,25-0,27 W/(m2•K).

Zastosowanie wewnątrz budynku

Wewnętrzne ściany nośne i działowe nie muszą spełniać wymogu dobrej ciepłochronności, istotne natomiast jest, by zapewniały wysoką izolacyjność akustyczną, a także - miały dużą wytrzymałość, zarówno na ściskanie, jak i na obciążenia związane z mocowaniem do nich ciężkich przedmiotów. Dla takich zastosowań odpowiedniejsze niż beton komórkowy (zwłaszcza lekkie jego odmiany) będą wyroby silikatowe.

Przykładowo, izolacyjność akustyczną na poziomie 42 dB można w przypadku silikatów uzyskać już przy grubości ścianki wynoszącej 8 cm, gdy przy użyciu betonu komórkowego wymagałoby to wzniesienia ściany przynajmniej dwa razy grubszej. Podobne problemy może sprawiać zamocowanie ciężkich szafek na ściance z lekkiej odmiany betonu komórkowego; przyczyną będzie tu słabe umocowanie elementów kotwiących w dość miękkim materiale. Jednak nie w każdym przypadku murowanie ścian wewnętrznych z silikatów będzie najlepszym rozwiązaniem.

Jest to bowiem materiał ciężki, w związku z czym wymaga wcześniejszego zaprojektowania odpowiednich wzmocnień w konstrukcji stropu. Kłopotliwe, ze względu na twardość elementów silikatowych, może być również wycinanie w nich bruzd instalacyjnych, szczególnie jeśli przewidujemy pokrycie ścian tynkiem cienkowarstwowym, pod którym nie można ukryć kabli instalacji elektrycznej.

Inne zastosowania

Wyroby silikatowe czy z betonu komórkowego to nie tylko materiały ścienne ale także produkty wykorzystywane przy wykonywaniu innych elementów budynku. Kształtki wentylacyjne z silikatów umożliwiają postawienie gładko wewnątrz wykończonych, pojedynczych lub zgrupowanych kanałów wentylacyjnych.

Cienkie płytki elewacyjne wykorzystuje się do wykańczania np. cokołów domu, a także jako okładziny na tarasach bądź słupkach ogrodzeniowych. Dostępne są również prefabrykowane elementy nadproży, eliminujące konieczność deskowania. Elementy z betonu komórkowego w postaci płytek grubości 5-10 cm wykorzystuje się z kolei powszechnie przy obmurowywaniu wanien, brodzików czy kuchni wyspowych.

Płytki te łatwo przycinać piłą do drewna do wymaganych wymiarów, a ich równa i gładka powierzchnia ułatwia wykończenie tynkiem czy okładziną ceramiczną. W systemach budowlanych z betonu komórkowego wykorzystywane są też prefabrykowane zbrojone nadproża oraz płyty stropowe.

PODSUMOWANIE

By dokonać właściwego wyboru pomiędzy silikatami a betonem komórkowym, należy dokładnie sprecyzować swoje oczekiwania.

  • Jeśli szczególnie zależy nam na czasie, szybciej wzniesiemy jednowarstwową ścianę z dużych i lekkich bloczków betonowych, uzyskując przy tym ciepłochronność porównywalną do ściany dwuwarstwowej z silikatów.
  • Silikatowa przegroda trójwarstwowa, oprócz dobrych i stabilnych warunków cieplnych wewnątrz budynku, zapewni mu doskonałą izolacyjność akustyczną. Budowa takiej ściany jest jednak bardziej skomplikowana, niż ściany jedno- lub dwuwarstwowej.
  • Mocowanie bardzo ciężkich mebli i przedmiotów do ściany z betonu komórkowego może okazać się trudne, a nawet niemożliwe, z kolei wznoszenie ścianek działowych z ciężkich silikatów wymaga odpowiednio wzmocnionej konstrukcji stropu.

Redakcja BD
Zdjęcie otwierające (od lewej): H+H, Solbet

Zdaniem naszych Czytelników

time image

27 Lip 2020, 09:49

W artykule odmawiane są ściany i dwuwarstwowe i trójwarstwowe.

time image

Gość Tomek

27 Lip 2020, 05:32

Dlaczego ściany zew silikatowe opisywane są jako trójwarstwowe, nie rozumiem tego. Przecież w większości jest to silka 24+20cm styropianu.

time image

Gość Dociekliwy

20 Wrz 2018, 12:03

Zwróciłem uwagę na opis silikatów, dawno temu ktoś mi tłumaczył, że na ścianach z silikatów grzyb nie zagości. Poza tym z uwagi na dodatek wapna są zdrowe.

time image

Gość 55555

13 Maj 2018, 06:47

Świetny artykuł warto by go rozubować o koszty obu systemów oraz o pustaki ceramiczne.

time image

21 Lis 2015, 11:15

Cytat W betonie komórkowym, jest aluminium - dodawany aby tworzyly sie mikrokomorki w tym betonie. Wdychanie tego pylu (...) Aleś wymyślił. Te mikrokomórki, jak pięknie napisałeś to właśnie dziury po aluminium, które w ...

time image

Gość Piotr

21 Lis 2015, 11:08

W betonie komórkowym, jest aluminium - dodawany aby tworzyly sie mikrokomorki w tym betonie. Wdychanie tego pylu, np. przy cieciu tych kamieni na budowie jest ogromnym zagrozeniem dla zdrowia! Szczerze mowiac to nie chcial bym mieszkac w domu zbudowanego z betonu komorkowego.

time image

Gość MAJSTER

20 Mar 2015, 09:29

Co po chwile zmieniaja normy itd... Itp... Za rok okarze sie ,ze styropian jest rakotworczy a silka z czernobyla. Rzecznik knauf to nastepny do nabicia sobie kabzy.

time image

Gość hugon

23 Lut 2015, 19:24

Łecina ty dobry jesteś w gebie ale fuszerke odpier.. jak mało kto

time image

27 Lis 2014, 12:55

Szanowni Państwo. Dobór typu materiału konstrukcyjnego powinien być (jak zresztą całość) dokonany przez projektanta budynku. To on ocenia warunki posadowienia, nośność, parametry techniczne itp. Ma do tego wiedzę i doświadczenia. Niezależnie od typu materiału konstrukcyjnego, ...

time image

26 Lis 2014, 20:29

Cytat Ja gdybym robił u siebie to zdecydowałbym się na karton - gips... Mimo że są ubytki na metrażu, ale ile szybciej, pyk pyk pyk płytki jako taki i fajrant... Ściany zewnętrzne też byś sobie postawił z płyty GK? :P ...

time image

Gość Łęcina Bogusław

26 Lis 2014, 14:20

Ja gdybym robił u siebie to zdecydowałbym się na karton - gips... Mimo że są ubytki na metrażu, ale ile szybciej, pyk pyk pyk płytki jako taki i fajrant...

time image

Gość JF

21 Lut 2014, 12:30

Świetny artykuł, brakuje mi tylko przedstawienia różnic finansowych.

time image

Gość BuBu

26 Lut 2013, 21:01

Bardzo dobrze oopracowany temat nawet laikowi wszystk wyjasni. Dzieki.

time image

19 Wrz 2011, 06:22

jak na technologa, to żeś się nie popisał, rozumiem, że można to zwalić na karb bezsenności

time image

Gość wiech technolog budownictwa

19 Wrz 2011, 01:54

trzecia warstwa nic nie daje bo powietrze nie jest zamknięte tylko zachodzi jego wymiana inaczej jest kłopot z wilgocią do tego kotwy stalowe przewodzące ciepło w kierunku zewnętrznym a trochę ich jest-trójwarstwowe ściany to głupota no chyba że ktoś ma zbędną gotówkę...

time image

30 Cze 2011, 19:17

Cytat Ponieważ we współczesnym budownictwie minimalna grubość izolacji to 30 cm, To jest jakaś norma?

time image

Gość arturo72

25 Lis 2010, 17:18

Cytat budował może ktoś z was w ten sposób że ściany zewnętrzne były wykonane z betonu komórkowego a ściany wewnętrzne nośne jak również działowe z silikatów np z Ytonga i Silki? Jeśli tak to jak to się sprawdziło? czy bardzo ...

time image

Gość mwars

24 Lis 2010, 23:11

budował może ktoś z was w ten sposób że ściany zewnętrzne były wykonane z betonu komórkowego a ściany wewnętrzne nośne jak również działowe z silikatów np z Ytonga i Silki? Jeśli tak to jak to się sprawdziło? czy bardzo to komplikuje budowę?..

time image

29 Sty 2010, 08:58

Cytat Panie autorze a dlaczego izolacja powyżej 12 cm jest ryzykowna? Jestem zaniepokojony bo mam w projekcie 20 Z(styropian) Izolacje powyżej 10-12 cm muszą być zabezpieczone od wewnątrz warstwą o maksymalnym oporze dyfuzyjnym, ...

time image

27 Sty 2010, 09:00

Cytat Panie autorze a dlaczego izolacja powyżej 12 cm jest ryzykowna? Jestem zaniepokojony bo mam w projekcie 20 Z(styropian) Gruba izolacją w systemie dociepleń BSO powoduje większe obciążenia przenoszone przez zaprawę klejową, ...

time image

Gość Piotr

25 Sty 2010, 14:36

Panie autorze a dlaczego izolacja powyżej 12 cm jest ryzykowna? Jestem zaniepokojony bo mam w projekcie 20 Z(styropian)

time image

02 Gru 2009, 07:06

Cytat dwaj \'fachowcy\' sie wypowiedzieli... Jeden mowi o super drogim i klopotliwym w instalacji porothermie (pomysl co sie ze wspolczynnikami przenikalnosci cieplnej bedzie dzialo gdy nasi \'fachowcy\' zasmaruja ci dziurki w porothermie zaprawa ...

time image

Gość budowlaniec

02 Gru 2009, 02:00

dwaj \'fachowcy\' sie wypowiedzieli... Jeden mowi o super drogim i klopotliwym w instalacji porothermie (pomysl co sie ze wspolczynnikami przenikalnosci cieplnej bedzie dzialo gdy nasi \'fachowcy\' zasmaruja ci dziurki w porothermie zaprawa - 1/4 sciany to bedzie mostek termiczny. Drugi ...

time image

05 Lip 2009, 20:24

jesli chcesz dobrze i ekonomicznie wybudowac to zadne cuda tylko poroterm min 350 i na to 80-100mm wełna i nic leprzego nie znajdziesz ,a z tzw suporeksu czy tez silikatu to sobie mozesz działowe sciany stawiac budujac w tym systemie uzyskasz naprawde wysokie parametry oraz mikroklimat ...

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

time image
time image
*ceny na podstawie ofert z dnia 21.03.2021
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych osobowych: AVT-Korporacja sp. z o.o. z siedzibą: ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa. Cel przetwarzania danych: udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Okres przetwarzania danych: Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w tym konkretnym przypadku, do czasu udzielenia odpowiedzi. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub ich przenoszenia. Możesz: odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zażądać, by Twoje wszystkie dane zostały usunięte. Podstawy prawne: art. 5, 6, 12, 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Czytaj więcej
Dodano plik do wysłania
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Budujemy Dom
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2020

Dom Energooszczędny Vademecum

ABC Budowania 2020

ABC Budowania

Jak budować bez błędów

Wnętrza 2021

Wnętrza

Nowoczesne, stylowe, piękne wnętrza - zasady, porady, inspiracje

Czas na Wnętrze kwiecień 2021

Czas na Wnętrze

Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji

Twój Dom Twój Styl 2019

Twój Dom Twój Styl

Poradnik shoppingowy

Budujemy Dom kwiecień 2021

Budujemy Dom

Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców

Dom Polski 2021

Dom Polski

Jak zbudować dom tańszy niż mieszkanie

Nowoczesne Instalacje 2021

Nowoczesne Instalacje