Poprawna izolacja ścian szczytowych, kolankowych i podłogi

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 9-16 minut
Poprawna izolacja ścian szczytowych, kolankowych i podłogi

Skuteczna izolacja cieplna domu to nie tylko odpowiednia grubość warstwy izolacyjnej, ale również dbałość o jej ciągłość. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca, w których mogą powstawać mostki termiczne - obszary o obniżonej izolacyjności. Choć zazwyczaj nie generują one znaczących strat ciepła, to niższa temperatura powierzchni w tych miejscach sprzyja kondensacji pary wodnej. Skutkiem może być lokalne zawilgocenie, powstawanie plam, a w przypadku elementów drewnianych - nawet zagrzybienie. Szczególną troską należy otoczyć izolację poddasza, zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach. Różnorodność materiałów i rozbudowana konstrukcja stwarzają tam często problemy wykonawcze.

aktualizacja: 2024-05-15 10:52:42
Czego dowiesz się z artykułu?
  • Konstrukcja dachu a sposób ocieplenia poddasza
  • Jakie są praktyczne warianty ocieplenia poddasza?
  • Jak ocieplić ściany szczytowe?
  • Jak ocieplić ścianki kolankowe?

Dostosowanie ocieplenia do konstrukcji i przeznaczenia powierzchni poddachowej

Kształty dachów spadzistych mogą przybierać różnorodną formę, od prostych dwuspadowych po bardziej rozbudowane konstrukcje. Poddasze, będące integralną częścią dachu, może pełnić funkcję mieszkalną lub służyć jako nieogrzewane pomieszczenie użytkowe, np. strych.

Ze względu na skomplikowaną budowę poddasza, utrzymanie dobrych parametrów termoizolacyjnych wymaga zastosowania ocieplenia nie tylko na dużych powierzchniach stropu, ścian czy dachu, ale również w newralgicznych punktach konstrukcji, gdzie może dochodzić do ucieczki ciepła.

Dlatego już na etapie budowy ścian poddasza należy zadbać o izolację cieplną zwieńczenia murów, obejmującą ocieplenie wierzchu ścian szczytowych oraz kolankowych wraz z murłatą.

Schematyczny układ izolacji termicznej na poddaszach zależnie od sposobu ich użytkowania i budowy wygląda następująco:

W pomieszczeniach nieogrzewanych podstawową ochronę termiczną zapewnia termoizolacja ułożona na powierzchni stropu i wyprowadzona na zewnątrz na ściany zewnętrzne do wysokości co najmniej 1 metra. W przypadku niskich przegród łączy się ją z poziomym ociepleniem na wierzchu murów zewnętrznych.

W pomieszczeniach ogrzewanych, w zależności od ich wysokości, termoizolację przestrzeni mieszkalnej układa się na całej powierzchni dachu lub ogranicza od góry do sufitu ułożonego na jętkach.

Przy bardzo niskich ściankach kolankowych powierzchnię ogrzewalną często zamyka się poprzez postawienie ocieplonych ślepych ścianek wzdłuż ścian kolankowych. Ścianki te uzupełnia się termoizolacją, która pokrywa również przylegający do nich pas stropu, a także ścianę kolankową od wewnątrz i na jej wierzchu.

Praktyczne rozwiązania wariantów ocieplenia poddasza

Termoizolacja poddasza nieogrzewanego

W przypadku poddasza nieużytkowego podstawową ochronę termiczną części mieszkalnej zapewnia izolacja ułożona na stropie poddasza. Grubość izolacji należy dobrać do pożądanego efektu izolacyjnego, biorąc pod uwagę również lokalny klimat.

Jako pokrycie podłogowe można zastosować jastrych cementowy ułożony na płytach styropianowych lub poszycie z desek czy płyty OSB mocowanych do legarów i z ociepleniem wełną mineralną.

Przy takim rozwiązaniu konieczne jest ułożenie na surowym stropie izolacji paroszczelnej z folii, a pod poszyciem warto umieścić wiatroizolację chroniącą m.in. przed pyleniem wełny.

Na ścianach zewnętrznych (od środka) do wysokości przynajmniej 1 metra montuje się ocieplenie, które zachodzi na wierzch ścianki kolankowej z murłatą. Izolację tę najczęściej wykonuje się z płyt styropianowych klejonych do podłoża i osłoniętych płytami gipsowo-kartonowymi lub tynkiem na siatce zabezpieczającej przed dostępem gryzoni.

Pamiętaj o odpowiedniej wentylacji poddasza, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i powstawaniu pleśni.

Układ warstw ocieplenia podłogi na legarach poddasza nieocieplonego wg ROCKWOOL.
Układ warstw ocieplenia stropu belkowego poddasza nieocieplonego wg. ROCKWOOL. 1. Pomost ażurowy z desek umożliwia chodzenie po ocieplonym stropodachu belkowym. 2. Legary na belkach stropu. 3. Pomiędzy deskami pomostu a ociepleniem powinna być 2-3-centymetrowa  wentylowana szczelina, zapewniająca swobodne ujście pary. 4. Izolacje stropodachu wentylowanego z maty z wełny skalnej TOPROCK PREMIUM, TOPROCK PLUS lub płyt SUPERROCK PREMIUM, ROCKMIN PLUS, ROCKMIN. Standard ROCKWOOL przewiduje grubość izolacji 35 cm, układanej mijankowo w dwóch warstwach. 5. W zależności od panujących warunków wilgotnościowych w pomieszczeniu oraz typu wentylacji, może być konieczne zastosowanie folii paroizolacyjnej. ROCKWOOL zaleca stosowanie aktywnej folii ROCKTECT INTELLO PLUS. 6. Wykończenie sufitu płytami g-k lub boazerią.

Poddasze nieużytkowe musi być wentylowane, aby odprowadzić wilgoć przenikającą z części mieszkalnej budynku. Wentylację zapewniają zazwyczaj otwory wentylacyjne w ścianach szczytowych, umożliwiające intensywny przepływ powietrza.

Na poddaszach nieużytkowych nie ma konieczności układania termoizolacji na skosach dachowych, ponieważ nie ma to istotnego wpływu na straty ciepła z ogrzewanej części domu. Izolowanie połaci dachowej ogranicza jednak nagrzewanie się najwyższych kondygnacji latem, a wentylacja poddasza ułatwia odprowadzanie ciepła z przestrzeni pod dachem. W przypadku silnie nasłonecznionych pokryć dachowych poprawia to komfort termiczny mieszkańców w upalne dni.

Termoizolacja poddasza ogrzewanego

Ze względu na zróżnicowanie konstrukcji i materiałów, a także często skomplikowany kształt, poddasze użytkowe wymaga szczególnej staranności przy układaniu izolacji termicznej. Jest to bowiem obszar, gdzie najczęściej popełniane są błędy ociepleniowe, prowadzące do poważnych problemów użytkowych.

Ocieplenie ścian szczytowych

Ściany szczytowe ogrzewanego poddasza, zwłaszcza w przypadku pomieszczeń sięgających kalenicy, mimo ocieplenia zewnętrznego, mogą być przyczyną strat ciepła uciekającego ku górze. Jeśli nie planuje się ich ocieplenia od środka, konieczne jest zastosowanie izolacji termicznej na styku ze skosami dachu.

W tym celu ściany szczytowe nie powinny być murowane na wysokość poszycia, lecz kończyć się około 15-20 cm niżej. Skośne wykończenie ścian należy wyrównać zaprawą, a następnie przykleić paski styropianu o odpowiedniej grubości i szerokości, dopasowanej do muru.

Ocieplenie sufitu na jętkach wykonuje się analogicznie do przegrody zewnętrznej z zastosowaniem paraizolacji po stronie wełny mineralnej. Powstały strych musi być odpowiednio wentylowany, a jego ściany szczytowe ocieplone.

Fragment ściany szczytowej i ścianki kolankowej z izolacją termiczną z wełny mineralnej. fot. Ursa
Fragment ściany szczytowej i ścianki kolankowej z izolacją termiczną z wełny mineralnej. (fot. Ursa)

Ocieplenie ścian kolankowych

Ocieplenie ścian kolankowych polega na wypełnieniu przestrzeni nad murłatą wełną mineralną, a następnie osłonięciu jej płytą gipsowo-kartonową. Płytę można ułożyć na skosie dachu lub wykorzystać do wykończenia ścianek.

Zewnętrzną stronę ocieplenia stanowić będzie termoizolacja elewacji. W przypadku jednowarstwowych ścian wykończonych jedynie tynkiem, izolację termiczną można zapewnić poprzez naklejenie na zewnątrz płytek z betonu komórkowego.

W przypadku bardzo niskich ścianek kolankowych lub ich braku (co często spotyka się w starych domach podczas adaptacji poddaszy), w celu poprawy funkcjonalności pomieszczeń, część użytkową wygradza się ściankami szkieletowymi o pożądanej wysokości (najczęściej 1,2-1,4 m) pod skosami. Ścianki te buduje się z drewna i izoluje wewnątrz wełną mineralną. Od środka umieszcza się folię paroszczelną, a z zewnątrz usztywnia płytą OSB. Wykończenie od wewnątrz stanowi zazwyczaj płyta gipsowo-kartonowa lub boazeria.

W takim rozwiązaniu istotne jest również ocieplenie części stropu znajdującej się na zewnątrz nowo wybudowanych ścianek. Wykonuje się je podobnie jak na poddaszach nieogrzewanych, układając termoizolację na podłodze, ściance kolankowej i wokół murłaty.

Utworzone boczne nawy wymagają wentylacji. Pokrycie dachowe nad nimi może natomiast pozostać bez ocieplenia.

Zabezpieczenie izolacji termicznej na poddaszu folia paroizolacyjną. fot. URSA
Zabezpieczenie izolacji termicznej połaci, ściany szczytowej i ścianki kolankowej na poddaszu folią paroizolacyjną. (fot. Ursa)
Ocieplenie ścianki kolankowej. rys. Knauf Insulation
Ocieplenie murłaty. (rys. Knauf Insulation)
1 - dachówka, 2 - łata, 3 - kontrłata, 4 - wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa, 5 - krokiew, 6 - siatka ochronna, 7 - obróbka blacharska, 8 - wełna mineralna między krokwiami gr. 18 cm, 9 - wełna mineralna pod krokwiami gr. 10 cm, 10 - paroizolacja, 11 - płyty gipsowo-kartonowe, 12 - ściana nośna, 13 - wełna fasadowa, 14 - tynk zewnętrzny
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!

Autor: Redakcja BudujemyDom

Opracowanie: Aleksander Rembisz

Zdjęcie otwierające: climowool

Zdaniem naszych Czytelników

06 Mar 2023, 11:23

Komentarz dodany przez Marek: Dzięki za artykuł, mostki termiczne na poddaszu to częsty błąd.

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!