Z czego budować ściany zewnętrzne?

Print image
Copy link image
time image Artykuł na: 23-28 minut
Z czego budować ściany zewnętrzne?

Budynki energooszczędne powinny być odpowiednio projektowane i starannie budowane z materiałów, które zapewnią koszty późniejszej eksploatacji na racjonalnie niskim poziomie. Projekt musi być opracowany szczegółowo w każdym detalu, a wykonawstwo zrealizowane zgodnie z jego wytycznymi i sztuką budowlaną. Dobór materiałów na ściany i ich ocieplenie jest jednym z pierwszych wyborów, które trzeba rozstrzygnąć.

Czego dowiesz się z artykułu?
 • Czym charakteryzują się drobnowymiarowe elementy murowe?
 • Czym charakteryzuje się beton komórkowy?
 • Czym charakteryzują się pustaki ceramiczne?
 • Czym charakteryzują się wyroby wapienno-piaskowe (silikaty)?
 • Czym charakteryzują się wyroby keramzytobetonowe?
 • Jakie są rodzaje materiałów termoizolacyjnych?
 • Jaki jest orientacyjny koszt m2 ściany zewnętrznej z różnych materiałów?

Na energooszczędność domu wpływa wiele czynników - bryła budynku, grupowanie pomieszczeń zależnie od funkcji, usytuowanie w terenie i jego charakterystyka, orientacja względem stron świata, przegrody zewnętrzne, system wentylacji, ogrzewanie, sposób podgrzewania wody. Skoro ściany zewnętrzne mają wpływ na energooszczędność, to również materiał zastosowany do ich wykonania i ocieplenia nie jest bez znaczenia. Co prawda ściany obecnie najczęściej otula się grubą warstwą termoizolacji, która ma decydujące znaczenie dla izolacyjności cieplnej, jednak materiał konstrukcyjny też ma wpływ na straty ciepła.

W Polsce najwięcej domów energooszczędnych powstaje w technologii murowanej. Mogą być one zbudowane z dowolnego materiału, pod warunkiem że wykonawca będzie przestrzegał zaleceń producenta dotyczących zarówno materiału na mury jak i systemu ociepleń (w przypadku najpopularniejszych ścian warstwowych konieczne jest ocieplenie wełną lub styropianem o grubości 15-20 cm).

Dobór odpowiedniej grubości elementów oraz prawidłowe ich murowanie i ocieplenie pozwala zbudować ściany zewnętrzne, które spełniają wymogi dotyczące niskiego współczynnika przenikania ciepła (jednego z najważniejszych kryteriów budynków energooszczędnych) na poziomie znacznie poniżej 0,20 W/(m2·K), podczas gdy obecnie najwyższa dopuszczalna przepisami wartość tego współczynnika ścian każdego nowego domu wynosi 0,23 W/(m2·K). Budujący mogą zdecydować się również na ściany jednowarstwowe, ale materiały na takie przegrody gwarantują obecnie uzyskanie współczynnika U niewiele niższego, niż 0,20 W/(m2•K).

W niniejszym artykule skupimy się właśnie na materiałach najczęściej stosowanych do murowania i ocieplania ścian domów energooszczędnych.

Drobnowymiarowe elementy murowe - charakterystyka

Drobnowymiarowe elementy murowe mają długoletnią tradycję i tego względu określane są mianem budownictwa tradycyjnego. Niewielkie wymiary elementów pozwalają układać je ręcznie, bez użycia specjalistycznego sprzętu i łączyć na zwykłe lub cienkie spoiny.

Do elementów drobnowymiarowych należą produkty wykonane z następujących materiałów:

 • z betonu komórkowego - bloczki, płytki, kształtki U, nadproża zbrojone;
 • z ceramiki - pustaki, cegły, nadproża zespolone (żelbetowe) w kształtkach ceramicznych;
 • z silikatów - cegły, bloczki, kształtki;
 • z betonu lekkiego, np. keramzytobetonu - bloczki, pustaki, elementy szalunkowe, kształtki wieńcowe i kształtki nadprożowe.
Murowanie ścian z betonu komórkowego na cienką spoinę. (fot. Solbet)

Beton komórkowy do budowy ścian zewnętrznych

Autoklawizowany beton komórkowy jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych w Polsce. Nazwa określa sposób jego produkcji. Materiał ten nazywany jest również suporeksem, siporeksem, gazobetonem oraz porobetonem, co jest najtrafniejszym określeniem określającym jego porowatą budowę. Na świecie produkowany jest od ponad stu lat, w Polsce od ponad 70. Bloczki z betonu komórkowego to najczęściej stosowane elementy. Dostępne są też nadproża, płytki i kształtki U, które pozwalają budować systemowo.

Beton komórkowy jest materiałem konstrukcyjnym, a przy tym ma bardzo dobre parametry termoizolacyjne. Zakres wytrzymałości na ściskanie, chociaż nie jest zbyt szeroki, pozwala wznosić ściany nośne również w budynkach wielokondygnacyjnych.

Beton komórkowy ma wysoką porowatość i niską gęstość. Jest materiałem jednorodnym - wszystkie parametry fizyczne, takie jak izolacyjność cieplna i akustyczna oraz wytrzymałość na ściskanie we wszystkich kierunkach są takie same - w poprzek ściany, jak i wzdłuż oraz w pionie.

Porowata struktura powoduje, że materiał jest lekki, ponadto powietrze zawarte w milionach porów jest bardzo dobrym izolatorem cieplnym - na 1 m3 materiałowego przypada aż 5 m3 powietrza. Porowatość betonu komórkowego wynosi ok. 80%, a wytrzymałość na ściskanie od 2 do 5 MPa, (1 MPa to 100 ton na m2).

Wyroby z betonu komórkowego oferowane są w różnych gęstościach, które stosuje się do wykonywania określonych rodzajów ścian:

 • nośne ściany jednowarstwowe - średnia gęstość 400 (kg/m3) i niższe;
 • nośne ściany warstwowe - 500 i 600;
 • ściany działowe - 500 i 600,
 • ściany o wyższej wytrzymałości - 700,
 • klasy gęstości, np. 500, 600 jak i każde inne, w zależności od sytuacji, stosuje się np. w budownictwie przemysłowym i halach magazynowych.

Bloczki produkowane są jako profilowane na pióra i wpusty z uchwytami montażowymi lub bez profilowania. Połączenie na pióra i wpusty nie wymaga wypełniania spoin pionowych.

Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!
Bloczki z betonu komórkowego najczęściej mają profilowane powierzchnie i uchwyty montażowe
Bloczki z betonu komórkowego najczęściej mają profilowane powierzchnie i uchwyty montażowe, ułatwiające przenoszenie elementów. (fot. Termalica (Bruk-Bet))

Zależnie od producenta, poszczególne elementy mają różne wymiary.

W zależności od technologii murowania stosuje się wyroby o innej grubości:

 • na ściany jednowarstwowe - ponad 40 cm;
 • na dwuwarstwowe i trójwarstwowe (z ociepleniem) - 24 i 30 cm.

Dzięki niskiej gęstości betonu komórkowego bloczki mogą mieć duże wymiary, są przy tym lekkie i ergonomiczne, dlatego na 1 m2 muru potrzeba tylko 7 sztuk. Ponieważ elementy mają wysoką dokładność wymiarową, najczęściej muruje się je na zaprawy murarskie do cienkich spoin, coraz rzadziej na zwykłe.

Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych - charakterystyka

Elementy ceramiczne to synonim tradycyjnego budowania, znanego od wieków. Obecnie dostępne wyroby są jednak zupełnie inne niż te produkowane dawniej. Wyroby ceramiczne to przede wszystkim pustaki i cegły, pełne lub drążone. Pustaki mogą być tradycyjne lub poryzowane. Choć najczęściej ściany muruje się z pustaków, cegły są również stosowane, ale ze względu na bardzo dużą pracochłonność nie wykonuje się z nich całych budynków. Najczęściej wykorzystywane są jako elementy warstwy licowej murów trójwarstwowych oraz do wykonywania filarków - zamiast elementów żelbetowych wylewanych na budowie.

Dom zbudowany z pustaków ceramicznych
Dom zbudowany z pustaków ceramicznych. (fot. Archiwum BD)

Pustaki poryzowane są wykonane z materiału, który ma porowatą strukturę. Dodatkowo są uformowane w elementy drążone, dlatego mogą mieć większe wymiary, niż pełne elementy ceramiczne. Dzięki porowatej strukturze w jednym kierunku pustaki mają dobrą izolacyjność cieplną, a w innym właściwości materiałów konstrukcyjnych. Najczęściej mają powierzchnie czołowe (boczne) ukształtowane na pióra i wpusty. Wyroby poryzowane mają znacznie lepszą izolacyjność cieplną niż elementy pełne. Są niejednorodne, czyli w każdym kierunku mają inne właściwości - dlatego tak istotne jest to, w jaki sposób zostaną wmurowane.

Ich uzupełnieniem są nadproża żelbetowe wykonane w kształtkach ceramicznych. W ten sposób wykonawca ma możliwość postawienia budynku w kompletnym systemie, co jest zalecane. Wytrzymałość na ściskanie pustaków ceramicznych waha się od 7,5 MPa do 20 MPa - trzeba jednak wiedzieć, że wytrzymałość elementów murowych nie przekłada się proporcjonalnie na wytrzymałości muru.

Połączenia pustaków na pióra i wpusty
Połączenia pustaków na pióra i wpusty. (fot. Wienerberger (Porotherm))

Zasady murowania są podobne, jak w przypadku betonu komórkowego. Pustaki profilowane na pióra i wpusty i szlifowane można murować na zaprawy cienkowarstwowe bez wypełnienia spoin czołowych (pionowych) lub na piankę poliuretanową. Trzeba jednak pamiętać, że wszędzie tam, gdzie w murze stosuje się elementy mniej dokładne, czyli nadproża, docięte pustaki, itp. trzeba jednak zastosować tradycyjną zaprawę. Natomiast pustaki bez profilowania należy murować z wypełnieniem spoin pionowych (poziome powinny być wypełnione zawsze). Elementy nieszlifowane łączy się na zaprawy zwykłe, czyli o grubości 6-15 mm.

Ściana z pustaków ceramicznych łączonych na zaprawę zwykłą i na piankę poliuretanową. (fot. Archiwum BD)

Podobnie jak beton komórkowy, elementy poryzowane mogą służyć do budowy domów jednorodzinnych i konstrukcji wielokondygnacyjnych. Grubość murów jednowarstwowych oraz z dociepleniem jest podobna jak w betonie komórkowym (powyżej 40 cm na ściany jednowarstwowe).

Nowością są pustaki ceramiczne z drążeniami wypełnionymi wełną mineralną przeznaczone do stawiania ścian bez ocieplenia. Do łączenia takich elementów stosuje się cienkowarstwową zaprawę w piance lub klejową.

Ściany zewnętrzne z silikatów - charakterystyka

Wyroby wapienno-piaskowe charakteryzują się dużą masą - gęstość materiału wynosi 1400-2000 kg/m3. Wpływa to na właściwości wyrobów i ścian z nich wykonywanych. Elementy murowe przez dużą gęstość mają wysoką wytrzymałość na ściskanie. Masa też związana jest z dobrą izolacyjnością akustyczną, ale za to słabą izolacyjnością cieplną. Poza tym silikaty mają też dużą pojemność cieplną. Oznacza to, że szybko przejmują ciepło z otoczenia.

Elementy murowe silikatowe to bloczki i cegły. Również mają powierzchnie czołowe profilowane na pióra i wpusty z uchwytami montażowymi albo gładkie.

Stosuje się je do budowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych oraz jako warstwę elewacyjną w ścianach trójwarstwowych. Wytrzymałość na ściskanie silikatów wynosi od 15 do 25 MPa. Wymiary są uzależnione od producenta, jednak duża masa wpływa na ich ograniczenie. Grubość ścian konstrukcyjnych wynosi od 18 do 25 cm. Ze względu na niską izolacyjność cieplną ściany zewnętrzne wymagają docieplenia. Zasady murowania są takie same, jak w przypadku wcześniej opisanych materiałów - na cienkowarstwową zaprawę klejową lub tradycyjną.

Wyroby wapienno-piaskowe też mają uchwyty montażowe przyspieszające murowanie. (fot. po lewej: Silka (Xella), po prawej Grupa Silikaty)

Wyroby keramzytobetonowe na ściany zewnętrzne - charakterystyka

Wyroby keramzytobetonowe to elementy z dodatkiem lekkiego kruszywa ceramicznego - keramzytu, który powstaje z wypalenia gliny w piecach obrotowych w temperaturze ok. 1150°C. W wyniku tego procesu kruszywo jest porowate i lekkie, a jednocześnie wytrzymałe.

W skład oferty pustaków wchodzą elementy o szerokości 12 i 24 cm wraz z elementami uzupełniającymi w postaci kształtek U.

Wyroby keramzytobetonowe mają własności użytkowe podobne do ceramiki. Bloczki i pustaki o grubości 24 cm wymagają docieplenia. Produkowane są również bloczki z wkładką izolacyjną, które nie wymagają docieplenia zewnętrznego i przy grubości np. 42 cm ścianę można stawiać jako jednowarstwową. Na system składa się wiele elementów, które muruje się na zaprawę ciepłochronną. Elementy mają powierzchnie czołowe wyprofilowane na pióra i wpusty.

Dom wybudowany z pustaków keramzytobetonowych
Dom wybudowany z pustaków keramzytobetonowych. (fot. Archiwum BD)

Materiały termoizolacyjne

 • Wełna mineralna

Jest materiałem wytwarzanym z naturalnych skał. Szklaną uzyskuje się z piasku kwarcowego lub stłuczki szklanej, skalną zaś ze skał bazaltowych z niewielką domieszką żużlu. Oba rodzaje mają praktycznie te same właściwości termoizolacyjne, ale szklana ma znacznie mniejszą gęstość, jest też bardziej elastyczna dzięki temu łatwiej wypełnić nią przestrzenie np. pomiędzy krokwiami - utrzymuje się nawet bez dodatkowego mocowania i tylko nieznacznie obciąża konstrukcję. Za to wełna skalna jest twardsza i dużo bardziej wytrzymała mechanicznie.

Wełna oferowana jest w kilku postaciach. Najpopularniejsze z nich są płyty i maty. Maty są praktyczniejsze, kiedy ocieplamy dach pomiędzy krokwiami lub strop pomiędzy belkami nośnymi - możemy odcinać od razu fragmenty odpowiadające rozstawowi belek, co przyspiesza pracę i zmniejsza ilość odpadów. Płyty (z wełny skalnej) natomiast są znacznie wygodniejsze przy ociepleniu ścian zewnętrznych metodą ETICS (BSO). Podobnie jak styropian mocuje się na klej i kołki, pokrywa zaprawą klejową, wtapia w nią siatkę i wykańcza tynkiem cienkowarstwowym.

 • Styropian (EPS)

Polistyren ekspandowany EPS powstaje przez uformowanie materiału w bloki, następnie tnie się go na płyty o pożądanej grubości (wielkości 500 × 1000 mm). Struktura ich powierzchni jest w związku z tym porowata, co zwiększa podatność na nasiąkanie wodą, chociaż nasiąkliwość styropianu i tak jest mała. Styropian EPS może być:

 • zwykły - białe płyty o zróżnicowanej gęstości, wytrzymałości i przewodności cieplnej (współczynniku λ); przeznaczone głównie do ocieplania ścian i podłóg;
 • grafitowy - srebrne, szare, czarne lub nakrapiane płyty o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła λ przeznaczone na ściany, podłogi i fundamenty;
 • o obniżonej chłonności wody - najczęściej niebieskie, stosowane do izolacji fundamentów bądź na dachy płaskie i podłogi na gruncie, nie tylko ze względu na mniejszą chłonność, ale także większą gęstość i wytrzymałość mechaniczną.

Do ocieplania ścian zewnętrznych metodą ETICS (BSO) stosuje się płyty białe i grafitowe. Mocuje się je do ściany w taki sam sposób jak wełnę, korzystając z elementów kompletnego systemu ociepleń wybranego producenta.

Płyty styropianu EPS stosowane do ocieplania ścian metodą ETICS (BSO)
Płyty styropianu EPS stosowane do ocieplania ścian metodą ETICS (BSO) mogą mieć różny kolor. (fot. Austrotherm)
 • Polistyren ekstrudowany XPS

XPS charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, odpornością na działanie wilgoci oraz wysoką wytrzymałością. Jest produkowany w nieco inny sposób niż EPS, od razu w formach o odpowiedniej grubości. Płyty mają mniejszą nasiąkliwość, większą wytrzymałość i lepszą izolacyjność niż styropian tradycyjny, ale są znacznie droższe. Łatwo je odróżnić bo są barwione (zielone, różowe) i większe (600 × 1250 mm). Z racji swoich właściwości XPS najczęściej stosuje się do izolacji fundamentów, dachów płaskich i tarasów nad pomieszczeniem, rzadko do ocieplania ścian. Do mocowania płyt stosuje się kleje bezrozpuszczalnikowe.

Najlepiej zastosować kompletny system izolacji termicznej od jednego producenta, zawierający wszystkie potrzebne składowe.
Na koszt ścian warstwowych wpływ ma również cena izolacji termicznej. Najlepiej zastosować kompletny system jednego producenta, zawierający wszystkie potrzebne składowe. (fot. Termo Organika)

Z czego budować ściany zewnętrzne - porównanie kosztów

Przy analizowaniu kosztów ścian zewnętrznych z poszczególnych materiałów trzeba wziąć pod uwagę całkowity koszt postawienia ściany na gotowo, a więc z uwzględnieniem nie tylko samego muru, ale również ocieplenia oraz elewacji (co szczególnie ma znaczenie w przypadku ścian trójwarstwowych). Można nie uwzględniać tynków wewnętrznych, bo niezależnie od rodzaju materiału na mury ich wykonanie i koszt będą podobne. Ogólnie przyjmuje się, że koszt postawienia ścian stanowi tylko 10-15% ogólnych wydatków na budowę domu. Różnice w kosztach zakupu materiałów są bardzo niewielkie i zależą w dużej mierze od tego jakie ceny wynegocjujemy u dostawy - najczęściej najbliższej hurtowni budowlanej, w której będziemy zaopatrywać całą budowę.

Ocieplenie 1 m2 ściany styropianem metodą lekką mokrą kosztuje najczęściej 100-120 zł. W tym 55-80 zł to koszt materiałów (styropian grubości 15 cm, zaprawa klejowa, siatka, grunt, tynk cienkowarstwowy) i od ok. 40 zł za robociznę/m2. Ceny mogą się różnić w zależności od regionu kraju. Na ich wysokość koszt samego styropianu wpływa nieznacznie (płyta 15-centymetrowa jest o kilka procent droższa od 12-centymetrowej i nieco tańsza od 20-centymetrowej). Większe znaczenie ma tynk - silikatowy będzie droższy od akrylowego.

Ogólnie można przyjąć, że najdroższe będzie postawienie ścian trójwarstwowych z ceramiki, ocieplonych i wykończonych cegłą klinkierową - 300-370 zł/m2 (materiały z robocizną). Znacznie mniej zapłacimy za najpopularniejsze ściany dwuwarstwowe - 150-220 zł/m2, a koszt postawienia ściany jednowarstwowej oscylować będzie w granicach 200-270 zł/m2.

Dlaczego budując dom, warto robić przetargi na wykonawcę i na materiały?

Joanna Dąbrowska
fot. otwierająca: ZCB Owczary

Zdaniem naszych Czytelników

01 Mar 2020, 13:57

16 godzin temu, Gość rozczarowany napisał: To z czego mam budować? Jeśli szukasz odpowiedzi pt. "to jest najlepszy materiał do tego, czy tamtego" - to w budownictwie takich prawie nie znajdziesz, a na pewno do stanu surowego. Gdyby tak było, to by zostały ...

29 Feb 2020, 22:33

Bo tak naprawdę nie ma to znaczenia przy ścianach dwuwarstwowych, jeśli nie zależy ci na indywidualnych cechach danego materiału (czyli np. akumulacji, łatwości obróbki). Wówczas po prostu wybierasz najtańszy materiał, który spełnia wymagania wytrzymałościowe liczone ...

Gość rozczarowany

29 Feb 2020, 21:41

To z czego mam budować? Artykuł niczego mi nie wniósł, czego bym wcześniej nie wiedział. Silka dobra, bo szybko kumuluje ciepło, czy zła, bo wymaga docieplenia. Poprostu bełkot w tym artykule...

11 Feb 2020, 16:30

Chociaż faktycznie, gdyby chcieli rzetelnie do tego podejść, to wzięliby przykładową ścianę dwuwarstwową - np. 40 cm. i policzyli parametry i cenę dla m2.   np.  BK 500 Solbet Optimal - 24x24x59 cm + 16 cm styropianu grafitowego = Współczynnik przenikania ciepła: 0,15W/m2K Cena ...

11 Feb 2020, 14:02

Ocenić się nie da. Bo każdy jest dobry na swój sposób - kwestia, jakie parametry są dla ciebie kluczowe. Natomiast jeśli kluczową kwestią jest cena, to budujesz z tego, na co dostaniesz najniższą cenę w składzie (a spełnia wymogi wytrzymałościowe liczone dla twoich ścian).  

Gość Paweł

11 Feb 2020, 13:50

Artykuł pt. "z czego budować ściany zewnętrzne". Nie oszukujmy się, każdy, szukając odpowiedniego materiału na ściany chciałby zapewne posiąść informacje na temat rzekomych kosztów, izolacyjności, czy ogólnej ocenie wyrobu. Osobiście z artykułu nie wyniosłem żadnych podpowiedzi ...

31 Jan 2020, 14:26

Od dwudziestu postów 5 minut temu, Elfir napisał: ta rozmowa dalej nie ma sensu.   Ale dobrze że to w końcu zauważyłaś

31 Jan 2020, 14:19

zenek - przed chwilą domagałeś się absolutnej precyzji wypowiedzi, gdy użyłam słowo keramzyt.  Zaczynasz się plątać i ta rozmowa dalej nie ma sensu.

31 Jan 2020, 13:59

58 minut temu, Elfir napisał: Napisałeś, ze nie jest dobry do domów jednorodzinnych i teraz pokazujesz przykłady domu jednorodzinnego. Więc raczej twoje tezy są jakieś nietrafione. Napisałem: 15 godzin temu, zenek napisał: niekoniecznie ...

31 Jan 2020, 12:40

Napisałeś, ze nie jest dobry do domów jednorodzinnych i teraz pokazujesz przykłady domu jednorodzinnego. Więc raczej twoje tezy są jakieś nietrafione. To, że tobie się beton we wnętrzach nie podoba to twoja indywidualna sprawa. Ale to nie skreśla faktu, że beton był i jest ...

31 Jan 2020, 10:27

9 godzin temu, Elfir napisał: Ludzie sobie specjalnie wieszają płyty z betonu w salonach używają tynków i farb udających beton. Wykładają podłogi gresem przypominającym beton Bez sensu - jeśli chcę mieć ścianę z betonu - używam ...

31 Jan 2020, 07:05

8 godzin temu, zenek napisał: Ale niekoniecznie na dom jednorodzinny.  To tylko Twoje zdanie .

31 Jan 2020, 01:02

Ludzie sobie specjalnie wieszają płyty z betonu w salonach używają tynków i farb udających beton. Wykładają podłogi gresem przypominającym beton   Więc jak najbardziej do domów i mieszkań.

30 Jan 2020, 22:42

1 godzinę temu, joks napisał: A ja uważam że beton jest wspaniały jako tworzywo , materiał .... Ale niekoniecznie na dom jednorodzinny.    1 godzinę temu, Elfir napisał: ja też. Nie bez powodu architektoniczny beton jest materiałem ...

30 Jan 2020, 20:51

58 minut temu, zenek napisał: ludzie różne rzeczy mają w ścianach, ja pytałem Elfir, dlaczego nie ma betonu, skoro taki dobry?   Aha, a co złego w betonie? Jest cięższy. I trudno dostać dobrze spasowane bloczki na ściany w cenie silikatu. ...

30 Jan 2020, 20:49

10 minut temu, Buster napisał: . Jest brzydki.  A ja uważam że beton jest wspaniały jako tworzywo , materiał ....

30 Jan 2020, 20:36

31 minut temu, zenek napisał: Aha, a co złego w betonie? zenek,masz wybrać jedną z dwóch kobiet na towarzyszkę życia do śmierci. Obie są dobre,pracowite,będą dbać o Ciebie. Utrzymanie obu będzie wynosić tyle samo. Oczywiście jeśli to Ty będziesz ...

30 Jan 2020, 19:56

56 minut temu, joks napisał: A dla czego miliony ludzi mają go w ścianach ? chodzi oczywiście o beton. ludzie różne rzeczy mają w ścianach, ja pytałem Elfir, dlaczego nie ma betonu, skoro taki dobry?   33 minuty temu, Elfir napisał: bo ...

30 Jan 2020, 19:22

43 minuty temu, zenek napisał: No i starczy - a jeśli taki dobry - to dlaczego go nie masz w ścianach?     bo silikat jest lepszy i tańszy.   EDIT: tańszy - w porównaniu z wysokiej jakości wibroprasowanym bloczkiem, a nie jakiś tanim ...

30 Jan 2020, 18:57

1 minutę temu, zenek napisał: to dlaczego go nie masz w ścianach? A dla czego miliony ludzi mają go w ścianach ? chodzi oczywiście o beton.

30 Jan 2020, 18:54

17 minut temu, Elfir napisał: Nie bardzo wiem co złego jest w betonie? Mam go w fundamencie, nadprożach, wieńcu. No i starczy - a jeśli taki dobry - to dlaczego go nie masz w ścianach?   4 minuty temu, joks napisał: Specjalnie prowokujesz? I ...

30 Jan 2020, 18:42

4 godziny temu, zenek napisał: No to tak samo ci odpowiem - nie ma służyć do rzeźbienia, tylko budowy domu -  a kruchy jest.natomiast jeśli chodzi o wlgoć, to jednak człowiek i jego działalość produkuje mnóstwo wilgoci w domu. Poza tym to jednak beton - mimo że ...

30 Jan 2020, 18:28

4 godziny temu, zenek napisał: No to tak samo ci odpowiem - nie ma służyć do rzeźbienia, tylko budowy domu Czyli nigdy nie bruzdowałeś?   Poza tym to jednak beton - mimo że z pęcherzykami Nie bardzo wiem co złego jest w betonie? Mam go w fundamencie, ...

30 Jan 2020, 13:46

2 godziny temu, Elfir napisał: zenek - beton komórkowy - nie ma służyć do budowy basenu, tylko domu, więc nasiąkliwość jest pomijalna. Kruchy - niekoniecznie, za to łatwy w obróbce. No to tak samo ci odpowiem - nie ma służyć do rzeźbienia, tylko budowy ...

30 Jan 2020, 11:30

12 godzin temu, Elfir napisał: bloczki kermazytobetonowe,   1 godzinę temu, zenek napisał: W czym lepsze od cegły ceramicznej??? A te dwa materiały można do siebie jakoś porównać ??

30 Jan 2020, 11:17

zenek - beton komórkowy - nie ma służyć do budowy basenu, tylko domu, więc nasiąkliwość jest pomijalna. Kruchy - niekoniecznie, za to łatwy w obróbce. Natomiast cieplejszy od ceramiki. keramzyt - twardszy przy podobnych parametrach cieplnych.

30 Jan 2020, 09:52

11 godzin temu, Elfir napisał: beton komórkowy, Kruchy i nasiąkliwy   11 godzin temu, Elfir napisał: bloczki kermazytobetonowe W czym lepsze od cegły ceramicznej???

29 Jan 2020, 22:38

beton komórkowy, bloczki kermazytobetonowe, 

29 Jan 2020, 22:10

4 godziny temu, Elfir napisał: Jest to chyba ostatni materiał, jaki brałabym pod uwagę. A jakie inne przed ceramiką, a za sylikatem?

29 Jan 2020, 21:58

Nie bruzdowałam, jedynie wierciłam otwory pod gniazdka.  Majster ciął bez problemów. Resztki silikatów z budowy od kilku lat służą mi w ogrodzie jako tymczasowe obramowanie grządek, podpory pod stół roboczy, do podpierania różnych rzeczy. Czasem któryś spadł, może ...

Gość mhtyl

29 Jan 2020, 19:56

1 godzinę temu, Elfir napisał: Nie są kruche.  Z tym stwierdzeniem akurat bym sie nie zgodził. Próbowałaś kiedyś przeciąć lub wykuć bruzdy w silikatach? Są twarde to fakt ale przy tym kruche, jak dobrze sie ich nie dotnie to potrafią pęknąć nie tam ...

29 Jan 2020, 18:09

Silikaty mają bardzo niską promieniotwórczość naturalną. Są ciężkie i akumulacyjne. Dają dużą wytrzymałość przy bardziej cienkiej ścianie. Lepiej izolują akustycznie. Nie są kruche.  Przy dominacji ścian dwuwarstwowych za izolację termiczną odpowiada warstwa ...

Gość Januszeło

29 Jan 2020, 17:38

Czy silikaty mają jakieś plusy względem ceramiki? Moim zdaniem nie mają. Oprócz słabej izolacyjności termicznej są też zamknięte dyfuzyjnie, więc wymagają bardzo dobrze zaplanowanej wentylacji w domu. Jak jej zabraknie - to gdzieś w narożnikach albo za szafkami potrafi rozwinąć ...

Gość Grzechuuu

27 Dec 2019, 11:48

Silikaty wielkowymiarowe to już chyba trzeba stawiać przy pomocy HDSu, więc nie jest to konkurencja choćby do ceramiki poryzowanej, który można ustawiać ręcznie systemem gospodarczym. Natomiast czy silikat ma jakieś plusy względem ceramiki? Pewnie większa bezwładność cieplna ...

03 Dec 2019, 12:00

Dnia 25.04.2018 o 16:23, Gość chrupek napisał: Osobiście zdecydowałem się na ścianę 2W, ale poważnie brałem pod uwagę jednowarstwową ścianę, która izolacyjność akustyczną ma na poziomie ściany dwuwarstwowej z kilkunastocentymetrową izolacją... Ja ...

Gość TomaszGredziak

03 Dec 2019, 00:18

Silikaty generalnie będą raczej tracić na popularności. W Niemczech buduje się z nich bardzo mało, bo są po prostu zbyt słabe termicznie. Jakie mają one plusy względem np. Porothermu? Wytrzymałość na ściskanie jest podobna, izolacyjność aku też. A ceramika ma przy tym dwukrotnie ...

Gość Irek

06 Sep 2019, 16:04

A silikaty wielkowymiarowe, czy ktoś ich używa?, raczej chyba nikt, to dla tego że są za drogie czy za "nowe" w naszym rozwiniętym kraju

Gość chrupek

25 Apr 2018, 16:23

Ściana jednowarstwowa wychodzi drożej, ale ma kilka plusów, które niektórym mogą pasować - np. jest z obu stron bardzo trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo nie ma problemu z kondensacją pary wodnej w murze, bo ściana jest otwarta dyfuzyjnie i nie zamyka się izolacją ...

Gość maslanka

22 Jun 2017, 11:46

Mi koszt postawienia ściany dwuwarstwowej wyszedł 230 zł, ale z bardzo dobrym ociepleniem z wełny mineralnej. Ogólnie ściana jednowarstwowa wychodzi trochę drożej, ale coś tam można przyoszczędzić na robociźnie. Najlepiej to murować się z ceramiki poryzowanej, bo tam parametry ...

Gość Piotr Calka

30 May 2017, 12:24

Najlepsze sa SIP czyli plyty wielowarstwowe z pianka poliuretanowa. Wartosc nawet .08 w m kw a koszt ponizej 150 zl m kw

Gość szympi

26 Feb 2017, 21:35

Murowałem ściany zewnętrzne z ceramiki poryzowanej i jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego - bardzo mało odpadów, świetna akustyka ścian i po dwóch latach praktycznie zero pęknięć na ścianach...

25 Jul 2011, 20:55

Najlepsze to są bale drewniane 30cm - z sosny syberyjskiej

Gość AK

25 Jul 2011, 14:44

Zamiast silikatów czy betonu komurkowego chyba lepszym bedzie keramzyt lub pustak plus 20 cm styropianu.

22 Oct 2010, 09:15

znaczy się Ty budujesz?czy handlujesz tym?

Gość prestige

22 Oct 2010, 09:05

Brakuje opisu ściany z tzw. bloczka styropianowego, a takich domów buduje się coraz więcej...

21 Jun 2010, 05:08

A ja wybudowalem garaz z cegiel EDER i mam teraz grzyba!!! A w dodatku kury przestaly sie niesc!!!

Gość Gregor

21 Jun 2010, 04:45

Moim zdaniem nic nie pobije cegieł EDER, mają najniższy współczynnik przenikalności cieplnej ZE WSZYSTKICH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, szybko się z nich muruje zwłaszcza z cegieł szlifowanych! Są niesamowicie wytrzymałe i żadna ekipa z nich murując nie schrzani i nie narobi mostków ...

23 Apr 2010, 15:52

Na zdrowy rozsądek,czy ściana może być "zdrowa" jeżeli jest zamknięta jakby w puszce bez żadnej wentylacji?Mi przede-wszystkim chodzi o to jak takie ocieplanie styropianem znosi ściana/mur ?Może jacyś experci sie wypowiedzą ?

22 Apr 2010, 16:45

No dobrze....Ale ja sie pytam jak w tym wszystkim ma sie mur,ściana ... ?Wilgoć i pleśń nie rozkłada jej na części pierwsze...?

22 Apr 2010, 15:38

Pobierałem próbki wiertłem ( rurka z koroną ) gdzie sie tylko dało ( nawet bez zgody właścicieli) styropian ważyłem i sprawdzałem ciężar właściwy, mur traktowałem karbidem ( urządzenia firmy GANN). Zawilgocenie rosło szybciej lub wolniej! Przy izolacjach 5 cm styropianu najwięcej ...

22 Apr 2010, 15:26

Pytam sie dlatego,bo większość domów jest ocieplana na zewnątrz grubą warstwą styropianu..od środka w mieszkaniach większości są tynki gipsowe,są glazury,są panele z tworzyw sztucznych.Wszystko to powoduje całkowitą izolację sciany zarówno od wew. jak i od zew.Ściata taka,nawet ...

22 Apr 2010, 11:23

Bez paroizolacji - wilgoć i może coś co lubi wilgoć.

22 Apr 2010, 10:27

Cytat A co sie dzieje pomiędzy warstwami scian a ociepleniem jak jest izolacja zewnętrzna,a w środku dom wykończony jest tynkami gipsowymi lub materiałem typu SIDING,lub jeszcze innym nieprzepuszczalnym tworem ? Odpowie mi ktoś ...

21 Apr 2010, 12:39

A co sie dzieje pomiędzy warstwami scian a ociepleniem jak jest izolacja zewnętrzna,a w środku dom wykończony jest tynkami gipsowymi lub materiałem typu SIDING,lub jeszcze innym nieprzepuszczalnym tworem ?

21 Apr 2010, 12:34

Cytat A co się dzieje, lub dziać się może, między izolacją (od wewnątrz) a murem – w zakresie wilgotności i tym podobnych? Nie wiem co, kisi sie?Mnie interesuje co sie dzieje miedzy wnetrzem a sciana... jak nie ma izolacji ...

21 Apr 2010, 12:24

A co się dzieje, lub dziać się może, między izolacją (od wewnątrz) a murem – w zakresie wilgotności i tym podobnych?

21 Apr 2010, 12:23

Ladne rysunki, tylko troche male, ale i tak pewnie nie po polsku.Przykro mi Panie Brzęczkowski, nie przekonal mnie Pan. Dla mnie chory klimat to zamkniecie sie w plastikowej puszce i poleganiu na mechanicznej wentylacji. Dobry klimat dla czlowieka powinien byc w miare mozliwosci naturalny, ...

21 Apr 2010, 11:43

To jedyny sposób izolowania. Izolacja musi oddzielać mur , fundament i grunt ... to jest jej rola. Inaczej wysokie rachunki, niski komfort i chory mikroklimat. ...

21 Apr 2010, 10:59

Cytat jaka inna sytuacja? Fizyka jest taka sama! Im grubsza izolacja ( w dachu już od lat dawano więcej jak 10 cm ) tym więcej wilgoci! Piszac o innej sytuacji mialem na mysli, ze to nie jest sciana i nie da sie inaczej ocieplic ...

21 Apr 2010, 10:50

Cytat Jeszcze nie, ale dam. To jest inna sytuacja bo inaczej nie ma jak... jak bym nie dal paroizolacji to by welna zawilgotniala, stracila swoje wlasciwosci i nadawala sie tylko do wyrzucenia. jaka inna sytuacja? Fizyka jest taka ...

21 Apr 2010, 10:38

Cytat Na całym świecie stoją domy szkieletowe... Z wentylacją mechaniczną i niecentralnym ogrzewaniem - super komfort. Może Pan żyć w zagrzybionym środowisku... to też natura. Mam tylko pytanko? Dał Pan paroizolację od wewnątrz w dachu? ...

21 Apr 2010, 10:30

Na całym świecie stoją domy szkieletowe... Z wentylacją mechaniczną i niecentralnym ogrzewaniem - super komfort. Może Pan żyć w zagrzybionym środowisku... to też natura. Mam tylko pytanko? Dał Pan paroizolację od wewnątrz w dachu?

21 Apr 2010, 10:22

Cytat Od klimatu i komfortu jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła - chłonięcie wilgoci przez przegrodę termiczną - znaczne obniżenie oporu cieplnego i zwiększenie stężenia zarodników grzybów pleśniowych w mieszkaniu. To chore! ...

21 Apr 2010, 10:14

Cytat Czlowiek poza tym, ze lubi cieplo to lubi tez dobry klimat, wiec chloniecie wilgosci i regulowanie jej w srodku jest pozadane. My dla scian, czy sciany dla nas? Od klimatu i komfortu jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ...

21 Apr 2010, 09:21

Cytat I jeszcze jedno - niezależnie od tego czy coś producent "zutylizuje" w BK czy nie - to jedno wynika z artykułu bezsprzecznie! BK ( tu ytong) niezabezpieczony paroizolacją - chłonie wilgoć z pomieszczenia! Czlowiek poza ...

21 Apr 2010, 08:49

Tak, więc nie tylko dla zachowania oporu cieplnego niekorzystne jest "wpuszczanie” wilgoci w ścianę. Paroizolacja odetnie ścianę od wilgoci a nas od ewentualnych szkodliwych substancji. Obyśmy wszyscy zdrowi byli i mało płacili!I jeszcze jedno - niezależnie od tego czy coś producent ...

21 Apr 2010, 06:19

Cytat http://www.stern.de/presse/vorab/:Kalksand...57.html?q=XellaAfera w xelly... gdzie zamiast utylizować odpady - dodawali do ytonga. o gazach i dziw3nych rzeczch pisano na poczatku lat 2000 ,ale sprawa jakośszybko umilkła i ...

21 Apr 2010, 03:41

Cytat Ale tutaj,o ile dobrze zrozumiałam materiał budowlany wyprodukowany z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych,pod wpływem wilgoci traci stabilnośc i wytrzymałośc co przekłada sie na pęknięcia ścian..O gazach tam nic nie doczytałam ...

20 Apr 2010, 20:04

Ale tutaj,o ile dobrze zrozumiałam materiał budowlany wyprodukowany z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych,pod wpływem wilgoci traci stabilnośc i wytrzymałośc co przekłada sie na pęknięcia ścian..O gazach tam nic nie doczytałam

20 Apr 2010, 16:22

Cytat nooo..... proszę Pierwsze słyszę o niezidentyfikowanych gazach http://www.stern.de/presse/vorab/:Kalksand...57.html?q=XellaAfera w xelly... gdzie zamiast utylizować odpady - dodawali do ytonga.

20 Apr 2010, 16:03

Cytat Przychylam się do opinii, że bloczki z pianobetonów emitują gazy o podejrzanym składzie. Zajmuję się wykonywaniem instalacji sanitarnych i w budynkach wykonanych z takiego materiału stwierdziłem bardzo przyśpieszoną, wcześniej ...

20 Apr 2010, 15:58

nooo..... proszę Pierwsze słyszę o niezidentyfikowanych gazach

Gość Cieplik

20 Apr 2010, 15:53

Przychylam się do opinii, że bloczki z pianobetonów emitują gazy o podejrzanym składzie. Zajmuję się wykonywaniem instalacji sanitarnych i w budynkach wykonanych z takiego materiału stwierdziłem bardzo przyśpieszoną, wcześniej nie spotykaną korozję miedzi (rur i blach), która ...

28 Oct 2009, 13:39

Cytat Nie zgodzę się z twierdzeniem, że ściany jednowarstwowe straciły rację bytu. Wręcz przeciwnie znów się do nich powraca, a to możliwe dzięki materiałom takim jak Ytong Energo. Bloczki nie tylko spełniaja normy ustawowe, ale również ...

Gość Fachura

28 Oct 2009, 13:20

Nie zgodzę się z twierdzeniem, że ściany jednowarstwowe straciły rację bytu. Wręcz przeciwnie znów się do nich powraca, a to możliwe dzięki materiałom takim jak Ytong Energo. Bloczki nie tylko spełniaja normy ustawowe, ale również (bez dodatkowego ocieplenia) energooszczędne. ...

Gość k

04 Mar 2009, 15:47

tytuł linku całkiem ciekawie sie zapowiadał ale nie znalazłam na tej stronie takiego artykułu :(

Gość m

23 Jan 2009, 08:10

tynk i ciepły barwnik napewno poprawi wygląd domu ale trzeba sie liczyc z kosztami u mnie planowane 80 zł na gotowo za układnie kostki przekroczyło 120zł za metr kwadratowy

Gość luki94

22 Jan 2009, 18:29

Mam dom z ok.1930 wybudowany z keramzytu.Czy powinnam go ocieplić?Przy takiej zimie w domu jest naprawdę ciepło.

22 Jan 2009, 14:44

O proszę: Ile kosztuje wybudowanie m2 ściany o porównywalnej izolacyjności termicznej. (na dole strony)

Gość radek1

22 Jan 2009, 12:46

Dobry, ciekawy artykuł. Brakuje mi jednak w nim porównania kosztów wykonania 1 m.kw. gotowej ściany zewnętrznej - tj. materiały, robocizna, koszt ew. ocieplenia i tynków. A może autor pokusi się o uzupełnienie tych danych w kolejnym "odcinku"?

22 Jan 2009, 11:46

Cytat z rozmowy z z inspektorem pip wiem że te białe elementy to naszpikowane bardzo chemią są Ciekawe stwierdzenie - te białe elementy Odnośnie ścian. Zgodnie z ostatnią zmianą warunków technicznych ściany jednowarstwowe ...

22 Jan 2009, 09:04

Budynki energooszczędne powinny być odpowiednio projektowane i starannie budowane z materiałów, które zapewnią koszty późniejszej eksploatacji na racjonalnie niskim poziomie. Projekt musi być opracowany szczegółowo w każdym detalu, a wykonawstwo zrealizowane zgodnie z jego wytycznymi ...

Gość m

22 Jan 2009, 09:04

z rozmowy z z inspektorem pip wiem że te białe elementy to naszpikowane bardzo chemią są

Wiecej na Forum BudujemyDom.pl
Pokaż wszystkie komentarze

Dodaj komentarz

Skomentuj artykuł
time image
time image
Zobacz inne artykuły
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
Poradnik
Cenisz nasze porady? Możesz otrzymywać najnowsze w każdy czwartek!