Jak zabezpieczyć skarpę przed osuwaniem na posesji?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Jak zabezpieczyć skarpę przed osuwaniem na posesji?

Nierówności terenu i skarp stanowią wyzwania, które wymagają odpowiednich rozwiązań. Podczas budowy skarpy otaczającej taras, zjazdu do garażu czy brzegów stawu, należy dobrać metodę zabezpieczenia uwzględniającą wielkość i wysokość skarp, potencjalne obciążenia, kąt nachylenia i preferowaną formę zagospodarowania. Doświadczony specjalista pomoże w doborze optymalnego rozwiązania, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność terenu.

aktualizacja: 2024-05-13 09:23:20
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Jak zabezpieczyć pochyłości terenu przed osuwaniem?
  • Co to są skarpy zbrojone i jak je zbroić?
  • Co to są ściany oporowe i kiedy je stosować?
  • Gdzie i kiedy stosować opaski brzegowe?

Zabezpieczenia powierzchniowe pochyłości na działce

Prezentowana metoda należy do najczęściej stosowanych sposobów ochrony skarp przed osuwaniem, szczególnie na terenach o niewielkim nachyleniu. Polega ona na utworzeniu stabilnej pokrywy roślinnej, która zapobiega erozji gleby wywołanej przez opady deszczu czy inne czynniki zewnętrzne.

Najprostszą formą zabezpieczenia skarp jest obsadzenie ich odpowiednio dobranymi gatunkami roślin. Wybór gatunków powinien uwzględniać rodzaj podłoża, nachylenie skarpy, oczekiwany efekt estetyczny oraz wymagania pielęgnacyjne.

Brzeg skarpy (na pograniczu ciągu pieszego) zabezpieczony gazonami ogrodowymi fot. F.P.U.H. JONIEC®
Brzeg skarpy (na pograniczu ciągu pieszego) zabezpieczony gazonami ogrodowymi. fot. F.P.U.H. JONIEC®

Na skarpach o niewielkim kącie nachylenia, przy zapewnieniu regularnego nawadniania, wystarczające może okazać się wysianie trawy. Należy jednak pamiętać, że trawy posiadają płytki system korzeniowy, co w skrajnych przypadkach, na nieprzepuszczalnym gruncie i przy obfitych opadach, może prowadzić do spłukania darni.

Skarpa obsadzona roślinami głęboko korzeniącymi się i płożącymi. fot. ©jannol - Fotolia.com na portalu https://zielonyogrodek.pl
Skarpa obsadzona roślinami głęboko korzeniącymi się i płożącymi. fot. ©jannol - Fotolia.com na portalu https://zielonyogrodek.pl

Zwiększenie stabilności skarp, nawet na stromych zboczach, zapewnia obsadzenie ich roślinami o głębokim systemie korzeniowym i płożących pędach. Te rośliny stabilizują grunt zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Do wyboru jest wiele gatunków, różniących się wyglądem i wymaganiami glebowymi, m.in. odmiany jałowców płożących, trzmielina czy bluszcz.

Na skarpach o znacznym nachyleniu niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci muru oporowego, chroniącego przed podmywaniem podstawy.

Skośne powierzchnie skarp można również stabilizować za pomocą pokryć w formie siatek, krat lub ażurowych segmentów. Mogą one być układane luźno lub kotwione w podłożu. Zazwyczaj stanowią one uzupełnienie zabezpieczeń roślinnych na dużych pochyłościach i terenach ze skłonnością do erozji.

Skarpy zbrojone

Skarpy przenoszące obciążenia od posadowionych na nich obiektów lub obciążeń drogowych wymagają zastosowania stabilizacji obejmującej nie tylko warstwę powierzchniową, ale również głębsze partie gruntu. Metody stabilizacji różnią się w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze skarpą naturalną, czy też sztucznie wybudowaną, choć mogą być stosowane łącznie.

Na skarpach i wzniesieniach istniejących, np. w terenach górskich, stabilizację zazwyczaj zapewnia się za pomocą pali fundamentowych. Otwory pod pale wiercone są w gruncie zgodnie z projektem, a następnie wypełniane żelbetowym betonem.

Natomiast w przypadku budowy nowych skarp i nasypów najczęściej stosowaną metodą jest wykonanie warstwowego zbrojenia poziomego z wykorzystaniem geosiatki lub geokraty z tworzywa sztucznego, głównie polietylenu wysokiej gęstości (PEHD).

Po rozłożeniu siatki zasypuje się ją gruntem, który następnie zagęszcza się. W zaplanowanej odległości układa się kolejną warstwę zbrojenia. Jako materiał zasypowy stosuje się grunt rodzimy lub nawożony o wymaganych parametrach geotechnicznych.

Ściany oporowe

W miejscach, gdzie z przyczyn technicznych lub architektonicznych niemożliwe jest utworzenie skarpy, ochronę przed osuwaniem się gruntu zapewniają pionowe ściany oporowe. Mogą one mieć pełną wysokość lub pełnić jedynie funkcję zabezpieczenia do dolnego odcinka skarpy o znacznym nachyleniu.

W otoczeniu niewielkich obiektów, np. wzdłuż dojścia lub dojazdu usytuowanego na skarpie, ścianę oporową można zbudować z prefabrykowanych płyt żelbetowych w kształcie litery L, dostępnych w różnych wysokościach.

Palisady Zen i Hestra z betonowych elementów prefabrykowanych stanowią doskonałe zabezpieczenie skarp na terenie płaskim i pochyłym. fot. Polbruk
Palisady Zen i Hestra z betonowych elementów prefabrykowanych stanowią doskonałe zabezpieczenie skarp na terenie płaskim i pochyłym. fot. Polbruk

Prefabrykaty betonowe ustawione na wypoziomowanym podłożu wzdłuż wyznaczonej linii wystarczy zasypać gruntem od strony nachylenia, a styki wypełnić dekoracyjną fugą silikonową. Gładkie powierzchnie ze skosowanymi krawędziami nie wymagają dodatkowego wykończenia.

Innym sposobem na stworzenie efektownej ściany oporowej o dowolnym nachyleniu, np. wzdłuż podjazdu do garażu, jest zastosowanie dekoracyjnych pustaków betonowych. Umożliwiają one wstawienie zbrojenia osadzonego w podłożu. Dodatkowo, dla stabilizacji gruntu, można zastosować geokratę jako zbrojenie warstwowe połączone z elewacją, co znacząco zmniejsza napór gruntu na jej powierzchnię.

Przy zastosowaniu prefabrykatów lub pustaków betonowych wysokość muru oporowego może być mniejsza niż poziom otaczającego gruntu, który w górnej części będzie tworzył odpowiednio nachyloną skarpę.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Dom na skarpie zabezpieczonej murkami oporowymi. fot. Bruk-Bet
Dom na skarpie zabezpieczonej murkami oporowymi z ciosanego kamienia. fot. Bruk-Bet

Na skarpach o niewielkiej wysokości, takich jak te otaczające przydomowy taras ziemny, zaleca się stosowanie niskich murków oporowych. Ich zadaniem jest zapobieganie rozmywaniu skarpy i zapewnienie stabilności tarasu.

Forma murka oporowego może być dopasowana do stylu ogrodu. Do jego budowy można wykorzystać betonowe tralki, kamień naturalny lub betonowe obrzeża.

Zaletą zastosowania tralek jest łatwość tworzenia dowolnych kształtów opaski. Ponadto, przy odpowiedniej długości, mogą one służyć do budowy schodów na skarpie gruntowej. W takiej konstrukcji tralki pełnią funkcję podstopnicy dla każdego stopnia, który następnie wykańcza się np. kostką brukową lub płytami betonowymi.

Opaski brzegowe

Brzegi gruntu stykające się z dowolnym zbiornikiem wodnym (stawem, oczkiem wodnym) zawsze tworzą delikatne nachylenie, a ruch wody wywołany np. wiatrem powoduje ich rozmywanie. Z tego powodu w zagospodarowanych zbiornikach tworzy się opaski brzegowe, które stabilizują grunt i ułatwiają dostęp do wody.

Forma i materiały wykorzystane do tego celu zależą od wielkości i sposobu użytkowania zbiornika wodnego i mogą obejmować całość lub tylko część jego obwodu.

Tradycyjnym sposobem stabilizacji brzegów jest użycie naturalnych materiałów, takich jak faszyna, najczęściej pozyskiwana z wikliny lub wierzby. Faszinę kształtuje się w formę tzw. kiszki - wiązki gałązek i pędów związanych drutem o długości nawet kilku metrów. Regularnie rozmieszczone kołki drewniane wbite w dno zapewniają stabilność obrzegowania.

W oczkach wodnych ze sztucznie utworzoną misą denną brzegi zbiornika utwardza się betonem, tworząc skośne ścianki podwodne. To zapewnia stabilne oparcie dla opaski brzegowej, która może być wykończona różnymi materiałami, np. płytami betonowymi, kostką brukową lub egzotycznym drewnem.

Stabilizacja i zbezpieczenie brzegów oczka wodnego. fot. Winyl-Pol
Stabilizacja i zabezpieczenie brzegów oczka wodnego. fot. Winyl-Pol

Autor: Redakcja BudujemyDom

Opracowanie: Aleksander Rembisz

Zdjęcie główne: F.P.U.H. JONIEC®

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!